Byla e2-111-183/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dussmann Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutarties, kuria atmestas nurodyto ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5838-232/2014 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Pontem“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,Dussmann Service“ 2014 m. spalio 1 d. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos viešojo pirkimo komisijos 2014 m. rugpjūčio 21 d. rašte Nr. SR-4006 ,,Dėl pasiūlymo atmetimo (pirkimo Nr. 151846)“ nurodytus sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų atmetimo ir pirkimo vykdymo apklausos būdu bei nutraukti atviro konkurso būdu vykdytą konkursą, 2014 m. rugpjūčio 28 d. kvietimą pateikti pasiūlymus Nr. 4110, o taip pat panaikinti visus kitus su šiais sprendimais susijusius sprendimus ir bet kokias šių sprendimų sukeltas pasekmes; taikyti restituciją – grąžinti ginčo šalis į padėtį, buvusią iki ginčijamų atsakovo sprendimų priėmimo viešajame pirkime ,,Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius“ paslaugoms įsigyti (vykdomo tiek supaprastinto atviro konkurso, tiek apklausos būdu); įpareigoti atsakovą tęsti nutraukto viešojo pirkimo, vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir sudaryti pasiūlymų eilę; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškiniu taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovą sustabdyti paskelbto viešojo pirkimo ,,Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius“ paslaugoms įsigyti (tiek vykdomo supaprastinto atvirto konkurso, tiek apklausos būdu) procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB ,,Dussmann Service“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas nurodė, kad atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos siekia įsigyti ,,Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius“ paslaugas, taigi ginčijamas pirkimo dalykas yra glaudžiai susijęs su viešuoju interesu, be to, atsakovo perkamos paslaugos bus finansuojamos iš valstybės biudžeto. Teismo teigimu, nors ieškovas yra nurodęs, kad atsakovui minėtas paslaugas sutarties pagrindu tiekia trečiasis asmuo UAB ,,Pontem“ ir šių paslaugų teikimas pacientams yra užtikrintas iki pirkimo procedūrų pabaigos, tačiau iš esmės nėra duomenų apie šios sutarties galiojimo terminą; sustabdžius pirkimo procedūras, paslaugų pirkimas gali būti nukeltas ilgesniam laikui, be to, atsižvelgtina ir į bylos nagrinėjimo terminus teismuose, kadangi tai neigiamai įtakotų atsakovą.

8Teismas sprendė, kad, įvertinus nurodytas aplinkybes, neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių pasekmės viršytų jų teikiamą naudą, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių tikslo, pažeistų viešąjį interesą; prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstytos aplinkybės ir argumentai nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismas pažymėjo, kad patenkinus ieškinio reikalavimus, ieškovas Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 96 straipsnio pagrindu turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovas UAB ,,Dussmann Service“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovą sustabdyti paskelbto viešojo pirkimo dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugoms įsigyti (tiek vykdomo supaprastinto atviro konkurso, tiek apklausos būdu) procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje; išreikalauti iš atsakovo rašytinius įrodymus – atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Pontem“ sudarytas 2014-04-18 sutartį Nr. 14-C-596 ir 2014-08-01 sutartį Nr. 14-C-1124. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  • Teismas klydo, spręsdamas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą; nenurodė viešajam interesui galinčios kilti žalos; paslaugų pirkimas atsakovo pacientams savaime nereiškia viešojo intereso pažeidimo; maitinimo paslaugų teikimas iki pirkimo procedūrų pabaigos yra užtikrintas šiuo metu galiojančia atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta sutartimi; be to, perkančioji organizacija gali įsigyti paslaugų VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu neskelbdama konkurso ir taip užtikrinti nepertraukiamą pacientų maitinimą iki naujos paslaugų sutarties sudarymo;
  • Teismas nukrypo nuo teismų praktikos ir nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo suinteresuotumas maitinimo paslaugų įsigijimu yra didesnė vertybė nei ieškovo ginčijamų pirkimo procedūrų teisėtumas; ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nei vienai iš šalių nesuteiktų perdėto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui (pirkimo procedūrų teisėtumui) pasiekti; teismų praktikoje pripažįstama, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios; priešingu atveju, t. y. nenustačius įpareigojimų sustabdyti pirkimo procedūras, tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu;
  • Teismas neatsižvelgė į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje numatytą viešųjų pirkimų tikslą, ekonomiškumo principą bei ieškovo teisėtą suinteresuotumą pirkimo sutarties sudarymu; kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, gali būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis ir ieškovo galimybės sudaryti šią sutartį būtų apribotos, o tai suponuoja žalos atsiradimo riziką; VPĮ 96 straipsnyje numatyta galimybė prisiteisti žalos atlyginimą nėra pakankama priemonė ieškovo interesams apsaugoti;
  • Teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl ieškinio prima facie pagrįstumo bei grėsmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymui; ieškinio prima facie pagrįstumą patvirtina tai, kad atsakovas pažeidė imperatyvią VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatą, nes visų tiekėjų pasiūlymus atmetė dėl tariamai per didelių kainų, nors jos neviršijo atsakovo patvirtinto ir paskelbto pirkimo biudžeto.

11Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį. Nurodo, kad teismas tinkamai vertino viešojo intereso aspektą, pagrįstai įvertino tai, kad atsakovas yra viešoji įstaiga, o perkamos paslaugos bus finansuojamos iš valstybės biudžeto. Pažymėjo, kad atmetus tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės kainos, atsakovas visus tiekėjus, atitikusius minimalius kvalifikacijos reikalavimus (įskaitant ir ieškovą), pakvietė dalyvauti apklausoje, kurioje bus deramasi dėl tiekėjų kainų pasiūlymų. Atsakovo teigimu, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas būtų priverstas ir toliau maitinimo paslaugas pirkti iš dabartinio paslaugų teikėjo, su kuriuo sutartis buvo sudaryta, įvykdžius pirkimą apklausos būdu, pasiūlymą pateikus vienam pirkėjui. Atsakovas pažymi, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, jis toliau tęs pirkimo procedūrų vykdymą, kurių metu derėsis su ieškovu ir kitu maitinimo paslaugų teikėju dėl jų pasiūlymų kainų ir sudarys sutartį su tiekėjų, pasiūliusiu mažiausią kainą. Atsakovo teigimu, apygardos teismas pagrįstai sprendė, kad neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių pasekmės viršytų jų teikiamą naudą ir neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių tikslo, tuo tarpu ieškovas nepateikė argumentų dėl jam galinčios atsirasti žalos.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

15CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu bylos šalių rungimosi principu bei CPK 178 straipsnyje nustatyta bylos šalių įrodinėjimo pareiga, grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16CPK XXI1 skyriuje „Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai“, kuriame nustatytos specialiosios viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo taisyklės, įtvirtintos nuostatos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose (CPK 4237 str.). Pagal CPK 4237straipsnio 1 dalį bei VPĮ 93 straipsnio 2 dalį teismas, tiekėjo prašymu, laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

17Pagal teismų praktiką, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus galutinio teismo sprendimo priėmimo egzistuoja ir tuomet, kai yra priimtas ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012; 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-980/2014; 2014 m. birželio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1046/2014; 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1326/2014).

18Apygardos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo pagrindo teigti apie šio prašymo nepagrįstumą, padarė teisingas esmines išvadas ir, priimdamas skundžiamą nutartį, nepažeidė įstatymo.

19Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais buvo nuspręsta atmesti pasiūlymus, pateiktus supaprastintame atvirame konkurse dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugai pirkti dėl per didelės kainos ir pasiūlyta dalyvauti nurodytame pirkime apklausos būdu.

20Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu, priimtu nagrinėjamoje byloje (Nr. 2-5838-232/2014), atmetė nurodytą ieškovo ieškinį. Taigi, esant priimtam ieškovui nepalankiam pirmosios instancijos teismo sprendimui, yra pagrindo teigti, kad preliminariai nepagrįsti ieškinio reikalavimai (CPK 144 str. 1 d., 4237 str.). Dėl nurodyto atmetami kaip nepagrįsti ieškovo atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo (CPK 12 str. ir 178 str.).

21Nagrinėjamu atveju, nustačius, jog ieškinys preliminariai nepagrįstas, ir turint omenyje pirkimo objekto paskirtį, be to, kitas byloje nustatytas aplinkybes, tarp jų tai, kad ieškovui, kartu su kitais pirkimo dalyviais, yra pasiūlyta dalyvauti pirkimo procedūrose apklausos būdu ir pateikti savo pasiūlymą, darytina išvada, kad apygardos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai netenkino ieškovo prašymo, tinkamai įvertinęs bylos duomenis, reikšmingus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, tarp jų, susijusius ir su proporcingumo, viešojo intereso aspektais, pagrįstai teigdamas, jog neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių pasekmės viršytų jų teikiamą naudą ir neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių tikslo (CPK 144 str., 4237 str. 1 d.).

22Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirajame skunde išdėstytais motyvais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

23Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB ,,Dussmann Service“ 2014 m. spalio 1 d. kreipėsi su ieškiniu... 4. Ieškovas ieškiniu taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones:... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 7. Teismas nurodė, kad atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 8. Teismas sprendė, kad, įvertinus nurodytas aplinkybes, neigiamos laikinųjų... 9. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB ,,Dussmann Service“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. CPK XXI1 skyriuje „Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai“,... 17. Pagal teismų praktiką, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 18. Apygardos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 20. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus... 21. Nagrinėjamu atveju, nustačius, jog ieškinys preliminariai nepagrįstas, ir... 22. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirajame skunde išdėstytais motyvais... 23. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį....