Byla 1A-554-648-2014
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Artūro Pažarskio, teisėjų Sigitos Bieliauskienės ir Jolantos Čepukėnienės, sekretoriaujant Irmai Greičiuvienei, dalyvaujant prokurorei Danutei Kisinienei, nuteistiesiems D. D., K. Š., jų gynėjui advokatui Gediminui Bukauskui, teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų D. D. ir K. Š. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. nuosprendžio, kuriuo:

2D. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose;

3K. Š. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d., pritaikius BK 54 str. 3 d., laisvės apribojimu 2 (dvejiems) metams, paskiriant įpareigojimus: būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar kitomis svarbiomis priežastimis; pradėti dirbti, tęsti darbą arba užsiregistruoti darbo biržoje; neatlygintinai išdirbti 100 valandų per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 straipsniu, iš nuteistojo D. D. konfiskuota 996 253 Lt kaip gautas pelnas iš prostitucijos.

5Šiuo nuosprendžiu A. V. pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d. išteisinta, tačiau jos atžvilgiu apeliacinių skundų negauta.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7D. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d. už tai, kad jis organizavo ir vadovavo prostitucijai bei gabeno merginas šių sutikimu prostitucijai iš Lietuvos Respublikos, t.y.: laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio mėn. tiksliai nenustatytos dienos iki 2010 m. rugsėjo 1 d., veikdamas bendrininkų grupėje su nenustatytu asmeniu tyrimo metu nenustatytoje vietoje (laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio mėn. iki 2009 m. balandžio 8 d.) bei savo gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ) (laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 8 d. iki 2010 m. rugsėjo 1 d.), bei laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2010 m. liepos mėn. 1 d., veikdamas bendrininkų grupe su nenustatytu asmeniu, internetinėse pažinčių bei pokalbių svetainėse bei per kitus asmenis surado merginas: R. S., E. K., M. G., V. M., A. D., O. M., I. G., E. G., S. L., D. Š., M. A., G. L., S. Č., S. B., J. K., S. P., O. D., R. L., S. V., N. P., M. A., R. P., E. S., I. L., R. J., J. S., E. D., L. B., D. M., R. G., S. M., D. N., I. B., I. L., U. G., I. L., A. U., J. K., I. L., I. B., K. Č., K. M., O. V., S. G., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. D. bei kitas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas merginas, su tikslu joms verstis prostitucija ir pats turėdamas tikslą pelnytis iš šių merginų prostitucijos, organizavo jų prostituciją - Vilniaus mieste įvairiose vietose užsakydamas erotines šių merginų fotosesijas, visažistes, paruošiančias merginas fotosesijai bei finansuodamas šias paslaugas iš savo lėšų, vėliau šias apsinuoginusių merginų fotonuotraukas su teikiamų seksualinių paslaugų aprašymu ir jų kainomis įdėdamas į tarptautinius internetinius erotinio pobūdžio tinklalapius ( - ), nurodydamas juose kontaktinius telefonų numerius merginų teikiamų paslaugų užsakymams, taip reklamuodamas šias merginų teikiamas seksualines paslaugas ir ieškodamas klientų šioms paslaugoms, taip pat užsakydamas merginoms skrydžių bilietus į Graikiją, Prancūziją, Italiją bei rezervuodamas šiose šalyse įvairiuose miestuose viešbučių kambarius seksualinėms paslaugoms teikti, taip sudarė sąlygas joms jų sutikimu išvykti į šias šalis iš Lietuvos Respublikos verstis prostitucija, o pats būdamas Lietuvoje veikdamas bendrai su nenustatytu asmeniu priiminėjo telefonu iš užsienio šalių klientų užsakymus merginų teikiamoms seksualinėms paslaugoms, bei telefoninėmis SMS žinutėmis nurodydavo užsienyje seksualines paslaugas teikiančioms merginoms apie atvykstančius klientus, jų atvykimo laiką, taip paskirstydavo klientus tarp seksualines paslaugas teikiančių merginų, o merginoms pagal išankstinį susitarimą informuojant SMS žinute apie kliento atvykimo ir išvykimo laiką, tokiu būdu kontroliavo merginų darbą ir gaunamas pajamas, o merginoms už seksualinių paslaugų teikimą pusę gautų pinigų jo nurodymu pervedant per bankines grynųjų pinigų persiuntimo sistemas trečiųjų asmenų vardu arba perduodant tiesiogiai jam, tokiu būdu organizavo ir vadovavo šių merginų prostitucijai bei per nurodytą laikotarpį, iš minėtų merginų prostitucijos turėjo ne mažiau kaip 996 253 litų pajamų.

8K. Š. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d. už tai, kad D. D. padėjo organizuoti laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio mėn. tiksliai nenustatytos dienos iki 2010 m. rugsėjo 1 d. dviejų merginų D. Š. ir S. L. prostituciją.

9Nuteistasis D. D. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nuosprendžio dalį, kuria jis pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 307 str. 2 d., ir: 1) pašalinti iš nuosprendžio nustatytas faktines aplinkybes, kad jis organizavo ir vadovavo I. B., K. Č., K. M., O. V., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. S., M. G., V. M., E. S., I. L., E. D., D. M., S. M., A. U., I. L., R. D., S. Č., G. L., I. L., D. N., S. G., R. G. ir M. A. prostitucijai; 2) pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs BK 307 str. 2 d. numatytą nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.); 3) jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažinti iki dvejų metų ir, vadovaujantis BK 75 str., taikyti bausmės vykdymo atidėjimą dvejų metų laikotarpiui; 4) panaikinti baudžiamojo poveikio priemonę - 996 253 Lt turto konfiskavimą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendžio nustatomojoje dalyje nurodė 53 merginas, kurių prostituciją jis organizavo ir jai vadovavo, papildomai nurodydamas, kad jis organizavo ir kitų nenustatytų merginų prostituciją. Nuteistojo parodymus, kad didelės dalies kaltinime nurodytų merginų prostitucijos jis neorganizavo ir su šiomis merginomis jokių neteisėtų „reikalų neturėjo“, teismas traktavo kaip ne visišką, o tik dalinį kaltės pripažinimą. Remdamasis BPK 301 str. 1 d., 305 str. 1 d. 2 p., pirmosios instancijos teismas privalėjo teismo posėdyje ištirtais įrodymais pagrįsti kiekvienos iš nuosprendyje nurodytų 53 merginų prostitucijos organizavimą ir motyvus, kuriais atmeta jo (nuteistojo) parodymus, kad ne visų merginų prostituciją jis organizavo, tačiau to nepadarė. Dalis nuosprendžio nustatomojoje dalyje nurodytų merginų nepagristai įvardintos prostitutėmis, kurių prostitucijai jis tariamai vadovavo. I. B., K. Č., K. M., O. V., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. S., M. G., V. M., E. S., I. L., E. D., D. M., S. M., A. U., I. L., R. D. nebuvo apklaustos nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme, jokių duomenų, kad jos verstųsi prostitucija, byloje nėra. Dauguma šių merginų nuosprendyje paminėtos tik nuosprendžio nustatomojoje dalyje kaip merginos, kurių prostituciją jis organizavo, bet kitose nuosprendžio dalyse nėra ne tik šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų išdėstymo ir vertinimo, bet apie šias merginas ir jų veiklą net neužsimenama. Kai kurios kitos merginos, pavyzdžiui, S. Č., G. L., I. L., D. N., S. G., R. G., M. A., apklaustos ikiteisminio tyrimo metu, kategoriškai paneigė užsiiminėję prostitucija. Jų parodymus paneigiančių duomenų pirmosios instancijos teismas nenustatė ir nuosprendyje nenurodė, teisminio nagrinėjimo metu šių merginų net neapklausė, tačiau nuosprendžio nustatomojoje dalyje konstatavo, kad apeliantas organizavo šių merginų prostituciją ir jai vadovavo. Liudytoja I. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos prostituciją organizavo I. D., tačiau pirmosios instancijos teismas, esant tokiems parodymams ir nesant jokių juos paneigiančių duomenų, nuosprendžio nustatomojoje dalyje vis tiek pripažino, kad I. B. prostituciją organizavo ir jai vadovavo apeliantas, o šios liudytojos net neapklausė teismo posėdžio metu. Liudytoja R. J., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, taip pat parodė, kad jos prostitucijai vadovavo I. D., o apie apelianto veiklą, susijusią su prostitucija, ši liudytoja jokių parodymų nedavė. Baudžiamojoje byloje yra Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-12 nuosprendis, kuriuo I. B. (D.) pripažintas kaltu dėl I. B. ir R. J. prostitucijos organizavimo ir vadovavimo, tačiau pirmosios instancijos teismas, ignoruodamas ir I. B. bei R. J. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu konstatuotas kaltinimą nuteistajam paneigiančias aplinkybes, neapklausęs minėtų liudytojų teisme ir nenurodydamas motyvų, padarė išvadą, kad I. B. ir R. J. prostitucijai vadovavo jis. Liudytoja J. K. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme parodė, kad jo prašymu nuiminėjo į jos sąskaitą pervestus pinigus, apie prostituciją jokių parodymų nedavė, tačiau pirmosios instancijos teismas, nenurodydamas jokių motyvų, ją pripažino prostitute, kurios prostituciją pastarasis organizavo. Liudytoja J. K., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu, ir teisme parodė, jog kaltinamųjų nepažįsta, jų nemačiusi. Teigė, kad ją įdarbino asmuo, kurio nėra mačiusi. Analogiškus parodymus davė ir liudytoja J. S.. Nors jokių duomenų, siejančių J. K. ar J. S. vertimąsi prostitucija su apeliantu, teismas nenustatė ir nuosprendyje nenurodė, vis dėlto nuosprendžio nustatomojoje dalyje padarė nepagrįstą išvadą, kad J. K. ir J. S. prostitucijai vadovavo jis.

10Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo jam paskirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose, yra aiškiai per griežta. Teismas nuosprendyje motyvuotai nepasisakė, kodėl jo atžvilgiu negali būti taikomos BK 75 str. nuostatos, ir nepagristai jų netaikė, kadangi egzistuoja visos įstatyme numatytos būtinosios bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos. Būtent, padaryta nusikalstama veika nepasižymi ypatingu pavojingumu, visos merginos į užsienį teikti seksualinių paslaugų važiavo savo noru, nebuvo jokios prievartos, šią aplinkybę patvirtina liudytojų bei nukentėjusiųjų parodymai, tai pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Merginos nebuvo nuo jo priklausomos nei finansiškai, nei socialiai, nei jokia kita forma, jos išvyko savo laisva valia, dėl ko šia veika nebuvo padaryta žala užsienyje dirbusioms merginoms. Teismas privalėjo atsižvelgti ir į nuteistojo asmenybę: turi vidurinį išsilavinimą, yra dirbantis, nors nevedęs, tačiau turi ilgametę sugyventinę, su kuria augina mažametį vaiką. Taigi jo socialiniai ryšiai yra stiprūs, o reali laisvės atėmimo bausmė neabejotinai paveiktų juos neigiamai, ypatingai ryšius su mažamečiu vaiku. Teismas nevertino ir to, kad apeliantas neteistas, nėra registruotas priklausomybės ligų centre, kas rodo, kad neturi polinkio į girtavimą, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių priemonių vartojimą, turi legalų pragyvenimo šaltinį. Dėl jam inkriminuotos veikos kaltę pripažįsta visiškai (įvertinus nurodytus motyvus, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai jam inkriminavo vadovavimą kai kurių merginų prostitucijai ir šios aplinkybės neigimą nepagrįstai vertino kaip dalinį kaltės pripažinimą), jos neneigė ir ikiteisminio tyrimo metu, supranta savo veiksmų reikšmę ir dėl padarytos veikos nuoširdžiai gailisi. Visos paminėtos aplinkybės leidžia teigti, kad tiek nusikalstamos veikos padarymo ypatybės, tiek ir asmeninės savybės sudaro pagrįstą pagrindą manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

11Nuteistasis, nesutikdamas su jam taikytu turto konfiskavimu BK 72 straipsnio pagrindu, nurodo, jog byloje nustatyta, kad kaltinamajame akte nurodyta iš prostitucijos gauta 96 253 Lt suma yra kur kas didesnė, ir kad, neišeinant iš kaltinimo ribų ir neinkriminavus nuteistajam šios sumos, ji kaip mažiausia suma skundžiamu nuosprendžiu konfiskuotina. Tačiau nuosprendyje nėra nurodyti nei teismo skaičiavimus pagrindžiantys duomenys, nei metodika, kuria remiantis buvo gauta tokia ar dar didesnė suma, nei nurodyta kaltinime. Nesant jokių duomenų, nėra galimybės patikrinti teismo ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų atliktų skaičiavimų tikslumą ir objektyvumą. Teismas, nenurodydamas jokių motyvų, kuriais remdamasis padarė išvadą apie iš prostitucijos gautas pajamas, užkirto kelią apeliantui apsiginti nuo šio kaltinimo. Kai kurios merginos patvirtino, jog nuvykusios į užsienį neužsidirbo pinigų netgi nuteistojo patirtoms išlaidoms grąžinti, tai yra nedavė jam jokių pinigų, o kai kurios patvirtino, kad pinigus perdavė nenustatytiems asmenis (šias aplinkybes patvirtina nukentėjusiųjų O. M., D. Š., liudytojų S. L., J. K. parodymai, kuriais teismas rėmėsi). Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylos teisminio nagrinėjimo metu nebuvo patvirtintas faktas, kad nenustatytiems asmenims merginų pervestos sumos kokiu nors būdu atiteko apeliantui. Kadangi dalis merginų neigė užsiiminėję prostitucija, o didžioji dalis net nebuvo apklaustos nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme, iš šių merginų gautas pinigines lėšas nėra pagrindo laikyti gautomis iš prostitucijos. Apeliantui nėra žinoma, kokių asmenų, kokia forma, kokiems asmenims ir kokio dydžio pervestas pinigų sumas pirmosios instancijos teismas pripažino jo pajamomis iš prostitucijos bei kodėl kaitinime nurodyta ir nuosprendyje patvirtinta būtent 996 253 Lt suma. Nei kaltinamajame akte, nei nuosprendyje nesant jokių šios sumos dydį patvirtinančių duomenų ir skaičiavimo metodikos, jis negali išdėstyti argumentų ir paneigti tokios konfiskuotinos sumos dydį. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos, konfiskuotino turto vertę grindė prielaidomis ir skaičiavimais, kurių neįmanoma patikrinti. Tai laikytina BPK 301 str. 1 d. reikalavimų pažeidimu, kadangi savo išvadas dėl 996 253 Lt dydžio nuteistojo pajamų iš prostitucijos teismas grindė teisiamajame posėdyje neištirtais įrodymas. Byloje nesiimta jokių priemonių pajamoms, gautoms iš prostitucijos, nustatyti ir atskirti nuo nuteistojo teisėtu būdu gautų pajamų. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei pirmosios instancijos teisme nepavykus pašalinti abejonių dėl jo pajamų, gautų iš prostitucijos organizavimo, ši baudžiamojo poveikio priemonė negalėjo būti taikoma.

12Nuteistoji K. Š. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-29 nuosprendžio dalį, kuria ji nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., BK 307 str. 2 d., panaikinti ir šio dalyje jos atžvilgiu priimti naują išteisinamąjį nuosprendį, kadangi nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių. Nurodo, kad skundžiamo nuosprendžio nustatomoji dalis neatitinka įstatymo reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas, nuosprendyje išdėstydamas įrodytomis pripažintas nusikalstamos veikos aplinkybes, apsiribojo tik vienu sakiniu, kad ji (K. Š.) padėjo D. D. organizuoti D. Š. ir S. L. prostituciją laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio mėnesio iki 2010 m. rugsėjo 1 d. Skundžiamame nuosprendyje nurodomas nekonkretus beveik trejų metų nusikalstamos veikos padarymo laikotarpis, taip pat visiškai nenurodyta nei nusikalstamos veikos padarymo laikas, nei būdas, nei kitos svarbios aplinkybės. Be to, pirmosios instancijos teismas nuosprendžio nustatomojoje dalyje visiškai nenurodė, kokius padėjėjui būdingus BK 24 str. 6 d. numatytus veiksmus apeliantė atliko. Taigi, pirmosios instancijos teismas, aprašydamas nuteistosios nusikalstamą veiką, nenurodė nei būtinųjų BK 307 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėties objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, nei BK 24 str. 6 d. numatytai bendrininkų rūšiai būdingų požymių. Tokie nuosprendžio trūkumai laikytini esminiu Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimu, kadangi varžo nuteistosios teisę į gynybą - pastarajai nėra aišku, už kokius konkrečius atliktus veiksmus ar neveikimą ji yra pripažinta kalta padariusi BK 24 str. 6 d., BK 307 str. 2 d. numatytą nusikaltimą. Iš nuosprendžio motyvuojamosios dalies taip pat nėra aišku, kokius nusikalstamus veiksmus nuteistoji atliko, kadangi teismas, kvalifikuodamas jos veiką pagal BK 24 str.6 d., 307 str. 2 d., kvalifikavimo motyvus išdėstė taip pat vienu sakiniu: „Tai, jog vieną kartą nuvyko D. D. prašymu pakalbėti su dviem merginomis, neįrodo jos (K. Š.) vaidmens kaip organizatorės, tačiau šiuo atveju ji padėjo kaltinamajam D. D. organizuoti minėtų dviejų merginų prostituciją“. Tokie teismo motyvai nėra pakankami, teismo nuosprendis neatitinka BPK 305 str. 1 d. 2 p., 3 p. reikalavimų. Tuo pačiu apkaltinamuoju nuosprendžiu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad D. Š. ir S. L. prostituciją organizavo nuteistasis D. D., veikdamas bendrininkų grupėje ne su nuteistąja (K. Š.), o su nenustatytu asmeniu. Taigi apkaltinamojo nuosprendžio D. D. atžvilgiu nustatomojoje dalyje nuteistoji apskritai nėra nurodyta, o nurodoma, kur, kada ir kokiu būdu D. D. kartu su nenustatytu asmeniu organizavo D. Š., S. L. ir kitų merginų prostituciją.

13Teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjas prašė apeliacinius skundus tenkinti, prokurorė sutiko su nuteistojo D. D. apeliaciniu skundu dalyje dėl prašomų faktinių aplinkybių iš nuosprendžio nustatomosios dalies pašalinimo, kitoje dalyje apeliacinį skundą prašė atmesti.

14Nuteistojo D. D. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, nuteistosios K. Š. apeliacinis skundas tenkinamas.

15Dėl nuteistojo D. D. apeliacinio skundo

16Nuteistasis apeliaciniame skunde iš esmės savo kaltės padarius BK 307 str. 2 d. numatytą nusikaltimą neneigia, tik prašo pašalinti iš nuosprendžio nustatytas faktines aplinkybes, kad jis organizavo I. B., K. Č., K. M., O. V., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. S., M. G., V. M., E. S., I. L., E. D., D. M., S. M., A. U., I. L., R. D., S. Č., G. L., I. L., D. N., S. G., R. G. ir M. A. prostituciją ir jai vadovavo. Teisėjų kolegija, įvertinusi šį apelianto skundo argumentą bei jį pagrindžiančius įrodymus, o taip pat tai, kad prokurorė apeliacinės instancijos teisme neprieštaravo dėl šių faktinių aplinkybių iš nuosprendžio nustatomosios dalies pašalinimo, daro išvadą, kad byloje nepagrįstai nustatyta, jog D. D. organizavo šių paminėtų merginų prostituciją ir jai vadovavo. Tokia išvada darytina, įvertinus tai, kad I. B., K. Č., K. M., O. V., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. S., M. G., V. M., E. S., I. L., E. D., D. M., S. M., A. U., I. L., R. D. nebuvo apklaustos nei ikiteisminio tyrimo, nei bylos nagrinėjimo teisme metu. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad S. Č., G. L., I. L., D. N., S. G., R. G., M. A., apklausiamos ikiteisminio tyrimo metu, neigė užsiiminėję prostitucija (3 t., 178-180, 95-96, 99-100,112-113, 4 t., b.l. 14-15, 3 t., b.l. 46, 121-123), jų parodymai įstatymo nustatyta tvarka nebuvo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje. Pažymima, kad pagal Baudžiamojo proceso įstatymą teismo nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 301 str. 1 d.). Pagal teismų praktiką asmenų – kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo – parodymai įrodymais yra tuo atveju, kai šie parodymai nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui (kasacinės nutartys Nr. 2K-179/2010, 2K-592/2010, 2K-285/2010, 2K-461/2011, 2K-194/2013). Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, o taip pat tai, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių minėtų merginų vertimąsi prostitucija, o tuo pačiu ir D. D. organizavimą jų prostitucijai ir vadovavimą jai, sprendžia, kad nuosprendyje išdėstytos teismo išvados dėl pastarųjų merginų prostitucijos organizavimo ir jai vadovavimo neatitinka bylos aplinkybių, dėl ko nuosprendis šioje dalyje pakeistinas (BPK 328 str. 3 p.). Tokiu atveju iš nuosprendžio nustatomosios dalies pašalintinos faktinės aplinkybės, kad D. D. organizavo I. B., K. Č., K. M., O. V., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. S., M. G., V. M., E. S., I. L., E. D., D. M., S. M., A. U., I. L., R. D., S. Č., G. L., I. L., D. N., S. G., R. G. ir M. A. prostituciją ir jai vadovavo.

17Nuteistasis apeliaciniame skunde tvirtina, jog nuosprendžio nustatomojoje dalyje neteisingai nurodyta ir tai, kad jis organizavo ir I. B., R. J., J. S., J. K., J. K. prostituciją bei jai vadovavo. Vertinant šį apeliacinio skundo teiginį bei jį pagrindžiančius argumentus, atkreipiamas dėmesys į tai, kad liudytoja J. K. ikiteisminio tyrimo metu bei teisme apie prostituciją jokių aplinkybių nenurodė (4 t., b.l. 122-123, 11 t., b.l. 109). Liudytojos J. K. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duoti parodymai (3 t. 77, 11 t., b.l. 168) patvirtina, kad su ją įdarbinusiu asmeniu ji susitikusi nebuvo, jis savęs neįvardijo, kas ją siuntė į užsienį, nežino. Iš liudytojos J. S. ikiteisminio tyrimo metu duotų ir teisiamojo posėdžio metu BPK 276 str. tvarka pagarsintų parodymų matyti, kad ji su jos prostitucijos organizatoriumi susitikusi nebuvo, jo neįvardijo (3 t., 22-23, 11 t., b.l. 172). Taigi, minėtų asmenų parodymai nuteistojo D. D. kaltės nepatvirtina, o kitų objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad D. D. organizavo ir minėtų merginų prostituciją bei jai vadovavo, byloje nėra. Be to, liudytoja I. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos prostituciją organizavo I. D. (3 t., b.l. 104), ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. J. taip pat parodė, kad jos prostituciją organizavo I. D. (4 t., b.l 68-69). Pastebėtina, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-12 nuosprendžiu I. B. (D.) pripažintas kaltu ir nuteistas dėl I. B. ir R. J. prostitucijos organizavimo ir vadovavimo, nuosprendis įsiteisėjęs (Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad D. D. organizavo I. B. ir R. J. prostituciją ir jai vadovavo. Be to, skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai nustatyta, kad D. D. organizavo ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų merginų prostituciją bei jai vadovavo. Kadangi kitos merginos nėra nustatytos, ši aplinkybė laikytina nepagrįsta ir tuo pačiu pertekline. Tokiu atveju pripažintina, kad nuosprendyje išdėstytos teismo išvados dėl pastarųjų merginų prostitucijos organizavimo ir jai vadovavimo neatitinka bylos aplinkybių, dėl ko nuosprendis ir šioje dalyje pakeistinas (BPK 328 str. 3 p.), iš nuosprendžio nustatomosios dalies pašalinant faktines aplinkybes, kad D. D. organizavo J. K., J. K., J. S., I. B., R. J. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų merginų prostituciją ir jai vadovavo.

18Vertinant nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytą argumentą, kad nepagrįstai jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe nepripažinta tai, kad jis prisipažino padaręs BK 307 str. 2 d. numatytą nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, pažymima, kad pagal suformuotą teismų praktiką teismas, norėdamas konstatuoti kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę - kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdų gailėjimąsi, turi nustatyti šių sąlygų visumą, t. y. tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, ir tai, kad jis dėl padarytos veikos nuoširdžiai gailisi. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką taikant BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą lengvinančia kaltininko baudžiamąją atsakomybę laikoma situacija, kai asmuo savanoriškai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, t. y. veiką, kurią jis tiesiogiai padarė, o jei nusikalstama veika padaryta kartu su bendrininkais – kai atskleidžia ir bendrininkų padarytus veiksmus. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius (teikia nukentėjusiajam neatidėliotiną pagalbą, jo atsiprašo ir pan.). Nuoširdus gailėjimasis nustatomas ne vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, kaltininko elgesį po įvykio ir vėliau ir pan.). Pabrėžtina, kad kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos gali būti teismo pripažįstamas aplinkybe, lengvinančia baudžiamąją atsakomybę, kai kaltininkas ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo prisipažįsta ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-38/2009, 2K-259/2009, 2K-94/2010, 2K-450/2010, 2K-299/2012, 2K-7-107/2013, Nr. 2K-163/2014).

19Teisėjų kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju nuteistojo D. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pagrįstai nepripažinta tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Tokia išvada darytina, įvertinus tai, kad nuteistasis D. D. ikiteisminio tyrimo metu prisipažino tik iš dalies, tai yra pripažino organizavęs tik dviejų merginų – E. G. ir S. P. - prostituciją ir jai vadovavęs. Teisminio bylos nagrinėjimo metu jis savo kaltę pripažino tik dėl S. P., E. G., S. L., S. V. prostitucijos organizavimo ir vadovavimo jai, be to, neatskleidė nusikalstamos veikos bendrininko ir jo padarytų veiksmų. Esant tokioms aplinkybėms, tiek nuteistojo prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką, tiek jo gailėjimasis vertinami tik kaip formalūs. Kaip minėta, teismui norint konstatuoti BK 59 str. 1 d. 2 p. numatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, būtina nustatyti, kad kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl padarytos veikos nuoširdžiai gailisi. Nagrinėjamu atveju nei viena iš šių būtinų sąlygų neegzistuoja.

20Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad nuteistajam D. D. paskirta reali trejų metų laisvės atėmimo bausmė yra aiškiai per griežta. Atsižvelgus į tai, kad apeliaciniame skunde nėra ginčijama paskirtos bausmės rūšis, sprendžiamas klausimas tik dėl bausmės dydžio bei pagrindo taikyti šiam asmeniui bausmės vykdymo atidėjimą. Byloje nustatyta viena nuteistojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, be to, apeliacinės instancijos teisme susiaurinta D. D. pareikšto kaltinimo apimtis, atitinkamai sumažinant merginų, kurių prostituciją jis organizavo ir jai vadovavo, kiekį. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrindas nuteistajam D. D. paskirti mažesnę laisvės atėmimo bausmę, kaip to prašoma ir apeliaciniame skunde.

21Nuteistasis apeliaciniame skunde teisingai tvirtina, kad jam nepagrįstai netaikytos BK 75 str. nuostatos. Tokia išvada darytina, įvertinus tai, kad D. D. padaryta nusikalstama veika, kuria kėsintasi į dorovę, nėra tiek sunki, o nuteistasis nėra tiek pavojingas, kad jam turėtų būti taikoma reali laisvės atėmimo bausmė. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nuteistasis D. D. turi vidurinį išsilavinimą, dirba, kartu su sugyventine augina mažametį vaiką, anksčiau neteistas, nėra registruotas priklausomybės ligų centre. Pažymima, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Skirdamas laisvės atėmimo bausmę, teismas privalo motyvuoti savo sprendimą (BK 55 str.). Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas minėtas įstatymo nuostatas, skirdamas nuteistajam D. D. realią laisvės atėmimo bausmę, tokio savo sprendimo nemotyvavo. Atsižvelgus į paminėtas aplinkybes, bausmės taikymo efektyvumo ir tikslingumo principus, teismų praktiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-227/2012), darytina išvada, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog D. D. bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, jos vykdymą atidedant ir paskiriant įstatyme numatytus įpareigojimus.

22Esant tokioms aplinkybėms, skundžiamas nuosprendis keičiamas ir dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo bei neteisingai paskirtos bausmės (BPK 328 str. 1 p., 2 p.).

23Dėl nuteistojo D. D. turto konfiskavimo

24Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnis numato, kad konfiskuotinas, tai yra priverstinai neatlygintinai paimamas valstybės nuosavybėn tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Teisėjų kolegija laiko pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai BK 72 straipsnio pagrindu iš D. D. konfiskavo 996 253 litus kaip mažiausią iš prostitucijos gautą sumą. Skundžiamame nuosprendyje nėra nurodyti jokie teismo skaičiavimus pagrindžiantys objektyvūs duomenys ar metodika, kuria remiantis buvo gauta tokia suma. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija, vertindama byloje esančius rašytinius įrodymus, kurie pirmosios instancijos teisme yra ištirti įstatymo nustatyta tvarka, kartu su nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, iš naujo sprendžia iš D. D. konfiskuotino turto dydžio klausimą. Pastebėtina, kad remiamasi tik tais byloje esančiais objektyviais duomenimis, kurie atitinka D. D. inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laikotarpį, šalis, kuriose jis organizavo aukščiau nurodytų merginų prostituciją ir jai vadovavo (Graikija, Prancūzija, Italija), valiutą, kuria pagal liudytojų ir nukentėjusiųjų parodymus D. D. buvo siunčiami ar gryninami pinigai. Be to, atsižvelgiama ir tai, kad faktinės aplinkybės dėl dalies merginų (I. B., K. Č., K. M., O. V., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. S., M. G., V. M., E. S., I. L., E. D., D. M., S. M., A. U., I. L., R. D., S. Č., G. L., I. L., D. N., S. G., R. G., M. A., J. K., J. K., J. S., I. B., R. J.) prostitucijos organizavimo ir vadovavimo jai iš skundžiamo nuosprendžio nustatomosios dalies yra pašalintos. Todėl su pastarosiomis merginomis susijusios bankuose atliktos finansinės operacijos ir jas patvirtinantys byloje esantys objektyvūs bankų duomenys nevertinami.

25Pirmos instancijos teisme (tą teigia ir savo apeliaciniame skunde) D. D. pripažino, jog jo pajamos iš prostitucijos organizavimo ir vadovavimo sudarė ne daugiau 100000 litų. Teisėjų kolegija įvertinusi bylos įrodymus šioje dalyje, daro išvadą, jog iš prostitucijos organizavimo ir jai vadovavimo D. D. gavo didesnes nei jis pripažįsta pajamas.

26Nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad O. D. 2010-03-06 iš Graikijos siuntė pinigų perlaidą 200 eurų sumai (7 t., b.l. 150). Tačiau iš jos ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (2 t., 110-112), pagarsintų teisme (11 t., b.l. 141) matyti, kad paskutinis turas Graikijoje, kurį organizavo D. D., buvo 2009 m. rugpjūčio mėnesį. Esant tokioms aplinkybėms, ši suma kaip D. D. iš prostitucijos gauti pinigai į bendrą sumą neįskaičiuotina.

27Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad N. P. 2008-09-05, 2008-11-12, 2009-06-01, 2010-05-17, 2010-05-25, 2010-06-28, 2010-07-28, 2010-08-11, 2010-08-25, 2010-08-27 gavo pinigų perlaidas viso 44 210 litų ((7367,08 USD (7367,08*2,3807 (JAV dolerio ir lito kursas 2008-09-05)=17538,80 Lt) + (4981 eurų (4981*3.4528=17198,40 Lt) + 9472, 80 Lt) sumai (7 t., b.l. 158), 2008-09-17 siuntė iš Prancūzijos pinigų perlaidą 4000 eurų (4000*3,4528=13 811,20 Lt) sumai (7 t., b.l. 161). Iš nukentėjusiosios N. P. teisme duotų parodymų matyti, kad ji D. D. iš viso persiuntė apie 10 000 eurų, pinigus siųsdavo savo vardu arba su kitomis merginomis, pora kartų jis atsiimti pinigų atvažiavo į namus (11 t., b.l. 108). Liudytojos J. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai (3 t., b.l. 22-23), kurie buvo pagarsinti teisme (11 t., b.l. 172), patvirtina, kad 2008-09-18 N. P. siuntė iš Prancūzijos J. S. 4000 eurų. Ji, paprašyta iš matymo pažįstamo vaikino, pora kartų grynųjų pinigų persiuntimo sistema paėmė 2008-09-18 siųstus pinigus, kuriuos iškart atidavė minėtam vaikinui. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, jog, liudytoja J. S. parodymo atpažinti metu D. D. neatpažino (t. 3, b.l. 29-32). Esant tokioms aplinkybėms, 4000 eurų suma nelaikytina D. D. iš nusikalstamos veikos gautomis pajamomis, kadangi nėra duomenų, kad būtent jis gavo šią sumą. Teisėjų kolegija, vertina ir tai, jog nukentėjusioji N. P. nurodė, jog D. D. siuntė ir perdavė eurus. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad N. P. siuntė pinigines perlaidas D. D. JAV doleriais ar litais arba perdavinėjo minėtomis valiutomis pinigus grynais, todėl nėra pagrindo minėtas pinigų sumas laikyti D. D. iš prostitucijos gautomis pajamomis. Šiuo atveju, pripažintina, kad finansinėmis operacijomis fiksuota 4981 eurų (4981*3.4528=17198,40) Lt suma iš esmės atitinka nukentėjusiosios N. P. parodymus, todėl ši suma laikytina pagrįsta.

28Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad J. S. 2008-09-18, 2008-10-06 gavo pinigų perlaidas viso 6261, 11 USD sumai (7 t., b.l. 162), 2008-08-29 siuntė piniginę perlaidą iš Prancūzijos 4230 eurų sumai (8 t., b.l. 98). Tačiau iš skundžiamo nuosprendžio nustatomosios dalies pašalinus faktinę aplinkybę, kad D. D. organizavo šios merginos prostituciją ir jai vadovavo, nurodytos pinigų sumos kaip D. D. iš prostitucijos gauti pinigai į bendrą sumą neįskaičiuotinos.

29Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad I. G. 2010-09-13, 2010-10-22, 2010-12-06 atliko grynųjų pinigų finansines operacijas. Atsižvelgus į tai, kad D. D. inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laikas šio laikotarpio (2010-09-13 - 2010-12-06) neapima, minėtomis finansinėmis operacijomis fiksuotos pinigų sumos kaip D. D. iš prostitucijos gauti pinigai į bendrą sumą neįskaičiuotinos.

30Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad L. B. 2010-07-28, 2010-08-02, 2010-07-31, 2010-05-03, 2010-05-05 iš Graikijos siuntė pinigų perlaidas viso 7300 (4600+2700) eurų (7300*3,4528=25 205,44 Lt) sumai (7 t., b.l. 170, b.l. 181). Iš liudytojos L. B. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (3 t., b.l. 12-13), kurie pagarsinti teisme (10 t., b.l. 170), matyti, kad ji patvirtino ne vieną kartą persiuntusi grynųjų pinigų persiuntimo sistemomis grynuosius pinigus iš Graikijos, šia jos paslauga naudojosi D. Taigi, finansinėmis operacijomis fiksuota 25 205,44 Lt suma laikytina pagrįsta.

31Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad S. V. 2009-02-02 siuntė piniginę perlaidą 3100 eurų (3100*3,4528=10 703,68 LT) sumai (7 t., b.l. 183). Iš jos parodymų teisme (11 t., b.l. 109) matyti, kad ji pripažino, jog pinigus D. D. siuntė bankine sistema per „Western Union“. Taigi, finansine operacija fiksuota 10 703,68 Lt suma atitinka liudytojos parodymus teisme, todėl ši suma laikytina pagrįsta. Be to, apklausta teisme ši liudytoja patvirtino, jog apie 10 kartų per D. vyko į užsienį, kur vertėsi prostitucija ir dalį pinigų jam persiųsdavo bei atveždavo grynais. Liudytoja nurodė, jog vieno išvykimo į užsienį metu ji gaudavo apie 10000 litų, tiek pat persiųsdavo ar perduodavo ir D. D., kuriam perdavė iš viso apie 70 000 litų. Ikiteisminio tyrimo metu ši liudytoja nurodė iš esmės tokias pačias sumas (2 t., b.l. 138-138). Teismas neturi pagrindo netikėti liudytojos S. V. iš esmės nuosekliais parodymais, jais remiasi ir daro išvadą, jog yra įrodyta, kad D. D. iš S. V. prostitucijos iš viso gavo ne mažiau kaip 70000 litų pajamų.

32Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad R. L. 2010-03-22, 2010-04-06 siuntė iš Prancūzijos pinigų perlaidas viso 4500 eurų (4500*3,4528=15 537,60 Lt) sumai (7 t., b.l. 174); 2010-03-30 siuntė iš Prancūzijos pinigų perlaidą 1500 eurų (1500*3,4528=5179,20 Lt) sumai (8 t., b.l. 106); 2010-03-16 iš Prancūzijos siuntė pinigų perlaidą 1000 eurų (1000*3,4528=3452,80Lt) sumai (8 t., b.l. 150); 2010-03-30 iš Prancūzijos siuntė piniginę perlaidą 1500 eurų (1500*3,4528=5179,20 Lt) sumai (8 t., b.l. 154). Iš šios liudytojos ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (2 t., b.l. 144-145), kurie pagarsinti teisme (10 t., b.l. 142), matyti, kad ji iš Prancūzijos veiklos organizatoriui (D. D.) bankine sistema per „Western Union“ kelis kartus siuntė jos uždirbtus pinigus, persiuntė apie 7000 eurų. Pinigus siuntė ir savo vardu. Taigi, finansinėmis operacijomis fiksuota 8500 eurų (29 348,80 Lt) suma atitinka liudytojos parodymus, todėl ši suma laikytina pagrįsta.

33Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad liudytoja E. K. 2010-04-26, 2010-05-01, 2010-05-03, 2010-05-05, 2010-07-13, 2010-08-11, 2010-08-16 gavo pinigų perlaidas viso 18 095,20 eurų sumai (7 t., b.l. 180), 2010-05-13 siuntė iš Prancūzijos piniginę perlaidą 3670 eurų (3760*3,4528=12 671,78 Lt) sumai (8 t., b.l. 156). Iš šios liudytojos ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (2 t., b.l. 197), kurie teisme pagarsinti teisme (10 t., b.l. 172) matyti, kad ji pinigus, siųstus iš užsienio, Lietuvoje nuiminėjo kelis kartus. Pinigines perlaidas siuntė ir pinigus nuiminėjo prašant L. B., I. L. ir G. L., kurioms ir perduodavo nuimtus pinigus. Taigi, byloje nenustatyta, jog liudytoja E. K. būtų siuntusi ar perdavusi pinigines lėšas, gautas iš prostitucijos, D. D.. Esant tokioms aplinkybėms, šios sumos kaip D. D. iš prostitucijos gauti pinigai į bendrą sumą neįskaičiuotinos.

34Be to, nustatyta (AB bankas „X“ pateikti duomenys), kad 2008-10-05 R. K. buvo išmokėta 3000 eurų (3000*3,4528=10358,40 Lt), gautų iš I. L. (8 t., b.l. 63, 64); 2008-11-25 – iš R. S. gautų 6000 eurų (6000*3,4528=20 716,80 Lt (8 t., b.l. 66,67). Iš liudytojos R. K. teisme duotų parodymų (11 t., b.l. 109) matyti, kad ji nuiminėdavo per grynųjų pinigų persiuntimo programą jos vardu atsiųstus pinigus ir juos perduodavo D. Ji nurodė, kad nežinojo, kas tuos pinigus siuntė, aiškino, kad tokią paslaugą darė pora kartų, abu kartus sumos buvo panašios, galbūt apie 6000 litų. Pinigus nuėmė banke „X“. Taigi, finansinėmis operacijomis fiksuota 31 075,20 Lt suma atitinka liudytojos parodymus teisme. Teisėjų kolegija pastebi, kad minėti banko duomenys patvirtina, jog pinigus R. K. gavo iš I. L. ir R. S., o faktinės aplinkybės dėl šių merginų prostitucijos organizavimo ir vadovavimo jai iš skundžiamo nuosprendžio nustatomosios dalies yra pašalintos. Todėl darytina išvada, jog nėra objektyvių įrodymų, kad būtent I. L. ir R. S. pervestas sumas R. K. perdavė D. D., todėl šios sumos kaip D. D. iš prostitucijos gauti pinigai į bendrą sumą neįskaičiuotinos.

35Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western Union“ grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad U. K. 2009-03-31, 2010-03-19, 2010-03-15 gavo pinigines perlaidas viso 10 350,50 (7350,50+3000) eurų (10350,50*3,4528=35738,20 Lt) sumai (9 t., b.l. 11). Iš šios liudytojos parodymų, duotų teisme, kur ji patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, matyti, kad D. D. prašymu ji per grynųjų pinigų persiuntimo programą „Western Union“ nuėmė kitų merginų vardais persiustus pinigus. Parodė, kad D. paėmė apie 10 000 eurų. Taigi, finansinėmis operacijomis fiksuota 35 738,20 Lt suma atitinka liudytojos parodymus teisme, todėl ši suma laikytina pagrįsta.

36Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western Union“ grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad S. B. 2010-05-14, 2010-04-22, 2010-03-13, 2010-01-18, 2009-09-17, 2009-09-08, gavo pinigines perlaidas viso 21 465 eurų (21465*3,4528=74 114,35 Lt) sumai (8 t., b.l. 157), 2008-04-17, 2008-04-24 gavo pinigines perlaidas viso 8261,94USD (2008-04-17) ((8261,94*2.1809(JAV dolerio ir lito kursas 2008-04-17) =10 018,46Lt) +15988,19 Lt (8 t., b.l. 157). Iš šios nukentėjusiosios ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (2 t., b.l. 23-26), pagrasintų teisme (11 t., b.l.41), matyti, kad ji D. prašymu banke „X“ pora kartų 2009 m. rudenį, pora kartų – 2010 m. pradžioje bei vieną kartą balandžio pradžioje nuėmė grynuosius pinigus. Sumos buvo nuo 2000 iki 4000 eurų. Pinigai buvo persiunčiami per grynųjų pinigų persiuntimo programą „Western Union“. Be to, pastarosios duoti parodymai patvirtina, kad ji 2008 m. iš savo prostitucijos D. nurodymu pervedinėjo jam pinigus, grįžusi iš Italijos jam pati sumokėjo 3000 eurų. Atsižvelgus į tai, kad nukentėjusioji nenurodė jokių aplinkybių, kad 2010 m. gegužės mėnesį D. D. banke išgrynino pinigus, 2010-05-14 finansine operacija gauta 3670 eurų (3670*3,4528=12 671,78 Lt) suma iš aukščiau nurodytos sumos išskaičiuotina. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, nukentėjusiosios S. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisme buvo pagarsinti (11 t., b.l. 41). Kadangi nukentėjusioji neatvyko ir teisiamąjį posėdį, ją apklausti teisme nebuvo galimybės (ji gyvena Italijoje (10 t., b.l. 172)), neįmanoma jos D. D. perduotas pinigų sumas patikslinti. Todėl į bendrą sumą įtrauktinos tik tos sumos, kurios yra patvirtintos objektyviais banko dokumentais. Be to, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad S. B. išgrynino JAV doleriais gautas pinigų sumas ir jas, kaip ir gautas litais, atidavė D. D.. Todėl 2008-04-17, 2008-04-24 finansinėmis operacijomis gautos piniginės lėšos taip pat neįskaičiuotinos. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog yra įrodyta, kad D. D. iš S. B. prostitucijos gavo 61 442,57 Lt pajamų.

37Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western Union“ grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad R. P. 2010-04-01, 2010-02-03 siuntė pinigų perlaidas viso 2250 Lt sumai (8 t., b.l. 91). Tačiau nesant byloje jokių objektyvių duomenų, kad ši pinigų suma buvo persiųsta D. D., ji kaip D. D. iš prostitucijos gauti pinigai į bendrą sumą neįskaičiuotina.

38Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western Union“ grynųjų pinigų perlaidų duomenys), kad S. P. gavo 2008-04-08, 2008-09-05 pinigines perlaidas viso 15 968, 86 USD (36 517,85 Lt) (8465,36*2.2036(JAV dolerio ir lito kursas 2008-04-08)=18654,27Lt, 7503,50*2.3807(JAV dolerio ir lito kursas 2008-09-05)=17863,58Lt) sumai (8 t., b.l. 161). Iš nukentėjusiosios ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (2 t., b.l. 60), kurie pagarsinti teisme (11 t., b.l. 112), matyti, kad ji patvirtino, jog pora kartų jam bankuose nuėmė pinigus, o vėliau tai daryti atsisakė. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad piniginės perlaidos D. D. buvo siunčiamos JAV doleriais, daro išvadą, kad nėra pagrindo minėtą pinigų sumą laikyti D. D. iš prostitucijos gautomis pajamomis. Nors iš nukentėjusiosios S. P. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų (2 t., b.l. 60), kurie pagarsinti teisme (11 t., b.l. 112), matyti, kad ji pora kartų D. D. bankuose nuėmė pinigus, o vėliau tai daryti atsisakė, tai minėtos teismo išvados nepaneigia.

39Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes konstatuoja, kad D. D. iš jam inkriminuotos nusikalstamos veikos gavo 238933,41 Lt pajamų.

40Dėl nuteistosios K. Š. apeliacinio skundo

41Vertinant apeliacinio skundo argumentą, kad skundžiamo nuosprendžio nustatomoji dalis neatitinka įstatymo reikalavimų, pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas pakeitė kaltinimą K. Š. jos naudai. Būtent, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad K. Š. D. D. padėjo organizuoti laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio mėn. tiksliai nenustatytos dienos iki 2010 m. rugsėjo 1 d. dviejų merginų - D. Š. ir S. L. - prostituciją. Teisėjų kolegija, sugretinusi K. Š. pareikštame kaltinime išdėstytas faktines aplinkybes su skundžiamo nuosprendžio nustatomojoje dalyje nurodytomis, sprendžia, kad kaltinamajame akte nurodytos faktinės aplinkybės buvo pakeistos iš esmės skirtingomis, suformuotas naujas kaltinimas, tuo pažeidžiant Konstitucijos 31 straipsnyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnyje, BPK 7, 10, 44 straipsniuose įtvirtintus teisės į teisingą procesą, teisės į gynybą, rungimosi principus, BPK 255, 256 straipsniuose nustatytą nusikalstamos veikos esminių faktinių aplinkybių keitimo teisme tvarką.

42Pažymima, kad BPK normų, nustatančių bylos nagrinėjimo teisme ribas, paskirtis užtikrinti kaltinamojo teisę į gynybą, konkrečiai – teisę žinoti kaltinimo pobūdį ir pagrindą bei turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti gynybai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-198/2008, 2K-7-13/2007, 2K-233/2008, 2K-660/2007, 2K-383/2004 ir kt.). Kaltinamasis negali būti nuteistas pagal kitą baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, arba dėl nusikalstamos veikos, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų, jeigu apie tokią galimybę teisiamajame posėdyje jam iš anksto nebuvo pranešta (BPK 255 straipsnio 2 dalis).

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse aiškinama, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytųjų tada, kai prisideda tos pačios nusikalstamos veikos epizodai, iš esmės pasikeičia nusikalstamų veikų apimtis, nusikalstamos veikos padarymo laikas, vieta, būdas ir pan., jeigu tai turi įtakos veikos kvalifikavimui, bausmei ar kitaip suvaržo teisiamojo teisę į gynybą; tai, ar keičiant nusikalstamos veikos faktines aplinkybes kaltinamojo teisė į gynybą būtų suvaržyta, sprendžiama atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir įvertinant, ar yra pagrindas manyti, kad gynyba dėl pasikeitusių nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių galėtų būti kitokia (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-13/2006, 2K-381/2011, 2K-651/2012, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas, 2K-262/2014). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką iš esmės skirtingomis nuo kaltinime nurodytų nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės pripažįstamos ne tik tais atvejais, kai jos lemia veikos kvalifikavimą pagal kitą BK specialiosios dalies straipsnį, jo dalį ar punktą, tačiau ir tais atvejais, kai jos lemia veikos kvalifikavimą pagal kitą BK bendrosios dalies straipsnį ar jo dalį, pavyzdžiui, dėl pasikeitusių aplinkybių veika kvalifikuojama kaip padaryta padėjėjo, o ne vykdytojo (kasacinė byla Nr. 2K-216/06). Būtent, nagrinėjamu atveju K. Š. veika pirmosios instancijos teisme kvalifikuota kaip padaryta padėjėjos, o ne organizatorės, taip iš esmės pakeičiant faktines aplinkybes. Tai atlikta iš anksto nepranešus kaltinamajai ir kitiems nagrinėjimo dalyviams apie tokią galimybę. Taigi, pirmosios instancijos teismas neužtikrino kaltinamosios teisės žinoti kaltinimą, teisės į gynybą ir teisingą teismą, įtvirtintų Konvencijos 6 straipsnyje, Konstitucijos 31 straipsnyje, ir taip padarė esminį BPK pažeidimą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad skundžiamo nuosprendžio nustatomojoje dalyje, aprašant nuteistosios K. Š. padarytą nusikalstamą veiką, nėra nurodyti būtinieji BK 307 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėties objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, o taip pat BK 24 str. 6 d. numatytai bendrininko – padėjėjo - veikai būdingi požymiai, tai yra neatskleista, kokias konkrečias padėjėjos funkcijas atliko K. Š.. Pastebėtina, jog prokuroras nepateikė apeliacinio skundo ištaisyti šiuos pažeidimus apeliacinės instancijos teisme.

44Tačiau teisėjų kolegija, atsakydama į nuteistosios apeliacinio skundo argumentus, vertina, ar K. Š. veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d., sudėtis. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamuosius nuosprendžius D. D. ir K. Š. atžvilgiu, nustatė tarpusavyje prieštaraujančias faktines bylos aplinkybes. Būtent, D. D. nuteistas pagal BK 307 str. 2 d. už tai, kad organizavo D. Š. ir S. L. prostituciją ir jai vadovavo, veikdamas bendrininkų grupėje su nenustatytu asmeniu. Atitinkamai K. Š. nuteista už tai, kad D. D. padėjo organizuoti laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio mėn. tiksliai nenustatytos dienos iki 2010 m. rugsėjo 1 d. dviejų merginų D. Š. ir S. L. prostituciją. Pabrėžtina, kad apkaltinamasis nuosprendis turi būti įtikinamas, nekelti abejonių dėl jame padarytų išvadų pagrįstumo, o nusikalstamos veikos aplinkybės, įrodymai ir teismo išvados nuosprendyje turi būti išdėstomi nuosekliai bei sudaryti logišką visumą.

45Pagal BK 24 str. 6 d. padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Taigi, įstatyme pateiktas išsamus visų įmanomų padėjimo vykdytojui, o taip pat ir kitiems bendrininkams būdų sąrašas. Tai atskleidžia padėjėjo veiklos charakteristiką.

46Kaip matyti iš bylos medžiagos, K. Š. savo kaltę dėl jai inkriminuoto nusikaltimo viso proceso metu neigė, aiškindama, kad ji savo sugyventinio D. D. paprašyta Kauno „X“ buvo susitikusi su dviem merginomis. Šio susitikimo metu joms tik papasakojo apie fotosesiją ir davė D. D. telefono numerį. Nuteistasis D. D. taip pat aiškino, kad jis K. Š. paprašė susitikti su S. L. ir D. Š., nuvažiuoti su jomis į kavinę, kad pasakyti dėl fotosesijos ir drabužių. Patvirtino, kad K. Š. buvo susitikusi su šiomis merginomis dėl fotosesijos. Be nuteistųjų parodymų įvertintini ir liudytojos S. L. teisme duoti parodymai (11 t., b.l. 140-141). Ši liudytoja teisme parodė, kad K. Š. jai yra matyta. Patvirtino, kad Kauno „X“ ji kartu su drauge D. Š. buvo susitikusi su mergina, kuri prisistatė M. Pastaroji kalbėjo apie darbą su klientais, aiškino, kad dėl lytinių santykių bus taip, kaip jos pačios norės, ir kad pusė gautų pinigų liks joms pačioms, o kitą pusę reikės arba pervesti, arba grįžus į Lietuvą atiduoti. Be to, tokias pačias įvykio aplinkybes ikiteisminio tyrimo bei apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu nurodė ir nukentėjusioji D. Š. (1 t., b.l. 169-171, 188-190) (jos parodymai teisme pagarsinti BPK 276 str. tvarka (11 t., b.l. 141). Būtent, pastaroji parodė, kad ji kartu su drauge S. L. šios pasiūlymu nuvažiavo į Kaune esantį „X“ susitikti su mergina pakalbiui dėl darbo. Susitikimo metu ta mergina kalbėjo apie konsumacijos darbą, aiškino, kad jis bus intymus (ar reikės klientams teikti seksualines paslaugas) tiek, kiek jos pačios norės. Be to, sakė, kad darbas gali būti Graikijoje ar Italijoje, bare. Nurodė, kad pusė uždirbtos sumos liks joms, o kitą pusę reikės atiduoti. Pokalbio pabaigoje pasakė, kad jei jos sutiks dirbti, atsiųsti savo nuotraukas. Teisėjų kolegija kitaip vertina šiuos pirmosios instancijos teismo įvertintus įrodymus ir daro išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti, jog K. Š. atliko kokius nors įstatyme padėjėjui priskiriamus veiksmus. Būtent, nei vienas iš minėtų asmenų nenurodė jokių aplinkybių apie prostituciją ar konkrečių K. Š. su tuo susijusių veiksmų. Vienkartinis pokalbis apie fotosesiją ir kitokio pobūdžio - konsumacijos darbą užsienyje susitikimo su S. L. ir D. Š. metu nepatvirtina K. Š. kaltės padėjus D. D. organizuoti aukščiau nurodytų merginų prostituciją ir jai vadovauti. Tiek iš liudytojos S. L., tiek iš nukentėjusios D. Š. parodymų matyti, kad K. Š. apie lytinius santykius joms kalbėjo tik tiek, jog nusakytų merginoms darbo intymumo pobūdį, ir nurodė, kad dėl lytinių santykių su klientais spręs jos pačios. Teismui netikėti nuteistųjų K. Š., D. D., nukentėjusiosios D. Š., liudytojos S. L. minėtais parodymais, kurie yra nuoseklūs ir sutampa tarpusavyje, nėra pagrindo. Kitų objektyvių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą pripažinti esant pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą dėl K. Š. kaltės padarius jai inkriminuotą nusikaltimą, byloje nėra. Teisėjų kolegija, įvertinusi paminėtąsias aplinkybes, daro išvadą, jog nuteistosios K. Š. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d., sudėties, todėl ji išteisinama (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 4 d., 328 str. 1p., 2 p., 3 p., 4 p., 329 str. 1 p.,

Nutarė

48nuteistojo D. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. nuosprendį nuteistojo D. D. atžvilgiu pakeisti:

50panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. D. paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

51D. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d. paskirti laisvės atėmimo bausmę 2 (dvejiems) metams 6 mėnesiams.

52Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., nuteistajam D. D. paskirtos 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams.

53Vadovaujantis BK 75 str. 2 d. 7 p., 8 p., įpareigoti nuteistąjį D. D. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu, bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

54Iš nuosprendžio nustatomosios dalies pašalinti įrodytomis pripažintas faktines aplinkybes, jog D. D. organizavo I. B., K. Č., K. M., O. V., R. K., A. L., J. N., A. S., M. P., S. P., J. I., A. S., R. S., M. G., V. M., E. S., I. L., E. D., D. M., S. M., A. U., I. L., R. D., S. Č., G. L., I. L., D. N., S. G., R. G., M. A., J. K., J. K., J. S., I. B., R. J. bei kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų merginų prostituciją ir jai vadovavo.

55Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 straipsniu, iš nuteistojo D. D. konfiskuotiną sumą sumažinti iki 238 933,41 (dviejų šimtų trisdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt trijų litų 41 cento) Lt (69199,90 eurų).

56Nuteistosios K. Š. apeliacinį skundą tenkinti.

57Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. nuosprendžio dalį, kuria K. Š. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d., ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį: K. Š. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d. išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.)

58Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. D. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d. laisvės atėmimu 3... 3. K. Š. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d.,... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 straipsniu, iš nuteistojo D. D.... 5. Šiuo nuosprendžiu A. V. pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d.... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. D. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d. už tai, kad jis... 8. K. Š. nuteista pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 307 str. 2 d. už... 9. Nuteistasis D. D. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus miesto... 10. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo jam paskirta trejų metų... 11. Nuteistasis, nesutikdamas su jam taikytu turto konfiskavimu BK 72 straipsnio... 12. Nuteistoji K. Š. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 13. Teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjas prašė apeliacinius skundus... 14. Nuteistojo D. D. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, nuteistosios K. Š.... 15. Dėl nuteistojo D. D. apeliacinio skundo ... 16. Nuteistasis apeliaciniame skunde iš esmės savo kaltės padarius BK 307 str. 2... 17. Nuteistasis apeliaciniame skunde tvirtina, jog nuosprendžio nustatomojoje... 18. Vertinant nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytą argumentą, kad... 19. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju nuteistojo D. D.... 20. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad nuteistajam D.... 21. Nuteistasis apeliaciniame skunde teisingai tvirtina, kad jam nepagrįstai... 22. Esant tokioms aplinkybėms, skundžiamas nuosprendis keičiamas ir dėl... 23. Dėl nuteistojo D. D. turto konfiskavimo... 24. Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnis numato, kad konfiskuotinas, tai yra... 25. Pirmos instancijos teisme (tą teigia ir savo apeliaciniame skunde) D. D.... 26. Nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 27. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 28. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 29. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 30. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 31. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 32. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 33. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų Western Union... 34. Be to, nustatyta (AB bankas „X“ pateikti duomenys), kad 2008-10-05 R. K.... 35. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western... 36. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western... 37. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western... 38. Be to, nustatyta („X“, AB pateikti išsiųstų ir išmokėtų „Western... 39. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes konstatuoja, kad D. D. iš jam... 40. Dėl nuteistosios K. Š. apeliacinio skundo... 41. Vertinant apeliacinio skundo argumentą, kad skundžiamo nuosprendžio... 42. Pažymima, kad BPK normų, nustatančių bylos nagrinėjimo teisme ribas,... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse aiškinama, kad faktinės aplinkybės... 44. Tačiau teisėjų kolegija, atsakydama į nuteistosios apeliacinio skundo... 45. Pagal BK 24 str. 6 d. padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą... 46. Kaip matyti iš bylos medžiagos, K. Š. savo kaltę dėl jai inkriminuoto... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,... 48. nuteistojo D. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d. nuosprendį... 50. panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. D. paskirta 3 metų laisvės atėmimo... 51. D. D. pagal Lietuvos Respublikos BK 307 str. 2 d. paskirti laisvės atėmimo... 52. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., nuteistajam D. D. paskirtos... 53. Vadovaujantis BK 75 str. 2 d. 7 p., 8 p., įpareigoti nuteistąjį D. D.... 54. Iš nuosprendžio nustatomosios dalies pašalinti įrodytomis pripažintas... 55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 straipsniu, iš nuteistojo D. D.... 56. Nuteistosios K. Š. apeliacinį skundą tenkinti.... 57. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 29 d.... 58. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....