Byla B2-657-555/2014
Dėl termino restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo planui pateikti atnaujinimo ir pratęsimo, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūrų sustabdymo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“, kreditorių uždarųjų akcinių bendrovių „VKK Investicija“, „Nikartas“, „Toleita“ ir „Vigdomus“ prašymus dėl termino restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo planui pateikti atnaujinimo ir pratęsimo, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūrų sustabdymo,

Nustatė

2RUAB „Vicus“ ir kreditorė UAB „VKK Investicija“ prašo atnaujinti ir pratęsti terminą restruktūrizuojamos UAB „Vicus“ restruktūrizavimo planui pateikti. UAB „Vicus“ kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Nikartas“, „Toleita“ ir „Vigdomus prašo sustabdyti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras iki bus patvirtinti jų finansiniai reikalavimai. Nurodo, kad dalis kreditorių finansinių reikalavimų yra ginčijama, o bendrovė, įsipareigojusi parengti restruktūrizavimo planą, to nustatytais terminais nepadarė dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo.

3Prašymai atmestini.

4Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą ir nustatė administratoriui 6 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminą pateikti teismui UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano projektą su išvada ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Nustatytas terminas restruktūrizavimo planui pateikti pasibaigė 2013 m. spalio 10 d.

5Teismas 2014 m. vasario 17 d. nutartimi sustabdė restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras iki civilinių bylų Nr. B2-1100-555/2014; Nr. B2-1101-555/2014; Nr. B2-1099-555/2014; Nr. B2-979-555/2014; Nr. B2-1215-555/2014; Nr. B2-1470-555/2014; Nr. B2-1098-555/2014 išnagrinėjimo.

62014 m. vasario 28 d. nutartimi restruktūrizuojamos UAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras atnaujintos.

7Įmonių restruktūrizavimo statyme (ĮRĮ) įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama restruktūrizavimo plano pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai vertinami kaip išskirtiniai.

8Prašymai atnaujinti ir pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti iš esmės grindžiami neišnagrinėtomis bylomis, kuriose ginčijama dalis kreditorinių reikalavimų, taip pat bendrovės, įsipareigojusios parengti restruktūrizavimo planą, neveiklumu. Pažymėtina, kad ginčijami kreditoriniai reikalavimai objektyviai netrukdo restruktūrizuojamai UAB „Vicus“ rengti restruktūrizavimo plano, kadangi dalis kreditorinių reikalavimų, kuriuos ginčijo įmonė, jau yra patvirtinta, o likusią dalį UAB „Vicus“ pripažįsta, ją ginčija kiti kreditoriai, todėl kreditoriniai reikalavimai, tenkinus pareikštus kitų kreditorių prieštaravimus, galėtų tik mažėti. Todėl teismas sprendžia, kad ši aplinkybė nesudaro pagrindo laikyti susidariusią situaciją išskirtine, dėl kurios būtų reikalingas ilgesnis laikotarpis restruktūrizavimo planui teikti tvirtinti. Be to, pažymėtina, kad esant ginčijamiems kreditoriniams reikalavimas, restruktūrizavimo planas gali būti tvirtinamas atskirai nurodant teismuose užvestas bylas, ir, po jų užbaigimo, gali būti pasinaudota įstatyme numatyta galimybe tvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus tokia pačia tvarka, kaip tvirtinamas ir pats planas (ĮRĮ 14 straipsnio 11 dalis). Kitos prašymuose nurodomos priežastys (restruktūrizavimo planą rengiančios bendrovės nesugebėjimas padaryti to laiku) teismo vertinimu taip pat nelaikytinos išskirtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių galėtų būti praleistas terminas atnaujintas ir pratęstas.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, prašymai atnaujinti ir pratęsti terminą RUAB „Vicus“ restruktūrizavimo plano pateikimui, taip pat sustabdyti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras, atmestini.

10ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalyje ir 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad nustatytais terminais restruktūrizavimo plano teismui nepateikus arba teismui jo nepatvirtinus, restruktūrizavimo byla yra nutraukiama. Iš bylos dokumentų matyti, kad nustatytais terminais restruktūrizavimo planas, kurio pateikimo teismui terminas pasibaigė 2013 m. spalio 10 d., sustabdžius restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras ir jas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi atnaujintus, teismo vertinimu, vėliausiai turėjo būti pateiktas iki 2014 m. kovo 28 d. Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo planas teismui iki šiol nėra pateiktas, prašymai atnaujinti ir pratęsti terminą restruktūrizavimo plano pateikimui ar sustabdyti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūras atmesti, todėl yra pagrindas UAB „Vicus“ restruktūrizavimo bylą nutraukti.

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 ir 9 dalimis, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12prašymus dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo plano pateikimo termino atnaujinimo ir pratęsimo, dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo procedūrų sustabdymo atmesti.

13Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ (į. k. 135491720, Savanorių pr. 375, Kaunas) restruktūrizavimo bylą.

14Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ administratorių per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims apie teismo nutartį nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ restruktūrizavimo bylą.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai