Byla e2-768-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą bei A. K. Č. prisidėjimą prie atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“), UAB „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G., ir ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 šį pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

72.

8Pareiškėja UAB „Čelta“ 2019 m. balandžio 1 d. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-614-634/2015.

93.

10Nurodė, kad teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-614-634/2015, kredito sutarties nepripažino negaliojančia iš esmės remdamasis kredito sutarties sąlyga dėl kredito lėšų išdavimo. Tačiau pareiškėja teigia sužinojusi naują aplinkybę, kad kredito sutarties sąlyga dėl kredito lėšų išdavimo negalėjo turėti jokios įtakos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80, 1.91 straipsnių pagrindu. Paaiškino, kad teismas nepripažino kredito sutarties negaliojančia todėl, jog kredito gavėja (šiuo atveju pareiškėja) buvo neatidi, neįvykdė kredito sutarties sąlygų ir nepateikė kitos nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos pagal kredito sutarties 4.1.5 papunktį. Tačiau, pareiškėjos teigimu, naujos turto vertinimo ataskaitos pateikti ir nereikėjo, to nenumatė kredito sutarties nuostatos. Kredito sutartyje buvo pateikta 2007 m. gegužės 28 d. preliminari turto vertinimo ataskaita, ji buvo sudaryta teisėtai ir galiojo, todėl kitos turto vertinimo ataskaitos teikti nereikėjo. Banko užsakyta 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaita yra nepagrįsta ir gali būti vertintina tik kaip konsultacinio pobūdžio informacija. Laiko, kad buvo neatskleista bylos esmė, todėl yra pagrindas bylą nagrinėti iš naujo ir pripažinti kredito bei hipotekos sutartis negaliojančiomis, sudarytomis dėl apgaulės (suklaidinimo).

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 5 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

155.

16Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatė, kad pareiškėja nurodo tapačius reikalavimus bei aplinkybes kaip ir civilinėje byloje Nr. A2-4255-864/2018, kuri buvo išnagrinėta ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atsisakyta atnaujinti procesą. Šioje byloje, kaip ir civilinėje byloje Nr. A2-4255-864/2018, pareiškėja savo pareiškimą grindžia tuo, kad teismas netinkamai įvertino kredito sutarties sąlygas. Teismas nurodė, kad pareiškėja taip pat kelia 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų klausimą, t. y. remiasi aplinkybėmis, dėl kurių reikšmės proceso atnaujinimui jau yra pasisakyta ankstesniais teismų procesiniais sprendimais (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018).

17III.

18Atskirojo skundo ir prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentai

196.

20Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

216.1.

22Teismas neįvertino, kad pareiškėja išdėstė naujas teismų nenagrinėtas aplinkybes dėl 2008 m. sausio 31 d. atlikto vertinimo, apie kurį kredito gavėjas nežinojo ir nebuvo informuotas. Teismai, nagrinėję civilinę bylą, kurią prašoma atnaujinti, dėl to, kad apie 2008 m. sausio 31 d. vertinimą nebuvo žinoma kredito gavėjui, nieko nepasisakė. Be to, 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitoje nurodyta turto vertė yra tokiai turto būklei, kurios realiai nebuvo turto vertinimo metu.

236.2.

24Prašyme atnaujinti procesą išdėstytas kredito sąlygų vertinimas yra pagrįstas ir teisingas. Teismai nepagrįstai atmetė ieškinį ir pripažino kredito sąlygas galiojančiomis.

256.3.

26Teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, kadangi jis teikiamas kitu faktiniu ir teisiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra tas, „kad kredito sutarties sąlyga neturėjo ir negalėjo turėti jokios įtakos kredito sutarties pripažinimui negaliojančia“, „tokios kredito sutarties sąlygos nereikia vykdyti, ji yra neaktuali, įrašyta sąmoningai, tikslu apgauti“. Teisinis pagrindas yra tas, kad „sutarties sąlygą reikia vykdyti tokią, kokia įrašyta sutartyje“. Prašymas nėra teikiamas pakartotiniai, kadangi dėl tokio teisinio ir faktinio pagrindo joks teismas nėra pasisakęs.

277.

28Ieškovas A. K. Č. pateikė prisidėjimą prie pareiškėjos UAB „Čelta“ atskirojo skundo. Pažymėjo, kad teismas, nagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015, kredito sutarties nepripažino negaliojančia būtent todėl, kad kredito gavėjas nepateikė kito nekilnojamojo turto vertinimo dėl to, kad buvo itin neatidus. Atnaujinimo pagrindas ir naujai paaiškėjusi aplinkybė civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 yra ta, kad kredito sutarties sąlygų nuostatos nenumatė pareigos pateikti kitą nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą.

29Teismas

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

328.

33Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

349.

35Atskirajame skunde pareiškėja pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali prašyti nagrinėti prašymą atnaujinti procesą ir (ar) atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka, tačiau tokie prašymai nesaisto teismo. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nepagrindė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje pakanka duomenų tam, kad būtų galima įvertinti skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 320 straipsnio 1 dalis), todėl sprendžia, jog žodinis pareiškėjos atskirojo skundo nagrinėjimas nėra būtinas.

3610.

37Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

3811.

39CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl, jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi, jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį būtų nepagrįsta, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

4012.

41Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl to, kad ji nurodė tapačius reikalavimus bei aplinkybes ir pareiškėjos reikalavimas buvo išnagrinėtas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-4255-864/2018. Be to, dėl pareiškime dėstomų aplinkybių – 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitos – jau yra pasisakyta ankstesniais teismų procesiniais sprendimais, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018.

4213.

43Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su UAB „Čelta“ atskirojo skundo argumentais, kad jos nurodytas proceso atnaujinimo faktinis ir teisinis pagrindas nebuvo tapatus ankstesniuose prašymuose nurodytiems pagrindams. Nors pareiškėja nurodo, kad teikiamo prašymo dėl proceso atnaujinimo teisinis ir faktinis pagrindas skiriasi, prašymą grindė naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad, įvertinus kredito sąlygas, galima daryti išvadą, jog naujas nekilnojamojo turto vertinimas neturėjo būti teikiamas, vis dėlto šis pareiškėjos teiginys nėra pagrįstas. Pateiktame prašyme pareiškėja remiasi jau anksčiau nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su turto vertinimo ataskaitomis ir jų realumu, neteisingai nustatyta nekilnojamojo turto verte, pareiškėjos suklydimu dėl turto vertės ir kitomis, kurios, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, jau buvo ne kartą nagrinėtos teismų. Pareiškėja nagrinėjamoje civilinėje byloje teikdama prašymą dėl proceso atnaujinimo, jį iš esmės tik šiek tiek papildė ir išplėtė, nurodydama aplinkybes ir argumentus dėl kredito sutarties 4.1.5 papunkčio įrašymo tikslo ir šios kredito sutarties sąlygos aiškinimo, tačiau jokių naujų esminių aplinkybių, lyginant su ankstesniais prašymais dėl proceso atnaujinimo, nenurodė.

4414.

45Papildomai pažymėtina, kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą nėra tapatus, esminę reikšmę turi ne prašyme panaudotos skirtingos žodinės konstrukcijos, papildomi ar išsamesni motyvai, bet nurodytų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, esmė, jų turinys. Nors toms pačioms faktinėms aplinkybėms atskirajame skunde suteikta šiek tiek kitokia (papildomai motyvuota) teisinė prasmė, pažymint, kad nurodomos aplinkybės anksčiau bylą nagrinėjusių teismų tam tikrais aspektais nebuvo vertinamos, tačiau tuo nepaneigiama teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju buvo teikiamas pakartotinis prašymas atnaujinti procesą ne tik tuo pačiu teisiniu pagrindu, bet ir tuo pačiu faktiniu pagrindu (dėl tų pačių anksčiau proceso atnaujinimo klausimą jau nagrinėjusių teismų įvertintų aplinkybių).

4615.

47Dėl šios priežasties prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje negalėjo būti priimtas nagrinėti vadovaujantis CPK 374 straipsniu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėja jau ne pirmą kartą teikia prašymą dėl proceso atnaujinimo remdamasi iš esmės tapačiomis aplinkybėmis ir pagrįstai atsisakė priimti pakartotinai teikiamą prašymą. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad pareiškėja daugiau nei trisdešimt kartų kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

4816.

49Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismas nepagrįstai atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisiniais pagrindais nurodė CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų nuostatas, kadangi jos taikytinos sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Tačiau iš teismo nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą atsisakė priimti pagrįstai vadovaudamasis CPK 374 straipsniu kaip teikiamą pakartotinai.

5017.

51Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu išnagrinėjo... 7. 2.... 8. Pareiškėja UAB „Čelta“ 2019 m. balandžio 1 d. kreipėsi į teismą,... 9. 3.... 10. Nurodė, kad teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-614-634/2015,... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 5 d. nutartimi atsisakė priimti... 15. 5.... 16. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatė, kad... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 21. 6.1.... 22. Teismas neįvertino, kad pareiškėja išdėstė naujas teismų nenagrinėtas... 23. 6.2.... 24. Prašyme atnaujinti procesą išdėstytas kredito sąlygų vertinimas yra... 25. 6.3.... 26. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo,... 27. 7.... 28. Ieškovas A. K. Č. pateikė prisidėjimą prie pareiškėjos UAB „Čelta“... 29. Teismas... 30. IV.... 31. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 8.... 33. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 34. 9.... 35. Atskirajame skunde pareiškėja pateikė prašymą bylą nagrinėti žodinio... 36. 10.... 37. Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 38. 11.... 39. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą... 40. 12.... 41. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl... 42. 13.... 43. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su... 44. 14.... 45. Papildomai pažymėtina, kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti... 46. 15.... 47. Dėl šios priežasties prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje... 48. 16.... 49. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo... 50. 17.... 51. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 53. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....