Byla 2-1503-729/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant atsakovei D. V.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei D. V. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

5ieškovas ieškiniu iš atsakovės prašo priteisti 1000,00 Lt negrąžinto kredito, 100,00 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 1646,41 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2011-04-30 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 1000,00 Lt sumos kreditą 30 dienų terminui. Pagal Sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2011-05-30. Atsakovė nevykdė įsipareigojimų, todėl ieškovui padaryti nuostoliai sudaro 1000,00 Lt negrąžinto kredito, 100,00 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 1646,41 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, iš viso 2746,41 Lt.

6Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškinį pripažįsta, tačiau dėl sunkios materialinės padėties prašo priteistos sumos mokėjimą išdėstyti kas mėnesį mokant po 150 Lt. Nurodė, kad ji augina tris mažamečius vaikus, šiuo metu dirba, todėl galės skolą mokėti dalimis.

72014-06-23 teisme gautas ieškovo pranešimas į atsakovės prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis, kuriame ieškovė nurodė, kad sutinka su atsakovės prašymu išdėstyti skolą mokėti dalimis, bylą prašė nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

8Ieškovė teismo posėdžio metu ieškinį pripažino, tačiau prašė priteistos skolos mokėjimą išdėstyti dalimis dėl sunkios materialinės padėties. Paaiškino, kad ji yra susituokusi 2003 m., augina tris mažamečius vaikus, šiuo metu ji dirba UAB „HOME GROUP“, jos darbo užmokestis per mėnesį sudaro apie 802 Lt. Ji moka per mėnesį po 200 Lt būsto kreditą, antstolės Trijonienės ir Pužienės kontoroje yra vykdomas išieškojimas pagal kitus vykdomuosius dokumentus. Sutinka per mėnesį mokėti po 150 Lt, todėl prašo išdėstyti priteistos skolos mokėjimą dalimis, mokant per mėnesį po 150 Lt.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas su atsakove sudarė Vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 1000,00 Lt sumos kreditą 30 dienų terminui. Pagal Sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2011-05-30. Atsakovė tinkamai nevykdė prievolės grąžinti paimto kredito Sutartyje numatyta tvarka ir terminu bei liko skolinga ieškovei 1000,00 Lt kredito ir 100 Lt palūkanų.

11Ištyrus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių 2011-04-30 pasirašytos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1-6.4 str., 6.870 str.). Ieškovas savo sutartines prievoles pagal vartojimo kredito sutartį įvykdė tinkamai, tai yra suteikė atsakovei kredito limitą, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžino kredito sutartyje nustatytu terminu ir tvarka. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovė laikoma pažeidusi sutartines prievoles, nes neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, o tai yra esminis sutarties pažeidimas. Atsakovė D. V. pateiktame atsiliepime ir teismo posėdžio metu pripažino ieškinį, tai kad yra skolinga ieškovui, tačiau dėl sunkios materialinės padėties prašo skolos mokėjimą išdėstyti dalimis. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1000,00 Lt negrąžinto kredito ir 100 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino kaip pagrįstas, tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 2 d., 6.71 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str. 1d., 6.886 str.).

12Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1646,41 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 218,87 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2012-03-13, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl beveik dvigubai didesnių nei paskola palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

13Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

14CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

15Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 218,87 %. Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus trejiems metams, o 218,87 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos iki 2012-03-13. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, beveik trejus metus skaičiuoja ir didžiules 218,87 % metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas.

16Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytu dydžiu - 0,05 proc., taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes bei išaiškinimus, į šalių sutarties 4.4 punkte nustatytą palūkanų mokėjimo laikotarpį, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prašomos priteisti 1646,41 Lt dydžio palūkanos turi būti mažinamos iki 548,00 Lt (1000 Lt x 0,05 proc. x 1096 d.). Tokia palūkanų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1648,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

18Lietuvos Respublikos CPK 284 str.1 d. nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Atsakovė atsiliepime ir teismo posėdžio metu prašė atsižvelgti į sunkią jos turtinę padėtį ir išdėstyti sprendimo vykdymą į mėnesį mokant po 150,00 Lt, nes šiuo metu ji neturi galimybės atsiskaityti su ieškovu iš karto, nes jos gaunamas darbo užmokestis per mėnesį sudaro tik apie 802,00 Lt, ji augina tris mažamečius vaikus, moka būsto kreditą ir kitus įsiskolinimus, kitų pajamų neturi.

19Lietuvos Respublikos CPK 284 str. įtvirtintos normos, nustatančios sprendimo vykdymo išdėstymą ar atidėjimą, įgyvendinimas iš esmės reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos. Todėl ji taikytina tik išimtinais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Spręsdamas tokio pobūdžio klausimą, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, interesus ir nustatyti, ar tokio prašymo tenkinimo atveju nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai, turi būti siekiama šalių interesų pusiausvyros užtikrinimo (LAT 2006-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-301/2006). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neprieštarauja ir sutinka, kad sprendimo vykdymas būtų išdėstytas, pripažintina, jog yra pagrindas atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti ir nustatyti, kad ieškovui priteistą1648,00 Lt įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1648,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 62,00 Lt (žyminio mokesčio) atsakovė D. V. ieškovui po šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos per pirmąjį mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos sumoka 148,00 Lt įsiskolinimą, 5 proc. procesines metines palūkanas bei 62,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį), kitus 10 mėnesių iki paskutinės mėnesio dienos moka po 150,00 Lt įsiskolinimo bei 5 proc. procesines metines palūkanas.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ( - )260 str., 270 str. teismas,

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės D. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 1648,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis Lt) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1648,00 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 62,00 Lt (šešiasdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „4 finance“, įmonės kodas 301881644, Jonavos g.254A, Kaunas.

23Atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti – išdėstyti sprendimo įvykdymą per 11 mėnesių ir nustatyti, kad atsakovė D. V. ieškovui UAB „4 finance“ po šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos per pirmąjį mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos sumoka 148,00 Lt įsiskolinimą, 5 proc. procesines metines palūkanas bei 62,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį), kitus 10 mėnesių iki paskutinės mėnesio dienos sumoka po 150,00 Lt įsiskolinimą bei 5 proc. procesines metines palūkanas.

24Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant atsakovei D. V.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. ieškovas ieškiniu iš atsakovės prašo priteisti 1000,00 Lt negrąžinto... 6. Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 7. 2014-06-23 teisme gautas ieškovo pranešimas į atsakovės prašymą dėl... 8. Ieškovė teismo posėdžio metu ieškinį pripažino, tačiau prašė... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės paaiškinimų nustatyta,... 11. Ištyrus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių... 12. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1646,41 Lt palūkanų po kredito... 13. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 14. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos... 15. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 16. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 18. Lietuvos Respublikos CPK 284 str.1 d. nustato, kad teismas turi teisę... 19. Lietuvos Respublikos CPK 284 str. įtvirtintos normos, nustatančios sprendimo... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ( - )260 str., 270 str. teismas,... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės D. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 1648,00 Lt... 23. Atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti –... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...