Byla e2YT-830-494/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Gitanai Jasilionienei, dalyvaujant pareiškėjai J. M., jos atstovei advokatei Nerijai Žeknienei, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovui Justinui Vaitekaičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui N. Ž. tarnybai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

3pareiškėja J. M. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nuosavybės teisių įgijimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. V. M. a.k( - ) nuo 1994 metų iki savo mirties 2010-06-11, o po jo mirties pareiškėja J. M. a.k ( - ) faktiškai naudojosi 0,06 ha žemės sklypu Zujūnų kaimo teritorijoje, Vilniaus rajone, kuris M. V. M. buvo suteiktas pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimą, kaip žemės sklypas Buivydiškių kaime.

4Pareiškime nurodė, kad negali ne teismo tvarka atkurti reikiamų dokumentų, kad jos velioniui vyrui M. V. M. Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimu buvo suteiktas ir faktiškai nuo suteikimo 0,06 ha asmeninio ūkio žemės sklypas naudojamas Zujūnų kaimo teritorijoje, Vilniaus rajone. Vilniaus apskrities archyvas 2014-05-30 raštu Nr. (8.12) V5-968 nurodė, kad duomenų, kad M. V. M. buvo suteiktas žemės sklypas Zujūnų kaime Buivydiškių apylinkėje Vilniaus rajone Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės Tarybos 21 sesijos 1994 m. gegužės 11 d., 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimuose bei Vilniaus apskrities viršininko 2004-03-30 įsakyme Nr. 2.3.-2179-41 nerasta, t.y. neišliko dokumentų, patvirtinančių nurodyto žemės sklypo vietą, suformavimą bei perdavimą naudotis. Prašomo nustatyti juridinio fakto konstatavimas pareiškėjai sukurs teisines pasekmes, nes ji galės įgyvendinti įgytas teises į teisėtai skirtą ir naudojamą asmeniniam ūkiui žemės sklypą, nustatant sklypo ribas žemės reformos žemėtvarkos projekte bei sudaryti (įforminti) šio žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Iš Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimo negalima nustatyti žemės sklypo suteikimo vietos, kurioje M. V. M. buvo skirtas asmeninio ūkio žemės sklypas. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2014-04-16 raštu Nr. 12-56-(5.8) nurodė, kad Buivydiškių apylinkės taryba skiriant asmeninio ūkio žemės sklypus Tarybos sprendimuose nurodė faktinę gyventojo gyvenamąją vietą ir skirtą sklypo plotą, o asmeninio ūkio žemės sklypo naudojimosi vieta sąrašuose nėra nurodyta. Taip pat nėra administracinių aktų, kurie patvirtintų Zujūnų ir Buivydiškių kaimų ribų pasikeitimą. Nuo 1994 metų faktinė naudojamo asmeninio ūkio žemės sklypo vieta buvo ir yra Zujūnų kaime ir nesikeitė; ir šiuo metu naudojama pareiškėjos šeimos asmeninio ūkio poreikiams, žemė apdirbama. Asmeninio ūkio žemės sklypai buvo suteikti naudojimui Zujūnų kaime, asmeniniam ūkiui priskirtoje teritorijoje kartu su kitais gretimų sklypų kaimynais: J. Č., A. R., Ž. C., E. M., M. V., R. K., S. Š., S. C., V. S., J. V., S. P.. Visi sklypai buvo išdėstyti į vieną juostą iš viso 14 sklypų po 0,06 ha. Nuo to laiko faktinė asmeninio ūkio žemės sklypo vieta nesikeitė.

5Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepimu su pareiškėjos pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 2.3-12801-(41) patikslintas Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo asmeninio ūkio žemės naudotojų sąrašas (įsakymo 5 priedas), kurio 32 eilės numeriu įrašytas V. M.. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. 1-1752-142/2008 nurodė: „<...> Kadangi žemės sklypo skyrimas ir naudojimas (VAVA 2008 10 23 įsakymu) patvirtinamas tik Buivydiškių arba Geležių kaime, negali būti žemės naudotojų sąraše Zujūnų kaime, kol nebus pateiktas tolygus VAVA įsakymui aktas, patvirtinantis, kad tas pats suteiktas sklypas gali būti vertinamas kaip esantis Zujūnų kaime <...>“ ir nusprendė Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo asmeninio ūkio žemės naudotojų sąraše panaikinti visus duomenis dėl M. V. M., t. y. panaikintas įrašas, kad šis asmuo Zujūnų kaime naudoja 0,06 ha asmeninio ūkio žemės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A63-38/2011 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimą paliko nepakeistą. Vykdant minėtus teismų sprendimus, priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2012 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2613, kuriuo iš dalies pakeistas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 2.3-12801-(41) 5 priedas, išbraukiant V. M., Nr. 32, dėl 0,06 ha žemės suformavimo Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių kadastro vietovėje, Zujūnų kaime. Mano, kad teismų sprendimų ir jais vadovaujantis priimtų minėtų Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymų pagrindu pareiškėja kaip M. V. M. teisių perėmėja (turto paveldėtoja) neteko teisės naudotis minėtu asmeninio ūkio žemės plotu. Administracinėje byloje Nr. 1-1752-142/2008 priimto 2009 m. lapkričio 23 d. teismo sprendimo 9 lape nurodytas bylos nagrinėjimo dalykas: „Nagrinėjamoje byloje pareiškėjai siekia atkurti nuosavybės teisę rėžiniame Zujūnų kaime, todėl svarbu tik nustatyti, ar asmeninio ūkio sklypai, kurių naudotojų sąrašas ginčijamas, buvo suteikti atitinkamais teisės aktuose nurodytais sprendimais būtent Zujūnų kaime ir ar jie iki ginčijamo sprendimo priėmimo buvo naudojami Zujūnų kaime.“ Taigi, akivaizdu, kad administracinės bylos Nr. 1-1752-142/2008 nagrinėjimo dalykas buvo asmeninio ūkio žemės suteikimo vieta. Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2009 m. lapkričio 23 d. sprendime konstatavus, kad M. V. M. asmeninio ūkio žemė skirta Buivydiškių arba Geležių kaime, o ne Zujūnų kaime, šios aplinkybės byloje dalyvavusiems asmenims tapo prejudiciniais faktais, kurių šioje byloje tarp tų pačių šalių įrodinėti nereikia; minėtos aplinkybės apskritai negali būti ginčo objektu šioje civilinėje byloje. Aptartas reglamentavimas ir priimti administraciniai aktai reiškia, kad pareiškėja neteko teisės naudotis minėtu asmeninio ūkio žemės plotu, todėl valstybinės žemės sklypas jai negali būti projektuojamas ir parduodamas, o šioje byloje prašomas nustatyti faktas pareiškėjai nesukeltų jokių teisinių pasekmių.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja J. M. palaikė savo pareiškimą ir prašė jį tenkinti. Papildomai parodė, kad ji ir vyras dirbo Buivydiškių technikume, visada naudojosi tuo 6 arų sklypu, kurį dabar iš jos nori atimti.

7Pareiškėjos atstovė advokatė N. Ž. prašė tenkinti pareiškimą. Parodė, kad Buivydiškių apylinkės sprendimas dėl žemės suteikimo pareiškėjos vyrui yra galiojantis. Asmeninio ūkio sklypais piliečiai naudojosi dar iki 1991 m., o vėliau po žemės reformos įstatymo priėmimo pareiškėjo vyrui kaip Buivydiškių technikumo darbuotojui ir buvo skirtas žemės sklypas Zujūnų k. teritorijoje. Susiklostė tokia situacija, kad Buivydiškių teritorijoje yra Geležių, Zujūnų, Buivydiškių kaimai, todėl galimai yra neatitikimai nurodant sklypo vietovę. Pareiškėjos vyras nurodytas ir sąraše, kuriame ketinama parduoti sklypą. Nei pareiškėja, nei jos vyras jokių kitų sklypų iš valstybės nėra įgiję. 2009 m. patvirtintas Buivydiškių kadastrinės vietovės Zujūnų k. projektas, kuriame nurodytas ir pareiškėjos vyro naudojamas sklypas. 2010-06-11, mirus pareiškėjos vyrui, buvo užvesta paveldėjimo teisės byla. Tai patvirtina, kad pareiškėja yra vyro paveldėtoja. Pareiškėja po vyro mirties ir dabar naudojasi tuo sklypu, ką patvirtina 2015-09-03 suinteresuoto asmens surašytas pareiškėjos naudojamo sklypo patikrinimo aktas Nr. 48ŽN-293-(14.48.73). Būtinybė kreiptis į teismą atsirado po to, kai Vilniaus r. savivaldybė nurodė, kad nėra nustatyta tikslių Zujūnų, Buivydiškių kaimų ribos. Archyvuose taip pat nepavyko rasti visų reikiamų dokumentų apie skirtą pareiškėjos vyrui sklypą Zujūnų k. Be to, analogiškoje byloje AT civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-421/2016 yra pasisakęs yra pasisakęs apie analogiško pobūdžio juridinio fakto nustatymą. Suinteresuoto asmens atsiliepime nurodyti argumentai nėra pagrįsti, nes administracinio teismo nurodytoje byloje nagrinėjimo dalykas nebuvo sklypo buvimo vieta, o buvo sprendžiami procedūriniai klausimai. 2008 m. ir 2015 m. suinteresuoto asmens surašyti žemės naudojimo patikrinimo aktai patvirtina, kad suinteresuotas asmuo pripažįsta, kad pareiškėja naudoja sklypą Zujūnų k., Vilniaus r.

8Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus atstovas J. V. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes. Papildomai parodė, kad šioje byloje pareiškimas buvo pateiktas dėl to, kad pareiškėja nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo priimtu 2009-11-23 sprendimu Nr. I-1752-142/2008, kuris buvo paliktas galioti. Remiantis šiuo teisėtu sprendimu buvo priimti administraciniai sprendimai. Asmeninio ūkio sklypas buvo skiriamas piliečiui pagal jo nurodytas ribas, žmogus galėjo pasirinkti, kurioje vietoje naudosis žemės sklypu. Pripažįsta, kad Buivydiškių apylinkės tarybos 1995-03-16 sprendimu buvo skirtas pareiškėjos vyrui 0,006 ha asmeninio ūkio žemės sklypas. Yra priimti administraciniai aktai, kurie panaikina pareiškėjos galimybę naudoti žemės sklypą. 2015-09-03 žemės naudojimo patikrinimo akte nurodytas pareiškėjos naudojamas sklypas Zujūnų k., Vilniaus r. Šis sklypas priklauso valstybei, o ne pareiškėjai. Pareiškėjos vyrui buvo skirtas asmeninio ūkio sklypas Geležių arba Buivydiškių k.

9Liudytoja J. J. parodė, kad ji pažįsta pareiškėją, nes yra jos kaimynė Buivydiškių k. Pažinojo ir jos vyrą V. M.. Ji dirbo su pareiškėjos vyru Buivydiškių tarybinio ūkio technikume iki 1991 m. rugpjūčio mėn., o po to perėjo dirbti į žemėtvarką. Pradėjo dirbti 1991 m. rugpjūčio mėn. agrarinėje tarnyboje, kuriai žmonės pateikdavo prašymus dėl jų naudojamų sklypų. D. B. technikume buvo galima skirti žemės sklypus. Pareiškėjos vyrui buvo skirta 2 ha, nes jis buvo biudžetininkas ir dirbo Buivydiškių technikume dėstytoju, t.y. mokė moksleivius. Sklypus skyrė Buivydiškių apylinkės taryba savo sprendimais. Po paskyrimo visa dokumentacija buvo perduota agrarinei tarnybai. Žmonėms sklypai galėjo būti skiriami dalimis skirtinguose kaimuose. Tarybos sprendimuose nebuvo nurodoma sklypo buvimo vieta, buvo nurodomas tik žemės kiekis, nes tuo metu priimant sprendimus nebuvo aišku, kur yra laisvos žemės Vilniaus r. Jai asmeninio ūkio žemė buvo suteikta 1993 m. Pilaitėje, Vilniaus m. Zujūnų k. buvo rėžinė sklypų sistema. Pareiškėjos vyras ir jo žmona pastoviai naudojasi 6 arų sklypu Zujūnų k., jų sklypas rėžinis. Greta pareiškėjos ir kiti gretimai esantys asmenys naudojasi sklypais, kurie jiems buvo skirti 1991m, 1995 m.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatyti ne bet kokie faktai, o tik tie, kurie pagal įstatymą gali sukelti teisinius padarinius (( - ) straipsnio 1 dalis). Nustatant prašomo nustatyti fakto juridinį pobūdį, atsižvelgiama į tuos teisinius padarinius, kuriuos pagal įstatymą jis gali sukelti. Norint nustatyti, ar faktas turi juridinę reikšmę ar neturi, reikia išsiaiškinti, kodėl faktas turi būti nustatytas.

12Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi pagal šią įstatymo normą įrodinėjimo tikslas yra ne tam tikrų aplinkybių tikėtinas buvimas ar nebuvimas, bet teismo ištirtų įrodymų vertinimo suformuotas teismo įsitikinimas. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,E. G.“ v. UAB ,,Kleta“, bylos Nr. 3K-3-265/2011; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, L. Ž., V. Ž., bylos Nr. 3K-3-423/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių ir pareigų perėmėjas – AB „LESTO“ v. religinės bendruomenės Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje yra grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai byloje esančių įrodymų įvertinimo pagrindu įsitikinama dėl šių aplinkybių egzistavimo ir išvadą dėl tokių aplinkybių egzistavimo teismas gali daryti tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina, kad atitinkamas faktas buvo, negu nebuvo. Tokia taisyklė yra suformuota Lietuvos A. T. praktikoje (Lietuvos A. T. m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-462; 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-558/2007). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, jog įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Įvertinant keletą įrodymų, lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai, ar ieškovų nurodyti liudytojai patvirtina tas aplinkybes, kurias dėsto ieškovai(LAT 2007 m. sausio 4 d. nutartis byloje A. B. v. T. P., I. P., Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-150/2007).Lietuvos A. T. suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus, teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005-03-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005-11-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-601/2005 ir kt.).

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimu, vykdant Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą civ.b. Nr. 22-790/1994, patikslinus 1994-05-11 21 sesijos sprendimą, M.V. M. buvo suteiktas 0,20 ha dydžio asmeninio ūkio sklypas. 1996-12-12 Vilniaus apskrities valdytojo administracija įsakymu Nr. 1899-41 “Dėl asmeninio ūkio žemės pardavimo Vilniaus rajone“, kuris buvo priimtas vadovaujantis LR Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 909 ir remiantis atliktais preliminariais sklypų matavimo duomenimis, buvo apskaičiuota parduodamų žemės sklypų kaina. 1996-12-12 įsakyme Nr. 1899-41 nurodytas M. V. M. 0,06 ha, bei sklypo kaina - 72 lt. Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekte 2009 m. M. V. M. naudojamas asmeninio ūkio žemės sklypas pažymėtas Nr. 1534. 2001-01-10 UAB „Korporacija matininkai“ parengė asmeninio ūkio žemės sklypo naudojamo Zujūnų kaime planą, pagal Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos 2009 m. Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projektą. Visi keturiolika žemės sklypų 2009 metų projekte buvo suprojektuoti vienoje eilėje naudojamoje vietoje. Žemės reformos žemėtvarkos projekto padidintame variante ties asmeninio ūkio žemės sklypais kurių Nr. 1526 - Nr. 1538 surašytos asmeninio ūkio naudotojų pavardės, pagal Vilniaus apskrities viršininko 2010 kovo 10 d. įsakymą Nr. 2.3-2643- (41). M. V. M. 2010 m. birželio 11 d. mirė. 2008-05-08 buvo surašytas V. M. asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo-apžiūrėjimo aktas. Patikrinimo - apžiūrėjimo aktą surašė: Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistė Zujūnų seniūnijoje J. J., Zujūnų seniūnijos atstovas C. A., Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius A. B.. Šiuo aktu fiksuojama, kad iš suteikto 0,20 ha žemės ploto 1994-05-11 Buivydiškių apylinkės tarybos 21 sesijos sprendimu (ne 1995-03-16 Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos sprendimo redakcijoje) yra naudojamas pagal paskirtį 0,06 ha Vilniaus rajone Zujūnų kaime. Iš ortofotografinių žemėlapių (2005-2006; 2009-2010; 2012-2013), Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ištraukos matyti, kad asmeninio ūkio žemės sklypai buvo faktiškai naudojami nepertraukiamai. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius 2015 m, rugsėjo 1 d. atliko valstybinės žemės naudojimo kontrolę, kurios metu buvo tikrinamas M. V. M. skirto asmeninio ūkio žemės sklypo naudojimas. 2015-09-03 NŽT prie ŽŪ ministerijos Vilniaus rajono skyriaus žemės naudojimo patikrinimo akte Nr. 48ŽN-293-(14.48.73) nurodyta, kad J. M. sklypo ribos posūkio taškus žymi 4 mediniai kuoliukai, žemės sklypo naudmenas sudaro ariamoji žemė. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2011-08-19 raštu Nr. A33-4126 (4.22) informavo NŽT, kad neturi galimybės paaiškinti dėl 1994-05-11 Buivydiškių apylinkės tarybos 21 sesijos sprendimo ir 1995-03-16 24 sesijos sprendimo turinio bei nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybėje nėra nustatytų tikslių kaimų, taip pat Zujūnų ir Buivydiškių kaimų ribų; ribos tarp seniūnijos ir tos pačios seniūnijos atskirų kaimų sąlyginės. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-12-04 raštas Nr.(41 )-1.2.- 3006-(3.31) patvirtina, kad pareiškėjos „... naudojama žemė yra asmeninio ūkio žemės teritorijoje, kuri Vilniaus apskrities viršininko 2009-01-29 įsakymu Nr,2.3-1202-(41) yra priskirta valstybės išperkamai ir neprivatizuojamai žemei“ . Šiuo raštu informuojama, kad pareiškėjai, parengtame Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekte, yra suprojektuota jos naudojama asmeninio ūkio žemė Zujūnų kaime. Be to, šiame rašte nurodyta, jog 2008-10-23 Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-23 įsakymu Nr.2.3.- 13569 - 41 „Dėl Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo ir piliečių, kurie iš dalies nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše nurodytas kaimo pavadinimas yra piliečių gyvenamoji vieta, bet ne asmeninio ūkio žemės naudojimo vieta. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2014-04-16 raštu Nr. 12-56-(5.8) nurodė, kad Buivydiškių apylinkės taryba skiriant asmeninio ūkio žemės sklypus Tarybos sprendimuose nurodė faktinę gyventojo gyvenamąją vietą ir skirtą sklypo plotą, o asmeninio ūkio žemės sklypo naudojimosi vieta sąrašuose nėra nurodyta.

