Byla 1-35-651/2012

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant Ingridai Pikusau, Aušrai Volkavičienei, Justinai Verbylaitei, dalyvaujant prokurorui Dariui Dziegoraičiui, gynėjams advokatams Kęstučiui Dobilui, Jelenai Smirnovai, nukentėjusiajam A. S., jo atstovui advokatui Aidui Venckui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2K. J. D., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, spec. vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

4D. D., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, ( - ) studentas, gyv. ( - ), neteistas,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., BK 284 str. 1 d.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7K. J. D. 2010-02-23, apie 09.50 val., Aleksoto turguje, esančiame Veiverių pl. 47, Kaune, veikdamas kartu su D. D., įžūliais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, šovė ne mažiau trijų šūvių iš 380-to kalibro šešiašūvio lygiavamzdžio revolverio „Record Chief“ Nr. 1613, skirto šaudyti 380-to kalibro centrinio įskėlimo šoviniais, užtaisytais guminėmis grankulkėmis, kuris yra D kategorijos šaunamasis ginklas, pataikydamas į A. S. priklausantį elektrinį virdulį bei į nukentėjusįjį A. S., padarydamas jam kairės akies ragenos erozijas, kairės akies vokų bei skruosto daugybinius taškinius odos pažeidimus, tuo sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

8D. D. 2010-02-23, apie 09.50 val., veikdamas kartu su K. J. D., įžūliais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, užšokdamas ant kiosko Nr. 70, esančio Aleksoto turguje, Veiverių pl. 47, Kaune, sudaužė 220 Lt vertės ten buvusias 20 vnt. automobilinių halogeninių lempų „Osram“, teleskopine lazda smogdamas ne mažiau kaip tris kartus nukentėjusiajam A. S. į įvairias kūno vietas, padarė A. S. sužalojimų, bei, mesdamas 83 Lt vertės 5 litrų talpos bakelį A. S. į nugarą, po ko bakelis nukrito ant žemės ir sudužo, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

9Be to, jis 2010-02-23, apie 09.50 val., Aleksoto turguje, Veiverių pl. 47, Kaune, kioske Nr. 70, teleskopine lazda, kuri yra D kategorijos nešaunamasis ginklas, smogdamas ne mažiau kaip tris kartus nukentėjusiajam A. S. į įvairias kūno vietas, padarė jam kairės plaštakos nykščio naginės falangos lūžį, kas sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

10Kaltinamasis K. J. D. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad jis buvo sumuštas, veidas supurkštas dujomis, buvo gydomas psichiatrijos skyriuje dėl galvos sumušimo patirtos traumos, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kalti asmenys iki šiol nenustatyti. Nors jį mušė ne A. S., mano, kad dėl visko kaltas jis. Tą rytą pro jo kioską turguje praėjo galimai jį sumušę asmenys, tuomet jis spontaniškai nuėjo prie A. S. kiosko aiškintis įvykių. Kioske A. S. buvo ne vienas. Nuėjus įvyko apsižodžiavimas, jis nukentėjusįjį pavadino „svolačiumi“, kadangi manė, kad jis suorganizavo jo užpuolimą. A. S. traukėsi ginklą, tačiau jis iššovė pirmas į viršų garsinį šovinį, po to iššovė dar du kartus – kitas šovinys buvo dujinis, o paskutinis – su gumine grankulke. Nukentėjusysis po to iššovė du ar tris šūvius dujų, susidarė dūmų šleifas. Po susišaudymo atbėjo jo sūnus, bandė išmušti iš A. S. pistoletą, įvyko grumtynės. Tuomet A. Š. paėmė iš jo ginklą, tačiau apsižodžiavimas vyko ir toliau, D. D. sviedė į nukentėjusįjį bakelį, tačiau nepataikė ir jis išsiliejo. Po to grįžo į savo kioską ir jau laukė asmenų iš nusikalstamo pasaulio, kadangi A. S. jam tuo grasino. Dėl to, kad iššovė pirmas, jis šeimos atsiprašė, sužaloti jo nenorėjo, specialiai į nukentėjusįjį netaikė. Mano, kad jo veiksmai viešosios tvarkos nesutrikdė, jis to daryti neketino, tokio motyvo neturėjo. Matydamas, kad A. S. turi ginklą, jis iššovė pirmas. D. D. turėjo metalinę lazdą, matė, kad ja mosikavo ir bandė išmušti ginklą iš nukentėjusiojo rankų. Kai įvyko susišaudymas, mano, kad gal ir peržengė savo ribas paveiktas psichinio streso, kadangi prieš kelias dienas buvo sumuštas, dėl įvykio gailisi. Po šio įvykio klinikose jį gydė tris valandas, paskui nuvežė į traumatologinį. Nukentėjusiajam galėtų atlyginti 1500 Lt.

11Kaltinamasis D. D. kaltu neprisipažino ir parodė, kad visa tai padarė norėdamas apginti tėvą, veikė būtinosios ginties atveju, stengėsi numalšinti konfliktą, žalos padaryti nenorėjo. Metalinę lazdą ginklų parduotuvėje įsigijo po tėvo sumušimo. Tą dieną tėvas išėjo iš kiosko ir pasakė, kad eina gerti kavos. Tėvui negrįžus ilgiau nei įprasta, jis ėjo link kavos kiosko, išgirdo šūvį ir nubėgo. Atbėgęs pamatė į tėvą atsuktą ginklą, užšoko ant prekystalio, kadangi tai buvo geriausias priėjimas prie nukentėjusiojo, bandė ginklą išmušti, tačiau nepataikė. Matė, kad nukentėjusysis vėl kėsinasi į tėvą, vėl bandė išmušti ginklą, bet kažkas jį iš kiosko ištempė. Nurodė, kad įvykio metu galėjo sudaužyti ant prekystalio buvusias lemputes. Bakelį sviedė tuomet, kai nukentėjusysis pagrasino, jog susidoros. Šio veiksmo nepateisina, supranta, kad padarė blogai. Matė, kad tėvas buvo išsitraukęs ginklą, tačiau pas jį buvo ne kovinis ginklas, o pas nukentėjusįjį pistoletas. Kol jis atėjo, buvo iššauti vienas ar du šūviai, o kai atbėgo – dar keli. Vieną išgirdo, o kitą matė iš A. S. šautuvo. Dujas jautė, tačiau jokio poveikio nepatyrė, akių negraužė. Sutinka, kad padarė viešos tvarkos pažeidimą, kurio metu žmonėms sutriko kasdieninis gyvenimas, tačiau jis stengėsi tvarkos netrikdyti, dėl to nepagalvojo, jo tikslas buvo apginti tėvą ir išmušti ginklą iš rankų. Su pasekmėmis nukentėjusiojo sveikatai taip pat sutinka, kadangi mano, kad jo daugiau niekas netrankė. 303 Lt žalą pripažįsta iš dalies, kadangi mano, jog lempučių už tokią sumą įsigyti negalėjo. Sutinka atlyginti 220 Lt žalą už lemputes ir 280 Lt neturtinę žalą.

12Nors kaltinamasis K. J. D. kaltu prisipažino iš dalies, o kaltinamasis D. D. kaltu neprisipažino, abiejų kaltinamųjų kaltė visiškai įrodyta teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais:

13Nukentėjusysis A. S. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta daug metų, kartu prekiavo Aleksoto turguje, Rietave, yra privatūs prekybininkai. Pažįsta K. D. seniai, o D. D. neseniai, gal 2-3 metus. Prieš visą tą įvykį jam buvo grasinta, pas jį atėjo žmogus ir pasakė, kad jį atsiuntė D., sako „dabar mano vaikas draugaus su tavo vaiku ir tu nesimaišyk po kojomis“, tai buvo iki įvykio prieš maždaug dešimt savaičių. 2010-02-23 turguje bebūnant su P. J., atsisukdamas pamatė abu kaltinamuosius, nekreipė į juos dėmesio, pamatė, kad jie eina link jo, pasitraukė į šoną, pasisuko ir pamatė, kaip D. D. išsitraukė iš striukės lazdą, nieko nesakė ir pradėjo mosuoti, trenkė jam per ranką, tuomet jam atsitraukus trenkė per nugarą, užlipo ant stalo ir pradėjo ten mosikuoti nieko nesakydamas. Tuomet ėjo į savo kioską, o ten K. D. stovėjo ant įėjimo, tada pasigirdo trys šūviai, jam pataikė į akį ir nudegino veidą. D. D. jam sudavė ne mažiau kaip penkis smūgius – du kartus į nugarą, vieną kartą per ranką ir nykštį, tuomet K. D. pribėgęs į jį šovė. Kaltinamieji stovėjo ant praėjimo, o kai K. D. šovė, tada įsikišo P. J.. K. D. įėjo į vidų, D. D. peršoko per stalą ir kartu buvo ant praėjimo, po to jie susistumdė su P. J.. Nuo K. D. sklido alkoholio kvapas, situacija aštrėjo, K. D. pasiėmė ką rado po ranka, pradėjo rėkti „D. bėgam“ ir jie išbėgo. Tuomet D. D. turgaus prekiautojai sučiupo už striukės, laikė, jis išėjo iš kiosko ir ant praėjimo pamatė, kad K. D. įbėgęs iš dešinės pusės vėl į jį šauna, todėl jis atsitraukė. Teigia, kad iš viso į jį buvo šauti šeši šūviai, akių nudeginimas buvo padarytas pirmu šūviu, nuo antro šūvio jam pradėjo trūkti oro, o gumine kulka buvo trečias šūvis, ši kulka pataikė į striukę. Po to atsitraukė ir buvo dar trys šūviai. Buvo pilna dujų, K. D. šaukė keiksmažodžiais. D. D. pirmą smūgį į pirštą sudavė tada, kai buvo ant turėklo, po to jis užšoko ant stalo ir sudavė jam antrą ir trečią smūgį, o K. D. tuo metu pradėjo šaudyti. Kai D. D. buvo ant stalo, jis buvo atsisukęs į jį nugara. Vėliau aplinkiniai iš D. D. lazdą atėmė. Kai išėjo iš kiosko, lauke K. D. aršiai puolė muštis. Jis su kaire ranka jį nustūminėjo, o D. D. laikė aplinkiniai. D. D. dar porą kartų sudavė jam porą smūgių. K. D. nenorėjo niekur eiti iš kioskų, bet D. D. pasakė, kad užtenka, ir jį nusivedė. Paskui sulaukė policijos, kuri rado guminę kulką, buvo sušaudytas elektrinis virdulys, matyt taikė į koją. Kulkų ieškojo, tačiau nerado. Jam buvo ištinusi ranka, nulaužtas piršto galiukas, buvo sumušimas, patinimas, taip pat buvo nudeginta akis, skruostas, antakis, gydytojai parašė, kad parako dalelėmis, ekspertams rodė nugarą, bet jie nieko nematė, o po savaitės pradėjo jausti nemalonumus stubure. Nurodė, kad įvykio metu jokio ginklo jis neturėjo ir nešaudė. Ginklą įsigijo po šių įvykių, nes pastoviai buvau terorizuojamas, daromos provokacijos. Buvo užsimojęs į juos stabdžių detale, gal ir mesti norėjo, bet galėjo pataikyti kitam žmogui, todėl nemetė ir ja nesudavė. Nurodė, kad iki šios dienos nė vienas kaltinamasis jo neatsiprašė ir žalos neatlygino.

14Liudytojas A. Š. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta, kartu prekiauja Aleksoto turguje, ten turi kioską, jis yra netoli A. S. kiosko. 2010-02-23 jis pačios įvykio pradžios nematė, tačiau atėjęs iš tualeto, kuris yra apie 50 m. nuo A. S. kiosko, išgirdo 3-4 šūvius, pamatė, kad vyksta barnis, šalia A. S. kiosko stovi K. D. ir jo sūnus, daug kitų žmonių, turgaus prekeivių, pirkėjų, pamatė, kad visi buvo įėję į kioską, barėsi, keikėsi, K. D. sūnus mušė A. S. su lazda, o K. D. įėjęs į kioską šaudė pistoletu į A. S.. D. D. buvo užšokęs ant prekystalio, A. S. buvo kioske palenkęs galvą, o K. D. buvo tarpdury kioske ir taikėsi šauti. Šalia K. D. buvo daug žmonių. Po to su stovinčiu A. V. pasitarė, kad reikia juos išskirti ir baigti konfliktą, gražiai nuramino, iš D. D. paėmė lazdą, iš K. D. pistoletą, ir patarė gražiuoju viską išsiaiškinti. Jie vis momentu puldavo, tačiau žmonės juos atskirdavo. Kai paėmė lazdą, K. D. taikėsi šauti į A. S., jis tai pamatė ir paėmė iš jo ginklą, todėl antrojo puolimo metu K. D. iššauti nespėjo. Konflikto priežasčių nežino. A. S. skundėsi skausmu, jis buvo sušaudytas, skaudėjo kažkurią kūno dalį, buvo sumuštas lazda, skaudėjo rankas, buvo paėmęs dujinį pistoletą, todėl po incidento paklausė, ar kviesti policiją. Dėl šio incidento buvo sutrikdyta turgaus veikla, konfliktą matė daug aplinkinių žmonių ir praeivių. Nuo K. D. tą dieną sklido alkoholio kvapas, atrodė neblaivus, o sūnus ar buvo išgėręs, negali pasakyti. Pas A. S. kioske matė išmėtytus daiktus, kai kurios detalės buvo apgadintos, buvo prakiurusių tepalų bakelių.

15Liudytojas V. A. parodė, kad jis dirba Aleksoto turgavietėje. Kaltinamuosius, nukentėjusįjį pažįsta iš matymo, jie jam kaip bendradarbiai. 2010-02-23 girdėjo šūvius, kurių buvo ne mažiau 3-4, artyn nėjo, įvykius stebėjo nuo savo kiosko, kuris buvo maždaug 5-6 m. atstumu. Buvo triukšmas, daug žmonių, po šūvių žmonės pasišalino, išsigando. Kas į ką šovė nematė, tačiau matė kaip susistumdė K. D. su A. S., tarp jų stovėjo P. J.. K. D. sūnų D. D. matė, jis atbėgo vėliau po kažkurio laiko. Jis D. D. pasakė „eik tėvą laikyti ar gelbėti“ ir jis nubėgo. Matė dūmus ir stumdymąsi, tačiau konkrečiai nieko nematė. Ką darė D. D. jis nematė, tik matė, kaip jis perlipo per prekystalį. E. Š. pažįsta, bet įvykio vietoje jo nematė, taip pat nebuvo ir R. R.. Ginklų ar kitų daiktų pas kaltinamuosius, nukentėjusįjį nematė, ginklą matė tik po įvykio pas A. Š., kai visi skirstėsi. Kaltinamųjų nuginklavimo nematė. Visi buvo viduje, prieš kioską niekas nešaudė. A. Š. jam minėjo, kad atėmė ginklą, bet neminėjo iš ko. Iki kol D. D. priėjo prie A. S., šūviai jau buvo.

16Liudytojas E. Š. parodė, kad kaltinamuosius, nukentėjusįjį pažįsta, jie jam kaip kolegos, prieš kažkiek metų prekiavo Aleksoto turguje, tačiau 2010 m. jau nebeprekiavo. Šiuo metu dirba kaip vadybininkas ir pastoviai būna turguje dažniausiai atvyksta apie 10 val., vėliausiai – apie 12 val. Tą dieną buvo netoliese ir išgirdo šūvius, kurių buvo apie aštuonis. Tuo metu jis buvo šalia, maždaug už 10 metrų nuo A. S. kiosko, kur vyko susišaudymas. Iki kol atėjo prie kiosko jau buvo išgirdęs kažkiek šūvių, kiek tiksliai negali pasakyti, o kai priėjo pasižiūrėti iššauta buvo dar kartą. Tuo metu ėjo nuo R. R. kiosko, kuris yra maždaug už 20 metrų nuo A. S. kiosko. Priėjęs pamatė, kaip K. D. ir A. S. šaudė vienas į kitą, abu buvo ginkluoti, tačiau kokį ginklą turėjo A. S. pasakyti negali. Vėliau priėjo ir D. D., jis užšoko ant prekystalio, turėjo lazdą ir su ja mosikavosi. Smūgių nematė, buvo chaosas, juos pradėjo skirti. Prie A. S. kiosko priėjo iš dešinės kiosko pusės, buvo maždaug 11 metrų atstumu. Regėjimo problemų neturi, tačiau iš 6 metrų negalėjo įžiūrėti, kokį ginklą turėjo A. S., ar šaudydamas pataikė nežino, tačiau susišaudymo metu buvo dūmų. Dėl šūvių buvo sutrikdyta turgaus darbo veikla.

17Liudytojas A. V. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta kaip turgaus prekeivius, kartu prekiauja. Incidentas buvo 2010-02-23, tuo metu jis prekiavo maždaug 3-4 metrai prieš A. S. kioską. Buvo daug klientų, kalbėjosi ir išgirdo 3-4 šūvius. Pasisuko pažiūrėti, buvo daug žmonių, pamatė, kad K. D. su sūnumi atėję pas A. S. prie kiosko kažką aiškinasi. D. D. buvo ant prekystalio ir mosikavo su lazda, kiek kartų sudavė nukentėjusiajam nematė. Nukentėjusysis D. D. atgal netrenkė, jis buvo užsidengęs veidą su ranka, po to D. D. įšoko į kiosko vidų, o kas ten tiksliai buvo, nežino. Po to kioske pamatė P. J., kuris A. S. padėdavo dirbti. Tuomet kioskas pasidarė pilnas dūmų, visi išėjo į lauką. K. D. dar norėjo smūgiuoti A. S., todėl jiems išėjus į lauką ant tako, jis su nepažįstamu žmogumi juos pradėjo skirti. Šūvių nematė, tačiau matė K. D. mosuojantį ginklu, tai buvo pistoletas arba revolveris. Pas A. S. ginklo nebuvo. Įvykio metu jis buvo prie kiosko, o P. J. tuo metu buvo kiosko viduje. Tuo metu buvo sutrikdyta viešoji tvarka, kadangi buvo šaudoma, vyko incidentas. Nurodė, kad iš turgaus darbuotojų buvo V. A., A. Š. ir labai daug pašalinių žmonių, o liudytojo E. Š. įvykio vietoje tikrai nebuvo, kadangi jis atvyko apie 12.00-13.00 val. R. R. kaip prekiautoją pažįsta, jis dirbo kioske, tačiau konflikto metu jo nebuvo, gal stebėjo iš toliau. D. D. galėjo sugadinti A. S. daiktus, ten buvo lemputės, perjungėjai, daug kitų daiktų. Kaltinamieji buvo nemandagūs, grėsmingai nusiteikę, atvykus policijos pareigūnams prie jų priėję nebuvo.

18Liudytojas P. J. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta kaip turgaus prekeivius. Įvykis buvo prieš 2 metus, tikslios dienos nepamena, buvo šaltas rytas, apie 9.30 val. ar 10.00 val. Jis pas A. S. kioskelyje saugojo prekes, tuomet kartu atėjo K. ir D. D., jis stovėjo ant praėjimo į kioską. K. D. norėjo jį nustumti, išsitraukė ginklą ir 3 kartus jam per petį šovė į A. S., tada jis jį nustūmė nuo kiosko, o D. D. užšokęs ant prekystalio smūgiavo su metaline lazda A. S.. K. D. tada dar 3 kartus šovė į A. S., po to atbėgo prekeiviai ir atėmė iš jo ginklą, įmetė į kioską, jis nustūmė D. D., prekeiviai iš jo atėmė lazdą. K. D. šaunant antrą kartą, tarp jų atstumas buvo gal pora metrų, o pirmą kartą jis šovė visai pro jo ausį. Tuomet D. D. paėmė tepalo pakelį ir metė į A. S., tačiau nepataikė. Vėliau jie iškvietė policiją. Nurodė, kad ginklą iš K. D. atėmė vienas iš liudytojų šioje byloje, tačiau šiandien jis nėra atvykęs, o kas atėmė lazdą iš D. D., nematė. Kiek kartų D. D. su lazda sudavė A. S. negali pasakyti, bet sudavė tikrai, nes buvo išmuštas pirštas. A. S. nesigynė, nes jis buvo prisvaigintas dujomis, ašarojo akys. Jam taip pat, graužė akis nuo pirmo šūvio. Įvykio metu buvo sutrikdyta viešoji tvarka, žmonės išgirdę šūvius išsilakstė. Po šūvių kioske atsirado dujų. Kaltinamieji prie policijos nebuvo atėję, jie buvo nuėję link savo kiosko. Jautėsi, kad K. D. yra išgėręs, užuodė alkoholio kvapą. Kaltinamieji įvykio metu plūdosi, tačiau nepamena kaip. R. R. ir E. Š. pažįsta, tačiau įvykio metu ten jų nematė, mano, kad būtų tikrai matęs, jeigu jie ten būtų buvę. Pabaigoje K. D. A. S. suduoti neketino, tik šaudė. Po konflikto A. S. liko kioske, o išvykus policijai, jis kreipėsi į medikus, kioską uždarė anksčiau darbo laiko pabaigos.

19Liudytojas E. Ž. parodė, kad jo kioskas yra netoli kaltinamųjų kiosko. Įvykio dieną pro jo kioską pirmas praėjo K. D., o po to ir D. D.. Nematė, kad jie būtų nešęsi kokių nors daiktų. Girdėjo triukšmą, kažkokį duslų garsą. Kiek tokių garsų buvo, negali pasakyti, gal tik vienas toks, kuris turguje nėra įprastas. Gyvai šūvio nėra girdėjęs, todėl negali įvardinti to garso. Nurodė, kad D. D. praėjo jau po to garso. Jo santykiai su A. S. kolegiški, jie nebendrauja, tiesiog dirba viename turguje. Jam yra žinoma, kad prieš šį įvykį K. D. buvo patekęs į konfliktinę situaciją ir buvo sumuštas darbe, iš pasakojimų girdėjo, kad jį sumušė būnant darbe ir gan stipriai, tai buvo gal prieš kokią savaitę iki šio įvykio. Pats K. D. jam apie tai nepasakojo. Tą rytą su K. D. bendravo, alkoholio kvapo nesijautė, todėl mano, kad jis buvo blaivus. Apie konfliktą turguje sužinojo tą pačią dieną, praėjus maždaug 15-20 minučių, kalbėjo, kad buvo apsišaudymas. Žmonės turguje kalbėjo, kad susišaudymas buvo tarp abiejų pusių, tą patį girdėjo ir iš D. D..

20Liudytojas R. R. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta, jie yra bendradarbiai, kartu prekiauja turguje. Įvykio dieną jis buvo savo darbo vietoje, gal 10-15 metrų nuo įvykio vietos priešais. Nukentėjusiojo darbo vieta matosi nuo jo kiosko. Išgirdo triukšmą, pakeltą toną, atsisukęs pamatė K. D., kuris laikė ištiestą ranką, pasigirdo šūviai, po to iš kioskelio atsišaudė ir A. S.. K. D. paėjo atgal ir vėl šovė, visi žmonės išsiskirstė, tada atėjo D. D., užšoko ant stalo ir tada juos išskyrė. Šaudymo metu A. S. buvo savo kioske. K. D. rankoje matė ginklą, tai buvo pistoletas. Nukentėjusiojo rankoje taip pat matė ginklą, buvo atsišaudymas, girdėjosi garsai. Kai atbėgo D. D., buvo padaryti gal kokie 6-7 šūviai, tuomet D. D. užšoko ant prekystalio. Ar jis turėjo kažką rankoje, nematė. Prie A. S. kiosko buvo beveik visi, kurie ten šalia prekiauja, kiek pamena dar buvo E. Š., kuris stovėjo šone nuo A. S. kiosko maždaug 5-8 metrų atstumu. E. Š. maždaug 10 minučių iki įvykio buvo atvežęs prekes. A. S. prekiauja ne vienas, jis turi pagalbinį darbuotoją P. J., mano, kad tuo metu jis buvo kiosko viduje. Konfliktas, trukęs maždaug 5-10 minučių, baigėsi tada, kai A. Š. ištraukė D. D. iš kioskelio. K. D. savo veiksmus nutraukė pats. Kur dingo ginklas nematė, matė tik šaudant.

21Liudytoja L. D. parodė, kad nukentėjusįjį pažįsta, jis prekiauja turguje, kaip ir jos vyras K. D.. Ji paties įvykio nematė, apie įvykį jai pasakojo vyras kai grįžo iš policijos bei sūnus. Nurodė, kad K. D. buvo sumuštas penktadienį, ginklą nusipirko pirmadienį, o konfliktas turguje su A. S. įvyko antradienį, kuomet jis nuėjo išsiaiškinti. Mano, kad K. D. neišlaikė nervai nuo visų įvykių, todėl jis ir šovė. K. D. ir A. S. santykiai buvo darbiniai, vyras imdavo prekes iš A. S., tačiau dabar santykiai pasikeitė, prekių vyras nebeima. Po susišaudymo vyro savijauta buvo labai bloga, jis verkė, drebėjo, sakė, kad padarė nesąmonę, pirmas pradėjo šaudyti, tada ji iškvietė greitąją, kad jam suleistų raminamųjų, bet namuose neleido, sakė, kad reikia vežti į klinikas. Teigia, kad įvykio dieną K. D. alkoholio nevartojo.

22Taip pat kaltinamųjų kaltė visiškai įrodyta teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirta rašytine medžiaga:

232010-02-23 protokolu-pareiškimu, kuriuo nustatyta, kad A. S. pranešė apie tai, jog 2010-02-23, apie 9.50 val., jam dirbant Aleksoto turgavietėje, pas jį atėjo du iš matymo pažįstami turgavietės prekeiviai, kurie nieko nepasakę pradėjo jį mušti metaline lazda. Vienas vyriškis išsitraukęs ginklą keletą kartų į jį šovė, o kitas asmuo užšokęs ant prekystalio pradėjo mosikuotis metaline lazda, keletą kartų sudavė jam į nugarą (1 t., b.l. 4).

242010-02-23 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad įvykio vieta yra Aleksoto turgavietėje prie kiosko Nr. 70, adresu Veiverių g. 47, Kaune. Nuotraukose matyti bendras įvykio vietos vaizdas, bendras prekyvietės vaizdas, rodykle pažymėta vieta, iš kur paimta teleskopinė lazda ir revolveris, revolverio dėtuvė, šoviniai bei šovinių tūtelės, išimtos iš revolverio dėtuvės, nukentėjusiojo striukės kairioji pusė (rodykle pažymėta striukėje įstrigusi kulka), taip pat nuotraukoje matyti striukėje įstrigusi guminė kulka (1 t., b.l. 7-16).

25Specialisto išvada Nr. G2619/10(02), kurioje nustatyta, kad A. S. padaryta kairės akies vokų bei skruosto daugybiniai taškiniai odos pažeidimai (parako grūdelių nudeginimo žymės), kairės akies ragenos erozijos, poodinės kraujosruvos dešiniame žaste, kairės plaštakos nykščio naginės falangos lūžis. Sužalojimai padaryti nemažiau kaip dėl keturių trauminių poveikių ir atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, kadangi dėl kairės nykščio naginės falangos lūžio A. S. sveikata sutrikdyta daugiau kaip 10 dienų laikotarpiui. Specialisto išvadoje Nr. G861/10(02) A. S. nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas laikytinas negaliojančiu (1 t., b.l. 30-31).

262010-02-25 daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais, kuriais nustatyta, kad nukentėjusysis A. S. pateikė vyrišką striukę, kurios apžiūros metu nustatyta, kad virš apatinės kišenės 3 cm atstumu matoma 1 cm skersmens skylė, aplink kurią yra iširę siūlai. Striukė pakvitavimu grąžinta savininkui A. S. (1 t., b.l. 65-68).

272010-03-29 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo nustatyta, kad nukentėjusysis A. S. pateikė arbatinuką, du pinigų priėmimo kvitus, dvi PVM sąskaitas faktūras (1 t., b.l. 69-74).

282010-03-30 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad arbatinuko šone matoma skylė, arbatinuko viduje sukritusios plastmasinės detalės nuo išdužusios skylės (1 t., b.l. 75-77).

292010-04-14 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad buvo apžiūrėta metalinė teleskopinė lazda su plastikine rankena, rasta įvykio vietoje (1 t., b.l. 78-80).

302010-04-08 specialisto išvada Nr. 20-4-(618)-IS1-733, kurioje nustatyta, kad tirti pateiktas Vokietijos pramoninės gamybos 380-to kalibro šešiašūvis lygiavamzdis revolveris „Record Chief“ Nr. 1613, skirtas šaudyti .380-to kalibro centrinio įskėlimo šoviniais, užtaisytas guminėmis grankulkėmis, yra D kategorijos šaunamasis ginklas, šaudymui tinkamas (1 t., b.l. 84-87).

312010-07-13 Lietuvos Respublikos Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu, kuriuo nustatyta, kad teleskopinės lazdos yra priskirtos prie D kategorijos nešaunamųjų ginklų, todėl jų nešiotis ar vežiotis savigynos tikslais neleidžiama. Ginklus, pritaikytus šaudyti guminėmis kulkomis savigynai naudoti draudžiama, jais šaudyti galima tik tam skirtose vietose (tiruose, šaudyklose) (1 t., b.l. 108-109).

322010-04-08 Kauno m. apylinkės teismo nutarimu, kuriuo nustatyta, kad K. J. D., 2010-02-23 17.50 val., KMUK priimamojo fojė, adresu Eivenių g. 2, Kaune, necenzūriniais žodžiais išvadino A. S., garsiai ant jo šaukė, trikdydamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį, todėl buvo nubaustas 100 Lt bauda pagal Lietuvos Respublikos ATPK 174 str. (1 t., b.l. 110).

33Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokolu 2010-02-23 12:11:58 K. J. D. nustatytas 0,16 promilių girtumas (1 t., b.l. 111).

342010-11-24 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo nustatyta, kad nukentėjusysis A. S. pateikė pistoletą „Walter PPS 1“, apkabą su 6 vnt. šovinių, pažymėjimus, pistoleto pirkimo dienos kvitą, raštą dėl leidimo išdavimo, leidimą laikyti (nešioti) ginklus (1 t., b.l. 163).

352010-11-25 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad buvo apžiūrėtas ginklas „Walter PPS 1“ ir pateikti dokumentai. Apžiūros metu nustatyta, kad A. S. buvo išduotas pažymėjimas Nr. 015854, kuriuo pažymima, kad jis baigė šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimosi kursus ir išlaikė egzaminą. Taip pat nustatyta, kad A. S. pistoletą „Walter PPS 1“ pirko 2010-06-07. Daiktai pakvitavimu grąžinti savininkui A. S. (1 t., b.l. 164-175).

36Akistatos protokolu, kuriuo nustatyta, jog akistatos metu A. S. ir K. J. D. patvirtino savo ankstesnius parodymus, K. J. D. parodė, kad paleido tris garsinius šūvius, du dujinius ir vieną guminį viso konflikto metu (1 t., b.l. 191).

37Akistatos protokolu, kuriuo nustatyta, jog akistatos metu A. S. ir D. D. patvirtino savo ankstesnius parodymus (1 t., b.l. 193-194).

38Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. dispozicija numato, kad viešosios tvarkos pažeidimas yra tada, kai asmuo viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstruojama nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Įžūlūs veiksmai – tai neleistinas, akivaizdžiai agresyvus ir moralės požiūriu nepriimtinas, aplinkinius šokiruojantis elgesys, trikdantis visuomenės rimtį ir pažeidžiantis viešąją tvarką. Įžūlūs veiksmai gali pasireikšti fiziniu smurtu, žmogaus laisvės apribojimu ir kitais įžūliais veiksmais. Viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų (kasacinė nutartis Nr. 2K-670/2002, „Teismų praktika“ Nr. 18). Pažymėtina, kad šį nusikaltimą sudarantys veiksmai gali pasireikšti viešoje vietoje tiek tada, kai aplink yra kitų žmonių, tiek ir tada, kai aplink kitų žmonių nėra. Visuomenės rimties sutrikdymą gali rodyti tai, kad prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, žmonėms buvo sukeltas išgąstis ar kilo sąmyšis. Pažymėtina ir tai, kad kai savo asmeniniams santykiams spręsti kaltininkas pasirenka būtent viešąją vietą ir būdą, kuriuo akivaizdžiai sutrikdo visuomenės rimtį, pademonstruoja nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, jo veika gali būti kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (kasacinė nutartis Nr. 2K-126/2006). Jeigu viešosios tvarkos pažeidimas susijęs su fizinio smurto panaudojimu arba turto sunaikinimu ar sugadinimu, veika kvalifikuojama atsižvelgiant į normų konkurencijos taisykles, jeigu veikoje yra nusikaltimo, už kurį numatyta sankcija yra griežtesnė nei numatyta BK 284 straipsnio 1 dalyje, šis nusikaltimas inkriminuojamas kartu su viešosios tvarkos pažeidimu. Baudžiamojo kodekso 284 straipsnis gina tokią vertybę, kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininko veiksmų sutrikdant viešąją tvarką panaudojant fizinį smurtą paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai, sužalojamas ar sunaikinamas svetimas turtas. Kaltininkui nusikalstamai veikiant viešojoje vietoje kitiems asmenims gali būti padaromi įvairaus laipsnio sveikatos sutrikdymai, sugadinama ar sunaikinama nuosavybė, tačiau iš visų galimų sveikatos sutrikdymų šis BK straipsnis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą.

39Baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad K. J. D. 2010-02-23, apie 09.50 val., Aleksoto turguje, veikdamas kartu su D. D., įžūliais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, šovė ne mažiau trijų šūvių iš 380-to kalibro šešiašūvio lygiavamzdžio revolverio, užtaisytais guminėmis grankulkėmis, pataikydamas į A. S. priklausantį elektrinį virdulį bei į nukentėjusįjį A. S., padarydamas jam kairės akies ragenos erozijas, kairės akies vokų bei skruosto daugybinius taškinius odos pažeidimus, tuo sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Kaltinamasis savo kaltę pripažino iš dalies ir nurodė, kad įvykio dieną ėjo aiškintis santykių su A. S., atėjęs pamatė, kad jis traukiasi ginklą, todėl iššovė pirmas. Kaltinamasis viso teisminio bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo aplinkybę, kad nukentėjusysis turėjo šaunamąjį ginklą ir jį panaudojo, tačiau šių duomenų nepatvirtina jokie kiti patikimi duomenys, be to, tai prieštarauja įvykio faktinėms aplinkybėms. Teismas pažymi, kad įvykio vietos apžiūros metu pas A. S. joks ginklas nebuvo rastas, nukentėjusysis A. S. ir liudytojai A. Š., V. A., A. V. ir P. J. nurodė, kad girdėjo 3-4 šūvius, kuriuos patvirtino ir pats kaltinamasis. Liudytojai taip pat nurodė, kad beskirdami kaltinamuosius nuo nukentėjusiojo, iš K. D. paėmė šaunamąjį ginklą, tačiau nei vienas iš jų nepaminėjo, kad ginklą būtų bandoma atimti iš nukentėjusiojo. Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nebuvo gauta jokių duomenų apie A. S. padarytą žalą šaudymo metu. Teismas mano, kad iššovus 3-4 šūvius, kaip nurodė liudytojai E. Š. ir R. R., iš turguje esančio kiosko vidaus į lauko pusę, šūviai turėjo sukelti atitinkamus padarinius – būtų apgadinti aplink buvę objektai ar padaryti sveikatos sutrikdymai netoliese buvusiems asmenims. Liudytojai E. Š. ir R. R. nurodė, kad A. S. rankose matė ginklą, girdėjo 6-8 šūvius, tačiau ištyrus visus byloje esančius duomenis, šie jų parodymai buvo paneigti, todėl teismas šių liudytojų parodymais nesivadovauja. Liudytojos L. D. parodymus teismas laiko neinformatyviais, kadangi ji įvykio nematė, o apie buvusį konfliktą sužinojo iš kaltinamųjų.

40Pažymėtina, kad apklausiamas 2010-02-23 ikiteisminio tyrimo metu, t.y. iš karto po įvykio, K. J. D. pripažino, kad pirmas išsitraukė dujinį pistoletą ir į A. S. pusę iššovė tris šūvius. Pirmas šūvis buvo garsinis, po to dujinis ir vėl garsinis. Parodė, kad tada susikibo už atlapų ir bandė muštis, parversti vienas kitą, o atbėgęs sūnus D. D. užšoko ant prekystalio ir trenkė metaline lazda A. S., o jis į A. S. iššovė dar vieną dujinį ir guminius šūvius. Tada supuolė aplinkiniai ir atėmė iš jo ginklą (1 t., b.l. 119). Akistatos su nukentėjusiuoju A. S. metu patvirtino, kad paleido tris garsinius, du dujinius ir vieną guminį viso konflikto metu. Be to, nors kaltinamasis K. J. D. ir ikiteisminio tyrimo apklausos metu ir akistatos metu teigė, jog matė nukentėjusiojo rankose dujinį revolverį, tačiau nei karto nesakė, jog A. S. į jį būtų šovęs. Darytina pagrįsta išvada, kad teisiamojo posėdžio metu kaltinamojo K. J. D. išsakyta versija, jog nukentėjusysis A. S. į jį šaudė, vertintina kaip siekimas padėti pateisinti kaltinamojo D. D. smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu

41Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad K. J. D. viešoje vietoje, matant ir girdint kitiems asmenims, panaudojo šaunamąjį ginklą. Tokie veiksmai vertintini kaip įžūlūs, nes jais buvo demonstruojama nepagarba aplinkiniams, nepaisoma dorovės normų, jais buvo sutrikdyta visuomenės rimtis, nes neigiamus išgyvenimus ir stresą jie sukėlė ne tik nukentėjusiajam, bet ir aplinkiniams tai mačiusiems asmenims, kilo sąmyšis, sujudimas, nutrūko darbas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad K. J. D. viešoje vietoje panaudojo šaunamąjį ginklą prieš darbo vietoje esantį nukentėjusįjį. Taip buvo išreikštas kitų asmenų paniekinimas, kuris turėjo viešąjį pobūdį. Konstatuotina, kad K. J. D. veiksmais buvo realiai sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka. Be to, K. J. D. įžūliais smurtiniais veiksmais buvo sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata. Teismas sprendžia, kad kaltinamojo pasirinkta viešoji vieta, laikas ir būdas asmeniniam konfliktui spręsti akivaizdžiai sutrikdė visuomenės rimtį ir žmonių tvarką, liudytojai patvirtino, kad dėl šių jo veiksmų sutriko normalus turgaus darbas, todėl jo padaryta veika kvalifikuota teisingai pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

42Taip pat baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad D. D. 2010-02-23, apie 09.50 val., veikdamas kartu su K. J. D., įžūliais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, užšokdamas ant kiosko Nr. 70, esančio Aleksoto turguje, Veiverių pl. 47, Kaune, sudaužė ten buvusias prekes, teleskopine lazda smogdamas ne mažiau kaip tris kartus nukentėjusiajam A. S. į įvairias kūno vietas, padarė A. S. nesunkų sveikatos sutrikdymą, bei, mesdamas 83 Lt vertės 5 litrų talpos bakelį A. S. į nugarą, po ko bakelis nukrito ant žemės ir sudužo, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Kaltinamasis D. D. kaltu neprisipažino ir nurodė, kad visa tai padarė norėdamas apginti tėvą, veikė būtinosios ginties sąlygomis, stengėsi numalšinti konfliktą, žalos padaryti nenorėjo. Taip pat nurodė, kad išgirdęs šūvius nubėgo pažiūrėti ir pamatė, kad A. S. yra atsukęs į jo tėvą ginklą, todėl jis šoko per prekystalį ir stengėsi metaline lazda ginklą išmušti. Kaip jau buvo paminėta, byloje nėra neginčijamų ir objektyvių duomenų apie tai, kad nukentėjusysis A. S. įvykio metu būtų turėjęs šaunamąjį ginklą, todėl ši kaltinamojo versija laikytina gynybine pozicija, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teismas nenustatė, kad A. S. būtų akivaizdžiai ir realiai kėsinęsis į kaltinamųjų turtą ar sveikatą, kadangi tokios galimybės jis apskritai neturėjo. Iš įvykio vietoje buvusių liudytojų parodymų matyti, kad po šūvių nukentėjusysis tik dengėsi veidą, jokių aktyvių veiksmų neatliko, todėl nėra pagrindo teigti, kad jo veiksmai galėjo būti kaltinamiesiems pavojingi. Teismas sprendžia, kad kaltinamasis D. D. siekdamas sužaloti nukentėjusįjį veikė tiesiogine tyčia, padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą, o šiems veiksmams atlikti pasirinkdamas viešąją vietą, laiką, kuomet šioje vietoje būna daug žmonių bei būdą, kuriuo demonstruojama nepagarba aplinkiniams, nepaisoma dorovės normų, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

43Pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino dėl chuliganiškų paskatų. Vadinasi, norint nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., būtina nustatyti motyvą – chuliganiškas paskatas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009). Pažymėtina, kad viešosios vietos požymis yra svarbus sprendžiant klausimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 straipsnis) inkriminavimo, tačiau veiką kvalifikuojant pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą svarbu ne vieta, kurioje atlikti smurto veiksmai, o nusikalstamo elgesio motyvas – chuliganiškos paskatos. Smurto veiksmai, nors ir atlikti viešoje vietoje ir sutrikdę viešąją tvarką, ne visada vertinami kaip padaryti dėl chuliganiškų paskatų. Tais atvejais, kai kaltininko viešoje vietoje padarytą smurtinę veiką pirmiausia nulėmė pavydas, kerštas, pyktis ar kitokios paskatos, kilusios dėl kaltininko ir nukentėjusiojo asmeninių ir panašaus pobūdžio (dalykinių, tarnybinių) santykių, chuliganiškas paskatas kvalifikuojanti aplinkybė paprastai neinkriminuojama (kasacinės nutartys Nr. 2K-144/2008, 2K-24/2008, 2K-58/2009). Nusikalstamos veikos motyvas ar tikslas yra būtinieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai tuo atveju, kai jie tiesiogiai nurodyti BK straipsnio, aprašančio tos veikos sudėtį, dispozicijoje. Šiuo konkrečiu atveju chuliganiškos paskatos yra būtinas nusikaltimo, numatyto BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, sudėties požymis ir veika kvalifikuojama pagal šį BK straipsnį tik tuo atveju, kai žmogaus sveikata nesunkiai sutrikdoma nurodytais motyvais arba siekiant nurodyto tikslo. Jeigu nesunkus sveikatos sutrikdymas padaromas BK 138 straipsnio 2 dalyje nenurodytais motyvais arba siekiant šioje dalyje nenurodytų tikslų bei nesant kitų šios dalies punktuose numatytų požymių, veika kvalifikuojama pagal BK 138 straipsnio 1 dalį (kasacinė nutartis Nr. 2K-652/2007).

44Nagrinėjamoje byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad D. D. neteisėtus veiksmus lėmė asmeniniai konfliktai su nukentėjusiuoju. Iš bylos duomenų matyti, kad konfliktinė situacija tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiojo tęsėsi gana ilgą laiko tarpą. Teismas konstatuoja, kad tokiu atveju D. D. veiksmuose – padarant nukentėjusiajam A. S. nesunkų sveikatos sutrikdymą – nėra chuliganiškų paskatų, t. y. nėra būtinojo požymio, kad jo padaryta nusikalstama veika būtų kvalifikuojama pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.

45Įvertinęs teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, kad savo veiksmais D. D. sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, todėl jo padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., tačiau nesunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam A. S. padarė dėl asmeninių priežasčių, todėl jo nusikalstama veika iš Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. perkvalifikuojama į Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

46Dėl civilinių ieškinių

47Nukentėjusysis A. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl 303 Lt turtinės ir 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Turtinę žalą sudaro sudaužytos 220 Lt vertės 20 vnt. automobilinių halogeninių lempų „Osram“ bei sudaužytas 83 Lt vertės 5 litrų talpos bakelis. Neturtinę žalą sudaro fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, sukrėtimas bei pažeminimas. Prašo 20 000 Lt priteisti iš kaltinamojo D. D. ir 30 000 Lt iš K. D.. Taip pat prašoma priteisti 4477 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

48Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį 186,54 Lt sumai už nukentėjusiojo A. S. gydymą ir sveikatos priežūros paslaugas.

49Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d. nustato, kad teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą ieškinį arba jį atmeta.

50Kauno teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys 186,54 Lt sumai už nukentėjusiojo A. S. gydymą ir sveikatos priežūros paslaugas įrodytas pateiktais dokumentais (1 t., b.l. 58-62), pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant iš kaltinamojo D. D..

51Nukentėjusiojo A. S. civilinis ieškinys dėl 303 Lt turtinės žalos atlyginimo įrodytas, pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant iš kaltinamojo D. D..

52Nukentėjusiojo A. S. civilinis ieškinys dėl 50 000 Lt neturtinės žalos tenkintinas iš dalies.

53Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

54Kaltinamojo D. D. tyčiniais neteisėtais veiksmais nukentėjusiajam A. S. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Teismas pripažįsta, jog dėl šių neteisėtų D. D. veiksmų nukentėjusysis patyrė fizinį skausmą, tačiau atsižvelgiant į tai, jog dėl abiejų kaltinamųjų D. D. ir K. J. D. veiksmų nukentėjusysis patyrė išgyvenimus, stresą, pažeminimą, teismas sprendžia, jog kaltinamieji dėl neturtinės žalos padarymo atsakingi solidariai. Atsižvelgiant į visa tai, kas paminėta, bei vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, neturtinės žalos dydis A. S. nustatytinas 7000 Lt, priteisiant šią sumą iš kaltinamųjų D. D. ir K. J. D. solidariai (CK 1.5 str., 6.250 str. 2 d.).

55A. S. turėtos advokato darbo apmokėjimo išlaidos – 4477 Lt, pripažintinos proceso išlaidomis, išieškant iš kaltinamųjų D. D. ir K. J. D. solidariai (BPK 104 str. 2 d., 106 str. 2 d.).

56Bausmės skyrimas

57Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 2 d.).

58Kaltinamojo K. J. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Teismas nelaiko, kad nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusiojo asmens veiksmai, kadangi teismas ištyręs byloje pateiktus duomenis, tokių veiksmų nenustatė.

59Kaltinamasis K. J. D. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), neteistas (1 t., b.l. 133), administracine tvarka nebaustas, Kauno medicinos universiteto klinikose įregistruotas vieną kartą, kai gydėsi Psichiatrijos skyriuje nuo 2010-02-23 iki 2010-02-25, diagnozė – reakciją į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimas (1 t., b.l. 136). Specialisto išvada konstatuota, kad K. J. D. skirti teismo psichiatrinę ekspertizę nereikalinga (1 t., b.l. 140), priklausomybės ligų centre neregistruotas. Įvertinus minėtų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą bei nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bus pasiekti K. J. D. paskyrus BK 284 str. 1 d. sankcijoje numatytą bausmės rūšį – baudą.

60Kaltinamojo D. D. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

61Kaltinamasis D. D. padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), neteistas (1 t., b.l. 178), administracine tvarka nebaustas, Pilėnų sveikatos priežiūros centro psichiatrijos-narkologijos dispanserinėje įskaitoje neįrašytas (1 t., b.l. 180). Įvertinus minėtų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą bei nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bus pasiekti D. D. paskyrus BK 138 str. 1 d. ir BK 284 str. 1 d. sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės apribojimą su įpareigojimais, bausmes bendrinant apėmimo būdu, taikant BK 63 str. 1 d. 5 p., kadangi yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis.

62Daiktiniai įrodymai – dujinis revolveris „Record Chief“, saugomas Kauno apskrities VPK, ir metalinė teleskopinė lazda, nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuotini ir perduotini Lietuvos Respublikos ginklų fondui.

63Daiktiniai įrodymai – 6 tūtelės ir guminė grankulkė, saugomi Kauno apskrities VPK, bei peršautas arbatinukas, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini.

64Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas,

Nutarė

65K. J. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir skirti bausmę – 20 MGL t.y. 2600 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų litų) baudą.

66Įpareigoti nuteistąjį baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Išaiškinti nuteistajam, kad sumokėjus baudą nuteistasis privalo pateikti teismo raštinės (kabinetas Nr. 120) tarnautojui banko kvitą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str., 23 str.).

67K. J. D. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

68D. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., BK 284 str. 1 d. ir skirti bausmes:

69pagal BK 138 str. 1 d. – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 6 (mėnesiams), įpareigojant nuteistąjį per 9 (devynis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 90 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, kas mėnesį išdirbant ne mažiau kaip 10 valandų.

70pagal BK 284 str. 1 d. – laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis kas mėnesį išdirbant ne mažiau kaip 10 valandų.

71Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 5 p. paskirtąsias bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne 1 metų 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme apimant švelnesnę, ir galutinę subendrintą bausmę D. D. paskirti laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 6 (mėnesiams), įpareigojant nuteistąjį per 9 (devynis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 90 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, kas mėnesį išdirbant ne mažiau kaip 10 valandų.

72D. D. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

73Priteisti A. S. naudai 303 Lt (tris šimtus tris litus) turtinės žalos atlyginimo iš kaltinamojo D. D..

74Priteisti A. S. naudai 7000 Lt (septynis tūkstančius Lt) neturtinės žalos atlyginimo iš kaltinamųjų K. J. D. ir D. D. solidariai.

75Priteisti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai 186,54 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt šešis Lt 54 ct) gydymo išlaidų iš kaltinamojo D. D..

76Išieškoti A. S. naudai turėtas advokato darbo apmokėjimo išlaidas – 4477 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis litus) iš kaltinamųjų D. D. ir K. J. D. solidariai.

77Daiktinius įrodymus – dujinį revolverį „Record Chief“, saugomą Kauno apskrities VPK, ir metalinę teleskopinę lazdą, nuosprendžiui įsiteisėjus, konfiskuoti ir perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui.

78Daiktinius įrodymus – 6 tūteles ir guminę grankulkę, saugomus Kauno apskrities VPK, ir peršautą arbatinuką, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

79Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Kursevičienė, sekretoriaujant... 2. K. J. D., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.... 4. D. D., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., BK 284 str. 1 d.... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. K. J. D. 2010-02-23, apie 09.50 val., Aleksoto turguje, esančiame Veiverių... 8. D. D. 2010-02-23, apie 09.50 val., veikdamas kartu su K. J. D., įžūliais... 9. Be to, jis 2010-02-23, apie 09.50 val., Aleksoto turguje, Veiverių pl. 47,... 10. Kaltinamasis K. J. D. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad jis buvo... 11. Kaltinamasis D. D. kaltu neprisipažino ir parodė, kad visa tai padarė... 12. Nors kaltinamasis K. J. D. kaltu prisipažino iš dalies, o kaltinamasis D. D.... 13. Nukentėjusysis A. S. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta daug metų, kartu... 14. Liudytojas A. Š. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta,... 15. Liudytojas V. A. parodė, kad jis dirba Aleksoto turgavietėje. Kaltinamuosius,... 16. Liudytojas E. Š. parodė, kad kaltinamuosius, nukentėjusįjį pažįsta, jie... 17. Liudytojas A. V. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta kaip... 18. Liudytojas P. J. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta kaip... 19. Liudytojas E. Ž. parodė, kad jo kioskas yra netoli kaltinamųjų kiosko.... 20. Liudytojas R. R. parodė, kad kaltinamuosius ir nukentėjusįjį pažįsta, jie... 21. Liudytoja L. D. parodė, kad nukentėjusįjį pažįsta, jis prekiauja turguje,... 22. Taip pat kaltinamųjų kaltė visiškai įrodyta teisminio bylos nagrinėjimo... 23. 2010-02-23 protokolu-pareiškimu, kuriuo nustatyta, kad A. S. pranešė apie... 24. 2010-02-23 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad įvykio vieta yra... 25. Specialisto išvada Nr. G2619/10(02), kurioje nustatyta, kad A. S. padaryta... 26. 2010-02-25 daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais, kuriais... 27. 2010-03-29 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo nustatyta, kad... 28. 2010-03-30 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad arbatinuko šone matoma... 29. 2010-04-14 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad buvo apžiūrėta... 30. 2010-04-08 specialisto išvada Nr. 20-4-(618)-IS1-733, kurioje nustatyta, kad... 31. 2010-07-13 Lietuvos Respublikos Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus... 32. 2010-04-08 Kauno m. apylinkės teismo nutarimu, kuriuo nustatyta, kad K. J. D.,... 33. Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokolu 2010-02-23 12:11:58 K. J. D.... 34. 2010-11-24 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo nustatyta, kad... 35. 2010-11-25 apžiūros protokolu, kuriuo nustatyta, kad buvo apžiūrėtas... 36. Akistatos protokolu, kuriuo nustatyta, jog akistatos metu A. S. ir K. J. D.... 37. Akistatos protokolu, kuriuo nustatyta, jog akistatos metu A. S. ir D. D.... 38. Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. dispozicija numato, kad viešosios... 39. Baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma neginčytinai įrodyta, kad K.... 40. Pažymėtina, kad apklausiamas 2010-02-23 ikiteisminio tyrimo metu, t.y. iš... 41. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad K. J. D. viešoje vietoje, matant... 42. Taip pat baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma neginčytinai... 43. Pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas nesunkiai... 44. Nagrinėjamoje byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad D. D. neteisėtus... 45. Įvertinęs teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtus įrodymus, teismas... 46. Dėl civilinių ieškinių... 47. Nukentėjusysis A. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl 303 Lt turtinės ir... 48. Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį 186,54 Lt sumai už... 49. Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d. nustato, kad teismas, remdamasis... 50. Kauno teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys 186,54 Lt sumai už... 51. Nukentėjusiojo A. S. civilinis ieškinys dėl 303 Lt turtinės žalos... 52. Nukentėjusiojo A. S. civilinis ieškinys dėl 50 000 Lt neturtinės žalos... 53. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis... 54. Kaltinamojo D. D. tyčiniais neteisėtais veiksmais nukentėjusiajam A. S. buvo... 55. A. S. turėtos advokato darbo apmokėjimo išlaidos – 4477 Lt, pripažintinos... 56. Bausmės skyrimas... 57. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 58. Kaltinamojo K. J. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 59. Kaltinamasis K. J. D. padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK 11 str.... 60. Kaltinamojo D. D. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 61. Kaltinamasis D. D. padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3... 62. Daiktiniai įrodymai – dujinis revolveris „Record Chief“, saugomas Kauno... 63. Daiktiniai įrodymai – 6 tūtelės ir guminė grankulkė, saugomi Kauno... 64. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 65. K. J. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 66. Įpareigoti nuteistąjį baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio... 67. K. J. D. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 68. D. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 69. pagal BK 138 str. 1 d. – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 6... 70. pagal BK 284 str. 1 d. – laisvės apribojimą 9 (devyniems) mėnesiams,... 71. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 5 p. paskirtąsias bausmes subendrinti apėmimo... 72. D. D. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 73. Priteisti A. S. naudai 303 Lt (tris šimtus tris litus) turtinės žalos... 74. Priteisti A. S. naudai 7000 Lt (septynis tūkstančius Lt) neturtinės žalos... 75. Priteisti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 76. Išieškoti A. S. naudai turėtas advokato darbo apmokėjimo išlaidas – 4477... 77. Daiktinius įrodymus – dujinį revolverį „Record Chief“, saugomą Kauno... 78. Daiktinius įrodymus – 6 tūteles ir guminę grankulkę, saugomus Kauno... 79. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...