Byla 2-1527-157/2017
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo V. G. prašymas atstatydinti iš pareigų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ bankroto administratorę uždarąją akcinė bendrovę ,,Atenergo“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,CB Logistic“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Atenergo“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo V. G. prašymas atstatydinti iš pareigų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ bankroto administratorę uždarąją akcinė bendrovę ,,Atenergo“.

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
    1. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei ,,CB Logistic“ (toliau – BUAB ,,CB Logistic“) iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Atenergo“ (toliau – UAB ,,Atenergo“, bankroto administratorius). Teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
    2. Pareiškėjas kreditorius V. G. teismui pateikė prašymą atstatydinti bankroto administratorių UAB „Atenergo“. Pareiškėjas teigia, kad bankroto administratorius neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) jam keliamų reikalavimų, o taip pat nevykdo savo pareigų. Teigia, kad nors įmonės dokumentai administratoriui buvo perduoti 2013 m. vasario 3 d., tačiau veiksmų dėl perduoto turto administravimo jis ėmėsi tik 2014 m. rugsėjo 11 d., išsiųsdamas R. B. pranešimą dėl trumpalaikio turto, kurio likutinė vertė pagal 2012 m. birželio 30 d. balansą yra 140 000,00 Eur. Per penkerius metus nuo bankroto bylos iškėlimo administratorius sugebėjo išsiųsti tik vieną pranešimą. Taip pat mano, kad bankroto administratorius yra suinteresuotas šios bankroto bylos baigtimi, nes be įmonės kreditorių susirinkimo žinios ir sutikimo koregavo įmonės balansus, iki šiol nėra išanalizuoti įmonės sandoriai (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas). Be to, kreditorių susirinkimas nepatvirtino jo pateiktų veiklos ataskaitų.
    3. Bankroto administratorius UAB „Atenergo“ pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su prašymu nesutinka. Pažymėjo, kad yra pateikęs 6 civilinius ieškinius, kuriuose buvęs įmonės vadovas R. B. buvo patrauktas atsakovu, todėl nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad jis bankroto byloje gina šio asmens interesus. Mano, kad pareiškėjas tokiais savo veiksmais siekia vilkinti bankroto procesą.
    4. Kreditorius R. B. su prašymu sutiko, nurodė, kad bankroto administratorius šiuo atveju turi būti atstatydintas dėl jo padarytų pažeidimų, bankroto proceso nepagrįsto vilkinimo bei kreditorių interesų nepaisymo. Mano, kad bankroto administratorius yra suinteresuotas atgauti jam nustatytą iš tiesų didžiulį atlyginimą, nepaiso kreditorių interesų, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, taip tik didindamas bankrutuojančios įmonės sąnaudas dėl daugybės civilinių procesų prieš jį ir kitus asmenis, kurie visi, iš esmės, baigiasi tuo pačiu (arba ieškinio atmetimu, arba ieškinio atsisakymu). Administratoriui dėl piktnaudžiavimo proceso teisėmis ne kartą skirtos baudos kitose bylose, bankroto bylą nagrinėjantis teismas taip pat yra jam paskyręs baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis sprendžiant bankroto termino pratęsimo klausimą. Tačiau kreditorius pažymėjo, kad nesutinka su pareiškėjo niekuo nepagrįstomis prielaidomis apie tai, kad administratorius yra suinteresuotas bankroto bylos baigtimi būtent jo naudai. Taip pat nesutinka su pareiškėju, kad administratorius neišanalizavo visų įmonės sandorių. Jo nuomone, administratorius ne tik išanalizavo visus sandorius, tačiau visomis įmanomomis priemonėmis siekdamas padaryti jam ir jo artimiesiems spaudimą, prireiškė eilę nepagrįstų ieškinių, šiuos sandorius netinkamai aiškindamas.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 30 d. nutartimi patenkino pareiškėjo kreditoriaus V. G. prašymą ir atstatydino UAB ,,Atenergo“ iš BUAB ,,CB Logistic“ bankroto administratoriaus pareigų.
 2. Teismas, įvertinęs tai, kad bankroto administratorius iniciavo aštuonis teisminius procesus bankrutuojančios įmonės naudai (Raseinių rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-55-476/2015, 2-1380-476/2014, 2-856-237/2015; Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-644-856/2017, 2-476-267/2014, e2-737-569/2017, B2-278-569/2017); tai, kad dauguma ieškinių buvo atmesti arba bankroto administratorius atsisakė savo reikalavimų; kad ieškinys dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia (civilinė byla Nr. e2-737-569/2017) pateiktas tik 2017 m. balandžio 11 d., o civilinėje byloje Nr. B2-278-569/2017 kreditorinis reikalavimas ginčijamas 2016 m. birželio 6 d., kai dokumentai administratoriui buvo perduoti 2013 m. sausio 3 d.; tai, kad reikalavimą dėl kreditorinio reikalavimo sumažinimo jis atsiėmė – sprendė, kad tokiais savo veiksmais bankroto administratorius pažeidė IBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktą, o taip pat IBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, nes toks neracionalus, neprofesionalus administratoriaus vykdomas teisminių procesų iniciavimas ne gina, bet priešingai – pažeidžia kreditorių ir bendrovės interesus, trukdo bankroto procesui.
 3. Teismas taip pat sprendė, kad tai, jog bankroto administratorius prašymus pratęsti įmonės likvidavimo procedūras pateikė žymiai praleidęs ĮBĮ nustatytus terminus; vieną iš šių prašymų pateikė neturėdamas kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, – vertintinas kaip ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte nustatytų pareigų neatlikimas.
 4. Teismas taip pat nustatė, kad bankroto administratorius nepateikė visų kreditorių reikalautų finansinių ataskaitų, o pateiktąsias kreditorių susirinkimas atsisakė tvirtinti. Teismo vertinimu, tokiu savo neveikimu bankroto administratorius pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkto nuostatas.
 5. Teismas taip pažymėjo ir tai, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) atliko neplaninį bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ veikos patikrinimą administruojant bankrutavusią UAB „CB Logistic“ bei pateikė 2017 m. birželio 2 d. išvadą kurioje konstatavo, kad jis pažeidė Elgesio kodekso 6.4 papunktį, nes vengė šaukti kreditorių susirinkimus ir tuo vilkino atskiras įmones bankroto procedūras; pažeidė ĮBI 11 straipsnio 5 dalies 16 punktą – neteikė kreditorių susirinkimui tvirtinti finansinės atskaitomybės už 2013 m. bei pateikė kreditorių susirinkimui tvirtinti tik vieną finansinę ataskaitą – balansą už 2014 m.; kad pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu N r. 4-887 (2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.2 papunktį – 2015 m. finansines ataskaitas pateikė kreditorių susirinkimui tvirtinti tik po to, kai jos buvo pateiktos valstybės įmonei Registrų centrui; pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčius – neužtikrino, kad kreditorių susirinkimas klausimą dėl termino atnaujinimo ir pratęsimo ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nurodyto termino tolesnio pratęsimo svarstytų dar nesuėjus šiam terminui ir, jam jau suėjus, nešaukė kreditorių susirinkimo bei dėl jo pratęsimo tiesiogiai kreipėsi į teismą. Tarnyba konstatavo, kad nustatyti pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais, nėra administratoriaus elgesį, jo veiksmus (veikimą / neveikimą) pateisinančių objektyvių aplinkybių, kad dėl to reikšmingai pažeidžiami kreditorių interesai bei užvilkintos atskiros įmonės bankroto procedūros, be to, administratorius turi dvi galiojančias nuobaudas (įspėjimą ir viešą įspėjimą). Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V4-93 Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Atenergo“ skyrimo, nusprendė už nurodytus pažeidimus, nustatytus atlikus patikrinimą, bankroto administratoriui UAB „Atenergo“ skirti nuobaudą – viešą įspėjimą. Duomenų, ar įsakymas apskųstas, byloje nėra.
 6. Teismas, įvertinęs pirmiau paminėtų aplinkybių visumą, sprendė, kad atsakovės bankroto administratorius UAB „Atenergo“ netinkamai vykdo savo pareigas, tokiais savo veiksmais vilkina bankroto procesą ir taip pažeidžia kreditorių ir bendrovės teises ir teisėtus interesus, todėl konstatavo, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas jį atstatydinti iš šių pareigų (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8, 14, 16, 25 punktai).

4III. Atskirojo skundo argumentai

5

 1. Atskirajame skunde BUAB ,,CB Logistic“ bankroto administratorius UAB ,,Atenergo“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atmesti.
 2. Nurodė šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Priešingai nei sprendė teismas, visa informacija, susijusi su inicijuotais teisminiais ginčais buvo pateikta kreditoriams. Teismas visiškai nesigilino į tai, kokiomis aplinkybėmis buvo pradedami teisminiai procesai. Raseinių rajono apylinkės teismui ieškinys dėl skolos priteisimo iš V. G. buvo pateiktas todėl, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. gegužės 26 d. nutartyje konstatavo, jog įmonė turi reikalavimo teisę į V. G. dėl 15 844,81 Eur skolos priteisimo. Ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-644-856/2017 dėl 175 000 Eur žalos atlyginimo buvo pateiktas praėjus keliems metams po bankroto bylos iškėlimo, nes tokia būtinybė iškilo tik po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas paliko nenagrinėtą civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje Nr. 1A-375-148/2016. Įstatyme taip pat numatyta, kad turi būti pašalintos visos abejonės, susijusios pareikšto kreditorinio reikalavimo pagrįstumu. Be to, teikiant ieškinius teismui buvo pasitelkta advokatų kontora. Įstatymas suteikia teisę bankroto administratoriui savarankiškai įvertinti jam pateiktus duomenis, priimti sprendimus dėl procesų prieš įmonės skolininkus ar kreditorius pradėjimo.
  2. Teismas nenurodė svarbių ir objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų dėl bankroto administratoriaus netinkamumo, t. y. nenustatė, kad jis netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo jam įstatyme numatytų pareigų. Pareiškėjo išdėstytos subjektyvios prielaidos dėl pastarojo piktnaudžiavimo ar pasyvumo nesudaro pagrindo spręsti dėl jo atstatydinimo būtinumo. Administratorius negali vykdyti didžiausio kreditoriaus norų.
  3. Nepagrįsta teismo išvada, kad nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos, nes kiti kreditoriai pritarė joms, o administratorius privalėjo jas pateikti VĮ Registrų centrui. Pareiškėjas nenurodė priežasčių, kodėl negalėjo būti tvirtinamos minėtos ataskaitos.
  4. Nepagrįsta teismo išvada, kad administratorius netinkamai vykdė savo pareigas ir be pateisinamų priežasčių laiku nesikreipė dėl įmonės likvidavimo procedūros pratęsimo. Teismas prašymus dėl paminėtų terminų pratęsimo tenkino, todėl, priešingai nei spręsta, žala kreditoriams nebuvo padaryta.

6Teismas

konstatuoja:

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. Apeliacijos objektą sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas teismo nutarties (toliau ir skundžiama teismo nutartis), kuria pirmosios instancijos teismas atstatydino BUAB „CB Logistic“ bankroto administratorių UAB ,,Atenergo“ iš pareigų ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8, 14, 16, 25 punktų pagrindais. Absoliučių procesinio teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl byla nagrinėjama pagal apelianto UAB „Atenergo“ atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą.
 2. Kaip žinoma, ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje yra nustatyta, kokiais atvejais teismas atstatydina bankroto administratorių iš pareigų. Vienas iš tokių atvejų yra, kai šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai), t. y., kai kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo ir teismas nustato, kad nebus pažeisti prašymo nepateikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas. Pagal bylos medžiagą pareiškėjo V. G. finansinis reikalavimas sudaro 71,76 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos.
 3. Pažymėtina tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje nagrinėjamais klausimais ne kartą pažymėta, kad bankroto administratoriaus vaidmuo šiame procese yra ypač svarbus, nes iš esmės būtent nuo šio asmens kvalifikacijos bei tinkamo pareigų vykdymo priklauso jo skaidrumas, koncentruotumas, ekonomiškumas, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodas užtikrinimas, nepažeidžiant pačios bankrutuojančios įmonės interesų. Dėl šios priežasties įstatymo leidėjas, įtvirtindamas teismui prerogatyvą spręsti šio teismo paskirto pareigūno atstatydinimo klausimą, numatė galimybę netenkinti tokio prašymo, jei jį patenkinus būtų pažeisti jo neteikusių kreditorių ar viešasis interesas (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punktas). Taigi administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012, 2013 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2013 etc.).
 4. Kaip teisingai savo skunde nurodė apeliantas, Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra nevienareikšmiškai nurodęs, kad šio asmens atstatydinimas vien dėl to, jog to reikalauja didžiausias / didžiausi kreditoriai, nėra toleruotinas, nes tokiu būdu gali būti sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014 etc.).
 5. Kaip minėta, kreditorius V. G. bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą kėlė remdamasis tuo, kad pastarasis nepatikrino įmonės sudarytų sandorių, iniciavo nepagrįstus teisminius procesus, laiku nesikreipė į teismą dėl likvidavimo termino pratęsimo, pateikė VĮ Registrų centrui kreditorių nepatvirtintas įmonės finansines ataskaitas.
 6. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą sprendė, kad administratorius tokiais veiksmais / neveikimu pažeidė esmines bankroto procedūras dėl ko ne tik užsitęsė bankroto bylos nagrinėjimas, bet ir padidėjo jos kaštai, todėl nusprendė prašymą tenkinti ir atstatydinti UAB ,,Atenergo“ iš BUAB ,,CB Logistic“ bankroto administratoriaus pareigų.
 7. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo procesiniu sprendimu teigia, kad pažeistos įrodymų įvertinimą reglamentuojančios proceso teisės normos bei teismų praktikoje suformuotos jų taikymo taisyklės, dėl ko padarytos neteisingos išvados.
 8. Toliau teismas pasisako dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentais suformuotas skundo ribas.
 9. Visų pirma pažymėtina tai, kad, priešingai nei savo skunde teigia apeliantas, teismas kruopščiai ir išsamiai ištyrė bylos medžiagą ir nurodė ne tik aplinkybes, kuriomis remiantis konstatavo netinkamą bankroto administratoriaus pareigų vykdymą, bet ir jas įvertino ĮBĮ kontekste – vertindamas, ar administratorius tinkamai atliko ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatytas pareigas išsamiai išanalizavo jo inicijuotus teisminius procesus, jų baigtį, pasisakė dėl jų savalaikiškumo; spręsdamas dėl ĮBĮ 11 straipsnio 14, 17 punktų pažeidimo įvertino ir pasisakė tiek dėl terminų, per kuriuos turėjo būti sušauktas kreditorių susirinkimas ir spręstas klausimas dėl kreipimosi į teismą dėl likvidavimo procedūrų pratęsimo, tiek jo faktiškai atliktus veiksmus; vertindamas jo veikimą / neveikimą ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16, 25 punktų prasme, ištyrė ir įvertino aplinkybes, susijusias tiek su finansinių ataskaitų rinkinių teikimu, tiek su jo veiklos ataskaitos tvirtinimu (CPK 185 straipsnis).
 10. Antra, apeliantas laikosi pozicijos, kad teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, susijusias su jo inicijuotais teisminiais ginčais, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad jis netinkamai vykdė ĮBĮ numatytą pareigą inicijuoti teisminius ginčus dėl sandorių, kuriais galimai galėjo būti pažeisti tiek įmonės, tiek jos kreditorių interesai. Dar kartą pažymėtina tai, kad, kaip minėta pirmiau, teismas tokią išvadą padarė įvertinęs tiek ieškininių reikalavimų pateikimo aplinkybes, tiek juos išnagrinėjus priimtus procesinius sprendimus. Nors sutiktina su apeliantu, kad tik bylą nagrinėjantis teismas byloje priima galutinį sprendimą, tačiau bylos medžiaga bei teismų informacinėje sistemoje LITEKO esantys duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis), patvirtina teismo išvadas, kad administratorius netinkamai atliko ĮBĮ 10 straipsnio 5 dalies 8 punkte jam numatytas pareigas: Raseinių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. sprendimu ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-920-476/2017 dėl dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis CK 6.66 straipsnio pagrindu atmestas kaip nepagrįstas, be kita ko, teismui konstatavus, jog praleistas ieškinio senaties terminas, kurio administratorius neparašė atnaujinti; Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 21 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-644-856/2017, atmestas ieškinys buvusiam įmonės vadovui ir buhalteriui dėl žalos atlyginimo konstravus, jog neįrodytos sąlygos jų deliktinei civilinei atsakomybei kilti, o taip pat ieškinys įmonės buhalteriui pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą; Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-6-476/2016, dėl žalos priteisimo iš įmonės vadovų bei akcininkų nutraukta, nes bankroto administratorius, praėjus dvejiems metams po šio ieškinio pateikimo, šio reikalavimo atsisakė, nes, kaip nurodyta prašyme, šis ginčas neturi perspektyvų; etc.
 11. Trečia, taip pat atmestini kaip nepagrįsti administratoriaus skundo argumentai, kad, priešingai nei sprendė teismas, aplinkybės, jog buvo praleisti terminai, per kuriuos turi būti kreiptasi į teismą dėl įmonės likvidavimo, ir tai neturėjo įtakos bankroto proceso trukmei, todėl negali būti vertinamos kaip šiurkštus procedūrinis pažeidimas. Teismo nustatytos aplinkybės, rodančios, kad dėl likvidavimo procedūrų pratęsimo administratorius į teismą kreipėsi 2015 m. liepos 20 d.; kad šis terminas praleistas daugiau nei pusę metų; kad jis buvo atnaujintas ir pratęstas iki 2016 m. rugpjūčio 11 d.; kad administratorius 2017 m. kovo 14 d. pakartotinai kreipėsi į teismą dėl termino pratęsimo; kad kartu su prašymu nepateikė kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu; kad kreditorių susirinkimas šiuo klausimu nebuvo sušauktas; kad teismas nustatė terminą peri kurį turi būti sušauktas susirinkimas ir pašalinti minėti prašymo trūkumai, – visiškai patvirtina teismo išvadą, kad tokiu savo neveikimu administratorius pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte numatytas pareigas. Papildomai pažymėtina ir tai, kad šis bankroto administratorius, kaip savo srities profesionalas, kuriam leidimą užsiimti šiuo verslu, t. y. įmonės bankroto administravimu, yra suteikusi valstybė, – žino / turi žinoti, kad nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas, o už netinkamai atliekamas pareigas gali būti keliamas klausimas dėl jo materialinės atsakomybės.
 12. Ketvirta, teismas, įvertinęs į bylą pateiktą įrodymą – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. birželio 2 d. išvadą dėl bankroto administratoriaus veiksmų, administruojant BAUB ,,CB Logistic“, sprendžia, jog jame užfiksuoti faktai, kad 2015 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimas balsų dauguma atsisakė tvirtinti įmonės balansą už 2014 m. ir pasiūlė bankroto administratoriui pateikti informaciją, kas ir kada patvirtino įmonės balansą už 2013; kad 2016 m. balandžio 11 d. kreditorių susirinkimo metu taip pat nepatvirtintas balansas už 2015 m., o administratorius įpareigotas pateikti papildomus duomenis, – vienareikšmiškai suteikia pagrindą atmesti kaip neapgrįstus skundo argumentus, jog nebuvo teisinių kliūčių pateikti minėtas ataskaitas registro tvarkytojui (CPK 185 straipsnis).
 13. Penkta, taip pat pažymėtina tai, kad nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinoma, yra ir fakto teismas, apeliantas, kuriam, kaip savo srities profesionalui, turi būti žinoma CPK įtvirtina pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius procesiniuose dokumentuose nuodytas aplinkybes, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių savo teiginius, jog manydamas, kad kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja ĮBĮ numatytiems principams, pažeidžia įmonės bei jos kreditorių interesus, užuot prieš kreditorių valią teikęs dokumentus registrų tvarkytojui, būtų vykdęs ĮBĮ jam numatytas pareigas ir kreipęsis į teismą dėl tokių nutarimų panaikinimo ar ėmęsis kitų ĮBĮ numatytų teisinių priemonių (CPK 12, 178 straipsniai).
 14. Šešta, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis teismai jau ne kartą yra įvertinę šio bankroto administratoriaus veiksmus bankroto bylose ir dėl netinkamo jų vykdymo pastarąjį yra atstatydinę (žr. Lietuvos apeliacinio teismo civilines bylas Nr. 2-1882/2012, 2-1501-186/2016). Be to, kaip minėta, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-3 už netinkamą pareigų vykdymą šiam administratoriui skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
 15. Įvertinęs tai, kas paminėta, teismas sprendžia, kad, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, paminėti šio bankroto administratoriaus veiksmai / neveikimas vertintini kaip esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, kurie trukdo tinkamai BUAB ,,CB Logistic“ bankroto proceso eigai, beje, ši bankroto byla iškelta dar 2012 m. gegužės 3 d., – o apelianto skunde nurodyti argumentai tokių teismo išvadų nepaneigia (CPK 12, 178, 185 straipsniai).
 16. Taigi vadovaudamasis šioje nutartyje išdėstytais argumentais apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirojo skundo motyvai nesuteikia pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą teismo nutartį, todėl ši paliekama nepakeista (CPK 263 straipsnio 1 dalis), nepasisakant dėl kitų apelianto skunde nurodytų argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui (CPK 338 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 etc.).

9Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai