Byla e2-1693-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės EST Stage technology, a.s atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės EST Stage technology, a.s ieškinį atsakovui Juozo Miltinio dramos teatrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Juozo Miltinio dramos teatras vykdo viešąjį pirkimą „Juozo Miltinio dramos teatro didžiosios salės scenos įrangos įsigijimo ir modernizavimo darbai“, pirkimo Nr. 359642 (toliau – ir Pirkimas).

72.

8Ieškovė EST Stade technology, a.s kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Juozo Miltinio dramos teatro viešojo pirkimo komisijos 2018 m. rugpjūčio 3 d. rašte nurodytą sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo Pirkime atmetimo. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras, uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

134.

14Įvertinęs byloje esančius duomenis teismas sprendė, jog ieškovės ieškinys yra preliminariai pagrįstas – suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodyti jų teisiniai ir faktiniai pagrindai, argumentacija, kas sudaro pagrindą spręsti ar yra kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos. Teismas nustatė, kad aptariamo Pirkimo įgyvendinimui yra skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, nustatytas terminas sudaryti Pirkimo sutartį, todėl padarė išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes labiau tikėtina, kad neigiamos pasekmės, kurias galėtų patirti atsakovas, viršytų laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą. Sustabdžius ginčo pirkimą net ir trumpam laikotarpiui, atsakovas galimai netektų finansavimo, iškiltų reali grėsmė dėl viešo pirkimo darbų įgyvendinimo, todėl tenkinus prašymą, nebūtų užtikrintas ekonomiškumo ir proporcingumo principas. Be to, 2018 m. rugsėjo 19 d. tiekėjams paskirtas laikas siūlomos įrangos funkcionalumo testui atlikti, kas, sustabdžius pirkimo procedūras, pažeistų ir jų interesus. Sutiktina, kad atsisakymas tenkinti prašymą EST Stage technology, a.s. gali sukelti tam tikras neigiamas pasekmes, tačiau ieškovė šias neigiamas pasekmes galėtų pašalinti kitu būdu – pareikšdama ieškinį dėl žalos atlyginimo.

15III.

16Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

175.

18Ieškovė EST Stage technology, a.s. atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

195.1.

20Aplinkybė, jog Pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis savaime nesąlygoja išvados, kad jo procedūros negali būti laikinai sustabdomos. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog sustabdžius Pirkimo procedūras šios lėšos neabejotinai liks neįsisavintos, o netinkamai įsisavintos lėšos sukeltų žymiai daugiau nuostolių tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir visai visuomenei.

215.2.

22Pirkimo sutartis turi būti įgyvendinta per maksimalų (su pratęsimu) 14 mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo jos įsigaliojimo, o šis projektas, remiantis jį reglamentuojančiais įsakymais, yra iki 2021 m. pabaigos, todėl akivaizdu, kad procedūrų sustabdymas iki bylos išnagrinėjimo tam nepakenks.

235.3.

24Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių teismo nurodytą aplinkybę, jog Pirkimo procedūrų sustabdymas sutrukdytų atlikti įrangos funkcionalumo testą.

255.4.

26Apginti savo interesus ieškiniu dėl žalos atlyginimo ieškovei yra praktiškai neįmanoma, kadangi Pirkime turi būti atliekamas funkcionalumo testas, kurį ieškovė praleido dėl atsakovės sprendimo pašalinti ją iš Pirkimo procedūrų.

275.5.

28Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla didelė grėsmė ne tik neužtikrinti Pirkimo procedūrų teisėtumo bei skaidrumo, bet ir rizika, jog perkančioji organizacija ir visuomenė patirs didelių nuostolių. Perkamas objektas nėra neatidėliotinai būtinas, atsakovė gali laisvai dar kurį laiką vykdyti savo veiklą be jo.

296.

30Atsakovas Juozo Miltinio dramos teatras atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

316.1.

32Ieškovė atskirajame skunde klaidingai prilygina bendrą visų projektų pabaigos terminą šio konkretaus projekto pabaigai. Projekto finansavimo sutartyje nurodyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2019 m. vasario 28 d. ir iki šios datos privalo būti sudaryta Pirkimo sutartis.

336.2.

34Nustatyta ir tiekėjams paskelbta funkcionalumo testo data turi tiesioginę reikšmę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui. Šiai datai tiekėjai yra pasiruošę atlikti bandymus su siūloma įranga, o jų neatlikus jie patirtų didžiulius nuotolius.

356.3.

36Aplinkybė, kad ieškovė nedalyvavo funkcionalumo teste nereiškia, kad ji negalėtų teikti teismui ieškinio dėl žalos atlyginimo. Ieškovė galėtų įrodyti savo įrangos atitikimą Pirkimo sąlygoms ekspertizės pagalba, taip pat teismas galėtų įpareigoti atsakovę tokį testą ieškovei atlikti.

376.4.

38Ieškinį pripažinus pagrįstu nebūtų jokių kliūčių taikyti restituciją Pirkimui (grąžinti įsigytas prekes) bei tęsti Pirkimo procedūras nuo pažeidimo.

39Teismas

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

427.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. , 338 str.).

448.

45Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės EST Stage technology, a.s prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje, yra pagrįsta ir teisėta.

469.

47CPK 144 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

4810.

49Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas Juozo Miltinio dramos teatras vykdo viešąjį pirkimą „Juozo Miltinio dramos teatro didžiosios salės scenos įrangos įsigijimo ir modernizavimo darbai“. Pirkimas atliekamas siekiant įgyvendinti projektą „Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas“, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. patvirtintą įsakymu Nr. ĮV-371 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“, Valstybės investicijų programos ir kitų šaltinių lėšomis (Pirkimo sąlygų 2.4 p.). Pirkimo sutartis turi būti įgyvendinta per 12 mėn. nuo jos įsigaliojimo datos. Sutarties terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 2 mėnesių terminui (Pirkimo sąlygų 2.7 p.). Perkančiosios organizacijos neatmesti tiekėjai bus pakviesti dalyvauti pasiūlytos valdymo sistemos įrangos funkcionalumo testui perkančiosios organizacijos patalpose (Pirkimo sąlygų 10.5 p.).

5011.

51Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo egzistuojant preliminarų ieškovės ieškinio pagrįstumą. Šalys šios teismo išvados neginčija, apeliacinės instancijos teismas su ja taip pat sutinka, todėl plačiau dėl to nepasisako.

5212.

53Teismas viešųjų pirkimų bylose, vertindamas antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo negalimumą ar pasunkėjimą, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

5413.

55Įvertinęs byloje esančius duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo atveju visgi egzistuoja būtinybė užtikrinti nepertraukiamą Pirkimo procedūrų vykdymą ir perkamų prekių įsigijimą. Tokią išvadą teismas daro dėl dviejų aplinkybių. Pirma, byloje esančios projekto finansavimo sutarties 4.1 p. nurodyta, jog visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos projekto finansavimo sutarties 1 priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose. Projekto finansavimo sutarties 1 priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyta, jog projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. vasario 12 d., tuo tarpu projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. vasario 28 d. Taigi, perkančioji organizacija, siekdama neprarasti finansavimo projekto įgyvendinimui, privalo projekto veiklas užbaigti ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 28 d. Nors, kaip nurodo apeliantė, projekto veiklos užbaigimas nėra tapatus Pirkimo sutarties pasirašymui, sutiktina su atsakovės pozicija, kad Pirkimo sutarties pasirašymas yra viena iš projekto veiklų ir taip pat turėtų būti atlikta iki minėtos datos. Atskirajame skunde ieškovė nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. ĮV-371 patvirtintu 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, Pirkimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Šis ieškovės argumentas nelaikytinas pagrįstu, kadangi minėtas aprašas nustato bendrus reikalavimus visiems įgyvendinamiems projektams, tuo tarpu finansavimo sutartyje numatytas konkretus šio projekto veiklų užbaigimo terminas. Antra, Pirkimo objektas yra neabejotinai svarbus ir būtinas tiesioginėms perkančiosios organizacijos funkcijoms įgyvendinti (veiklai vykdyti) ir užtikrina didelei daliai visuomenės teisę į saviraišką ir kultūrą.

5614.

57Nors teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo nėra lygiavertė priemonė jos interesams apsaugoti, šios bylos kontekste sprendžia, kad visuomenės interesui pirkimo objektu esant svarbesniam, nei visuomenės interesui sąžiningu tiekėjų varžymusi, nėra pagrindo šio argumento suabsoliutinti.

5815.

59Pirmosios instancijos teismui netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių siūlomų prekių funkcionalumo testas Pirkime jau yra įvykęs, todėl dėl šalių argumentų, susijusių su jo reikšme, nėra pagrindo pasisakyti.

6016.

61Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

62Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Juozo Miltinio dramos teatras vykdo viešąjį pirkimą „Juozo Miltinio... 7. 2.... 8. Ieškovė EST Stade technology, a.s kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi prašymą dėl... 13. 4.... 14. Įvertinęs byloje esančius duomenis teismas sprendė, jog ieškovės... 15. III.... 16. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 5.... 18. Ieškovė EST Stage technology, a.s. atskiruoju skundu prašo Panevėžio... 19. 5.1.... 20. Aplinkybė, jog Pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių... 21. 5.2.... 22. Pirkimo sutartis turi būti įgyvendinta per maksimalų (su pratęsimu) 14... 23. 5.3.... 24. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių teismo nurodytą... 25. 5.4.... 26. Apginti savo interesus ieškiniu dėl žalos atlyginimo ieškovei yra... 27. 5.5.... 28. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla didelė grėsmė ne tik... 29. 6.... 30. Atsakovas Juozo Miltinio dramos teatras atsiliepime su pateiktu atskiruoju... 31. 6.1.... 32. Ieškovė atskirajame skunde klaidingai prilygina bendrą visų projektų... 33. 6.2.... 34. Nustatyta ir tiekėjams paskelbta funkcionalumo testo data turi tiesioginę... 35. 6.3.... 36. Aplinkybė, kad ieškovė nedalyvavo funkcionalumo teste nereiškia, kad ji... 37. 6.4.... 38. Ieškinį pripažinus pagrįstu nebūtų jokių kliūčių taikyti restituciją... 39. Teismas... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 7.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. 8.... 45. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo... 46. 9.... 47. CPK 144 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, jog teismas dalyvaujančių byloje... 48. 10.... 49. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas Juozo Miltinio dramos... 50. 11.... 51. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo egzistuojant... 52. 12.... 53. Teismas viešųjų pirkimų bylose, vertindamas antrąją laikinųjų apsaugos... 54. 13.... 55. Įvertinęs byloje esančius duomenis apeliacinės instancijos teismas... 56. 14.... 57. Nors teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad ieškinys dėl žalos... 58. 15.... 59. Pirmosios instancijos teismui netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių... 60. 16.... 61. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 62. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 63. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti...