Byla 1-1019-834/2019

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Vaida Sinkevičienė, sekretoriaujant Aurimai Švedaitei, Aurelijai Pečiukevičienei, Irenai Adamovič, Martynai Tumėnei, dalyvaujant prokurorams Jonui Selilioniui, Vaidai Matuzonienei, kaltinamojo M. K. gynėjui advokatui Eugenijui Karažinui, kaltinamojo E. M. gynėjai advokatei Elenai Žilėnienei, kaltinamojo T. M. gynėjui advokatui Vytautui Griežei, nukentėjusiesiems Z. G., R. K., vertėjaujant Viktorijai Mikelevič, Galinai Tijūnėlienei, Alicijai Stančinskai nedalyvaujant civilinio ieškovo Vilniaus teritorinė ligonių kasos atstovui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

3M. K. ( M. K.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietis, tautybė – lenkas, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis adresu ( - ), nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, teistas:

41) 2009-02-18 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 9 mėnesiams;

52) 2009-03-27 Vilniaus rajono apylinkes teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 mėnesiams. Subendrinus su 2009-02-18 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas 6 mėnesiams, pritaikius BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones;

63) 2009-08-27 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 1 d., 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams 2 mėnesiams. 2009-11-05 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu pakeistas – pritaikius LR BK 92 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

74) 2010-02-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams;

85) 2011-01-18 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 181 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams, subendrinus su 2010-02-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas 2 metams. 2013-01-18 paleistas iš pataisos namų atlikęs bausmę.

95) 2013-10-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 235 str. 1 d. – 18 MGL (2340 Lt) dydžio baudą.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 ¹ str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 12 MGL (1560 Lt) dydžio bauda, ją sumokant per du mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo;

116) 2016-03-17 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 8 mėn. Pritaikius BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, paskiriant įpareigojimus. Pritaikius BK 67 str. 2 d. 5 p. skirta atlikti 40 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose ir organizacijose. 2016-09-29 Vilniaus apygardos teismo nutartimi panaikintas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-08-19 nutartis ir priimtas naujas sprendimas – panaikinti M. K. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-03-17 nuosprendžiu paskirtos 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ir pasiųstas atlikti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. 2017-06-15 paleistas iš Alytaus pataisos namų atlikęs bausmę

12kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK ) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnį,

13E. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, tautybė – lietuvis, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis adresu ( - ), nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, mokosi ( - ) 2 kurso studentas, neteistas,

14kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnį,

15T. ( T.) M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, tautybė – lenkas, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis adresu ( - )., Lietuva, deklaruota gyv. vieta ( - )nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )", neteistas,

16kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnį,

Nustatė

17M. K., T. M., E. M. 2018-09-01 apie 21.20 val., viešoje vietoje - kelyje prie gyvenamųjų namų, esančių ( - ), veikdami kartu, dėl chuliganiškų paskatų, panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams menkavertę dingstį, priėję prie kelyje stovėjusių Z. G. ir R. K., tyčia stipriai pastūmus Z. G., o šiam griūnant, nugriuvus ant jo ir tyrimo nenustatytu objektu smūgiuojant ne mažiau kaip keturis kartus gulinčiam kniūbsčiam Z. G. į nugaros sritį, po to tęsiant nusikalstamą veiką, lazda sudavus gulinčiam Z. G. per kairės rankos, kuria pastarasis dengėsi galvą, dilbį, šiais bendrais veiksmais mažiausiai keturiais trauminiais poveikiais padarė nukentėjusiajam Z. G. nugaros odos nubrozdinimus, kairės alkūnės odos nubrozdinimą ir muštinę žaizdą, kairio alkūnkaulio distalinio galo lūžį, tokiais bendrais veiksmais dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė Z. G. sveikatą.

18Be to, M. K., T. M., E. M. 2018-09-01 apie 21.20 val., viešoje vietoje - kelyje prie gyvenamųjų namų, esančių ( - ), veikdami bendrai, nesilaikydami elementarių moralės bei elgesio normų, savo veiksmais parodydami aiškią nepagarbą visuomenei, kitų žmonių akivaizdoje, panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams menkavertę dingstį, kartu priėję prie kelyje stovėjusių Z. G. ir R. K., lazda sudavus R. K. pakaušį (kairėje pusėje), po to lazda smogus į viršugalvį, o R. K. atstumus ir nubėgus prie mušamo Z. G., M. K. vieną kartą smogė metaline teleskopine lazda R. K. per viršugalvį, tokiais bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam R. K. muštinę viršugalvio žaizdą, tai yra sužalojimą vertinamą nežymiu sveikatos sutrikdymu bei, tęsdami nusikalstamą veiką, bendrais veiksmais, stipriai pastūmė Z. G., o šiam griūnant, nugriuvus ant jo ir tyrimo nenustatytu objektu smūgiuojant ne mažiau kaip keturis kartus gulinčiam kniūbsčiam Z. G. į nugaros sritį, po to tęsiant nusikalstamą veiką, lazda sudavus gulinčiam Z. G. per kairės rankos, kuria pastarasis dengėsi galvą, dilbį, šiais bendrais veiksmais mažiausiai keturiais trauminiais poveikiais padarė nukentėjusiajam Z. G. nugaros odos nubrozdinimus, kairės alkūnės odos nubrozdinimą ir muštinę žaizdą, kairio alkūnkaulio distalinio galo lūžį, tai yra sužalojimus, dėl alkūnkaulio lūžio vertinamus nesunkiu sveikatos sutrikdymu bei tokiu įžūliu elgesiu, piktybiškai tyčiodamiesi demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir bendrais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

19Be to, T. M. 2018-07-01 apie 00.05 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ( 2,9%o), bute, esančiame ( - ), konflikto metu panaudojo fizinį smurtą prieš savo šeimos narį - sugyventinę J. D., tai yra vieną kartą dešinės rankos kumščiu tyčia sudavė J. D. į nosį, tokiais savo tyčiniais smurtiniais veiksmais sukėlė nukentėjusiajai J. D. fizinį skausmą.

20Kaltinamasis M. K. savo kaltę pilnai pripažino ir paaiškino, jog datos neprisimena, susiskambino su nukentėjusiaisiais, su kuriuo tiksliai kalbėjo nežino. Pradėjo vienas kitą pravardžiuoti negražiai žodžiais Atvažiavo į kaimą pas nukentėjusiuosius. Nuvažiavus pas nukentėjusiuosius įvyko muštynės. Jis turbūt smūgiavo su lazda R. K.. Jie nuvažiavo keturiese. Ketvirtas iš jų mašinos neišlindo. Iš mašinos išlipo E. M. ir T. M. ir jis. Jie padėjo jam ( M. K.). Jis ( M. K.) turėjo lazdą ir jie turėjo lazdą. Ką darė T. M. nematė, tik matė, kad ant T. M. buvo užgriuvę. Jis nematė ką darė E. M.. Nukentėjusieji išprovokavo, sakė atvažiuoti, todėl nuvažiavo aiškintis. Nemano, kad tai geras būdas aiškintis santykius. Savo kaltę pripažįsta visiškai. Gali pasitaisyti. Gailisi. Atsiprašo, kad padarė žalą. Jis paprašė, kad E. M. nuvežtų jį į tą kaimą. Jis taisė tuo metu motociklą. Slidininko kaukė buvo tuo metu ant E. M. galvos, bet ne dėl to, kad specialiai. Tą kaukę jis buvo susisukęs ant galvos ir uždidėjęs kaip kepurę, kadangi važinėja su motociklu. Z. G. pastūmė jis ( M. K.).

21Kaltinamasis E. M. savo kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad taisė savo motociklą, galvojo su motociklu pravažiuoti. Tada jam paskambino ir pasakė, kad reikia atvažiuoti. Jis atvažiavo, net nenusiimdamas šalmo. Tuo metu kai M. ir T. išėjo, jis nuiminėjo šalmą ir metė jį į saloną. Kaukę susuko. Pamatė, kad kažkas M. norėjo užpulti iš nugaros. Jis ( E. M.) tą, kuris norėjo M. užpulti iš nugaros sugrėbė ir po to kartu su juo nubėgo į krūmus. Jis nepamena su kuriuo iš nukentėjusiųjų nugriuvo (krūmuose), po to M. atbėgo ir jį nuo jo atskyrė. Nežino ar gulinčiam lazda sudavė. Nežino ką tuo metu darė T., nematė. Kas tuo metu pradėjo muštynes, jis nepastebėjo, nes buvo su šalmu, kuris ne taip jau lengvai nusiima. Jis su lazda nesudavė. Nukentėjusiųjų nepažinojo, pirma karta teisme pamatė. Tuo metu buvo tamsu puse 10 val. vakaro. Nepripažįsta smūgių, nes jis tik vieną nustūmė. Kai važiavo, jie kalbėjo telefonu ir pradėjo grasinti. M. turėjo lazdas. Kai jis juos paėmė su mašina, M. kalbėjo telefonu. Kur M. laikė lazdą jis nematė, nes žiūrėjo į kelią. Jis nepamena ar kiti turėjo lazdas, bet lyg buvo pagaliai. Ką darė T., jis nežino.

22Kaltinamasis T. M. savo kaltę dėl pirmo epizodo pripažino pilnai, o dėl antro epizodo pripažino iš dalies ir paaiškino, jog 1 epizodo – buvo išgėręs, jis jai (J. D.) trenkė, kad duonos nepadavė jam girtam. Šis epizodas, kurį pripažįsta. Dėl šito epizodo, su J. D., susitaikė. O rugsėjo mėnesio epizodą, ne viską pripažįsta M. jam paskambino ir paskambino E., kad jį reikia nuvežti. Kol jie rado kaimą, buvo tamsu. Jie pirmi pradėjo muštynes. Vienas jų sugriebė, užlaužė rankas. Jis jam trenkė, tada jis jį ( T. M.) paleido. Pradėjo su jais kalbėti, norėjo su jais pakalbėti. Jie pasakė, kad kviečia policija, jie tada išvažiavo. M. K. davė vienam iš jų į galvą su teleskopine lazda. E. mušėsi su kumščiais, kurį mušė jis nežino. Mušėsi stovėdamas. Išlipo iš mašinos ir puolė muštis. Jie važiavo nusiteikę muštis. M. paprašė padėti jam. Jis ( T. M.) nepripažįsta, kad su lazda mušėsi, jis mušėsi su kumščiais. Lazdos neturėjo. Jis gailisi, kad taip padarė. Žala atlygino. Visą šitą užvedė V. Š., bet kalti liko jie, o jis ( V. Š.) nuvažiavęs į tą kaimą liko mašinoje.

23Nukentėjusioji J. D. teismo posėdžio metu paaiškino, kad T. M. yra sugyventinė, sūnų augina. Buvo jos sesers vaikino gimtadienis. Jie išgėrė. Jis ( T. M.) paprašė paduoti duonos, ji nepadavė, pasakė, kad turi rankas ir kojas ir pats gali pasiimti. Tada jie apsižodžiavo. Po to jis ( T. M.) jai trenkė, ji jam atgal ir tada jis pats iškvietė sau policija, nes jai ( nukentėjusiajai) kraujas bėgo iš nosies ir ji pradėjo šaukti. Po to jie abu susitaikė. Jai trenkė pirmą ir paskutinį sykį. Dėl kito epizodo gali pasakyti, kad jis ( T. M.) yra lengvabūdis, jis negali atsisakyti padėti. Jis geras žmogus.

24Nukentėjusysis Z. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog tris atvažiavo ir puolė muštis. R. su M., o jį ( Z. G.) puolė turbūt E. M., buvo tamsu. Paėmė už krūtines ir griuvo į krūmus. Jis stūmė, o po to voliojosi griovyje. Jam ( Z. G.) norėjo duoti per galvą, bet jis pakišo ranką ir gavo nuo M.. Kiti irgi buvo su lazdomis. Jie puolė su lazdomis Visi aiškinosi dėl ko jie puolė, po to policija ir greitoji atvažiavo. Kai voliojosi, gavo su kumščiu per nugarą nuo E. M.. Vienas norėjo taikytis, buvo atvažiavęs V. Š., jis prašė pareiškimo nerašyti ir pinigus siūlė. Jis buvo ežere, jam paskambino V. Š., sakė, kad ant jo draugės jis ( Z. G.) pravardžiavosi. Tada V. Š. telefoną paėmė kitas žmogus, sakė tuoj atvažiuos ir sudaužys. Jis ( nukentėjusysis) galvojo, kad neatvažiuos. Po to paskambino atgal, sakė „ atvažiuokit, pakalbės, jis ( nukentėjusysis) kalbėjo necenzūriniais žodžiais. V. Š. žino kur jis gyvena. Š. atvažiaves išlipo, bet po to jis grįžo į mašiną. Jokio pokalbio nebuvo, jie atvažiavo ir prasidėjo muštynės. Buvo užsidėjęs slidininko kaukę ir matėsi akys ir nosis. Tai jam ranką sulaužė M., kai voliojosi. Matė tris lazdas. Viena teleskopine, kitos medines. Jam sudavė su teleskopine lazda M. Jį kai voliojosi mušė vienas. Tris lazdas matė tuo metu, kai išbėgo iš mašinos. Tuo metu buvo neblaivus, buvo išgėręs 1 butelį alaus. Atsimena viską. Jį mušė vienas, po to kitas atbėgo jo mušti. Atleidžia kaltinamiesiems, dabar viskas gerai su ranka, ji sugijo.

25N. R. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog susiskambino su broliu. Turėjo reikalų. Prie brolio namu pamatė, jog Z. G. stovi. Užėjo pas brolį. Z. G. telefonas suskambo. Ir nuo kalniuko iššoko jie. M. pradėjo su lazda mojuoti. Jis patraukė Z. į šoną, kad išvengti konflikto. Pradėjo jie su lazdomis muštynes. Nebėgo, nes buvo krūmai. Jis galvojo, kad išsispręs konfliktas. Pirmas sudavė su lazda jam M. Vieną kažkurį jis (nukentėjusysis) paguldė ant žemės. Tada M. trenkė antrą kartą su lazda. Matė, kad Z. voliojosi krūmuose. M. trečią kartą kai davė jam ( nukentėjusiajam) per galvą pradėjo bėgti kraujas. M. krūmuose buvo su lazda. Buvo du smūgiai tai tikrai, o trečias toks užkabinantis. Nepamena kurį paguldė ir nepamena kuris buvo krūmuose. M. jam trenkė su beisbolo lazda, kai išėjo iš krūmų. Po trečio smūgio pradėjo kraujas bėgti, bet sąmonės neprarado. Su lazda jam trenkė tik M. Bet gerai nepamena. Buvo išgėręs 11 val. ryto 1 litrą alaus, o įvykis buvo 22.00 val. Tada žmonės kaime kvietė policiją ir greitąją. Atėjo iš kaimo daug žmonių. V. Š. yra matęs tik vieną kartą. Atleido kaltinamiesiems dėl to ir ieškinio neteikė.

26Liudytojas V. K. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, jog išėjo vakare, nes girdėjo triukšmą, pamatė kraujuojantį brolį. Priėjo ir stovėjo vaikinai su pagaliais. Tik vieną įsiminė iš veido. Jis paėmė brolį namo nes kraujavo, nuvedė brolį namo uždėti tvarsčius. Juos uždėjo, po to jie išėjo į lauką, kai išėjo tų, kurie ten susirinkę buvo, jau nebuvo. Tai buvo prie jų namo, ant kelio, šalia namo, ( - ) km., nepamena kada tai buvo, buvo vakaras. Vieną vaikiną iš veido pažįsta. ( - ) matė. Iš veido pažįstamas. Į čigoną toks panašus. Vardo nežino. Lazdų buvo gal trys. Jam ( liudytojui) brolis labiau rūpėjo, jis priėjo, jam nebuvo iš jų pusės agresyvumo. Jie tiesiog stovėjo ten. Z. dar ten buvo. Galėjo būti prieš metus laiko. Pačią galvą tvarstė. Z. vizualiai nelabai buvo sumuštas. Greit policija atvažiavo ir aiškinosi. Kitą dieną brolis nieko nesakė. Negalėtų pasakyti ar visi su uždengtais veidais buvo. jis vieną matė, toliau ne nematė. Visi vaikinai lazdas turėjo. Kai jis išėjo į kelią ir visi jau tik stovėjo. Prie jo nebuvo muštinių.

27Liudytojas V. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog susitiko su T., po to prie jų atėjo M. Pradėjo skambinti Z. Jiedu ten ginčijosi pradžioje dėl darbo, po to dėl merginos. Po to M. paėmė ragelį, jis su juo kalbėjo. M. po to pradėjo rėkti, jie ginčijosi. Z. M. pasakė, kad jis čiulps vyro lytinį organą. M. užkliuvo tie žodžiai ir viskas prasidėjo ir jis pas paskambino E. Jis T., M. ir E. nuvažiavo. Visi važiavo su E. mašina. Po to privažiuodami pamatė Z. ir R. rodos ir tada jie trise išbėgo, jis ( liudytojas) liko mašinoje. Kas lauke buvo, nieko nematė. Šauksmus tik girdėjo. Privažiavo, juodą kaukę užsidėjo. O taip be kaukės važiavo. Priekyje buvo tik lazda viena, tiksliai nežino kokia, tiksliai nematė. Prie M. gulėjo lazda, tai jis turbūt ir pasiėmė. Ernestas lazdą parsinešė atgal. Kai E. grįžo dar buvo su kaukę. Daugiau lazdų nematė. Kiek žino važiavo tenai, nes M. norėjo išsiaiškinti. Kokiu būdu norėjo išsiaiškinti nežino, jis išgėręs buvo ir važiavo. Nelipo, nes nenorėjau problemų. M. Z. turbūt nepažįsta. Jis gale sėdėjo. Nematė, kas vyko, tamsu buvo, nematė ar apšvietimas buvo. Automobilis 5-10 metru atstumu buvo, negirdėjo kas lauke buvo, tik šauksmus. Kad muštynės vyko suprato. Kai važiavo atgal M. tik jo paklausė kodėl nelipo. Pasakė, kad nenori problemų. Nebandė draugų sulaikyti. Su Z. dirba kartu. Anksčiau nekonfliktuodavo. Nežino kodėl skambino jam, alkoholis turbūt paveikė. T. gėrė, jis savo alų turėjo. M. buvo išgerės, E.- ne. Nematė ar E. atidarinėjo bagažinę. Z. ir R. jau stovėjo kelyje, kai jie atvažiavo. Nepasakojo jam konkrečiai kas įvyko, tik klausė gal važiuoti atsiprašyti reikia.

28Liudytoja K. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog jau senai viskas buvo. Blogai prisimenu, jos brolis pirmas išsėjo, po to jie. Atvažiavo mašina, išėjo 3 vaikinai. Salėje 2 sėdi ir vienas kaltinamųjų suole, ketvirto nėra, kuris buvo mašinoje. Su lazdomis mušėsi. R. davė per galvą, jos broliui per nugarą. Nelabai prisimena, kas kam sudavė. Kai pradėjo muštis paskambino policijai, pasakė, kad brolį muša. Matė 3 vaikinus su lazdomis, jie mušė jos brolį ir R. Jos brolį mušė du žmonės R. vienas, vienas buvo su kauke, kitas su ( - ) kostiumu. „( - )“ ( beisbolo rankas) turėjo rankose, tas kas mušė jos brolį, šviesesnis vaikinas, turėjo kaukę. Iš karto mušėsi po to paguldė du vaikinai ir mušė. Matė gulintį mušant. Ant jo jie gulėjo ir mušė. Nugriuvo ant jo tuo metu kai smūgiai buvo. Griovyje gulėjo. Jos brolį mušė per petį. Jos brolis kniūbsčias gulėjo. Du smūgius su lazda matė. Trečias su R. mušėsi. Tas kuris sėdi suole kaltinamųjų, pravardė ( - ). Nepamena ar jis lazdą turėjo. Kaukė buvo iki pusės, kur burna buvo nebuvo kaukės, kaukė iki lupų, veido bruožai nesimatė. V. pažįsta, jo čia nėra, dirbo vienoje firmoje, jis visą laiką mašinoje sėdėjo. Ji buvo namie, išgirdo brolio balsą rėkiantį. Langas jos atidarytas buvo. Pro langą nesimatė. Todėl išėjo žiūrėti. Mašina stovėjo ant kelio. Šalia kelio mušėsi ir mašina netoli buvo ir atpažino, kas mašinoje sėdi. Brolis gulėjo griovyje, kai ji jį pamatė. Kalbėjosi apie įvykį su kaimynais pažįstamais. Pašaliniai atėjo kai greitoji atvažiavo. Po to ji namo grįžo. Kaimynai nieko nesakė, jie nematė, ji jiems papasakojo. Su lazda brolį mušė, metalinės lazdos buvo. Po įvykio lazdų nematė. Matė kaip jie išvažiavo, nes pasakė, kad kvies policiją. Kaukė iki nosies buvo, nepamena, ar kakta matėsi. Akys ir nosis iš kaukės matėsi. Akys iškirptos buvo. Kitą dieną grįžęs iš ligoninės brolis apie mušimą pasakojo. Neatsimena nieko ką pasakojo brolis. Skirtingo ūgio atvažiavę vaikinai buvo. Nepamena tiksliai, bet ne vienodo ūgio buvo, kai mušėsi nestovėjo ir nežiūrėjo kokio jie ūgio. Stulpas su lempa gal 3 metrai nuo įvykio vietos buvo. Lempa nelabai ryškiai švietė. Filmuoti pradėjo kai baigė muštis. Vieną aliumininę lazdą matė. Negali pasakyti pas ką iš trijų matė. Su R. K. mušėsi M. K.. Kiti su jos broliu mušėsi. Kai atėjo jie jau mušėsi. Kai ji atėjo dar mušėsi, R. jau buvo kraujuotas. Brolį mušė su lazda

29Liudytojas S. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog su svainiu atvažiavo iš žvejybos ir nuėjo namo, po to jam paskambino nežino kas svainis nuėjo pas draugą, o jis liko namie, po to svainiui vėl skambino, jis paėmė jo telefoną ir nunešė ir grįžo namo. Apie tą vakarą nieko nežino. Jis buvo visą laiką namie. Z. G. ėjo pas draugą, pas R. K., per du namus. Buvo jau tamsu, kai nešė tą telefoną. Z. G. kai išėjo jiems pasakė, kad eina pas draugą. Kai nunešė telefoną jau buvo daug žmonių. Visas kaimas, visi kaimynai susirinkę buvo, kai atėjo ten nieko nebuvo tik kaimynai, sakė muštynės buvo. Telefoną per žmones atidavė vyrui. To vyro nepažįsta, per žmones atidavė. Z. telefonas buvo. Jam pasakė atiduoti, šaukė, ir atidavė. Z. tą vakarą nematė. R. K. taip pat nematė. Kai jis atėjo, jau buvo ir greitoji. Prie greitosios nieko nematė. Po to žmona atėjo namo ir sakė, kad Z. pasiėmė greitoji pagalba.

30Liudytojas V. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog buvo namuose, gėrė alų, vėliau atvažiavo 3 kaltinamieji, jų nepažįsta. Išsėjo iš namų, pamatė muštynes. Kai atėjo, nukentėjusieji jau buvo sumušti. Atėjęs padavė ranką kaltinamajam T. - pasisveikino. Pasisveikino ir jie išvažiavo su mašina. Vėliau atvažiavo policija ir greitoji. Su T. nekalbėjo. 7 metus dirbo su T. Nukentėjusysis R. laikė ranką prie galvos. Neklausė T., kas nutiko. Kaltinamieji stovėjo prie mašinos, 100 metrų atstumu nuo nukentėjusiųjų. T. priėjo, jie dar su R. kalbėjo, bet nežino apie ką. T. matė, o vienas buvo su kauke. Anksčiau nei vieno iš jų nėra matęs. Nežino, kuris iš jų buvo su kauke. M. K. buvo be kaukės. Nematė, ar buvo kažkas jų rankose. Nukentėjusieji iškarto paprašė iškviesti policiją ir greitąją. Jis pats turėjo grėblį su medine rankena, bijojo, kad jie jį užpuls, norėjo padėti draugams. Kai atėjo, pagalbos nereikėjo – jie jau buvo sumušti. Prie namų gulėjo grėblys, todėl ir paėmė jį. Jo namuose langas buvo atidarytas, girdėjo per langą. Išgirdo triukšmą ir išėjo į lauką. Įvykio vietoje buvo labai daug žmonių. Muštynės vyko netoli jo namų, per vieną namą. Muštynės buvo ant kelio. T. buvo be kaukės, kalbėjo su juo. Negalėtų atpažinti , kuris buvo su kauke, nes buvo tamsu. Po įvykio nukentėjusieji nieko nesakė. Nežino, ką T. ten darė, jis nieko nesakė. Kiti žmonės irgi nieko nesakė.

31Iš byloje esančio 2018-09-05 protokolo – pareiškimo, kurio pagrindu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 str., matyti, jog pareiškėjas (Z. G.), pageidaujantis pareikšti apie įvykį parodė, kad 2018-09-01 apie 21.20 val. ( - ), viešoje vietoje – šalia gyvenamųjų namų buvo sumuštas beisbolo lazdomis nepažįstamų asmenų, t.y. jį mušė į skirtingas kūno vietas: galvą, nugarą, kairę ranką. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą, nustatyti kaltus asmenis. ( I t., b. l.34)

32Iš byloje esančio Z. G. ranka rašyto pareiškimo matyti, kad 2018-09-01 apie 21.30 val. ėjo kartu su seserimi K. ir R. K., prie jų privažiavo tamsios spalvos „BMW", valst. Nr. ( - ) iš jo išlipo 3 vaikinai. Vienas buvo su kauke, kitas – A., pavardės nežino, o trečio nepažįsta. Mušė jį lazdomis, pavogė iš jo mobiliojo ryšio telefoną. (I t., b. l. 41)

33Iš byloje esančio 2019-09-05 įvykio vietos apžiūros protokolo ir prie jo pridėtų fotonuotraukų matyti, jog buvo apžiūrėta įvykio vietos apžiūra, adresu ( - ). Apžiūros objektas – ( - ) esantis kelias. Į įvykio vietą važiuojama keliu ( - ), 9 km iki ( - ) kaimo. Pravažiavus miško keliu 4 km, patenkama tiesiai į ( - ), prasideda asfaltuotas kelias. Nuo kelio ženklo „( - )“ yra nuokalnė, pravažiavus 120 m, privažiuojama įvykio vietą, kuri yra prie namo Nr. 14. Kelio plotis – 3 metrai. Kelio šalikelėse abejose pusėse auga žolė. Kelio kairėje, šalia namo Nr. 14, stovi stulpas, šalia stulpo auga krūmai. Daugiau jokių tinkamų filmavimui pėdsakų neaptikta. (I t., b. l. 44-47)

34Iš byloje esančio 2018-09-07 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 3115/2018 (01) matyti, kad Z. G. nustatyta nugaros odos nubrozdinimai padaryti kietu buku, ribotą paviršių turinčiu daiktu (daiktais), 5-7 parų laikotarpyje iki apžiūros, galimai užduotyje nurodytu laiku, t. y. 2018-09-01; Kairės alkūnės odos nubrozdinimas ir muštinė žaizda, padaryta kietu buku daiktu (daiktais) iki apžiūros VšĮ RVUL ligoninėje, 2018-09-01, galimai užduotyje nurodytu laiku, t.y. 2018-09-01,Kairio alkūnkaulio distalinio galo lūžis, padarytas kietu buku daiktu (daiktais), iki apžiūros VšĮ ( - ) poliklinikoje, 2018-09-03, galimai užduotyje nurodytu laiku, t.y. 2018-09-01,Sužalojimai visumoje, dėl alkūnkaulio lūžio, vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 d. laikotarpiui. Nustatyti sužalojimai padaryti mažiausiai 4 trauminių poveikių pasėkoje. Vadovaujantis apžiūros rezultatais bei pateiktais medicininiais dokumentais, pasisakyti kokia sužalojimų padarymo seka bei kur buvo suduotas pirminis smūgis, nėra galimybės. Pagal sužalojimų, kurie nustatyti nugaroje, makromorfologinį vaizdą, labiausiai tikėtina, kad jie padaryti pailgu, kietu, buku, riboto paviršiaus daiktu, galimai lazda. Sužalojimų, kurie nustatyti kairėje rankoje individualūs požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti žalojusį įrankį (įrankius), neužsifiksavo. Neatmetama galimybė, kad alkūnės nubrozdinimas bei muštinė žaizda, galėjo būti padaryti nukentėjusiajam pačiam nugriuvus ir kairia alkūne kontaktuojant su kietu buku daiktu (daiktais) ar paviršiumi. Tačiau kiti nustatyti sužalojimai nėra būdingi griuvimui ar savęs žalojimui. (I t., b.l. 83-84)

35Iš byloje esančio 2018-09-05 protokolo – pareiškimo matyti, kad pareiškėjas R. K., pageidaujantis pareikšti apie įvykį parodė, kad 2018-09-01 apie 21.20 val. ( - ), viešoje vietoje – šalia gyvenamųjų namų be jokios priežasties jį užpuolė ir sumušė du vyriškiai, t.y. beisbolo lazdomis mušė jį per galvą, sprandą, praskėlė viršugalvį. Prašo dėl įvykio pradėti ikiteisminį tyrimą, nustatyti kaltus asmenis. (I t., b.l. 94)

36Iš byloje esančio 2018-09-07 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 3114/2018 (01) matyti, kad R. K. nustatyta muštinė viršugalvio žaizda, padaryta paveikus kietu buku daiktu (daiktais), 3-7 parų laikotarpyje iki apžiūros, labiausiai tikėtina neilgai trukus iki apžiūros VšĮ RVUL 2018-09-01 (tiksliau pasakyti nėra galimybės, nes medicinos dokumentų išrašas tyrimui pateiktas nebuvo), galimai užduotyje nurodytu laiku, t. y. 2018-09-01. Nustatytas sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Nustatytas sužalojimas padarytas mažiausiai 1 trauminiu poveikiu į viršugalvio sritį. Daugiau sužalojimų R. K. nenustatyta. Nustatytame sužalojime individualūs žalojusio daikto (daiktų) požymiai neužfiksavo. Sužalojimai nėra būdingi griuvimui. (I t., b.l. 107)

37Iš byloje esančios 2018-10-15 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus papildomoje specialisto išvadoje Nr. pG. 3682/2018 (01) matyti, kad R. K. m., medicinos dokumentų ir ankstesnio tyrimo G 3114/2018(01) duomenimis, nustatyta muštinė viršugalvio žaizda, padaryta paveikus kietu buku daiktu (daiktais), neilgai trukus iki apžiūros VšĮ RVUL 2018-09-01, galimai užduotyje nurodytu laiku, ty. 2018-09-01. Nustatytas sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Nustatytas sužalojimas padarytas mažiausiai 1 trauminiu poveikiu į viršugalvio sritį. Daugiau sužalojimų R. K. nenustatyta. Nustatytame sužalojime individualūs žalojusio daikto (daiktų) požymiai neužfiksavo. Sužalojimas nėra būdingas griuvimui. (I t., b.l. 111-112)

38Iš byloje esančio 2018-09-25 savanorišku daiktų dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad K. V. pateikė 3 (tris) vaizdo įrašus, kurie įrašyti į kompaktinį diską. (I t., b.l. 125)

39Iš byloje esančio 2018-12-22 vaizdo įrašų apžiūros protokolo, kuriuose užfiksuota K. V. pateiktų įrašų bei vienos nuotraukos apžiūra matyti, jog apžiūros objektas yra CD kompaktas kurį atidarius matomi 3 vaizdo įrašai, kuriuose tamsu, nieko nesimato tik girdisi garso įrašas ir yra viena nuotrauka, kurioje nieko nesimato tamsa. Pirmas įrašas 675209906197056 – tamsa, kalba daug vyriškų balsu atskirti neįmanoma : 1. vyras: klausyk; 2. vyras: dar kartą; 3. vyras: pakelk ragelį; 4. vyras: viskas gerai; 5. vyras: o ką tipo R.; 6. vyras: stabdyk tu; 7. vyras: aš ne, ne; 8. vyras: gali gali, girtas keikėsi; 9. moteris: policija važiuoja, galva sudaužyti galima, duok telefoną, kaukę užsidėjęs, nepadės V. eis į darbą, turim automobilio numerį. A. įrašas 1677293675708718, tamsa: moteris: važiuoja policija, važiuoja policija. Trečias vaizdo įrašas 19038555763119814, tamsa: 1 vyras : sėdėk tu išvis, e kas tau skambino, aš nežinau. 2 moteris : V. skambino, V. skambino, pasamdė juos už pinigus ir kas lengviau bus, V., bus (pizda), jis į darbą gali, gali savo burną užčiaupti, gali atvažiuoti nors su lėktuvu, gali ir tu tu tu sėdėsi kalėjime. 1 vyras : taip aš sėdėjau 2 moteris: Ir dar kartą sėdėsi. 1 vyras: Tu tu tu nori dar atvešiu, kiek tas kainavo? 3 vyras: Penkiolika, penkiolika, žertva. 1 vyras: man už penkiolika neapsimoka sėdėti man neapsimoka velniai dulkinti. Pas ką čiulpsiu sakėt, prašau. 2 moteris: V. pasamdė, nes Greta pasakė, kad Z. jai blogas, nu nu . 1 vyras: Pas ką bibį čiulpsiu, parašau stokite į eilę, pas ką čiulpsiu a pas jį? 3 vyras : pasakyk numerį; 1 vyras e brolį duok telefoną, opa duok telefoną. 3 vyras : parodyk numerį. 1 vyras : ateik, ,,sukos“ aš bybį čiulpsiu, aš jums čiulpsiu e įsivaizduoji, jų įsivaizduojat su ko jus susidėjot, žiūrėk galas 859, žiūrėk skambinu prie visų, prašau išeikit pas kurį čiulpsiu bybį, prašau išeikite, nefilmuok. 3 vyras : Klausykit pas tave taip žiūrėk 3 vyras : telefonas ne mano; 1 vyras : tipo ne tavo, va žiūrėk dar kartą žiūrėkite; 3 vyras: Jis ne mano, ne mano, R. telefonas, pakelkit ragelį; 1 vyras : pakelk ragelį, prašau pakelk ragelį; 3 vyras: negaliu; 1 vyras: Alio klausau; 3 vyras: ne mano telefonas; (I t.,b.l. 126-127)

40Iš byloje esančio 2018-07-01 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėjo V. M. tarnybinio panešimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kurio pagrindu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo savo šeimos nariui pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 st. 2 d., matyti, kad 2018-07-01 apie 00.09 val. ( - ), būdamas neblaivus, konflikto metu J. D., gim. ( - ) m., sugyventinis T. M., gim. ( - ), trenkė J. D. kumščiu į nosį, tokiais savo veiksmais sukėlė jai fizinį skausmą. (I t., b.l. 19)

41Iš byloje esančio 2018-07-01 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rinktinės „( - )" Tečiosios kuopos vyriausiojo patrulio I. V. tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto matyti, kad 2018-07-01 apie 00.09 val. jis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus gavo pranešimą, kad ( - ), D. K. kaime vyksta konfliktas tarp sugyventinių. Atvykę nustatė, kad policiją kvietė T. M., gyvenantis ( - ). Įvykio vietoje nustatė, kad T. M. trenkė kumščiu savo sugyventinei J. D.. J. D. patinusi nosis. J. D. paaiškino, kad kilus konfliktui, jos sugyventinis T. M. trenkė jai į nosį. Buvo kraujo žymės ant J. D. veido, rankų, drabužių bei bute ant žemės. Nurodyta, kad vaikai konflikto nematė ir negirdėjo. Smurtu įtariamas asmuo įvykio vietoje paaiškino, kad konflikto metu trenkė sugyventinei į nosį. T. M. buvo pristatytas į Vilniaus m. 2 PK. pristatant į policijos įstaigą elgėsi ramiai. (I t. b. l. 21-22)

42Iš byloje esančio asmens blaivumo testo matyti, kad 2018-07-01 01.15 val. buvo atliktas T. M. asmens blaivumo testas, kuris parodė, kad T. M. patikros rezultatas – 2.90 ‰. (II t., b.l. 69) Dėl veikų kvalifikavimo ir motyvų

43Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teisiamojo posėdžio metu konstatuoja.

44Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 284 straipsnyje ir BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte

45Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teisiamojo posėdžio metu, konstatuoja, jog kaltinamųjų M. K., E. M., T. M. kaltė, dėl jiems inkriminuojamų veikų visiškai įrodyta. Teismų praktikoje išaiškinta, kad viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo padarymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Nagrinėjamu atveju, abejonių nekelia, jog įvykis vyko viešoje vietoje. Kaip matyti iš byloje surinktų įrodymų ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje apklaustų pačių kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymų įvykis vyko Vilniaus rajone kelyje prie gyvenamųjų namų, esančių ( - ). Prie šios vietos priėjimas yra laisvas. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo pavartotas fizinis skausmas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis.

46Nagrinėjamu atveju matyti, jog dėl kilusių muštynių išgirdę triukšmą atbėgo vieno iš nukentėjusiųjų sesuo bei kaimynai, kas leidžia daryti išvada, jog buvo sutrikdytas žmonių poilsis, kadangi tai buvo vėlus vakaras (21 val.20 min.) Viešoji tvarka gali būti pažeidžiama BK 284 str. dispozicijoje nurodytais savarankiškais būdais – įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis ar vandališkais veiksmais. Bet kuris šių veiksmų, sukėlęs baudžiamajame įstatyme numatytus padarinius, yra pakankamas pagrindas kvalifikuoti veiką kaip viešosios tvarkos sutrikdymą. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra padariniai, t. y. BK 284 str. nurodytais būdais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Pažymėtina, kad teismų praktikoje smurto pavartojimas prieš asmenį viešoje vietoje paprastai laikomas įžūliu elgesiu, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis (kasacinės nutartys Nr. 2K-248/2008, 2K-447/2010, 2K-229/2011, Nr. 2K-410/2011 ir kt.). Sprendžiant klausimą, ar viešoje vietoje atlikti įžūlūs veiksmai ir jų padariniai atitinka viešosios tvarkos pažeidimo požymius ar kvalifikuotini pagal kitus BK straipsnius, atsižvelgtina ir į tokio elgesio paskatas. Pvz., tai, kad asmuo veikė be aiškios asmeninės motyvacijos arba panaudojo kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, skatina daryti išvadą, jog asmens veika pirmiausia nukreipta viešajai tvarkai pažeisti. Nagrinėjamu atveju matyti, jog liudytojui susiskambinus telefonu su vienu iš nukentėjusiuoju, telefono ragelį paėmęs pradėjo kalbėti M. K. ir susikivirčijo. Dėl nepatikusio ginčo telefonu, pasikvietęs T. M. ir paprašęs E. M. nuvežti vyko pas nukentėjusiuosius aiškintis santykių. Šiuo atveju M. K. kaip pretekstą savo veiksmams panaudojo menkavertę priežastį, kilusį kivirčą telefonu. T. M. ir E. M. be jokios priežasties atvykus pas nukentėjusiuosius taip pat panaudojo smurtinius veiksmus. Kaltę dėl šio įvykio iš esmės pripažino tik M. K.. E. M. kaltę pripažino iš dalies teigdamas, jog nesmūgiavo, tik nustūmė vieną iš nukentėjusiųjų. T. M. neigė mūšęs nukentėjusiuosius teigė, jog mušėsi ne nukentėjusiaisiais. Tačiau iš nukentėjusiųjų parodymų matyti, jog juos mušė trys asmenys. Be to, T. M. apklaustas posėdžio metu nurodė, jog Ernestas mušėsi kumščiais, kurį mušė nežino. Nors T. M. teigia jog ne su nukentėjusiais, teismas kritiškai vertina tokius T. M. parodymus. Tiek iš nukentėjusiųjų, tiek iš teisme apklaustų liudytojų parodymų matyti, jog kiti kaimo žmonės į įvykio vietą susirinko tik išgirdę triukšmą. Tai iš to spręstina, jog kaltinamiesiems atvykus pas nukentėjusiuosius buvo tik kaltinamieji ir nukentėjusieji. Liudytojas V. Š., kuris tuo metu sėdėjo mašinoje taip pat nenurodė, jog jiems atvykus buvo daugiau žmonių. Ir kaip matyti iš liudytojo parodymų kaltinamieji atvykę išlipdami iš mašinos pasiėmė lazdas, o E. M. užsidėjo kaukę. Be to ir T. M. 2019 m. rugpjūčio 26 d. duodamas paaiškinimu teisiamojo posėdžio metu parodė, jog išlipę iš mašinos jie puolė muštis, teigė, jog važiavo jau nusiteikę mušti. BK 24 straipsnio 1 dalis bendrininkavimą padarant nusikalstamą veiką apibrėžia kaip tyčinį bendrą dvejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimą darant nusikalstamą veiką. Bendrininkavimą, kaip ir nusikalstamos veikos sudėtį, apibūdina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis) (Kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-9/2009, Nr. 2K-90/2013). Bendrininkavimas yra bendra kelių asmenų veika ir dėl to asmenys, pripažinti bendrininkais, nepriklausomai nuo jų konkretaus indėlio, atsako pagal vieną ir tą patį BK straipsnį. Paprastojo bendrininkavimo atveju dažniausiai visi bendrininkai tiesiogiai dalyvauja atlikdami objektyviuosius bendros nusikalstamos veikos požymius sudarančius veiksmus (visus ar atskirą jų dalį). Tačiau nusikaltimo vykdytojais gali būti ir tie bendrai veikiantys asmenys, kurie nors tiesiogiai neatlieka nusikalstamos veikos sudėtyje aprašytų veiksmų, tuo pačiu metu būdami kartu su kitais vykdytojais nusikalstamos veikos darymo vietoje tiesiogiai jiems suteikia būtiną pagalbą: palaužia nukentėjusiųjų pasipriešinimą, neleidžia jiems pabėgti ir pan. (Kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-502/2009, Nr. 2K-89-139/2016). Bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kuria forma (žodžiu, raštu, konkliudentiniais veiksmais), bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje. Įrodinėjant susitarimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai būtų išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales. Apie buvusį susitarimą ir jo pobūdį sprendžiama iš kaltininkų atliktų veiksmų. Tais atvejais, kai kaltininkai supranta vieni kitų veiksmus, jiems pritaria, suvokia daromos veikos pobūdį, laikoma, kad jie veikia kaip bendravykdytojai. Nagrinėjimu atveju nustatyti, jog vykusio konflikto metu smurtinius veiksmus atliko visi kaltinamieji. Iš parodymų matyti, jog kaltinamieji jau vyko nusiteikę muštis su nukentėjusiaisiais. Įvykusio konflikto metu dėl kaltinamųjų panaudoto smurto buvo sužaloti nukentėjusieji - R. K. nežymiai sutrikdyti sveikata, o Z. G. dėl alkūnkaulio lūžio nesunkiai sutrikdyta sveikata. Šiuos nukentėjusiųjų sužalojimus patvirtina specialisto išvados. Pagal teismų praktiką, kai viešosios tvarkos pažeidimu nukentėjusiajam sukeliamas fizinis skausmas arba nežymus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama tik pagal BK 284 straipsnį, tačiau jeigu sutrikdant visuomenės rimtį ar tvarką nukentėjusiajam padaromas nesunkus ar sunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama kaip idealioji dviejų nusikalstamų veikų sutaptis pagal BK 284 straipsnį ir 135 ar 138 straipsnio atitinkamą dalį. Jei viešosios tvarkos pažeidimas padaromas dėl chuliganiškų paskatų ir dėl to kitam asmeniui padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, veika kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-249/2009, 2K-340/2012, 2K-408/2013). Nagrinėjamu atveju nukentėjusiam Z. G. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Taigi teismo nustatytas faktines nusikaltimo padarymo aplinkybes bei kaltinamųjų kaltę patvirtina įrodymų tyrimo metu ištirtų, išdėstytų duomenų, kurie yra įrodymai, visuma, jų pakanka nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes, abejoti įrodymais nėra pagrindo. Byloje nustatyta, kad kaltinamieji M. K., E. M., T. M. bendrais veiksmais pažeidė viešąją tvarką , nežymiai sutrikdė sveiktą ir nesunkiai vienam iš nukentėjusiųjų sutrikdė sveikatą dėl chuliganiškų paskatų, todėl jų veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

47Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje

48Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teisiamojo posėdžio metu, konstatuoja, jog kaltinamojo T. M. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje pilnai įrodyta. T. M. kaltę dėl šio epizodo pripažino pilnai. Be jo paties prisipažinimo jo kaltę patvirtina nukentėjusiosios J. D. parodymai, pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose užfiksuoti duomenys. Šių įrodymų pilnai pakanka konstatuoti, jog T. M. 2018-07-01 apie 00.05 vai., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ( 2,9%o), bute, esančiame ( - ), konflikto metu vieną kartą dešinės rankos kumščiu tyčia sudavė J. D. į nosį ir sukėlė nukentėjusiajai J. D. fizinį skausmą. T. M. su J. D. yra sugyventiniai, todėl T. M. veiksmai dėl fizinio skausmo sukėlimo panaudojant smurtą tinkamai kvalifikuoti pagal BK 140 straipsnio 2 dalį. Dėl bausmės skyrimo

49M. K. padarė vieną nesunkią ir vieną apysunkę nusikalstamą veiką. Praeityje yra teistas 6 kartus. Pripažino padaręs nusikalstamas veikas. Kaltę iš esmės pripažino. Todėl atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, jog pripažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi. Sunkinančia aplinkybe pripažintina, jog nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje ir būdamas recidyvistu. Todėl skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, į jų padarymo aplinkybes, kaltės formą-tyčią, į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, atsakomybę sunkinančią aplinkybes. Šią nusikalstamą veiką padarė praėjus kiek daugiau nei metams po to kai buvo paleistas iš pataisos namų, atlikus bausmę. Todėl teismo vertinimu kaltinamasis nėra linkęs laikyti visiems priimtinų elgesio taisyklių. Bausmės vykdymo atidėjimas pagal ankstesnius nuosprendžius bausmės tikslų nepasiekė, nevykdė bausmės atidėjimo sąlygų, dėl ko buvo panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas. Šiuo metu yra suimtas. Todėl teismo vertinimu ir šioje byloje bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus realią laisvės atėmimo bausmė ir taip bus įgyvendinta bausmės paskirtis. Tačiau atsižvelgus ir atsakomybę lengvinančias aplinkybe, nukentėjusiųjų poziciją, jog kaltinamiesiems pretenzijų neturi, bausmės trukmė nustatytina ženkliai mažesnė nei sankcijos vidurkis.

50Paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu.

51Šioje byloje M. K. buvo paskirta kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti, tačiau atsižvelgiant į tai, jog M. K. yra suimtas kitoje byloje atliekant ikiteisminį tyrimą, kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas šioje byloje panaikintinas. (LR BPK 139 str.).

52E. M. padarė dvi nusikalstamas veikas iš kurių viena apysunkė ir viena nesunki. Administracine tvarka nebaustas ( 2 tomas b.l. 55 ) neteistas ( 2 tomas, b. l. 54). Savo kaltę pripažino iš dalies. Todėl jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkina, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje. Skiriant bausmę atsižvelgtina ir į tai, jog nukentėjusieji pretenzijų neturi. Taip pat į tai, jog yra atlygintas Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys. Tačiau teismas nepripažįsta atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kadangi žalą atlygino T. M., kuris teigė paskutinio žodžio kiti kaltinamieji jam grąžino. Šiuo atveju teismas sprendžia, jog žalos atlyginimo iniciatorius buvo T. M.. Todėl už nusikalstamos veikos padarymą, numatytą BK 284 straipsnyje jam skirtina laisvės apribojimo bausmė, jos trukmę nustatant arčiau sankcijos minimumo. O už nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte jam skirtina vienintelė sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmės. Bausmės bendrintinos apėmimo būdu, griežtesnę apimant švelnesnę. Įvertinus tai, jog E. M. nėra teistas, nėra baustas, nukentėjusiųjų poziciją, teismas daro išvadą, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti atidėjus bausmės vykdymą minimaliam laikotarpiui ir paskiriant įpareigojimus

53Iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti paliktina kardomoji priemonė –rašytinis pasižadėjimas neišvykti (LR BPK 139 str.).

54T. M. padarė tris nusikalstamas veikas, dvi nesunkias ir vieną apysunkę. Dėl nusikalstamų veikų numatytų BK 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, jog savo noru atlygino žalą ( BK 59 str. 3 d.) Jo atsakomybe sunkinančia aplinkybe pripažintina, jog nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje.(BK 60 str.1 d.) Dėl veikos numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje, jo atsakomybe lengvinančia aplinkybe pripažintina, jog pripažino padaręs šią nusikalstamą veiką ir gailisi ( BK 59 str. 2 d.) Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina, jog šią nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus ir tas turėjo įtakos veikos padarymui ( BK 60 str. 9 d.) Skiriant bausmę atsižvelgtina į atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir atsakomybę sunkinančias aplinkybes. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, jog dėl BK 140 straipsnio 2 dalyje numatyto veikos padarymo T. M. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, vėl padarius nusikalstamą veiką ikiteisminis tyrimas buvo atnaujintas, kas rodo, jog T. M. nepateisino teismo jam skirto pasitikėjimo, būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės vėl padarė nusikalstamą veiką. Tačiau įvertinus, jog yra neteistas, jam skirtinos už nusikalstamas veikas BK 284 straipsnyje ir 140 straipsnio 2 dalyje laisvės apribojimo bausmės, o už BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą vienintelė sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė. Bausmės bendrintinos už nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 straipsnyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte apėmimo būdu ir iš dalies sudedant su bausme, skirta BK 140 straipsnio 2 dalyje.

55Įvertinus tai, jog T. M. nėra teistas, atlygino žalą, nukentėjusiųjų poziciją teismas daro išvadą, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti atidėjus bausmės vykdymą minimaliam laikotarpiui ir paskiriant įpareigojimus

56Iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti paliktina kardomoji priemonė –rašytinis pasižadėjimas neišvykti (LR BPK 139 str.).

57Daiktai, turintys reikšmės veiki tirti ir nagrinėti CD laikmena su vaizdo įrašais paliktinos saugojimui prie bylos medžiagos.

58Dėl civilinių ieškinių

59Baudžiamojoje byloje Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį, turtinei žalai atlyginti 104,16 EUR ( 1 tomas, b.l.58-59), kas sudaro nukentėjusiojo Z. G. gydymo išlaidos 53,64 euro (1 t., b.l. 62), R. K. gydymo išlaidos sudaro 50,52 euro( 1 tomas, b.l. 63) Teismo posėdžio metu T. M. pateikė pinigų perlaidos priėmimo kvitą, iš kurių matyti, jog 2019-08-23 buvo sumokėta 104,16 eurų ( 3 tomas, b.l. 6) .Tokiu būdų matyti, jog civilinis ieškinys Vilniaus teritorinei ligonių kasai atlygintai pilnai, todėl procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas.

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais, teismas,-

Nutarė

61M. K. ( M. K.) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą nubausti:

62- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį laisvės atėmimo 9 ( devyniems) mėnesiams.

63- pagal LR BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 1 metams ir 6 ( šešiems) mėnesiams.

64Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 5 dalimis paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti M. K. subendrintą 1 ( vienerių) metų ir 6 ( šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

65Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos

66Kardomąją priemonė –rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti

67E. M. pripažinti kaltu pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir nubausti:

68pagal LR baudžiamojo kodekso 284 straipsnį - laisvės apribojimu 4 mėnesiams

69pagal LR baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams.

70Vadovaujantis LR baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 5 dalies 1 punktu paskirtas bausmes subendrinti apimant griežtesne švelnesne ir E. M. paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 4 ( keturiems) mėnesiams.

71Pritaikyti LR Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5, 7, 8, punktus, ir E. M. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 ( vieneriems) metams , įpareigojant dirbti arba būti registruotam darbo biržoje, būti namuose nuo 23 val. iki 6 val. ryto, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

72Kardomąją priemonė –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki bausmės vykdymo pradžios.

73Tomašą ( Tomaš ) Muckų pripažinti kaltu pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 140 straipsnio 2 dalį ir nubausti:

74pagal LR baudžiamojo kodekso 284 straipsnį - laisvės apribojimu 4 mėnesiams

75pagal LR baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams.

76Pagal LR baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu 6 mėnesiams

77Vadovaujantis LR baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1,4 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu griežtesnę apimant švelnesne ir sudedant iš dalies su bausme paskirta BK 140 straipsnio 2 dalį ir T. M. paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 6 ( šešiems ) mėnesiams.

78Pritaikyti LR Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5, 7, 8, punktus, ir T. M. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 ( vieneriems) metams , įpareigojant dirbti arba būti registruotam darbo biržoje, būti namuose nuo 23 val. iki 6 val. ryto, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

79Kardomąją priemonė –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki bausmės vykdymo pradžios.

80Daiktus , turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: CD laikmeną su vaizdo įrašais palikti saugojimui prie bylos medžiagos.

81Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio nutraukti.

82Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus, o suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. M. K. ( M. K.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniaus r., Lietuvos... 4. 1) 2009-02-18 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 22... 5. 2) 2009-03-27 Vilniaus rajono apylinkes teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178... 6. 3) 2009-08-27 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178... 7. 4) 2010-02-04 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 22... 8. 5) 2011-01-18 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 181... 9. 5) 2013-10-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 ¹ str., paskirta... 11. 6) 2016-03-17 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 str.... 12. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK ) 138... 13. E. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos... 14. kaltinamas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir 284 straipsnį,... 15. T. ( T.) M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos... 16. kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą,... 17. M. K., T. M., E. M. 2018-09-01 apie 21.20 val., viešoje vietoje - kelyje prie... 18. Be to, M. K., T. M., E. M. 2018-09-01 apie 21.20 val., viešoje vietoje -... 19. Be to, T. M. 2018-07-01 apie 00.05 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (... 20. Kaltinamasis M. K. savo kaltę pilnai pripažino ir paaiškino, jog datos... 21. Kaltinamasis E. M. savo kaltę pripažino iš dalies ir paaiškino, kad taisė... 22. Kaltinamasis T. M. savo kaltę dėl pirmo epizodo pripažino pilnai, o dėl... 23. Nukentėjusioji J. D. teismo posėdžio metu paaiškino, kad T. M. yra... 24. Nukentėjusysis Z. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog tris atvažiavo... 25. N. R. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog susiskambino su broliu.... 26. Liudytojas V. K. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, jog išėjo vakare, nes... 27. Liudytojas V. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog susitiko su T., po to... 28. Liudytoja K. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog jau senai viskas buvo.... 29. Liudytojas S. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog su svainiu atvažiavo... 30. Liudytojas V. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog buvo namuose, gėrė... 31. Iš byloje esančio 2018-09-05 protokolo – pareiškimo, kurio pagrindu... 32. Iš byloje esančio Z. G. ranka rašyto pareiškimo matyti, kad 2018-09-01 apie... 33. Iš byloje esančio 2019-09-05 įvykio vietos apžiūros protokolo ir prie jo... 34. Iš byloje esančio 2018-09-07 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus... 35. Iš byloje esančio 2018-09-05 protokolo – pareiškimo matyti, kad... 36. Iš byloje esančio 2018-09-07 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus... 37. Iš byloje esančios 2018-10-15 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus... 38. Iš byloje esančio 2018-09-25 savanorišku daiktų dokumentų pateikimo... 39. Iš byloje esančio 2018-12-22 vaizdo įrašų apžiūros protokolo, kuriuose... 40. Iš byloje esančio 2018-07-01 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 41. Iš byloje esančio 2018-07-01 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 42. Iš byloje esančio asmens blaivumo testo matyti, kad 2018-07-01 01.15 val.... 43. Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs... 44. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 284 straipsnyje ir BK 138 straipsnio 2... 45. Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs... 46. Nagrinėjamu atveju matyti, jog dėl kilusių muštynių išgirdę triukšmą... 47. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 140 straipsnio 2 dalyje ... 48. Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs... 49. M. K. padarė vieną nesunkią ir vieną apysunkę nusikalstamą veiką.... 50. Paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu.... 51. Šioje byloje M. K. buvo paskirta kardomoji priemonė-rašytinis... 52. E. M. padarė dvi nusikalstamas veikas iš kurių viena apysunkė ir viena... 53. Iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti paliktina kardomoji priemonė... 54. T. M. padarė tris nusikalstamas veikas, dvi nesunkias ir vieną apysunkę.... 55. Įvertinus tai, jog T. M. nėra teistas, atlygino žalą, nukentėjusiųjų... 56. Iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti paliktina kardomoji priemonė... 57. Daiktai, turintys reikšmės veiki tirti ir nagrinėti CD laikmena su vaizdo... 58. Dėl civilinių ieškinių... 59. Baudžiamojoje byloje Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais,... 61. M. K. ( M. K.) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 62. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį laisvės... 63. - pagal LR BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu 1 metams ir 6... 64. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 5 dalimis paskirtas bausmes subendrinti... 65. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos... 66. Kardomąją priemonė –rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti... 67. E. M. pripažinti kaltu pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 68. pagal LR baudžiamojo kodekso 284 straipsnį - laisvės apribojimu 4 mėnesiams... 69. pagal LR baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės... 70. Vadovaujantis LR baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 5 dalies 1 punktu... 71. Pritaikyti LR Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5, 7, 8, punktus, ir... 72. Kardomąją priemonė –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 73. Tomašą ( Tomaš ) Muckų pripažinti kaltu pripažinti kaltu pagal Lietuvos... 74. pagal LR baudžiamojo kodekso 284 straipsnį - laisvės apribojimu 4 mėnesiams... 75. pagal LR baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės... 76. Pagal LR baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu 6... 77. Vadovaujantis LR baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1,4 dalimis ir 5 dalies 1... 78. Pritaikyti LR Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5, 7, 8, punktus, ir... 79. Kardomąją priemonė –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 80. Daiktus , turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: CD... 81. Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio... 82. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...