Byla 1-246-1046/2019

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė, sekretoriaujant E. L., dalyvaujant prokurorei R. T., nukentėjusiajam G. G., jo atstovei advokatei D. R., kaltinamajam J. D., jo gynėjai advokatei D. G., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei D. A.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje, gyvenantis Panevėžyje, ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnį.

4Teismas, ištyręs bylos įrodymus,

Nustatė

5Kaltinamasis J. D. 2018 m. kovo 17 d., apie 13.45val., viešoje vietoje – automobilių stovėjimo aikštelėje Panevėžyje, ties Statybininkų g. 20-u namu, kilusio konflikto metu su G. G. įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu, sudavė vieną smūgį ranka nukentėjusiajam G. G. į galvos sritį, o nukentėjusiam parkritus ant žemės, sudavė rankomis ir spyrė kojomis G. G. į įvairias kūno vietas nenustatytą skaičių smūgių, tokiu būdu mušdamas nukentėjusįjį G. G. ir suduodamas jam ne mažiau devynių smūgių, sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiajam bei padarė jam poodines kraujosruvas abiejuose momenyse, abiejuose smilkiniuose, dešinėje kaktos pusėje pereinančią į dešinės akies vokus, abiejose krūtinės ląstos pusėse, odos nubrozdinimą kairiame smilkinyje, kairės alkūnės, kairio dilbio, kairio klubo ir dešinės čiurnos minkštųjų audinių sumušimą, tai yra nežymiai sutrikdė G. G. sveikatą, taip demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

6Įrodymai ir jų vertinimas

7Kaltinamasis J. D. parodė, kad pripažįsta, jog sudavė smūgius G. G., bet nepripažįsta, kad jis (kaltinamasis) sukėlė konfliktinę situaciją. Įvykis buvo 2018 m. kovo 17 d., ties Statybininkų g. 22 namu. Automobiliu Audi A6 važiuojant iš namo kiemo stovėjo G. G. autobusiukas, kuris trukdė pravažiuoti. Jis (kaltinamasis) kelis kartus mandagiai paprašė patraukti autobusiuką, o nukentėjusysis iš karto atsakė necenzūriniais žodžiai bei pasakė, kad „aš ir su tanku pravažiuočiau“ ir nesitraukė. Keleivis V. N. kalbėjo normaliai. Tada su automobiliu Audi A6 sunkiai, bet pravažiavo bei sustojo šiek tiek toliau. Išlipęs iš automobilio nuėjo prie minėto autobusiuko pasikalbėti su G. G. draugu V. N., kuris sėdėjo keleivio pusėje. Priėjo pasikalbėti prie keleivio, nes jo langas buvo praviras, o su vairuotoju iš pat pradžių nesikalbėjo. Norėjo paprašyti, kad minėti asmenys patrauktų savo mašiną tam, kad kiti galėtų pravažiuoti. Bekalbant G. G. išlipo iš autobusiuko ir pradėjo eiti link automobilio Audi A6, kuris buvo 6-7 metrų atstumu nuo autobusiuko. Ėjo gal todėl, kad norėjo nufotografuoti minėto automobilio numerius. Pasivijęs G. G. norėjo jį sulaikyti ir patraukė už peties, o nukentėjusysis, sukdamasis atgal, gal ir netyčia, trenkė jam (kaltinamajam) ranka į petį. Supykdė nukentėjusiojo suduotas smūgis į petį. Pagalvojo, kad puola. Tada ir kilo muštynės. Mušėsi abu. G. G. sudavė iki devynių smūgių, bet nukentėjusysis galėjo susižaloti ir pats griūdamas. G. G. jam taip pat sudavė smūgius, bet jis (kaltinamasis) skausmo nejautė. Nežino, kodėl nukentėjusysis muštynių metu buvo sužalotas daug labiau negu pats. Nukentėjusysis nebuvo nugriuvęs, jis tiesiog sėdėjo ant šaligatvio. G. G. grasino, plūdosi necenzūriniais žodžiais, laikė rankoje telefoną. Po muštynių matė, kad pamėlusi nukentėjusiojo akis. Kraujosruva atsirado po to, kai nukentėjusiajam trenkė ranka. Įvykio vietoje buvo ir daugiau žmonių. Buvo E. Š., D. N. ir T. Š., bet jie nieko nedarė, tik žiūrėjo. E. Š. iš viso nieko nematė, nes sėdėjo mašinoje. Draugai muštynių metu nepadėjo. D. N. bandė išskirti ir išskyrė, o T. Š. nedarė nieko. Su nukentėjusiuoju buvę du asmenys į konfliktą taip pat nesikišo. Nematė, ką darė nepilnametis. Jį pamatė tik po muštynių. Nežino kaip į muštynes reagavo aplinkiniai. Gailisi dėl savo poelgio. Šitas įvykis buvo gera pamoka. Pažada, kad daugiau nebesimuš. Sutinka su tuo, kad jeigu nebūtų ėjęs aiškintis, tai nebūtų ir teisiamojo posėdžio. Atsiprašo nukentėjusiojo. Civilinį ieškinį pripažįsta, tačiau mano, kad prašomas neturtinės žalos atlyginimas yra per didelis.

8Nukentėjusysis G. G. parodė, kad 2018 m. kovo 17 d. su V. N. ir jo sūnumi L. N. atvažiavo darbo reikalais į Statybininkų g. 22 namo kiemą. Kadangi automobilis krovininis, tai jis buvo šiek tiek išlindęs į gatvę. Pravažiavimas buvo siauras, bet keli automobiliai pravažiavo. Paskui atvažiavo automobilis Audi ir tame automobilyje buvę asmenys pradėjo reikšti pretenzijas, reikalauti patraukti mašiną. Kiek buvo vietos patraukė ir mašina pravažiavo, bet kai pravažiavo, iš tos mašinos išlipo trys vaikinai. Prie V. N. pusės priėjęs kaltinamasis įsakmiai pareikalavo iš vis išvažiuoti iš kiemo, pradėjo kažką aiškinti. Kai J. D. priėjo, jis (nukentėjusysis) nesikeikė ir jokiais piktais žodžiais kaltinamojo nevadino. Kaltinamasis daugiausiai kalbėjo su V. N.. Paskui jis (nukentėjusysis) pamatė, kad kaltinamojo draugai stovi prie krovininio automobilio galo. Išsigando, kad tie vaikinai ko nors nepadarytų mašinai. Norėjo turėti kokių nors įrodymų, jeigu mašina būtų sugadinta, todėl išlipo ir nutarė užsirašyti tų vaikinų mašinos numerį. Kai jis (nukentėjusysis) išlipo iš mašinos, kaltinamasis stovėjo prie V. N. lango, o kai jis (nukentėjusysis) ėjo link automobilio Audi, kaltinamasis pasivijo. Kur tuo metu buvo kaltinamojo draugai nematė, gal jie stovėjo už mašinos. Nebuvo jokio patraukimo už peties, iš karto gavo smūgį iš nugaros į galvą ir parkrito. Nebematė, kas muša, nes užsidengė galvą rankomis. Vaikinai buvo tokie sužvėrėję, spardė ne tik į galvą, bet ir į kitas kūno vietas. Nors buvo su stora žiemine striuke, bet sužalojimų matėsi ant viso kūno. Pats jokių smūgių niekam nesudavė. Visą laiką gulėjo, kol buvo mušamas. Pagalbos nesišaukė tuo metu. Tuo metu V. N. gal sėdėjo autobusiuke, o L. N. stovėjo netoli muštynių vietos ir šaukė, kad nebemuštų jo (nukentėjusiojo). Kai viskas baigėsi, susirinko nuo žemės telefoną ir grįžo į automobilį. Viena akis buvo užtinusi, labai sukosi galva ir pykino. Pats išsikvietė policiją ir greitąją pagalbą į vietą. Policijos pareigūnai nustatė blaivumą, gydytojai apžiūrėjo sužalojimus bei suteikė pirmąją pagalbą vietoje. Medikai siūlė važiuoti į ligoninę, bet bijodamas, kad svetimame mieste gali būti paguldytas, atsisakė ir į medikus kreipėsi grįžęs į Šiaulius. Buvo visur nustatytos poodinės kraujosruvos. Daugiausia jų buvo veide ir galvoje. Nežino kada buvo sužalotas veidas, gal praslysdavo pro rankas smūgiai kojomis į veidą. Neatsimena, ar ant rankų buvo kraujosruvų. Prieš įvykį ant kūno jokių sužalojimų nebuvo. Neturtinę žalą įvertino 3000 Eur todėl, kad po sumušimo ilgą laiką juto fizinį skausmą, patyrė nepatogumų, po sužalojimo labai padažnėjo galvos migreniniai skausmai, vaikas, pamatęs sužalotą veidą, bijojo tėvo. Randų neliko, vaistų dėl psichologinės būsenos nevartojo, bet liko nesaugumo jausmas, nejauku ir dabar pas klientus nuvažiuoti. Be to, dėl sumušimo ilgą laiką negalėjo dirbti. Verčiasi individualia veikla. Vidutiniškai uždirba apie 2000 Eur per mėnesį. Per tą pusantros savaitės, kai nedirbo, prarado apie 10 užsakymų. Nuo vieno užsakymo uždirba įvairiai – nuo 30Eur iki 200 Eur. Jeigu kaltinamasis būtų norėjęs taikytis, būtų sutikęs ir su mažesne civilinio ieškinio suma.

9Liudytojas D. N. parodė, kad įvykis buvo Panevėžyje, daugiabučio namo kieme. Važiavo automobiliu kartu su J. D., T. Š. ir E. Š.. Žodinis konfliktas prasidėjo nuo to, kad negalėjo pravažiuoti, nes G. G. autobusiukas stovėjo ant kelio. J. D., atsidaręs langą, paprašė patraukti mašiną nuo kelio, o G. G. iš karto pradėjo keiktis ir pasakė, kad jis pravažiuotų ir su tanku. Paskui J. D. dar kartą paprašė patraukti automobilį, bet G. G. vis tiek nepatraukė. Kai nepatraukė, tada šiaip ne taip pravažiavo. Pravažiavę sustojo ir J. D. nuėjo prie autobusiuko keleivio aiškintis, kodėl nukentėjusysis nepasitraukė ir kodėl pradėjo įžeidinėti necenzūriniais žodžiais. Negirdėjo, ką J. D. kalbėjo su autobusiuko keleiviu. Paskui jis (D. N.) su T. Š. išlipo iš automobilio Audi, o E. Š. liko automobilio viduje. Konfliktas išsirutuliojo jiems dar sėdint automobilyje. J. D. kalbėjo ramiai, o nukentėjusysis labiau šūkavo. Paskui nukentėjusysis išlipo fotografuoti jų mašinos, o J. D. ėjo paskui nukentėjusįjį patraukti, kad šis nefotografuotų automobilio Audi. J. D. stabdydamas patraukė G. G. už peties, o nukentėjusysis sukosi ir gal užkliudė ranka J. D.. Tada pradėjo stumdytis, kilo muštynės tarp G. G. ir J. D.. G. G. išprovokavo J. D., kai pasakė necenzūrinius žodžius jų atžvilgiu. Nukentėjusysis pargriuvo tik muštynių gale. Prieš tai abu mušėsi ir grūmėsi stovėdami. Matė, kaip vienas kitam smūgiavo. Matė muštynių ir pradžią, ir pabaigą, bet neatsimena, ar J. D. spardė nukentėjusįjį. Nepilnametį šiek tiek prisimena. Jis šaukė, kad tėtis ateitų padėti G. G.. Per muštynes pats tik stovėjo. V. N. bandė pulti, bet jį atstūmė ir šis nebepuolė. Paskui jis (D. N.) priėjęs išskyrė besimušančius. Muštynės sukėlė nerimą dėl draugo sveikatos, todėl ėjo skirti besimušančiųjų. Po to nukentėjusysis atsistojo ir nuėjo į savo mašiną. Neatsimena, ar ant G. G. ar J. D. veidų po muštynių buvo kokių nors sužalojimų. Po muštynių išvyko kartu su J. D.. Į gydymo įstaigą nesikreipė. Po kurio laiko vėl buvo susitikęs su J. D., bet neatsimena, ar ant jo buvo matomų sužalojimų.

10Liudytoja E. Š. parodė, kad kartu su T. Š., D. N. ir J. D. išvažinėjo iš J. D. namo kiemo. Pati sėdėjo automobilio priekyje keleivio vietoje. Ant kelio stovėjo mašina ir negalėjo pravažiuoti. J. D. atsidarė langą ir gal du kartus paprašė pasitraukti. Vyrai iš kito automobilio iš karto pradėjo šūkauti, kad nesitrauks, nes ir taip yra vietos. J. D. kalbėjo normaliai, o nukentėjusysis į J. D. prašymą atsakė pakeltu tonu, pradėjo keiktis. Paskui autobusiukas šiek tiek pasitraukė į šoną, nes iš priekio atvažiavo dar viena mašina. Pravažiavę pro autobusiuką sustojo. Draugai išlipo ir nuėjo aiškintis, o ji daugiau nieko nematė. Kai vaikinai grįžo į mašiną, nieko nekalbėjo ir nieko nesakė apie įvykį. J. D. neatrodė sužalotas, niekuo nesiskundė.

11Liudytojas T. Š. parodė, kad kartu su E. Š., D. N. ir J. D. išvažinėjo iš J. D. namo kiemo. E. Š. sėdėjo priekyje keleivio pusėje, o J. D. ir D. N. gale. Ant kelio stovėjo autobusiukas ir pro jį negalėjo pravažiuoti. J. D. atsidarė langą ir paprašė pasitraukti. Vyrai iš autobusiuko juos išvadino visokiais necenzūriniais žodžiais. Autobusiukas pasitraukė šiek tiek tik tada, kai iš priekio atvažiavo dar viena mašina. Tik tada pravažiavo ir patys. Pravažiavę sustojo ir J. D. nuėjo prie minėto autobusiuko aiškintis. J. D. klausė, kodėl pradėjo juos siuntinėti necenzūriniais žodžiais. J. D. kalbėjo ir aiškinosi su autobusiuko keleiviu. Labiau reiškėsi keleivis, bet daug kalbėjo ir vairuotojas. Paskui vairuotojas išlipo ir ėjo fotografuoti jų mašinos. J. D. pasivijo nukentėjusįjį ir suėmė už peties. Tada nukentėjusysis sukdamasis smogė J. D. ranka kažkur į kaklą ar petį. Prasidėjo muštynės tarp nukentėjusiojo ir kaltinamojo. Mušėsi stovėdami. Nematė, kokius smūgius J. D. sudavė nukentėjusiajam. Grumtynės buvo lygiavertės, nukentėjusysis negulėjo, jam net telefonas iš rankų nebuvo iškritęs. Nematė nukentėjusiojo gulinčio ant pilvo. Nukentėjusysis buvo atsisėdęs ant šaligatvio tik muštynių gale. Abu su D. N. sulaikė autobusiuko keleivį V. N., kuris norėjo eiti padėti G. G.. Viskas vyko labai trumpai. Po muštynių J. D. atrodė normaliai, ant jo nesimatė jokių sužalojimų, nereikėjo medikų pagalbos. Nukentėjusiojo po muštynių nematė.

12Liudytojas L. N. parodė, kad įvykis buvo Panevėžyje, daugiabučio namo kieme. Į Panevėžį iš Šiaulių atvažiavo kartus su tėčiu V. N. ir Giedriumi G. G. Gasiūno autobusiuku Volkswagen Caravele. Tame kieme buvo tvarkingai sustoję, o kaltinamasis J. D. su draugais pravažiavo pro šalį automobiliu Audi A6. Tame automobilyje buvo trys vyrai ir mergina. Vietos pravažiuoti tikrai buvo pakankamai. Pravažiavęs automobilis Audi A6 sustojo už autobusiuko. Tada priėjo J. D. ir pradėjo kabinėtis. Nematė, kas vyko iki automobiliui Audi A6 pravažiuojant, nes tuo metu buvo trumpam išėjęs į parduotuvę. Kai grįžo, jau vyko žodinis konfliktas. G. G. buvo išlipęs iš autobusiuko. Nežino, ko G. G. išlipo, bet tikrai ne muštis. Visi vaikinai iš Audi agresyviu tonu kalbėjo su G. G.. Negirdėjo, kad nukentėjusysis būtų keikęsis. Matė, kad kai G. G. norėjo nueiti, iš nugaros pribėgęs kaltinamasis J. D. ranka trenkė nukentėjusiajam per galvą. G. G. nieko neturėjo rankose ir kaltinamojo nematė. Po smūgio G. G. nukrito ant žemės. G. G., gulėdamas ant žemės, ant nugaros, dengėsi rankomis galvą, nes jį pradėjo ir rankomis mušti, ir kojomis spardyti. Kojomis Jonas D. G. Gasiūnui sudavė ir į galvą. Smūgių buvo daugiau negu trys. Nukentėjusysis tuo metu gulėjo ant nugaros ir bandė saugotis rankomis galvą. Kaltinamasis G. G. daužė per šonus ir per kitas atviras vietas, todėl pataikė į smilkinius. Kiti du vaikinai iš automobilio Audi gal tik paspardė kojomis truputį nukentėjusįjį į kitas kūno vietas, bet to tiksliai nematė. Prašė visų ten buvusių asmenų, kad nebemuštų G. G.. Tėtis irgi buvo išlipęs iš mašinos, kad išskirtų mušeikas, bet jam to padaryti neleido kiti. Muštynės baigėsi, kai kažkuris iš J. D. draugų ar mergina iš mašinos pasakė „bėgam“, tada visi nubėgo ir sulipę į savo mašiną išvažiavo. Kai išvažiavo tie vaikinai, pakėlė G. G. ir išsikvietė greitąją. Ant nukentėjusiojo veido matėsi daug sužalojimų, buvo nubrozdinimai galvoje ir po akimi kraujosruva. Į Šiaulius grįžo su ta pačia mašina. Vairavo pats G. G.. Važiuojant namo G. G. sakė, kad svaigsta galva, pykina ir skauda galvą. Įvykis buvo dieną. Įvykio metu jautėsi nemaloniai, nes be priežasties buvo mušamas pažįstamas. Kai grįžo į namus, dar kurį laiką galvojo apie įvykį, nemalonus įspūdis greitai neišnyko.

13Liudytojas V. N. parodė, kad su G. G. ir savo sūnumi L. N. buvo atvykę į Panevėžį G. G. autobusiuku. G. G. vairavo, o jis (V. N.) sėdėjo šalia. Kažkuriame Panevėžio daugiabučio kieme pasistatė autobusiuką šone pravažiavimo, kitiems pravažiuoti vietos tikrai buvo. Pro šalį važiavo juodas automobilis Audi ir, kai pravažiavo, sustojo. Tada iš jo išlipo ir prie jo (V. N.) atėjo stambus vaikinas, kuris įžūliai pasakė: „trauk mašiną ir važiuok iš kiemo“. Vaikinas kalbėjo labai įžūliai ir kuo toliau tuo labiau žvėrėjo. Su tuo vaikinu bandė gražiai kalbėti. Neatsimena, ar G. G. ką nors sakė tam vaikinui. Paskui pastebėjo, kad mašinoje nebėra G. G., kad jis išlipęs. Ir tada per veidrodėlį pamatė, kad G. G. yra mušamas. Mušė tas stambus vaikinas, kuris buvo priėjęs pasikalbėti. Mušė kojomis ir rankomis. Visi smūgiai buvo į galvos sritį. G. G. gulėjo ir buvo užsidengęs rankomis galvą. G. G. muštynių metu rankose turėjo telefoną, nes jis jo niekada iš rankų nepaleidžia. Kai dengėsi galvą, G. G. irgi laikė telefoną. G. G. tikrai nieko nemušė. Nepastebėjo, kas sudavė pirmąjį smūgį. Buvo išlipęs iš autobusiuko, bet kadangi buvo su šlepetėmis ir skaudėjo ranką, niekuo G. G. negalėjo padėti. Kai išlipo iš autobusiuko, G. G. gulėjo ant žemės užsiėmęs galvą rankomis. Neatsimena, kurie ir kiek vaikinų tuo metu buvo prie nukentėjusiojo. Prašė vaikinų nustoti mušti G. G., tiesiog maldavo. Sūnus, kuris tuo metu irgi buvo įvykio vietoje, taip pat prašė nustoti mušti nukentėjusįjį. Buvo labai nemalonu, kai mušė draugą, nes pirmą kartą į tokią situaciją pakliuvo. Muštynės kažkuriuo momentu baigėsi ir visi vaikinai sušoko į automobilį Audi ir labai greitai nuvažiavo. Spėjo užsirašyti tos mašinos numerius. Patys išsikvietė policiją ir greitąją. Ant tų vaikinų matomų sužalojimų tikrai nebuvo, o G. G. įvykio metu buvo sužalotas. Daugiausiai buvo sužalotas nukentėjusiojo veidas ir galva. Prieš tai sužalojimų ant G. G. nebuvo. Namo grįžo tuo pačiu automobiliu, vairavo G. G.. Buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu ir tada daug geriau viską atsiminė. Tvirtina tuos savo parodymus.

14Iš 2018 m. kovo 17 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra Panevėžyje, Statybininkų gatvėje, ties pastatu Nr. 20 (1 t., b. l. 11-14).

15Iš 2018 m. kovo 19 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių skyriaus specialisto išvados Nr. G 398/2018(04) kopijos matyti, kad G. G. poodinės kraujosruvos abiejuose momenyse, abiejuose smilkiniuose, dešinėje kaktos pusėje pereinant į dešinės akies vokus, abiejose krūtinės ląstos pusėse, odos nubrozdinimas kairiame smilkinyje padaryti kietais bukais daiktais ar paviršiais, galimai užduotyje nurodytu laiku. G. G. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t., b. l. 33-34; 2 t., b. l. 10-11).

16Iš 2018 m. balandžio 26 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad G. G. atpažino D. N. kaip asmenį, kuris 2018 m. kovo 17 d. konflikto metu stovėjo prie jo automobilio galo ir spardė (1 t., b. l. 37-40).

17Iš 2018 m. balandžio 26 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad G. G. atpažino T. Š. kaip asmenį, kuris 2018 m. kovo 17 d. konflikto metu stovėjo prie jo automobilio galo ir jį spardė (1 t., b. l. 41-44).

18Iš 2018 m. balandžio 26 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad G. G. atpažino J. D. kaip asmenį, kuris 2018 m. kovo 17 d. sudavė smūgį jam į galvą, o po to dar su dviem jaunuoliais jį suspardė (1 t., b. l. 45-48).

19Iš 2018 m. birželio 22 d. akistatos protokolo matyti, kad akistatos metu tarp nukentėjusiojo G. G. ir įtariamojo J. D. kiekvienas patvirtino savo parodymus (1 t., b. l. 51-55).

20Iš 2018 m. gegužės 8 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. N. atpažino J. D. kaip asmenį, kuris buvo priėjęs prie jo lango ir buvo agresyviai nusiteikęs, o po to su dar dviem vaikinais spardė G. G. (1 t., b. l. 75-79).

21Iš 2018 m. gegužės 31 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. G 694/2018 (05) matyti, kad kairės alkūnės, kairio dilbio, kairio klubo ir dešinės čiurnos minkštųjų audinių sumušimas G. G. padarytas kieto buko daikto poveikyje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku. Sužalojimai G. G. padaryti ne mažiau keturių bukų trauminių poveikių pasekoje. Sužalojimai G. G. padaryti pašalinės jėgos poveikyje. Sužalojimai sukėlė fizinį skausmą. G. G. nustatomas nežymus sveikatos sutrikdymas (2 t., b. l. 6).

22Iš 2018 m. birželio 28 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. pG 810/2018 (05) matyti, kad poodinės kraujosruvos abiejuose momenyse, abiejuose smilkiniuose, dešinėje kaktos pusėje pereinanti į dešinės akies vokus, abiejose krūtinės ląstos pusėse, odos nubrozdinimas kairiame smilkinyje, kairės alkūnės, kairio dilbio, kairio klubo ir dešinės čiurnos minkštųjų audinių sumušimas G. G. padaryti kieto buko daikto poveikyje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku, t. y. 2018 m. kovo 17 d. Sužalojimai G. G. padaryti ne mažiau devynių bukų trauminių poveikių pasekoje, tai nurodo sužalojimų kiekis ir jų lokalizacija. Sužalojimai G. G. sukėlė fizinį skausmą. G. G. nustatomas nežymus sveikatos sutrikdymas (2 t., b. l. 16).

23BK 284 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl bet kuriuo iš minėto straipsnio dispozicijoje nurodytų būdų demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai atsakomybė kyla, kai realiai sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Šių padarinių konstatavimas kartu reiškia ir tai, kad vertinama veika peržengė privataus konflikto ribas ir yra pavojinga ne tik konkrečiam konflikto dalyviui, bet ir aplinkai ar aplinkiniams. Pagal BK 140 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino. Pagal teismų praktiką fizinio smurto panaudojimas prieš kitą asmenį išeina iš BK 140 straipsnio 1 dalies taikymo ribų ir yra pavojingesnė veika tuomet, kai prieš asmenį panaudojamas smurtas asmeninio pobūdžio santykiams aiškintis, tačiau tam pasirenkama vieša vieta ir būdas, kuriuo akivaizdžiai sutrikdoma visuomenės rimtis, pademonstruojama nepagarba aplinkiniams ir aplinkai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-136/2010, 2K-120/2011, 2K-55/2011, 2K-408/2013). Taigi fizinio smurto panaudojimas prieš kitą asmenį, vertinant smurto panaudojimo aplinkybių visumą, gali būti kvalifikuojamas pagal BK 284 straipsnį kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Šių veikų atribojimui svarbios tokios aplinkybės, kaip viešoji vieta, būdas ir sukelti padariniai. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta didelė materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas renginys, kaltininko elgesys žemina ar žeidžia aplinkinių orumą ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-135/2011, 2K-134/2014, 2K-385/2014). Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė BK 284 straipsnyje nurodytus padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys baudžiamosiose byloje Nr. 2K-513/2010, 2K-135/2011, 2K-416/2013, 2K-141-507/2015, 2K-316-222/2016).

24Byloje nustatyta, kad nusikalstamus veiksmus J. D. atliko dienos metu automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Panevėžyje, ties Statybininkų g. 20-u namu, kur bet kuriuo metu galėjo patekti ir pateko pašaliniai asmenys, todėl šiuo atveju vietos priskyrimas viešajai vietai abejonių nekelia. Nėra abejonių ir dėl to, kad J. D. iš tikrųjų smurtavo prieš nukentėjusįjį G. G. ir savo veiksmais padarė nežymų sveikatos sutrikdymą. Šias aplinkybes patvirtina byloje esančios specialisto išvados. Nors kaltinamojo gynėja baigiamųjų kalbų metu nurodė, kad J. D. pripažįsta sudavęs tik iki keturių smūgių, todėl kaltinimas šioje dalyje turėtų būti keičiamas, tačiau pažymėtina, kad kaltinamasis J. D. 2019 m. kovo 5 d. įvykusio teisiamojo posėdžio metu į pirmininkaujančios klausimą aiškiai atsakė, jog pripažįsta, kad sudavė iki devynių smūgių (2 t., b. l. 138). Esant tokioms aplinkybėms kaltinimo keitimas šioje dalyje būtų nepagrįstas. Nėra pagrindo šioje byloje konstatuoti ir to, kad J. D. veiksmai turėtų būti vertinami pagal BK 140 straipsnio 1 dalį. Nustatyta, kad konfliktas tarp kaltinamojo J. D. ir nukentėjusiojo G. G. kilo dėl menkavertės priežasties, t. y. dėl to, kad G. G. pakankamai nepatraukė savo autobusiuko į šalį ir automobilis Audi, kuriame sėdėjo J. D., sunkiai galėjo pravažiuoti, ir akivaizdu, kad konfliktas buvo nukreiptas ne į viešosios tvarkos sutrikdymą, o į asmeninių santykių aiškinimąsi, tačiau, teismo vertinimu, buvo pasirinktas netinkamas būdas ir vieta aiškintis asmeninius santykius. Išklausius kaltinamojo, nukentėjusiojo bei liudytojų parodymus, nekyla abejonių, kad dėl netinkamai pasirinkto asmeninių santykių aiškinimosi būdo ir vietos, buvo sutrikdyta viešoji tvarka. Byloje liudytoju apklaustas nepilnametis L. N., kuris buvo įvykio vietoje ir matė, kaip buvo mušamas jo pažįstamas G. G., ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nors pats įvykio metu sužalotas nebuvo, tačiau išsigando ir buvo nemalonu (1 t., b. l. 58-62). Teisme šis liudytojas taip pat patvirtino, kad prašė visų įvykio vietoje buvusių asmenų nebemušti G. G.. Įvykio metu jautėsi nemaloniai, nes be priežasties buvo mušamas pažįstamas. Kai grįžo į namus, dar kurį laiką galvojo apie įvykį, nemalonus įspūdis greitai neišnyko. Liudytojas V. N. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad gražiuoju abu su sūnumi (L. N.) prašė nebemušti G. G.. Pats nebuvo sužalotas, tačiau išsigando, buvo labai nemalonu, nes matė, kad spardė draugą, tai buvo sukrėtimas, po to įvykio dar ilgai drebėjo rankos (1 t., b. l. 68-71). Teisme liudytojas V. N. irgi nurodė, kad prašė nustoti mušti G. G., tiesiog maldavo. Sūnus, kuris tuo metu irgi buvo įvykio vietoje, taip pat prašė nustoti mušti nukentėjusįjį. Buvo labai nemalonu, kai mušė draugą, nes pirmą kartą į tokią situaciją pakliuvo. Taigi iš šių duomenų matyti, kad J. D. panaudojus fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį G. G., nepatogumų ir nemalonių išgyvenimų patyrė ne tik nukentėjusysis, bet ir pašaliniai asmenys, t. y. įvykio liudininkai L. N. ir V. N.. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad kaltinamojo J. D. veiksmai yra tinkamai kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnį.

25Pasisakydamas dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimo teismas atsižvelgia į tai, kad nors kaltinamasis J. D. teisiamojo posėdžio metu paklausus, ar pripažįsta savo kaltę, atsakė, jog kaltę pripažįsta iš dalies, tačiau duodamas parodymus kaltinamasis iš esmės savo kaltę pripažino visiškai, neneigė sudavęs kaltinime nurodytą kiekį smūgių nukentėjusiajam ir savo veiksmais padaręs G. G. nežymų sveikatos sutrikdymą, nurodė, kad labai nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų ir atsiprašė nukentėjusiojo bei su juo susitaikė. Esant tokioms aplinkybėms laikytina, kad kaltinamojo atsakomybę lengvina prisipažinimas ir nuoširdus gailestis.

26Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

27Civilinis ieškinys ir kiti klausimai

28Nukentėjusysis G. G. ikiteisminio tyrimo metu buvo pareiškęs civilinį ieškinį dėl 3000 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimo ir 200 Eur dydžio atstovavimo išlaidų priteisimo (1 t., b. l. 29-34). Teisiamojo posėdžio metu kaltinamojo gynėja teismui pateikė kaltinamojo J. D. ir nukentėjusiojo G. G. 2019 m. kovo 26 d. pasirašytą pareiškimą, kuriame nurodyta, kad kaltinamasis dalį žalos, t. y. 100 Eur, jau atlygino, o kitą dalį, t. y. 900 Eur, įsipareigoja atlyginti per devynis mėnesius kiekvieną mėnesį nukentėjusiajam sumokant po 100 Eur (2 t., b. l. 164). Šis susitarimas patvirtintinas.

29Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, stadiją, kaltinamojo asmenybę, aplinkybes. Kaltinamasis J. D. padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie nesunkių nusikaltimų. Kaltinamasis yra neteistas (2 t., b. l. 63), praeityje baustas tik už smulkų administracinį nusižengimą, galiojančių administracinių nuobaudų neturi (2 t., b. l. 64), nedirba, registruotas Užimtumo tarnyboje (2 t., b. l. 65-66), į psichikos sveikatos centro apskaitą neįrašytas, priklausomybės ligų kabinete neregistruotas (2 t., b. l. 56, 59), neigiamai jį charakterizuojančių duomenų nėra. Kaltinamasis savo kaltę iš esmės pripažino, nuoširdžiai gailisi dėl savo elgesio, atsiprašė nukentėjusiojo ir su juo susitaikė ką patvirtina ir byloje esantis rašytinis nukentėjusiojo patvirtinimas, kad jis kaltinamajam atleido ir neprieštarauja, kad J. D. būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (2 t., b. l. 164). Įvertinęs visas paminėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra pagrįstas pagrindas manyti, jog kaltinamasis J. D. nedarys naujų nusikalstamų veikų. Nors prokurorė teisiamojo posėdžio metu prašė kaltinamajam skirti bausmę ir neatleisti jo nuo baudžiamosios atsakomybės, teismo vertinimu, šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nusikalto pirmą kartą, yra jauno amžiaus, pasielgė impulsyviai ir neapgalvotai, tačiau tokį savo elgesį vertina kritiškai ir teismui pažadėjo ateityje laikytis įstatymų bei nenusikalsti, visgi yra pagrindas šioje byloje taikyti BK 38 straipsnio nuostatas. Esant visoms įstatyme numatytoms sąlygoms, kaltinamasis J. D. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto BK 284 straipsnyje, padarymą jam susitaikius su nukentėjusiuoju G. G., baudžiamąją bylą nutraukiant.

30Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

31Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš kaltinamojo J. D. išieškotinos 13,30 Eur dydžio proceso išlaidos teismo procesiniams dokumentams įteikti į valstybės pajamas.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 301–308 straipsniais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu,

Nutarė

33Baudžiamąją bylą dėl J. D. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio nuostatomis, nutraukti kaltininkui J. D. ir nukentėjusiajam G. G. susitaikius.

34J. D. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį.

35Išaiškinti nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam asmeniui, kad per vienerius metus padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas, o per vienerius metus padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už visas padarytas nusikalstamas veikas.

36Patvirtinti J. D. ir nukentėjusiojo G. G. 2019 m. kovo 26 d. pareiškimą, kuriuo J. D. įsipareigoja per 9 (devynis) mėnesius G. G. atlyginti 900 Eur (devynių šimtų eurų) dydžio žalą. Procesą dėl nukentėjusiojo G. G. pareikšto civilinio ieškinio nutraukti.

37Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

38Išieškoti iš J. D. 13,30 Eur (trylika eurų 30 ct) proceso išlaidų į valstybės pajamas.

39Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J.... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284... 4. Teismas, ištyręs bylos įrodymus,... 5. Kaltinamasis J. D. 2018 m. kovo 17 d., apie 13.45val., viešoje vietoje –... 6. Įrodymai ir jų vertinimas... 7. Kaltinamasis J. D. parodė, kad pripažįsta, jog sudavė smūgius G. G., bet... 8. Nukentėjusysis G. G. parodė, kad 2018 m. kovo 17 d. su V. N. ir jo sūnumi L.... 9. Liudytojas D. N. parodė, kad įvykis buvo Panevėžyje, daugiabučio namo... 10. Liudytoja E. Š. parodė, kad kartu su T. Š., D. N. ir J. D. išvažinėjo iš... 11. Liudytojas T. Š. parodė, kad kartu su E. Š., D. N. ir J. D. išvažinėjo... 12. Liudytojas L. N. parodė, kad įvykis buvo Panevėžyje, daugiabučio namo... 13. Liudytojas V. N. parodė, kad su G. G. ir savo sūnumi L. N. buvo atvykę į... 14. Iš 2018 m. kovo 17 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio... 15. Iš 2018 m. kovo 19 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių... 16. Iš 2018 m. balandžio 26 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 17. Iš 2018 m. balandžio 26 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 18. Iš 2018 m. balandžio 26 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 19. Iš 2018 m. birželio 22 d. akistatos protokolo matyti, kad akistatos metu tarp... 20. Iš 2018 m. gegužės 8 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką... 21. Iš 2018 m. gegužės 31 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio... 22. Iš 2018 m. birželio 28 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio... 23. BK 284 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje vietoje... 24. Byloje nustatyta, kad nusikalstamus veiksmus J. D. atliko dienos metu... 25. Pasisakydamas dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimo teismas... 26. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 27. Civilinis ieškinys ir kiti klausimai... 28. Nukentėjusysis G. G. ikiteisminio tyrimo metu buvo pareiškęs civilinį... 29. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į padarytos... 30. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 31. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 33. Baudžiamąją bylą dėl J. D. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos... 34. J. D. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos... 35. Išaiškinti nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam asmeniui, kad per... 36. Patvirtinti J. D. ir nukentėjusiojo G. G. 2019 m. kovo 26 d. pareiškimą,... 37. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki... 38. Išieškoti iš J. D. 13,30 Eur (trylika eurų 30 ct) proceso išlaidų į... 39. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...