Byla 2-1259/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-5747-258/2010 pagal ieškovo RUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas RUAB „Urbico“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, kuriuo prašė:

41. Priteisti iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 13034640,01 Lt dydžio atlyginimą už video detektavimo įrenginių, apsauginių tvorelių pėstiesiems bei apsauginių žiedų įrengimo darbus;

52. Priteisti 6731368,33 Lt dydžio skolą už priimtus darbus pagal 2006 m. spalio 27 d. Rangos sutartį „Dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste“ Nr. 20061027-1 ir suteiktas paslaugas pagal 2006 m. spalio 27 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2;

63. Priteisti 8811,52 Lt delspinigius pagal 2006 m. spalio 27 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2;

74. Priteisti 8,97 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki pilno priteistos ieškinio sumos išieškojimo, bylinėjimosi išlaidas.

85. Nepranešant atsakovui, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas, ieškinio kainos ribose, areštuoti atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priklausantį , taip pat atsakovo patikėjimo teise valdomą kilnojamą ir nekilnojamą turtą, padarant įrašus dėl nuosavybės perleidimo draudimo viešame registre, o jo neradus ar nepakankant – banko sąskaitose ir pas trečiuosius asmenis esančias atsakovo pinigines lėšas, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė, jau metai kaip atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, atsakovo prasta finansinė padėtis.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino. Ieškovo RUAB „Urbico“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – 19 384 797,77 Lt sumai areštavo atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą. Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, teismas nusprendė areštuoti atsakovo pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 19 384 797,77Lt sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškinio suma – 19 384 797,77 Lt – yra itin didelė ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, atsakovo prievolių ieškovui įvykdymas nėra užtikrintas, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovo finansinė nėra gera, kadangi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui VĮ Registrų centras atsakovas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų už 2008 metus, o iš įmonės balanso už 2007 m. (finansinės atskaitomybės laikotarpis: nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31) matyti, jog įmonė turėjo turto už 89087372 Lt, kai tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 77943365 Lt, yra pagrindo teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, atsižvelgė į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovo teisėtus interesus, ir nurodė, kad pirmiausiai turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas ieškinio sumai užtikrinti, o tik jo nesant – piniginės lėšos.

10Atskiruoju skundu atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5747-258/2010 taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo RUAB „Urbico“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

111. Atsakovas, kuriam buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra specifinis juridinis asmuo, kuris užtikrina viešųjų funkcijų, susijusių su tam tikro regiono (Vilniaus miesto, Lietuvos sostinės) gyventojų poreikių tenkinimu, vykdymą. Tai reiškia, kad atsakovas įgyvendina funkcijas, kurios yra tiesiogiai susijusios su viešuoju interesu ir bet koks neproporcingas atsakovo veiklos suvaržymas reikštų viešojo intereso pažeidimą.

122. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis apsunkina SĮ „Susisiekimo paslaugos“, kaip vienintelio tokių paslaugų užtikrintojo Vilniaus mieste, veiklos vykdymą (viešųjų paslaugų teikimą).

133. Savivaldybės įmonė yra viešas juridinis asmuo, kuris yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir kurio prievolių vykdymui yra skiriamos savivaldybės (savininko) lėšos. Todėl nėra jokių prielaidų teigti, kad didelė ginčo suma gali sudaryti grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Juo labiau, kad savivaldybės įmonės prievolių vykdymui teisės aktai dar papildomai kreditoriaus interesams nustato subsidiarią savininko atsakomybę. Savivaldybė yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, tai yra neįvykdyti būsimo teismo sprendimo.

144. Atsakovo turtinė padėtis nėra ir negali būti vienintelis pagrindas vertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą. Ypatingai tuomet, kai yra sprendžiamas klausimas dėl viešojo juridinio asmens finansinės būklės, kai viešųjų paslaugų teikimas yra nuostolingas, kadangi viešosios paslaugos yra teikiamos ne privačiam, tačiau viešam bendram interesui (visų Vilniaus miesto gyventojų ir svečių) patenkinti.

155. Vilniaus apygardos teismas pažeidė ekonomiškumo, proporcingumo, interesų pusiausvyros bei teisingumo principus ir dėl to priėmė nepagrįstą nutartį.

166. Ieškovas dėl jo paties ir jo partnerių sutartinių įsipareigojimų atsakovui vykdymo pažeidimų (kurie yra nagrinėjami tarp ieškovo ir kitų partnerių teisminiuose ginčuose) nėra perdavęs darbų, todėl atsakovui nėra kilusi mokėjimo pareiga.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

181. Atsakovo turtinė padėtis yra bloga, dėl ko tikėtina, jog jis bandys išvengti įsipareigojimų ieškovui vykdymo.

192. Atsakovas klaidina teismą nepagrįstai tapatindamas save su Vilniaus miesto savivaldybe ir siekdamas paneigti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo galimybę.

203. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę ir tą faktą, kad nutartis neatitinka proporcingumo, ekonomiškumo ir teisingumo principų ar pažeidžia viešąjį interesą.

214. Atsakovas turi pakankamai areštuotino nekilnojamojo turto, dėl ko visiškai nepagrįstai atsakovo argumentai dėl būtinybės areštuoti jo pinigines lėšas ir jo veiklos suparalyžiavimo.

225. Nutarties panaikinimas – laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, turint omenyje, atsakovo piktybišką vengimą atsiskaityti, pažeistų viešąjį interesą (RUAB „Urbico" darbuotojų ir kreditorių interesus).

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ duomenų apie savo finansinę padėtį nepateikė. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje nutartyje atsakovo finansinė nėra gera, kadangi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui atsakovas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų už 2008 metus, o iš įmonės balanso už 2007 metus matyti, jog įmonė turėjo turto už 89087372 Lt, kai tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 77943365 Lt. Atsakovo ne itin gerą finansinę padėtį taip pat patvirtina ir ieškovo teismui pateikta 2009 metų gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir Audito tarnybos audito ataskaita Nr. R-05-49 „Dėl 2009 metų 9 mėnesių Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų audito“. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į šias aplinkybes pažymi, kad atsakovui prasta ekonominė situacija nėra pagrindas neatsiskaityti su ieškovu.

26Atsakovo teigimu jis yra specifinis juridinis asmuo, kuris užtikrina viešųjų funkcijų, susijusių su tam tikro regiono gyventojų poreikių tenkinimu, vykdymą, todėl bet koks neproporcingas atsakovo veiklos suvaržymas reikštų viešojo intereso pažeidimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti ir į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009). Atsižvelgiant į tai kas pasakyta, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reiškia viešojo intereso pažeidimą, o tas faktas, jog atsakovas, be ūkinių komercinių funkcijų vykdo tam tikras viešojo administravimo funkcijas, nesudaro pagrindo naikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27Atsakovas teigdamas, kad savivaldybės įmonė yra viešas juridinis asmuo, kuris yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir kurio prievolių vykdymui yra skiriamos savivaldybės (savininko) lėšos bei tai, kad savivaldybė yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, tai yra neįvykdyti būsimo teismo sprendimo, kolegijos nuomone tokiu būdu save tapatina su savivaldybe. Todėl neegzistuoja būsimo teismo sprendimo įvykdymo rizika, kai skolininkas yra pati savivaldybė. Kadangi šiuo atveju atsakovas yra savivaldybės įmonė, todėl jai be kitų įstatyminių nuostatų yra taikomos ir Įmonių bankroto įstatymo nuostatos. Minėto įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje yra numatyta, kad įmonė, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės institucija gali bankrutuoti ir būti likviduojama dėl bankroto.

28Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad Vilniaus apygardos teismas pažeidė ekonomiškumo, proporcingumo, interesų pusiausvyros bei teisingumo principus ir dėl to priėmė nepagrįstą nutartį. Teismas, atsižvelgė į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovo teisėtus interesus, ir nurodė, kad pirmiausiai turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas ieškinio sumai užtikrinti, o tik jo nesant – piniginės lėšos. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad areštuotos jo sąskaitos ir dėl to stabdoma jo veikla ir jis patiria nuostolius. Be to, įstatymas numato atsakovui galimybę pareikalauti nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

29Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas RUAB „Urbico“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui SĮ... 4. 1. Priteisti iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 13034640,01 Lt dydžio... 5. 2. Priteisti 6731368,33 Lt dydžio skolą už priimtus darbus pagal 2006 m.... 6. 3. Priteisti 8811,52 Lt delspinigius pagal 2006 m. spalio 27 d. Paslaugų... 7. 4. Priteisti 8,97 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos,... 8. 5. Nepranešant atsakovui, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi prašymą taikyti... 10. Atskiruoju skundu atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašo panaikinti... 11. 1. Atsakovas, kuriam buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra... 12. 2. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis apsunkina SĮ... 13. 3. Savivaldybės įmonė yra viešas juridinis asmuo, kuris yra finansuojamas... 14. 4. Atsakovo turtinė padėtis nėra ir negali būti vienintelis pagrindas... 15. 5. Vilniaus apygardos teismas pažeidė ekonomiškumo, proporcingumo, interesų... 16. 6. Ieškovas dėl jo paties ir jo partnerių sutartinių įsipareigojimų... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir Vilniaus... 18. 1. Atsakovo turtinė padėtis yra bloga, dėl ko tikėtina, jog jis bandys... 19. 2. Atsakovas klaidina teismą nepagrįstai tapatindamas save su Vilniaus miesto... 20. 3. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių laikinųjų apsaugos... 21. 4. Atsakovas turi pakankamai areštuotino nekilnojamojo turto, dėl ko... 22. 5. Nutarties panaikinimas – laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas,... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas... 26. Atsakovo teigimu jis yra specifinis juridinis asmuo, kuris užtikrina... 27. Atsakovas teigdamas, kad savivaldybės įmonė yra viešas juridinis asmuo,... 28. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad Vilniaus apygardos teismas pažeidė... 29. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą....