Byla 2A-2050-653/2014
Dėl išmokėtos sumos priteisimo, trečiasis asmuo byloje J. R

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinį skundą dėl 2014-03-07 Vilniaus apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui UAB DK ,,PZU Lietuva“ dėl išmokėtos sumos priteisimo, trečiasis asmuo byloje J. R., ir

Nustatė

2Ginčo esmė

3ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 574,90 Lt išmokėtos draudimo išmokos. Nurodė, kad 2011-03-21 įvykusio eismo įvykio metu buvo apgadintas pas ieškovą kasko draudimu apdraustas automobilis TOYOTA AVENSIS, valstyb. Nr. ( - ) priklausantis trečiajam asmeniui J. R.. Kaltę dėl įvykio prisiėmė OPEL VECTRA, valstyb. Nr. ( - ) vairavęs E. V., kurio civilinė atsakomybė privalomuoju draudimu buvo apdrausta pas atsakovą. Ieškovas išmokėjo savo draudėjui 1717,67 Lt draudimo išmoką ir įgijo teisę reikalauti kompensuoti išmoką iš atsakovo, apdraudusio įvykio kaltininką. Atsakovas pervedė ieškovui tik dalį sumos, kitos dalies (prašomos priteisti sumos) nesumokėjo.

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad buvo išmokėjęs trečiajam asmeniui J. R. 574,90 Lt draudimo išmoką, todėl šia dalimi mažino ieškovo prašomą kompensuoti sumą. Atsakovas taip pat prašo taikyti ieškinio senatį, nes yra praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimui pareikšti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

62014-03-07 Vilniaus apylinkės teismas sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovo 574,90 Lt, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-07-17 iki sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai bei

722,32 Lt pašto išlaidų valstybei.

8Teismas nustatė, kad 2011-02-21 ieškovas ir trečiasis asmuo J. R. sudarė sausumos transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartį Nr. AC 089485, kuria buvo apdraustas pastarajam priklausantis automobilis TOYOTA AVENSIS, valst. Nr. ( - ) 2011-03-21 Vilniuje, V. g., įvyko eismo įvykis, kurio metu minėtas automobilis buvo apgadintas, apie įvykį 2011-03-23 buvo informuotas ieškovas. Kaltę dėl įvykio prisiėmė OPEL VECTRA, valstyb. Nr. ( - ) vairavęs E. V., kurio civilinė atsakomybė privalomuoju draudimu buvo apdrausta pas atsakovą. Ieškovas 2011-03-29 išmokėjo trečiajam asmeniui, t.y. savo draudėjui, 1717,67 Lt draudimo išmoką. 2011-06-17 parašė pretenziją atsakovui, nurodydamas, jog pastarasis privalo kompensuoti ieškovui išmokėtą išmoką. 2011-07-27 gavo iš atsakovo atsakymą, jog pastarasis perves ieškovui 1142,77 Lt, nes suma mažintina dėl 574,90 Lt

9J. R. išmokėtos draudimo išmokos. 2013-07-16 ieškovas kreipėsi į teismą.

10Teismas konstatavo, kad ieškinį ieškovas grindžia subrogacijos teise ir turi reikalavimo teisę ieškovui. Prievolė kyla iš draudimo teisinių santykių, ir jai taikytinas sutrumpintas 1 metų ieškinio senaties terminas (LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-10-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-368/2012), kuris šiuo atveju baigėsi 2012-07-27, nes gavęs atsakymą į savo pretenziją, ieškovas negalėjo nesuprati, jog visos išmokos atsakovas nemokės (LAT CBS teisėjų kolegijos 2013-03-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-67/2013; LR CK 1.127 str. 1 d.).

11Ieškovo nurodomos priežastys praleistam ieškinio senaties terminui atnaujinti teismas laikė svarbiomis dėl to, kad teismų praktika iki LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-10-23 nutarties civ. byloje Nr. 3K-7-368/2012 priėmimo nebuvo nuosekli, buvo laikomasi pozicijos, jog subrogaciniam reikalavimui pareikšti taikytinas 3 metų ieškinio senaties terminas, kaip reikalavimui, kylančiam iš žalos atlyginimo (LAT CBS teisėjų kolegijos 2012-07-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-377/2012; LAT CBS teisėjų kolegijos 2012-11-08 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-73/2012; LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-73/2012). Todėl teismas atnaujino praleistą ieškinio senaties terminą (LR CK 1.5 str., 1.131 str. 2 d.).

12Teismas nustatė, kad ginčo šalis su nukentėjusiu asmeniu ir įvykio kaltininku siejo skirtingos sutartinės prievolės: ieškovas kompensavo trečiajam asmeniui žalą Transporto priemonių savanoriškojo draudimo (kasko draudimo) pagrindu, atsakovas – Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pagrindu. Atsakovas privalo atsakyti pagal subrogacijos teise pareikštą ieškinį, nes jis buvo apdraudęs įvykio kaltininko civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) pagrindu, ir žalą privalo atlyginti visiškai. Ta aplinkybė, jog įvykyje nukentėjusio automobilio valdytojas, teikdamas pranešimą apie įvykį atsakovui, nenurodė kasko draudimo sutarties buvimo, teismo manymu, negali būti pagrindu ieškovo reikalaujamai išmokai mažinti. Ši aplinkybė gali būti pagrindu atsakovui reikšti savarankiškus reikalavimus trečiajam asmeniui dėl galimo nepagrįsto praturtėjimo, nes atsakovui savalaikiai suteikta informacija apie automobilio TOYOTA AVENSIS draudimą kita rizikos grupe galėjo įtakoti išmokos mokėjimą pagal TPVCAPDĮ.

13III. Apeliaciniai skundai ir atsiliepimų į juos argumentai

14Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

15Nurodė, kad teismas nepagrįstai teikia pirmenybę savanoriškojo draudimo sutarčiai, pripažįstant atsakovui galimybę imtis veiksmų dėl nepagrįstai gautos išmokos susigrąžinimo iš trečiojo asmens. Draudimo išmoka trečiajam asmeniui buvo išmokėta pagrįstai įstatymo bei

162011-04-14 atsakovo sprendimo pagrindu, o TPVCAD sutarties suteikiamos draudimo apsaugos prioritetas yra būtent nukentėjusiojo asmens teisių apsaugai. J. R. nepagrįstai praturtėjo 574,9 Lt sumai, todėl ieškovas galėtų imtis priemonių dėl šios sumos išieškojimo.

17Teismas nepagrįstai atnaujino ieškovui jo praleistą ieškinio senaties terminą, nes ieškovas yra draudimo bendrovė, užsiimanti draudimo veikla ir yra profesionali šios srities žinovė, turinti dideliu žmogiškuosius ir finansinius resursus, todėl jai žinomos teisės normos, reglamentuojančios pretenzijų pateikimo tvarką ir draudimo teisiniams santykiams nustatytą sutrumpintą ieškinio senatį, kurios nekito nei 2011-07-14 atsakovo sprendimo priėmimo metu, nei vėliau, todėl nėra pagrindo atnaujinti praleisto termino remiantis vien teismų praktikos nenuoseklumu. Būdama rūpestinga ir atidi savo teisių apsaugai, ji turi galimybę ginti pažeistas teises įstatymo nustatyta tvarka.

18Ieškinio senaties LAT praktika yra pakankamai aiški ir nuosekli. Jau LAT 2012-10-23 nutartyje Nr. 3K-7-368 buvo nagrinėjamas aktualus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu susiklostančių teisinių santykių reguliavimas, jo aiškinimas ir taikymas. Ieškovo nurodytoje 2012-11-08 nutartyje Nr. 3K-7-73/2012 ir vėlesnėse nutartyse ši taisyklė buvo dar kartą patvirtinta.

