Byla 2S-107-212/2016
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2015

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. A. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-5323-812/2015 pagal pareiškėjo V. A. prašymą suinteresuotam asmeniui J. M. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2015 ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2015 CPK 366 str. 1 d. 2p. pagrindu, panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-10-28 sprendimą, kurioje atmestas V. A. priešieškinis ir toje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš J. M. 18 873,40 Eur nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-04-28 iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gavo duomenis, kad J. M. 2008-05-28 laikė galvijų bandą (duomenys nekelbtini). Pateikti duomenys įrodo priešieškinio aplinkybes, kad J. M. nuo 2008 m. gegužės mėnesio iki 2013 metų naudojosi ferma, už kurios sugadinimą V. A. priešieškiniu prašė atlyginti 18 873,40 Eur (65 166, 09 Lt) nuostolius. Naudojimosi laikotarpiu suinteresuotas asmuo privalėjo išlaikyti ir saugoti jam perduotą fermą, daryti jos einamąjį ir kapitalinį remontą, apmokėti išlaikymo išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 21 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą; priteisė iš pareiškėjo J. M. 150 Eur advokato pagalbos išlaidas bei 6,22 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Nustatė, kad ieškovas J. M. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo V. A. 5 000 Lt sumokėto avanso pagal 2005-03-02 UAB „Kajaras“, atstovaujamos J. M., ieškovo tėvo, ir ŽŪB „Teresdvaris“, atstovaujamos V. A., preliminarią fermos, unikalus Nr. (duomenys nekelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį, priteisti 842,52 Lt nuostolių, 1 350 Lt palūkanų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškiniu V. A. prašė priteisti iš J. M. 65 166,09 Lt nuostolių atlyginimą už fermos, unikalus Nr. (duomenys nekelbtini), esančios (duomenys nekelbtini)sugadinimą, kuria neatlygintinai nuo 2005 m. iki 2013 m. lapkričio mėn. naudojosi ieškovas iš pradžių veikdamas su tėvu J. M., vėliau vienas. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014-10-28 sprendimu ieškovo ieškinį ir atsakovo priešieškinį atmetė. Dėl priešieškinio reikalavimų teismas pažymėjo, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovą ir atsakovą siejo sutartiniai panaudos teisiniai santykiai, nenustatė, kad J. M. buvo panaudos gavėjas, todėl jis nėra atsakingas už žalą panaudos davėjui V. A.. Panevėžio apygardos teismas 2015-03-19 sprendimu Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-10-28 sprendimo dalį, kuria atmestas J. M. ieškinys, panaikino ir ieškinį tenkino iš dalies, pripažino 2005-03-02 UAB „Kajaras“, atstovaujamą J. M., ir ŽŪB „Teresdvaris“, atstovaujamą V. A., rankpinigių sutartį niekine ir negaliojančia, priteisė iš V. A. 1 448,10 Eur bei 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo J. M. naudai, kitą ieškinio dalį atmetė. Likusią sprendimo dalį paliko nepakeistą. Panevėžio apygardos teismas sprendime, pasisakydamas dėl priešieškinio reikalavimų, nurodė, kad atsakovas V. A., reikšdamas reikalavimą priteisti nuostolius, padarytus fermai, ir teigdamas, kad šie nuostoliai padaryti ieškovo J. M. veiksmais, turėjo įrodyti, jog žala padaryta būtent ieškovo veiksmais. Preliminari sutartis dėl fermos ir kitų pastatų pirkimo buvo sudaryta su UAB „Kajaras“, šis juridinis asmuo siekė pastatus įgyti ir fermoje vykdė veiklą, byloje esantys įrodymai nepagrindė V. A. teiginių, kad panaudos sutartis buvo sudaryta būtent su ieškovu J. M., kurio įgyta ūkininko kvalifikacija ir siekis ūkininkauti taip pat nėra pakankami įrodymai, jog fermos pastatų panaudos sutartis buvo sudaryta būtent su fiziniu asmeniu J. M., o ne su UAB „Kajaras“, kurią atstovavo ieškovo tėvas J. M., ar su ieškovo tėvu.

7Pareiškėjo pateikti įrodymai – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažyma apie tai, kad Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje yra registruotos suinteresuoto asmens J. M. dvi galvijų bandos (duomenys nekelbtini) ir (duomenys nekelbtini), bei išrašas iš Ūkinių gyvūnų registro informacinės sistemos – nepagrindė pareiškėjo V. A. teiginių, kad panaudos sutartis buvo sudaryta būtent su suinteresuotu asmeniu J. M., tik patvirtina J. M. ūkininkavimo faktą, todėl neturi teisinės reikšmės proceso atnaujinimui. Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nenurodyta, kad J. M. galvijų bandos buvo laikomos būtent V. A. priklausančioje fermoje, unikalus Nr. (duomenys nekelbtini), esančioje (duomenys nekelbtini), be to minėti duomenys Ūkinių gyvūnų registre įregistruoti 2007-06-29 ir 2008-05-28, todėl buvo žinomi bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudarė pareiškėjo nurodyto bei kitų proceso atnaujinimo pagrindų, neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotų požymių, todėl prašymą atnaujinti procesą atmetė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-10-21 nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog teismas padarė esminę klaidą, paskyręs prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Teismas galimai nesuprato pareiškėjo prašymo, nenustatinėjo ar įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančiojo asmens teises ar įstatymo saugomus interesus, o prie prašymo pateiktus įrodymus įvertino netinkamai ir tai padarė pažeisdamas tiek procesines, tiek materialines teisės normas. Teismas nesivadovavo LAT praktika. Apelianto pateikti įrodymai pagrindžia, kad panaudos sutartis buvo sudaryta su suinteresuotu asmeniu J. M., o ne vien tik patvirtina J. M. ūkininkavimo faktą. Apeliantas nurodė, jog J. M. nuo 2005 m. pradžioje, veikdamas kartu su tėvu, vėliau pats vienas, iki 2013 m. lapkričio mėn. naudojosi jo ferma, sudarė panaudos sutartį, per visą naudojimosi laikotarpį ieškovas privalėjo tinkamai prižiūrėti apelianto nekilnojamąjį turtą, o pasibaigus sutarčiai grąžinti fermą tokios būklės, kokios ji buvo. Tai, kad J. M. panaudos sutartį sudarė su ieškovu patvirtina Savivaldybės pažymėjimas apie tai, kad J. M. baigė ūkininkavimo kursus bei prie proceso atnaujinimo pateikti nauji dokumentai liudijantys, jog J. M. laikė galvijų bandą. Tai, kad abu Mikoniai naudojosi apelianto ferma patvirtina apklausti liudytojai. Be to, J. M. mokėjo už elektros galios išpirkimą fermoje, atliko kitus veiksmus pagal panaudos sutartį. Jeigu panaudos sutartis būtų sudaryta UAB „Kajaras“ vardu ieškovo tėvas, tai tokia sutartis būtų buvusi bendrovės dokumentuose, tačiau jos nėra. Be to, ieškovo tėvas nebuvo ūkininkas, jis tik padėdavo sūnui fermoje. Todėl teismas turėjo konstatuoti tam tikrų aplinkybių buvimą ar nebuvimą, tačiau to teismai nepadarė ir vienintelis būdas nepalikti nepagrįstų sprendimų yra proceso atnaujinimas. Teismas nepagrįstai nurodė, jog apeliantui apie pateiktus dokumentus buvo jau žinoma anksčiau, kadangi šie duomenys nebuvo žinomi bylos nagrinėjimo metu. Pagal LAT suformuotą praktiką dėl proceso atnaujinimo nėra nurodyta, jog aplinkybės pagal datą turėjo būti žinomos, o išaiškinta, kad sprendžiamas klausimas, ar jos buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, o ne apskritai tokios aplinkybės egzistavo. Teismas proceso atnaujinimo klausimą turi spręsti ne formaliai, bet atsižvelgti į šio instituto paskirtį. Savo prašyme nurodė aplinkybes dėl kurių būtina atnaujinti procesą Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2014. Mano, jog prašymas atnaujinti procesą turėjo būti nagrinėjamas toje pačioje byloje, o ne naujai užvestoje byloje, nes tai yra esminis pažeidimas, sutrukdęs priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Teismas pažeidė procesines normas, nes bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka, ko pasekoje pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, nes buvo neapklaustas, negalėjo duoti paaiškinimų, pareikšti prašymų. Įstatymas nenumato galimybės rašytinio proceso tvarka tirti naujai pateiktus įrodymus, nes tai pažeidžia CPK 183 str., todėl liko neišnagrinėtas esminis klausimas dėl pareiškėjo pateiktų įrodymų, pagrindžiančių proceso atnaujinimo pagrindą. Pateikti įrodymai yra naujos aplinkybės, kurių teismai netyrė, todėl pageidauja žodinio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. Mano, kad bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka užkirstų galimybę apeliantui aprėpti visus ginčo situacijos nagrinėjimo faktinius ir teisinius aspektus. Be to, taip būtų tinkamiausiai įgyvendintas teisės būti išklausytam civilinio proceso principas.

10Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartis paliktina nepakeista (337 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

13Nagrinėjant V. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2014 prie naujai pradėtos civilinės bylos Nr. A2-5323-812/2015 yra prijungta jau išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-3024-452/2014, kurioje ir prašoma atnaujinti procesą. Taigi, apeliantas nepagrįstai teigia, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs prašymą atnaujinti procesą naujai pradėtoje byloje, padarė esminį pažeidimą ir todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

14Apeliantas prašo nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka, nes priešingai jam būtų užkirsta galimybė aprėpti visus ginčo situacijos nagrinėjimo faktinius ir teisinius aspektus, nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ji bus išnagrinėta teisingiau ir efektyviau. CPK 336 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklė – atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys atskirajame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui neprivalomas. Teismų praktikoje įstatymu nustatyta teismo teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka aiškinama tokiu būdu, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-27 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-304/2013).

15Apeliantas prašymą nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka iš esmės grindžia argumentais, kad tokiu būdu byla bus teisingiau ir efektyviau išnagrinėta, be to jam nebūtų užkirsta galimybė aprėpti visus ginčo situacijos nagrinėjimo faktinius ir teisinius aspektus. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto nurodytus argumentus, atsižvelgdamas į tai, kad visi objektyvūs rašytiniai įrodymai būtini visapusiškam, pilnam ir objektyviam bylos išnagrinėjimui, atsižvelgiant į jos specifiką yra pateikti, nemato pagrindo skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka ir nukrypti nuo bendrosios atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliaciniame procese formos taisyklės.

16Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas teismo posėdyje, jo tvarką ir teismo veiksmus reglamentuoja CPK 370 straipsnio 2 ir 3 dalys. Priėmęs prašymą atnaujinti procesą, teismas jo kopijas išsiunčia šalims ir tretiesiems asmenims ir paskiria prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Todėl visiškai nepagrįstai apeliantas nurodo, jog teismas pažeidė civilinį procesą, nes bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Įstatymas nenumato imperatyviai prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėti žodinio proceso tvarka.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad naujai paaiškėjusių aplinkybių esminės reikšmės bylai pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau byloje turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-24 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-183/2010; 2010-06-01 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-250/2010; 2011-05-03 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-192/2011 ir kt.). Taigi, procesui atnaujinti aptariamu teisiniu pagrindu nepakanka tik pateikti naujų dokumentų ar duomenų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą. Proceso atnaujinimo institutas – ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytą pagrindą, kuris konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-29 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-356/2006; 2007-06-21 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-303/2007; 2008-08-25 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-403/2008 ir kt.).

18Apeliantas pagrįstai nurodo, kad procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, jog dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2014 ieškovo J. M. ir atsakovo V. A. ginčas buvo susijęs su be pagrindo įgyto turto priteisimu bei nuostolių atlyginimu. Ieškovas J. M. prašė priteisti jo naudai iš atsakovo V. A. 5‘000 Lt sumokėto avanso pagal 2005-03-02 preliminarią fermos pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Kajaras“ ir ŽŪB „Teresdvaris“ bei 842,52 Lt nuostolių, 1‘350 Lt palūkanų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas V. A. priešieškiniu prašė priteisti iš J. M. 65‘166,09 Lt nuostolių atlyginimą už fermos, kuria neatlygintinai nuo 2005 m. iki 2013 m. lapkričio mėn. naudojosi ieškovas iš pradžių veikdamas su tėvu J. M., vėliau vienas, sugadinimą (civ. bylos Nr. 2-3024-452/2014 b. l. 3-4, 47-48).

20Šalių ginčas išnagrinėtas Panevėžio apygardos teismui 2015 m. kovo 19 d. priėmus sprendimą ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-10-28 sprendimo dalis, kuria atmestas J. M. ieškinys, panaikinta, bei šioje dalyje priimtas naujas sprendimas: J. M. ieškinys patenkintas iš dalies. Teismas pripažino 2005 m. kovo 2 d. UAB „Kajaras“ ir ŽŪB „Teresdvaris“ rankpinigių sutartį niekine ir negaliojančia, priteisė iš V. A. 1‘448,10 Eur bei 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo J. M. naudai. Kitą ieškinio dalį atmetė ir likusią sprendimo dalį paliko nepakeistą.

21Apeliacinės instancijos teismas minėtoje civilinėje byloje dėl atsakovo V. A. priešieškinio reikalavimo priteisti iš J. M. nuostolius, kuriuos pastarasis padarė fermai ją naudodamasis panaudos sutarties pagrindu, konstatavo, jog byloje pateikti duomenys ir liudytojų parodymai nepagrindė V. A. teiginių, kad panaudos sutartis buvo sudaryta būtent su ieškovu J. M., kad J. M. įgyta ūkininko kvalifikacija ir siekis ūkininkauti taip pat nėra pakankami įrodymai, jog fermos pastatų panaudos sutartis buvo sudaryta su fiziniu asmeniu J. M., o ne su UAB „Kajaras“, kurią atstovavo ieškovo tėvas J. M., ar su ieškovo tėvu.

22Pareiškėjas V. A. teigia, kad jo pateiktas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2015-04-28 raštas Nr. 45SD-101 (b. l. 6-7) ne tik patvirtina J. M. ūkininkavimo faktą, bet ir įrodo, jog panaudos sutartis buvo sudaryta būtent su J. M..

23Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais. V. A. pateikta pažyma patvirtina, kad J. M. Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje 2007-06-29 ir 2008-05-28 yra įregistruotos dvi galvijų bandos: (duomenys nekelbtini). Pažymos grafos „Laikymo vietos paskirtis“ ir „Laikymo vietos tipas“ neužpildytos, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog J. M. laikė gyvulių bandą V. A. fermoje, esančioje (duomenys nekelbtini) ir tuo pačiu, kad su J. M. buvo sudaryta panaudos sutartis (CPK 177 str.).

24Apelianto pakartotinai nurodomos aplinkybės kad J. M. 2007-03-26 pateikė savivaldybei prašymą ūkininkavimui, kad 2005-03-15 baigė kursus pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, išlaikė egzaminus, kad siekė gauti ES paramą ir pan., negali būti vertinamos iš naujo, nes šias aplinkybes įvertino ir dėl jų pasisakė apeliacinės instancijos teismas, priimdamas 2015-03-19 sprendimą. Minėtas sprendimas įsiteisėjo, todėl pasisakyti dėl nustatytų aplinkybių nėra pagrindo (CPK 182 str.).

25Nepagrįstai apeliantas teigia, kad įstatymas nenustato galimybės rašytinio proceso tvarka tirti naujai pateiktus įrodymus. Pagal CPK 183 straipsnio nuostatas bylą nagrinėjantis teismas įrodymus tyria civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, ar byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, ar rašytinio.

26Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo V. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo, vertino tiek pareiškėjo pateiktus naujus įrodymus, tiek įrodymus bei teismų nustatytas aplinkybes, esančius civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2014.

27Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias civilinio proceso kodekso taisykles ir neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Šioje stadijoje byla nagrinėjama pakartotinai ir turi būti tikrinamas įsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas pagal civilinio proceso kodekso nustatytas bendrąsias bylos nagrinėjimo taisykles. Atnaujinus procesą, teismas turi pasisakyti dėl visų pareiškėjo nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir juos analizuoti atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nes tik šitaip galima atsakyti į klausimus, ar pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai iš tikrųjų leidžia abejoti byloje priimto ir įsiteisėjusio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu. Pareiškėjas įrodymų, paneigiančių Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-10-28 ir Panevėžio apygardos teismui 2015-03-19 sprendimuose nurodytus argumentus, nustatytas faktines aplinkybes, su kuriomis apeliacinės instancijos teismas sutinka ir nekartoja, nepateikė.

28Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkami jas ištyrė, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, dėl ko skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 263, 338 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punkto 1 dalimi, teismas

Nutarė

30Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 21 d. nutartimi atmetė... 7. Pareiškėjo pateikti įrodymai – Valstybinės maisto ir veterinarijos... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 10. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m.... 13. Nagrinėjant V. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.... 14. Apeliantas prašo nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka, nes... 15. Apeliantas prašymą nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka iš... 16. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas teismo posėdyje, jo tvarką ir... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad naujai paaiškėjusių... 18. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-3024-452/2014 ieškovo... 20. Šalių ginčas išnagrinėtas Panevėžio apygardos teismui 2015 m. kovo 19 d.... 21. Apeliacinės instancijos teismas minėtoje civilinėje byloje dėl atsakovo V.... 22. Pareiškėjas V. A. teigia, kad jo pateiktas Valstybinės maisto ir... 23. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais. V.... 24. Apelianto pakartotinai nurodomos aplinkybės kad J. M. 2007-03-26 pateikė... 25. Nepagrįstai apeliantas teigia, kad įstatymas nenustato galimybės rašytinio... 26. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 27. Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą... 28. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 30. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartį palikti...