Byla 2-1809/2013
Dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rašylas“ iškėlimo, trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo), civilinėje byloje Nr. B2-1080-603/2013 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rašylas“ iškėlimo, trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Bankroto byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas atmetė prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo).

5Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Penki kontinentai“ civilinėje byloje, kurioje UAB „Rašylas“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimas“, taip pat įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pateikė prašymą atstatydinti įmonės bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimas“ ir paskirti administratoriumi UAB „Abadona“, netenkinti BUAB „Rašylas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ prašymo dėl BUAB „Rašylas“ pabaigos.

6Prašymą grindė tuo, kad bankroto administratorius BUAB „Rašylas“ bankroto procedūras vykdo šališkai, neskaidriai, gina ne kreditorių, o vien buvusio UAB „Rašylas“ vadovo S. M. interesus, padėdamas jam išvengti bet kokios atsakomybės už vengimą atsiskaityti su kreditoriais. Bankroto administratorius nesikreipė į teismą dėl skolų priteisimo iš BUAB „Rašylas“ skolininkų; neginčijo BUAB „Rašylas“ sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos įmonės nemokumui, nereiškė reikalavimo dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo; nesikreipė į antstolį dėl buvusio BUAB „Rašylas“ vadovo S. M. įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus, neprašė teismo skirti baudą buvusiam BUAB „Rašylas“ vadovui už įmonės turto ir dokumentų neperdavimą; nesikreipė į kitas teisėsaugos institucijas dėl atitinkamos atsakomybės taikymo buvusiam BUAB „Rašylas“ vadovui S. M. už įmonės turto ir dokumentų neperdavimą; beveik visą jam perduotą BUAB „Rašylas“ turtą nurašė tuo pagrindu, kad tokio turto vertė teismo sprendimu yra priteista iš buvusio BUAB „Rašylas“ vadovo, tačiau jokių veiksmų, kad minėtas teismo sprendimas būtų realiai įvykdytas, nesiėmė; visas BUAB „Rašylas“ reikalavimo teises pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo iš buvusio BUAB „Rašylas“ vadovo S. M. BUAB „Rašylas“ naudai priteista 452 490 Lt žalos atlyginimo, 6570,41 Lt palūkanų ir 5 proc. palūkanų iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vos už 200 Lt perleido asmeniui, kurio tapatybę, prisidengdamas asmens duomenų apsauga, slepia nuo kreditorių. Tinkamai neatlikęs visų likvidavimo procedūrų, bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas priimti sprendimą dėl BUAB „Rašylas“ pabaigos ir jos išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

7Dėl išvardintų bankroto administratoriaus veiksmų (neveikimo) BUAB „Rašylas“ kreditorių reikalavimai liko nepatenkinti, bankroto tikslai nepasiekti, o pagrindinis BUAB „Rašylas“ bankroto kaltininkas S. M. išvengė atsakomybės už įmonės privedimą prie bankroto ir neatsiskaitymą su kreditoriais.

8BUAB „Rašylas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimas“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Penki kontinentai“ prašymą, prašydamas netenkinti prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo. Nurodė, kad bankroto administratorius pateikė teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo iš buvusio įmonės vadovo S. M. ir Vilniaus apygardos teismo 2012-01-25 sprendimu iš atsakovo S. M. ieškovui BUAB „Rašylas“ buvo priteista 452 490,53 Lt žalos atlyginimo, 6 570,41 Lt palūkanų ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteista žala – tai neperduoto turto vertė. Dėl to, kad žala buvo priteista civilinio proceso tvarka, administratorius nesikreipė į teisėsaugos institucijas. Teismo sprendimas buvo perduotas vykdyti antstoliui D. B., ir antstolis pateikė informaciją apie išieškojimo galimybes. Iš buvusio vadovo perduotų dokumentų bankroto administratorius nustatė, jog debitorių skolos sudarė 63 973,15 Lt, tačiau nebuvo perduotos sutartys, kurios galėtų patvirtinti skolos juridinį pagrindą, todėl administratoriui buvo sudėtinga nustatyti debitinių skolų atsiradimo pagrindą. Detali informacija buvo pateikta kreditoriams 2012-10-31 administratoriaus ataskaitos 3 dalyje su paaiškinimu, kodėl atitinkamos skolos yra nurašytinos. 2012-10-31 administratoriaus ataskaitai pritarė kreditoriai, o pareiškėjas neskundė šio nutarimo nustatyta tvarka. Be to, administratorius kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo buvusiam vadovui, šiam neperduodant įmonės dokumentų. Reikalavimo teisės į S. M. buvo perleistos vadovaujantis kreditorių komiteto susirinkime nustatyta tvarka. Taip pat nurodė, kad pareiškėjas kaip kreditorius neturi teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, nes jo reikalavimas vertine išraiška (vos 9 proc.). sudaro mažiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos [Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 11 straipsnio 8 dalis]. Dėl to pareiškėjo argumentai dėl administratoriaus nesikreipimo į teismą yra nepagrįsti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas pareiškėjo UAB „Penki kontinentai“ prašymo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo netenkino. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika pavieniai kreditoriai neturi teisės kreiptis tiesiogiai į teismą, todėl pareiškėjas, kurio reikalavimas bankroto byloje sudaro 9 proc. visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, neteisėtai kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus. Tačiau teismas nurodė, kad gindamas bankroto byloje egzistuojantį viešąjį interesą, turi teisę ex officio įvertinti bankroto administratoriaus tinkamumą vykdyti pareigas pagal kreditoriaus (kreditorių) pateiktą informaciją. Vertindamas pareiškime nurodytas aplinkybes, susijusias su bankroto administratoriaus pareigų netinkamu vykdymu, teismas nurodė, kad joms pagrįsti nėra pateikta faktinių duomenų, patvirtinančių šias aplinkybes ir leidžiančių teismui suabejoti administratoriaus tinkamu pareigų vykdymu bei sudarančių pagrindą jį atstatydinti. Pareiškėjas nenurodė, dėl kokių konkrečiai skolininkų nebuvo vykdoma teisminė procedūra išieškant galimas skolas įmonės naudai, dėl kokių konkrečių sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė tapo nemoki, pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, bei BUAB „Rašylas“ priklausančio turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo bankroto administratorius nesikreipė į teismą. Teismas nustatė, kad teismui buvo pateiktas prašymas dėl UAB „Rašylas“ vadovui S. M. baudos skyrimo ir 2011-04-13 teismo nutartimi buvusiam vadovui buvo paskirta 10 000 Lt bauda už įmonės turto ir dokumentų neperdavimą, Vilniaus apygardos teismo 2012-01-21 sprendimu iš atsakovo S. M. BUAB „Rašylas“ naudai priteista 452 490,53 Lt žalos atlyginimo, 6570,41 Lt palūkanų už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 452 490,53 Lt sumos už laikotarpį nuo 2012-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. BUAB „Rašylas“ kreditorių komiteto 2012-06-27 nutarimu, atsižvelgiant į pagal minėtą teismo sprendimą išieškojimo negalimumą, nustatyta reikalavimo teisės į S. M. dėl skolos išieškojimo pardavimo tvarka ir ši reikalavimo teisė parduota už 200 Lt. Pareiškėjas, teigdamas, jog asmuo, kuriam už simbolinę kainą perleistas 0,5 mln. Lt vertės BUAB „Rašylas“ turtas, yra susijęs arba su pačiu administratoriumi, arba su S. M., nepateikė jokių duomenų, susijusių su bankroto administratoriaus suinteresuotumu dėl reikalavimo teisės perleidimo ar tai, kad jis yra susijęs su asmeniu, kuriam perleista reikalavimo teisė. Minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis ir nėra duomenų, patvirtinančių, jog jis buvo įvykdytas pažeidžiant nustatytą tvarką, todėl tai neleidžia daryti išvados, jog bankroto administratorius šiuo atveju netinkamai vykdė savo pareigas. Be to, teismas nėra gavęs jokio pranešimo iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos dėl poveikio priemonių skyrimo UAB „Bankroto administravimas“.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, tenkinant prašymą dėl BUAB „Rašylas“ bankroto administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo.

13Nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas neteisėtai kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, kadangi tokia išvada prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimams, jo kaip byloje dalyvaujančio asmens procesinei teisei reikšti teismui prašymus (2012-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1748/2012, CPK 42 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Teismui duomenis, leidžiančius pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali pateikti ir vienas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių, o teismas, turėdamas tokių duomenų, gali svarstyti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

14Nesutinka su teismo išvada, kad nepateikė jokių faktinių duomenų, leidžiančių suabejoti bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ tinkamu pareigų vykdymu, nes visi faktiniai duomenys yra bankroto byloje. Kadangi pareiškėjas prašymą grindžia ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje numatytų administratoriaus pareigų neatlikimu, duomenų apie administratoriaus pareigų tinkamą atlikimą nebuvimas byloje tik patvirtina pareiškėjo nurodomas aplinkybes.

15Teismas nustatė tik vieno iš pareiškėjo nurodytų argumentų nepagrįstumą, t. y. kad teismui buvo pateiktas prašymas dėl UAB „Rašylas“ vadovui baudos skyrimo už įmonės turto ir dokumentų neperdavimą, tuo tarpu kitų, pareiškėjo nurodytas aplinkybes paneigiančių įrodymų, byloje nėra.

16Tai, kad pareiškėjas prašyme nenurodė konkrečių pažeidimų, negali būti pagrindas atsisakyti vertinti administratoriaus veiksmų tinkamumą, kadangi teismas, gindamas bankroto byloje egzistuojantį viešąjį interesą ir ex officio spręsdamas administratoriaus tinkamumo eiti pareigas klausimą, turi vertinti ne tik pareiškėjo prašyme nurodytas ar nenurodytas aplinkybes, tačiau visą bankroto byloje surinktą ir teismui prieinamą medžiagą, jis taip pat turi būti aktyvus, nustatęs, kad pareiškėjo pateiktų duomenų nepakanka, tokius duomenis išreikalauti iš administratoriaus.

17Teismo argumentas, kad 0,5 mln. Lt dydžio reikalavimas į buvusį BUAB „Rašylas“ vadovą S. M. buvo parduotas už 200 Lt remiantis BUAB „Rašylas“ kreditorių komiteto 2012-06-27 nutarimu, kuris yra galiojantis ir nėra duomenų, patvirtinančių, jog jis buvo įvykdytas pažeidžiant nustatytą tvarką yra nepagrįstas, nes BUAB „Rašylas" kreditorių komiteto 2012-06-27 posėdis neįvyko, nes posėdyje nedalyvavo reikiamas kreditorių komiteto narių skaičius (nebuvo kvorumo), o 2012-06-27 kreditorių komiteto protokole nurodytus sprendimus priėmė administratorius vienasmeniškai. Dėl BUAB „Rašylas" kreditorių komiteto 2012- 06-27 nutarimų pripažinimo negaliojančiais yra paduotas atskiras pareiškėjo prašymas. Be to, sprendimas nutraukti skolos išieškojimą iš buvusio BUAB „Rašylas“ vadovo S. M. ir parduoti minėtą skolą buvo priimtas administratoriui vienasmeniškai nusprendus, kad iš buvusio įmonės vadovo 452 490 Lt skolos išieškojimas nėra galimas, nes antstolio D. B. 2012-05-31 rašte dėl informacijos pateikimo nėra konstatuota, kad išieškojimas iš S. M. nėra galimas. Net ir nustačius, jog skolininkas S. M. šiuo metu neturi turto arba jo turi nedaug, nėra jokio pagrindo atsisakyti išieškojimo jo atžvilgiu, nes pagal CPK 606 str. vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

18BUAB „Rašylas“ kreditorių komiteto 2012-06-27 nutarime yra nurodyta tik 0,5 mln. Lt dydžio reikalavimo pardavimo tvarka (nėra nurodyta, už kokią kainą reikalavimą reikia parduoti), tačiau administratorius nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad jis laikėsi nutarime nustatytos reikalavimo pardavimo tvarkos. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas patvirtino, kad jis pats dar iki reikalavimo teisės pardavimo siūlė administratoriui įsigyti minėtą reikalavimą už 5 000 Lt sumą, todėl teismo motyvas, kad nėra duomenų, patvirtinančių, jog 2012-06-27 nutarimas buvo įvykdytas pažeidžiant nustatytą tvarką, yra nepagrįstas. Pakankamai akivaizdu, kad 452 490 Lt dydžio reikalavimo perleidimas vos už 200 Lt prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, o taip pat pažeidžia kreditorių, kurių reikalavimai taip ir liks nepatenkinti nagrinėjamoje bankroto byloje, interesus. Bet kuris iš kreditorių mielai būtų šią skolą įsigijęs už gerokai didesnę nei 200 Lt sumą.

19Pareiškėjo nurodytos aplinkybės (0,5 mln. Lt turto perleidimas vos už 200 Lt kainą) aiškiai rodo administratoriaus šališkumą ir veikimą savo asmeniniais arba buvusio įmonės vadovo S. M., bet ne kreditorių interesais, todėl teismo motyvas, kad pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, susijusių su bankroto administratoriaus suinteresuotumu dėl reikalavimo teisės perleidimo ar tai, kad jis yra susijęs su asmeniu, kuriam perleista reikalavimo teisė, taip pat yra nepagrįstas.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Rašylas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013-01-29 nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Sutinka su teismo išaiškinimu, kad pareiškėjas, turėdamas 9 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, neteisėtai kreipėsi į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo, tačiau nepaisant to nusprendė, kad esant tokiai teisinei situacijai teismas turi galimybę spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, atsižvelgiant į kreditoriaus pateiktą informaciją. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino prašymo, nes pareiškėjas nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis bei piktnaudžiavo procesu. Bankroto administratorius nepažeidė ĮBĮ įtvirtintų administratoriaus pareigų.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino prašymo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo).

24Dėl kreditoriaus teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus pakeitimo

25Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Rašylas“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimas“.

26Prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pateikė vienas iš BUAB „Rašylas“ kreditorių – UAB „Penki kontinentai“, kurio patvirtintas reikalavimas procentine išraiška sudaro 9 proc. visų patvirtintų reikalavimų sumos. Apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada, kad kreditorius neteisėtai kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, tačiau ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinti atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai administratorius ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas neturi teisės kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Nepaisant nurodyto, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bankroto procese galiojantį viešąjį interesą, nutarė ex officio įvertinti bankroto administratoriaus tinkamumą pagal kreditoriaus pateiktą informaciją, tokiu būdu atskirajame skunde dėstomi argumentai dėl jo teisės reikšti prašymus ir teismo pareigos juos nagrinėti yra nepagrįsti.

27Dėl prašymo pakeisti (atstatydinti) bankroto administratorių pagrįstumo

28Badministratoriaus teisinis statusas apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnyje. Jo veikla yra susijusi su bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto išsaugojimo, turto iš skolininkų išieškojimo, turto pardavimo, kreditorių reikalavimų tenkinimo, likusio turto perdavimo organizavimu, taigi nuo jos tinkamumo priklauso bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013). Priešingu atveju bankroto administratoriaus atstatydinimas vien formaliais pagrindais prieštarautų ĮBĮ siekiamiems tikslams.

29Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjo pateiktą informaciją, pagrįstai nurodė, kad nors kreditorius nurodo daug aplinkybių, susijusių su bankroto administratoriaus pareigų netinkamu vykdymu, tačiau iš esmės jis nepateikia faktinių duomenų, patvirtinančių minimas aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, kad prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo kaip ir bet kuris procesinis dokumentas, turi atitikti jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus (CPK 111 straipsnis), jame turi būti nurodytos aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjas nenurodė prašyme, dėl kokių konkrečiai skolininkų nebuvo vykdoma teisminė procedūra išieškant galimas skolas, dėl kokių konkrečių sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos įmonės nemokumui, pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, dėl kokio konkrečiai įmonei priklausančio turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo bankroto administratorius nesikreipė į teismą, todėl tokios abstrakčios informacijos pateikimas nesudarė teismui pakankamo pagrindo abejoti netinkamu bankroto administratoriaus pareigų atlikimu. Apeliantas nurodo, kad teismas, turėdamas būti aktyvus bankroto procese, nustatęs, kad pareiškėjo pateiktų duomenų nepakanka, turėjo šiuos duomenis išreikalauti iš administratoriaus, tačiau pažymėtina, kad pirmiausia pareiškėjas, suinteresuotas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimo nagrinėjimu, turėjo nurodyti konkrečius faktinius duomenis, kuriais jis grindžia savo prašymą, o teismas, vadovaudamasis kreditoriaus pateikta informacija, spręsti, yra pagrindas ar ne atstatydinti bankroto administratorių dėl netinkamo jo pareigų vykdymo. Nurodydamas, kad nedisponuoja visais BUAB „Rašylas“ dokumentais, todėl negalėjo tiksliai nurodyti visų reikšmingų aplinkybių, apeliantas nepateikia įrodymų, kad būtų kreipęsis į bankroto administratorių su prašymu susipažinti su bankroto medžiaga. Tuo pačiu apeliantas pripažįsta, kad dalis informacijos yra bankroto byloje, t. y. administratoriaus pateiktoje 2012-10-22 ataskaitoje. Taigi vadovaudamasis minėtais duomenimis pareiškėjas turėjo galimybę ne tik įvardyti, kokių pareigų nevykdo administratorius, tačiau būdamas susipažinęs su administratoriaus parengta ataskaita, nurodyti ir tai, kokios faktinės aplinkybės leidžia abejoti administratoriaus tinkamumu vykdyti šias pareigas, tačiau vietoje to, įrodymų rinkimo naštą nepagrįstai siekė perkelti teismui.

30Pirmosios instancijos teismas pagrįstai aplinkybių, kad administratorius pasiūlė nutraukti 452 490,53 Lt skolos išieškojimą iš buvusio BUAB „Rašylas“ vadovo S. M. ir parduoti minėtą skolą, taip pat kad 0,5 mln. Lt dydžio reikalavimą į buvusį BUAB „Rašylas“ vadovą S. M. pardavė už 200 Lt, nevertino kaip netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo ir sudarančių pagrindą jį atstatydinti, kadangi, kaip matyti iš į bylą pateikto BUAB „Rašylas“ 2012-06-27 kreditorių komiteto protokolo (b. l. 16-17), kreditorių komiteto narių dauguma (3 iš 5 narių), kaip to reikalauja ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis, pritarė administratoriaus pasiūlymui nutraukti skolos išieškojimą iš S. M., taip pat patvirtino pasiūlytą reikalavimo realizavimo tvarką. Tai, kad administratorius nustatė, kad skolos išieškojimas yra negalimas antstoliui dėl to nepriėmus išieškojimo negalimumo akto, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad administratorius pažeidė ĮBĮ nustatytas pareigas ir dėl to turi būti atstatydintas, kadangi bankroto procese siekiama dviejų tikslų: realizavus nemokios įmonės turtą patenkinti kreditorių reikalavimus ir likviduoti pačią įmonę, ir šie tikslai turi būti derinami tarpusavyje, užtikrinant kreditorių bei skolininko, o tuo pačiu ir visos visuomenės interesų apsaugą. Taigi darytina pagrįsta išvada, kad bankroto administratorius siekė suderinti abu interesus tarpusavyje, turėdamas informacijos apie abstrakčias galimybes išieškoti skolą iš S. M. ir žinodamas apie pareigą kuo operatyviau užbaigti procedūras.

31Atskirojo skundo argumentas, kad pareiškėjo atstovas iki reikalavimo teisės perleidimo siūlė administratoriui įsigyti minėtą reikalavimą už 5 000 Lt sumą, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad 2012-06-27 nutarimas buvo įvykdytas pažeidžiant jame nustatytą reikalavimo realizavimo tvarką.

32Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nenustatyta, kad minėtas nutarimas būtų nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas negaliojančiu, todėl tokia aplinkybė neleidžia daryti išvados, kad administratorius veikė priešingai kreditorių interesams atlikdamas minėtus veiksmus ar pažeisdamas ĮBĮ nustatytas pareigas bankroto administratoriui.

33Pažymėtina, jog administratorius turi įgaliojimus įvertinti jam pateiktus duomenis ir savarankiškai priimti sprendimus dėl procesų prieš įmonės skolininkus ar kreditorius pradėjimo, kreipimosi į teismą kitais bankroto procese aktualiais klausimais. Administratoriaus nesaisto kiekvieno kreditoriaus išsakyta nuomonė, o pateikti duomenys administratoriaus neįpareigoja su jais sutikti, reikšti ieškinius ar imtis kitų veiksmų, kurių pageidauja vienas ir kitas kreditorius. Tuo atveju, jeigu administratoriaus ir įmonės kreditorių nuomonės dėl subjektinių teisių gynimo išsiskiria, įmonės kreditoriai turi teisę ginti savo teises kitais subjektinių teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, reikšdami netiesioginius ieškinius įmonės skolininkams ar ieškinius administratoriui dėl žalos atlyginimo, priimti rekomendacinio pobūdžio nutarimus administratoriaus atžvilgiu kreditorių susirinkimuose ir pan. Tačiau, kaip minėta, esant tik atskirų kreditorių nuomonei, bet nesant konkrečių duomenų apie teismo paskirto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą, pirmosios instancijos teismui atstatydinti administratoriaus nebuvo pakankamo pagrindo.

34Esant nurodytiems argumentams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Bankroto byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas... 5. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Penki kontinentai“ civilinėje byloje,... 6. Prašymą grindė tuo, kad bankroto administratorius BUAB „Rašylas“... 7. Dėl išvardintų bankroto administratoriaus veiksmų (neveikimo) BUAB... 8. BUAB „Rašylas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas pareiškėjo UAB „Penki kontinentai“ prašymo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ prašo Vilniaus... 13. Nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad... 14. Nesutinka su teismo išvada, kad nepateikė jokių faktinių duomenų,... 15. Teismas nustatė tik vieno iš pareiškėjo nurodytų argumentų... 16. Tai, kad pareiškėjas prašyme nenurodė konkrečių pažeidimų, negali būti... 17. Teismo argumentas, kad 0,5 mln. Lt dydžio reikalavimas į buvusį BUAB... 18. BUAB „Rašylas“ kreditorių komiteto 2012-06-27 nutarime yra nurodyta tik... 19. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės (0,5 mln. Lt turto perleidimas vos už 200... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Rašylas“ bankroto... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 24. Dėl kreditoriaus teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto... 25. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi... 26. Prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pateikė vienas iš... 27. Dėl prašymo pakeisti (atstatydinti) bankroto administratorių pagrįstumo ... 28. Badministratoriaus teisinis statusas apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnyje. Jo... 29. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjo pateiktą informaciją,... 30. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai aplinkybių, kad administratorius... 31. Atskirojo skundo argumentas, kad pareiškėjo atstovas iki reikalavimo teisės... 32. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nenustatyta, kad minėtas nutarimas būtų... 33. Pažymėtina, jog administratorius turi įgaliojimus įvertinti jam pateiktus... 34. Esant nurodytiems argumentams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 36. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....