19Be to, teismo įsakymas dėl ieškovo reikalavimo buvo išduotas tik 2013-07-18, kuomet jau buvo priimta minėta 2012-10-23 LAT nutartis. Nepaisant to, ieškovas, žinodamas, kad yra praleidęs ieškinio senatį iš subrogacinio reikalavimo, tik beveik po 9 mėnesių kreipėsi į teismą, be kito ko, prašydamas atnaujinti praleistą ieškinio senatį.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas su skundu nesutiko, prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

21Ieškovas nesutinka su apelianto teiginiu dėl pirmenybės suteikimo savanoriškajam civilinės atsakomybės draudimui, vadovaujantis TPVCAPDĮ 22 str. 3 d. bei aplinkybe, jog atsakovas trečiajam asmeniui draudimo išmoką išmokėjo vėliau nei ieškovas, dėl ko būtent atsakovas turėjo imtis veiksmų dėl nepagrįstai gautos draudimo išmokos susigrąžinimo iš trečiojo asmens.

22Ieškovas teigia, kad šalis sieja deliktiniai santykiai, todėl reikalavimui taikytinas 3 metų ieškinio senaties terminas.

23Pažymėjo, kad teismų praktika šiuo klausimu yra nevienoda (pvz. LAT nutartis 2012-11-08 Nr. 3K-3-73/2012), todėl sutiko su teismo išvadomis dėl pagrindo atnaujinti terminą.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinis skundas tenkintinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957). Šiuo atveju sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindų nenustatyta.

27Byloje kilo ginčas dėl atsakovo (žalą padariusio asmens privalomojo draudimo sutartimi civilinę atsakomybę apdraudęs draudikas) prievolės atlyginti ieškovui (nukentėjusiojo asmens savanoriškojo draudimo sutartimi civilinę atsakomybę apdraudęs draudikas) nuostolius subrogacijos tvarka, kuomet atsakovas atlygino žalos dalį (ginčo sumą) nukentėjusiajam pagal TPVCAD įstatymą. Taip pat tarp šalių kilo ginčas dėl senaties termino taikymo ir jo atnaujinimo pagrindo. Apeliantas neginčija teismo nustatyto fakto, jog senaties terminas baigėsi

282012-07-27.

29Apelianto teiginys, jog teismas teikė pirmenybę savanoriškojo draudimo sutarčiai, nepagrįstas. Byloje nustatyta, kad ieškovas išmoką nukentėjusiajam išmokėjo ankščiau nei atsakovas, t.y. ieškovas sumokėjo išmoką 2011-03-29, o atsakovas - 2011-04-14. Tokiu būdu draudimo išmokos išmokėjimo momentu ieškovas neturėjo pagrindo spręsti dėl draudimo išmokos sumos sumažinimo. Priešingai, atsakovui priimant sprendimą, turėjo būti atsižvelgta į tuo metu jau įvykusį faktą, jog su nukentėjusiuoju ieškovas atsiskaitė. Šios informacijos trečiajam asmeniui neatskleidus, teismas pagrįstai išaiškino atsakovui jo teisę reikšti savarankiškus reikalavimus trečiajam asmeniui dėl galimo nepagrįsto praturtėjimo, nes atsakovui savalaikiai suteikta informacija galėjo įtakoti išmokos mokėjimą pagal TPVCAPDĮ. Taigi, teismo išvados yra paremtos minėtomis faktinėmis aplinkybėmis bei TPVCAPDĮ 22 str. 3 d., o ne pirmenybės suteikimu tam tikrai draudimo rūšiai.

30Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šioje byloje atsakovo prievolė kyla iš draudimo teisinių santykių, ir jai taikytinas sutrumpintas 1 metų ieškinio senaties terminas. Ieškovas šio teismo sprendimo (jo motyvų) apeliacine tvarka neskundė, be to, tokios teismo išvados pagrįstumą patvirtina teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 23 d. nutartis Nr. 3K-7-368/2012; 2013 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2013). Be to, ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą remiasi teismų praktika bylose, kuriose buvo sprendžiama dėl kitų faktinių aplinkybių (ginčai kilo ne tarp civilinės atsakomybės draudikų). Taigi, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl šioje byloje taikytino senaties termino.

31Tačiau apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas dėl praleisto senaties termino atnaujinimo, dėl ko padarė šiuo klausimu neteisingas išvadas.

32Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-578/2007). Ieškinio senaties institutas nustatytas abiejų šalių (ieškovo ir atsakovo) interesais. Šio instituto tikslas – užtikrinti civilinių santykių stabilumą, nepaneigiant realios galimybės asmenims apginti pažeistas savo teises, tačiau skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę.

33Ieškinio senaties termino paskirtis – užtikrinti civilinių santykių stabilumą, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę, palengvinti įrodinėjimo procesą. Draudimo įmonių veikla susijusi su pinigų, gautų draudimo įmokų (premijų) forma, kaupimu ir panaudojimu atsiradusiems nuostoliams padengti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2006). Tokios veiklos specifika lemia tai, kad įstatymo nustatytų ieškinio senaties terminų laikymasis draudimo veiklą vykdančiam subjektui yra ypač reikšmingas, nes tai užtikrina finansinių išteklių planavimą, veiklos stabilumą. Nagrinėjamu atveju abu ginčo santykio subjektai yra draudimo srities profesionalai, gerai žinantys šios veiklos specifiką, tiek vienas, tiek kitas turi interesą kaip galima greičiau atlikti nuostolių sureguliavimo procedūras, užtikrinant konkrečios draudimo bendrovės teisinės ir finansinės padėties apibrėžtumą. Atsižvelgiant į šioje konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, atsakovas, 2011-07-14 raštu atsisakęs ieškovui tenkinti jo pretenziją dėl nuostolių, kildinamų iš ginčo eismo įvykio, atlyginimo, turėjo teisėtą pagrindą tikėtis, kad ieškovas, nesutikdamas su jo pozicija, teisę kreiptis į teismą įgyvendins operatyviai, nepažeisdamas vienerių metų ieškinio senaties termino. Būdamas rūpestingas ir atidus, ieškovas turėjo galimybę ginti pažeistas teises įstatymo nustatytais terminais, nepriklausomai nuo teismų praktikos nevienodumo, tuo labiau, kad ieškinio senatį reglamentuojančios teisės normos ginčo laikotarpiu (nuo 2011-07-14 atsakovo sprendimo priėmimo) nesikeitė. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktika dėl regreso ir subrogacijos taikymo tarp transporto priemonės valdytojo ir civilinės atsakomybės draudikų TPVCAPD teisiniuose santykiuose buvo suformuota jau 2011-04-18 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje (Teismų praktika Nr. 34), o Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartis nėra tiesiogiai susijusi su nagrinėjamu atveju, nes joje buvo sprendžiamas klausimas dėl santykių susiklosčiusių ne tarp transporto priemonės valdytojo ir civilinės atsakomybės draudikų, o tarp socialinio draudimo įstaigos ir draudiko. Pažymėtina ir tai, kad ieškovo nurodyta kita teismo nutartis (LAT nutartis 2012-11-08 Nr. 3K-3-73/2012) taip pat nėra susijusi su nagrinėjamu atveju, nes joje buvo sprendžiamas klausimas dėl Policijos departamento, kurio išmokėtų išmokų paskirtis atitinka socialinių išmokų paskirtį, regreso teisės įgyvendinamo.

34Net ir tuo atveju, jei laikyti, kad teismų praktika dėl ieškinio senaties termino taikymo buvo nenuosekli ir suvienodinta LAT išplėstinės teisėjų kolegijos Civilinių bylų skyriaus 2012 m. spalio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2012, ieškovas nenurodė jokių faktinių aplinkybių, pateisinančių jo tolesnius veiksmus, t.y. žinodamas, jog terminas yra praleistas, ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu tik 2013-07-15 (b.l. 9), t.y. beveik po devynių mėnesių nuo minėtos teismo nutarties priėmimo.

35Esant tokioms aplinkybėms, vien teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nevienodumas negali būti laikoma svarbia ieškinio senaties termino praleidimo priežastimi, dėl kurios pelno siekiančios draudimo bendrovės, kuri savo rizika prisiima vykdomos profesinės veiklos neigiamus padarinius, praleistas senaties terminas turi būti atnaujintas.

36Kadangi ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, tai sudaro pagrindą ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

37Atsakovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 54 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 127), todėl jos priteisiamos iš ieškovo apelianto naudai.

38Taip pat priėmus naują sprendimą iš naujo paskirstomos pirmosios instancijos teisme paskirstytos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.): atmetus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteisimos, o iš ieškovo valstybės naudai priteisiamos 22,32 Lt pašto išlaidos valstybei.

39Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio

401 dalies 2 punktu,

Nutarė

412014-03-07 Vilniaus apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, 22,32 Lt pašto išlaidos valstybės naudai.

43Priteisti iš ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, apelianto UAB DK ,,PZU Lietuva“ naudai 54 Lt apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina rašytinio proceso tvarka... 2. Ginčo esmė... 3. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 574,90 Lt išmokėtos draudimo... 4. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad buvo išmokėjęs trečiajam... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. 2014-03-07 Vilniaus apylinkės teismas sprendimu ieškinį tenkino: priteisė... 7. 22,32 Lt pašto išlaidų valstybei.... 8. Teismas nustatė, kad 2011-02-21 ieškovas ir trečiasis asmuo J. R. sudarė... 9. J. R. išmokėtos draudimo išmokos. 2013-07-16 ieškovas kreipėsi į teismą.... 10. Teismas konstatavo, kad ieškinį ieškovas grindžia subrogacijos teise ir... 11. Ieškovo nurodomos priežastys praleistam ieškinio senaties terminui... 12. Teismas nustatė, kad ginčo šalis su nukentėjusiu asmeniu ir įvykio... 13. III. Apeliaciniai skundai ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą... 15. Nurodė, kad teismas nepagrįstai teikia pirmenybę savanoriškojo draudimo... 16. 2011-04-14 atsakovo sprendimo pagrindu, o TPVCAD sutarties suteikiamos draudimo... 17. Teismas nepagrįstai atnaujino ieškovui jo praleistą ieškinio senaties... 18. Ieškinio senaties LAT praktika yra pakankamai aiški ir nuosekli. Jau LAT... 19. Be to, teismo įsakymas dėl ieškovo reikalavimo buvo išduotas tik... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas su skundu nesutiko, prašė... 21. Ieškovas nesutinka su apelianto teiginiu dėl pirmenybės suteikimo... 22. Ieškovas teigia, kad šalis sieja deliktiniai santykiai, todėl reikalavimui... 23. Pažymėjo, kad teismų praktika šiuo klausimu yra nevienoda (pvz. LAT... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo (žalą padariusio asmens privalomojo... 28. 2012-07-27.... 29. Apelianto teiginys, jog teismas teikė pirmenybę savanoriškojo draudimo... 30. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šioje byloje atsakovo prievolė... 31. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios... 32. Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos... 33. Ieškinio senaties termino paskirtis – užtikrinti civilinių santykių... 34. Net ir tuo atveju, jei laikyti, kad teismų praktika dėl ieškinio senaties... 35. Esant tokioms aplinkybėms, vien teisės aiškinimo ir taikymo praktikos... 36. Kadangi ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, tai sudaro pagrindą... 37. Atsakovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 54 Lt bylinėjimosi išlaidų... 38. Taip pat priėmus naują sprendimą iš naujo paskirstomos pirmosios... 39. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 40. 1 dalies 2 punktu,... 41. 2014-03-07 Vilniaus apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują... 42. Priteisti iš ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS... 43. Priteisti iš ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS...