Byla 2-422-920/2013
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, dalyvaujant skolininko atstovei advokatei Daivai Jurevičienei, kreditoriaus D. B. A/S atstovui Andriui Budriūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus D. B. A/S pareiškimą skolininkui V. M. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2012-05-15 gautas kreditoriaus D. B. A/S pakartotinis pareiškimą Nr. 1204743 dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka, t.y. priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą turtą ir išieškoti iš skolininko V. M. 503 356,31 Eur sumą, iš jų: 413 332,53 Eur negrąžinto kredito, 14057,10 Eur palūkanų, 75 966,68 Eur delspinigių, tai pagal banko nustatytą komercinį euro ir lito kursą (1Eur = 3,4614 Lt) 1 742 317,53 Lt, 11 procentų dydžio metines palūkanas, numatytas kreditavimo sutarties 50 punkte, už negrąžintą sumą nuo pareiškimo dėl skolos išieškojimo pateikimo teismui dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, 30,00 Lt mokestį už pakartotinį laiško siuntimą, 556,00 Lt žyminį mokestį.

3Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi kreditoriaus D. B. A/S reikalavimai patenkinti ir nutarta priverstinai išieškoti iš V. M. 503 356,31 Eurų sumą, 11 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 503 356,31Eur sumą, skaičiuojant nuo 2012-04-26 iki hipotekos teisėjos nutarties visiško įvykdymo, 30 Lt ( trisdešimt litų) mokestį už pakartotinį laiško siuntimą, 556,00 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt šešis litus) žyminį mokestį, priverstinai parduoti iš varžytynių V. M., asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,2128 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A1b, 245,06 kv.m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kanalizacijos šuliniai k1, k2), būklė: sunaikintas, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); pastatą – ūkio pastatą, plane 2I1b, 63,00 kv.m. užstatyto ploto, baigtumas 15 proc., unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – mažo slėgio dujų tinklus L=19,41 m., unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – vandentiekio tinklus L=61,00 m., unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k3, atramos sienutės t3, t4, t5, t6, t7), unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kanalizacijos šulinys k4, nuotekų valymo įrenginys k5), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 0,1336 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

4Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 18 d. nutartis panaikinta ir klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodant, kad hipotekos teisėja, priimdama nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo, nevykdė pareigos patikrinti, ar sutarties sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditorės reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjos atlikto veiksmo, vadovaujantis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, yra sąžiningos, ko reikalauja viešojo intereso apsauga. Kadangi sutarties šalys šiuo atveju buvo fizinis asmuo ir juridinis asmuo, teikiantis finansines paslaugas ir veikiantis verslo tikslais, o atsižvelgiant į bylos duomenis spręstina, kad fizinis asmuo sutartį sudarė savo šeimos poreikiams tenkinti, t.y. vartojimo reikmėms, ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal LR CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėjas, vykdydamas išieškojimo iš įkeisto turto procedūras, pagal pateiktus dokumentus nustatęs, jog pagrindinė ir (ar) hipotekos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, ex officio privalo vertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo, yra sąžiningos.

5Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi civilinė byla paskirta nagrinėti žodinio proceso tvarka.

6Teismo posėdžio metu kreditorius palaikė pareiškime pateiktus prašymus, tvirtino jame nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad kredito sutartis buvo sudaryta namo statybai, todėl ji yra vartojimo kredito sutartis, bet bankas turėjo teisę nutraukti sutartį, tai padarė nepažeisdamas įstatymų ir sąžiningumo principų. Palūkanų dydis aptartas šalių kredito sutarties 50 p., kuriame numatyta, kad tuo atveju, jei pareiškėjui tenka išieškoti skolą priverstinai kreipiantis į teismą, už laikotarpį nuo bylos iškėlimo skolininkas įsipareigoja mokėti 11 proc. metines palūkanas.

7Teismo posėdyje skolininkas nedalyvavo, priežastys nežinomos, skolininko atstovė nurodė, kad skolininkas kaip rangovas stato namus, tai jo darbo pobūdis, bet ne verslas. Skolininkas ekonominės krizės metu prarado darbą, todėl negalėjo vykdyti sutarties, bet bankas irgi turi prisiimti riziką, jei asmuo krizės metu tam tikrą laiką negali grąžinti paskolos. Kredito sutarties sąlygos buvo pateiktos kredito gavėjui be alternatyvos pateikti savo sutarties variantą ar pataisas. 11 proc. palūkanų suma pagrįsta nebūtų kreditoriaus nuostolių sąvoka. 0,08 proc. delspinigių suma atrodo nedidelė, bet iš viso jų susidarė nepagrįstai didelė beveik 76 000 eurų suma.

8Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad 2003-02-27 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), V. M., užtikrindamas 414 369,14 Eur (keturių šimtų keturiolikos tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt devynių eurų 14 ct) paskolos, suteiktos jam pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), grąžinimą kreditoriui D. B. A/S, įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį 0,2128 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Lakšte nurodyta įkeisto turto vertė – 164000,00 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai litų). Tos pačios prievolės įvykdymo užtikrinimui 2004-03-23 įregistruotas hipotekos lakštas, identifikavimo kodas ( - ), V. M., įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A1b, 245,06 kv.m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kanalizacijos šuliniai k1, k2), būklė: sunaikintas, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Tos pačios prievolės įvykdymo užtikrinimui 2008-01-29 įregistruotas hipotekos lakštas, identifikavimo kodas ( - ), V. M., įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį 0,1336 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Tos pačios prievolės įvykdymo užtikrinimui 2010-02-25 įregistruotas hipotekos lakštas, identifikavimo kodas ( - ), V. M., įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį pastatą – ūkio pastatą, plane 2I1b, 63,00 kv.m. užstatyto ploto, baigtumas 15 proc., unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – mažo slėgio dujų tinklus L=19,41 m., unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – vandentiekio tinklus L=61,00 m., unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k3, atramos sienutės t3, t4, t5, t6, t7 ), unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kanalizacijos šulinys k 4, nuotekų valymo įrenginys k 5), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Kreditoriaus D. B. A/S pirminiame pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodoma, kad skolininkas V. M. tinkamai bei laiku nevykdė prievolės kreditoriui pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ). 2010-04-29 susitarimu Nr. ( - ) buvo nustatytas kredito grąžinimo atidėjimo terminas iki 2011-04-14, todėl nuo 2011-04-15 V. M. turėjo tęsti kredito grąžinimą bei palūkanų mokėjimą kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Nuo 2011 m. balandžio iki birželio mėnesio sumokėjo tik 3000,00 Lt, kurių nepakako vieno mėnesio įmokos padengimui, kredito įmokų ir palūkanų mokėjimo vėlavimas susidarė nuo 2011-04-15. Todėl 2011-07-13 kreditorius raštu Nr. dnk1108234 informavo skolininką apie nesumokėtą kredito įmoką ir įspėjo, kad per 30 dienų nesumokėjus įsiskolinimo, kredito sutartis bus laikoma nutraukta. Šis raštas skolininkui įteiktas 2011-07-15. Per nustatytą 30 dienų terminą skolininkas jokių mokėjimų neatliko, todėl kreditavimo sutartis Nr. ( - ) laikoma nutrūkusia nuo 2011-08-12, o mokėjimo terminai pagal šią sutartį laikomi suėjusiais. Kreditorius kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo. Dėl šių priežasčių 2011-10-28 hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 2-18277-285/2011 areštuotas turtas, įkeistas hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), 2011-10-28 hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 2-18278-285/2011 areštuotas turtas, įkeistas hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), 2011-10-28 hipotekos teisėjos nutartimi Nr.2-18279-285/2011 areštuotas turtas, įkeistas hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), 2011-10-28 hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 2-18273-285/2011 areštuotas turtas, įkeistas hipotekos lakštu identifikavimo kodas ( - ), įspėjant skolininką ir įkeisto turto savininką V. M., kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. 2011-11-08 įspėtas skolininkas ir įkeisto turto savininkas V. M., kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. 2011-11-16 skolininkas ir įkeisto turto savininkas V. M. pateikė Kauno apygardos teismui atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011-10-28 nutarties Nr.2-18277-285/2011, nutarties Nr. 2-18278-285/2011, nutarties Nr. 2-18279-285/2011, nutarties Nr. 2-18273-285/2011 panaikinimo. Kauno apygardos teismas atmetė skolininko ir įkeisto turto savininko atskiruosius skundus. Kreditoriaus D. B. A/S pakartotiniame pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodoma, kad skolininkas V. M. tinkamai bei laiku nevykdo prievolės kreditoriui pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), nemoka įmokų. Kreditorius prašė patenkinti hipoteka apsaugotus reikalavimus, priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą turtą ir išieškoti iš skolininko V. M. 503 356,31 Eur sumą, iš jų: 413 332,53 Eur negrąžinto kredito, 14057,10 Eur palūkanų, 75 966,68 Eur delspinigių, tai pagal banko nustatytą komercinį euro ir lito kursą ( 1Eur = 3,4614 Lt ) 1 742 317,53 Lt, 11 procentų dydžio metines palūkanas, numatytas kreditavimo sutarties 50 punkte, už negrąžintą sumą nuo pareiškimo dėl skolos išieškojimo pateikimo teismui dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, 30,00 Lt mokestį už pakartotinį laiško siuntimą, 556,00 Lt žyminį mokestį (t. 4, b.l. 133-135).

10Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad tarp šalių kyla ginčas dėl tarp šalių sudarytos sutarties kvalifikavimo kaip kylančios iš vartojimo teisinių santykių, taip pat dėl pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nustatytų delspinigių ir palūkanų dydžio.

11Vertinant byloje esančius įrodymus dėl ginčo šalių sudarytos sutarties kvalifikavimo kaip kylančios iš vartojimo teisinių santykių, teismas konstatuoja, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi konstatuota, jog sutarties šalys šiuo atveju buvo fizinis asmuo ir juridinis asmuo, teikiantis finansines paslaugas ir veikiantis verslo tikslais, o atsižvelgiant į bylos duomenis spręstina, kad fizinis asmuo sutartį sudarė savo šeimos poreikiams tenkinti, t.y. vartojimo reikmėms (t. 5, b.l. 18). Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad kredito sutartis buvo sudaryta namo statybai, todėl ji yra vartojimo kredito sutartis (t. 5, b.l. 53). LR CK 6.350 str. 1 d. nustatyta, kad pagal vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas – asmuo, kuris verčiasi prekyba, pardavėjo atstovas įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą pirkėjui – fiziniam asmeniui pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą. Remiantis tarp šalių 2003-02-11 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygomis, nustatyta, kad skolininkas sutartį sudarė namo ( - ), statyboms, šiame name skolininkas gyvena ir šiuo metu (t. 1, b.l. 7, t. 5, b.l. 55) Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad šalių sudaryta 2003-02-11 kreditavimo sutartis Nr. ( - ) yra skirta skolininko vartojimo reikmėms, t.y. šeimos poreikiams tenkinti ir todėl pripažintina kylančia iš vartojimo teisinių santykių.

12Vertinant byloje esančius įrodymus dėl pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nustatytų delspinigių ir palūkanų dydžio, teismas konstatuoja, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi konstatuota, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal LR CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (t. 5, b.l. 17).

13Vertinant byloje esančius įrodymus dėl pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. BS2019030037 nustatytų delspinigių dydžio, teismas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009, kurioje nurodyta, kad pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2011 nustatyta, kad šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Vadinasi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), tačiau teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „ F. L.“ v. UAB „ Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „ Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Taip pat teismas konstatuoja, kad taikant teisės analogiją svarbios bylai nuostatos formuluojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011, kurioje nustatyta, kad ieškovas buvo prisiėmęs nuomos kainos pasikeitimo patalpų nuomos rinkoje riziką, kasatorius įrodinėjo aplinkybėmis, jog nuomos sutartyje šalys numatė tam tikros rūšies rizikos valdymo mechanizmų, t. y. nustatė fiksuotą nuomos mokestį, taip pat kad jis neviršys sutartos ribos ir pan. Teisėjų kolegija pažymi, kad ta aplinkybė, jog susitarta dėl fiksuotos nuomos kainos, nereiškia rizikos paskirstymo šalims, t. y. kad viena šalis prisiima kainų kilimo, kita - kainų kritimo riziką. Toks rizikos paskirstymas turi būti tiesiogiai nurodomas sutartyje arba numanomas iš jos turinio. Šalių sudarytoje nuomos sutartyje nei tiesiogiai nurodyta, nei numanoma iš sutarties nuostatų, kad šalys prisiima esminio kainų pasikeitimo riziką. Minėta, kad ieškovas negalėjo numatyti, jog ekonominė situacija pasikeis tokiu mastu, ir negali būti sprendžiama, jog ieškovas prisiėmė ekonominės krizės padarinių riziką. Teisėjų kolegija kaip pagrįstą vertina bylą nagrinėjusių teismų išvadą, kad ekonominės krizės padariniai dėl nuomos sutarties vykdymo turėtų tekti abiem sutarties šalims. Tai, kad ieškovas buvo prisiėmęs nuomos kainos pasikeitimo patalpų nuomos rinkoje riziką, kasatorius įrodinėjo aplinkybėmis, jog nuomos sutartyje šalys numatė tam tikros rūšies rizikos valdymo mechanizmų, t. y. nustatė fiksuotą nuomos mokestį, taip pat kad jis neviršys sutartos ribos ir pan. Teisėjų kolegija pažymi, kad ta aplinkybė, jog susitarta dėl fiksuotos nuomos kainos, nereiškia rizikos paskirstymo šalims, t. y. kad viena šalis prisiima kainų kilimo, kita - kainų kritimo riziką. Toks rizikos paskirstymas turi būti tiesiogiai nurodomas sutartyje arba numanomas iš jos turinio. Šalių sudarytoje nuomos sutartyje nei tiesiogiai nurodyta, nei numanoma iš sutarties nuostatų, kad šalys prisiima esminio kainų pasikeitimo riziką. Minėta, kad ieškovas negalėjo numatyti, jog ekonominė situacija pasikeis tokiu mastu, ir negali būti sprendžiama, jog ieškovas prisiėmė ekonominės krizės padarinių riziką. Teisėjų kolegija kaip pagrįstą vertina bylą nagrinėjusių teismų išvadą, kad ekonominės krizės padariniai dėl nuomos sutarties vykdymo turėtų tekti abiem sutarties šalims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kad pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nustatytos 0,08 proc. dydžio netesybos (delspinigiai) (t. 1, b.l. 7) sudaro 75 966,68 Eurų sumą (t. 4, b.l. 118), teismas ex officio įvertindamas vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu konstatuoja, kad netesybos yra neprotingai didelės, nes ekonominės krizės padariniai dėl kredito sutarties vykdymo turėtų tekti abiem sutarties šalims ir todėl delspinigių dydis yra mažintinas nuo 0,08 proc. iki 0,02 proc., atitinkamai mažinant skolininko mokėtinų delspinigių sumą nuo 75 966,68 eurų iki 18 991,67 eurų sumos.

14Vertinant byloje esančius įrodymus dėl pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį Nr. BS2019030037 nustatytų palūkanų dydžio, teismas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002, kurioje nurodyta, kad palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai įtvirtinti įstatyme. CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis, 1.5 straipsnis). Taip pat teismas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, kurioje nurodyta, kad nustatant palūkanas šalių susitarimu, išlieka grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius – gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas. Susitarimų dėl palūkanų vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet ir viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, kas prieštarauja viešajai tvarkai. Todėl teismas, nagrinėdamas šalių ginčus dėl palūkanų dydžio, turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.) ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5, 6.37 str. 3 d.). CK 6.73, 6.258 straipsniai leidžia teismui sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos taikytinos ir palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 22 d. nutartis, priimta AKB “Nida” v. S. L. byloje; bylos Nr. 3K-3-908/2001m., kategorija 52.2). Atsižvelgiant į teismų praktiką, o taip pat į nustatytas byloje aplinkybes bei argumentus, teismo išdėstytus vertinant įrodymus dėl delspinigių dydžio, teismas konstatuoja, kad 2003-02-11 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) 50 punkte nustatytas 11 proc. palūkanų dydis esant byloje nustatytoms aplinkybėms - ekonominės krizės padariniams sutarties nutraukimo metu, skolininko amžių, darbo netekimą (t. 5, b.l. 55-56), prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams ir yra neprotingai didelės, nes ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius siekia pasinaudoti esamomis sąlygomis, todėl palūkanų dydis mažintinas iki įstatyme nustatytų 5 proc. palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.).

