Byla 2-2230/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, pareikštą atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiasis asmuo UAB „MEDICINOS PROJEKTAI“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ORTOPEDIJOS PROJEKTAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-4985-781/2013 pagal ieškovo UAB ,,ORTOPEDIJOS PROJEKTAI“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, pareikštą atsakovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiasis asmuo UAB „MEDICINOS PROJEKTAI“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,ORTOPEDIJOS PROJEKTAI“ kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. birželio 7 d. rašte Nr. 4K-4563 ir 2013 m. liepos 1 d. rašte Nr. 4K-5108 užfiksuotus sprendimus dėl UAB ,,ORTOPEDIJOS PROJEKTAI“ pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimo laimėtojo penktoje prikimo objekto dalyje („Klubo sąnario endoprotezas“) paskelbimo. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos sustabdyti Pirkimo Nr. 135353 („Pirminių klubo, kelio sąnarių endoprotezų ir jų priedų pirkimas“) procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo.

5Atsakovas prašė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

6Trečiasis asmuo UAB ,,MEDICINOS PROJEKTAI“ prašė ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs perkamų paslaugų (prekių) pobūdį, nusprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius atsakovo vykdomas pirkimo procedūras dėl klubo sąnario endoprotezų pirkimo, būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi nukentėtų silpniausia grandis – pacientai, kurių sveikatai ir gyvybei galimai būtų iškilusi grėsmė. Taip pat ieškovui išaiškino, jog esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, pažeistas teises galės apginti ir kitomis įstatymų leistinomis priemonėmis, pavyzdžiui, turės teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Viešųjų pirkimų teisėtumas ir racionalus biudžeto lėšų panaudojimas yra esminis viešasis interesas viešuosiuose pirkimuose. Konkuruojančiam viešajam interesui – galimybei perkančiajai organizacijai operatyviai įsigyti svarbias prekes, darbus ar paslaugas – gali būti teikiama pirmenybė tik išimtinais atvejais.

122. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas neteisėtai sudarys pirkimo sutartį su neteisėtai išrinktu tiekėju, pasiūliusiu didesnė prekių kainą. Tokiu būdu bus pažeista ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, bet taip pat sumenkinta ieškovui palankaus teismo sprendimo esmė. Teismui pripažinus pirkimo procedūras neteisėtomis, ieškovas negalėtų iš karto su atsakovu sudaryti viešojo pirkimo sutarties, kadangi ieškovas turėtu reikšti reikalavimus dėl pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ir (ar) dėl patirtos žalos atlyginimo. Be to pirkimo objektas gali būti suteiktas pilna apimtimi.

133. Esant palankiam sprendimui ieškovo atžvilgiu, pastarasis turėtų vienintelė galimybę – kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, o tai nėra suderinama su efektyvia tiekėjo pažeistų teisių ir interesų gynyba.

144. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas teisėtomis ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais būdais galės užtikrinti pacientų aprūpinimą reikiamais endoprotezais, todėl viešasis interesas dėl pacientų savalaikių operacijų nenukentės.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Patenkinus ieškovo atskirąjį skundą, prašo įpareigoti ieškovą per teismo nustatytą terminą pateikti 1971895 Lt galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Nurodė, jog pirkimo – pardavimo sutartis dėl šių endoprotezų nepasirašyta.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, tretieji asmenys Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir kt.; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Plungės rajono savivaldybės administracija, trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“, bylos Nr. 3K-3-155/2011). Vadinasi, viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

21Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo Nr. 135353 („Pirminių klubo, kelio sąnarių endoprotezų ir jų priedų pirkimas“) procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso egzistavimas sprendžiant ginčus dėl viešojo pirkimo tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešas interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; kt.). Tačiau viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės bei teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.). Kaip jau buvo minėta, ginčo objektas – sutarties dėl klubo sąnarių endoprotezų pirkimo sudarymas ir vykdymas. Nors pirkimo – pardavimo sutartis dėl endoprotezų nepasirašyta (48 l.), tačiau minėta sutartimi yra siekiama ne tik užtikrinti valstybės pareigos nepertraukiamai tiekti medicinines prekes vykdymą, tačiau taip pat įvykdyti pacientams suplanuotus klubo sąnario endoprotezavimus. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog atsakovo vykdomų pirkimo procedūrų dėl klubo sąnario endoprotezų pirkimo sustabdymas pažeistų viešąjį interesą, kadangi nukentėtų silpniausia grandis – pacientai, kurių sveikatai ir gyvybei iškiltų reali grėsmė.

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas bus išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl apelianto argumentai, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas neteisėtai sudarys pirkimo sutartį su neteisėtai išrinktu tiekėju, pasiūliusiu didesnė prekių kainą, laikomi nepagrįstais. Be to, pirmosios instancijos teismas apeliantui išaiškino, jog esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, pastarasis savo pažeistas teises galės apginti kitomis įstatymų leistinomis priemonėmis.

23Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie nėra susiję su ginčijama nutartimi.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

25Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,ORTOPEDIJOS PROJEKTAI“ kreipėsi į teismą ir prašė... 5. Atsakovas prašė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 6. Trečiasis asmuo UAB ,,MEDICINOS PROJEKTAI“ prašė ieškovo prašymo dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 24 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 11. 1. Viešųjų pirkimų teisėtumas ir racionalus biudžeto lėšų panaudojimas... 12. 2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas neteisėtai sudarys... 13. 3. Esant palankiam sprendimui ieškovo atžvilgiu, pastarasis turėtų... 14. 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas teisėtomis ir... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo ieškovo atskirąjį... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo ieškovo atskirąjį... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d.... 20. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo... 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas... 23. Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog dėl... 25. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą....