Byla 2S-1602-653/2012
Dėl kompensacijos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantų atsakovų V. K. ir N. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas civilinėje byloje Nr. 2-2539-905/2012 pagal ieškovų D. S. ir I. S. ieškinį atsakovams V. K. ir N. K. dėl netesybų priteisimo ir atsakovų priešieškinį dėl kompensacijos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovai pareiškė ieškinį atsakovams dėl netesybų priteisimo, vėliau reikalavimus padidino; nurodė ieškinio sumą – 150.000 Lt. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų nekilnojamojo turto arba piniginių lėšų banko sąskaitose areštą 150.000 Lt sumai. Nurodė, kad ieškinio reikalavimų suma, kaip tokia, reikalauja taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to, atsakovai yra fiziniai asmenys, kurių finansinės padėties atsakovai neturi galimybių nei kontroliuoti, nei stebėti.

3Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. d. nutartimi tenkino ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštavo atsakovams priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o šių daiktų nesant – pinigines lėšas banko sąskaitose 150.000 Lt sumai. Areštavus pinigines lėšas, leido atsakovams atsiskaityti su ieškovais (b.l.33-34).

4Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma – 150.000 Lt, pareikšta fiziniams asmenims, vertintina kaip didelė. Ieškovų reikalavimas neužtikrintas kokiomis nors kitomis priemonėmis, todėl yra pagrindas manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priėmus ieškovams palankų sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas; pavyzdžiui, atsakovams perleidus ar teisiškai apsunkinus turtą, sprendimu priteistą sumą būtų sudėtinga arba neįmanoma išieškoti. Teismas sprendė, kad nurodytų aplinkybių visetas teikia pagrindą pripažinti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

5Atsakovai pateikė atskirąjį skundą (b.l.35-38), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį dėl ir klausimą išspręsti iš esmės - atmesti ieškovų prašymą kaip nepagrįstą. Nurodo, jog teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neįvertino ieškovo ieškinio reikalavimo pagrįstumo bei faktinių aplinkybių, todėl nukrypo nuo LR CPK 144 str. 1 d. nurodyto reglamentavimo bei teismų praktikos (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-617/2010 ir kt.). Pažymi, jog ieškovai ir atsakovai sudarė nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovai jau sumokėjo ieškovams 130.000 Lt avansą, kuriuo ieškovai naudojasi daugiau nei 1,5 metų. Nekilnojamasis turtas, dėl kurio kilo ginčas, atsakovams nėra perduotas. Nekilnojamojo turto defektai yra užfiksuoti bei įvertinti jau įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo sprendime. Ieškovai įsipareigojo perduoti atsakovams tinkamos kokybės turtą, tačiau šio įsipareigojimo iki šiol nėra įvykdę, todėl pagrindo reikalauti netesybų jie neturi. Nekilnojamasis turtas yra iki šiol valdomas ir naudojamas pačių ieškovų, t.y. ieškinio reikalavimas yra užtikrintas tiek ieškovų nuosavybėje esančiu atsakovams parduotu turtu, dėl kurio kokybės kilo teisminiai ginčai, tiek atsakovų sumokėta 130.000 Lt kainos dalimi. Tai patvirtina, kad pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti šiuo atveju nėra. Ieškovai prašo priteisti 150.000 Lt netesybas, nors patys yra atsakingi už tai, kad neperdavė perkamo turto atsakovams, nuslėpė parduodamo turto defektus, kurie jau nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tai įrodo, kad ieškinio reikalavimo pagrįstumo teismas net preliminariai nevertino, todėl nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos, jei jų nesiėmus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Teismas nurodė, kad reikalavimo suma - 150.000 Lt, yra didelė ir rėmėsi prezumpcija, kad egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas bus neįvykdytas. Teismo išvada, kad vien tik didelė ieškinio suma yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra nepagrįsta, neatitinka Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-131/2008 ir kt.). Atsakovams priklauso didelės vertės nekilnojamasis turtas, kuris nuomojamas tretiesiems asmenims bei užtikrina stabilias pajamas. Pagal CPK 179 str. 3 d. teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų, todėl taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nepranešdamas atsakovams, galėjo šiuos duomenis patikrinti. Atsakovams ieškinio reikalavimo suma nėra didelė, atsakovai jau yra sumokėję ieškovams 130.000 Lt kaip dalį perkamo turto kainos. Pažymi, kad pritaikius turto areštą ieškovai nebegali nuomoti jiems priklausančių patalpų ir dėl to praranda pajamas bei patiria nuostolių, dėl kurių užtikrinimo atsakovai kreipsis į teismą su atskiru rašytiniu prašymu. Pareiga pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą tenka jų imtis prašančiam asmeniui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-08-26 nutartis c. b. Nr. 2-1043/2010 ir kt.).Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, kad tuo atveju, kai šalis pareiškė reikalavimus teisme, ji turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Teismui netinkamai paskirsčius įrodinėjimo naštą, pažeidžiamos pagrindinės civilinio proceso taisyklės, teismo sprendimai tampa nenuspėjami, o teisingumo vykdymas - neprognozuojamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartis Nr. 2-664/2009). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neturi vertinti prielaidų ar teiginių, nepagrįstų jokiais įrodymais. Asmeniui, prašančiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikus tokių įrodymų, teismas turi atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nenurodė jokių aplinkybių, kurioms remdamasis padarė išvadą apie turto perleidimo ar apsunkinimo grėsmę, todėl minėtas teiginys laikytinas deklaratyviu bei nesudarančiu pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-18 nutartis Nr. 2-226/2010). Teismas nurodė, jog atsakovams perleidus turimą turtą ar jį apsunkinus, sprendimu priteistą sumą būtų sudėtinga ar neįmanoma išieškoti, tačiau atsakovai jiems priklausančio turto nesiekia perleisti ar apsunkinti. Perleisti visą atsakovams priklausantį turtą būtų objektyviai neįmanoma, taigi ir jokios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nėra, juo labiau, kad ieškovams jau yra sumokėta 130.000 Lt suma ir ieškovai iki šiol valdo nekilnojamąjį turtą, dėl kurio pirkimo - pardavimo šalys susitarė, ir dėl kurio kokybės kilo teisminis ginčas. Ieškovai nepateikė pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų būtinumą atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jas taikyti skubos tvarka ar iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, pasunkės ar pasidarys negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Tai reiškia, kad ieškovai privalo įrodyti teismui, kad jo pareikšti reikalavimai yra realūs, nes tik taip galima konstatuoti pagrindą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Ieškovai neįrodė, kad atsakovai siekia jiems priklausantį turtą paslėpti, perleisti ar įkeisti.

6Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.43-45) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog Teismas nenukrypo nuo vieningos Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos teismų praktikos šios kategorijos bylose. CPK 144 str. 1 d. yra nustatyta, kad asmuo teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi tikėtinai pagrįsti savo ieškininį reikalavimą. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia turi nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, tačiau šioje stadijoje teismas nenagrinėja bylos iš esmės. Atsakovai savo atskirajame skunde nurodo daug įvairių faktinių aplinkybių, dauguma iš šių faktinių aplinkybių yra nustatytos Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 11 d. priimtoje nutartyje

72A- 339/2012 ir yra priešingos atsakovų teiginiams. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra priimto būsimo teismo sprendimo realus įvykdymas. Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio (priešieškinio) suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Atsakovai teisingai nurodo, kad vien didelė ieškinio suma per se nelemia sprendimo neįvykdymo rizikos. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paskirstant įrodinėjimo naštą

8(CPK 178 str.), taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009). Atsakovo (skolininko) turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Priešingai, būtent atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą, taigi išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Ginčas yra kilęs dėl didelės sumos priteisimo, todėl gali padidėti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika ateityje, taigi egzistuoja pagrindas dėl atsakovų imtis laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, teismas neturi jokių duomenų apie atsakovų turtiną padėtį. Atsakovai nepateikė jų gerą turtinę padėti patvirtinančių duomenų apeliacinės instancijos teismui, o ieškovui yra sudėtinga tai padaryti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 25/2010). Atsakovai atskirajame skunde nurodo, kad jiems priklauso didelės vertės nekilnojamas turtas, kuris nuomojamas tretiesiems amenims, tai užtikrina stabilias pajamas, taip pat tvirtina, kad dėl šio turto kiekio, jo objektyviai neįmanoma perleisti, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių objektyvių įrodymų, tokiu būdu bandydami išvengti įrodinėjimo naštos. Atsakovai teismui nepateikė jokių duomenų, kurie paneigtų, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į atsakovų turimą turtą bei gaunamas pajamas, jiems nėra didelė. Be to, antstolė Palma Kisielienė, vykdydama skundžiamą 2012 m. birželio 11d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, areštavo 1/3 patalpos, esančios Jogailos g. 8-30, Vilniuje, nes kito turto į kurį galima būtų nukreipti areštą antstolė nenustatė, visas nekilnojamasis turtas, priklausantis atsakovams yra įkeistas ar kitaip suvaržytos teisės į šį turtą. Taigi atsakovai nepaneigė prezumpcijos dėl didelės ieškinio sumos ir būtinumo užtikrinti pareikštą reikalavimą (CPK 178 str.).

9Apeliantų atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįsta ir teisėta.

12Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011).

14Atsižvelgus į ieškinio reikalavimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo konstatuoti, kad, kaip teigia apeliantas, ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, ir pripažinti, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimas yra akivaizdžiai negalimas. Apeliantų nurodyta aplinkybė, kad ieškovai įsipareigojo perduoti atsakovams tinkamos kokybės turtą, tačiau šio įsipareigojimo iki šiol nėra įvykdę nesudaro pagrindo teigti, kad ieškinys dėl netesybų priteisimo yra akivaizdžiai nepagrįstas. Iš procesinių dokumentų matyti, kad tarp šalių kilo ginčas dėl kieno iš sutarties šalių kaltės butas iki šiol perduotas; ieškovai teigė, kad atsakovai nepagrįstai vengia priimti butą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus, dėl ko prašo priteisti netesybas už sutartinės prievolės netinkamą vykdymą. Klausimas dėl ieškinio pagrįstumo sprendžiamas ištyrus ir įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, priimant sprendimą dėl ginčo esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl apelianto argumentų, susijusių ieškovo ieškinio pagrįstumo vertinimu nepasisako.

15Teismas skundžiama nutartimi laikinąsias apsaugos priemones taikė atsižvelgęs ir į tai, kad ieškinio suma – 150.000 Lt yra didelė. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto nurodytu argumentu, kad didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti. Vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo savaime taikyti laikinąsias apsaugos priemones – kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar reikalavimo suma yra didelė konkrečiam asmeniui, t.y. ar atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas.

16Nagrinėjamu atveju apeliantai nurodo, jog jiems priklauso didelės vertės nekilnojamasis turtas, kuris nuomojamas tretiesiems asmenims bei užtikrina stabilias pajamas. Apeliantai taip pat nurodo, jog pagal CPK 179 str. 3 d. teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų, todėl taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nepranešdamas atsakovams, galėjo šiuos duomenis patikrinti; atsakovams ieškinio reikalavimo suma nėra didelė, atsakovai jau yra sumokėję ieškovams 130.000 Lt kaip dalį perkamo turto kainos. Pažymėtina, jog bylose dėl netesybų ar kompensacijų priteisimo teismas nėra aktyvus, šiuo atveju vadovaujamasi rungimosi principu (CPK 12 str.) ir įrodymus, patvirtinančius kiekvienos iš šalių argumentus turi pateikti pačios šalys, įrodinėjimo našta negali būti perkeliama teismui. Šiuo atveju apeliantai jokių įrodymų apie dabartinę jų turtinę padėtį, turimą turtą, gaunamas pajamas kartu su atskiruoju skundu nepateikė (CPK 178 str.), o LITEKO duomenys leistini įrodymai asmenų turtinei padėčiai patvirtinti bei neįrodo nei dabartinės atsakovų turtinės padėties, nei turimų daiktinių teisių į turtą, nei gaunamų pajamų. Dėl to apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad apeliantų turtinė padėtis yra pakankamai gera, kad net netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovams, įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomas.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai turėtų galimybę perleisti jiems priklausantį turtą kitiems asmenims ir dėl to teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovams, įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, dėl to sutinka su analogiška pirmosios instancijos teismo išvada. Šiuo atveju apeliantai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog nagrinėjamoje byloje ieškovų reikalavimų įvykdymas yra pakankamai užtikrintas, todėl, esant minėtai galimybei perleisti turtą, apeliantų teiginys, jog šiuo metu jie neketina jiems priklausantį turtą paslėpti, perleisti ar įkeisti nesudaro pagrindo manyti, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo būtinos.

18Nors apeliantai nurodo, jog ieškovai iki šiol valdo nekilnojamąjį turtą, dėl kurio pirkimo - pardavimo šalys susitarė, t.y. butą, esantį Vilniaus g. 21, Vilniuje, tačiau tai nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog šis nekilnojamasis turtas pakankamai užtikrintų ieškinio reikalavimus, nes, kaip buvo minėta, butas iki šiol nuosavybės teise priklauso ieškovams, tarp šalių kilo ginčas dėl prievolės šį turtą priimti ir perduoti tinkamo įvykdymo, taip pat atsakovų prievolės atsiskaityti už įsigytą butą, be to, atsakovai neginčija, jog už šį butą nėra sumokėta visa sutarta pinigų suma, todėl negalima daryti išvados, jog ieškinio patenkinimo atveju buto vertės užtektų ieškovų reikalavimų įvykdymui užtikrinti.

19Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteikia nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržo vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

20Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. ieškovai pareiškė ieškinį atsakovams dėl netesybų priteisimo, vėliau... 3. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. d. nutartimi... 4. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma... 5. Atsakovai pateikė atskirąjį skundą (b.l.35-38), kuriuo prašo panaikinti... 6. Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.43-45) prašo atskirąjį... 7. 2A- 339/2012 ir yra priešingos atsakovų teiginiams. Laikinųjų apsaugos... 8. (CPK 178 str.), taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos... 9. Apeliantų atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 12. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 13. Ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš... 14. Atsižvelgus į ieškinio reikalavimus ir juos pagrindžiančius įrodymus,... 15. Teismas skundžiama nutartimi laikinąsias apsaugos priemones taikė... 16. Nagrinėjamu atveju apeliantai nurodo, jog jiems priklauso didelės vertės... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad netaikius laikinųjų apsaugos... 18. Nors apeliantai nurodo, jog ieškovai iki šiol valdo nekilnojamąjį turtą,... 19. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taikytos... 20. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį palikti...