14Liudytoja J. J. parodė, kad jai asmeninio ūkio žemė buvo suteikta 1993 m. Pilaitėje, Vilniaus m. Zujūnų k. buvo rėžinė sklypų sistema. Pareiškėjos vyras ir jo žmona pastoviai naudojasi 6 arų sklypu Zujūnų k., jų sklypas rėžinis. Greta pareiškėjos ir kiti gretimai esantys asmenys naudojasi sklypais, kurie jiems buvo skirti 1991m, 1995 m.

15Atsižvelgiant į minėtus įrodymus, liudytojos parodymus teisme, kurie patvirtino aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, todėl vertinant įrodymų visetą, darytina prielaida, kad pareiškėjai buvo skirta 0,06 ha žemės, tačiau be nuorodos į konkrečią žemės vietą ir pareiškėjos nurodomoje žemės vietoje.

16Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėta administracinė byla Nr. I- 1752-142/2008, kurioje buvo ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr.2.3-12801-(41) “Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 2.3-2179-41 patikslinimo Vilniaus rajone” 3.3 punktas, kuriuo patikslintas asmeninio ūkio naudotojų sąrašas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu panaikino visus duomenis Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Zujūnų kaimo asmeninio ūkio žemės naudotojų sąraše dėl M. V. Masandavičiaus.

17Vykdant aukščiau nurodytą teismo sprendimą, priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2012 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 48VJ- (!4.48.2)-2613 “Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 2.3-12801- (41) dalinio pakeitimo”, kuriuo iš dalies pakeistas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 2.3-12801 - (41) “Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 2.3-2179-41 patikslinimo Vilniaus rajone” priedas Nr. 5, išbraukiant V. M..

18Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime nurodė, kad skundžiamo įsakymo teisėtumui sklypo vieta Zujūnų kaimo teritorijoje neturi jokios reikšmės, nes skundžiamas priedas, kuriame yra tik žemės naudotojų sąrašai, jų gyvenamoji vieta. Tarybos sesija ar Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymas, kai buvo skirtas ar įteisintas asmeninio ūkio sklypas, skirto sklypo dydis ir įsakymo metu priėmimo metu naudojamas plotas. Šioje byloje teismas pabrėžė, jog individualūs administraciniai aktai - apylinkių tarybų sprendimai ar Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymai, kuriais suteikti sklypai asmeniniam ūkiui nėra ginčijami.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas visų asmenų, kurių atžvilgiu buvo panaikinta ginčo įsakymo dalis pasisakė, kad teismo vertinimu jie negali būti žemės naudotojų sąraše Zujūnų kaime, kol nebus pateiktas administracinis aktas, patvirtinantis, kad tas pats suteiktas sklypas gali būti vertinamas, kaip esantis Zujūnų kaime. Teismas vertino, kad atsižvelgiant į aptartą sąrašą galima daryti išvadas, jog sąraše yra netikslumų. Dalis sąrašo, kuri naikinama gali būti vėl patvirtinta, jeigu bus pateikti dokumentai, kad Buivydiškių kaime skirta asmenims asmeninio ūkio žemė dabar patenka į Zujūnų kaimo teritoriją, ar bus pateikti žemės naudojimo patikrinimo aktai. Teismas nurodė, kad jeigu žemė buvo skirta Buivydiškių kaime, o naudojimas patvirtinamas Zujūnų kaime, šis prieštaravimas turi būti pašalinimas tokiame sąraše nurodant administracinį aktą. dėl kurio pasikeitė sklypo vieta“.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-07 nutartimi administracinėje byloje Nr. A63 – 38/2011 apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 sprendimą paliko nepakeistą.

21NŽT atstovė prašė remtis prejudiciniais šių teismų sprendimais, kaip pareiškimą atmetančiu pagrindu.

22Lietuvos A. T. civilinėje byloje Nr.3K-3-40-421/2016 dėl analogiško ginčo (tiek faktinėmis aplinkybėmis ,tiek byla dėl juridinio fakto toje pačioje vietovėje, tiek tais pačiais pagrindais ir net aplinkybėmis), kai buvo paliktas pirmos instancijos teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nurodė, kad „..Pagrindinės teismo sprendimo prejudicialumo vertinimo taisyklės suformuluotos ir nuosekliai plėtojamos kasacinio teismo praktikoje. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (( - ) straipsnio 4 dalis). Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas – teismo sprendimas gali būti kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje. ( - ) straipsnio 2 punkte nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose bylose gali remtis teismo sprendimu nustatytomis aplinkybėmis kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų aplinkybių jam nereikės įrodinėti (prejudiciniai faktai). Lietuvos A. T. yra suformulavęs tokias teismo sprendimo prejudicialumo galią patvirtinančias nuostatas (byloje turi būti nustatytas jų visetas): prejudiciniais faktais laikytinos teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukuria teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatomas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. M. v. O. D. V., bylos Nr. 3K-3-134/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB Šiaulių bankas v. UAB „Plieno raštas“, bylos Nr. 3K-3-294-916/2015).Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl naudojimosi žemės sklypu fakto ir panaikindamas su tuo susijusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, neturėjo pagrindo remtis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. I-1752-142/2009, kaip turinčiu prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, nes administracinis teismas nurodytoje byloje nenustatė ir nevertino naudojimosi žemės sklypu fakto, t. y. teismo sprendimu nėra konstatuota, kur pareiškėja faktiškai asmeninio ūkio sklypu naudojosi ar iki šiol naudojasi. Iš administracinio teismo sprendimo turinio matyti, kad administracinėje byloje buvo ginčijamas tik vienas iš procedūrinių dokumentų, reikalingų žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti.“

23Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos A. T. teisėjų kolegija nurodytoje civilinėje byloje konstatavo, kad nebuvo pagrindo remtis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. I-1752-142/2009, kaip turinčiu prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje, todėl suinteresuoto asmenms NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus prašymas remtis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. sprendime konstatuotomis aplinkybėmis dėl M.V. M. asmeninio ūkio žemės skyrimo kaip prejudiciniais faktais atmestinas.

24Teismas nagrinėjamu atveju turi pagrindą tikėti pareiškėjos argumentais ir nurodomomis faktinėmis aplinkybėmis, nes remiantis suinteresuotos šalies – Nacionalinės žemės tarnybos pateiktais argumentais ir įrodymais negalima objektyviai paneigti, kad pareiškėjos vyrui M.V. M. Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimu, vykdant Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą civ.b. Nr. 22-790/1994, patikslinus 1994-05-11 21 sesijos sprendimą, buvo suteiktas 0,20 ha dydžio asmeninio ūkio sklypas, be tikslios jos naudojimosi vietos nurodymo, t.y. neminint nei Buivydiškių kaimo, nei Zujūnų kaimo. M. B. apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimas nebuvo ginčijamas ar nuginčytas teismine tvarka. Pareiškėjos šeima naudojosi žemės sklypu, kurio dydis buvo mažesnis už suteiktą, t.y. 0,06 ha dydžio, ir reali jo vieta buvo ne Buivydiškių kaime, o Zujūnų kaime. Tai patvirtina ir liudytojos parodymai, kuriais teismas neturi pagrindo abejoti, ir byloje pateikti įrodymai (pareiškėjos pateikti priedai). Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjos vyras dirbo Buivydiškių žemės ūkio technikume. Liudytoja patvirtino, kad pareiškėja ir jos vyras pastoviai naudojasi 6 arų sklypu Zujūnų k., jų sklypas rėžinis. Greta pareiškėjos ir kiti gretimai esantys asmenys naudojasi sklypais, kurie jiems buvo skirti 1991m, 1995 m.

251996-12-12 Vilniaus apskrities valdytojo administracija įsakymu Nr. 1899-41 “Dėl asmeninio ūkio žemės pardavimo Vilniaus rajone“, kuris buvo priimtas vadovaujantis LR Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 909 ir remiantis atliktais preliminariais sklypų matavimo duomenimis, buvo apskaičiuota parduodamų žemės sklypų kaina. 1996-12-12 įsakyme Nr. 1899-41 nurodytas M. V. M. 0,06 ha, bei sklypo kaina - 72 lt. Byloje pateikti Taupomojo banko 1992-07-01 ir 1993-03-16 pranešimai M.V. M. apie nurašymą iš nebalansinės sąskaitos patvirtina aplinkybes, kad Vilniaus savivaldybei nurašytas mokestis už žemę 504 rub. ir 147 rub.

262008-05-08 buvo surašytas V. M. asmeninio ūkio žemės sklypo patikrinimo-apžiūrėjimo aktas. Patikrinimo - apžiūrėjimo aktą surašė: Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistė Zujūnų seniūnijoje J. J., Zujūnų seniūnijos atstovas C. A., Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius A. B.. Šiuo aktu fiksuojama, kad iš suteikto 0,20 ha žemės ploto 1994-05-11 Buivydiškių apylinkės tarybos 21 sesijos sprendimu (ne 1995-03-16 Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos sprendimo redakcijoje) yra naudojamas pagal paskirtį 0,06 ha Vilniaus rajone Zujūnų kaime.

272015-09-03 NŽT prie ŽŪ ministerijos Vilniaus rajono skyriaus žemės naudojimo patikrinimo akte Nr. 48ŽN-293-(14.48.73) nurodyta, kad J. M. sklypo ribos posūkio taškus žymi 4 mediniai kuoliukai, žemės sklypo naudmenas sudaro ariamoji žemė.

28Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-11-23 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1752-142/2008 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-03-07 nutartį administracinėje byloje Nr. A63-38/2011, 2012-05-25 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2613 iš dalies pakeitė Vilniaus apskrities viršininko 2007-11-20 įsakymo Nr. 2.3-12801-(41) „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004‑03-30 įsakymo Nr. 2.3-2179-41 patikslinimo Vilniaus rajone“ 5 priedą išbraukiant V. M., Nr. 32, dėl 0,06 ha žemės suformavimo Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių kadastro vietovėje, Zujūnų kaime (1.1.9. punktas).

29Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2014-05-23 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1994 patvirtino Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašą, kuriame 9 eilutėje nurodytas V. M., kaimas – Buivydiškės, suteiktas plotas – 0,20 ha, pagal 1994-05-11 XXI sesijos sprendimą, nenaudoja – 0,06 ha. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2014-08-28 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3348 pakeitė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-05-23 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1994 patvirtintą priedą „Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos piliečių, kurie nenaudoja jiems suteiktos asmeninio ūkio žemės, sąrašą‘, ir išdėstė jį nauja redakcija. Sąrašo 9 eilutėje nurodytas V.M. M., gyvenantis Buivydiškėse, iš pagal 1995-03-16 XXIV sesijos sprendimą suteikto 0,20 ha žemės sklypo nenaudojantis 0,06 ha.

30Vilniaus apskrities viršininko 2010-03-10 įsakymu Nr. 2.3-2643-(41) „Dėl Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono, Zujūnų seniūnijos, Buivydiškių kadastro vietovės, Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ buvo patvirtintas Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projektas ir jame suformuotas žemės sklypų sąrašas, kurio 162 eilutėje nurodytas V.M. M. suformuoto 0,06 ha žemės sklypo numeris 1534. Šis žemės sklypas buvo pažymėtas Zujūnų kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto 2009 metų plane.

31Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2014-06-02 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2246 pakeitė Vilniaus apskrities viršininko 2010-03-10 įsakymo Nr. 2.3-2643-(41) 1 priedą be kitų eilučių išbraukė 162 (dėl V.M. M. suformuoto sklypo Nr. 1534) numeriu pažymėtą eilutę.

32Iš aukščiau minėtų įrodymų teismas daro išvadą, kad pareiškėjos vyrui V.M. M. valstybės įgaliotų institucijų sprendimais buvo suteikta teisė naudotis valstybinės žemės sklypu, kuris buvo skirtas Buivydiškių kaime, bet realiai sklypas suteiktas naudotis Zujūnų kaime. Iš įrodymų matyti, kad Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos formaliai įvertino situaciją ir tik pagal minėtą faktą dėl žemės suteikimo pareiškėjos vyrui V.M. M. Buivydiškių kaime, o ne pagal pareiškėjos žemės faktinį naudojimą Zujūnų kaime nuo 1994 metų. Kad patvirtinti savo paaiškinimus pareiškėja pateikė teismui ortofotografinius žemėlapius (2005-2006; 2009-2010; 2012-2013 m.), kurios patvirtino jos ir liudytojos parodymus apie faktinį žemės naudojimą toje pačioje vietoje nuo 1994 metų, t.y. Zujūnų kaimo teritorijoje.

33Teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad minėtu žemės sklypu pareiškėja ir jos vyras ėmė naudotis savavališkai, neturėdami tam teisės. Be to, į bylą yra pateiktas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2011-08-19 raštas Nr. A33-4126 (4.22), kuriuo informavo NŽT, kad Vilniaus rajono savivaldybėje nėra nustatytų tikslių kaimų, taip pat Zujūnų ir Buivydiškių kaimų ribų, o ribos tarp seniūnijos ir tos pačios seniūnijos atskirų kaimų sąlyginės. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2014-04-16 raštu Nr. 12-56-(5.8) nurodė, kad Buivydiškių apylinkės taryba, skiriant asmeninio ūkio žemės sklypus, Tarybos sprendimuose nurodė faktinė gyventojo gyvenamąją vietą ir skirtą sklypo plotą, o asmeninio ūkio žemės sklypo naudojimosi vieta sąrašuose nėra nurodyta. Vilniaus apskrities valdytojo administracijos 1996-12-12 įsakymo Nr. 1899-41 priede Piliečių, kuriems parduodama asmeniniam ūkiui naudojama žemė, sąraše M.V. M. žemės sklypo adresas nurodytas, Zujūnų sen., Geležių k. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, manytina, kad galimai yra neatitikimai nurodant sklypo vietovę, todėl vien remiantis neatitikimais nurodant sklypo vietovę negalima paneigti fakto, kad pareiškėjos vyrui M.V. M. buvo suteiktas asmeninio ūkio žemės sklypas.

34Byloje patiekti įrodymai ir liudytojos parodymai patvirtino, kad pareiškėja su šeima vėliausiai nuo 1994 metų faktiškai naudojosi ir iki šiol naudojasi 0,06 ha žemės sklypu, esančiu Zujūnų kaimo teritorijoje, Vilniaus rajone, kuris buvo suteiktas pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimą, todėl pareiškėjos prašymas nustatyti prašomą juridinę reikšmę turintį faktą tenkintinas (CK 1.5 str., ( - ) 185str., ( - ) str. 1 d., 2 d. 5 p., 445 str.). Faktas nustatomas tikslu įgyti nuosavybės teisę į žemę.

35Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) 185, 259, 269, 270, 444 - 448 straipsniais,

Nutarė

36pareiškimą tenkinti.

37Nuosavybės teisių įgijimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. V. M., a.k( - ), nuo 1994 metų iki savo mirties - 2010-06-11, o po jo mirties pareiškėja J. M., a.k ( - ), faktiškai naudojosi 0,06 ha žemės sklypu Zujūnų kaimo teritorijoje, Vilniaus rajone, kuris M. V. M. buvo suteiktas pagal Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės tarybos 24 sesijos 1995 m. kovo 16 d. sprendimą, kaip žemės sklypas Buivydiškių kaime.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos 3. pareiškėja J. M. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 4. Pareiškime nurodė, kad negali ne teismo tvarka atkurti reikiamų dokumentų,... 5. Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja J. M. palaikė savo... 7. Pareiškėjos atstovė advokatė N. Ž. prašė tenkinti... 8. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus... 9. Liudytoja J. J. parodė, kad ji pažįsta pareiškėją,... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatyti ne bet kokie faktai, o tik... 12. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 13. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus 14. Liudytoja J. J. parodė, kad jai asmeninio ūkio žemė... 15. Atsižvelgiant į minėtus įrodymus, liudytojos parodymus teisme, kurie... 16. Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėta administracinė byla... 17. Vykdant aukščiau nurodytą teismo sprendimą, priimtas Nacionalinės žemės... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime nurodė, kad skundžiamo... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas visų asmenų, kurių atžvilgiu... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-07 nutartimi... 21. NŽT atstovė prašė remtis prejudiciniais šių teismų sprendimais, kaip... 22. Lietuvos A. T. civilinėje byloje Nr.3K-3-40-421/2016 dėl... 23. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos A. T. teisėjų... 24. Teismas nagrinėjamu atveju turi pagrindą tikėti pareiškėjos argumentais ir... 25. 1996-12-12 Vilniaus apskrities valdytojo administracija įsakymu Nr. 1899-41... 26. 2008-05-08 buvo surašytas V. M.... 27. 2015-09-03 NŽT prie ŽŪ ministerijos Vilniaus rajono skyriaus žemės... 28. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 29. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 30. Vilniaus apskrities viršininko 2010-03-10 įsakymu Nr. 2.3-2643-(41) „Dėl... 31. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 32. Iš aukščiau minėtų įrodymų teismas daro išvadą, kad pareiškėjos... 33. Teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad minėtu žemės sklypu... 34. Byloje patiekti įrodymai ir liudytojos parodymai patvirtino, kad pareiškėja... 35. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR 36. pareiškimą tenkinti.... 37. Nuosavybės teisių įgijimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...