Byla 2-8-769/2019
Dėl įpareigojimo perduoti kaupiamąsias lėšas ir dokumentus

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., dalyvaujant ieškovės atstovei L. G. atsakovės atstovui advokatui A. J., M. Š.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos „( - )“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei “Vėtrungės būstas”, trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, dėl įpareigojimo perduoti kaupiamąsias lėšas ir dokumentus,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė 2018-09-10 teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo: 1) įpareigoti UAB „Vėtrungės būstas“ grąžinti ( - ) 14 namo, Klaipėda butų savininkams sukauptas ir nepanaudotas kaupiamąsias lėšas sumoje 3 234,85 Eur; 2) įpareigoti UAB „Vėtrungės būstas“ pateikti bendrijos pirmininkei ir butų savininkams informaciją, kokios sumos buvo priskaičiuotos mokėti nuo kiekvienam buto ir kitų patalpų savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą bei pagrįsti darbų atlikimo teisėtumą, įrodyti, kad butų savininkai pritarė ir norėjo tokių darbų; 3) įpareigoti UAB „Vėtrungės būstas“ pateikti išsamią informaciją, kokią sumą kaupiamųjų lėšų butų savininkai buvo sukaupę atskirai kiekvienas datai 2017-08-30 ir kokia suma buvo sumažintas mokėjimas kiekvienam buto savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą kaupiamųjų lėšų sąskaita; 4) įpareigoti UAB „Vėtrungės būstas“ pagrįsti UAB „Skolos LT“ reikalaujamų sumokėti skolų iš gyventojų teisėtumą ir susidarymo pagrindą; 5) perduoti bendrijos valdymo organams visus su administruojamu namu susijusius, dokumentų originalus, išskyrus su komunalinių mokesčių apskaita susijusius buhalterinius dokumentus. Ieškinyje nurodyta, kad 2017-07-14 Juridinių asmenų registre buvo įregistruota daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) 14, Klaipėdoje, savininkų bendrija „( - )“; namo butų savininkai nusprendė atsisakyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskirto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „Vėtrungės būstas“ paslaugų, nes įmonė netinkamai vykdė jai paskirtas funkcijas, savivaliavo, apkraudavo gyventojus nepagrįstais mokesčiais, netinkamai prižiūrėjo namo renovacijos darbus ir pan.; 2017 m. liepos 17 d. administratoriui bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai buvo išsiųstas pranešimas apie daugiabučiame name įregistruotą daugiabučio namo bendriją ir pareikalauta perduoti namo dokumentus bei kaupiamąsias lėšas; savivaldybės administracijos direktorius 2017-07-25 išleido įsakymą, kuriame nustatyta, kad gyvenamojo namo ( - ) 14, Klaipėdoje, bendrojo naudojimo objektų administravimas, vykdomas UAB „Vėtrungės būstas“, pasibaigė, iki 2017-08-14 pirmininkė L. G. turėjo perimti UAB „Vėtrungės būstas“ direktoriaus perduotus turimus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas surinktas kaupiamąsias lėšas šiems objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat turimus namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Dalis dokumentų buvo perduoti bendrijos pirmininkei 2017-08-14. 2017-10-18 dokumentų perdavimo-priėmimo aktu UAB „Vėtrungės būstas“ perdavė bendrijai dar dalį techninių namo dokumentų, susijusių su namo renovacija. Namo gyventojų kaupiamosios lėšos, -3234,85 Eur, nebuvo pervestos į bendrijos sąskaitą, kaip tai numatyta teisės aktuose. 2017-08-24 elektroniniu paštu buvo gautas raštas Nr. DB-RS-17-0363, kuriame buvęs namo administratorius nurodo, kad sukauptas lėšas, skirtas namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, grąžins tiesiogiai teisėtiems šio turto savininkams, t.y. butų ir kitų patalpų savininkams, kartu su paskutine sąskaita už 2017 metų rugpjūčio mėnesį suteiktas paslaugas. Pervesdamas sukauptas lėšas atskiriems butų ir kitų patalpų savininkams, bendrojo naudojimo objektų administratorius nesilaikė administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

5Nagrinėjant bylą teisme, atsakovei kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikus dalį reikalaujamų dokumentų ( 2017 m. rugpjūčio mėn. sąskaitas, 2016-12-16 savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą), vėliau pateikus daugiabučio namo suvestinį apyvartų žiniaraštį, žiniaraštį pagal klientus, 2017-11-20 statinio apžiūros katą su priedais2017-08-31 PVM sąskaitą-faktūrą,- ieškovė atsisakė dalies reikalavimų: dėl įpareigojimo UAB „Vėtrungės būstas“ pateikti bendrijos pirmininkei ir butų savininkams informaciją, kokios sumos buvo priskaičiuotos mokėti nuo kiekvienam buto ir kitų patalpų savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą bei pagrįsti darbų atlikimo teisėtumą, įrodyti, kad butų savininkai pritarė ir norėjo tokių darbų; įpareigojimo UAB „Vėtrungės būstas“ pateikti išsamią informaciją, kokią sumą kaupiamųjų lėšų butų savininkai buvo sukaupę atskirai kiekvienas datai 2017-08-30 ir kokia suma buvo sumažintas mokėjimas kiekvienam buto savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą kaupiamųjų lėšų sąskaita; įpareigojimo UAB „Vėtrungės būstas“ pagrįsti UAB „Skolos LT“ reikalaujamų sumokėti skolų iš gyventojų teisėtumą ir susidarymo pagrindą.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė L. G. paaiškino, kad daugiabutį namą modernizavusi įmonė privalo išsaugoti visus su daugiabučio namo modernizacija susijusius dokumentus, kuriuos ir prašo sugrąžinti. Negavus šių dokumentų, negalės būti ginamos teisės kitam teisiniam procese dėl nekokybiškai atliktos renovacijos, nes negalės įrodyti tam tikrų aplinkybių. Bendrija, kaip buto savininkus atstovaujantis juridinis asmuo, teikė prašymą grąžinti kaupiamąsias lėšas kitokiu būdu, bet buto savininkams pasirinkus grąžinimo kiekvienam buto savininkui atskirai būdą, kaupiamųjų lėšų grąžinimo būdo teisėtumo neginčija; atsakovas neteisingai taikė aritmetinius veiksmus skaičiuodamas kaupiamąsias lėšas, liko nesugrąžinta 113,48 Eur kaupiamųjų lėšų.

7Atsakovė UAB “Vėtrungės būstas” pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2017 m. liepos 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1868, nustatyta, kad gyvenamojo namo, adresu ( - ) 14, Klaipėda, bendrojo naudojimo objektų administravimas, vykdomas UAB „Vėtrungės būstas“, pasibaigė. Buvęs namo administratorius UAB „Vėtrungės būstas“ 2017 m. rugpjūčio 14 d., 2017 m. rugpjūčio 16 d., 2017 m. rugsėjo 7 d., 2017 m. spalio 18 d. priėmimo – perdavimo aktais perdavė visą, su namu susijusią, dokumentaciją. 2017 m. rugpjūčio 31 d. su paskutinėmis mėnesio sąskaitomis kiekvienam namo butų ir kitų patalpų savininkui grąžintos priskaičiuotos ir nepanaudotos kaupiamosios įmokos. Iki 2017 m. liepos 25 d. atsakovė įgyvendino namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendro naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Vykdant teisės aktais nustatytas pareigas, kvalifikuotiems specialistams įvertinus namo vamzdynų būklę, inicijavo vamzdynų keitimo klausimą, sušaukiant namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą; sprendimai dėl šalto vandens vamzdyno magistralės (rūsyje) ir stovo keitimo darbų (per aukštus) bei dėl buitinių nuotekų vamzdyno keitimo darbų rūsyje (iki lauko šulinių), buvo priimti. Atitinkamai šių darbų kainos buvo nurodytos butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo biuleteniuose. Atsakovas, kaip buvęs namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, visas jam teisės aktais nustatytas pareigas atliko.

8Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas M. Š. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškino, kad namui buvo priskaičiuota 3234,85 Eur kaupiamųjų lėšų, iš jų panaudota 82,43 Eur. Visos lėšos buvo grąžintos butų savininkams; grąžinant lėšas patalpų savininkams, sąskaitoje buvo pateikiama sąskaita su minusu. Dokumentai bendrijai buvo perduoti, bendrijos pirmininkė perdavimo aktą pasirašė. Dėl kitų dokumentų paaiškino, kad 2017-11-13 apipiltas įmonės archyvas ir sugadinta didžioji dalis dokumentų, įskaitant ir ( - ) 14 namo dokumentus, todėl patenkinus ieškovės reikalavimą, fiziškai negalėtų dokumentų grąžinti, nes reikalaujamų dokumentų neturi.

9Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad į bylą su ieškiniu pateikti aktai (2017-08-14, 2017-10-18) patvirtina, kad administratorius dalį įsipareigojimų yra įvykdęs tinkamai. Administratorius šiuo atveju nevykdė tinkamai įpareigojimo dėl kaupiamųjų lėšų perdavimo bendrijai. Savivaldybės administracija iš administratoriaus gavo informaciją, kad sukauptos ir nepanaudotos lėšos buvo grąžintos namo butų savininkams, todėl ieškinio reikalavimas dėl lėšų grąžinimo savininkams galimai nepagrįstas arba nepakankamai aiškiai suformuluotas. Pažymėjo, kad teisės aktuose yra išvardinti dokumentai, kuriuos turi pateikti administratorius tam, kad bendrija toliau galėtų užtikrinti bendraturčių teisių įgyvendinimą. Bendrija turi teisę gauti veiklai reikalingus dokumentus, tačiau šia teise neturėtų būti piktnaudžiaujama. Prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra, įvertinus visus byloje pateiktus įrodymus bei visų šalių argumentus; bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Byla išnagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

10Teismas

konstatuoja:

11Bylos dalis nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-07-14 Juridinių asmenų registre buvo įregistruota daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) 14, Klaipėdoje, savininkų bendrija „( - )“ (b.l. 62). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-25 įsakymu Nr. ADl-1868 „Dėl Namo ( - ), Klaipėdoje, bendrojo naudojimo objektų administravimo" (toliau -Įsakymas) nustatyta, kad gyvenamojo namo ( - ), Klaipėdoje, bendrojo naudojimo objektų administravimas, vykdomas UAB „Vėtrungės būstas“, pasibaigė; iki 2017-08-14 pirmininkei L. G. turėjo būti perduoti turimi daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai, nepanaudotos surinktos lėšos šiems objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat turimi namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentai, sutartys dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai (Įsakymo 1 punktas, 3.1 punktas) (b. l. 13). 2017-08-14 surašytas aktas dėl dokumentų perdavimo-priėmimo, kuriame nurodyta, jog perduoti dokumentai:1) ( - ), Klaipėda Investicijų planas parengtas ir 2008-05-08 suderintas su VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ kopija; 2) ( - ) 14, Klaipėda Investicijų planas parengtas ir 2008-07-17 suderintas su VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ kopija; 3) ( - ) 14, Klaipėda Investicijų planas parengtas ir 2011-07-14 suderintas su VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ kopija; 4) Namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų sutarties Nr. VTB-SUT-14-0003 kopija; 5) Susitarimo Nr.1 prie sutarties Nr. VTB-SUT-14-0003 kopija; 6) Susitarimo Nr.2 prie sutarties Nr. VTB-SUT-14-0003 kopija; 7) Namo atnaujinimo (modernizavimo) kredito sutarties Nr. VL-ST-14-7972 kopija; 8) Susitarimo Nr. 1 VL- 14-7972- 1 dėl kredito sutarties pakeitimo kopija; 9) Susitarimo Nr. 2 VL- 14-7972-2 dėl kredito sutarties pakeitimo kopija;10) VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ raštas „Dėl Valstybės paramos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms suteikimo“ kopija; 11) AB Swedbank raštas dėl pritaikytos 15 proc. paramos; 12) AB Swedbank raštas dėl pritaikytos 25 proc. paramos; 13) namo ( - ) 14, Klaipėda energinio naudingumo sertifikato po namo atnaujinimo kopija; 14) namo ( - ) 14, Klaipėda statybos užbaigimo akto kopija; 15) 2017-04-05 Nekilnojamo turto registro duomenų išrašas Nr. (4.6.11) RA-1524 savininkų sąrašas (kopija); 16) Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas; 17) Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas; 18) Bendro naudojimo objektų aprašas; 19) Nepanaudotų privalomų kaupiamųjų namo lėšų pažyma; 20) Mokesčių išklotinė (skolų likučiai) už 2017 m. liepos mėn.; 21) Namų valdybos techninės apskaitos byla Nr. 2868, reg. Nr. 2344V-133; 22) Šilumos ūkio įrenginių ir tinklų paruošimo šildymo sezonui 2016/2017 metų planas-grafikas kopija; 23) Šilumos nuskaitymo įranga; priėmimo-perdavimo aktas; 24) Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaita už 2016 m., kopija; 25) Priedas Nr. 16/12-005, prie UAB „Vėtrungės būstas“ ir UAB „ Mano būstas LT“, 2008-01-02 Ilgalaikės rangos sutarties 08-01-02R, kopija; 26) Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. R-K-V17-047569, kopija; 27) Priedas Nr. 16/12-006, kopija; 28) Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. R-V-V17-047563-2, kopija ; 29) Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. R-V-V17-047563, kopija. 2017-08-14 dokumentų perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas UAB „Vėtrungės būstas“ direktoriaus M. Š. ir DNSB „( - )“ bendrijos pirmininkės L. G. (b.l. 17-18, 176). 2017-09-07 elektroniniu paštu ieškovei persiųsti dokumentai: 1) 2015-09-30 pastato atnaujinimo statybos darbų būklės aktas, kopija; 2) daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) 14, Klaipėda, Statybos darbų žurnalas, kopija (1 dalis, 2 dalis); 3) eksploatacinių savybių deklaracija, kopija; 4) ( - ) 14, Klaipėda elektros instaliacijos užbaigtų darbų dokumentai, kopija; 5) ( - ) g. 14, Klaipėda Statybos darbų žurnalo Nr. 06/01 priedas Nr. 1 „Bendrųjų statybos darbų vykdymas“ (F-7), kopija; 6) Atliekų susidarymo žurnalas, kopija; 7) Atliekų pridavimo pažyma, kopija; 8) Techninio darbo projekto aiškinamasis raštas, kopija; 9) Techninio darbo projekto esamos padėties fotofiksacija, kopija; 10) Techninio darbo projekto detalių įrengimo projektiniai sprendimai, kopija; 11) Techninio darbo projekto architektūrinė dalis, kopija; 12) Techninio darbo projekto techninė specifikacija, kopija (b.l. 22). 2017-10-18 priėmimo-perdavimo aktu ( po bylos iškėlimo teisme dienos) perduoti dokumentai: 1) Techninis projektas (originalas); 2) Šilumos punkto darbo projektas (originalas); 3) Darbo projekto statinio architektūra A laida (originalas) (b.l. 23). 2017-08-16 UAB „Vėtrungės būstas“ rašte nurodyta, kad daugiabutis namas, esantis ( - ) 14, Klaipėda, nuo 2015 m. gegužės mėn. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. yra sukaupęs 3234,85 Eur kaupiamųjų lėšų, iš kurių panaudota 82,43 Eur (b.l. 21).

14Nagrinėjant bylą teisme, ieškovės atstovė atsisakė reikalavimų dalyje dėl atsakovės įpareigojimo pateikti: informaciją, kokios sumos buvo priskaičiuotos mokėti nuo kiekvienam buto ir kitų patalpų savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą bei pagrįsti darbų atlikimo teisėtumą, įrodyti, kad butų savininkai pritarė ir norėjo tokių darbų; išsamią informaciją, kokią sumą kaupiamųjų lėšų butų savininkai buvo sukaupę atskirai kiekvienas 2017-08-30 ir kokia suma buvo sumažintas mokėjimas kiekvienam buto savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą kaupiamųjų lėšų sąskaita; pagrįsti UAB „Skolos LT“ reikalaujamų sumokėti skolų iš gyventojų teisėtumą ir susidarymo pagrindą.

15Nenustatytos aplinkybės, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas ieškovės atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų priimti ir bylą nutraukti (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 294 straipsnio 2 dalis). Nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

16Pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą, viena iš savivaldos funkcijų yra pagal įstatymų nustatytą kompetenciją vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Tai savivaldybė įgyvendina per savo vykdomąją instituciją – savivaldybės administracijos direktorių, kuris vadovauja savivaldybės administracijai. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-25 įsakymu Nr. ADl-1868 UAB „Vėtrungės būstas“ įpareigota perduoti nepanaudotas surinktas lėšas, turimus namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus (Įsakymo 3.1 punktas). Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, reglamentuota administratoriaus pareiga per 30 dienų nuo administravimo pabaigos pateikti savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą savivaldybės vykdomajai institucijai, patalpų savininkams ir namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar kitam administratoriui), perduoti turtą jo buvimo vietoje, patalpų savininkų sukauptas lėšas, pagal Nuostatų 4 punktą rengtus ir saugotus dokumentus, taip pat grąžinti viską, ką gavo vykdydamas pareigas, išskyrus atlyginimą už administravimą ir (ar) kitas teisėtai teiktas paslaugas; perdavimas įforminamas perdavimo aktu, kurį pasirašo perduodančios ir priimančios šalių atstovai (Nuostatų 7.11 punktas). Iš esmės analogiška nuostata įtvirtina Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, kurio 4 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektų administratorius, pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo ar pastato statytojas privalo per 30 dienų nuo bendrijos įregistravimo perduoti įsteigtai bendrijai nepanaudotas butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamąsias lėšas, skirtas pastatui (pastatams) atnaujinti ir kitoms bendrosioms reikmėms, taip pat turimus pastato (pastatų) statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus.

17Bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidas sudaro trys išlaidų grupės. Tai – turto administravimo išlaidos (CK 4.84 straipsnio 9 dalis), namui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) ir su buto naudojimu susijusios asmeninės išlaidos (pavyzdžiui, išlaidos šiukšlėms išvežti, elektros energijai ir pan.) (LAT 2010-04-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010). CK 4.82 straipsnyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo <...> reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus; šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė; į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles; lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė; ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4 dalis). Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 (toliau –aprašas), mėnesinės kaupiamosios įmokos dydis patalpų savininkui apskaičiuojamas pagal apraše nurodytą formulę, atsižvelgiant į patalpų savininkui priklausančių patalpų naudingąjį plotą, kv. m. (Aprašo 3, 5 punktai). Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis daugiabutis namas, esantis ( - ) 14, Klaipėda, nuo 2015 m. gegužės mėn. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. sukaupė 3234,85 Eur kaupiamųjų lėšų, iš kurių panaudota 82,43 Eur. Byloje ginčo dėl sukauptų lėšų dydžio nėra. Iš byloje esančių UAB „Vėtrungės būstas“ 2017-08-31 sąskaitų namo gyventojams matyti, kad 2017 m. rugpjūčio mėn. kaupiamosios lėšos dalimis buvo grąžintos kiekvienam buto savininkui atskirai; tokiu būdu grąžintų lėšų suma sudaro 3117,83 Eur (b.l. 77-82, 85-156). Už butui Nr. 17 priskaičiuotų ir nepanaudotų kaupiamųjų lėšų 37,81 Eur suma grąžinta Klaipėdos miesto savivaldybei ( nors 2017-08-31 PVM sąskaitoje-faktūroje serija VTB1700771 nurodyta, kad grąžintina suma sudaro 39,28 Eur, todėl negrąžinta suma sudaro 1,47 Eur). Be to, pažymėtina, kad atsakovės teismui pateiktuose žiniaraščiuose ir mokėjimo lapeliuose už 2017 metų rugpjūčio mėnesį nurodytos grąžintinos sumos skiriasi: 3117,83 Eur pagal gyventojų pateiktus mokėjimo lapelius, 3114,61 Eur pagal apyvartų žiniaraštį. Nors, remiantis aukščiau išdėstytu teisiniu reglamentavimu, sukauptas lėšas atsakovė, kaip buvusi bendrojo naudojimo objektų administratorė, turėjo perduoti ieškovei, kaip naujai įsteigtai daugiabučio namo bendrijai, tačiau ieškovė nebeginčijo sukauptų lėšų perdavimo būdo teisėtumo, sumažino reikalavimą dėl kaupiamųjų lėšų perdavimo ir prašė grąžinti namo kaupiamąsias lėšas, surinktas už 2017 metų rugpjūčio mėnesį. Byloje esančios UAB „Vėtrungės būstas“ 2017-08-31 sąskaitos patvirtina, jog atsakovė už 2017 m. rugpjūčio mėn. kiekvienam namo gyventojui papildomai paskaičiavo privalomąsias kaupimo lėšas namo atnaujinimui, nors jau nebuvo namo administratorė, kurių bendra suma sudaro iš viso 114,72 Eur, ir šių lėšų bendrijai neperdavė. Namo 17 butui buvo papildomai paskaičiuota už 2017 metų rugpjūčio mėnesį 1,47 Eur,- ši suma taip pat nebuvo perduota bendrijai. Pažymėtina, kad teismo paskaičiuota kaupiamųjų lėšų suma už 2017-08 skiriasi nuo ieškovės, nes ieškovė, atlikdama skaičiavimus praleido vieno buto mokėjimo lapelį su 1,45 Eur apskaičiuota kaupiamųjų lėšų suma, bei vietoj kaupiamųjų lėšų suskaičiavo kitam butui paskaičiuotas namo administravimui skirtas lėšas ( vietoj 2,10 Eur įrašė 2,31 Eur). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, įvertinus byloje pateiktus įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovė nepilnai yra įvykdžiusi teisės aktuose numatytą pareigą perduoti lėšas,- atsakovė įpareigotina perduoti už 2017 metų rugpjūtį surinktas namo, esančio ( - ) 14, Klaipėdoje, kaupiamąsias lėšas 116,19 Eur dydžio ( 114,72 Eur plius 1,47 Eur už 17 butą).

18Ieškovė taip pat prašo perduoti bendrijos valdymo organams visus su administruojamu namu susijusius dokumentų originalus, išskyrus su komunalinių mokesčių apskaita susijusius buhalterinius dokumentus. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Vėtrungės būstas“ 2017 m. rugpjūčio 14 d., 2017 m. spalio 18 d. priėmimo – perdavimo aktais bei 2017 m. rugsėjo 7 d., elektroniniu paštu perdavė dalį dokumentacijos. Dalis dokumentų buvo originalūs. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad likusių dokumentų grąžinti negali, nes 2017-11-13 apipiltas įmonės archyvas ir sugadinta didžioji dalis dokumentų, taip pat ir namo ( - ) 14, Klaipėda. Byloje esantis 2017-11-20 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, 2017-11-20 Statinio apžiūros aktas patvirtina, kad 2017-11-13 esant gausiam kritulių kiekiui per miesto lietaus nuotekų tinklus pradėjo skverbtis vanduo į namo, esančio ( - ), rūsio patalpas; minėtos rūsio patalpos buvo užlietos iki 1550 mm gylio, dėl ko buvo prarasti patalpose esantys dokumentai, tarp jų ir Daugiabučio namo, esančio ( - ), Klaipėda, dokumentacija. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad namo, esančio ( - ), Klaipėda, dalis dokumentų buvo perduota ir bylos nagrinėjimo teisme metu, įvertinus atsakovės pateiktus įrodymus dėl dalies reikalaujamų dokumentų žūties, nesant duomenų, paneigiančių nurodytas aplinkybes laikytina, kad šis ieškinio reikalavimas įvykdytas,- ieškovei perduoti visi atsakovės turėti ir išsaugoti administruoto namo originalai. Pažymėtina, kad ieškinys teisme buvo gautas 2018-09-10, atsakovės nurodytas patalpų užpylimas įvyko 2017-11-13, ieškovei informaciją apie bendrijai perduotinų dalies dokumentų užpylimą atsakovė perdavė tik 2019-03-25, per teismą, nors atsiliepime į ieškinį atsakovė teigė, kad „visą, su Namu susijusią dokumentaciją“ UAB „Vėtrungės būstas“ „perdavė 2018-08-14“ ( taip nurodyta), „2017-08-16, 2017-09-07, 2017-10-18 priėmimo-perdavimo aktais“. Atsižvelgiant į tai, kad iki bylos išnagrinėjimo teisme ieškovei buvo perduota likusi turėta su Namu susijusi dokumentacija, neperduoti dokumentai, atsakovės teigimu, buvo užlieti, t.y., sunaikinti 2017-11-13, laikytina, kad ieškinio reikalavimas dėl visos su namu susijusios dokumentacijos perdavimo yra įvykdytas, todėl ši bylos dalis nutrauktina. Pažymėtina, kad jei atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi savo pareigas dėl dokumentų perdavimo ir visus bendrijai priklausančius dokumentus būtų perdavusi per 30 dienų nuo administravimo pabaigos, bendrijos dokumentai 2017-11-13 nebūtų buvę užpilti.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis), bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 16 punktas, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalis). Ieškovė reiškė turtinio ir neturtinio pobūdžio reikalavimus; dalies neturtinio pobūdžio reikalavimų atsisakė, neturtinis reikalavimas dėl dokumentacijos perdavimo buvo įvykdytas bylos nagrinėjimo teisme metu, turtinis reikalavimas dėl kaupiamųjų įmokų patenkintas iš dalies. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis valstybei, nuo kurio ieškovė buvo atleista: 25 Eur už neturtinį reikalavimą dėl dokumentų originalų perdavimo ( 25 proc. nuo 100 Eur pagal CPK 87 str.2 d.), 20 Eur ( minimalus žyminis mokestis) už turtinį reikalavimą. Duomenų apie ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra.

21Atsakovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, byloje pateikta PVM sąskaita- faktūra 605 Eur sumai (b.l. 186-187), tačiau duomenų, jog minėtos išlaidos iš tikrųjų būtų apmokėtos, nėra. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog išrašyta PVM sąskaita-faktūra nereiškia, kad ši sąskaita faktūra yra apmokėta, todėl nesant išlaidų apmokėjimą patvirtinančių įrodymų, sąskaitoje faktūroje įrašyta suma negali būti pripažinta bylinėjimosi išlaidomis bei priteista (Lietuvos A. T. 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-408/2010, 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2014). Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovei nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidų už advokato paslaugas.

22Byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, - 12,53 Eur, priteistinos iš atsakovės ( CPK 92 str., 94 str., 96 str.).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24priimti ieškovės atsisakymą dalyje nuo ieškinio reikalavimų dėl įpareigojimo UAB „Vėtrungės būstas“ pateikti bendrijos pirmininkei ir butų savininkams informaciją, kokios sumos buvo priskaičiuotos mokėti nuo kiekvienam buto ir kitų patalpų savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą bei pagrįsti darbų atlikimo teisėtumą, įrodyti, kad butų savininkai pritarė ir norėjo tokių darbų; dėl įpareigojimo UAB „Vėtrungės būstas“ pateikti išsamią informaciją, kokią sumą kaupiamųjų lėšų butų savininkai buvo sukaupę atskirai kiekvienas datai 2017-08-30 ir kokia suma buvo sumažintas mokėjimas kiekvienam buto savininkui už bendrojo naudojimo vamzdynų keitimą kaupiamųjų lėšų sąskaita; dėl įpareigojimo UAB „Vėtrungės būstas“ pagrįsti UAB „Skolos LT“ reikalaujamų sumokėti skolų iš gyventojų teisėtumą ir susidarymo pagrindą,- ir šią bylos dalį nutraukti.

25Nutraukti ieškinio dalį dėl dokumentų, susijusių su administruojamu namu, originalų perdavimo ieškovei.

26Kitoje dalyje tenkinti ieškinį iš dalies.

27Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Vėtrungės būstas“, įmonės kodas 140337065, perduoti ieškovei Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijai „( - )“, įmonės kodas 304574006, 116,19 Eur (vienas šimtas šešiolika eurų 19 ct) namo, esančio ( - ), Klaipėdoje, kaupiamųjų lėšų.

28Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrungės būstas“, įmonės kodas 140337065, 57,53 Eur ( penkiasdešimt septyni eurai 53 ct) bylinėjimosi išlaidų Valstybei (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į. k. 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė 2018-09-10 teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo: 1) įpareigoti... 5. Nagrinėjant bylą teisme, atsakovei kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikus... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė L. G. paaiškino, kad daugiabutį... 7. Atsakovė UAB “Vėtrungės būstas” pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas M. Š. su ieškiniu nesutiko,... 9. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė... 10. Teismas... 11. Bylos dalis nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-07-14 Juridinių asmenų registre buvo... 14. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovės atstovė atsisakė reikalavimų dalyje... 15. Nenustatytos aplinkybės, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio... 16. Pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą,... 17. Bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidas sudaro... 18. Ieškovė taip pat prašo perduoti bendrijos valdymo organams visus su... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Atsakovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato... 22. Byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, -... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 269, 270 straipsniais,... 24. priimti ieškovės atsisakymą dalyje nuo ieškinio reikalavimų dėl... 25. Nutraukti ieškinio dalį dėl dokumentų, susijusių su administruojamu namu,... 26. Kitoje dalyje tenkinti ieškinį iš dalies.... 27. Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Vėtrungės būstas“,... 28. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrungės... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...