Byla 1-209-365/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras Dzedulionis, sekretoriaujant Ingai Šaranovai, dalyvaujant prokurorui Valdui Uždanavičiui, civilinio ieškovo atstovui K. A., advokatui Kęstučiui Ožiūnui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. V. (M. V.), a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), deklaruota gyv. vieta Vilniaus m. sav., šeimyninė padėtis - išsiskyręs, dirba UAB "( - )", direktorius, ankščiau neteistas, kaltinamas padaręs veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d., ir

Nustatė

3M. V. nuo 2013-04-22 iki 2013-11-08 būdamas UAB "( - )", įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) direktoriumi, atstovaudamas įmonę, bei pasinaudodamas jam suteiktais įgalinimais, veikdamas priešingai bendrovės interesams, tyčia siekdamas turtinės ir asmeninės naudos, turėdamas prisijungimus prie UAB "( - )" banko sąskaitų ir disponuodamas sąskaitos piniginėmis lėšomis, žinodamas, kad nuo 2013-11-08 valdybos posėdžio protokolu atleistas iš direktoriaus pareigų, užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas šiai bendrovei priklausantį turtą, t.y. disponuodamas bendrovės piniginėmis lėšomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, pagal 2000-07-13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 19 straipsnio 8 dalį privalėdamas veikti bendrovės naudai ir interesais, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais, 37 straipsnį - turėdamas teisę veikti bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaryti sandorius, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, disponuodamas UAB „( - )“ banko sąskaita Nr. ( - ), esančia ( - ) banke, t. y. generatoriumi, prisijungimo prie sąskaitų kodais ir banko kortele, jis laikotarpiu nuo 2013-07-26 iki 2013-11-21 iš bankomato išgrynino:

42013-07-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt( 289,62 EUR);

52013-08-01 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2500 Lt (724,05 EUR);

62013-08-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579, 24 EUR);

72013-08-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

82013-08-18 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

92013-08-23 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

102013-09-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);

112013-10-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);

122013-10-08 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);

132013-11-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

142013-11-10 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);

152013-11-21 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 40 Lt (11,58 EUR), iš viso išgrynino 16540 Lt (4790,31 EUR) piniginių lėšų, kurias panaudojo perduodamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems tretiesiems asmenims nepateikdamas išlaidas pateisinančių dokumentų, kad šie pinigai buvo panaudoti įmonės naudai;

16tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2013-10-01 iš UAB „( - )“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ) banke, be jokio teisinio pagrindo, neatlygintinai pervedė 423,50 Lt (122,65 EUR) į UAB „( - )“ sąskaitą Nr. ( - ) apmokėdamas už UAB „( - )“ įsigytą buhalterinę apskaitos programą,

17Tokiu būdu M. V. iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „( - )“ turtą - 71907,98 Lt (20825,99 EUR), tuo bendrovei padarydamas turtinės žalos.

18Šiais veiksmais M. V. įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str. 1 d.

19Taip pat M. V. buvo kaltinamas ir tuo, kad jis, nuo 2013-04-22 iki 2013-11-08 būdamas UAB "( - )", įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ) direktoriumi, atstovaudamas įmonę, bei pasinaudodamas jam suteiktais įgalinimais, veikdamas priešingai bendrovės interesams, tyčia siekdamas turtinės ir asmeninės naudos, turėdamas prisijungimus prie UAB "( - )" banko sąskaitų ir disponuodamas sąskaitos piniginėmis lėšomis, žinodamas, kad nuo 2013-11-08 valdybos posėdžio protokolu atleistas iš direktoriaus pareigų, užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas šiai bendrovei priklausantį turtą, t.y. disponuodamas bendrovės piniginėmis lėšomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, pagal 2000-07-13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 19 straipsnio 8 dalį privalėdamas veikti bendrovės naudai ir interesais, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais, 37 straipsnį - turėdamas teisę veikti bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaryti sandorius, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, gavęs 2013-08-14 UAB "( - )" direktoriaus M. V. prašymą pervesti UAB "( - )" pinigines lėšas - 50.000 Lt (14481 EUR) į A. B. sąskaitą, jis nesant jokio teisinio pagrindo, neatlygintinai 2013-08-16 iš UAB „( - )“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ) banke, į A. B. sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - ) banke, pervedė 50.000 Lt (14481 EUR);

20tęsdamas nusikalstamą veiką, ir iš anksto žinodamas, kad UAB „( - )“ nedalyvauja teisminiuose procesuose, neturi teisinių ginčų nei su fiziniais, nei juridiniais asmenimis, taip pat žinodamas, kad advokatas V. M. atstovauja jo asmeninius teisinius interesus kitose bylose, jis su advokatu V. M. 2013-07-29 sudarė teisinės pagalbos sutartį Nr. ( - ) ir pagal pateiktą advokato V. M. sąskaitą už suteiktas paslaugas Nr. ( - ), sumokėjo advokatui V. M. 3000 Lt (868,86 EUR), pagal 2013-08-28 pinigų priėmimo kvitą Nr. ( - );

21tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2013-08-28 iš UAB „( - )“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - )banke, be jokio teisinio pagrindo, neatlygintinai pervedė 1944,48 Lt (563,16 EUR) į AB Lesto sąskaitą Nr. ( - ) apmokėdamas už UAB „( - )“ suteiktas AB Lesto paslaugas;

22veikos buvo kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo mkodekso 184 str.2d.

23Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas kaltinamasis M. V. paaiškino, kad nuo 2013 04 22, t.y. nuo to laiko kai buvo įsteigta įmonė „( - )“, jis buvo paskirtas šios įmonės direktoriumi. Kartu su juo buvo dar du akcininkai : V. Ž. ir A. Ž.. Ši įmonė buvo įsteiga dėl konkretaus tikslo - buvo reikalingas juridinis asmuo, kuris galėtų išpirkti iš bankrutuojančio ( - ) banko dukterinės įmonės „( - )“ metalo vamzdžių gamybos įrangą, kuri buvo sumontuota ( - ). Minėti broliai Ž. pasiteiravo pas jį, kodėl sumontuota įranga nedirba, kodėl nevyksta gamyba. Pokalbio metu šie asmenys pasakė, kad turės lėšų įrangai išpirkti; jie turėjo sumokėti pinigus ir išpirkti įrangą, o jam turėjo tekti įmonės akcijos. 2013 m. gegužės mėnesį brolius Ž. suėmė ir uždarė į Lukiškių TIK, tad jis neteko finansavimo šaltinio ir buvo priverstas ieškoti kitų investitorių. Jis eikvojo pinigines nedideles lėšas, kurios jo nuomone vertintinos kaip pasiruošimas įrangos įgijimui. Tai išlaidos benzinui, išmokami atlyginimai , visa tai buvo mokama iš įmonės lėšų. UAB „( - )“ neturėjo pinigų, tačiau įsigijo kraną, reikėjo už jį atsiskaityti, o investitoriai atsidūrė Lukiškėse. Jis pradėjo ieškoti kitų investuotojų, kurie galėtų paskolinti pinigų įmonei. Vyko pokalbiai, derybos, kuriose dalyvavo advokatas M.. Visa tai truko tris mėnesius ir advokatui buvo sumokėta už paslaugas; kada su advokatu buvo sudaryta atstovavimo sutartis, nurodyti negalėjo. Buvo atlikti įrangos remonto darbai, o po to jį nustūmė į šalį kiti asmenys, kurie įgijo tą įrangą su broliais Ž.. Broliai buvo jam skolingi, todėl ir reiškia pretenzijas. Jis kreipėsi į VMI, prašydamas suteikti UAB „( - )“ PVM mokėtojo statusą ir sumokėjo administracinį mokestį, t.y. patyrė išlaidas, tačiau negalėjo nurodyti kokio dydžio tai buvo išlaidos. Kaltinamasis teigė, jog kita įmonė – UAB“( - )“ patyrė išlaidas, nes suteikė įmonei UAB „( - )“ paslaugas, kurias reikėjo atlyginti, tačiau kokios tai paslaugos ir kokio dydžio išlaidas reikėjo atlyginti, negalėjo nurodyti. I. jam sakė, kad broliai netrukus bus paleisti iš izoliatoriaus ir apmokės visas išlaidas, tačiau negalėjo paaiškinti kokios tai išlaidos. Jis vadovavosi akcinių bendrovių veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais ir priėmė sprendimus dėl pinigų panaudojimo, nesitardamas su akcininkais. UAB „( - )“ finansininkė L. G. sakydavo, kad padarys tarp įmonių užskaitą, kai jis važiuodavo į degalinę kuro: jis atsakė „gerai“, tačiau M. V. negalėjo paaiškinti tarp kokių įmonių ir kokią užskaitą finansininkė turėjo daryti ir kokią tai turi reikšmę pareikštiems kaltinimams. M. V. patvirtino, kad 2013 08 14 pervedė 50000 litų į B. sąskaitą; sprendimą dėl pinigų pervedimo priėmė jis ir akcininkai. Akcininkų susirinkimo nebuvo, nes įmonės direktorius pats priima tokius sprendimus. Kaltinamasis nurodė, kad jis buvo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriumi, tarp šių įmonių sudaryta paskolos sutartis, tačiau negalėjo pasakyti, kada buvo pasirašyta ši sutartis, dėl ko pasirašyta paskolos sutartis ir kurios įmonės apskaitoje ši sutartis užfiksuota, nurodyti negalėjo. Kaltinamasis teigė, jog tuo metu UAB“( - )“ akcininkai įnešė į įmonės sąskaitą banke 150000 litų. Ši suma buvo reikalinga tam, kad vėliau įforminti atliktų darbų aktą: paaiškinti ką tai reiškia negalėjo. Teisiamasis teigė, jog reikėjo remontuoti specialų įrenginį, kuris pjausto metalinius rulonus, turėjo būti atliktas išilginės pjaustymo linijos remontas. Pradžioje metalo rulonai supjaustomi, o po to vyksta vamzdžių virinimas. Remonto darbus turėjo atlikti UAB“( - )“ ir UAB“ ( - )“. Jis, kaip UAB“( - )“ direktorius prašė UAB“( - )“, kurios direktoriumi jis taip pat buvo, organizuoti remonto darbus. UAB“( - )“ dirbo jis vienas, kitų darbuotojų nebuvo. UAB“( - )“ nebuvo PVM mokėtojas, neturėjo istorijos, neturėjo turto garantų ir negalėjo sudaryti sutarties. Kodėl ši įmonė negalėjo sudaryti sutarties; apie kokią sutartį kalba, V. nepaaiškino. A. B. pervedė 50000 litų į UAB“( - )“ sąskaitą, nors turėjo pervesti šiuos pinigus į UAB“( - )“ sąskaitą. A. B. aiškino, kad nepasitiki UAB“( - ). B. sumokėjo šiuos pinigus už minėtos įrangos remontą. Šiuos pinigus B. gavo iš UAB“( - )“. UAB“( - )“ įsigijo iš ( - ) banko įrengimus ir pasakė, kad reikia tuos įrengimus patikrinti. Patikrinimui buvo reikalingi pinigai, tad UAB“( - )“ davė 20000 litų. Įrangos remonto darbai buvo atlikti, jis pats priėmė tuos darbus, tačiau negalėjo nurodyti kas tuos darbus atliko. Už atliktus darbus turėjo pasirašyti A. B., kuris davė pinigus. V. teigė, jog „tas paėmė ir tada jie pradingo; todėl prasidėjo konfliktas“. Paaiškinti šių teiginių V. nesugebėjo. M. V. patvirtino, kad jis, būdamas direktoriumi, pasirašė paskolos sutartį ir pervedė 50000 litų A. B. į jo asmeninę sąskaitą. Mano, kad po pinigų pervedimo įranga priklausė UAB“( - )“, o tą įrangą turėjo remontuoti UAB“( - )“ ir UAB“ ( - )“.Visas sutartis jis perdavė ikiteisminiam tyrimui. Kai atliekami remonto darbai, buvo surašytas pavedimas atlikti remonto darbus, o sutartys nesudaromos. Pavedimą dėl darbų atlikimo pasirašė jis ir UAB “ ( - )“ direktorius R. S.. Šis asmuo priėmė atliktus darbus ir juos apmokėjo.UAB“( - )“ darbus (dalį darbų) atliko pati, o UAB “ ( - )“ turėjo specialistus, kurie specializavosi įrangos aptarnavime. UAB“( - )“ ir UAB “( - )“ priklausė tai pačiai akcininkei – J. K., o jis buvo šių įmonių direktorius. Šios įmonės buvo susijusios; UAB“( - )“ atlikinėjo darbus už savo pinigus bendrovės „( - )“ naudai pagal bendradarbiavimo sutartį tarp šių įmonių.Ši sutartis buvo buhalterijoje. Iš A. B. buvo gauta 50000 litų ir šie pinigai jam buvo grąžinti. Pinigai buvo pervesti B. kaip fiziniam asmeniui paskolos sutarties pagrindu. Pinigai buvo grąžinti B. kaip be pagrindo pervesti pinigai, nes B. prieš tai be jokio pagrindo pervedė pinigus į UAB „( - )“ sąskaitą; paskolos sutarties su B. nebuvo. A. B. pervesti pinigai buvo panaudoti remonto darbams; šiuos pinigus panaudojo UAB“( - )“.UAB“( - )“ turėjo grąžinti pinigus, nes visi darbai buvo atlikti UAB“( - )“ naudai. Jis tuo pačiu metu buvo UAB“( - )“ direktorius ir UAB“ ( - )“ direktoriaus patarėjas. Advokatui M. už paslaugas sumokėjo 3000 litų, o už degalus automobiliui mokėjo išgryninamais iš įmonės sąskaitos pinigais. Jis skrido į Charkovą, vedė derybas dėl įrangos ir už visą tai mokėjo iš įmonės pinigų. Dėl išlaidų apmokant už degalus jis nepateikė jokių dokumentų, užskaitos taip pat nepadarė. Būdamas UAB“( - )“ direktoriumi jis važinėjo tik šios įmonės reikalais, o UAB“( - )“, kurios direktoriumi jis taip pat buvo, paskaičiavo kiek degalų jis sunaudojo.Kaip tai buvo įforminta, paaiškinti negalėjo. Buvo UAB“( - )“ panaudos sutartis, kurios pagrindu ši įmonė naudojosi automobiliu. Viso jis per pusmetį išleido 16540 litų. Iš šių pinigų buvo apmokėta jo kelionė į Charkovą. Advokatas M. atstovavo UAB“( - )“. Piniginius klausimus UAB“ ( - )“ įmonėje sprendė S.. UAB “( - )“ naudojo apskaitos programą, priklausančią UAB“ ( - )“, ir už šią programą sumokėjo. UAB „( - )“ naudojosi elektros energija, už kurią mokėdavo UAB „( - )“, todėl „( - )“ mokėjo už energiją ( - )i. Kaip buvo apskaitoma „( - )“ sunaudota elektros energija, paaiškinti negalėjo, kokią veiklą vykdydama UAB „( - )“ naudojo elektros energiją, kaltinamasis taip pat negalėjo paaiškinti. B. gavo pinigų iš UAB“( - )“, o ši įmonė pirko įrangą iš ( - ) banko tam, kad vėliau ją parduotų UAB „( - )“. Jis kartu su A. B. vyko į Charkovą pažiūrėti kaip vyksta gamyba. B. visą tai matė ir jam ėmė varvėti seilės, t.y. B. matė perspektyvą. Po kelionės į Charkovą A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, reikalaudamas priteisti šią sumą iš UAB „( - )“. Kodėl B. reikalavo grąžinti pinigus, jeigu matė veiklos perspektyvą, V. paaiškinti negalėjo. (t.5 b.l. 61-64). Atsakydamas į klausimus kaltinamasis teigė, jog UAB „( - )“ pasiskolino pinigus iš UAB „( - )“ ir vėliau šiuos pinigus grąžino.UAB „( - )“ grąžino pinigus B., remdamasis sutartimi, kurią pasirašė UAB „( - )“ ir UAB“( - )“. UAB „( - )“ negalėjo grąžinti pinigų B., nes teismas, priėmęs B. ieškinį atsakovui UAB“( - )“, areštavo šios įmonės sąskaitą.Kai B. buvo grąžinti pinigai, B. atsisakė ieškinio ir byla buvo nutraukta. Kodėl nesudarė taikos sutarties su B., jeigu sutiko grąžinti pinigus, kaltinamasis negalėjo paaiškinti. (t.5 b.l. 64-67).

24Apklaustas įtariamuoju M. V. parodė, 2011 m. vasaros pabaigoje jis tapo UAB "( - )" direktoriumi ir teisėtu J. K. atstovu. J. K. tapo vienintele UAB "( - )" 100 akcininke. Jis J. K. pažįsta apie 10 metų, ji yra jo kaimynė, dirba “ ( - ) ”, todėl neturi laiko ir paprašė jį tapti jos atstovu. UAB "( - )" užsiima elektros energijos tiekimu, patalpų nuoma, ankščiau užsiiminėjo gamyba metalinių vamzdžių, tačiau šiuo metu gamybos sustabdyta. UAB "( - )" turi turtą, esantį adresu ( - ), gamyklines patalpas, kuriose yra UAB "( - )" turtas, kuris buvo nuomojamas, tai infrastruktūra: kranai, kompresoriai stacionarūs, kompresorinė su kompresoriais, staklės, krosnis detalių grūdinimui, elektros paskirstymo spintos su kabeliais, katilinė. Adresu ( - ), kuri užima 12 ha ploto yra įvairūs pastatai, priklausantys skirtingoms įmonėms. UAB "( - )", kurios vadovu buvo jis, priklausė gamyklos vienas cechas, o kitas cechas priklausė Kazachų įmonei, kuri užsiėmė vamzdžių gamyba. 2013 m. vasario mėnesio pabaigoje į jį kreipėsi broliai V. ir A. Ž., kuriuos jis pažįsta iš matymo nuo 2003 metų, kuomet jie pirko iš jo patalpas. Broliai pasiūlė nupirkti gamyklines patalpas, t. y. abu cechus, kurių vienas priklausė Kazachams, bet buvo įkeistas bankui, o kitą cechą, kuris priklausė UAB "( - )", tikslu įsteigti naują įmonę ir kartu pradėti verslą susijusį su vamzdžių gamyba. Į UAB "( - )" kreipėsi broliai Ž. dėl to, kad įmonė turėjo reikalingą įrangą (kranus, keltuvus, stakles) tokiam verslui vykdyti. Jis apie tokį pasiūlymą informavo J. K., ji su tokiu pasiūlymu sutiko. 2013-04-22 buvo įkurta UAB "( - )” ir 34 proc. akcijų priklausė J. K., o jis tapo jos atstovu, ir po 33 procentus akcijų pasidalino V. Ž. ir A. Ž.. Įmonės įstatus paruošė jis ir tapo UAB "( - )” direktoriumi. Įmonė buvo registruota ( - ), savo patalpų neturėjo. Įmonės buhalterė buvo L. G., kuri taip pat buvo ir UAB "( - )" buhalterė. Įmonė UAB "( - )" piniginių lėšų neturėjo, jis taip pat neturėjo piniginių lėšų, kad pradėti vystyti verslą. Ši įmonė buvo atidaryta tuo tikslu, kad pradėti naują projektą, metalinių vamzdžių įsigijimą ir gamyklos įsigijimą iš ( - ) banko. Buvo nutarta kartu su akcininkėmis I. P. ir B. S. ieškoti investuotojų, kurie galėtų investuoti. Buvo nutarta prašyti iš banko pinigų vamzdžių gamybai ir kaip garantas Bankui turėjo būti įmonė UAB "( - )", kuri priklausė V. Ž. ir A. Ž.. 2013-05-06 UAB "( - )” notarine tvarka įsigijo iš UAB "( - )" nekilnojamąjį turtą, t. y. susisiekimo komunikacijas - kelią po ožiniu kranu, esantį( - ), kurio vertė 30.000 Lt ir už šį kraną pinigines lėšas sumokėjo broliai Ž.. Už įsigytą turtą pagal 2013-05-06 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą buvo atliktas bankinis pavedimas iš UAB "( - )” sąskaitos į UAB "( - )" sąskaitą, pavedimą atliko UAB "( - )” buhalterė. 2013-05-06 broliai Ž. pasakė, kad jie susiruošė išvažiuoti į Lenkiją ir nori savo turimas akcijas trumpam parduoti J. K., kokiam tikslui taip padaryti reikia, jam jie neaiškino. Jis nieko blogo neįtardamas paruošė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kad visas akcijas nuperka J. K.. Sutartis buvo formali, niekas už akcijas pinigų nemokėjo. Buvo sutarta žodžiu, kad vėliau akcijas J. K. parduos broliams. 2013 m. kovo mėnesį su V. Ž. nuvyko į Kauną, į ( - ) banką tartis dėl išilginio metalo pjovimo linijos LPR-4-T3 ir vamzdžių suvirinimo agregato įsigijimo iš UAB "( - ) banko rizikos kapitalo valdymas". Reikėjo apie 2 milijonus litų. Kadangi UAB "( - )" tokių piniginių lėšų neturėjo tai buvo nuspręsta su broliais V. Ž. ir A. Ž. važiuoti į banką ir prašyti paskolos. Jis kartu su V. Ž. vyko į ( - ) banką Kaune, ( - ) gatvėje, tikslaus adreso pasakyti negali. Kalbėjo su banko darbuotojais, kurių domenų nežino ir tarėsi dėl įrangos pirkimo. Vėliau, jam atstovaujant UAB "( - )", kreipėsi į ( - ) banką dėl paskolos gavimo. Banko darbuotojai pasakė, kad reikia atlikti turto vertinimą, parašyti prašymą ir tada valdyba priims sprendimą dėl paskolos išdavimo. Jis pats nuvyko pas “ ( - )”vertintojus, kad skubos tvarka atliktų vertinimą. Atlikus vertinimą visus dokumentus 2013 m. liepos mėnesį, tikslios datos nurodyti negali, nuvežė į ( - ) banką. Kaip paskolos garantas buvo UAB "( - )" įmonė, kurios akcininkas yra V. Ž., ši įmonė užsiėmė naftos produktų transportavimo paslaugomis. Jam ( - ) banko darbuotoja pasakė, kad vasaros metu Bankas taip greitai sprendimo nepriims, todėl teko ieškoti kitų variantų kaip įsigyti metalo išilginio pjaustymo liniją ir vamzdžių suvirinimo agregatą. Toje pačioje teritorijoje, adresu( - ) , šalia UAB "( - )" dirbo įmonė UAB "( - )", kurios akcininkas buvo A. B.. Jis kartu su broliais Ž. nuėjo pas akcininkus suderinti klausimą dėl elektros tinklo pertvarkymo. Jų pokalbyje dalyvavo UAB "( - )" akcininkas A. B., kitas akcininkas V. ir R., kurių pavardžių neprisimena, jis kaip įgaliotas UAB "( - )" akcininkės atstovas ir broliai Ž.. Buvo sprendžiamas klausimas kaip bus makami pinigai, kas kokius projektus darys. Pokalbio metu buvo pristatytas A. B., kuris kaip jam sakė V. padėjo jiems teisiniais klausimais. Taip pat kalbėjo apie UAB "( - )" gamyklos reiklaus, broliai pasakė, kad jis kartu su jais yra partneriai ir greitu metu gamykla pradės dirbti. Prieš išeinant, A. B. jam davė savo telefono numerį ir pasakė, kad jeigu reikės teisinės pagalbos jis padės, taip pat minėjo, kad turi pažįstamų banke. Po kelių savaičių, jis iš žiniasklaidos sužinojo, kad V. Ž. ir A. Ž. yra sulaikyti ir uždaryti į Lukiškes. Kaip vėliau jis sužinojo, buvo sulaikyti dėl ekonominių nusikaltimų tarptautiniu mastu, žala valstybei padaryta apie 160 milijonų. Kai broliai buvo sulaikyti UAB "( - )” pinigų neturėjo, nežinojo kada brolius paleis iš Lukiškių, todėl sustojo derybos su ( - ) banku dėl aukščiau minėtos įrangos pirkimo. Po to, kai brolius uždarė, jam paskambino A. B. ir paklausė kaip vyksta reikalai su įrangos pirkimu. Jis atsakė, kad nežino ką daryti ir susitarė susitikti su A. B.. Jis papasakojo A. B. situaciją, kad reikia išpirkti įrangą iš ( - ) banko, tačiau nežino ką reikia daryti dėl investuotojų, bei šiuo metu reikia 20.000 Lt, nes vyks varžytinės ir bus parduodamas kranas, kuris būtų gera investicija vamzdžių gamybai. A. B. pasakė, kad gali jam šiuo metu paskolinti 20.000 Lt. Jis neprisimena, ar buvo pasirašyta paskolos sutartis dėl piniginių lėšų pervedimo, tačiau A. B. į UAB "( - )"sąskaitą pervedė 20.000 Lt ir už šiuos pinigus buvo įsigytas kranas. Po to, A. B. jam pasakė, kad turi pažįstamą, kuris turi pakankamai daug pinigų ir už tam tikrą procentą gali paskolinti. Po jų pokalbio, praėjus kelioms dienoms, 2013 m. gegužės pabaigoje, tikslios datos nurodyti negali, jis kartu su A. B. nuvyko pas investuotoją V. Ž. į Raseinius dėl paskolos suteikimo. Pokalbio metu jis V. Ž. pasakė, kad UAB "( - )" nori įsigyti vamzdžių suvirinimo agregatą bei išilginio metalo pjovimo liniją ( - ) ir tam reikia nemažai pinigų, kokia suma buvo reikalinga dabar pasakyti negali, ši įranga priklauso UAB "( - ) banko rizikos kapitalo valdymas". Taip pat paminėjo, kad šiuo metu ši įranga neveikia, todėl reikalinga investicija remontui ir paruošimui darbui, o tam reikia apie 250.000 Lt. V. Ž. pasakė, kad turi pagalvoti ir davė 20.000 EUR A. B. remontui, o dėl įrangos pirkimo pasakė, kad pasvarstys galimybę nupirkti šią įrangą iš UAB "( - ) banko rizikos kapitalo valdymo" pats. Po dviejų ar trijų dienų A. B. į UAB "( - )" sąskaitą pervedė 50.000 Lt, o ne į UAB "( - )" sąskaitą. Kai buvo gauti pinigai jis paskambino A. B. ir paklausė kodėl pervedė pinigus į UAB "( - )", o ne į UAB "( - )" sąskaitą, jam buvo pasakyta, kad jis nepasitiki broliais Ž., įmonė naujai atidaryta, piniginių lėšų neturi, ir savo iniciatyva, nesusitarus pervedė pinigus į UAB "( - )". Už pervestus 50.000 Lt buvo atliekami išilginio metalo pjovimo linijos ( - ) remonto darbai, paruošiamieji darbai, buvo išleista apie 70.000 Lt. Visus šiuos darbus atliko UAB "( - )", "( - )", bei fiziniai asmenys: elektrikai, energetikai. Kiek prisimena buvo pasirašytos sutartys ar susitarimai dėl tam tikrų darbų atlikimo. Buvo atsiskaitoma grynais ir pavedimu. Kiek prisimena, dokumentai buvo pasirašyti, jų paieškos. Atlikus darbus linija buvo paleista. Jis paskambino A. B. ir pasakė, kad gali kartu su V. Ž. atvykti ir pasižiūrėti. A. B. buvo atvykęs pažiūrėti kaip veikia linija, vėliau buvo atvykusios I. P. ir O. Ž. susipažinti su atliktais darbais, kadangi broliai iš Lukiškių prašė neprarasti verslo, o toliau dirbti. Norint neprarasti įrangos buvo nuspręsta, kad O. Ž. ir I. P. į įmonę įneš pinigus ir tokiu būdu investuos į verslą, bei buvo nuspręsta, kad akcijos bus parduotos O. Ž. dukrai B. S. ir I. P.. Buvo paruošta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. 2013-07-29 I. P. ir O. Ž. dukra B. S. nupirko po 33 procentus akcijų. Jis gerai sutarė su akcininkėmis, visus savo veiksmus derino su I. P. ir B. S.. 2013 m. liepos pabaigoje I. P. grynais pinigais į UAB "( - )" sąskaitą įnešė 69970 Lt, bei grynais pinigais į kasą įnešė B. S. 69970 Lt. Visi šie akcininkių pinigai buvo pervesti į UAB "( - )" sąskaitą. Šie pinigai buvo reikalingi sąskaitoje tam, kad būtų galima įnešti pirmą sutartą įnašą iš UAB "( - )" nusipirkti vamzdžių suvirinimo agregatą bei išilginio metalo pjovimo liniją ( - ). 2013 m. liepos mėnesį tikslios datos nurodyti negali, į UAB "( - )" buvo atsiųstas A. B. raštas, kad grąžinti 70.000 Lt. Po šio rašto gavimo UAB "( - )" pervedė A. B. 20.000 Lt, o 50.000 Lt nebuvo grąžinti, nes tie pinigai buvo pridėti prie preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )" įrangos pirkimo, bendra suma buvo 780.000 Lt, sutartis pasirašyta nebuvo, nes vyko derybos. Ši sutartis buvo palikta pas V. Ž.. Šią sutartį ruošė advokatas V. M., jis paieškos šios sutarties. Po kurio laiko jis sužinojo, kad areštuotos UAB "( - )" sąskaitos ir kad A. B. UAB "( - )" padavė į teismą dėl 70.000 Lt skolos priteisimo. Jis informavo I. P. ir B. S., kad iš UAB "( - )" buvo gauti pinigai dėl įrangos remonto ir įranga jau dirba. Jis pasakė, kad ruošiama sutartis su padidinta kaina, o A. B. padavė į teismą. Taip pat minėjo, kad jeigu UAB "( - )" su UAB "( - )" pasirašys sutartį, tai sumokės daugiau 50.000 Lt ir reikia šiuos pinigus grąžinti A. B. ir perrašyti preliminarią sutartį. Akcininkės I. P. ir B. S. sutiko, kad iš tų pinigų, kuriuos jos įnešė į UAB "( - )" sąskaitą būtų atsiskaityta su A. B.. Jis pasakė buhalterei L. G., kad suderino su UAB "( - )" akcininkais, kad ji iš UAB "( - )" banko sąskaitos, bankiniu pavedimu pervestų į A. B. sąskaitą 50.000 Lt. Kai pinigai buvo grąžinti A. B. jis atsiėmė ieškinį. Nori pasakyti, kad visos nuo 2013-07-26 iki 2013-11-07 panaudotos UAB "( - )” piniginės lėšos buvo naudojamos tik UAB "( - )” interesams, dokumentai dėl šių lėšų panaudojimo turi būti buhalterijoje, jis jokių buhalterinių dokumentų neturi, savo reikmėms šių pinigų jis nenaudojo, taip pat iš šių pinigų nemokėjo atstovaujamų įmonių skoloms padengti. Tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )" buvo pasirašytas susitarimas, dėl bendradarbiavimo, dėl abipusės pagalbos (piniginių lėšų skyrimo, atstovavimas derybose ir interesams). Iš tų pinigų jis važiavo kartu su A. B. į Ukrainą, Charkovo miestą pas įrangos gamintojus, kaip prašė V. Ž., kad A. B. savo akimis pamatytų kaip dirba įranga, nes tokia pat gamykla yra Charkove. Iš tų pinigų jis mokėjo už viešbučius, kelionę, reprezentacines išlaidas. Visus dokumentus jis turėjo, šie dokumentai turi būti UAB "( - )". Šiuo laikotarpiu buvo areštuota UAB "( - )" sąskaita, dėl A. B. civilinio ieškinio teisme, todėl UAB "( - )” klientų raštiškai buvo paprašyta pervesti pinigus už suteiktas paslaugas, atliktus darbus į UAB "( - )" sąskaitą. Po to šiuos pervestus pinigus jis iš bankomatų nuimdavau ir naudodavo UAB "( - )" reikmėms. Visi dokumentai turi būti UAB "( - )". Jis šių pinigų asmeninėms reikmėms nepanaudojo. Dėl 2013-08-28 apmokėjimo 3000 Lt advokatui V. M. gali pasakyti, kad tarp UAB "( - )” ir advokato V. M. buvo pasirašyta teisinių paslaugų sutartis. Advokatas atstovavo UAB "( - )", ruošė visas sutartis, vedė derybas su UAB "( - )" akcininkais, vadovu bei su A. B., nes norėjo įsigyti įrengimus, ruošė įvairių variantų sutartis dėl įrenginių įsigijimo. Dėl iš UAB "( - )" pervestų pinigų už buhalterinę programą "( - )" jis tiksliai pasakyti nieko negali. Tik prisimena, kad ėjo kalba perpirkti buhalterinę programą “( - )” iš bankrutuojančios UAB ( - )". Ar buvo ši programa nupirkta jis nežino, reikia klausti buhalterės. UAB "( - )" su AB "Lesto" pasirašiusi paslaugų tiekimo sutarties nebuvo. Kadangi negalėjo turėti, nes turėjo tik vienas tiekėjas UAB "( - )", adresu( - ). Ir UAB "( - )" išrašė PVM sąskaitas-faktūras už išnaudotą elektros energiją. UAB "( - )" naudojosi 5 skaitikliais nuo kurių buvo nurašomi rodmenys, šie skaitikliai yra numeruoti. Turėjo būti pasirašyta panaudos sutartis UAB "( - )" su UAB "( - )" dėl numeruotų elektros skaitiklių naudojimo. Buvo sudaryta komisija iš trijų narių: L. G., A. M., R. S., kurie kiekvieno mėnesio pirmą dieną nurašinėdavo skaitiklių parodymus ir įmonių elektros energijos vartotojams išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras. Dėl apmokėjimo UAB "( - )" už UAB "( - )" AB "Lesto" paslaugas gali pasakyti, kad gali būti jog buvo areštuota viena UAB "( - )" sąskaita, todėl UAB "( - )" prašymu apmokėjimas buvo atliktas tiesiogiai į AB "Lesto" sąskaitą už UAB "( - )" suteiktas elektros paslaugas. Nori pasakyti, kad kai atidarė UAB "( - )" banko sąskaitą ( - )banke, jis gavo banko kortelę, dabar pasakyti negali ar gavo generatorių ar banko kodų kortelę, reikia klausti buhalterės. Visus dokumentus ir prisijungimus prie banko sąskaitos atidavė buhalterei L. G.. 2013 m. rugsėjo 13 d. iš Lukiškių buvo paleistas A. Ž. už 50.000 Lt užstatą. Šie pinigai buvo nuimti grynieji iš UAB "( - )” sąskaitos 8.000 Lt ir iš UAB "( - )” sąskaitos 12.000 Lt ir dalį ofise jam davė O. Ž. 30.000 Lt. Visus šiuos pinigus grynais jis perdavė J. K. banke matant O. Ž., kuriuos J. K. įnešė į VMI sąskaitą kaip užstatą O. Ž. prašymu. 2013 m. rugpjūčio 13 d. išėjo iš Lukiškių V. Ž.. Po kurio laiko broliai pradėjo vykdyti kasinėjimo darbus aikštelėje po ožiniu kranu, priklausančiu UAB "( - )”, jis paklausė ką jie čia daro, jie pasakė, kad nori po žeme tęsti vamzdį pumpuoti kurą į sandėlį. Jis pasakė, kad reikia sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, dėl kasinėjimo darbų, tačiau direktorius ignoravo jų prašymą, susirinkimas neįvyko, nes akcininkai nesusirinko ir susirinkimas paskirtas nebuvo. Po to kai A. Ž. išėjo iš kalėjimo jis kreipėsi į jį, kad I. P. ir B. S. pervestus pinigus jis grąžintų, tačiau kokiu pagrindu jis prašė grąžinti pinigus jis nesuprato. Jis pasakė buhalterei, kad reikia I. P. ir B. S. pervesti į UAB "( - )" nurodytas sąskaitas kiekvienai po 37.000 Lt. Kiek prisimena, buvo I. P. ir B. S. prašymai pervesti pinigus. Kiek jam žinoma, buhalterė pinigus pervedė. 2013-11-08 jam paskambino A. Ž. ir paprašė atvažiuoti adresu ( - ). Kai jis atvyko, jį informavo, kad yra atleidžiamas iš direktoriaus pareigų. Tą pačią dieną buvo pasirašytas visuotinių akcininkų susirinkimo protokolas, kuriame buvo nuspręsta jį atleisti iš direktoriaus pareigų ir vietoj jo paskirti K. M.. Kai jį atleido iš pareigų, 2013-11-08 buvo surašytas dokumentų priėmimo perdavimo aktas, kad jis perduoda naujam direktoriui K. M. įmonės įstatus, registracijos pažymėjimą ir įmonės atspaudą. Kas surašė šį aktą, jis dabar neprisimena. Po to kai jį atleido, su juo atsiskaityta nebuvo. Visi įmonės buhalteriniai dokumentai buvo pas buhalterę L. G., taip pat generatorius ar kodų kortelė. Pati buhalterė jam paskambinusi pasakė, kad ji paruošė dokumentus perdavimui. Buhalterė skambino K. M., kad paimtų UAB "( - )” buhalterinius dokumentus. Po kelių dienų jam paskambino L. ir pasakė, kad K. M. atėjęs paėmė visus buhalterinius dokumentus, nesutikrinus perduodamų buhalterinių dokumentų ir nespėjus sudaryti dokumentų priėmimo-perdavimo akto. Nori pasakyti, kad 2017-11-17 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi J. K. pardavė savo turimas akcijas 34 procentus B. S.. Akcijos buvo parduotos, gavus informaciją iš A. Ž., kad įmonė bankrutuos, nes turi problemų su VMI dėl akcizų mokėjimo. Nori pasakyti, kad jis UAB "( - )" direktoriaus pareigas ėjo iki 2006-01-18, o vėliau nuo 2006-01-18 buvo perkeltas į generalinio direktoriaus patarėjo pareigas /b. l. 4 t., 120-125 l./.

252018-03-19 papildomai apklaustas įtariamuoju M. V. parodė, kad jo žiniomis ikiteisminį tyrimą tęsia kita tyrėja, dėl to, nori papildomai paaiškinti susiklosčiusią situaciją pagal jam 2018-01-29 įteiktą pranešimą apie įtarimą. Nori pasakyti, kad labai gerai pažinojo brolius Antoni ir V. Ž., kurie buvo akcininkai ir direktoriai šių įmonių: UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )", o jis buvo UAB "( - )" ir vėliau UAB "( - )" direktorius, ir visų šių išvardintų įmonių veikla buvo vienose ir tose pačiose patalpose, adresu ( - ). Nori paaiškinti, kad bendras patalpų plotas esančių( - ), yra apie 20.000 kv. m. (ši teritorija ir patalpos anksčiau priklausė gamyklai "( - ) ”) ir jo visos aukščiau išvardintos įmonės veiklą vykdė tose pačiose patalpose, be kurių taip pat veiklą vykdo ir daugelis kitų įmonių. Nori pasakyti, kad jis brolius Ž. pažinojo nuo 2003-2004 metų, todėl gerai pažinodami vieni kitus susitarė vykdyti bendrą veiklą, o būtent ketino įsteigti įmonę UAB "( - )", tikslu iš AB "( - )" banko įsigyti vamzdžių gamybos įrangą ir pačias patalpas, šiam verslui vykdyti. Jų žodinis susitarimas virto realiai vykdomu planu, kadangi 2013-04-22 buvo įsteigta įmonė "( - )", jis tapo šios įmonės direktorius, o akcininkais po 33 procentus tapo broliai - Ž., o 34 proc. - J. K., kuri pagal Įgaliojimą suteikė teisę jam kaip fiziniam asmeniui ir kaip UAB "( - )" vadovaujančiam asmeniui, atstovauti UAB "( - )". Nori pasakyti, kad jo pažįstamai J. K. jis pasiūlė tapti įmonės bendraakcininke ir ji sutiko. Nori paaiškinti, kad prieš įsteigiant UAB "( - )" maždaug 3 metus jis derino sąlygas ir derybas su AB "( - )" banku dėl vamzdžių gamybos įsigijimo bei patalpų įsigijimo iš banko. Po ilgų derybų Bankas sutiko jam parduoti vamzdžių gamybos įrangą už 730.000 Lt. Nori pasakyti, kad šią pinigų sumą, bendru susitarimu, turėjo investuoti broliai Ž., o jis turėjo organizuoti visus administracinius darbus susijusius su banku, dokumentais ir pasiruošimu gamybos darbams pradėti. Pradėjus tvarkyti visus reikiamus dokumentus, į jį netikėtai ir dėl jam iki šiol nežinomų priežasčių kreipėsi broliai Ž. su prašymu/pasiūlymu jų turimas akcijas perrašyti J. K. vardu. Į klausimus kodėl taip reikėjo daryti, jie jam tik atsakė "taip reikia". Suprato, kad nenori sakyti, dėl to ir nesigilino. Pasirašius 2013-05-06 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, J. K. tapo vienintelė akcininkė. Praėjus 1 savaitei po akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, jis sužinojo, kad broliai Ž. FNTT pareigūnų buvo sulaikyti už ekonominio pobūdžio nusikaltimus ir kad juos uždarė į Lukiškių kalėjimą. Nori pasakyti, kad tai sužinojęs suprato, kad gali žlugti verslo planas įsigyti vamzdžių gamybos įrangą, kadangi kaip minėjo už jų įsigijimą turėjo sumokėti broliai Ž., o jie buvo sulaikyti ir kaip tuo momentu su "( - )" banku jau reikėjo galutinai pasirašinėti pirkimo-pardavimo dokumentus, o neturint pinigų nieko negalėjo tvarkyti. Pradėjo galvoti ką daryti, iš kur paimti pinigų. Išsikalbėjo su savo pažįstamu A. B., kuris jam pasiūlė susipažinti su jo pažįstamu V. Ž., kaip su galimu investuotoju. Neturėjo kitos išeities ir sutiko susipažinti bei susitikti su V. Ž.. Iš A. B. žinojo, kad V. Ž. rimtas verslininkas, visuomet pelningai dirbo. Kadangi AB "( - )" bankas jam davė terminuotą laikotarpį pasirašyti vamzdžių gamybos įsigijimo dokumentus, t. y. terminas buvo duotas iki 2013 metų gegužės pabaigos, dėl to jis sutiko susitikti su V. Ž. kaip su rimtu verslininku aptarti jam nepalankiai susiklosčiusią situaciją. Pokalbio metu su V. Ž. jis paaiškino susiklosčiusią situaciją ir kadangi jis asmeniškai jo nepažinojo, dėl to jis pasakė, kad jį pokalbio metu atstovaus kaip advokatas - A. B.. Po visų pokalbių su V. Ž., jis A. B. grynaisiais davė - 20.000 Eur įrangos paruošimui gamybai, t. y. įrangos remontui, tačiau jokie dokumentai pasirašyti nebuvo. Pamena, kad A. B. V. Ž. pasakė, kad atsiųs dokumentą patvirtinantį grynųjų pinigų 20.000 Eur sumoje gavimą. Ar tai buvo padaryta, ar ne, jam nėra žinoma. Jau išvykus iš V. Ž., automobilyje pradėjo klausti A. B., kokiu būdu jis jam perduos šiuos 20.000 Eur vamzdžių įrangos remontui, ar grynaisiais ar padarys pavedimą. Jis atsakė, kad padarys pavedimą. Jis dar jo pasitikslino, ar jis tikrai turi visus UAB "( - )" rekvizitus, sąskaitos numerį, į ką A. B. patikino, kad turi. Tačiau kelių dienų bėgyje į UAB "( - )" sąskaitą nebuvo pervestos jokios piniginės lėšos, o jam pradėjus skambinti A. B., telefono numerio jis nekėlė. Tačiau netikėtai UAB "( - )" buhalterė L. G. (kuri taip pat buvo ir UAB "( - )" buhalterė) jam pasakė, kad pervestos piniginės lėšos - 50.000 Lt sumoje iš fizinio asmens - A. B.. Šį kartą jau pavyko susisiekti telefonu su A. B., pradėjo aiškintis kodėl jis pinigus pervedė ne į UAB "( - )", o į UAB "( - )" sąskaitą, į ką A. B. atsakė, kad jis taip nusprendė, kadangi UAB "( - )" susijusi su broliais Ž., o jis jais nepasitiki. Nežiūrint į tai, jis buvo nusamdęs UAB "( - )" darbuotojus, kurie atliko darbus susijusius su vamzdžių gamybos įrangos remontu. Pirmojo etapo darbai vyko apie 1,5 mėnesio ir buvo paleista vamzdžių pjaustymo įranga. Darbų (remonto) vadovu buvo paskirtas UAB "( - )" generalinis direktorius R. S.. Pirmojo etapo darbų buvo atlikta už 28834,83 Lt (prideda prie apklausos 2013-06-25 Kalkuliaciją, 1 lapą). Buvo atlikti darbai ir antruoju etapu, už 20.000-22.000 Lt, ir kiti darbai bendrai už bendrą virš 56000 Lt sumą, tačiau pagrindžiančių dokumentų neturi. Pinigus visiems minėtiems remonto darbams atlikti jis naudojo iš A. B. pervestų 50.000 Lt ir iš UAB "( - )" lėšų, tačiau patikina, kad 20.000 Eur A. B. gavo iš V. Ž., tikslu juos pervesti į UAB "( - )" sąskaitą, kas nebuvo padaryta iš A. B. pusės. /b. l. 4 t., 139-140 l./.

262018-03-20 papildomos įtariamojo apklauso metu M. V. parodė, kad tęsiant 2018-03-19 dienos parodymus, toliau nori paaiškinti, kad iš A. B. pervestos piniginės lėšos 50.000 Lt sumoje į UAB "( - )" sąskaitą buvo panaudotos investavus į vamzdžių gamybos įrengimų remontą. Po atliktų remonto darbų paprašė, kad atvyktų A. B. ir įvertintų atliktų remonto darbų kiekį, kad priimtų atliktus darbus, ir kad suderinti klausimą kieno vardu išrašyti sąskaitą faktūrą. A. B. buvo atvykęs, įsitikino, kad remonto darbai atlikti, išilginio metalo pjaustymo linija veikianti ir aptarė, kad jis atveš jam į ofisą UAB "( - )" vardu išrašytą sąskaitą-faktūrą dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Buvo sprendžiamas klausimas kam išrašyti sąskaitą-faktūrą ar A. B., ar V. Ž., ir tuo metu A. B. pasakė, kad jis išspręs šį klausimą su V. Ž.. Jis dėl visa ko buvo paruošęs 2 variantus sąskaitų faktūrų: ir A. B. vardu ir V. Ž. vardu, kuriuos ir paliko pačiam A. B. tolesniam klausimui su V. Ž. spręsti. Tačiau, po kelių savaičų sužinojo, kad A. B. UAB "( - )" 2013 metų liepos mėn. padavė į teismą dėl 50.000 Lt grąžinimo, po ko teismas priėmė sprendimą areštuoti "( - )" sąskaitas, turtą ir prasidėjo teismų civilinis ginčas tarp A. B. ir UAB "( - )". Nori paaiškinti, kad tarp jo ir V. Ž. buvo žodinis susitarimas, kad jis turintis pakankamai investicijų, UAB "( - )" vardu nupirks iš AB "( - )" banko metalo vamzdžių gamybos įrangą, po ko jis UAB "( - )" vardu iš UAB "( - )" perpirks šią įrangą. Iš AB "( - )" banko darbuotojų jam tapo žinoma, kad UAB "( - )" iš AB "( - )" banko nupirko vamzdžių gamybos įrangą ir jis siekia tikslą surasti investuotojus į įmonę UAB "( - )". Nori pasakyti, kad visą šią jo aukščiau aprašytą situaciją žinojo tuometinė V. Ž. sugyventinė (dabar sutuoktinė) - I. P. ir A. Ž. žmona – A., kurią visi vadino O. Ž., o būtent jos žinojo, kad UAB "( - )" direktorius V. Ž. norėjo pirmojo įnašo iš UAB "( - )" už metalo įrangos išpirkimą - 150.000 Lt sumoje ir mano, kad tiek I. P., tiek A. Ž. pasitarusios su savo vyrais (broliais Ž.), nusprendė investuoti į UAB "( - )" sąskaitą pinigines lėšas, o būtent pinigus investavo I. P. ir B. S. (A. Ž. dukra) beveik po 70.000 Lt. Minėtos piniginės lėšos buvo grynais įneštos į UAB "( - )" banko sąskaitą tik po to, kai jos tapo akcininkėmis, t. y. jos pasirašė UAB "( - )" akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kuria patvirtino, kad po 33 procentus akcijų įsigyja iš J. K.. Jis asmeniškai ir pasiūlė joms tapti akcininkėmis prieš įnešant pinigus į įmonės banko sąskaitą. Taigi, kuomet pinigai buvo įmonės UAB "( - )" sąskaitoje, informavo tiek I. P., tiek B. S. apie tai, kad 50.000 Lt reikia grąžinti A. B. iš UAB "( - )" sąskaitos už "( - )", kadangi kaip minėjo dėl jam nežinomų priežasčių A. B. 50.000 Lt remonto darbams atlikti pervedė ne į "( - )" sąskaitą, o į "( - )" sąskaitą. Su akcininkėm buvo suderinta, kad iš UAB "( - )" sąskaitios galima atlikti į A. B. sąskaitą 50.000 Lt mokėjimą, nurodant pagrindą "Be pagrindo pervestų piniginių lėšų grąžinimas". Dalis piniginių lėšų likusių UAB "( - )" sąskaitoje buvo panaudota įmonės "( - )" išlaidoms: mokėjimams už elektrą, už benziną, tačiau šie mokėjimai buvo atlikti UAB "( - )" vardu, kadangi tuo momentu UAB "( - )" dar nebuvo įregistruota PVM mokėtoju. Žino, kad atmetus 50.000 Lt pervestus į A. B. sąskaitą, atmetus išlaidas įmonės reikmėms, sąskaitoje likę pinigai buvo pervesti į UAB "( - )" sąskaitą, kurios jis su savo broliu lygiomis dalimis buvo akcininkai. Tam, kad atlikti šį pavedimą reikėjo pagrindo, dėl to, lygtai akcininkės surašė dokumentą, kurio pagrindu buvo atliktas mokėjimo pavedimas iš UAB "( - )" sąskaitos į UAB "( - )" sąskaitą. Jo žiniomis UAB "( - )" buhalterė atliko mokėjimo pavedimus, t. y. jo žiniomis lygtai po 37000 Lt buvo grąžintos akcininkėm per UAB "( - )" sąskaitą. Nori pasakyti, kad kuomet jį apklausinėjo tyrėja I. V., ji jo paprašė pateikti turimus dokumentus susijusius su vykusiomis derybomis dėl UAB "( - )" vamzdžių įrangos įsigijimo iš UAB "( - )", kurią ruošė advokatas V. M.. Todėl jis šiuo metu prie apklauso protokolo pateikia turimus dokumentų projektus, bei komercinius pasiūlymus, iš kurių matyti, kad minėta 50.000 Lt suma, kuri kaip minėjo buvo gauta iš A. B. į UAB "( - )" sąskaitą, buvo investuota į įrenginių remontą ir dėl to, kad įrenginiai buvo pagerinti, buvo didinama pirkimo kaina. Dokumentai be parašų yra gauti iš advokato V. M. kompiuterio, kurie buvo ir yra advokato kompiuteryje (t.4 b.l. 142)

27Apklausta liudytoja J. K. paaiškino, kad 2011-09-12 ji nusipirko pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį iš H. B. G. ( M. V. mamos) įmonės UAB „( - )“ 100 vnt. akcijų ir tapo akcininke. Kaip akcininkė ji nieko nedarė, dividendų niekada negavo. Pirko akcijas, nes to prašė M. V.. Kiek uždirbo iš to sandorio neprisimena. Po to V. prašė tapti UAB“( - )“ akcininke. Ji pinigų nemokėjo už akcijas, tiesiog pas notarą ji pasirašė įgaliojimą V., kuriuo suteikė teisę atstovauti ją kaip fizinį asmenį, o V. formino akcijų pirkimus jai nedalyvaujant. Save laiko popierine akcininke, nes įmonių veikloje visai nedalyvavo, buvo fiktyvi akcininkė, o visas teises turėjo V.. Tiek su UAB“( - )“, tiek su UAB“( - )“ buvo ta pati istorija - ji buvo fiktyvi akcininkė. Vienoje įmonėje jai priklausė 100 akcijų, o kitoje – „( - )“ – 34 procentai akcijų. V. sugalvojo surašyti sutartį, pagal kurią UAB“( - )“ skolina 70000 litų UAB“( - )“, tačiau ji negali pasakyti,kam tai buvo daroma. Šių įmonių akcijų pardavimuose nedalyvavo, nes viską tvarkė V. įgaliojimo pagrindu.(t.5 b.l. 89-91).

28Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja aiškino, kad UAB „( - )“ veikla susijusi su gamykla, metalinių vamzdžių gamyba. UAB „( - )” direktoriumi paskyrė pažįstamą M. V., kurį pažįsta apie 10 metų, jų vaikai mokėsi vienoje mokykloje. Pagal 2012-01-30 surašytą notarinį įgaliojimą ji paskyrė M. V. atstovauti ją UAB „( - )“ veikloje, kadangi ji turi gerą darbą ir neturi laiko užsiimti įmonės veikla. Visus reikalus, kas susiję su įmonės veikla, tvarkė M. V., ji nesikišo į įmonės reikalus, kartais paklausdavo kas vyksta įmonėje. Maždaug apie 2 metus ji nežino kas vyksta įmonėje, M. V. jos neinformuoja. Apie tai, kad jai kaip akcininkei turėjo būti mokami dividendai ji nieko nežinojo. Dabar neprisimena aplinkybių kaip ją M. V. įkalbėjo nupirkti kitos įmonės - UAB „( - )” akcijas. Kiek prisimena, pats M. V. nenorėjo tapti akcininku, nes kaip jis sakė, vyko skyrybų procesas ir jis nenorėjo dalinti turto, todėl paprašė jos nupirkti akcijas. 2013-04-08 ji nupirko UAB „( - )” 34 procentus įmonės akcijų, bei įgaliojo M. V. atstovauti ją UAB „( - )” veikloje. Kiek žino, UAB „( - )” turėjo būti perspektyvi įmonė, kokią veiklą įmonė vykdė ji nežino, M. V. sakė, kad tai turėjo būti veikla susijusi su gamykla. Jai teko būti gamykloje, kurią norėjo įsigyti M. V., esančioje ( - ), adresu ( - ). Gamykloje ji matė įrenginius skirtus metalo pjaustymui, vamzdžių gaminimui. Paskutinį kartą jai teko būti šioje gamykloje prieš 3 metus. Jai kaip UAB „( - )” akcininkei dividendų nemokėjo, kokia įmonės finansinė padėtis ji nežino, visus reikalus tvarkė M. V.. Pasirašant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį nedalyvavo kiti akcininkai: V. Ž. ir A. Ž., ji jų nematė. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį jai pateikė pasirašyti M. V., o ar pasirašant sutartį buvo A. Ž. ir V. Ž. parašai, ji neprisimena. Tuo pat metu kai ji nupirko UAB „( - )” akcijas, įmonės direktoriumi buvo paskirtas M. V.. UAB „( - )“ ir UAB „( - )” buhalterė buvo L., kurios pavardės nežino. 2013 metais, kažkur po mėnesio, M. V. jai pasakė, kad ji turi nupirkti visas UAB „( - )” akcijas, t. y. 100 vnt. akcijų ir tapti vienintele akcininke, nes brolius Ž. pasodino į kalėjimą. Ji pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir tapo vienintele akcininke, už šias akcijas ji pinigų nemokėjo. Tyrėja liudytojai pateikė 2013-07-16 jos, kaip vienintelės akcininkės sprendimą, kuriuo ji kaip UAB „( - )” akcininkė paskolino UAB „( - )" 70.000 Lt, tačiau atsakyti į klausimą kam buvo reikalingi šie pinigai ji negali, nes nežino, taip pat nežino ar UAB „( - )” turėjo tokią pinigų sumą paskolinti. Visus šiuos reikalus dėl paskolos tvarkė M. V.. Ji dabar neprisimena šio sprendimo priėmimo aplinkybių, nepamena, ar jai M. V. ką nors aiškino. 2013-07-29 ji turimas savo akcijas pardavė I. P. - 33 procentus ir B. S. - 33 procentus įmonės akcijų. Buvo pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kurią ruošė M. V., ji tik pasirašė. 2013 metų rugsėjo 10 ar 13 dieną jos M. V. paprašė, ar ji kaip neutralus žmogus negalėtų pervesti užstato už A. Ž., kad jį paleistų iš kalėjimo. Ji nieko blogo neįtardama sutiko padėti. Ji kartu su M. V. nuvyko į ( - ) banką, esantį ( - ) prospekte, tikslaus adreso negali pasakyti. Banke jų laukė O., kurios pavardės nežino, kiek suprato ji A. Ž. žmona, už kurią reikia sumokėti užstatą, kartu su ja dar buvo vyras, kurio ji nepažįsta. Banke jai M. V. padavė grynais pinigais 50.000 Lt, o vyras buvęs kartu su O. davė jai kvitą, kuriame buvo nurodyta sąskaita, kiek prisimena reikėjo pervesti į prokuratūros sąskaitą. Vyras banko darbuotojai padavė kvitą, kuriame buvo nurodyta sąskaita, o ji pinigus. Iš banko darbuotojos ji paėmė banko kvitą. Jame nurodyta už ką buvo mokama, sąskaitos numeris ir kam. Ji M. V. neklausė, iš kur jis gavo tuos pinigus, be to jis jai ir neminėjo. Kiek žino, 2013 m. rudenį, tikslios datos nurodyti negali, jai M. V. davė susipažinti su pranešimu, kuriame buvo nurodyta, kad jis nori būti atleidžiamas iš direktoriaus pareigų ir vietoj jo bus paskirtas naujas direktorius. Dabar pasakyti negali kas buvo paskirtas nauju direktoriumi. Kiek ji žino, kiek jai minėjo pats M. V., jis laikraštyje buvo paskelbęs, kad nori sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kokiu tikslu ji nežino, nes įmonės veikla visai nesidomėjo, visus reiklaus tvarkė įgaliotas atstovas M. V.. Nori pasakyti, kad 2013 m. rudenį, kai prasidėjo teismų procesai, nesusitarimai prasidėjo ir tarp M. V. bei akcininkų, tačiau kokie nesutarimai nežino, nepamena ar apie tai jai minėjo. Tada ji nusprendė parduoti abiejų įmonių UAB „( - )" ir UAB „( - )” turimas akcijas. Apie savo sprendimą informavo M. V., tačiau jis jai pasakė, kad reikia palaukti, taip ir liko akcijos neparduotos. Paskutinį kartą su M. V. bendravo prieš 2 metus, kas šiuo metu vyksta įmonėse ji nežino. Kiek prisimena, prieš 3 metus M. V. buvo paruošęs akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje nurodyta, kad ji visas savo UAB „( - )“ akcijas parduoda kaltinamojo M. V. sūnui M. V., ji šią sutartį pasirašė, tačiau joje nebuvo parašyta data ir nebuvo M. parašo. Po to skambino M. V. ir klausė ar pasirašė sūnus akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, jis jai pasakė, kad šiuo metu vyksta teisminiai procesai ir paprašė palaukti, vėliau ji nesidomėjo ar pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kadangi jai pinigų už akcijas nesumokėjo, tai mano, kad sutartis dar nepasirašyta. Ji dabar neprisimena ar tokią pat sutartį dėl akcijų pirkimo-pardavimo pasirašė dėl UAB „( - )” akcijų pirkimo. Daugiau nieko pasakyti negali (t.3 b.l. 39-41 ).

29Papildomos apklausos metu liudytoja J. K. aiškino, kad V. pats dėl skyrybų priežasčių nenorėjo tapti akcininku, kad su sutuoktine nereiktų dalintis turto. Realiai ji netgi nežino kokią veiklą vykdė ar vykdo minėta įmonė ir jai tai net nebuvo įdomu. Jokioje šios įmonės veikloje ji nedalyvavo ir įmonės veikla visiškai nesidomėjo. Sutiko būti akcininke tik "ant popieriaus", ir netgi nepretendavo gauti dividendų. Jos žiniomis įmonės direktoriumi buvo - M. V.. Nori pasakyti, kad jų bendru su M. V. susitarimu, ji kaip įmonės akcininkė buvo suteikusi M. V. įgaliojimą veikti bei atstovauti įmonės interesams, ir vėliau jai tapo žinoma, kad iš "jos valdomų" 100 proc. akcijų, po 33 procentus buvo parduota broliams V. ir A. Ž., kurių ji asmeniškai nei pažįsta, ir nėra mačiusi. Akcijų pirkimo-pardavimo broliams Ž. momentu, ji nedalyvavo, o tik pasirašė dokumentus. Kiek pamena, vėliau broliai lyg buvo pasodinti į Lukiškių kalėjimą, ir kiek pamena, lyg vėliau brolių turimos akcijos po 33 procentus, buvo parduotos taip pat M. V. pažįstamoms - B. S. ir I. P.. Šių asmenų ji taip pat nepažįsta ir nebuvo jų mačiusi, duomenys tik girdėti galimai iš dokumentų. Nori atsakingai pareikšti, kad visų šių aplinkybių ji gali gerai neatsiminti, arba jas supainioti, kadangi ji iš tiesų realiai nevaldė įmonės, jos veikla visiškai nesidomėjo, retkarčiais pasirašydavo dokumentus, galimai tokius kaip akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, ar akcininkės sprendimus, tačiau tai darė išskirtinai M. V. iniciatyva ir akcijų pirkimo-pardavimo dokumentų pasirašymo momentu ji nebuvo mačiusi aukščiau išvardintų asmenų. t. y. nei brolių Ž., nei B. S. nei I. P.. ( t.3 b.l. 48-49 )

30Liudytoja B. S. paaiškino, kad 2013-07-29 kartu su I. P. nupirko po 33 procentus UAB "( - )” akcijų iš tuometinės vienintelės akcininkės J. K.. Nusipirkti akcijas jai pasiūlė I. P., o I. P. akcijas nupirkti pasiūlė UAB “( - )” direktorius M. V., kuris žadėjo labai greitą praturtėjimą vamzdžių gamybos versle, nes jokia kita įmonė Lietuvoje negamina tokių vamzdžių kaip UAB “( - )” gamins; kaltinamasis teigė , jog, norint įsilieti į rinką, reikia pinigų. Su M. V. pasiūlymu jos kartu su I. P. sutiko ir nusipirko po 33 procentus akcijų. Į įmonės veiklą ji nesikišo, kaip žino viską tvarkė M. V. , kuris žadėjo, kad visi pinigai kuriuos ji su I. P. įnešė, bus panaudoti tik UAB “( - )”.Įmonės veikla nevyko, todėl jos ėmė domėtis padėtimi įmonėje ir 2013 m. spalio mėn. iš I. P. sužinojo, kad pinigus, kuriuos jos investavo į UAB “( - )”, M. V. panaudojo ne pagal paskirtį. 2013-11-08 M. V. buvo atleistas iš įmonės direktoriaus pareigų. Negali pasakyti, ar įmonės teisininkas kreipėsi civilinio proceso tvarka į teismą dėl M. V. veiksmų. Kaip jau minėjo, ji į UAB "( - )” veiklą nesikišo, tiesiog turėjo akcijų paketą. Vėliau sužinojo, kad įmonės pinigus – 50000 litų V. pervedė A. B.. Kodėl pervedė pinigus, kaip ketina grąžinti tuos pinigus – apie tai su V. nekalbėjo. Kai pirko akcijas, V. teigė, jog pinigus naudos įrenginių pirkimui ir vamzdžių gamybai. Paaiškėjo, kad įmonė nieko nenupirko, nieko negaimo, o pinigai pervesti B.. A. Ž. yra jos tėvas. Ji pati dokumentų netikrino, o visą informaciją gavo iš I. P.. Su trečiąja akcininke – K. jos nekalbėjo. (t.5 b.l.72-74, t.2 b.l. 3 ).

31Ikiteisminio tyrimo metu B. S. paaiškino, kad ji kartu su I. P. 2013-07-29 įsigijo UAB "( - )" po 33 procentus akcijų, kiekviena iš jų įnešė savo asmenines lėšas į įmonės "( - )" sąskaitą įmonės veiklai vystyti ir vykdyti. Atitinkamai ji į įmonės "( - )" sąskaitą įnešė - 69.971,10 Lt sumą, o I. P. - 69.831,40 Lt sumą. Pinigai buvo įnešti išskirtinai UAB "( - )" veiklai vykdyti ir vystyti ir jokiems kitiems tikslams šių pinigų nei ji, nei I. P. nepervedinėjo. O būtent, pinigai buvo skirti metalo įrenginių įsigijimui, kurie nebuvo nei įsigyti, nei bandyta jų įsigyti. Taigi, tik iš dokumentų (įmonės banko sąskaitų išrašų), tiek jai, tiek I. P. tapo žinoma, kad tuometinis UAB "( - )" direktorius M. V. (direktoriaus pareigas ėjo laikotarpiu nuo 2013-07-26 iki 2013-11-21) neteisėtai pervedė į A. B. sąskaitą 50.000 Lt ir tai ji traktuoju kaip įmonės "( - )" turto iššvaistymą. M. V. niekada nesikreipė ir neprašė jos sutikimo, kad UAB "( - )" pinigai būtų pervesti į A. B. sąskaitą, ar į kokio kito fizinio asmens sąskaitą. UAB "( - )" pavadinimas jai negirdėtas, apklausos metu pirmą kartą girdi šios įmonės pavadinimą, nieko bendro su šia įmone ji asmeniškai neturėjo ir neturi, taip pat jos žiniomis UAB "( - )" jokių sąsajų su minėta įmone neturėjo ir neturi. Taip pat nepažįsta ir nežino bendrovės direktoriaus V. Ž., kaip minėjo nepažįsta ir nėra mačiusi jokio A. B.. Nieko nežino apie kažkokią galimai preliminarią sutartį ruošiamą tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )", nieko nežino ir nebuvo girdėjusi apie tai, kad kažkokie pinigai gauti iš įmonės "( - )" dėl įrangos remonto, taip pat patikina, kad UAB "( - )" jokio advokato paslaugomis niekada nesinaudojo, nes jų ir nereikėjo. Dėl to yra įsitikinusi, kad M. V. parodymai apie tokias aplinkybes absoliučiai neatitinka tikrovės ir yra išgalvoti. (t.3, b.l. 4).

32Liudytoja I. P. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad nepažįsta teismo salėje sėdinčios J. K., nes mato šią moterį pirmą kartą. M. V. rekomendavo pirkti „( - )“ akcijas ir ji tai padarė. V. siūlė akcijas, perspektyvaus verslo projektą ir ji pirko tas akcijas. B. S. yra jos vyro brolio Ž. dukra. M. V. siūlė įsigyti metalo linijos pjovimo įrangą. J. K. atstovavo M. V., kuris ir pardavė joms akcijas. Abi su B. S. įsigijo po 33 procentus akcijų, už akcijas mokėjo 69830 litų kiekviena. Tuo metu UAB “( - )“ buvo tuščia, tik įsteigta įmonė, veiklos nevykdė, pajamų pelno neturėjo, apyvartos jokios nebuvo. Jos pirko akcijas, nes norėjo vystyti verslą. Kaip garantas bankui už perkamą įrangą buvo įmonė „( - )“, kuri tuo metu priklausė jai. UAB“( - )“ nevykdė veiklos ir nieks nebūtų suteikęs jai paskolos. Siekiant gauti banko paskolą, buvo įvertintas „( - )“ turtas, bankui buvo siunčiamas šios įmonės balansas. Po kurio laiko jos ėmė abejoti V. veikla ir peržiūrėjo dokumentus. Tuomet pamatė, kad buvo sutartis tarp UAB“( - )“, kuri neva skolina „( - )i“ 60000 litų, o kita sutartis liudijo, kad kitą dieną po minėtos sutarties, jau UAB“( - )“ skolina UAB“( - )“ 70000 litų. M. V. to negalėjo paaiškinti. Kai buvo sudarytos minėtos sutartys, M. V. vadovavo abiems įmonėms. Kai pirko akcijas, buvo sutarta su V., kad pradinis įnašas bus skirtas įrangai pirkti. Perkant akcijas B. buvo dekretinėse atostogose, tad ji perdavė pinigus V., o šis įnešė pinigus į banką jos vardu. Vėliau jos sužinojo, kad rugpjūčio mėnesį – rugpjūčio 23 ir 26 dienomis – dar vyko derybos su banku dėl pinigų, o rugpjūčio 22 d. B. jau buvo pervesti pinigai. Apskaitos dokumentų krūvoje rado duomenis, liudijančius, kad buvo sumokėta advokatui, tačiau UAB“( - )“ advokatas nebuvo reikalingas, o pats V. negalėjo paaiškinti už ką mokėjo advokatui. Apie tai, kad buvo perkama kažkokia apskaitos programa, jos taip pat nieko nežinojo, V. nieko nepaaiškino, o dokumentų, kurie tai patvirtintų, nebuvo. Kai pirko akcijas, su V. buvo kalba apie kažkokią kelionę į Charkovą, tačiau ji neprisimena pokalbio detalių. V. kalbėjo apie tai, kad pradžioje reikia įsigyti įrangą, o po to būtų galima spręsti patalpų įgijimo klausimus. Po kurio laiko jos sužinojo, kad įranga priklauso UAB “( - )“. Jos tarėsi su V., kad už įrangą įneš pradinį įnašą, o likusią sumą skolins bankas, tačiau tai nebuvo realizuota. Įranga buvo patalpose ( - ), ji tai matė. Bankas paskolos įrangos pirkimui nesuteikė, nes V. jau buvo išleidęs pusę pradiniam įnašui skirtų pinigų. Kai tai sužinojo, bendravimą su banku nutraukė. Ji klausė V. kur jis išleido pinigus. Kaltinamasis kartą atnešė jai dokumentus, liudijančius, kad 2008 metais buvo pirkta kažkokia lempa, ji nesuprato, o V. nieko negalėjo paaiškinti. Dėl pinigų ji buvo susitikusi ir kalbėjo su B.; pokalbio metu sužinojo, kad V.ius grąžino B. asmeninę skolą. Pokalbio metu B. sakė, kad V. ir jį norėjo išnaudoti pagal savo schemą apie metalo vamzdžių gamybą, t.y. jautėsi apgautas. Kai ji pirko „( - )“ akcijas, broliai Ž. buvo sulaikyti ir patalpinti Lukiškių TIK ir šios įmonės veikloje nedalyvavo. Ji pati tvarkė visus savo reikalus. Žino, kad vėliau įrangą nupirko „( - )“. Buvo klausiama, tačiau M. V. negalėjo paaiškinti kaip buvo pagerinta įranga.Jos akivaizdoje įranga nebuvo įjungiama ir jos veikimas nebuvo demonstruojamas.M. V. veikla kėlė įtarimą, tad jos – ji ir B. nusprendė jį atleisti iš direktoriaus pareigų.(t.5 b.l.91-94).

33Liudytojos parodymai skyrėsi nuo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, liudytoja negalėjo prisiminti detalių, tad teismas garsino jos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Apklausta liudytoja I. P. parodė, kad ( - ) yra gamybinės patalpos UAB "( - )", kur ji dirba vyr. buhaltere. Šalia patalpas turėjo ir M. V.. M. V. 2013 m. liepos mėnesį, tikslios datos nurodyti negali, pasiūlė jai verslo planą, su kuriuo ji sutiko. Tuo metu dėl verslo plano su M. V. bendravo ji ir jos buvo toks sprendimas, ar apie šį verslo planą M. V. kalbėjo su broliais Ž., ji nežino. M. V. jai minėjo, kad reikia nusipirkti įrangą, kurią tuo metu pardavinėjo UAB "( - )". Turėjo iš šios įmonės įsigyti vamzdžių suvirinimo agregatą ir išilginio metalo pjovimo liniją. UAB "( - )" piniginių lėšų neturėjo, taip pat piniginių lėšų neturėjo ir M. V.. M. V. paruošė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ji nusipirko 33 procentus akcijų ir B. S. nusipirko UAB "( - )" 33 procentus akcijų. Į UAB "( - )" banko sąskaitą, ji kaip akcininkė, 2013-07-30 įnešė 69831,40 Lt, o B. S. grynaisiais 2013-07-30 įnešė 69971,10 Lt į UAB "( - )" kasą, išrašant kasos pajamų orderį. 2013-07-30 M. V. iš kasos paėmė 69970 LT išrašant kasos išlaidų orderį, šiuos pinigus M. V. 2013-07-30 įnešė į UAB "( - )" sąskaitą. Nori pasakyti, kad ji pati asmeniškai telefonu ir elektroniniu paštu (tel. ( - ), el.p. ( - )) bendravo su UAB "( - )" direktoriumi V. Ž., buvo derinta įrenginių kaina, buvo sutarta, kad UAB "( - )" garantas bus UAB "( - )", 2013-08-26 buvo gautas iš UAB "( - )"neįpareigojantis komercinis pasiūlymas, kuriame buvo nurodyta, kad UAB "( - )" siūlo įsigyti vamzdžių suvirinimo agregatą ir išilginio metalo pjovimo liniją, bendra kaina pasiūlyme 774500 Lt +PVM, taip pat buvo nurodyta, kad šis komercinis pasiūlymas galioja iki 2013-10-01, neapmokėjus už įrangą iki nurodytos datos, komercinis pasiūlymas netenka galios. Ji kartu su M. V. paruošė bankui verslo pasiūlymą, kad gauti iš banko paskolą, tačiau visus klausimus susijusius su paskolos gavimu su banko ( - ) darbuotoja derino ji pati. UAB "( - )" buhalterė paruošė balansą, pelno nuostolio ataskaitą, verslo planą. Liudytoja sumokėjo turto vertintojui, kuris įvertino vamzdžių suvirinimo agregatą, išilginio metalo pjovimo linijas. Pinigai turto vertintojui buvo sumokėti iš UAB "( - )" sąskaitos. Visus šiuos dokumentus persiuntė elektroniniu paštu banko darbuotojai. Laukė atsakymo iš banko, kiek bankas gali duoti paskolos, pradinį įnašą būtų įnešę už akcijas pervestus pinigus į UAB "( - )" sąskaitą, apie 120.000 Lt. Tuo metu įmonė jokios veiklos nevykdė, jokios įrangos nepirko. 2013 m. rugsėjo mėnesį ji, patikrinusi UAB "( - )" sąskaitą, pastebėjo, kad iš įmonės sąskaitos buvo pervesti pinigai 50.000 Lt A. B.. Ji paklausė M. V. kam jis pinigus pervedė A. B. iš UAB "( - )" sąskaitos, M. V. paaiškinti jai negalėjo kokiu tikslu buvo pervesti pinigai. Ji kartu su savo vyru V. Ž. susitikimo metu su A. B. paklausė kodėl jam M. V. pervedė 50.000 Lt. A. B. pasakė, kad M. V. jam buvo skolingas ir grąžino skolą. Ji pradėjo atidžiau žiūrėti banko sąskaitos išrašą ir pastebėjo, kad 2013 m. nuo liepos iki lapkričio M. V. iš įmonės sąskaitos išgrynino 19.000 Lt, kur tuos pinigus padėjo M. V. paaiškinti negalėjo. Taip pat tarp įmonės buhalterinių dokumentų rado apmokėtą advokatui V. M. sąskaitą 3000 Lt už suteiktas UAB "( - )" paslaugas. Tuo metu įmonė veiklos nevykdė, todėl jokie teisminiai procesai nevyko, advokato paslaugų nereikėjo. Naujas UAB "( - )" direktorius K. M. surašė ir elektroniniu paštu išsiuntė advokatui V. M. raštą, kuriame prašė grąžinti 3000 Lt, atsakymo ir pinigų iš advokato V. M. negavo. Peržiūrėjusi banko sąskaitą pamatė, kad M. V. į savo įmonės UAB "( - )" sąskaitą pervedė pinigus už buhalterinės programos “( - )” įsigijimą, taip pat išraše banko matyti, kad M. V. už UAB “Lesto” paslaugas pervedė 1944,48 Lt vietoj UAB "( - )". Nori pasakyti, kad UAB "( - )" su UAB "Lesto" neturi sudariusi sutarties, taip pat nepirko jokios buhalterinės programos. Buhalterė L. G. turėjo savo buhalterinę programą, kuria ir naudojosi. Pastebėjo, kad UAB "( - )" sąskaitoje liko apie 74.000 Lt. 2013-08-27 ji kartu su B. S. parašė prašymą, kuriame nurodė, kad UAB "( - )" direktorius M. V. grąžintų kiekvienai iš jų po 37.000 Lt pervedant į UAB "( - )" sąskaitą. 2013-08-28 į nurodytas jos ir B. S. sąskaitas buvo pervesta po 37.000 Lt. Nori pasakyti, kad įmonėje dirbo tik du darbuotojai tai buhalterė L. G. ir direktorius M. V.. 2013-11-08 akcininkų susirinkime, kuriame dalyvavo ji ir B. S., jų sutarimu nusprendė atleisti M. V. iš direktoriaus pareigų ir paskirti K. M.. Kiek žino, 2013-11-08 buvo surašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas ir naujam direktoriui buvo perduotas įmonės registracijos pažymėjimas, įmonės įstatai, antspaudas. Ar buvo perduotas banko generatorius naujam direktoriui K. M. ji nežino. Buhalterinius dokumentus iš buhalterės paėmė K. M., buhalterinių dokumentų priėmimo-perdavimo aktas surašytas nebuvo. 2014-01-07 buvo atleista buhalterė L. G.. Iki 2015-10-02 bandė su M. V. susitarti geruoju, tačiau jų pastangos buvo veltui. Kadangi įmonės sąskaitoje pinigų nebuvo, įmonė neturėjo pradinio įnašo įnešti į banką, todėl nebuvo gauta iš banko paskola ir įrenginiai buvo parduoti kitai įmonei (t. 3 ,b.l. 9-10 ), (t.3 b.l. 7).

342018-02-14 liudytoja I. P. papildomos apklausos metu į klausimą, ar jai žinomas asmuo - A. B., parodė, kad minėtas asmuo jai yra žinomas, su juo yra bendravusi elektroniniu paštu dėl to, kad jos žiniomis jis buvo UAB "( - )" atstovas ir jų bendravimas vyko dėl įrangos pirkimo, t. y. UAB "( - )", kurios akcininkė yra ji kartu su B. S., planavo UAB "( - )" verslui plėtoti įsigyti metalo pjovimo įrangą, agregatą. Taip pat su šiuo asmeniu buvo susitikusi 1 kartą, jau po to, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal jos ir B. S. pareiškimą dėl M. V. įvykdytos nusikalstamos veikos. Susitiko su A. B. tuo tikslu, kad išsiaiškinti kas vyko tarp A. B. ir M. V., kokie buvo jų santykiai, bei kokiu pagrindu jam buvo pervesti 50000 Lt iš UAB “( - )" sąskaitos. Susitikimo ir pokalbio metu su A. B., pavyko sužinoti, kad iš UAB "( - )" banko sąskaitos pervestos 50.000 Lt piniginės lėšos yra M. V. asmeninės skolos grąžinimas A. B.. A. B. jai patvirtino, kad iš UAB "( - )” pervesta pinigų suma - 50.000 Lt yra jam grąžinta asmeninė M. V. skola ir jis jokių pretenzijų dėl skolos M. V. neturi. Taip pat apie A. B. gali pasakyti, kad jai žinoma, jis buvo ir UAB "( - )" direktorius, tačiau UAB "( - )" jokių sandorių su šia įmone nesudarinėjo. Nori pasakyti, kad kuomet ji kartu su B. S. 2013-07-29 įsigijo UAB "( - )" po 33 procentus akcijų, kiekviena iš jų įnešė savo asmenines lėšas į įmonės "( - )" sąskaitą įmonės veiklai vystyti ir vykdyti. Atitinkamai ji į įmonės "( - )" sąskaitą įnešė - 69.831,40 Lt sumą, o B. S. 69.971,10 Lt sumą. Pinigai buvo įnešti išskirtinai UAB "( - )" veiklai vykdyti ir vystyti ir jokiems kitiems tikslams šių pinigų nei ji, nei B. S. nepervedinėjo. O būtent, pinigai buvo skirti metalo įrenginių įsigijimui, kuriuos buvo bandoma įsigyti lizingo būdu pradiniu įnašu. Ji asmeniškai bendravo su ( - ) banko atstovu - A. I., teikė ataskaitas, planus, įmonės balansus, turto vertinimą, tačiau metalo įrenginių nepavyko lizingo būdu įsigyti, kadangi paaiškėjo, kad jos ir B. S. įnešti pinigai į įmonės sąskaitą yra iššvaistyti direktoriaus M. V.. O būtent, iš UAB "( - )" dokumentų (įmonės banko sąskaitų išrašų), tiek jai, tiek B. S. tapo žinoma, kad tuometinis UAB "( - )" direktorius M. V. (direktoriaus pareigas ėjo laikotarpiu nuo 2013-07-26 iki 2013-11-08) neteisėtai pervedė į A. B. sąskaitą 50.000 Lt, bei jis turėdamas UAB "( - )" banko išduotą atsiskaitymo kortelę, be pagrindo išgrynino iš bankomato bendrai - 16.540 Lt, kurių nepateisino jokiais išlaidas pateisinančiais dokumentais. Be to M. V. UAB "( - )" pinigais apmokėjo advokatui V. M. už neaiškias paslaugas 3000 Lt sumoje, tačiau jokių advokatų paslaugų įmonei "( - )" nereikėjo, jokie teisminiai ginčai nevyko, tuo metu dar nebuvo nei sudaryta nei pasirašyta jokių sandorių su jokiomis įmonėmis, t. y. tuo metu realiai įmonė dar nevykdė jokios veiklos. Be to M. V. UAB "( - )" lėšomis apmokėjo už UAB "( - )" nupirktą buhalterinės apskaitos programą "( - )", be to atliko atsiskaitymą su AB "Lesto" už elektros energijos sunaudojimą, tačiau UAB "( - )" jokių sutarčių nei su UAB "( - )", nei su AB "Lesto" nebuvo sudariusi. Liudytoja į klausimą, ar kokiu nors būdu tuometinis įmonės "( - )" direktorius M. V. prašė sutikimo, kad įmonės "( - )" pinigai būtų pervesti į A. B. sąskaitą, paaiškino, kad nieko panašaus niekada nebuvo, kadangi nei su M. V., nei su kokiu kitu asmeniu nebuvo nei pokalbių, nei susitarimų dėl sutikimų/nesutikimų, nei susirašinėjimo dėl atsiskaitymo su A. B. 50.000 Lt sumoje iš UAB "( - )" sąskaitos. M. V. niekada nesikreipė ir neprašė jos sutikimo, kad UAB "( - )" pinigai būtų pervesti į A. B. sąskaitą, ar į kokio kito fizinio asmens sąskaitą. Liudytojai uždavus klausimą apie įtariamojo M. V. nurodytas parodymu metu nurodytas aplinkybes kad: "2013 m. liepos mėnesį, tikslios datos nurodyti negaliu, į UAB "( - )" buvo atsiųstas A. B. raštas, kad grąžinti 70.000 Lt. Po šio rašto gavimo UAB "( - )" pervedė A. B. 20.000 Lt, o 50.000 Lt nebuvo grąžinti, nes tie pinigai buvo pridėti prie preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )" įrangos pirkimo, kurios bendra suma buvo 780.000 Lt, sutartis pasirašyta nebuvo, nes vyko derybos. Ši sutartis buvo palikta pas V. Ž.. Šią sutartį ruošė advokatas V. M.. Po kurio laiko aš sužinojau, kad areštuotos UAB "( - )" sąskaitos ir kad A. B. UAB "( - )" padavė į teismą dėl 70.000 Lt skolos priteisimo. Aš informavau I. P. ir B. S., kad iš UAB "( - )" buvo gauti pinigai dėl įrangos remonto ir įranga jau dirba. Aš pasakiau, kad mes ruošiame sutartį su padidinta kaina, o A. B. padavė į teismą. Taip pat minėjo, kad jeigu UAB "( - )" su UAB "( - )" pasirašys sutartį, tai sumokėsime daugiau 50.000 Lt ir reikia šiuos pinigus grąžinti A. B. ir perrašyti preliminarią sutartį. Akcininkės I. P. ir B. S. sutiko, kad iš tų pinigų, kuriuos jos įnešė į UAB "( - )" sąskaitą būtų atsiskaityta su A. B.", liudytoja I. P. paaiškino, kad su UAB "( - )" direktoriumi V. Ž. dėl metalo įrangos įsigijo už bendrą apie 775.000 Lt sumą, ji asmeniškai susirašinėjo ir pasiūlymuose niekur nefigūruoja M. V. minėtos pinigų sumos, t. y. nei 50.000 Lt, nei 70.000 Lt. Ji asmeniškai yra mačiusi metalo įrangą apie kurią kalba M. V. ir gali patvirtinti, kad ji buvo nedirbanti, neveikianti ir neremontuojama, ir ši metalo įranga buvo laikoma lygtai ( - ) bankui priklausančiose patalpose, adresu ( - ), o pati įranga apie kurią kalba, priklausė UAB "( - )". UAB "( - )" su UAB "( - )" turėjo sudariusi tik 1 sandorį, o būtent dėl UAB "( - )" iš UAB "( - )" pokraninių kelių ir pačio krano įsigijimo. Už šį sandorį, pagal išrašytą "( - )" sąskaitą-faktūrą, įmonė "( - )" pilnai atsiskaitė su įmone "( - )" 60.000 Lt sumoje. Yra sąskaita, yra pinigų pervedimas per banką. Apie UAB "( - )" jai yra žinoma tai, kad šios įmonės direktorius yra M. V., o buhalterė - L. G., kuri taip pat vedė UAB "( - )" buhalterinę apskaitą. Jokie pinigai iš UAB "( - )" (kaip sako M. V.) įmonei "( - )" nebuvo pervesti, kadangi tam nebuvo jokio pagrindo, kadangi ne UAB "( - )" ketino iš įmonės "( - )" įsigyti prekę, o atvirkščiai UAB "( - )" ketino iš UAB "( - )" įsigyti metalo įrenginį, tačiau ,kaip minėjo, sutartis taip ir nebuvo pasirašyta tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )", dėl to, kad M. V. iššvaistė UAB "( - )" pinigines lėšas. Nori pasakyti, kad ji taip pat yra ir UAB "( - )" akcininkė, o UAB "( - )" ketino būti garantu banke įsigyjant UAB "( - )" metalo įrangą, tačiau, kadangi UAB "( - )" neturėjo piniginių lėšų pradiniam įnašui sumokėti, nes kaip paaiškėjo, M. V. pinigus iššvaistė, dėl to, pati UAB "( - )" nusprendė įsigyti tuos pačius metalo įrenginius ir 2013-09-30 įsigijo už 774.500 Lt + PVM pagal išrašytą "( - )" sąskaitą faktūrą (t.3 b.l. 35-36).

35Liudytojas K. M. paaiškino, kad jis dirbo UAB "( - )" direktoriumi. Jį laikinai padirbti UAB "( - )" direktoriumi paprašė UAB "( - )" akcininkės I. P. ir B. S. iki kol bus surastas naujas direktorius, nes prieš tai buvęs direktorius M. V. pasisavino įmonės pinigus. Jis UAB "( - )" direktoriaus pareigose dirbo nuo 2013-11-08 iki 2014-11-18. 2013-11-08 akcininkių sprendimu buvo atleistas prieš tai buvęs direktorius M. V. ir jis buvo paskirtas nauju UAB "( - )" direktoriumi. UAB "( - )" tuo metu veiklos nevykdė, po to prekiavo augaliniais techniniais aliejais, dyzelinu, įmonės patalpas ir rezervuarą dyzelinui nuomojo iš UAB "( - )", adresu ( - ) ir ( - ), Vilniuje. UAB "( - )" jokios veiklos nevykdė, įmonėje dirbo tik viena buhalterė L. G.. 2013-11-08 buvo surašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas. Jam M. V. perdavė įmonės įstatus, registracijos pažymėjimą ir antspaudą. Banko generatoriaus neperdavė. Tapęs direktoriumi jis pats nuvažiavo į banką, kuriame išsiėmė naują banko generatorių, tačiau kokiame banke buvo pasakyti negali, nes UAB "( - )" turi trijuose bankuose sąskaitas, t. y. DNB, Swedbank ir SEB banke. Peržiūrėjus įmonės sąskaitas, piniginių lėšų rasta nebuvo. Jis pasirašė darbo sutartį, kad yra priimtas dirbti direktoriaus pareigose. Jis pats nuėjo pas buhalterę L. G. ir paėmė iš jos buhalterinius dokumentus, buhalterinių dokumentų priėmimo-perdavimo aktas surašytas nebuvo. Buhalterinių dokumentų buvo nedaug, t.y. įmonės įstatai, kelios PVM sąskaitos faktūros. Po to kai perėmė buhalterinius dokumentus, akcininkės I. P. ir B. S. jo paprašė atleisti buhalterę L. G., vietoj jos buvo paskirta UAB "( - )" buhalterė J. V.. Patikrinusi gautus buhalterinius dokumentus akcininkė I. P. aptiko, kad UAB "( - )" mokėjo advokatui V. M. už jo atliktas paslaugas, tačiau tuo metu teisminiuose procesuose UAB "( - )" nedalyvavo. Jis surašė raštą advokatui V. M. ir paprašė grąžinti 3000 Lt į įmonės sąskaitą. Ar pinigai buvo grąžinti nežino. UAB "( - )" turėjo tik šį kilnojamąjį turtą: susisiekimo komunikacijos kelią po ožiniu kranu ir neveikiantį kraną. Kadangi UAB "( - )" norėjo vystyti veiklą, o piniginių lėšų neturėjo, akcininkių I. P. ir B. S. sprendimu buvo nuspręsta parduoti neveikiantį kraną ir susisiekimo komunikacijos kelią po ožiniu kranu UAB "( - )". Jis pasikonsultavo su teisininkais ar gali būdamas vienos įmonės direktoriumi parduoti kilnojamąjį daiktą kitai įmonei, kurios direktoriumi jis yra. Peržiūrėjus UAB "( - )" įstatus, kuriose nurodyta, kad tokiam sandoriui nereikalingas akcininkų surinkimo pritarimas, vadovas pats gali priimti sprendimą. tuo pagrindu 2014-02-20 buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )" direktoriaus K. M., turtas buvo parduotas už 30.000 Lt ir pinigai buvo pervesti bankiniu pavedimu į UAB "( - )" sąskaitą. Ši sutartis buvo patvirtinta pas notarą. Gavusi pinigus, UAB "( - )" pradėjo veiklą. Kadangi nebuvo naudojami pokraniniai keliai, tai vieną dalį išardė pats M. V., nes reikėjo aikštelės, kad galėtų įvažiuoti sunkvežimiai, dalį pokraninių kelių išardė UAB "( - )". 2015 metais akcininkė J. K., kurios nei karto nėra matę, atstovaujama M. V. kreipėsi į teismą, kad pripažinti sandorį, t. y. 2014-02-20 pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančią. 2015-12-22 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė J. K. ieškinį ir patvirtino, kad pirkimo-pardavimo sutartis yra teisėta. Nori pasakyti, kad UAB "( - )" akcininkėms dividendų nemokėjo, nes įmonė neturėjo pelno, tik pradėjo veiklą. (t.5 b.l.88-89).(t.3 b.l. 51-52).

36Apklausta liudytoja A. Ž. paaiškino, kad jos vyras A. Ž. buvo suimtas 2013 m. pradžioje ir buvo patalpintas į Lukiškes. Jos vyras buvo suimtas kartu su savo broliu. Suėmimas buvo keičiamas kita kardomąja priemonę – piniginiu užstatu ir ji turėjo įnešti į sąskaitą 50000 litų . Šiuos pinigus jai davė jos motina. Ji atvyko į savo darbovietę ir pasakė, kad jai reik vykti sumokėti užstatą ir ji negalės būti darbe. Šį pokalbį girdėjo M. V. ir patarė, kad užstatą reiktų mokėti ne suimtojo šeimos nariui, o trečiajam asmeniui, sakė, kad taip bus geriau. Ji sutiko, kad užstatą kaip mokėtojas sumokėtų J. K., kurią pasiūlė V.. Į banką ėjo visi trys: ji, V. ir K.. Ji banke padavė J. K. pinigus ir pastaroji įmokėjo pinigus kaip užstatą. Pinigai įnešti kaip užstatas, panaikinus kardomąją priemonę turi būti grąžinami asmeniui, kuris tuos pinigus įnešė į banką; šiuo atveju pinigai būtų grąžinti K.. Siekdami išvengti galimų nesusipratimų jie surašė paskolos sutartį, kurioje nurodoma, kad K. yra skolinga jai 50000 litų. Tokiu būdu ji galėtų reikakalauti iš K. įneštų kaip užstatas pinigų, kai kardomoji priemonė būtų panaikinta, nes K. vardu buvo įmokėti jos pinigai, gauti iš motinos S.. Žino, kad V. kalbėjo su jos vyru apie vamzdžių verslą, bet negali pasakyti kuo tai baigėsi, ar tai liko tik ketinimai, ar buvo kuriamas verslas. (t.5 b.l.104-105).

37Apklaustas liudytojas V. Ž. paaiškino, kad buvo kalbos su V. dėl metalo vamzdžių verslo, bet jis su broliu buvo suimti ir patalpinti į Lukiškių TIK. Tuo metu V. susirado A. B. ir pastarasis investavo pinigus į tą patį vamzdžių verslą. Supratęs, kad V. jį apgaudinėja, B. pareikalavo grąžinti pinigus. Siekdamas išvengti bylinėjimosi, V. pervedė A. B. 50000 litų iš „( - )“ sąskaitos. Kai jis su broliu grįžo iš Lukiškių, įvyko pokalbis su V. ir pastarasis patvirtino neteisėtai pasinaudojęs UAB“( - )“ pinigais atsiskaityti su B., žadėjo šiuos pinigus grąžinti. Po kurio laiko jie patikėjo V., kartu su juo vyko atostogauti į Armeniją, priėmė į darbą. M. V. juos – jį ir brolį apgaudinėjo ir iki šiol pinigų negrąžino.Kol jis su broliu buvo Lukiškėse, V. pardavė vamzdžių verslui reikalingą įrangą bendrovei ( - ), o grįžę iš Lukiškių jie tą įrangą išpirko.(t.5 b.l.106-107).

38Ikiteisminio tyrimo metu V. Ž. teigė, jog nuo 2006 m. UAB "( - )" patalpos buvo adresu ( - ), šios įmonės akcininkai po 50 akcijų buvo jis ir jo brolis A. Ž.. Įmonė UAB "( - )" užsiima trinkelių gamyba, pardavinėja benziną iš cisternų, turi kelias degalines ( - ), Vilniuje. Tame pačiame plote turėjo savo gamyklines patalpas M. V.. 2013 m. vasario mėnesį pas jį atėjo M. V. ir pasiūlė kartu pradėti verslą susijusį su vamzdžių gamyba, dar reiks įsigyti gamyklos cechą. Kiek jis prisimena, kartu su broliu A. Ž. į naujai įkurtą įmonę įnešė pradinį kapitalą 10.000 Lt, kad atidaryti įmonę. Taip buvo įkurta įmonė UAB "( - )”, kurios akcininkais po 33 procentus akcijų tapo jis ir brolis A. Ž., bei J. K. valdė 34 procentus akcijų. Įmonės direktoriumi buvo paskirtas M. V.. Po to kai įkūrė įmonę M. V. pasakė, kad iškrauti iš vagonų vamzdžius bus reikalingas kranas, kurį turi jo įmonė UAB "( - )". M. V. jam ir broliui pasiūlė nupirkti ožinį kraną, kuris kainavo apie 140.00 Lt. M. V. pasakė, kad 60.000 Lt jie turi sumokėti pagal PVM sąskaitą faktūrą, o likusius pinigus - 79.000 Lt sumokėti jam grynais, nes M. V. nenori mokesčių inspekcijai mokėti Pelno mokesčio. Jis su broliu sutiko sumokėti pinigus už susisiekimo komunikacijos kelią po ožiniu kranu, kurio vertė 30.000 Lt bei kraną už 30.000 Lt. Buhalterė L. G. išrašė 2013-05-06 PVM sąskaitą faktūrą ir pinigai iš UAB "( - )" sąskaitos buvo pervesti į UAB "( - )" sąskaitą. Likusią sumą 80.000 Lt liudytojas pasakė, kad kartu su broliu sumokės vėliau, nes šiuo metu neturi pinigų. Tada M. V. kaip garantą pasakė, kad jis ir jo brolis A. laikinai savo turimas akcijas perrašytų J. K.. Jis ir jo brolis sutiko, tačiau jis neprisimena aplinkybių kaip buvo parduotos akcijos, ar buvo surašyti dokumentai. Pinigų už akcijų pirkimą-pardavimą niekas nemokėjo. Kitą dieną M. V. pasakė, kad sugalvojo kaip apsidrausti dėl grynųjų pinigų mokėjimo ir 2013-05-07 jis – liudytojas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 39.500 Lt sumai, tokį patį vekselį pasirašė ir jo brolis V. Ž.. Kai pasirašė vekselius M. V. pasakė, kad paruoš akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir vėl akcijas parduos jam ir broliui A. Ž.. Po vekselio pasirašymo jis kartu su broliu išvyko į Lenkiją ir buvo sulaikyti ir uždaryti į Lukiškes. M. V. verslui plėtoti planavo įsigyti gamyklines patalpas, esančias( - ), Vilniuje, kurios buvo ( - ) banko nuosavybė. Jis kartu su M. V. 2013 m. pavasarį, tikslios datos nurodyti negali, vyko į Kaune esantį ( - ) banką su pasiūlymu įsigyti bankui priklausančias patalpas už 1.000000 Lt. Liudytojas kartu su M. V. kalbėjo su banko vadybininku, pateikė bankui pasiūlymą, tačiau atsakymo iš banko nesulaukė. Po to kai jį uždarė į Lukiškes, jis rašė iš kalėjimo laiškus M. V., kuriuos perdavė I. P. ir prašė, kad perduotų M. V.. Laiške jis minėjo, kad jis toliau tęstų derybas su banku dėl gamyklinių patalpų įsigijimo ir įrangos pirkimo (staklių). Kadangi jis ir brolis 3 mėnesius buvo Lukiškių kalėjime, jo žmona I. P. nenorėdama stabdyti verslo nusprendė kartus su B. S. į UAB "( - )” įnešti kiekviena po 37.000 Lt pradinio įnašo pirkti įrangą, bei abi tapo UAB "( - )” akcininkėmis, nupirko po 33 procentus akcijų. Po to, kai jį po 3 mėnesių paleido iš Lukiškių, jis sužinojo iš I. P., kad ji veda derybas dėl įrangos įsigijimo iš UAB "( - )". Jis tada jai pasakė, kad reikia pažiūrėti įmonės sąskaitų judėjimą, kur pinigai išleidžiami. I. P. paprašė buhalterės atspausdinti buhalterinius dokumentus, UAB "( - )" sąskaitų judėjimą. Pastebėjo, kad pervesti I. P. ir B. S. pinigai nebuvo investuoti į įrangos pirkimą, o M. V. šiuos pinigus pervedė į savo įmonę UAB "( - )", UAB "( - )" ir savo asmeninę ir sūnaus sąskaitas. 2013 m. rugsėjo mėnesį, tikslios datos nurodyti negali, jis susitiko su M. V. ir paprašė įneštus pinigus I. P. ir B. S. grąžinti. M. V. pasakė, kad pinigus grąžins. Praėjus pusei metų jis suprato, kad pinigų M. V. negrąžins, todėl UAB "( - )" kreipėsi į teismą civiline tvarka dėl skolos priteisimo. Po to, kai M. V. gavo kvietimą į teismą susisiekė su liudytoju ir jo broliu. M. V. pasakė, kad jie atsiimtų ieškinį iš teismo. Jis sutiko, kad UAB "( - )" atsiims ieškinį su tokiomis sąlygomis: išrašytas PVM sąskaitas faktūras UAB "( - )" už elektrą panaikins apie 5000 Lt, nutrauks panaudos sutartį dėl automobilių WV GOLF ir NISSAN MURANO, kuri buvo sudaryta tarp UAB "( - )” ir UAB "( - )”, kad M. V. savo noru parašo pareiškimą išeiti iš darbo UAB "( - )”, kad jis kartu su broliu parduotų jam visas turimas UAB "( - )" akcijas t.y. 66 procentus, arba jis parduoda jiems J. K. turimas 34 procentus įmonės akcijų. Grąžina 70.000 Lt įneštų I. P. ir B. S., bei grąžinti vekselių originalus V. Ž. ir A. Ž. bendrai 79.000 Lt sumai. M. V. su UAB "( - )" ir jo iškeltomis sąlygomis sutiko, grąžino jam ir broliui vekselius. Pasibaigus vekselio mokėjimo terminui 2014 metais, tikslios datos nurodyti negali, reikia pažiūrėti dokumentus. M. V. jį ir jo brolį A. Ž. padavė civiline tvarka į teismą dėl priteistos sumos pagal vekselį grąžinimo. Kai reikėjo rašyti teismui atsiliepimą į ieškinį, liudytojas parašė, kad M. V. kreipėsi į teismą bei teismui pateikė vekselio kopijas, o ne originalus, nes buvo įsitikinęs, kad originalus turi jis ir jo brolis, į teismo posėdį jo niekas nekvietė. Po kurio laiko jis iš teismo gavo nutartį, kad jam priteista vekselio suma. Jis tada atidžiau pažiūrėjo į jam M. V. grąžintą vekselį ir pastebėjo, kad jis nėra originalus. Jis kreipėsi į apygardos teimą, nurodė, kad M. V. jį ir jo brolį apgavo, kad grąžino jiems ne originalius vekselius, tačiau teismas paliko nutartį nepakeistą. Dabar iš jo išskaičiuoja antstolis kiekvieną mėnesį. Dėl grąžintų 50.000 Lt A. B. iš UAB "( - )" sąskaitos jis nieko paaiškinti negali, tai galėtų paaiškinti pats A. B.. Kiek jam žinoma, užstatą 50.000 Lt už A. Ž., O. Ž. davė J. K., kad ji sumokėtų šiuos pinigus. O. šią pinigų sumą pasiskolino iš savo mamos. A. Ž. visi vadino – O. vardu. Daugiau nieko pasakyti negali (t.3 b.l. 70-72).

39Liudytojas A. Ž. paaiškino, kad su kaltinamuoju 2013 m. pradžioje kalbėjo dėl vamzdžių verslo, bet šie pokalbiai liko ketinimų stadijoje, nes jis su broliu buvo suimti 2013 m. gegužės 13 d. ir keturis mėnesius praleido Lukiškių TIK, po to buvo pakeista kardomoji priemonė ir vietoje suėmimo skirtas 50000 litų piniginis užstatas. Buvo įsteigta įmonė UAB“( - )“, jis ir jo brolis buvo šios bendrovės akcininkai, po to liko viena akcininkė – J. K., kuri dalį savo akcijų pardavė I. P. ir B. S.. Žino UAB „( - )“, kuri priklausė kaltinamajam V.. Žino, kad M. V. tą patį verslą reklamavo B., kuris pradėjo šio vamzdžių projekto finansavimą, o kai suprato, kad V. jį apgaudinėja, pareikalavo grąžinti pinigus. B. kreipėsi į teismą, norėdamas prisiteisti iš V. pinigus, todėl V. atsiskaitė su B. „( - )“ pinigais ( jis taip mano). Jis buvo susitikęs su B. ir kalbėjosi apie V.; jo nuomonė apie kaltinamąjį bloga, minėti pinigai – tai asmeninės paskolos grąžinimas B.. (t.5 b.l.105-106).

40Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo parodymai skyrėsi nuo teisminio nagrinėjimo metu duotų parodymų, todėl teismas garsino ankstesnius parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas teigė, kad nuo 2006 m. jis dirba UAB "( - )", konsultantu, patalpos buvo adresu ( - ), šios įmonės akcininkai po 50 akcijų turėjo jis ir jo brolis V. Ž.. Įmonė UAB "( - )" užsiima trinkelių gamyba, pardavinėja benziną iš cisternų, turėjo kelias degalines ( - ). Tame pačiame plote turėjo savo gamybines patalpas M. V.. Kadangi dirbo toje pačioje teritorijoje tai ir susipažino. 2009 m. ar vėliau, jam M. V. pasiūlė pirkti gamybines patalpas, kadangi jis turėjo keletą gamybinių patalpų ir pridavus metalą patalpos liko tuščios, tai jis pradėjo jas pardavinėti. UAB "( - )" turėjo projektą užsiimti biodyzelino gamyba, todėl buvo reikalingos patalpos. Kadangi UAB "( - )" sutarta kaina tiko, tai buvo iš UAB "( - )" įsigytos gamyklinės patalpos už 500.000 Lt. 2013 m. vasario mėnesį pas jį atėjo M. V. ir pasiūlė kartu pradėti verslą susijusį su vamzdžių gamyba, sakė, kad dar reiks įsigyti gamyklos cechą, įsteigti naują įmonę. M. V. rūpinosi naujos įmonės įsigijimu ir buvo 2013-04-08 įsteigta nauja įmonė UAB "( - )", buvo sutarta, kad visi trise, t.y. jis, jo brolis V. Ž. ir M. V. po lygiai įneš 10.000 Lt įstatiniam kapitalui, po lygiai pasidalins akcijas, tačiau M. V. jį ir brolį apgavo, jis pats akcininku netapo, o pastatė vietoj savęs J. K., o jis buvo jos įgaliotas asmuo. Įmonės akcijų UAB "( - )” po 33 procentus turėjo jis – liudytojas ir jo brolis V. Ž., o J. K. 34 procentus akcijų. M. V. pats pasiūlė savo kandidatūrą tapti įmonės direktoriumi, jis kartu su broliu jį palaikė. Po to kai įkūrė įmonę, M. V. pasakė, kad iškrauti iš vagonų vamzdžius bus reikalingas kranas, kurį turi jo įmonė - UAB "( - )". M. V. jam ir broliui pasiūlė nupirkti ožinį kraną su pokraniniu keliu, kuris kainavo apie 139.000 Lt. Jokie dokumentai surašyti dėl krano pirkimo nebuvo. Jis su broliu pasakė, kad šiuo metu tiek pinigų neturi ir sutarė, kad 60.000 Lt jie turi sumokėti pagal PVM sąskaitą faktūrą, o likusius pinigus 79.000 Lt sumokėti jam grynais. Jie nenurodė laikotarpio per kiek turi sumokėti M. V. likusią sumą. Buhalterė L. G. išrašė 2013-05-06 PVM sąskaitą faktūrą ir pinigai iš UAB "( - )" sąskaitos buvo pervesti į UAB "( - )" sąskaitą. M. V. kaip garantą pasakė, kad jis ir jo brolis V. laikinai savo turimas akcijas perrašytų J. K., kol jie išmokės likusią sumą. 2013-05-06 buvo pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kad jis ir jo brolis V. Ž. parduoda savo turimas akcijas J. K., taip pat buvo surašytas akcininkų sprendimas, kuriame buvo nurodyta, kad jis ir jo brolis V. Ž. savo turimas akcijas parduoda ar perleidžia J. K., tiksliai neprisimena kaip buvo parašyta. Pinigų už akcijų pirkimą-pardavimą niekas nemokėjo. Kitą dieną M. V. pasakė, kad sugalvojo kaip apsidrausti dėl grynųjų pinigų mokėjimo ir 2013-05-07 M. V. pateikė jau užpildytus paprastus neprotestuotinus vekselius 39.500 Lt sumai, tokį patį vekselį pasirašė ir jo brolis V. Ž.. Vekseliai buvo pasirašyti tuo tikslu, kad po to atgal jam ir jo broliui bus perrašytos akcijos. Po vekselio pasirašymo jis kartu su broliu išvyko į Lenkiją, buvo sulaikyti ir uždaryti į Lukiškes. Po to, kai juos uždarė į Lukiškes, jis rašė iš kalėjimo laiškus savo žmonai O. Ž. ir taip pat gavo laišką iš M., laiške jis minėjo, kad surado investuotoją - A. B., kuris paskolino pinigų ir įsigijo įrangą bei gamyklines patalpas. Tada jis pasikalbėjęs su žmona paprašė, kad ji nupirktų UAB "( - )" akcijas, kad neprarasti verslo, nes sužinojo, kad įrangą, kurią jie planavo pirkti M. V. pardavė A. B.. 2013-08-07 UAB "( - )" akcijos buvo perrašytos jo dukrai - B. S. ir brolio žmonai I. P.. Į UAB "( - )" jo dukra ir brolio žmona įnešė du kartus lygtai po 70.000 Lt įsigyti metalo gamybos įrangai. Kai jis su broliu išėjo iš Lukiškių 2013-09-13, sužinojo, kad M. V. įrenginius, skirtus vamzdžių gamybai pardavė UAB "( - )". Taip pat sužinojo, kad iš UAB "( - )" sąskaitos A. B. buvo pervesta 50.000 Lt. Tada M. V. paprašė parodyti dokumentus, kurių pagrindu buvo išmokėti pinigai A. B.. M. V. pateikė PVM sąskaitas- faktūras dėl dalių pirkimo, PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos įvairų M. V. įmonių, kuriose jis pats buvo direktoriumi. Po to, jo brolis V. Ž. nusprendė susitikti su A. B. ir išsiaiškinti kokiu pagrindu buvo pervesti pinigai. Paaiškėjo, kad A. B. davė M. V. 50.000 Lt, kad įsigyti kraną, A. B. paprašė parodyti dokumentus patvirtinančius M. V. atliktus mokėjimus, tačiau kaip paaiškėjo M. V. pinigus išleido savo reikmėms ir A. B. liepė grąžinti pinigus. Tada M. V. iš UAB "( - )" sąskaitos pervedė 50.000 Lt. Taip pat jo brolis V. Ž. susitikimo metu su A. B. sutarė, kad iš UAB "( - )" metalo gamybos įrangą nusipirks UAB "( - )", kurios akcininkas yra V. Ž.. Buvo sutarta už 730.000 Lt nupirkti iš UAB "( - )" įrangą. 2013 m. rugsėjo mėnesį, tikslios datos nurodyti negali, kiek žino, kad jo brolis V. Ž. paprašė M. V. įneštus I. P. ir B. S. pinigus grąžinti, kadangi pinigai buvo panaudoti ne pagal paskirtį - įrengimų įsigijimui, o M. V. juos išleido savo reikmėms. UAB "( - )" padavė į teismą UAB "( - )" dėl 50.000 Lt, o UAB "( - )" padavė į teismą UAB "( - )" dėl 70.000 Lt. Po kurio laiko pas juos atėjo M. V. ir paprašė, kad jie atsiimtų ieškinį ir susitartų. Buvo sutarta, kad M. V. grąžina jam ir broliui vekselius ir jie padaro užskaitą pinigų, kuriuos M. V. įmonė UAB "( - )" ir pats M. V. yra skolingi UAB "( - )". Jam paskambino M. V. ir pasakė, kad ateitų ir atiduos vekselių originalus. 2014-05-12 jis nuėjo pas M. V. ir davė jo brolio vekselį, pasakė, kad jo vekselį atiduos kai jie atsiims ieškinį, taip pat jam M. V. davė pasirašytą jo sutikimą, kad atsisako bet kokių pretenzijų V. Ž. ir A. Ž. atžvilgiu. 2014-07-06 iš teismo jie atsiėmė ieškinį, tačiau M. V. jo vekselio negrąžino. Po kurio laiko M. V. jį ir jo brolį V. Ž. padavė civiline tvarka į teismą dėl priteistos sumos pagal vekselius grąžinimo. Atsiliepimus teismui rašė UAB "( - )" juristas. Į teismo posėdį dėl vekselių jo nekvietė, buvo iš karto priimta teismo nutartis ir antstolis V. Č. areštavo jo ir jo žmonos sąskaitas. Tada atidžiau apžiūrėjo jo brolio grąžintą vekselį ir paaiškėjo, kad M. V. grąžino spalvotu spausdintuvu kopijuotą vekselį, bet ne originalą. Jis kreipėsi į apygardos teismą, nurodė, kad M. V. jį ir jo brolį apgavo, kad grąžino jiems ne originalius vekselius, tačiau teismas paliko nutartį nepakeistą. Užstatą 50.000 Lt už jį sumokėjo jo žmona O. Ž., pinigus ji pasiskolino iš savo mamos, kiek jam pasakojo O., kad pinigus banke mokėjo ne ji pati, o akcininkė J. K. (t.3 b.l. 99-101).

41Po šių parodymų garsinimo liudytojas A. Ž. paaiškino, kad ikiteisminio tyrimo metu sakė tiesą, o konkrečių aplinkybių neprisimena ir negali paaiškinti (t.5 b.l. 105).

42Apklaustas liudytojas A. B. parodė, kad dirbo UAB "( - )", kurios yra direktorius, šios įmonės akcininkė yra UAB "( - )", kurios patalpos yra( - ). Įmonė įsteigta maždaug 2011-2012 metais. Įmonėje "( - )" jis nedirbo. Taip pat teritorijoje adresu ( - ), turėjo savo įmonę UAB "( - )", kurios direktorius buvo M. V.. Kažkur 2013 m. pradžioje į jį kreipėsi M. V. prašydamas teisinės pagalbos. Jis susidraugavo su juo, įgijo jo pasitikėjimą ir tada M. V. jam pasiūlė kartu su juo dirbti, plėsti verslą. Turėjo įsteigti įmonę ir pradėti vamzdžių gamybos verslą. Kiek žino, vamzdžių gaminimo įranga buvo patalpose, esančiose ( - ). Vamzdžių gaminimo įranga priklausė ( - ) banko dukterinei bendrovei, o pačios patalpos gamyklos priklausė ( - ) bankui. M. V. jam pasakė, kad turi partnerius Ukrainoje, kad anksčiau su jais dirbo ir reikia nuvažiuoti atnaujinti santykius. M. V. jam pasakė, kad nori nupirkti du kranus, skirtus kilnoti vamzdžius, šiuo metu kranus parduoda iš varžytinių ir būtų gerai nupirkti, bet kadangi pinigų neturi, tai jis jo paprašė ar negalėtų jam paskolinti pinigų. Iš pradžių kranus nupirks UAB "( - )", o vėliau šiuos kranus perrašys jo – A. B. vardu. Kadangi jis su M. V. planavo pradėti verslą, tai nieko blogo neįtardamas sutiko į UAB "( - )" pervesti 70.000 Lt. Kiek prisimena, M. V. pasakė, kad jam reikia 70.000 Lt. Jis per du kartus pervedė pinigus: 2013-05-17 50.000 Lt ir 2013-06-17 20.000 Lt. UAB“( - )“ sąskaitą gavo iš V. ir į šią sąskaitą pervedė pinigus. Apie UAB „( - )“ tuo metu nieko nežinojo ir nieko negirdėjo, ši bendrovė jų veikloje nedalyvavo; apie tai, kad V. su broliais Ž. turi bendrą įmonę, jis sužinojo vėliau. Sutartis su M. V. dėl pinigų paskolos surašyta nebuvo. Kai prašė pinigų, M. V. žadėjo kranus jam perrašyti, tačiau du kranus nupirko UAB "( - )" vardu , tačiau pažado netesėjo ir jam jų neperrašė. Pažįstamą V. Ž. įkalbėjo investuoti į naują verslą ir suvedė su M. V.. M. V. pasakojo, kad jam priklauso pokraniniai keliai ir norėjo iš banko išpirkti metalo gamybos įrangą, o vėliau išpirkti iš ( - ) banko ir patalpas. Kadangi V. Ž. turėjo piniginių lėšų, tai sutiko investuoti į verslą. Norint išpirkti metalo gamybos įrangą jis – B. vyko į ( - ) banką, esantį Kaune, tartis už kokią kainą, kokiomis sąlygomis bankas parduos įrangą. Buvo sutarta, kad ( - ) bankas metalo įranga parduos apie 730.000 Lt sumą. 2013 m. vasarą, tikslios datos pasakyti negali, buvo pasirašyta tarp ( - ) banko lizingo ir UAB "( - )", direktoriaus V. Ž. pirkimo-pardavimo sutartis. Pinigai už įrangą buvo pervesti pavedimu į banko sąskaitą. Kai buvo nupirkta įranga, liudytojas kartu su M. V. 2013 m. birželio pradžioje išvyko į Ukrainą. Vykti į Charkovą įkalbėjo V., nes norėjo stiprinti ryšius. Kelionės į Ukrainą metu jis suprato, kad norint vystyti vamzdžių gambos verslą reik žymiai daugiau lėšų, o V. per mažai galintis tai daryti žmogus, per daug godus, kad vystytų tokį verslą. V. Ž. jis įkalbėjo investuoti pinigus į šį V. siūlomą verslą; Ž. turėjo būti pasyvus investuotojas, o versle būtų dalyvavęs jis ir V.. V. Ž. nupirko įrangą tik dėl to, kad būtų koks nors garantas dėl investuotų pinigų. Po neilgo laiko tarpo pasirodė broliai Ž., kurie pareiškė pretenzijas dėl neva perimto iš jų vamzdžių gamybos verslo. Jis paaiškino, kad nieko apie tai nežinojo ir, po derybų, pardavė įgytą įrangą broliams Ž.. Tuomet jis sužinojo, kad buvo bendra V. ir Ž. įmonė UAB „( - )“. Jis pareiškė ieškinį teisme atsakovui UAB“( - )“ dėl tų pinigų, kuriuos pervedė V. ir, kaip nebūtų keista, V. netrukus grąžino jam pinigus į asmeninę sąskaitą; pinigai įplaukė iš kitos įmonės. Su advokatu M. buvo susitikęs, kai pardavinėjo įrangą UAB „( - )“, nes tuomet tiesiogiai su V. nebendravo. Kurį subjektą atstovavo M. – ar bendrovę, ar patį V., jis neprisimena. Pinigus pervedė „( - )i“, nes reikėjo išpirkti kraną; rašytinio susitarimo dėl pinigų nebuvo. Ar rodė jam veikiančią įrangą, ar V. apmokėjo jo kelionės į Charkovą išlaidas – jis neprisimena, galvoja, kad apsimokėjo savo išlaidas pats. V. visus reikalus sprendė žodžiu, rašytinių sprendimų, susitarimų ar sutarčių nebuvo.(t.5 b.l.74-78).

43Teisminio nagrinėjimo metu liudytojas A. B. negalėjo prisiminti visų detalių, todėl teismas garsino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. B. teigė, jog kelionės į Charkovą metu išlaidas mokėjo per pusę su V.. Susitikus Ukrainoje su investuotojais, jie parodė vamzdžių gamyklą, kur gamino vamzdžius. M. V. prašė duoti užsakymus jų įmonei. Jokia sutartis su investuotojais pasirašyta nebuvo. Pokalbio metu su M. V. jam pasakė, kad jis nesitikėtų daugiau įmonės akcijų kaip 30 procentų, o jis pats valdys 70 procentų akcijų. Jam pasirodė tai keista, nes M. V., neturėdamas pinigų, naudojosi jo ir V. Ž. pinigais, nieko neinvestavo ir norėjo turėti didelę dalį įmonės akcijų. Jis suprato, kad M. V. tikslas yra ne daryti bendrą verslą, o turėti daugiau galios. Supratęs, kad bendro verslo daryti su M. V. nepavyks, bei norėdamas atgauti savo investuotus pinigus, jis pradėjo rinkti informaciją apie M. V., jo valdomas ir valdytas įmones. Berenkant informaciją apie M. V., iš kalėjimo grįžo broliai Ž.. Broliai Ž. atėjo į UAB "( - )" patalpas ir pokalbio metu broliai reiškė jam pretenzijas, kad jis iš jų norėjo atimti verslą. Baigėsi tuo, kad UAB "( - )" direktorius V. Ž. susitarė su UAB "( - )", kurios akcininkai yra broliai V. Ž. ir A. Ž. parduoti įrangą už tą pačią sumą 730.000 Lt. Buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis. 2013-07-22 jis išsiuntė į UAB "( - )" direktoriui M. V. reikalavimą dėl suteiktos paskolos grąžinimo, tačiau atsakymo iš M. V. negavo. Tada 2013-08-02 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu reikalaudamas grąžinti 70.000 Lt bei prašydamas uždėti laikinąsias apsaugos priemones UAB "( - )" turtui, t. y. kranams. 2013-08-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo areštuotas UAB "( - )" priklausantis turtas. 2013-08-13 į savo asmeninę sąskaitą iš UAB "( - )" bankiniu pavedimu gavo 20.000 Lt, po to 2013-08-16 iš UAB "( - )" gavo į savo asmeninę sąskaitą 50.000 Lt paskirtyje nurodant “Be pagrindo pervestų pinigų grąžinimas”. Po to, kai jam buvo grąžinti pinigai, jis su M. V. nutraukė visus ryšius . Papildomai apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu A. B. nurodė, kad V. Ž. ne kartą dalyvavo pokalbyje dėl metalo įrangos įsigijimo finansavimo tiek su juo - liudytoju, tiek su M. V.. UAB "( - )" direktorius V. Ž. sutiko investuoti pinigines lėšas į metalo vamzdžių įrangą ir 2013 metų viduryje, tikslios datos neprisimena, pasirašė su banku sutartį ir pervedė bankui 730.000 Lt iš UAB "( - )" sąskaitos. Pabrėžia, kad su M. V. buvo susitarimas sutarimu kartu įsteigti naują įmonę ir naujos įmonės vardu iš UAB "( - )" įsigyti metalo įrangą. Kuomet jau UAB "( - )" buvo įsigijusi metalo įrangą, jis iš savo asmeninių lėšų jau tuo metu žinodamas, kad M. V. yra UAB "( - )" direktorius, į UAB "( - )" sąskaitą pervedė per 2 kartus bendroje sumoje 70.000 Lt, t. y. 2013-05-17 50.000 Lt, 2013-06-17 20.000Lt, tuo tikslu, kad būtų nupirkta trūkstama metalo vamzdžių įranga gamybai, t. y. kranai. Nori pasakyti, kad tuo metu pasitikėjo M. V. ir jokios paskolos sutarties dėl jo skolintų pinigų įmonei "( - )" jie nepasirašė. Kadangi tuo metu dar neturėjo bendrai įsteigtos įmonės, dėl to buvo žodžiu nuspręsta su M. V., kad UAB "( - )" jo asmenines investicijas bendroje 70.000 Lt sumoje grąžins iš būsimo metalo vamzdžių gamybos pelno. Tačiau buvo susitarta ir tai, kad UAB "( - )" vardu įsigyti kranai kaip užtikrinimo priemonė dėl skolos grąžinimo jam, bus perrašyta jo arba jo atstovaujamos įmonės vardu, tačiau M. V. delsė tai daryti netgi po raginimų, dėl ko sukėlė abejones dėl tolesnio bendradarbiavimo su juo.Jis su M. V., pastarojo pasiūlymu, buvo nuvykę į Ukrainą, į Charkovo miestą, kur yra metalo vamzdžių gamykla, tikslu aptarti galimai su būsimais partneriais bendradarbiavimą. Tiek būnant Ukrainoje, tiek jau grįžus, jis visiškai nieko nežinojo ir negirdėjo apie įmonę "( - )" bei apie tai, kad galimai idėja įsigyti metalo vamzdžių gamybos įrangą buvo brolių Ž., kuriuos jis pažinojo, kadangi jų veikla buvo vykdoma tose pačiose patalpose, adresu ( - ), tačiau su jais niekuomet nesibičiuliavo. M. V. nei kelionės metu į Ukrainą, nei grįžus apie tai jam nepasakojo. Būnant Ukrainoje ir bendraujant su M. V., jis tikėjo verslo idėja, tačiau pradėjo abejoti jo partnerio indėliu, kadangi V. daug šneka, tačiau neturi ką investuoti į verslą. Dėl šios priežasties jis M. V. paprašė apsvarstyti jo pasiūlymą padidinti jo – liudytojo akcijų dalį būsimoje bendroje įmonėje, ką daryti M. V. kategoriškai atsisakė. Liudytojui kilo įtarimas dėl M. V. kompetencijos, todėl , grįžęs iš Ukrainos į Lietuvą, pradėjo apie M. V. ieškoti informacijos ir aptiko duomenis apie jo buvusius verslo partnerius. Su vienu iš buvusių M. V. verslo partnerių buvo susitikęs, iš kurio sužinojo, kad M. V. elgiasi nesąžiningai su savo verslo partneriais. Gavęs šią neigiamą informaciją, jis suprato, kad jam reikia iš M. V. atsiimti savo pinigus. Tuo tikslu oficialiai parašė pretenziją "( - )" ir pareikalavo grąžinti 70.000 Lt. Kadangi niekaip reaguota nebuvo iš M. V. pusės, jis nedelsiant kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo ir išieškojimo iš UAB "( - )". Pinigai jam buvo grąžinti į asmeninę sąskaitą nesulaukus teismo posėdžio iš UAB "( - )" sąskaitos, apie kurią nieko prieš tai nei girdėjo, nei žinojo, ir neturėjo jokių santykių. Po skolos grąžinimo, jis nutraukė bet kokį tolesnį bendradarbiavimą su M. V.. UAB "( - )" direktorius V. Ž. sutiko tik finansuoti už metalo įrangos įsigijimą, tačiau visiškai neketino vykdyti šios veiklos, todėl jiems su M. V. neįsteigus įmonės, praradus pasitikėjimą juo, jam – liudytojui "ant sąžinės" liko neišspręstas metalo įrangos pardavimo iš UAB "( - )" klausimas, pradėjo galvoti kam galima būtų pasiūlyti pirkti šią metalo įrangą iš UAB "( - )". Staiga, jam būnant ( - ), teritorijoje, jį netikėtai susirado vienas iš brolių, V. Ž. ir pareiškė pretenziją, kad jis – liudytojas pasielgė nesąžiningai ir negarbingai norėdamas perimti jo verslo idėją dėl metalo vamzdžių gamyklos. Buvo nustebęs šia pretenzija, nes jis nežinojo, jog V. Ž. kaip nors būtų susijęs su metalo įrangos gamykla, nes M. V. jam nieko apie tai nepasakojo. Kadangi tuo metu jis jau buvau praradęs pasitikėjimą M. V. ir supratęs, kad nori pasitraukti ir padėti savo pažįstamam V. Ž. atsiimti savo (jo) investuotas lėšas, suprato, kad yra galimybė parduoti įrangą, kurią yra įsigijusi UAB "( - )". Kadangi V. Ž. atstovavo įmonę "( - )", dėl to UAB "( - )" su UAB "( - )" sudarė metalo įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, kuria remiantis UAB "( - )" ir pardavė įrangą. Ikiteisminio tyrimo metu B. buvo parodyti M. V. tyrimui pateikti dokumentai :

441. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvarditos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

452. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

463. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardintos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

474. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo", be antspaudų, be parašų, 2 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

485. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, 3 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )" UAB "( - )" ir AB ( - ) bankas;

496. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardinta UAB "( - )" ir UAB "( - )";

507. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų), be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardinta UAB "( - )", UAB "( - )";

518. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl metalo pjovimo linijos);

529. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl išilginio metalo pjovimo linijos);

5310. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregatų);

5411. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregato ir išilginio metalo pjovimo linijos);

5512. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio pasiūlymo", su UAB "( - )" antspaudu, su parašu;

56Liudytojas paaiškino, kad jam pateikti dokumentai be parašų, be antspaudų yra tik popieriai, neįvardintų jų dokumentais, jam nėra žinoma kas juos ruošė, kas buvo jų rengimo iniciatorius. Nemano, kad yra matęs anksčiau šiuos "dokumentus". Dėl dokumentų kurie yra antspauduoti ir su parašais gali pasakyti, kad šių dokumentų nebuvo gavęs, bet juos jam rodė V. Ž.. Tačiau jis negali atsakyti, kas buvo šių dokumentų rengimo iniciatiorius ir kas konkrečiai juos ruošė. Tačiau jam yra žinoma tai, kad M. V. teisiniais klausimais atstovavo advokatas V. M., kadangi V. M. jam yra skambinęs, su kuriuo jam teko bendrauti dėl jo pateikto ieškinio į teismą dėl atsakovo - UAB "( - )". Patvirtinti, kad advokatas V. M. atstovavo UAB "( - )" jis negali, jam tai nėra žinoma.(t. 3 , b.l. 155-156), ( 3 t., 127-128 l ).

57Apklaustas liudytojas V. Ž. paaiškino, kad jis nuo 1995-05-26 iki 2016-01-16 dirbo savo įsteigtoje įmonėje - UAB "( - )" direktoriaus pareigose. Šios įmonės veikla - transporto paslaugos tarptautiniais maršrutais. Kadangi UAB "( - )" dirbo labai pelningai, dėl to buvo ketinama investuoti įmonės pelną į kitus verslus. Tuo tikslu, jo senas pažįstamas, verslo partneris, pagal profesiją advokatas A. B., jam pasiūlė investuoti UAB "( - )" pelną į vamzdžių gamybos linijos pirkimą, adresu ( - ). Minėtas A. B. jam pasiūlė susipažinti su M. V., kaip su asmeniu išmanančiu verslą susijusį su vamzdžių gamyba ir jam sutikus, 2013 metų pavasarį per A. B. jis susipažino su M. V.. M. V. sudarė labai rimto, patikimo, profesionalaus, suprantančio darbą susijusį su vamzdžių gamyba, įvaizdį. M. V. jam pasakė, kad jo darbo patalpose, adresu ( - ), yra dalinai veikianti vamzdžių įranga, kurią jis asmeniškai apžiūrėjęs nusprendė UAB "( - )" vardu įsigyti šią vamzdžių liniją. Įranga priklausė - UAB "( - ) banko rizikos kapitalo valdymas" ir po derybų, 2013 metais UAB "( - )" įsigijo vamzdžių gamybos liniją, dalinai veikiančią, t. y. ją reikėjo suremontuoti, kadangi ji daug metų stovėjo nenaudojama. Nori pasakyti, kad kartu su vamzdžių gamybos linijos įsigijimu buvo planuojama įsigyti ir patį pastatą esantį( - ), kuris priklausė - AB "( - )" bankui, kuriose kaip minėjo ir buvo vamzdžių gamybos įranga. Tačiau derybos su AB "( - )" banku neįvyko ir UAB "( - )" neįsigijo pastato esančio ( - ), kadangi tapo žinoma, kad šį pastatą planuoja įsigyti UAB "( - )", tepalų išpilstymo įrangos veiklai vykdyti. Jam buvo žinoma, kad UAB "( - )" yra finansiškai pajėgesnė lyginant su UAB "( - )", todėl UAB "( - )" netgi nevykdė derybų. Supratus, kad pastato įsigyti nepavyks, buvo priimtas sprendimas parduoti UAB “( - )” priklausančią įsigytą vamzdžių gamybos liniją. Šį pirkimo-pardavimo sandorį jam padėjo įvykdyti bei surasti pirkėją padėjo taip pat A. B.. UAB "( - )" vamzdžių gamybos įrangą, tais pačiais - 2013 metais pardavė UAB "( - )". Dėl UAB "( - )" ir UAB "( - )" - abi įmonės girdėtos, tačiau net negali pasakyti iš kur girdėtos ir kas šioms įmonėms vadovauja. M. V. buvo naudinga su juo bendrauti, kadangi tikėjosi iš jo finansinės naudos, nes vienu metu pastebėjo, kad jis pradėjo jį įkalbinėti duoti jam pinigų vamzdžių įrangos remontui. Tačiau, tikrai nei M. V. asmeniškai, nei kokiai nors įmonei nebuvo davęs ar pervedęs pinigų metalo įrangos remontui. A. B. yra skolinęs pinigines lėšas ir ne kartą, visos skolos jam yra grąžintos, jokių pretenzijų jis niekam neturi. Be to liudytojas paaiškino, kad 2016-01-16 pardavė visas turėtas 100 procentų UAB "( - )" akcijas ir nuo to laiko nėra šios įmonės direktorius ir jokių sąsajų su šia įmone nuo to laiko jis neturi (t.5 b.l. 78-79; t.3, b.l. 159).

58Ikiteisminio tyrimo metu pateikta 2013 06 08 pirkimo-pardavimo sutartis tarp UAB“( - ) bvanko rizikos kapitalo valdymo ir UAB“( - )“, pagal kurią paskutinioji įsigijo vamzdžių suvirinimo aparatą, išilginio metalo pjovimo liniją, už 730000 litų (t.3 b.l.146-149).Įsigytą minėtą įrangą UAB“( - )“ 2013 09 17 pardavė UAB“( - )“(t.3 b.l. 150-1543).

59Ikiteisminio tyrimo metu 2018-03-28 V. Ž. buvo parodyti dokumentai, kuriuos pateikė M. V.:

601. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvarditos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

612. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

623. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardintos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

634. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo", be antspaudų, be parašų, 2 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

645. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties", 3 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )" UAB "( - )" ir AB Šiaulių bankas;

656. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardinta UAB "( - )" ir UAB "( - )";

667. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardinta UAB "( - )", UAB "( - )";

678. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl metalo pjovimo linijos);

689. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl išilginio metalo pjovimo linijos);

6910. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregatų);

7011. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregato ir išilginio metalo pjovimo linijos);

7112. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio pasiūlymo", su UAB "( - )" antspaudu, su parašu;

72Liudytojas paaiškino, kad tie dokumentus, kurie yra be parašų ir be antspaudų, jis mato pirmą kartą. Šių dokumentų ruošinių nėra anksčiau matęs, nėra jų pasirašęs, jų ruošimo/rengimo su juo niekas nederino. Kieno iniciatyva jie buvo ruošiami ir kas juos ruošė, jam nėra žinoma. Asmens minimo kai kuriuose dokumentuose - S. M., jam nei žinomas nei girdėtas. Dėl dokumentų, kuriuose yra antspaudai ir parašai, o būtent dėl UAB "( - )" dokumentų adresuotų įmonei "( - )" gali atsakyti, kad galimai UAB "( - )" siuntė tiek įmonei "( - )", tiek įmonei "( - )" neįpareigojančius komercinius pasiūlymus dėl metalo vamzdžių gamybos linijos įsigijimo, tačiau konkrečių aplinkybių jis tikrai neprisimena. Gali tik pasakyti, kad iš tiesų vyko pardavimo derybos dėl UAB "( - )" priklausančių metalo vamzdžių įrenginių pardavimo. Ar tai buvo derinama konkrečiai su UAB "( - )" negali nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau asmeniškai su M. V. jokių tiesioginių derybų susijusių su pardavimu jis nevykdė. Nori tik dar kartą pasakyti, kad pagal projektą susijusį su vamzdžių gamybos linijos pardavimu jis derybas vykdė per savo pažįstamą teisininką - A. B.. Kiek pamena, po derybų, vamzdžių gamybos įranga buvo parduota UAB "( - )" (t.3 b.l. 162).

73Liudytoja L. G. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad kaltinamąjį pažįsta, nes dirbo jo vadovaujamose įmonėse. 2013 metais ji dirbo buhaltere vienu metu UAB“( - )“, UAB „( - )“ ir UAB“( - )“. V. buvo UAB “( - )“ ir UAB“( - )“ dikrektorius, o UAB „( - )“ jis buvo direktoriaus patarėjas. UAB „( - )“ buvo tik du darbuotojai : ji ir direktorius. UAB“( - )“ buvo trys darbuotojai: ji, administratorė ir direktorius. Buvo sakoma, kad UAB“( - )“ turi bendradarbiavimo susitarimą su UAB“( - )“ ir turi padėti, taip buvo sakoma. UAB „( - )“ pardavinėjo elektros energiją, kurią gavo iš UAB“( - )“; sutartį su Lesto turėjo UAB“( - )“. Visos trys įmonės buvo faktiškai įsikūrusios vienose patalpose, tad negali paaiškinti už kokią elektros energiją turėjo mokėti UAB“ ( - )“. Pinigai, sumokėti už elektros energiją, turėjo būti įforminti kaip pinigai, sumokėti už įrenginių remontą. Įrenginiai nebuvo suremontuoti, nors buvo įforminta, kad pinigai sumokėti. Visus bankinius sprendimus priimdavo V., o ji tik įformindavo operacijas. 2013 08 14 iš UAB“( - )“ į B. sąskaitą buvo pervesta 50000 litų suma H. prašymu ir V. nurodymu. Pavedimas buvo įformintas kaip paskola, t.y. ( - ) neva skolinosi iš „( - )“. Ar matė paskolos sutartį, negali pasakyti, bet mano, kad ji tikrai buvo. Mokėjimo nurodyme buvo nurodyta paskirtis - įsiskolinimo dengimas vietoje UAB“( - )“; tokiu būdu B. UAB“( - )“ skolą grąžino UAB „( - )“ pinigais.Dėl šių pinigų buvo surašyta paskolos sutartis, pagal kurią neva UAB “( - )“ skolino pinigus ( - )i, buvo surašyta paskolos sutartis. Paskolos sutartį pasirašė V., ar skola buvo grąžinta, mano, kad nebuvo. M. V. turėjo kreditinę kortelę ir grynindavo įmonės pinigus, todėl 16540 litų panaudojimą pateisinančių dokumentų ji neprisimena. Pinigų išeikvojimą pateisinančius dokumentus V. pateikdavo netvarkingai. Todėl jis liko skolingas UAB“( - )“. Iš UAB „( - )“ buvo gautas prašymas dėl pinigų, todėl UAB“( - )“ skola Lesto už sunaudotą elektros energiją – 19044 litų buvo apmokėta UAB“( - )“ pinigais. UAB“( - )“ turėjo iš UAB“( - )s“ pirktą apskaitos programą. Buvo numatyta, kad jeigu atsiranda dar vienas subjektas, kuris naudoja šią apskaitos programą, tai UAB ( - )“ turi būti sumokėta 423,50 litų suma.Todėl UAB“( - )“ ir sumokėjo 423,50 litus už apskaitos programos naudojimą. Dėl advokato paslaugų apmokėjimo gali paaiškinti, kad V. pateikė jai kvitą, liudijantį, kad advokatui sumokėti 3000 litų. Buvo paskolos sutartys, pagal kurias UAB“( - )“ skolinosi iš UAB“( - )“. Ar buvo paskolos sutartis, pagal kurią UAB „( - )“ skolinasi pinigus iš UAB“( - )“ – neprisimena. UAB „( - )“ skolas ir mokesčius, direktoriaus V. prašymu mokėjo UAB“( - )“. Mano, kad yra mačiusi šiuos prašymus.(t.5 b.l.101-104).

74Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja nurodė, kad 2003 metais, tikslios datos nurodyti negali, įmonės direktoriumi tapo M. V., kuris direktoriaus pareigose buvo iki 2006 metų. Po 2006 metų M. V. buvo įdarbintas UAB "( - )" direktoriaus patarėjo pareigose, kuriose išdirbo iki 2014 metų spalio mėnesio bankroto bylos iškėlimo. Bankrotą inicijavo, kadangi Sodrai buvo skola apie 20.000 Lt. Kažkur nuo 2012 metų, tikslios datos nurodyti negali, įmonės finansinė padėtis pablogėjo, vėluodavo atlyginimai, buvo įsiskolinimai Sodrai, įmonė sąskaitose piniginių lėšų neturėjo. UAB "( - )" turėjo buhalterinę programą "( - )", kur buvo suvedami visi registrai. „(Duomenys neskelbtini)“ programa gali papildomai tvarkyti kelių įmonių buhalteriją. Kiek prisimena, UAB "( - )" įmonės programa buvo vedama toje pačioje programoje, kurią buvo įsigijęs UAB "( - )". Taip pat programoje "( - )", priklausančioje UAB "( - )" buvo vedami ir UAB "( - )” buhalterija. Kadangi reikėjo buhalterinėje programoje atidaryti papildomą darbo vietą UAB "( - )”, tai UAB "( - )" direktorius turėjo parašyti prašymą UAB "( - )” dėl papildomos darbo vietos ir turėjo pervesti pinigus, prašymas turėjo būti užregistruotas ir patvirtintas įmonės antspaudu. Ji dabar neprisimena ar matė tokį raštą. Ar buvo pervesti pinigai į UAB "( - )" dabar pasakyti negali, nes neturi dokumentų, registrų. Į UAB "( - )" ji įsidarbino 2011 m. vasarą, tikslios datos nurodyti negali. Ją dirbti buhalterės pareigose paprašė M. V.. Ji UAB "( - )" buhalterinę apskaitą vedė UAB "( - )" priklausančioje programoje. UAB "( - )" turėjo patalpas, esančias ( - ) bei turėjo įrengimus ir kranus. UAB "( - )" direktorius buvo M. V.. Ji buvo šioje įmonėje buhalterė, buvo atsakinga už įmonės kasą, nes kitos buhalterės nebuvo ir nebuvo paskirtas asmuo, kuris būtų atsakingas už kasą. Kai buvo įdarbinta UAB "( - )" buhalterės pareigose, pasirašė neterminuotą darbo sutartį, kurioje buvo nurodytas darbo užmokestis, kuris buvo mokamas vieną kartą per mėnesį. Taip pat pasirašė materialinės atsakomybės sutartį. UAB "( - )" pardavinėjo elektros energiją. UAB "( - )" turėjo ( - ) banke sąskaitą. Prisijungimus prie įmonės sąskaitos ir generatorių turėjo M. V.. Atlyginimai darbuotojams buvo mokami pavedimu ir grynais, atlyginimus mokėdavo ji. Kai reikėdavo sumokėti atlyginimus, jai M. V. duodavo prisijungimus prie sąskaitų ir ji padarydavo pavedimus. UAB "( - )" turėjo klientų, nuomojo aikštelę, turėjo apyvartinių lėšų, atlyginimai darbuotojams buvo mokami laiku. UAB "( - )" turėjo didelį cechą 1900 kvadratų ir biuro patalpas. M. V. norėdamas toliau plėsti savo verslą, atidarė naują įmonę, kuri turėjo užsiimti vamzdžių gamyba, kadangi reikėjo užpirkti metalą, o nauja įmonė apyvartinių lėšų neturėjo, todėl buvo M. V. priimtas sprendimas įkeisti ( - ) bankui cechą ir biuro patalpas. Dar nespėjus M. V. sutvarkyti dokumentų dėl paskolos gavimo, ( - ) bankas bankrutavo, tačiau dokumentai dėl turto įkeitimo banke jau sutvarkyti buvo. Kadangi UAB "( - )" neteko savo turimo turto, negalėjo vystyti gamybos, neturėjo apyvartinių lėšų ir lygtai 2016 metais buvo inicijuotas bankrotas, kas inicijavo bankrotą dabar pasakyti negali. Visi UAB "( - )" buhalteriniai dokumentai buvo perduoti bankroto administratoriui, kurio duomenų nežino, žino tik tiek, kad jis iš Šiaulių. Buvo surašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas, ji atspausdino iš buhalterinės programos visus registrus, kurie buvo kompiuteryje, pats kompiuteris su buhalterine programa priklausė UAB "( - )i". Kiek prisimena, kompiuteris sugedo nepataisomai su visa buhalterine programa, kur šiuo metu yra kompiuteris ji nežino. Visus įmonės dokumentus bankroto administratoriui vežė pats M. V.. 2013 metais balandžio mėnesį, jai M. V. pasiūlė dirbti jo naujoje įmonėje UAB "( - )" buhalterės pareigose. Jis jai minėjo, kad tai bus maža įmonė, kokią veiklą vykdys jai nesakė. Ji sutiko dirbti buhalterės pareigose, su M. V. buvo pasirašyta neterminuota darbo sutartis, taip pat buvo pasirašyta materialinės atsakomybės sutartis. Šioje įmonėje dirbo jie dviese, t.y. ji buhalterės pareigose ir direktorius M. V., įmonės akcininkais buvo V. Ž., A. Ž. ir J. K., vėliau akcininkai keitėsi ir tapo B. S., I. P. ir J. K.. Prisijungimus prie įmonės sąskaitos ir generatorių turėjo M. V., kokiuose bankuose įmonė turėjo sąskaitas pasakyti negali. Atlyginimą gaudavo pavedimu į banko sąskaitą. Jai mokėjo apie 100 litų. Nori pasakyti, kad iki kol ji dirbo buhalterės pareigose, t. y. iki 2014-01-07, įmonė jokios veiklos nevykdė. Ji kaip buhalterė buvo atsakinga ir už kasą, atskiro direktoriaus įsakymo nebuvo. Ji matė PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą 60.000 Lt, kiek žino šie pinigai buvo pervesti į UAB "( - )" sąskaitą, nes UAB "( - )" iš UAB "( - )" pirko ožinį kraną. Pagal jos turimą apyvartą tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )" šie pinigai t.y. 60.000 Lt buvo atgal pervesti į UAB "( - )" sąskaitą, kokiu pagrindu UAB "( - )" grąžino pinigus ji pasakyti negali ir kas tuos pinigus pervedė M. V. ar ji, taip pat pasakyti negali. Kokiu pagrindu ir kokių dokumentų pagrindu UAB "( - )" pervedė pinigus į UAB "( - )" sąskaitą ir vėl darydavo pavedimus atgal, pasakyti negali. Kiek jai yra žinoma UAB "( - )" paskolino UAB "( - )" 70.000 Lt, ji matė paskolos sutartį. Tokią sumą UAB "( - )" turėjo, kur buvo panaudoti pinigai pasakyti negali. Kiek prisimena buvo pavedimas iš A. B., kuris pervedė į UAB "( - )" vieną kartą 20.000 lt, kitą kartą 50.000 Lt, kokiu pagrindu A. B. pervedė pinigus ji nežino, jokių dokumentų nematė. Kaip suprato, A. B. buvo naujas M. V. partneris, nes A. B. į cechą vežė baldus. Kas vėliau įvyko tarp M. V. ir A. B. ji nežino, niekas jai nieko nesakė. Kiek ji žino, tarp UAB "( - )" ir LESTO nebuvo pasirašyta paslaugų tiekimo sutartis. Ji nematė UAB "( - )" piniginių lėšų judėjimo sąskaitose, nes prisijungimus prie banko sąskaitų turėjo M. V., tačiau mėnesio gale ji M. V. paprašydavo, kad jai pateiktų sąskaitų išrašus, nes jai reikėdavo suvesti duomenis į balansą. Ar sąskaitų išrašus jai pateikdavo M. V., ar kartu tai atspausdindavo, ji neprisimena. Dėl nuimtų iš įmonės sąskaitos grynųjų pinigų pasakyti nieko negali, nes dabar neprisimena ar jai M. V. pateikė visus buhalterinius dokumentus apie panaudotas pinigines lėšas, kad ji galėtų suvesti į avansines apyskaitas, kadangi dokumentų neturi, todėl negali nieko pasakyti. Ji suvesdavo visus dokumentus į registrus, kuriuos jai pateikdavo M. V.. Ji prisimena, kad iš UAB "( - )" sąskaitos A. B. buvo pervesta 50.000 Lt, kokiu pagrindu šie pinigai buvo pervesti pasakyti negali, kas šiuos pinigus pervedė ji neprisimena. Ji negali pasakyti ar UAB "( - )" su ūkio ar fiziniais asmenimis vykdė atsiskaitymus. Ji tik žino, kad atsiskaitymai vyko su UAB "( - )". Nori pasakyti, kad jai dirbant buhalterės pareigose UAB "( - )" jokie teisminiai ginčai nevyko, ar teisminiai ginčai vyko su kitomis M. V. įmonėmis ji nežino. Ji negali paaiškinti kokiu pagrindu advokatui V. M. buvo sumokėti 3000 Lt. Nori pasakyti, kad grynųjų pinigų kasoje nebuvo kol ji dirbo buhalterės pareigose. Nori pasakyti, kad kiekvieną mėnesį buhalteriniai dokumentai buvo suvedami į programą, registrai vedami buvo. Dėl kokių priežasčių buvo atleistas direktorius M. V. pasakyti negali, jis jai nieko neminėjo. Po M. V. atleidimo buvo paskirtas naujas direktorius K. M.. Atėjęs pas ją direktorius K. M. pasakė, kad ji atiduotų visus įmonės dokumentus, ji padavė visus turimus UAB "( - )" dokumentus. K. M. pasiėmė visus segtuvus, kiek buvo segtuvų pasakyti negali, ir išėjo. Nebuvo surašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas, nebuvo sutikrinti visi dokumentai, K. M. neprašė jos iš buhalterinės programos atspausdinti visus UAB "( - )" turimus registrus. Registrai iš buhalterinės programos atspausdinti nebuvo, be to dabar tokios galimybės nėra, nes kompiuteris sugedo nepataisomai. Po kelių dienų kai buvo paimti iš jos buhalteriniai dokumentai, jai pasakė, kad ji yra atleista, kas jai tai pasakė ji neprisimena. Ar ji rašė prašymą, kad išeina iš darbo savo noru, pasakyti negali, nes neprisimena. Dėl kokių priežasčių ją atleido, niekas jai neaiškino. Po jos atleidimo praėjus 3 mėn., jai paskambino nauja UAB "( - )" buhalterė, kurios duomenų nežino ir jos paprašė pasirašyti dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, tačiau ji pasakė, kad tokio dokumento nepasirašys. Po jų pokalbio daugiau jai niekas iš UAB "( - )" neskambino. Su ja įmonė atsiskaitė pilnai (t. 3 b.l. 165-167). Papildomai apklausta 2018-02-21 liudytoja aiškino, kad UAB "( - )" nebuvo sudariusi jokių paslaugų teikimo sutarčių su įmone "Lesto" dėl elektros energijos tiekimo. Taip pat patikina, kad UAB "( - )" neturėjo jokių teisminių ginčų ir advokatų paslaugų įmonei nereikėjo, nebuvo mačiusi UAB "( - )" vardu sudarytų sutarčių su advokatų kontora. Aplamai paaiškina, kad UAB "( - )" jokios gamybinės veiklos nevykdė, tačiau iš įmonės banko sąskaitų išrašų, kuriuos jai paprašius pateikdavo įmonės direktorius M. V., ji matydavo, kad buvo atlikta keletas finansinių operacijų, tokių kaip UAB "( - )" atsiskaitymas su UAB "( - )" už įsigytą pokraninę aikštelę su kranu, lygtai 60.000 Lt sumoje, taip pat UAB "( - )" įmonei "( - )" buvo atlikusi pavedimą apie 70.000 Lt sumoje už paskolos suteikimą. Taip pat pamena, kad iš dokumentų, t. y. bankų išrašų matė, kad buvo pervesta 50.000 Lt iš UAB "( - )" banko sąskaitos į fizinio asmens - A. B. sąskaitą, tačiau kokiu pagrindu buvo atliktas šis pavedimas, jai nėra žinoma, tai pagrindžiančių dokumentų ji neatsimena. Paaiškina, kad ji nepamena, jog būtų pati atlikusi šį pavedimą, kadangi neturėjo prisijungimo duomenų prie UAB "( - )" elektroninės bankininkystės, tačiau paprašius ji galėjo iš direktoriaus gauti prisijungimo duomenis ir atlikti mokėjimo pavedimą. Liudytojai užduodamas klausimas: ar UAB "( - )" direktorius M. V. yra minėjęs, kad su įmonės akcininkais jis suderino klausimą ir gavo jų leidimą dėl to, kad iš įmonės "( - )" sąskaitos būtų atliktas pavedimas į A. B. sąskaitą, t. y. ar su akcininkų žinia šis pavedimas buvo atliktas, į ką liudytoja parodė, kad ji akcininkes iš tiesų žino, tai B. S. ir I. P.. Matė, kad minėtos akcininkės bendravo su M. V., jas kartais matydavo UAB "( - )" patalpose, adresu ( - ), tačiau fakto, kad jai direktorius būtų pasakęs, kad suderino su akcininkėmis šio pavedimo pagrįstumą, ji neprisimena. (t.3 b.l.172).L. G. dėl elektros skaitiklių rodmenų fiksavimo (surašymo), patalpose, esančiose ( - ), paaiškino, kad UAB "( - )" buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su AB "Lesto" ir įmonė "( - )" buvo pagrindinis elektros energijos tiekėjas kitoms įmonėms, dirbančioms patalpose adresu ( - ). Tačiau, elektros energija nebuvo teikiama UAB "( - )" ir šios įmonės vardu nebuvo įrengtas joks skaitiklis. Jokios sąskaitos faktūros UAB "( - )" vardu išrašomos nebuvo. Iš tiesų ji skaitiklių rodmenų nefiksavo, į jokią komisiją ji įtraukta nebuvo. Jai kaip UAB "( - )" ir UAB "( - )" buhalterei, A. M., kuri dirbo ir UAB "( - )" ir UAB "( - )" personalo administratorės pareigose, pateikdavo skaitiklių rodmenis, pagal kuriuos ji būdama buhaltere ir išrašydavo visoms įmonėms sąskaitas faktūras dėl apmokėjimo už suvartotą elektros energiją. Sąskaitas ji išrašydavo elektros energijos pardavėjo - UAB "( - )" vardu, ar tai buvo UAB "( - )", ar UAB "( - )", ar kokia nors kita įmonė, nes jai tai nėra žinoma (t.3, b.l. 174 ).

75Liudytoja J. V. tiek teisminio nagrinėjimo, tiek ikiteisminio tyrimo metu nurodė iš esmės vienodas aplinkybes. Liudytoja teigė, jog 2001 m. liepos mėnesį ji įsidarbino į UAB "( - )", buhalterės pareigose. 2014 m. sausio mėnesio pradžioje jai I. P., su kuria kartu dirbo UAB "( - )", pasiūlė buhalterės pareigas UAB "( - )". I. P. buvo šio įmonės akcininkė, pasakė, kad nedaug darbo ir ji sutiko dirbti. Nuo 2014-01-07 buvo įdarbinta UAB "( - )" buhalterės pareigose, įmonės vadovas buvo K. M.. Ji su UAB "( - )" direktoriumi K. M. pasirašė neterminuotą darbo sutartį, dirbo vieną valandą per dieną, taip pat pasirašė materialinės atsakomybės sutartį. Jos darbo vieta buvo UAB "( - )" patalpose, adresu ( - ). I. P. jai pasakė, kad UAB "( - )" dokumentus jai pateiks buvusi buhalterė, vardo ir pavardės kurios nežino, todėl pasakyti negali. Buvusi buhalterė jai atnešė UAB "( - )" dokumentus - 2 segtuvus, dokumentų buvo nedaug. Dokumentų priėmimo -perdavimo aktas surašytas nebuvo. Kiek prisimena, direktorius K. M. sakė, kad turi būti surašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas, visus reikalus dėl dokumentų priėmimo-perdavimo akto surašymo tvarkė akcininkė I. P., tačiau dokumentų priėmimo-perdavimo aktas surašytas nebuvo. Ji peržiūrėjo jai pateiktus UAB "( - )" dokumentus. Pagal pateiktus dokumentus įmonė turėjo ožinį kraną, dokumentų dėl šio krano įsigijimo nebuvo, buvo tik išrašyta PVM sąskaita-faktūra dėl šio krano apmokėjimo. Prieš jai tampant buhaltere, įmonė pradėjo vykdyti veiklą susijusią su didmenine prekyba skystu kuru ir aliejumi. Kuro talpyklos buvo nuomojamos iš UAB "( - )". Tarp buhalterinių dokumentų buvusios buhalterės buvo atspausdinti registrai iš buhalterinės programos, didžioji knyga, avansinės apyskaitos, banko sąskaitų išrašai. Patikrinus banko sąskaitų išrašus UAB "( - )" sąskaitose piniginių lėšų nebuvo. Kiek prisimena, įmonė turėjo sąskaitas ( - )banke. Prisijungti prie įmonės banko sąskaitų negalėjo, nes buvęs direktorius neperdavė K. M. banko generatoriaus ir kodų kortelių, bei kortelės. Tuomet pats K. M. važiavo į ( - )banką ir išsiėmė generatorių, kiek prisimena iš banko nebuvo išimta kortelė, kad būtų galima iš bankomatų nuimti pinigus. K. M. generatorių perdavė jai. Visi įmonės atsiskaitymai vykdavo pavedimu per banką, grynais pinigais atsiskaitoma nebuvo. Atlyginimai buvo mokami pavedimu per banką. Iš viso įmonėje dirbo 5 darbuotojai, atlyginimai buvo mokami laiku, atlyginimai buvo maži - 100 Lt kiekvienam darbuotojui per mėnesį. Vėliau, nuo 2015 metų spalio mėnesio liko tik du darbuotojai, t. y. ji ir direktorius K. M.. Nuo 2014 metų iki 2015 metų spalio mėnesio įmonė vykdė veiklą, apyvarta buvo nedidelė, apie 200.000 LT per metus, tačiau po 2015 m. metų spalio mėnesio iki dabar įmonė jokios veiklos nevykdo, įsiskolinimų įmonė neturi. Kai ji tapo UAB "( - )" buhaltere, buhalterinius dokumentus suvesdavo pagal Excel programą, nes UAB "( - )" buhalterinės programos neturėjo. UAB "( - )" turėjo buhalterinę programą "Stekas", šioje programoje buvo suvedami tik šios įmonės buhalteriai dokumentai. 2016 metais, tikslios datos nurodyti negali, UAB "( - )" buvo nupirkta mini buhalterinė programa "Finvalda". Po kurio laiko akcininkė I. P. jos paprašė pateikti buvusios buhalterės pateiktus apskaitos dokumentus. Peržiūrėjusi segtuvus I. P. jos paprašė atšviesti tam tikrus dokumentus, patvirtinančius išlaidas, t.y. banko išrašus, kur buvo atliktas pavedimas iš UAB "( - )" sąskaitos 50.000 Lt į A. B. sąskaitą ir kasos kvitą, kur buvo išmokėti grynieji pinigai advokatui 3000 Lt. Ji nesidomėjo kokiu pagrindu A. B. buvo pervesta 50.000 Lt, ar tarp buhalterės pateiktų dokumentų buvo dokumentai patvirtinantys šių pinigų pervedimo pagrindą, visus dokumentus, banko sąskaitų išrašus žiūrėjo I. P. ir ieškojo pinigų pervedimą patvirtinančių dokumentų. Kai peržiūrėjo I. P. visus dokumentus pasakė, kad įmonei padaryta žala sudaro 71907,98 Lt ir kad buvęs direktorius M. V. pasisavino šiuos pinigus. Kas kreipėsi į policiją ir surašė civilinį ieškinį ji nežino, nes jos niekas neprašė suskaičiuoti kokia padaryta žala įmonei. Kiek prisimena, tarp pateiktų buhalterės UAB "( - )" dokumentų nebuvo pasirašyta sutartis su A. B., taip pat nebuvo pasirašyta sutartis su AB "Lesto" dėl elektros tiekimo, įmonė nepirko buhalterinės programos "( - )". Ar su advokatu buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis pasakyti negali, nes ji nežino. Kiek prisimena, tarp dokumentų, kuriuos pateikė buhalterė, buvo pasirašyta paskolos sutartis tarp UAB "( - )" ir UAB "( - )" dėl 70.000 Lt paskolos. Ar paskola buvo grąžinta ji nežino, į šių dokumentų turinį ji nesigilino, nes galvojo, kad buvusi buhalterė sutvarkė visus buhalterinius dokumentus. 2017-10-31 ją iš UAB "( - )" buhalterės pareigų atleido naujas UAB "( - )" direktorius K. T.. Ji iš darbo išėjo savo noru, kadangi įmonė veiklos jau nevykdo, su ja įmonė pilnai atsiskaitė (t.5 b.l. 128), (t.3 b.l. 178-180)

76Liudytojas V. M. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad yra advokatas ir teikė M. V., kaip juridinio asmens atstovui, teisines paslaugas.Teisinių paslaugų sutartis buvo sudaryta su UAB“( - )“. Jis konsultavo įmonę įvairiais klausimais, ruošė įvairius dokumentus, o po to išrašė sąskaitą, kuri buvo apmokėta. Buvo ruošiami sautarčių projektai, teikiamos konsultacijos, smulkmenų nurodyti negali, nes yra advokatas ir turi teisę atsisakyti duoti parodymus, kurie susiję su jo darbine veikla. Visus darbus, kuriuos atliko, jis perdavė K. A., t.y. civilinio ieškovo atstovui (sėdinčiam teismo salėje). Teikdamas paslaugas ji bendravo su A. B.; tai buvo reikalai, susiję su „( - )“, tačiau detalių neprisimena. Prisimena Ž. pavardę, nes ji figūravo kažkokiuose dokumentuose, tačiau neprisimena kokiuose. (t.5 b.,l. 124-126).

77Liudytojas R. S. apklausos metu, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu nurodė iš esmės vienodas aplinkybes ir paaiškino, kad nuo 2006 metų jis dirbo UAB "( - )" generalinio direktoriaus pareigas, o M. V. dirbo generalinio direktoriaus patarėjo pareigose. Tiek jis, tiek M. V. šioje įmonėje dirbo iki įmonės bankroto paskelbimo, t. y. iki 2012 metų vidurio. Įmonės "( - )" paskutinė veikla - miškovežių gamyba. Nori pasakyti, kad M. V. turėjo ryšį ir su kitomis įmonėmis, o būtent: ir su UAB "( - )", ir su UAB "( - )", ir su UAB "( - )". Visos jo išvardintos įmonės dirbo vienose patalpose, adresu ( - ). UAB "( - )", kurios direktorius M. V., sudarydavo kasmetines sutartis dėl elektros tiekimo su AB "Lesto". Elektros energijos tiekimas vyko visoms išvardintoms įmonėms, per įmonę UAB "( - )", kadangi būtent "( - )as" buvo sudariusi sutartį su UAB "( - )" dėl elektros energijos tiekimo. Kiek jam žinoma, visos kitos įmonės elektros energija galėjo naudotis tik per įmonę "( - )", pagal pasirašytas sutartis. Patalpose, adresu ( - ), buvo 2 elektros energijos skaitliukai, kurio fiksuotus rodmenis nuimdavo M. V. paskirti asmenys: arba L. G. (buhalterė), arba A. M. (administratorė), retais atvejais ir jis. Tiek L. G., tiek A. M. nuo 2000 metų visuomet dirbo su M. V.. Rodmenys buvo fiksuojami ir pagal sutarties sąlygas išstatomos tiekėjui - UAB "( - )as" apmokėti. Nori pasakyti, kad UAB "( - )" vykdė techninę priežiūrą elektros energijos sistemos. Į klausimą, ar UAB "( - )" tiekė elektros energijos tiekimą įmonei "( - )", gali atsakyti, kad ne. Į klausimą, ar buvo 5 skaitliukai, nuo kurių buvo nurašomi rodmenys, gali užtikrintai pasakyti, kad ne, kaip minėjo buvo 2 skaitliukai, kurie teikė elektros energiją "( - )ui", o jau "( - )", tiekė kitiems naudotojams (t.3 b.l. 184 ), (t.5 b.l. 126-127) .

78Liudytojas R. S. ikiteisminio tyrimo metu pasisakė dėl jam parodytų M. V. pateiktų dokumentų, t.y.:

791. UAB "( - )" 2013-06-25 "Kalkuliacija" dėl patikrinimo ir paruošimo darbų pagal užsakovo UAB "( - )" užsakymą, 1 lapas, su antspaudu "Direktorius M. V." ir asmenų parašais, kopija;

802. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvarditos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

813. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

824. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardintos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

835. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo", be antspaudų, be parašų, 2 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

846. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties", 3 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )" UAB "( - )" ir AB ( - ) bankas;

857. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardinta UAB "( - )" ir UAB "( - )";

868. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardinta UAB "( - )", UAB "( - )";

879. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl metalo pjovimo linijos);

8810. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl išilginio metalo pjovimo linijos);

8911. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregatų);

9012. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregato ir išilginio metalo pjovimo linijos);

9113. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio pasiūlymo", su UAB "( - )" antspaudu, su parašu;

92Liudytojas paaiškino, kad jam yra žinoma pateikto dokumento Nr. 1, t. y. UAB "( - )" 2013-06-25 "Kalkuliacija" surašymo aplinkybės ir gali paaiškinti, kad UAB "( - )" kurio direktorius buvo jis, viename korpuse vykdė gamybinę veiklą su UAB "( - )", kurios direktorius buvo M. V., bendrame korpuse buvo įrengtos elektros energijos sistemos nuo aukštos įtampos iki darbinės. Tačiau, įrengti elektros sistemos įrenginiai buvo netekę savo techninių parametrų, neatitiko techninių reikalavimų, dėl to buvo būtina atstatyti atskirų elektros energijos tiekimo įrenginių remontą arba pakeitimą naujais. Kadangi ši elektros energijos sistema nuo 2011-10-28 priklausė UAB "( - )", dėl to jis, išmanydamas techninius reikalavimus, UAB "( - )" direktoriui M. V. techniškai surašė ir pateikė 2012-05-25 raštą, kuriame įvardino kokius konkrečiai reikia atlikti darbus, tikslu pašalinti elektros sistemų trūkumus (dokumentą prie apklausos prideda). Būtent šio jo pateikto rašto pagrindu ir gimė jam parodytas dokumentas Nr. 1, t. y. UAB "( - )" 2013-06-25 Kalkuliacija. Darbai iš tiesų buvo atlikti ir juos atliko kvalifikuoti darbininkai iš specializuotų įmonių ir patikina, kad UAB "( - )" darbuotojai šių elektros sistemų įrenginių remonto darbų neatliko. Dėl visų kitų jam parodytų dokumentų, gali atsakyti, kad apie jų kilmę jam nieko nėra žinoma. Nežino kieno iniciatyva jie buvo ruošiami ir kas konkrečiai juos ruošė. Tačiau bendrai gali patvirtinti, kad M. V., dar dirbdamas UAB "( - )" patarėju, pagrindinės akcininkės - M. V. motinos H. (pavardės neprisimena) sprendimu, organizavo vamzdžių gamybos įrangos įsigijimą iš Ukrainos. Jam apie tuos visus įrengimus žinoma, dalyvavo jų paleidime ir jam žinoma, kad M. V. ieškojo investuotojų arba pirkėjų tiems įrenginiams panaudoti. Daugiau neturi ką pridurti, nes su vamzdžių gamybos įranga jis nieko bendro neturi (t.3 b.l. 187).

93Apklausta liudytoja A. M. paaiškino, kad maždaug nuo 2000 metų dirbo UAB "( - )" sekretorės-personalo inspektorės pareigose, o nuo 2012 metų dirbo UAB "( - )" sekretorės-personalo inspektorės pareigose. UAB "( - )" direktoriaus pareigas vykdė R. S., o M. V. buvo paskirtas į direktoriaus patarėjo pareigas, o įmonės "( - )" direktorius visuomet buvo M. V.. UAB "( - )" ji nedirbo, tačiau yra girdėjusi, kad šios įmonės direktorius taip pat buvo M. V., tačiau apie šios įmonės veiklą jai nieko nėra žinoma. UAB "( - )" ir UAB "( - )" veiklą vykdė tuo pačiu adresu, t. y. ( - ), o kur vykdė veiklą UAB "( - )" jai nėra žinoma. UAB "( - )" buvo sudariusi elektros tiekimo sutartį su AB "Lesto" (anksčiau - "Rytų skirstomieji tinklai") ir pagal sudarytas "Elektros tiekimo ir vartojimo sutartis" tiekė elektros energiją ir daugeliui kitų įmonių esančių( - ), iš kurių gali paminėti tokias kaip: UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )", "( - )", "( - ), "( - )". "( - )" kitoms įmonėms elektros energiją tiekė kažkur iki įmonės "( - )" bankroto, tačiau konkrečios datos negali nurodyti, nes neatsimena. Po UAB "( - )" bankroto, elektros energijos tiekimą pagal sutartis perėmė UAB "( - )", kurios direktorius buvo M. V.. UAB "( - )" negalėjo naudotis elektros energija, nes nebuvo jokios sutarties, ji nebuvo mačiusi tokios sutarties. Kai veiklą dar vykdė UAB "( - )", tai skaitliukų parodymus nuiminėdavo (užfiksuodavo) energetikų tarnybos darbuotojai (2 žmonės), o kuomet ji pradėjo darbą įmonėje "( - )", tuomet direktorius M. V. jai pasiūlė fiksuoti skaitliukų parodymus, ką ji ir darė. Ji skaitliukų parodymus perduodavo buhalterei L. G. apskaičiavimui dėl apmokėjimo už vartotojų sunaudotą elektros energiją. Buhalterė L. G. pagal skaitliukų parodymus išrašydavo įmonėms sąskaitas faktūras, kurias liudytoja pati asmeniškai išnešiodavo įmonių atstovams arba vadovams dirbantiems minėtose patalpose, t. y. adresu ( - ), tačiau jokių sąskaitų išrašytų UAB "( - )" vardu ji nematė. Į klausimą, kiek buvo elektros energijos skaitiklių, paaiškino, kad pagrindinėje transformatorinėje buvo 2 skaitikliai. Vienas buvo bendras, kuris rodė bendrą sunaudotą elektros energiją visų įmonių, kurios naudojosi elektros energija iš UAB "( - )" arba vėliau iš "( - )", o kitas skaitiklis priklausė - dideliai įmonei "( - )". Tačiau, kiekviena įmonė, kuri naudojosi "( - )" arba "( - )" tiekiama elektros energija, savo užimamose patalpose turėjo ir po atskirą skaitiklį, kurių parodymus ji nurašydavo ir perduodavau buhalterei dėl apskaičiavimo. Taip pat liudytoja paaiškino, kad jos žiniomis L. G. dirbo buhaltere ir UAB "( - )" ir UAB "( - )" ir kiek yra girdėjusi - UAB "( - )"(t.5 b.l. 126, t.3 b.l. 191 ).

94Liudytojas S. M. paaiškino, kad pagrindinė darbovietė maždaug nuo 2009 metų yra UAB "( - )", kurioje jis atlieka techninio direktoriaus pareigas. Įmonės veikla - didmeninė ir mažmeninė prekyba naftos produktais, šios įmonės akcininkai broliai V. ir A. Ž.. Paraleliai nuo 2011 metų iki 2016 metų pradžios jis dirbo UAB "( - )" direktoriaus pareigose. Šios įmonės veikla - krovinių pervežimo paslaugos, tačiau akcininkų sprendimu buvo atleistas iš užimamų UAB "( - )" direktoriaus pareigų ir šiuo metu dirba UAB "( - )" techninio direktoriaus pareigose. Įmonės "( - )" akcininkų įvardinti negali, kadangi tiksliai nežino, mano, kad gali būti arba brolių Ž. žmonos arba dukros, tiksliai nežino. Minėtų abiejų įmonių biuro patalpos buvo tuo pačiu adresu - ( - ). M. V. jam yra pažįstamas, kadangi jis vykdė veiklą įmonėje "( - )", jo biuro patalpos taip pat buvo ( - ), kiek jam žinoma jo veikla buvo susijusi su metalo pirkimu-pardavimu. Asmeniškai su juo jokių darbo reikalų neturėjo, tačiau yra bendravęs su juo keletą kartų ofiso patalpose dėl bendrų kažkokių teritorijos klausimų. Žino, kad žymiai vėliau M. V. buvo UAB "( - )" direktorius, ir kiek jam žinoma lygtai jo veikla buvo susijusi taip pat su metalo pirkimu-pardavimu. UAB "( - )" įsteigė UAB "( - )" akcininkai (broliai Ž.), tačiau daugiau nieko pasakyti negali, t. y. jam nežinoma . M. V. buvo vienu metu priimtas dirbti bendrovėje „( - )“ direktoriaus pavaduotoju, tačiau jo priėmimo aplinkybių nežino ir negali komentuoiti. (t.5 b.l. 127-128).

95Ikiteisminio tyrimo metu liudytojui buvo parodyti dokumentai, kuriuos pateikė M. V., o būtent:

961. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvarditos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

972. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

983. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardintos įmonės UAB "( - )", UAB "( - )", UAB "( - )";

994. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo", be antspaudų, be parašų, 2 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )", UAB "( - )";

1005. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, 3 lapai, kuriame įvardintos UAB "( - )" UAB "( - )" ir AB ( - ) bankas;

1016. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame įvardinta UAB "( - )" ir UAB "( - )";

1027. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų), be parašų, be antspaudų, 2 lapai, kuriame įvardinta UAB "( - )", UAB "( - )";

1038. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl metalo pjovimo linijos);

1049. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl išilginio metalo pjovimo linijos);

10510. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregatų);

10611. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas, su UAB "( - )" antspaudu, su parašu (dėl vamzdžių suvirinimo agregato ir išilginio metalo pjovimo linijos);

10712. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio pasiūlymo", su UAB "( - )" antspaudu, su parašu;

108Liudytojas paaiškino, kad pirmą kartą mato šiuos dokumentus. Juose įvardintos įmonės "( - )" ir jos direktoriaus A. B. netgi nepažįsta, pirmą kartą girdi šiuos duomenis. Asmens - V. Ž. taip pat nepažįsta. Niekas su juo nieko nederino ir šių dokumentų nebuvo anksčiau matęs ir nebuvo pasirašęs (t.3 b.l. 194).

1092018-01-11 UAB "( - )" pateikė civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos 20825,99 Eur sumoje M. V. nusikalstamais veiksmais (t.1 b.l. 64-66). 2018-03-07 priimtas nutarimas pripažinti UAB "( - )" civiliniu ieškovu dėl 20825,99 Eur padarytos turinės žalos (t.1 b.l. 67 ).

110Ikiteisminio yrimo metu prie bylos prijungta: advokato V. M. 2013-08-28 išrašyta sąskaita Nr. ( - ) už teisines paslaugas UAB "( - )", iš kurios matyti, kad sąskaita išrašyta už atskirojo skundo surašymą, atsiliepimą į ieškinį, paklausymų ir prašymų paruošimą, išsiuntimą, kontrolę ir teisines konsultacijas (t.1 b.l. 22 ); advokato V. M. 2013-08-28 pinigų priėmimo kvitas Nr. ( - ), iš kurio matyti,kad pinigines lėšas sumokėjo M. V. (t.1 b.l. 23).

111Akcininkų susirinkimo sprendimu UAB "( - )" direktoriumi paskirtas M. V. (t.1 b.l. 53), su juo sudaryta darbo sutartis 2013-04-15 d. su UAB "( - )" (b. l. 1 t., 54-56).

112VĮ Registrų centro duomenys liudija, kad M. V. dėl UAB“( - )“ registravimo juridinių asmenų registre kreipėsi 2013 04 17. (t.2 b.l. 38-41). Bendrovės steigimo sutartį 2013 04 15 pasirašė steigėjai J. K., kuri pasirašė 34 procentus akcijų, V. Ž. ir A. Ž. , kurie pasirašė po 33 procentus bendrovės akcijų (t.2 b.l.60-62). 2013 11 08 UAB“( - )“ akcininkų sprendimu M. V. atleistas iš direktoriaus pareigų, o direktoriumi paskirtas K. M..(t.2 b.l. 69-70).

1132013 05 06 sutartimis A. Ž. ir V. Ž. savo turimas UAB”( - )” akcijas pardavė J. K.. (t.3 b.l. 121-122).

114J. K. dalį savo turimų UAB“( - )“ akcijų pardavė I. P. ir B. S., kiekvienai po 33 procentus 2013 07 29 sutartimis. (t.3 b.l. 123-124).

1152013 08 07 UAB“( - )“ akcininkais buvo J. K. (34 % akcijų), o vietoje A. Ž. ir V. Ž. po 33 procentus akcijų jau valdė B. S. ir I. P. (t.2 b.l.71,125).

116Banko duomenys patvirtina, kad A. B. sumokėjo bendrovei UAB“( - )“20000 litų ir 50000 litų 2013 05 17 ir 2013 06 17 dienomis; mokėjimo paskirtis – pagal sutartį. (t.3 b.l. 130-131).

1172013 07 22 A. B. kreipėsi į UAB“( - )“ reikalaudamas grąžinti sumokėtus pinigus – 70000 litų, dėl to, kad šalys nesusitarė dėl bendradarbiavimo sąlygų. (t.3 b.l. 132).

1182013 08 02 A. B. pareiškė ieškinį atsakovui UAB“( - )“, reikalaudamas priteisti 70000 litų. Ieškinyje nurodoma, kad šalys norėjo vystyti bendrą metalo vamzdžių gamybos ir pardavimo verslą, tačiau nesusitarė dėl bendradarbiavimo sąlygų.(t.133-138).

119Ikiteisminio tyrimo metu duomenys iš bankų apie piniginių lėšų judėjimą UAB "( - )" sąskaitose bei M. V. sąskaitose, iš kurių matyti, kad iš UAB“( - )“ sąskaitos B. 2013 08 13 pervesta 20000 litų , o iš UAB "( - )" sąskaitos Nr.( - ) 2013-08-16 d. pervesta į A. B. sąskaitą 50.000 litų (vietoje H.) bei iš sąskaitos Nr.( - ) laikotarpiu nuo 2013-07-26 d. iki 2013-11-21 bankomatuose paimtos piniginės lėšos grynais pinigais.(t.2 b.l. 140-196, 139, 140).

1202013 08 27 A. B. ieškinio atsakovui UAB“( - )“ atsisakė.(t.3 b.l.141-144).

121J. K., kaip asmuo valdantis UAB“( - )“ 100 procentų akcijų, 2012-01-30 įgaliojimu suteikė M. V. visas teises šios įmonės akcijų atžvilgiu.(t.3 b.l. 44-45).

1222013 09 11 banko nurodymas patvirtina, kad J. K. sumokėjo 50.000 Lt piniginį užstatą už A. Ž. (t.3 b.l. 46 ).

1232013-09-12 pasirašyta paskolos sutartis dėl 50.000 Lt: paskolos davėjas - J. S. ir paskolos gavėja - J. K.. Numatyta, kad paskola turės būti grąžinta tik tuomet, kai grąžinamas užstatas, sumokėtas baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) (t.3 b.l. 61-62 l).

124Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikta paskolos sutartis, sudaryta 2013 08 13 tarp UAB“( - )“ ir UAB“( - )“. Pagal šią sutartį UAB“( - )“ neva suteikia bendrovei „( - )“ 70000 litų paskolą. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti šią sumą iki 2014 12 31. Paskola išmokama pagal paskolos gavėjo pareikalavimą.Šią paskolos sutartį pasirašė kaltinamasis už abi įmones, būdamas abiejų įmonių direktoriumi. 2013 08 14 UAB“( - )“ direktorius M. V. kreipėsi į UAB“( - )“, prašydamas sumokėti už UAB“( - )“ A. B. 50000 litų, kuriuos pastarasis be pagrindo pervedė (t.3 b.l. 80). Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014 m. buvo priimtas ir nagrinėjamas UAB“ ( - )“ ieškinys atsakovui UAB“( - )“ dėl 50000 litų skolos priteisimo (civilinė byla Nr. 2-11045-820/2014)(t.3 b.l. 111-113, 107-109). Ieškininiame pareiškime nurodytas ieškinio pagrindas: UAB „( - )“ prašymu UAB“( - )“ 50000 litų pervedė A. B.. Atsakovas atsiliepime neneigia skolos egzistavimo, tačiau atsikerta, kad skolos grąžinimo terminas dar nesuėjęs. (t.3, b.l. 78, 80).

1252013 08 28 UAB“( - )“ kreipėsi į UAB“( - )“, prašydama už (vietoje) UAB“( - )“ sumokėti AB“Lesto“ už suvartotą elektros energiją.(t.3 b.l. 85). Šį prašymą pasirašė UAB“( - )“ l.e.p. generalinis direktorius M. V..

126Ikiteisminio tyrimo metu pateiktas 2013 07 16 UAB“( - )“ akcininkės J. K., valdančios 100 procentų bendrovės akcijų, sprendimas paskolinti UAB“( - )“ 70000 litų iki 2014 12 31; įgalioti pasirašyti paskolos sutartį M. V..(t.3 b.l. 90).

1272014 03 17 UAB“( - )“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB“( - )“ dėl preliminariuos sutarties pripažinimo ilgalaikio turto pirkimo-pardavimo sutartimi, siekiant pripažinti ieškovo teisę į įgytą iš atsakovo turtą (civilinė byla Nr. 2-17970-868/2014),(t.3 b.l. 114-119).

128A. Ž. ikiteisminio tyrimo metu pateikė M. V. 2014 05 12 Sutikimą, kuriame V. pasisako sutinkąs nutraukti ir baigti civilines bylas Nr. 2-11045-820/2014 ir Nr. 2-17970-868/2014. Tuo atveju, jeigu ieškovai UAB“( - )“ ir UAB“( - )“ nutrauks šias bylas, V. įsipareigojo atsisakyti bet kokių pretenzijų ieškovams ir asmeniškai V. ir A. Ž. atžvilgiu. Piniginius ar kitus turtinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus įsipareigojo grąžinti po minėtų civilinių bylų nutraukimo. (t.3 b.l. 103).

1292014 06 05 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-11045-820/2014, kuria priėmė ieškovo UAB“( - )“ ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą atsakovui UAB“( - )“ dėl skolos priteisimo nutraukė.(t.3 b.l. 106).

130Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 06 10 nutartimi civilinę bylą Nr. 2-17970-868/2014 nutraukė, gavus 2014 05 23 ieškovo atsisakymą nuo ieškinio (t.3 b.l. 120).

131Įrodymų vertinimas ir teismo išvados.

132M. V. pareikšti kaltinimai inkriminuojant veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d. dėl jo žinioje buvusio didelės vertės svetimo UAB „( - )“ turto - 71907,98 Lt (20825,99 EUR) iššvaistymo, tuo bendrovei padarant didelę turtinę žalą.

133Teismai formuoja praktiką, kad turto iššvaistymas (BK 184 straipsnis) – tai tyčinis arba neatsargus kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės neteisėtas, neatlygintinas perleidimas padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. Patikėtas turtas ar turtinė teisė – tai einamų pareigų, specialių pavedimų, sutarčių ar kitu teisiniu pagrindu kaltininko valdomas svetimas turtas ar turtinė teisė, į kuriuos kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus (pvz., yra ir materialiai atsakingas už šį turtą ar turtinę teisę). Žinioje esantis turtas ar turtinė teisė – tai toks turtas ar turtinė teisė, kai kaltininkas dėl savo einamų pareigų turi teisę pavaldiems ar kitiems asmenims, kuriems šis turtas ar turtinė teisė patikėti, duoti nurodymus dėl jų panaudojimo. Prie tokių asmenų priskirtini įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai arba asmenys, atsakingi už atskiras jų veiklos sritis, tačiau nesantys materialiai atsakingi.

134Turto iššvaistymas objektyviai pasireiškia kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto ar turtinės teisės neteisėtu, neatlygintinu perleidimu padarant žalos turto ar turtinės teisės savininkui arba teisėtam valdytojui. Patikėtas ar kaltininko žinioje esantis svetimas turtas ar turtinė teisė neteisėtai perleidžiami, jeigu tai atliekant nebuvo laikomasi nustatytos turto ar turtinės teisės patikėjimo ar disponavimo tvarkos, buvo pažeistos esminės turto ar turtinės teisės patikėjimo ar buvimo žinioje sąlygos, turto ar turtinės teisės savininko ar teisėto valdytojo interesai ir taip jam padaryta žala. Turto iššvaistymo neatlygintinumas reiškia, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį turtą ar turtinę teisę perleidžia tretiesiems asmenims, tačiau turto ar turtinės teisės savininkui ar teisėtam valdytojui už šį turtą ar turtinę teisę nėra atlyginama arba atlyginama aiškiai neteisingai. Kalbant apie įmonių vadovų ar sprendimus priimančių akcininkų veiksmų vertinimą, nusikalstamos veikos požymių buvimas gali būti konstatuojamos tuo atveju, kai šie asmenys sudaro akivaizdžiai su įmonės interesais nesutampantį, pelningai įmonės veiklai iš esmės trukdantį, ekonomiškai nepagrįstą, nelogišką sandorį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-7-251/2013, 2K-518/2014, 2K-26-788/2017). Tokiais atvejais būtina įsitikinti ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti, kad įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-78/2012).

135Tuo pačiu, Lietuvos Aukščiausiasis teismas kasacinėse nutartyse, civilinėse ir baudžiamosiose bylose yra ne kartą pažymėjęs, kad tuo atveju, kai UAB vadovas padaro bendrovei žalos, veikdamas kaip valdymo organas ,,išoriniuose“ santykiuose, jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus. Netinkama juridinio asmens valdymo organų veikla taip pat visų pirma suprantama kaip CK 2.86, 2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-7-251/2013, 3K-7-444/2009, 3K-3-73/2008).

136Tačiau tam, kad padaryti išvadą, jog civiliniai teisiniai santykiai konkrečiu atveju peraugo į baudžiamuosius, nepakanka konstatuoti, kad viena iš sutarties šalių elgėsi neatidžiai ar nerūpestingai.

137Ilgametėje teismų praktikoje sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo bylose sprendžiant baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimo klausimą (šiuo aspektu sukčiavimo, pasisavinimo ir iššvaistymo kvalifikavimui aktualūs argumentai yra identiški arba labai artimi ir panašūs), kai nevykdomos turtinės prievolės arba jos vykdomos netinkamai, taikomas kreditoriaus (turto savininko) padėties pasunkinimo kriterijus. Baudžiamosios atsakomybės taikymo pagrįstumą tokiais atvejais rodo tai, jog kaltinamas asmuo sąmoningai sudarė situaciją kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas, pvz.: be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą vengdamas prievolės tyčia tapo beturčiu, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo, pasislėpė ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106-2013, 2K-9-78/2012, 2K-78/2009, 2K-224/2008, 2K-7-198/2008, 2K-7-388/2007, 2K- 23/2004, 2K-549721103, 2K-293/2002, 2K-851/2001 ir kt.).

138Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, 2K-P-267/2011, 2K-P-183/2012, 2K-7-251/2013, 2K-7-262/2013). Siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visada tokios veikos pripažintinos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos griežčiausios priemonės – bausmės. Dėl to, sprendžiant klausimą , ar pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis, visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai).

139Bylos nagrinėjimo metu apklausti asmenys – I. P., B. S., V. Ž. ir A. Ž. patvirtino, kad juos sieja artimi giminystės ryšiai (santuokiniai, svainystės santykiai).Ištirti bylos duomenys rodo, kad UAB“( - )“ buvo įsteiga brolių V. Ž. ir A. Ž. bei M. V. atstovaujančios J. K.; brolių Ž. turimos akcijos leido jiems priiminėti lemiamus sprendimus ir faktiškai valdyti įmonę, ignoruojant trečiojo akcininko valią, t.y. broliai buvo faktiški bendrovės valdytojai. Sulaikius brolius Ž. ir patalpinus į Lukiškių TIK, jų turėtų akcijų UAB“( - )“ dalis įsigijo I. P. ir B. S.. Broliai Ž., kaltinamasis M. V. patvirtino, kad UAB“( - )“ buvo steigiama tam, kad vykdyti metalo vamzdžių gamybą ir pardavimą. I. P. ir B. S. patvirtino, kad jų sumokėti už akcijas pinigai buvo skirti pradiniam įnašui, išperkant metalo vamzdžių gamybai reikalingą įrangą iš ( - ) banko, o dėl likusios įrangos kainos dalies garantu turėjo būti UAB“( - )“, kurios turtas buvo įvertintas ir ( - ) bankui teikiami šie vertinimo duomenys. Visos šios aplinkybės leidžia daryti teismui išvadą, kad tiek brolius Ž., tiek P. ir S. siejo vienas bendras tikslas – tęsti veiklą, susijusią su metalo vamzdžių gamyba ateityje.

140Ištirti įrodymai patvirtina, kad, sulaikius brolius Ž. ir patalpinus juos į Lukiškių TIK, V., praradęs potencialius investuotojus ir siekdamas surasti lėšų ir įsigyti įrangą iš ( - ) banko, ėmė įkalbinėti A. B. užsiimti minėta metalo vamzdžių gamybos veiklą, siekiant ateityje juos pardavinėti ir gauti pelną. Suradęs naują investuotoją – A. B., V. nurodė B. investuojamus į verslą pinigus pervesti į UAB“( - )“ sąskaitą, t.y. su juo bendravo ne kaip UAB“ ( - )“, o kaip UAB“( - )“ atstovas, neteikdamas informacijos apie tai, kad buvo ketinęs vykdyti šį – tą patį verslą su broliais Ž.. Įkalbėjus dalyvauti minėtame kuriamame versle B., patarasis įkalbėjo pažįstamą Ž. išpirkti iš ( - ) banko įrangą, reikalingą kuriamam verslui; UAB „( - )“, kuri faktiškai priklausė Ž., išpirko minėtą įrangą iš ( - ) banko, neprieštaraudama, kad pradėjus metalo vamzdžių gamybą, būtų naudojama įsigyta įranga. Kaip minėta, faktiškai tuo pačiu metu UAB“ ( - )“ dalį akcijų išperka suimtųjų brolių Ž. artimos giminaitės I. P. ir B. S., kurios teigė, kad jų sumokėti pinigai už akcijas (apie 140000 litų) buvo skirti pradiniam įnašui, išperkant metalo vamzdžių gamybai reikalingą įrangą iš ( - ) banko; šių akcininkių pinigai buvo pervesti į UAB“ ( - )“ sąskaitą, siekiant tęsti brolių Ž. pradėtą veiklą, joms nežinant, kad tame versle V. įkalbėtas dalyvauja ir A. B., investavęs 70000 litų į UAB“( - )“, nežinant, kad įrangą iš ( - ) banko jau nupirko naujas investuotojas.

141Suėmus brolius Ž. ir pradėjus bendravimą su A. B., abu šie asmenys – V ir B. vyko į Ukrainoje Charkove esančią gamyklą, kurioje gaminami metalo vamzdžiai, susipažinti su jų ketinamos vystyti veiklos ypatumais. Tiek A. B., tiek kaltinamasis patvirtino, kad gamyba atrodė įspūdingai, tačiau tarpusavyje jiedu nesutarė dėl savo vaidmenų būsimame versle; gamybai vykdyti reikėjo didelių investicijų, reikėjo pinigų, kurių V. neturėjo, bet norėjo gauti 70 procentų tos įmonės akcijų ir faktiškai vadovauti įmonei, o B., ketinęs investuoti pinigus, nenorėjo atiduoti tokios didelės dalies akcijų V.. Atsiradus šiems nesutarimams, A. B. pareikalavo V. grąžinti pinigus, kuriuos jis pervedė UAB“( - )i“ – 70000 litų, nes atsisakė tęsti bendradarbiavimą. M. V., būdamas UAB“( - )“ ir UAB“( - )“ direktoriumi ir turėdamas teisę disponuoti šių įmonių lėšomis, dalį B. pervestų pinigų išlaidavęs, kaip jis pats sakė, kasdieniems einamoms išlaidoms, iš UAB“( - )“ sąskaitos grąžino B. tik 20000 litų, o 50000 litų pervedė iš UAB“( - )“ sąskaitos, t.y. UAB“( - )“ skolą A. B. grąžino kito juridinio asmens sąskaita.

142UAB“( - )“ tuometinės akcininkės – brolių Ž. giminaitės I. P. ir B. S. patikrino apskaitos dokumentus ir pamatė, kad dalis jų pinigų – 50000 litų, kurie buvo sumokėti už UAB“( - )“ akcijas ir skirti pradiniam įnašui už įrangą, kurią ketino pirkti iš ( - ) banko, panaudoti dengiant kitos įmonės –UAB“( - )“ skolą A. B.. Aiškinantis su B. paskolos atsiradimo ir gržinimo aplinkybes sužinojo, kad su juo taip pat V. ketino vystyti tą patį verslą, kad įrangą iš ( - ) banko jau išpirko B. draugo Ž. įmonė UAB“ ( - )“. Tuo metu už suimtuosius A. Ž. ir V. Ž. sumokėjus piniginį užstatą, kardomoji priemonė suėmimas buvo panaikintas ir šie asmenys 2013 m. rugsėjo mėnesį, grįžę iš Lukiškių TIK, ėmė domėtis metalo vamzdžių gamybos verslo organizavimo eiga. Sužinoję, kad įrangą jau nupirko kita įmonė, broliai Ž. reiškė Ž. pretenzijas dėl to, kad pastarasis neva nori pasisavinti svetimą verslą. UAB“( - )“ atsisakė dalyvauti metalo vamzdžių gamybos kuriamame versle bet kokia forma ir perleido įgytą įrangą brolių Ž. valdomai įmonei UAB“( - )as“ ( minėta, kad įrangos perdavimas įvyko 2013 09 30).

143Jau minėti ištirti bylos nagrinėjimo metu įrodymai patvirtina, kad atleidus M. V. iš UAB“( - )“ direktoriaus pareigų, jis buvo priimtas dirbti į UAB“( - )“ direktoriaus pavaduotoju. (UAB“( - )“ buvusio direktoriaus M. parodymai – minėti).

144Tiek pats M. V., tiek broliai Ž. patvirtino, kad 2013 m,. rudenį jie visi kartu vyko poilsiauti į Armėniją, t.y. brolių Ž. ir V. tarpusavio santykiai ir bendravimas nenutrūko, jau visiems žinant piniginių lėšų , buvusių UAB“( - )“ sąskaitoje, išlaidavimo faktą.

145Jau minėti bylos duomenys patvirtina, kad 2014 m. sausio mėnesį brolių Ž. iniciatyva UABN“( - )“ padavė į teismą UAB“( - )“, reikalaujant priteisti 50000 litų, kurie buvo pervesti A. B.. UAB“( - )“ kreipėsi į teismą su savarankišku ieškiniu, reikšdama turtines pretenzijas brolių Ž. faktiškai valdomai įmonei UAB“( - )as“. Minėta, kad šios bylos buvo nutrauktos, civilinių bylų šalims sudarius taikos sutartis ir suderinius tarpusavio piniginius įsipareigojimus. Visos šios aplinkybės liudija, kad metalo vamzdžių gamybos verslą sutarę vykdyti broliai Ž. ir M. V. visą šį laiką bendradarbiavo, žinodami egzistuojantius turtinius nesutarimus, kad šiuos nesutarimus sprendė CPK nustatyta tvarka ir juos išsprendė. UAB“( - )“ reiškė turtines pretenzijas V. V. priklausančiai bendrovei AB“( - ): būtent dėl 50000 litų, t.y. dėl tos sumos, kuri inkriminuojama M. V. šioje baudžiamojoje byloje, pinigų pervedimą B. už UAB „( - )“ vertinant kaip UAB“( - )“ pinigų iššvaistymą.

146Minėta, jog susiformavusioje teisinėje praktikoje laikomasi nuostatos, jog turi būti įvertintos visos aplinkybės ir padaryta aiški išvada dėl to, ar padarytos inkriminuojamos veikos vertintinos kaip civiliniai sandoriai, ar kaip nusikalstamos veikos, ar kilę ginčai spręstini civilinio proceso tvarka, ar kriminalizuojant padarytas veikas ir skiriant už jas BK numatytas bausmes. Pasisakydamas šiuo aspektu teismas atkreipia dėmesį, į tai, kad visos atliktos piniginių lėšų operacijos nebuvo slepiamos, jos buvo įformintos įmonių apskaitoje, atlikti sandoriai įforminti direktoriaus sprendimais. UAB“ ( - )“ buvo įsteigta naujai kuriamam verslui vykdyti, UAB“( - )as“ buvo investitorių brolių Ž. faktiškai valdoma įmonė, kuri turėjo būti garantu, išperkant iš ( - ) banko metalo apdirbimui reikalingą įrangą. UAB“( - )“ buvo įmonė, kuri ketino užsiimti tuo pačiu metalo vamzdžių gamybos verslu su kitu investuotoju – A. B., suėmus brolius Ž.. Taigi, visas šias įmones siejo tas pats siekis, tie patys asmenys. B. iš šios veiklos pasitraukos, grįžus broliams Ž., veikla, siekiant organizuoti metalo vamdzdžių gamybos verslą tęsėsi, žinant visas minėtas aplinkybes dėl piniginių lėšų judėjimo, visų šių asmenų bendradarbiavimas taip pat tęsėsi. Nesutarimai – skolinių įsipareigojimų klausimai buvo sprendžiami teisme civilinio proceso tvarka ir jie buvo išspręsti, sudarius taikos sutartis ir padengus tarpusavio turtinius įsipareigojimus, t.y. bylas nutraukus, šalims pripažinus abipusius turtinius įsipareigojimus ir juos padengus. Todėl darytina išvada, kad padaryta žala UAB“( - )“ atlyginta. Minėta, jog, sprendžiant klausimą, ar pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, ar teigiamus rezultatus galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis, visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai). Nagrinėjamu atveju teigiami rezultatai dėl inkriminuojamų 50000 litų buvo pasiekti civilinio proceso tvarka ir teismas daro išvadą, kad inkriminuojami veiksmai nėra tokie pavojingi, kad juos reiktų pakartotinai vertinti kaip nusikalstamą veiką. Todėl šis epizodas iš kaltinimo šalinamas, nesant nusikaltimo sudėties požymių.

147Kaltinamasis M. V., advokatas V. M. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad buvo sudaryta tarpusavio teisinės pagalbos sutartis, pagal kurią advokatas V. M. teikė teisines paslaugas V., kaip įmonės UAB“( - )“ direktoriui, sprendžiant įrangos iš ( - ) banko išpirkimo klausimus bei konsultuojant V. verslo organizavimo klausimais ir pan. Kad įranga iš ( - ) banko buvo perkama, ši aplinkybė įrodyta ir neginčijama. Advokato teikiamos paslaugas gali būti išreikštos konsultacijomis, patarimais, sutarčių projektų paruošimais ir pan. Liudytojas V. M. patvirtino visą tai daręs, įvertinti teiktų paslaugų apimtį ir jų vertę, paneigti šių asmenų nurodomas aplinkybes, nėra galimybės. Todėl teismas daro išvadą, jog 3000 litų atlygis M. V. inkriminuojamas nepagrįstai ir šį eizodą iš kaltinimo šalina.

148Visi teisminio nagrinėjimo metu apklausti asmenys patvirtino tą faktą, kad UAB“( - )“ buvo įsikūrusi ir veikė patalpose adresu ( - ). Ištirti duomenys patvirtina, kad šiose patalpose veikė ir UAB“( - )“ ir UAB“( - )“, ir kitos įmonės. Bylos nagrinėjimo metu patvirtinta, kad UAB“( - )“ nebuvo sudariusi sutarties su AB“Lesto“ dėl elektros energijos tiekimo, tačiau neabejotina, kad ši įmonė elektros energiją vartojo. Energijos vartojimas, jos kiekio teisingas ar neteisingas nustatymas – tai santykiai, kurie reguliuojami vadovaujantis civilinės teisės normomis, juolab, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta jokių duomenų, kurie liudytų, kad už elektros energiją buvo atsiskaityta neteisingai, nurodant pernelyg didelį energijos kiekį. Pasitvirtino aplinkybės, kad su AB“Lesto“ elektros energijos tiekimo sutartį buvo sudariusi UAB“( - )“, todėl logiška, kad ši bendrovė turėjo pagrindą reikalauti iš „( - )“ atlyginti išlaidas už suvartotą elektros energiją. Todėl iš kaltinimo šalinamas ir epizodas dėl 1944,48 litų iššvaistymo, pervedant šias lėšas į AB“Lesto“sąskaitą už elektros energiją , kaip neįrodytas.

149Bylos nagrinėjimo metu apklausti asmenys tvirtino, kad UAB“( - )“ apskaita buvo vedama naudojant bendrovės „( - )“ sukurtą kompiuterinę apskaitos programą, kuria jau naudojosi ir UAB“( - )“. L. G. tvirtino, kad naujas naudotojas gali naudotis jau turima vienos įmonės apskaitos programa tik tuo atveju, jeigu už tai papildomai sumoka, kas neva ir buvo padaryta. Ikiteisminio tyrimo metu iš UAB“ ( - )“ buvo gautas pranešimas (t.3 b.l. 205), kad UAB“( - )“ iš jų apskaitos programos nepirko, t.y. nurodomos aplinkybės dėl apskaitos programos įgijimo neatitinka faktinių aplinkybių. Darytina išvada, kad šis epizodas įrodytas ir 423 litų iššvaistymas inkriminuotas pagrįstai.

150M. V. inkriminuojama, kad jis, disponuodamas UAB „( - )“ banko sąskaita Nr. ( - ), esančia ( - )banke, t. y. generatoriumi, prisijungimo prie sąskaitų kodais ir banko kortele, jis laikotarpiu nuo 2013-07-26 iki 2013-11-21 iš bankomato išgrynino:

1512013-07-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt( 289,62 EUR);

1522013-08-01 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2500 Lt (724,05 EUR);

1532013-08-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579, 24 EUR);

1542013-08-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

1552013-08-18 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

1562013-08-23 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

1572013-09-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);

1582013-10-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);

1592013-10-08 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);

1602013-11-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);

1612013-11-10 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);

1622013-11-21 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 40 Lt (11,58 EUR), iš viso išgrynino 16540 Lt (4790,31 EUR) piniginių lėšų, kurias panaudojo perduodamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems tretiesiems asmenims nepateikdamas išlaidas pateisinančių dokumentų, kad šie pinigai buvo panaudoti įmonės naudai.

163Pats kaltinamasis neneigė naudojęs įmonės sąskaitoje esančias lėšas, liudytoja G. – UAB“( - )“ buhalterė patvirtino, kad kaltinamasis turėjo mokėjimo kortelę, su kuria išgrynindavo šios įmonės sąskaitoje buvusias pinigines lėšas ir nepateikdavo pinigų panaudojimą patvirtinančių duomenų, t.y. nepateisindavo jų išeikvojimo ir liko skolingas įmonei. M. V. nurodė, kad pirko kurą, pirko kitus daiktus, kurie neva buvo reikalingi ruošiantis vystyti verslą, tačiau šias išlaidas pateisinančių įrodymų nepateikė. Banko išklotinės patvirtina pinigų išgryninimo faktą. Todėl teismas daro išvadą, kad šioje dalyje kaltinimas pasitvirtino ir M. V. pagrįstai inkriminuotas 16540 litų, kas sudaro 4790,31 EUR iššvaistymas .

164M. V. inkriminuojama veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d. inkriminuojant didelės vertės svetimo turto iššvaistymą. Pašalinus iš kaltinimo neįrodytus epizodus, pripažinus, kad iššvaistyta tik 4912,82 eur., veika perkvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.1d., nes ši suma nesudaro didelės vertės sumos, numatytos LR BK 190 str. (vertė neviršija 250 MGL).

165M. V. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Kaltės nepripažino. Jo aplinkybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

166M. V. veikos padarymo metu nebuvo teistas. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 05 18 nuosprendžiu M. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str.1d. 50 MGL – 1883 eurų dydžio bauda.Per tris mėnesius įpareigojant sumokėti 25 MGL - 941 euro dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. (šio nuosprendžio priėmimo metu pagal LITEKo sistemos duomenis, bausmė neįvykdyta).

167Įvertinus nurodytas aplinkybes, tai, kad kaltinamasis dirba, teismas daro išvadą, jog jam skirtina 400 MGL (15056 – penkiolikos tūkstančių penkiasdešimt šešių eurų) bauda.

168UAB“( - )“ ieškinys tenkinamas dalinai, priteisant iš M. V. 4912,82 eurų.

169Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305, 307 str.str. teismas

Nutarė

170M. V. (M. V.) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.1d. ir skirti jam 400 MGL ( penkiolikos tūkstančių penkiasdešimt šešių eurų) dydžio baudą.

171Paskirtą bausmę Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str.4d. pagrindu dalinai sudėti su Lietuvos apeliacinio teismo 2018 05 18 nuosprendžiu skirta bausme (pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2017 11 15 nuosprendis) ir paskirti 440 MGL (16561.60 – šešiolikos tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt vieno euro ir 60 eurocentų) dydžio baudą, įpareigojant per tris mėnesius sumokėti į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą 25 MGL (941 euro) dydžio įmoką.

172Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš M. V. priteisti 4912,82 eurų UAB“( - )“ naudai.(keturis tūkstančius devynis šimtus dvylika eurų ir 82 eurocentus)

173M. V. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos skirti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos be teismo žinios.

174Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. V. (M.... 3. M. V. nuo 2013-04-22 iki 2013-11-08 būdamas UAB "( - )", įmonės kodas ( - ),... 4. 2013-07-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt( 289,62 EUR);... 5. 2013-08-01 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2500 Lt (724,05 EUR);... 6. 2013-08-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579, 24 EUR);... 7. 2013-08-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 8. 2013-08-18 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 9. 2013-08-23 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 10. 2013-09-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);... 11. 2013-10-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);... 12. 2013-10-08 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);... 13. 2013-11-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 14. 2013-11-10 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);... 15. 2013-11-21 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 40 Lt (11,58 EUR), iš viso... 16. tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2013-10-01 iš UAB „( - )“ sąskaitos... 17. Tokiu būdu M. V. iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą... 18. Šiais veiksmais M. V. įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR... 19. Taip pat M. V. buvo kaltinamas ir tuo, kad jis, nuo 2013-04-22 iki 2013-11-08... 20. tęsdamas nusikalstamą veiką, ir iš anksto žinodamas, kad UAB „( - )“... 21. tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2013-08-28 iš UAB „( - )“ sąskaitos... 22. veikos buvo kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo mkodekso 184... 23. Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas kaltinamasis M. V. paaiškino, kad nuo... 24. Apklaustas įtariamuoju M. V. parodė, 2011 m. vasaros pabaigoje jis tapo UAB... 25. 2018-03-19 papildomai apklaustas įtariamuoju M. V. parodė, kad jo žiniomis... 26. 2018-03-20 papildomos įtariamojo apklauso metu M. V. parodė, kad tęsiant... 27. Apklausta liudytoja J. K. paaiškino, kad 2011-09-12 ji nusipirko pagal akcijų... 28. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja aiškino, kad UAB „( - )“ veikla... 29. Papildomos apklausos metu liudytoja J. K. aiškino, kad V. pats dėl skyrybų... 30. Liudytoja B. S. paaiškino, kad 2013-07-29 kartu su I. P. nupirko po 33... 31. Ikiteisminio tyrimo metu B. S. paaiškino, kad ji kartu su I. P. 2013-07-29... 32. Liudytoja I. P. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad nepažįsta teismo... 33. Liudytojos parodymai skyrėsi nuo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu,... 34. 2018-02-14 liudytoja I. P. papildomos apklausos metu į klausimą, ar jai... 35. Liudytojas K. M. paaiškino, kad jis dirbo UAB "( - )" direktoriumi. Jį... 36. Apklausta liudytoja A. Ž. paaiškino, kad jos vyras A. Ž. buvo suimtas 2013... 37. Apklaustas liudytojas V. Ž. paaiškino, kad buvo kalbos su V. dėl metalo... 38. Ikiteisminio tyrimo metu V. Ž. teigė, jog nuo 2006 m. UAB "( - )" patalpos... 39. Liudytojas A. Ž. paaiškino, kad su kaltinamuoju 2013 m. pradžioje kalbėjo... 40. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojo parodymai skyrėsi nuo teisminio... 41. Po šių parodymų garsinimo liudytojas A. Ž. paaiškino, kad ikiteisminio... 42. Apklaustas liudytojas A. B. parodė, kad dirbo UAB "( - )", kurios yra... 43. Teisminio nagrinėjimo metu liudytojas A. B. negalėjo prisiminti visų... 44. 1. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be... 45. 2. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 46. 3. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be... 47. 4. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo",... 48. 5. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12... 49. 6. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 50. 7. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų),... 51. 8. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 52. 9. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 53. 10. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 54. 11. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 55. 12. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio... 56. Liudytojas paaiškino, kad jam pateikti dokumentai be parašų, be antspaudų... 57. Apklaustas liudytojas V. Ž. paaiškino, kad jis nuo 1995-05-26 iki 2016-01-16... 58. Ikiteisminio tyrimo metu pateikta 2013 06 08 pirkimo-pardavimo sutartis tarp... 59. Ikiteisminio tyrimo metu 2018-03-28 V. Ž. buvo parodyti dokumentai, kuriuos... 60. 1. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be... 61. 2. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 62. 3. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be... 63. 4. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo",... 64. 5. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12... 65. 6. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 66. 7. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų",... 67. 8. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 68. 9. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 69. 10. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 70. 11. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 71. 12. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio... 72. Liudytojas paaiškino, kad tie dokumentus, kurie yra be parašų ir be... 73. Liudytoja L. G. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad kaltinamąjį... 74. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja nurodė, kad 2003 metais, tikslios datos... 75. Liudytoja J. V. tiek teisminio nagrinėjimo, tiek ikiteisminio tyrimo metu... 76. Liudytojas V. M. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad yra advokatas ir... 77. Liudytojas R. S. apklausos metu, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio... 78. Liudytojas R. S. ikiteisminio tyrimo metu pasisakė dėl jam parodytų M. V.... 79. 1. UAB "( - )" 2013-06-25 "Kalkuliacija" dėl patikrinimo ir paruošimo darbų... 80. 2. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be... 81. 3. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 82. 4. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be... 83. 5. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo",... 84. 6. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12... 85. 7. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 86. 8. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų",... 87. 9. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 88. 10. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 89. 11. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 90. 12. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 91. 13. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio... 92. Liudytojas paaiškino, kad jam yra žinoma pateikto dokumento Nr. 1, t. y. UAB... 93. Apklausta liudytoja A. M. paaiškino, kad maždaug nuo 2000 metų dirbo UAB "(... 94. Liudytojas S. M. paaiškino, kad pagrindinė darbovietė maždaug nuo 2009... 95. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojui buvo parodyti dokumentai, kuriuos pateikė... 96. 1. 2017-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl palūkanų mokėjimo", be... 97. 2. 2013-08-06 "Susitarimas" be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 98. 3. 2013-08-06 "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų", be parašų, be... 99. 4. 2013-08-06 "Ketinimų protokolas dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo",... 100. 5. 2013 m. gruodžio (toliau be datos) "Susitarimas prie 2013-06-12... 101. 6. 2014-01-15 Susitarimas, be parašų, be antspaudų, 1 lapas, kuriame... 102. 7. 2013-07 (toliau be datos) "Susitarimas dėl įrangos pagerinimo išlaidų),... 103. 8. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 104. 9. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 105. 10. UAB "( - )" 2013-08-26 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 106. 11. UAB "( - )" 2013-08-14 "Neįpareigojantis komercinis pasiūlymas", 1 lapas,... 107. 12. UAB "( - )" adresuotas įmonei "( - )" 2013-08-14 "Dėl komercinio... 108. Liudytojas paaiškino, kad pirmą kartą mato šiuos dokumentus. Juose... 109. 2018-01-11 UAB "( - )" pateikė civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 110. Ikiteisminio yrimo metu prie bylos prijungta: advokato V. M. 2013-08-28... 111. Akcininkų susirinkimo sprendimu UAB "( - )" direktoriumi paskirtas M. V. (t.1... 112. VĮ Registrų centro duomenys liudija, kad M. V. dėl UAB“( - )“... 113. 2013 05 06 sutartimis A. Ž. ir V. Ž. savo turimas UAB”( - )” akcijas... 114. J. K. dalį savo turimų UAB“( - )“ akcijų pardavė I. P. ir B. S.,... 115. 2013 08 07 UAB“( - )“ akcininkais buvo J. K. (34 % akcijų), o vietoje A.... 116. Banko duomenys patvirtina, kad A. B. sumokėjo bendrovei UAB“( - )“20000... 117. 2013 07 22 A. B. kreipėsi į UAB“( - )“ reikalaudamas grąžinti... 118. 2013 08 02 A. B. pareiškė ieškinį atsakovui UAB“( - )“, reikalaudamas... 119. Ikiteisminio tyrimo metu duomenys iš bankų apie piniginių lėšų judėjimą... 120. 2013 08 27 A. B. ieškinio atsakovui UAB“( - )“ atsisakė.(t.3... 121. J. K., kaip asmuo valdantis UAB“( - )“ 100 procentų akcijų, 2012-01-30... 122. 2013 09 11 banko nurodymas patvirtina, kad J. K. sumokėjo 50.000 Lt piniginį... 123. 2013-09-12 pasirašyta paskolos sutartis dėl 50.000 Lt: paskolos davėjas - J.... 124. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikta paskolos sutartis, sudaryta 2013 08 13... 125. 2013 08 28 UAB“( - )“ kreipėsi į UAB“( - )“, prašydama už (vietoje)... 126. Ikiteisminio tyrimo metu pateiktas 2013 07 16 UAB“( - )“ akcininkės J. K.,... 127. 2014 03 17 UAB“( - )“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB“( - )“ dėl... 128. A. Ž. ikiteisminio tyrimo metu pateikė M. V. 2014 05 12 Sutikimą, kuriame V.... 129. 2014 06 05 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį minėtoje... 130. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 06 10 nutartimi civilinę bylą Nr.... 131. Įrodymų vertinimas ir teismo išvados.... 132. M. V. pareikšti kaltinimai inkriminuojant veiką, numatytą Lietuvos... 133. Teismai formuoja praktiką, kad turto iššvaistymas (BK 184 straipsnis) –... 134. Turto iššvaistymas objektyviai pasireiškia kaltininkui patikėto ar jo... 135. Tuo pačiu, Lietuvos Aukščiausiasis teismas kasacinėse nutartyse,... 136. Tačiau tam, kad padaryti išvadą, jog civiliniai teisiniai santykiai... 137. Ilgametėje teismų praktikoje sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo... 138. Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai,... 139. Bylos nagrinėjimo metu apklausti asmenys – I. P., B. S., V. Ž. ir A. Ž.... 140. Ištirti įrodymai patvirtina, kad, sulaikius brolius Ž. ir patalpinus juos į... 141. Suėmus brolius Ž. ir pradėjus bendravimą su A. B., abu šie asmenys – V... 142. UAB“( - )“ tuometinės akcininkės – brolių Ž. giminaitės I. P. ir B.... 143. Jau minėti ištirti bylos nagrinėjimo metu įrodymai patvirtina, kad atleidus... 144. Tiek pats M. V., tiek broliai Ž. patvirtino, kad 2013 m,. rudenį jie visi... 145. Jau minėti bylos duomenys patvirtina, kad 2014 m. sausio mėnesį brolių Ž.... 146. Minėta, jog susiformavusioje teisinėje praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 147. Kaltinamasis M. V., advokatas V. M. teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad... 148. Visi teisminio nagrinėjimo metu apklausti asmenys patvirtino tą faktą, kad... 149. Bylos nagrinėjimo metu apklausti asmenys tvirtino, kad UAB“( - )“ apskaita... 150. M. V. inkriminuojama, kad jis, disponuodamas UAB „( - )“ banko sąskaita... 151. 2013-07-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt( 289,62 EUR);... 152. 2013-08-01 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2500 Lt (724,05 EUR);... 153. 2013-08-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579, 24 EUR);... 154. 2013-08-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 155. 2013-08-18 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 156. 2013-08-23 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 157. 2013-09-26 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);... 158. 2013-10-04 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 1000 Lt (289,62 EUR);... 159. 2013-10-08 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);... 160. 2013-11-07 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 2000 Lt (579,24 EUR);... 161. 2013-11-10 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 500 Lt (144,81 EUR);... 162. 2013-11-21 iš bankomato, esančio ( - ) išgrynino 40 Lt (11,58 EUR), iš viso... 163. Pats kaltinamasis neneigė naudojęs įmonės sąskaitoje esančias lėšas,... 164. M. V. inkriminuojama veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos... 165. M. V. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Kaltės nepripažino. Jo... 166. M. V. veikos padarymo metu nebuvo teistas. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 05... 167. Įvertinus nurodytas aplinkybes, tai, kad kaltinamasis dirba, teismas daro... 168. UAB“( - )“ ieškinys tenkinamas dalinai, priteisant iš M. V. 4912,82... 169. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305, 307... 170. M. V. (M. V.) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 171. Paskirtą bausmę Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str.4d. pagrindu... 172. Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš M. V. priteisti 4912,82 eurų... 173. M. V. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos skirti kardomąją priemonę... 174. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam...