Byla 2-224-743/2013
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui G. Ž. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3080 Lt skolą, kurią sudaro: 1000 Lt paskola, 100 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis ir 1980 Lt delspinigių; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Jeigu atsakovas nepateiks procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 2-3).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. kovo 7 d. (b. l. 20). Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-24 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo G. Ž. pagal ieškovės pateiktas paskolos sutarties bendrąsias sąlygas buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 5089002, kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovui 1000 Lt kreditą, kurį atsakovas turėjo grąžinti iki 2010-12-24 (b. l. 6-9). Atsakovas nustatytu laiku paskolos negrąžino. Už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną jam buvo skaičiuojami 1 procento dydžio delspinigiai.

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina mokėjimo nurodymas Nr. 5089002, iš kurio matyti, kad 2010-11-24 ieškovė į atsakovo sąskaitą pervedė 1000 Lt (b. l. 17).

8CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis). Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovo 1000 Lt paskolą ir 100 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį yra pagrįsti, įrodyti ir tenkintini.

9Ieškovė paskaičiavo atsakovui 1 procento dydžio delspinigius, t. y. 1980 Lt (b. l. 2-3). Savo reikalavimą priteisti iš atsakovo 1980 Lt delspinigių ieškovė grindžia UAB „SMScredit.lt“ paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktu (b. l. 8), taip pat paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 11).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-401/2008.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010; 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012).

11Pažymėtina, kad 1 procento dydžio netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, tačiau viena iš šalių yra verslo subjektas, pelno siekianti organizacija, o kita sutarties šalis – privatus subjektas, didelės gyvenimiškos patirties neturintis 20 metų jaunuolis, kurio amžių sudarant sutartį ieškovė žinojo. Be to sutarties sąlygos yra parengtos verslo subjekto, privatus subjektas negali laisva valia pasirinkti sutarties sąlygų, jis sudaro sutartį prisijungimo būdu. Paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 11) ieškovė paaiškina, jog sutartyje nurodyta delspinigių norma yra nustatyta atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius paskolos gavėjui negrąžinant skolos. Taip pat nurodo, kad tiesioginius UAB „4finanse“ nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams aptarnauti reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefono skambučiai, raginimų siuntimai, skolininko paieškos, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, išlaidos duomenų tikrinimui mokamose duomenų bazėse ir taip toliau. Netiesioginius nuostolius – įmonė įšaldytų lėšų negali panaudoti verslui plėtoti – praranda pajamas, bei patiria dideles išlaidas dėl papildomų apyvartinių lėšų skolinimosi. Teismas, įvertinęs ieškovės paaiškinimą, atkreipia dėmesį į tai, kad nemaža dalis ieškovės nurodytų tiesioginių nuostolių yra CPK aptartos bylinėjimosi išlaidos: raginimų siuntimai, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms sumokėti, kurios, ieškovui laimėjus bylą, priteisiamos iš atsakovo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Atsižvelgdamas į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia trumpalaikius kreditus, teismas pažymi, kad ieškovė daugiau kaip dvejus metus negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl jos patiriamų nuostolių. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte numatyti 1 procento dydžio delspinigiai sudaro net 365 procentus metinių palūkanų. Ieškovės prašomi priteisti 1980 Lt delspinigiai beveik du kartus viršija paskolos (1000 Lt) sumą. Be to byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, paskolinusi atsakovui palyginti nedidelę 1000 Lt sumą, patyrė būtent tokio dydžio (1980 Lt) nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybų suma mažintina. Atsižvelgus į ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į jauną atsakovo amžių, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, į tai, kad dėl paskolos ir netesybų priteisimo, išdavus trumpalaikį vartojimo kreditą 1 mėnesiui, į teismą kreiptasi po daugiau kaip dvejų metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, taip pat į tai, kad nebūtų ieškovei sudaryta galimybė nepagrįstai praturtėti, delspinigių dydis mažintinas nuo 1 procento iki 0,1 procento ir ieškovei iš atsakovo priteistina 198 Lt (1100 Lt x 0,1 % x 180 d.) delspinigių. Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-03-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad, paduodant ieškinį teisme, yra nustatytas minimalus 72 Lt žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), ieškovei iš atsakovo priteistina 72 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt, šioje byloje susidariusios 3,30 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėja

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo G. Ž., a. k. ( - ) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) skolos, 100 Lt (vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 198 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1298 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-03-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,4finance“, į. k. 301881644.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

20Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3080 Lt skolą, kurią sudaro: 1000 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. kovo 7 d. (b. l. 20).... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų... 7. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 8. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 9. Ieškovė paskaičiavo atsakovui 1 procento dydžio delspinigius, t. y. 1980 Lt... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda,... 11. Pažymėtina, kad 1 procento dydžio netesybos nustatytos šalių valia jų... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 13. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 14. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų... 15. Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo G. Ž., a. k. ( - ) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų)... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...