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies, kreditoriaus prašymu įkeistas turtas parduotinas iš varžytynių ir iš skolininko V. M. priverstinai išieškotina 446 381,30 Eur suma, iš jų 413 332,53 Eur negrąžinto kredito, 14 057,10 Eur palūkanų, 18 991, 67 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 446 381,30 sumą, skaičiuojant nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme 2012-05-15 dienos iki teismo nutarties visiško įvykdymo (t. 2, b.l. 115-117), 30,00 Lt mokestį už pakartotinį laiško siuntimą, 494,84 Lt žyminio mokesčio.

16Vadovaudamasis CK 4.192str., CK 6.210 str. 1 d., CPK 290 – 292 str., 335str., 542 str., teismas

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti iš dalies.

182003-02-11 kreditavimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S filialą, filialo kodas 3( - ), ir V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 50 punkte nustatytą 11 proc. palūkanų dydį sumažinti ik 5 proc. palūkanų dydžio.

192003-02-11 kreditavimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S filialą, filialo kodas 301694694, ir V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) nustatytą 0,08 proc. per dieną netesybų dydį sumažinti iki 0,02 proc. per dieną netesybų dydžio.

20Patenkinti kreditoriaus D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S filialą, filialo kodas 301694694, reikalavimą priverstinai išieškoti iš V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 446 381,30 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt šešis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 30 ct) sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 446 381,30 eurų sumą, skaičiuojant nuo 2012-05-15 iki teismo nutarties visiško įvykdymo, 30 Lt ( trisdešimt litų) mokestį už pakartotinį laiško siuntimą, 494,84 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt keturis litus 84 ct) žyminį mokestį.

21Priverstinai parduoti iš varžytynių V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą:

220,2128 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1240-2669, esantį ( - ) ;

23pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A1b, 245,06 kv.m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (kanalizacijos šuliniai k1, k2), būklė: sunaikintas, unikalus Nr. 4400-0143-7367, esantį ( - ) ;

24pastatą – ūkio pastatą, plane 2I1b, 63,00 kv.m. užstatyto ploto, baigtumas 15 proc., unikalus

25Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – mažo slėgio dujų tinklus L=19,41 m., unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – vandentiekio tinklus L=61,00 m., unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k3, atramos sienutės t3, t4, t5, t6, t7 ), unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius ( kanalizacijos šulinys k4, nuotekų valymo įrenginys k5), unikalus Nr( - ), esantį ( - );

260,1336 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

27Nutartį pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu.

28Pranešti apie įkeisto turto priverstinį pardavimą iš varžytynių Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui, skolininkui ir įkeisto turto savininkui.

29Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, dalyvaujant skolininko... 2. Kauno miesto apylinkės teisme 2012-05-15 gautas kreditoriaus D. B. A/S... 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi kreditoriaus... 4. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi Kauno miesto... 5. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi civilinė... 6. Teismo posėdžio metu kreditorius palaikė pareiškime pateiktus prašymus,... 7. Teismo posėdyje skolininkas nedalyvavo, priežastys nežinomos, skolininko... 8. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, kad 2003-02-27 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ),... 10. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad tarp šalių kyla ginčas dėl tarp... 11. Vertinant byloje esančius įrodymus dėl ginčo šalių sudarytos sutarties... 12. Vertinant byloje esančius įrodymus dėl pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį... 13. Vertinant byloje esančius įrodymus dėl pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį... 14. Vertinant byloje esančius įrodymus dėl pagal 2003-02-11 kreditavimo sutartį... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes pareiškėjo prašymas tenkintinas... 16. Vadovaudamasis CK 4.192str., CK 6.210 str. 1 d., CPK 290 – 292 str., 335str.,... 17. Pareiškimą patenkinti iš dalies.... 18. 2003-02-11 kreditavimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp D. B. A/S,... 19. 2003-02-11 kreditavimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp D. B. A/S,... 20. Patenkinti kreditoriaus D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S filialą, filialo... 21. Priverstinai parduoti iš varžytynių V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ,... 22. 0,2128 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1240-2669, esantį ( - ) ;... 23. pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A1b, 245,06 kv.m. bendro ploto,... 24. pastatą – ūkio pastatą, plane 2I1b, 63,00 kv.m. užstatyto ploto,... 25. Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – mažo slėgio dujų tinklus L=19,41 m.,... 26. 0,1336 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).... 27. Nutartį pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos antstoliui... 28. Pranešti apie įkeisto turto priverstinį pardavimą iš varžytynių... 29. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos...