Byla eA2-5153-639/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, Salomėjai Paulauskienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Siregita“ direktoriui S. R., ieškovės atstovui advokatui Vidmantui Žylei,

4atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Memel City Projects“ atstovui advokatui Audriui Saulėnui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Siregita“ ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Memel City Projects“ dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 9 845,89 Eur skolą, 1 821,49 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013 m. birželio 3 d. sudarytos Objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu teikė butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas namui adresu ( - ) Klaipėda ir už šias paslaugas gyventojams bei UAB „Memel City Projects“, kuri minėtame name valdo dalį butų, pateikė sąskaitas. Atsakovas už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių patalpų išlaikymo, susijusio su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais, paslaugas neatsiskaitė, laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. suteiktas paslaugas yra skolingas 9 845,89 Eur sumą. Nurodė, kad turtinio reikalavimo pagrindas yra 2014 m. spalio 7 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas, pasirašytas ieškovės atstovo S. R. ir atsakovui buhalterines paslaugas teikiančios įmonės UAB „Eurobaltas“ direktorės L. N.. Minėtame akte užfiksuota, kad 2014 m. rugsėjo 30 d. atsakovo įsiskolinimas už suteiktas administravimo paslaugas sudaro 33 995,90 Lt kas sudaro 9 845,89 Eur. Ieškovė taip pat nurodo, kad nuo 2014 m. spalio 1 d. atsakovui atsirado prievolė mokėti ieškovei įstatymo nustatyto - 6 procentų dydžio metines palūkanas, kurios 2017 m. lapkričio 1 d. sudaro 1 821,49 Eur sumą, bendra ieškinio suma sudaro 11 667,38 Eur. Atsakovė RUAB „Memel City Projects“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškovės pateiktas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas nėra pakankamas įrodymas, pagrindžiantis atsakovo prievolę atsiskaityti už nurodytas paslaugas. Nurodė, kad faktiškai namui adresu ( - ) Klaipėda, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi butų, jokios administravimo, eksploatavimo, buhalterinės apskaitos vedimo paslaugos teikiamos nebuvo, todėl prievolė apmokėti už atliktas paslaugas atsakovui nekyla. Taip pat pažymėjo, kad atsakovui RUAB „Memel City Projects“, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, per teismo nustatytą terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti, ieškovė UAB „Siregita“ pateikė 12 365,28 Eur kreditorinį reikalavimą. Atsakovas pažymėjo, kad restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas UAB „Siregita“ prašymą tenkino tik iš dalies patvirtino 10 746,61 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Siregita“ reikalavimą dėl skolos priteisimo iš RUAB „Memel City Projects“ buvo pareiškusi iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir jo pagrįstumo klausimas buvo išspręstas kitoje civilinėje byloje (Klaipėdos apylinkės teismas išdavė įsakymą Nr. L2-13939-793/2014). Restruktūrizavimo bylą nagrinėjęs teismas kitos UAB „Siregita“ kreditorinio reikalavimo dalies netvirtino, nurodęs, kad UAB „Siregita“ neįrodė, jog administravimo paslaugos buvo teikiamos, tai, atsakovo atstovo teigimu, įrodo, kad ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas ir ieškovė nepateikia pakankamai duomenų, įrodančių namo administravimo darbų atlikimo faktą.

8Ieškovė pateikė dubliką – atsiliepimą į atsakovo RUAB „Memel City Projects“, kuriame nurodė, jog atsakovo pateikiami prieštaravimai ir teiginiai, kad administravimo paslaugos nebuvo teikiamos, yra nepagrįsti. Ieškovė pažymėjo, kad 2014 m. spalio 7 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuris nėra nuginčytas įrodo skolos susidarymo faktą. Taip pat teismui pateikta 2013 m. birželio 3 d. sudaryta Objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, kuria tarpusavio šalių susitarimu buvo susitarta, jog bendrojo naudojimo objektus tvarkytų UAB „Siregita“, o išlaidos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų valdymu (administravimu), kurį vykdo UAB „Siregita“ įgaliotas asmuo S. R. apmokamos pagal patalpų savininkų susirinkimo patvirtintą įgaliotinio pajamų ir išlaidų sąmatą arba pagal administravimo paslaugų sutartyje numatytas paslaugų kainas, paskirstant jas patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje.

9Atsakovė RUAB „Memel City Project“ pateikė tripliką (atsiliepimą į dubliką), kuriame akcentavo, kad skola paskaičiuota nepagrįstai. UAB „Siregita“ vienašališkai išrašytos PVM sąskaitos faktūros bei teiginiai, jog buvo atliekami kokie nors darbai, mokamas atlyginimas buhalterei, neįrodo reikalavimo pagrįstumo.

10Teismo posėdžio metu ieškovės įgaliotas asmuo S. R. bei ieškovės atstovas advokatas Vidmantas Žylė palaikė ieškinio reikalavimus, pažymėjo, kad atliko palūkanų perskaičiavimą ir reikalavimą priteisti 1 821,49 Eur palūkanų sumažina iki 1 464,88 Eur. S. R. paaiškino, kad visą ginčo laikotarpį teikė administravimo paslaugas, taip pat nurodė, kad visi kiti namo ( - ) Klaipėdoje gyventojai už teikiamas paslaugas atsiskaitė ir pretenzijų neturėjo, tuo tarpu RUAB „Memel City Projects“ nuo pat sutarties sudarymo pradžios sąskaitų už jo valdomo turto daliai proporcingai paskaičiuotą bendrojo naudojimo patalpų administravimą nemokėjo, įmonės vadovas teisindavosi, jog įmonės padėtis yra prasta, tačiau ateityje žadėjo atsiskaityti. Nurodė, kad ieškovė vykdė administravimo ir būsto priežiūros funkcijas – perėmus funkcijas iš UAB „Danės būstas“ buvo sudarytos naujos sutartys su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis AB „Klaipėdos vanduo“, dujotiekio įmone, šilumos bei elektros tinklų įmonėmis. Taip pat atliko pastato bendrojo naudojimo patalpų, pagrindinių namo konstrukcijų bendro naudojimo inžinerinės ir mechaninės, elektros ir sanitarinės įrangos priežiūrą. Be to, perėmus namo administravimo funkcijas iš UAB „Danės būstas“ namas turėjo 3765,06 Eur skolą elektros tinklų įmonei dėl kurios nurašymo naujajam administratoriui pavyko susitarti. Taip pat nurodė, jog butų savininkų pageidavimu buvo organizuojami namo modernizavimo darbai 2013 m. rugpjūčio mėn. Šių darbų atlikimui buvo organizuojamas konkursas, ruošiamas investicinis projektas, kuriam buvo pritarta gyventojų susirinkime, UAB „Siregita“ buvo atsakinga už šio projekto rengimą, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teigti, jog ieškovė neatliko administravimo funkcijų ir, kad atsakovui nekyla pareiga už jas atsiskaityti, pagrindo nėra.

11Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodytas aplinkybes, nurodė, kad Objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis buvo sudaryta ne su ieškove UAB „Siregita“, bet su S. R. kaip fiziniu asmeniu, todėl ieškovė nėra tinkamas subjektas šioje byloje taip pat neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti skolos už administravimo paslaugų atlikimą. Taip pat pažymėjo, kad iki namo modernizavimo darbų pradžios namas realiai nebuvo gyvenamas, todėl jokių jo priežiūros paslaugų nereikėjo teikti ir jos teikiamos tikrai nebuvo. Akcentavo, kad RUAB „Memel City Project“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas patvirtino tik dalį UAB „Siregita“ kreditorinio reikalavimo t. y. 10 746,61 Eur, tuo tarpu, kitos kreditorinio reikalavimo dalies netvirtino, motyvuodamas tuo, kad UAB „Siregita“ nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, jog analizuojamu laikotarpiu buvo teikiamos patalpų administravimo paslaugos. Atsakovo atstovas pažymėjo, kad šiuo nagrinėjamu atveju ieškovė taip pat nepateikia įrodymų apie realų paslaugų teikimą. Komentuodamas 2014 m. spalio 7 d., pasirašyto tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto turinį, paaiškino, kad atsakovo direktorius žinodamas, kad RUAB „Memel City Projects“ finansinė padėtis itin sunki ir įmonė rengiama bankroto bylos iškėlimui, elgėsi kiek neatsakingai ir jį pasirašė neįsigilinęs į akto pasirašymo aplinkybes ir jo turinį.

12Teismas konstatuoja:

13ieškinys atmestinas.

14Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

15Byloje šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. birželio 3 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta Objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, kurios pagrindu ieškovė teikė butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas namui adresu ( - ) Klaipėda. Už šių paslaugų teikimą gyventojams bei RUAB „Memel City Projects“, kuri minėtame name valdo 1- ame ir 2-ame namo aukšte esančius butus, pateikė sąskaitas. Atsakovas už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių patalpų išlaikymo, susijusio su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais, paslaugas neatsiskaitė, laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. suteiktas paslaugas yra skolingas 9 845,89 Eur sumą (33 995,90 Lt).

16Atsakovas nuo pat sutarties sudarymo pradžios nevykdė pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų mokėti už teikiamas paslaugas. 2014 m. spalio 7 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo pasirašyta tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuriame konstatuojama, jog 2014 m. rugsėjo 30 d. RUAB „Memel City Projects“ yra susidaręs 9 845,89 Eur (33 995,90 Lt) įsiskolinimas, minėtą aktą pasirašė ieškovės vadovas bei buhalterines pasaugas RUAB „Memel City Projects“ teikiančios UAB „Eurobalas“ direktorė L. N. (e. b. 1 t., l. 83). Šalių paaiškinimais taip pat nustatyta, jog ieškovei buvo išduotas Klaipėdos apylinkės teismo įsakymas Nr. L2-13939-793/2014 dėl 10 746,61 Eur skolos priteisimo iš RUAB „Memel City Projects“, kurio pagrindu Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėjantis UAB „Memel City Projects“ restruktūrizavimo bylą patvirtino 10 746,61 Eur dydžio UAB „Siregita“ kreditorinį reikalavimą.

17Bylos medžiaga bei teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog procesas civilinėje byloje Nr. L2-13939-793/2014 buvo atnaujintas, RUAB „Memel City Projects“ įrodžius, kad teismo įsakymas jai nebuvo tinkamai įteiktas ir, kad skolininkas neturėjo galimybės byloje pateikti prieštaravimus. Prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstyta skolininko pozicija pripažinta skolininko prieštaravimais ir prieštaravimai priimti, kreditoriui UAB „Siregita“ nustatytas terminas ieškiniui pateikti, kreditoriui UAB „Siregita“, per nustatytą terminą pateikus ieškinį, minėtas teismo įsakymas buvo panaikintas, ir šioje byloje nagrinėjamas ieškovės UAB „Siregita“ reikalavimo dėl 9 845,89 Eur skolos ir 1 821,49 Eur palūkanų (palūkanų sumą ieškovė sutiko sumažinti iki 1464,88 Eur) pagrįstumo klausimas. Ieškovės atstovo ir direktoriaus S. R. teigimu bendrojo naudojimo patalpų ( - ) Klaipėda administravimas bei kiti priežiūros darbai buvo vykdomi nuo 2013 m. birželio 3 d. t. y. Objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo ir ši sutartis iki šiol nėra nutraukta ir jos pagrindu toliau teikiamos administravimo paslaugos. Tuo tarpu, atsakovo atstovas teigia, kad tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktai bei vienašališkai išrašytos ieškovės sąskaitos nesudaro pagrindo ieškovės reikalavimus laikyti pagrįstais, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos nurodomų funkcijų atlikimą.

18Dėl namo, esančio ( - ) Klaipėdoje, administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros išlaidų

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkų teisė į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiama proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

20Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. CK 4.82 straipsnio 3 numato, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Taigi šioje normoje įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų pareiga saistoma objektyvių aplinkybių. Vadinasi, įstatymo nustatyta pareiga neišnyksta, nepaisant to, ar butų ir kitų patalpų savininkai gera valia susitarė, kaip ir kokiu principu dalysis išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas, ar nesusitarė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Plėtodamas praktiką bylose dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų kasacinis teismas akcentuoja principinę nuostatą, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

21Atsakovas RUAB „Memel City Projects“ yra gyvenamųjų patalpų –1-16 butų, esančių ( - ) savininkas. CK 4.82 straipsnio 3 dalis numato buto ar kitų patalpų, esančių daugiabučiame gyvenamajame name, savininko prievolę išlaikyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą. CK 4.83 straipsnio 4 dalis numato, kad buto savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Pagal sutarties sudarymo metu galiojusius privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus buvo numatyta Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 “Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Neteko galios 2016 12 30 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2017 01 01) (TAR, 2016, Nr. 2016-30156). Minėtas reglamentas numatė, kad gyvenamojo namo priežiūrą organizuoja namo savininkas, bendraturčiai ar pastarųjų įgaliotas atstovas (26 punktas). Šiame teisės akte numatytų statinių naudojimo ir priežiūros paslaugų tiekimas būtinas nuo namo priėmimo eksploatuoti pagal paskirtį, siekiant išlaikyti ir užtikrinti pastato savybes ir jo eksploatavimo saugumą. Tokias namo ( - ) Klaipėdoje, bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo ir priežiūros paslaugas nuo 2013 m. birželio 3 d. teikia ieškovė UAB „Siregita“.

22Nagrinėjamu atveju bendrosios nuosavybės administravimo pagrindas yra ieškovės UAB „Siregita“ ir daugiabučio namo ( - ) Klaipėdoje, savininkų 2013 m. birželio 3 d. sudaryta Objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties (e. b. 2 t., l. 2-6). CK 4.83 straipsnio 3 dalis numato, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Patalpų savininkų ( - ) Klaipėdoje, pasirašyta sutartis patvirtina, kad pasirašant sutartį iš 7-ių butų savininkų dalyvavo 5 būtų savininkai (tarp jų RUAB „Memel City Projects“ direktorius), susirinkimo sprendimas dėl sutarties pasirašymo su ieškove priimtas susirinkime dalyvavusių narių vienbalsiai, todėl toks susirinkimo sprendimas yra laikomas priimtu pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį numatančią, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Be to, atsakovas neginčijo nei minėto sprendimo, nei su ieškove sudarytos sutarties galiojimo. Įgyvendinant patalpų ( - ) Klaipėdoje, savininkų 2013 m. birželio 3 d. susirinkimo protokolo Nr. 13/1, su ieškove 2013 m. birželio 3 d. buvo pasirašyta Objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, kurios pagrindu ieškovė ieškinyje nurodytu laikotarpiu teikė namo ( - ) Klaipėdoje, bendrojo naudojimo patalpų administravimo paslaugas.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pastato, esančio ( - ) Klaipėda, paskirtis – gyvenamasis namas, kuriame dalis patalpų priklauso atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog atsakovui tenka pareiga CK ir kitų teisės aktų numatytais atvejais prisidėti prie pastato, esančio ( - ) Klaipėda, bendro naudojimo objektų išlaikymo, išsaugojimo, tvarkymo bei mokėti teisės aktuose numatytas įmokas.

24Tačiau teismas iš esmės sutinka su atsakovo argumentais, jog administruojanti įmonė, reikalaudama atlyginti jos patirtas išlaidas namui prižiūrėti, išsaugoti, administruoti, turi pagrįsti, jog minėtos paslaugos buvo teiktos ir (ar) suteiktos. Nagrinėjamu atveju, ieškovė prašo priteisti išlaidas už suteiktas namo administravimo ir techninės priežiūros paslaugas, todėl jai tenka procesinė našta pagrįsti, jog minėtos paslaugos buvo teiktos ir (ar) suteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 178 straipsnis.

25Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareigą galima apibrėžti kaip būtinybę šaliai įrodyti aplinkybes, kurių nenustačius jai gali atsirasti neigiamų padarinių. Skiriami du įrodinėjimo pareigos aspektai. Pirma, įrodinėjimo pareiga reiškia šalies pareigą nurodyti tam tikrus faktus arba teigti juos esant, antra – pateikti įrodymus, patvirtinančius jos nurodytus faktus. Nagrinėjamoje byloje ieškovei reikalaujant apmokėjimo už suteiktas bendrojo naudojimo patalpų administravimo ir priežiūros paslaugas, o atsakovui nepripažįstant šio reikalavimo, ieškovei tenka pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius paslaugos teikimo teisinį pagrindą, paslaugos suteikimo faktą, o atsakovui pagrįsti savo teiginius dėl pareigos mokėti už suteiktas paslaugas nebuvimo.

26Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 11 punktas (2002 m. liepos 1 d. redakcija) numato, kad prie privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų priskiriami reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

27Atsakovas neįrodinėjo, jog išlaidos, skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, buvo skirtos kurio nors bendraturčio asmeniniams interesams tenkinti ar, kad atsakovas nėra davęs sutikimo dėl prašomų priteisti išlaidų, tačiau teigia, kad ieškovė jokių darbų, susijusių su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais ir namo administravimu neatliko, dėl to skola priskaičiuota nepagrįstai. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog iki namo modernizavimo darbų pradžios namas realiai nebuvo gyvenamas, todėl jokių jo priežiūros paslaugų nereikėjo teikti ir jos teikiamos tikrai nebuvo. Ar ieškovės teikiamų paslaugų laikotarpiu atsakovas naudojosi bendro naudojimo objektais, neturi įtakos atsakovo prievolei mokėti mokesčius bendrojo naudojimo objektams išlaikyti, nes CK 4.76 straipsnio nuostata dėl bendraturčių teisių ir pareigų, naudojantis ir išlaikant bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą, yra daiktinės teisės norma, reglamentuojanti santykius susijusius su nuosavybės teisės į daiktą įgyvendinimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, yra išaiškinęs, kad šiai teisės normai taikyti yra reikšmingas patalpų naudingas plotas apskaičiuotinas atitinkamai pagal analogiją taikant teisės aktus, reglamentuojančius buto bendrojo ploto ir negyvenamųjų pastatų bendrojo ploto skaičiavimą; bendraturčio prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtis priklauso tik nuo bendraturčio dalies bendrosios dalinės nuosavybės teisėje.

28Ieškovė reikalauja priteisti administravimo, išlaidas už elektros energiją bendrosioms reikmėms, už bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą, buhalterinės apskaitos vedimą.

29Administratoriaus funkcijas, susijusias su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, bei namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 5 p. Bendrojo naudojimo objektai skirti tenkinti bendrus visų savininkų poreikius, todėl šių bendrojo naudojimo objektų išlaikymo išlaidos tenka visiems savininkams, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir viso namo bendrojo naudingojo ploto santykiui (LR CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Ieškovė atsakovui tenkančią mokesčių už bendrojo naudojimo objektų administravimą ir eksploatavimą dalį apskaičiavo laikydamasis minėtos teisės normos reikalavimų, t. y. proporcingai atsakovui nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingam plotui (897,51 kv. m). Ieškovės apskaičiuoti mokesčiai už bendrojo naudojimo objektų administravimą, už elektros energiją bendrosioms reikmėms, už bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), žemės mokesčio, kaupiamųjų lėšų skaičiavimai yra susiję su bendrosios dalinės nuosavybės objektų išlaikymu, atnaujinimu, bendrojo naudojimo objektų techninės būklės išsaugojimu, higienos palaikymu bei kitų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 11 punkte numatytų reikalavimų įgyvendinimu.

30Tačiau tai, jog ieškovė 2013 m. birželio 3 d. sudaryta jungtinės veiklos sutartimi buvo įsipareigojusi teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, neatleidžia ieškovės nuo pareigos įrodyti, jog tokios paslaugos atsakovui buvo teikiamos, taip pat įrodyti šių suteiktų paslaugų apimtį bei pagrįsti iš atsakovo reikalaujamų priteisti mokesčių dydį. Ieškovė nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 20 d. daugiabučio namo gyventojų susirinkimo protokolas (el. b. 1 t., 119-25) bei patekti duomenys apie 2013 m. rugpjūčio 20 d. sudarytą sutartį dėl daugiabučio namo ( - ) Klaipėda, energijos naudingumo sertifikato ir investicijų plano namo atnaujinimui parengimą įrodo, jog buvo organizuojamas namo modernizavimas ir būsto administratorius atliko organizavimo darbus (el. b. 2 t., 22-26).

31Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje UAB „AAA“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-569/2002; kt.).

32Reikalavimą apmokėti už suteiktas namo administravimo ir techninės priežiūros paslaugas, ieškovė iš esmės grindžia tik išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis.

33Teismo vertinimu, PVM sąskaitų – faktūrų pateikimas nėra pakankamas įrodymas, jog buvo atliktos namo administravimo paslaugos, nes administravimas apima sutartyje numatytų pareigų atlikimo visumą, kurią turi įrodyti ieškovė. Teismas taip pat pažymi, administravimo mokesčio nepriteisimas nepažeis kitų buto ar patalpų savininkų teisių ir interesų, kadangi administravimo tarifas apskaičiuojamas pagal konkretaus namo naudingojo ploto kvadratinį metrą, t. y., kitų patalpų savininkams dėl to mokestinė našta nepadidės.

34Pažymėtina ir tai, jog ieškovės, kaip namo administratorės, tinkamas pareigų atlikimas tiesiogiai susijęs su namo administravimo išlaidomis, kurias atsakovas, kaip patalpų dalies savininkas, turi apmokėti, dėl to atsakovas turi pagrįstą interesą domėtis išrašomų apmokėjimui sąskaitų pagrįstumu, o ieškovei tenka pareiga pateikti išsamius paaiškinimus dėl reikalaujamų sumokėti išlaidų. Tačiau iš byloje esančios medžiagos matyti, jog ieškovė, pateikdama atsakovui informaciją, apsiribojo PVM sąskaitų-faktūrų pateikimu. Ieškovės pateikiami duomenys nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad buvo atliekami namo administravimo darbai, vien ta aplinkybė, jog ieškovė yra paskirta namo administratoriumi, nėra pagrindas skaičiuoti administravimo mokestį, minėta, jog administravimo tarifo skaičiavimo pagrindas yra ne administratoriaus skyrimo faktas, bet būtinų administravimo darbų atlikimas.

35Ieškovė nepateikė gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo ar kitų duomenų, jog atliko administravimui būdingus veiksmus - nuolatinių stebėjimų vykdymą, šių aplinkybių ieškovės atstovas nepaaiškino ir teismo posėdžio metu. Teismo vertinimu, tinkamas dokumentų tvarkymas yra viena iš pagrindinių administratoriaus funkcijų (Statybos techniniame reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtinto Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (toliau – Reglamentas STR 1.12.05:2002), 28 punktas; Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 (toliau – Reglamentas STR 1.12.07:2004), 52 punktas). To nedarydamas, administratorius prisiima riziką, jog iškilus ginčui ir jam nepašalinus abejonių dėl administravimo paslaugų atlikimo, butų ir kitų patalpų savininkams neatsiranda pareiga apmokėti administratoriaus reikalaujamas įmokas.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas yra neįrodytas, todėl atmestinas ( CPK 185 straipsnis).

37Ginčas iš esmės kilo dėl to, jog ieškovė nepateikė gyvenamojo namo techninės priežiūros vykdymą pagrindžiančių įrodomų. Nagrinėjamu atveju, teismui konstatavus, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas yra nepagrįstas, taip pat netenkintinas reikalavimas atlyginti namo techninės priežiūros išlaidas, kadangi namo techninės priežiūros atlikimas yra viena iš namo administravimo veiklos sričių, tiesiogiai susijusių pareigų, įtvirtintų Reglamente STR 1.12.07:2004, Reglamente STR 1.12.02:2002), tinkamu atlikimu, o duomenų, kurių pagrindu galima būtų pagrįstai manyti, jog ieškovė atliko gyvenamojo namo administravimą (įskaitant ir techninę priežiūrą), byloje nėra. Minėta, jog remiantis aukščiau nurodytais motyvais, teismas negali daryti išvados, jog ieškovė atliko gyvenamojo namo, esančio ( - ) Klaipėdoje, techninę priežiūrą. Todėl reikalavimas priteisti iš atsakovo techninės priežiūros išlaidas (ieškovės apskaičiuotą teorinį techninės priežiūros tarifą) atmestinas kaip nepagrįstas. Teismo vertinimu, tinkamas atliekamų administravimo veiksmų (įskaitant ir techninės priežiūros) įforminimas (dokumentų tvarkymas) yra viena iš esminių namo administratoriaus pareigų. Šios pareigos neatlikimas arba netinkamas jos atlikimas, vertintinas kaip administratoriaus rizikos dėl patirtų išlaidų prisiėmimas ir šios išlaidos negali būti perkeltos ant buto ar kitų patalpų savininkų, priešingu atveju, būtų pažeistas patalpų savininkų teisėtas interesas žinoti už kokias suteiktas paslaugas jiems tenka pareiga mokėti bei sudaromos prielaidos nepagrįstai gauti pajamas.

38Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, formuojamą teismų praktiką, pripažįstama, kad ieškovė UAB „Siregita“, turėdama pareigą įrodyti, jog ji suteikė atsakovui RUAB „Memel City Projects“ bendrojo naudojimo objektų tvarkymo paslaugas laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka, šios pareigos neįvykdė. Ieškovė savo iniciatyva ir teismui kelis kartus pasiūlius pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 straipsnio 2 dalis), savo reikalavimo pagrįstumą įrodinėjo daugiabučio namo ( - ), Klaipėda, bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu Nr. 2014/06/01 (e. b. 2 t., l. 8), 2014 m. spalio 7 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu (el. b. 2 t., l. 9). PVM sąskaitomis faktūromis už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. rugsėjo mėn. Sutarties 12 punkte numatyta, kad išlaidos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų valdymu (administravimu), kurį vykdo įgaliotinis, apmokamos pagal patalpų savininkų susirinkimo patvirtintą įgaliotinio pajamų ir išlaidų sąmatą arba administravimo paslaugų sutartyje numatytas paslaugų kainas, paskirstant jas patalpų savininkams proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje. Sutarties 13 punkte nustatyta, kad išlaidos, susijusios su namo bendrojo naudojimo objektų technine priežiūra, apmokamos pagal šių paslaugų pirkimo sutartyse numatytas paslaugų kainas, paskirstant jas patalpų savininkams proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje. Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių apie Sutarties 12 punkte nustatyta tvarka patvirtintų įkainių dydį, jog buvo sudarytos kokios tai paslaugų pirkimo sutartys, pagal kurias ieškovė apmokėjo už atitinkamas paslaugas. Teismo nuomone, pateiktas vienašališkai jungtinės veiklos sutarties atstovo S. R. sudarytas Sutarties Priedas Nr. 1 šios aplinkybės neįrodo. Ieškovė UAB „Siregita“ nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog faktiškai buvo suteiktos administravimo, eksploatavimo, buhalterinės apskaitos vedimo paslaugos, sumokėtas PVM sąskaitose faktūrose nurodytas žemės mokestis, atlikti derinimo dėl skolos elektros įmonei nurašymo darbai nurodytu laikotarpiu. Iš sutarties turinio spręstina, kad sutartyje nebuvo numatyta, jog jungtinės veiklos dalyviai įsipareigoja sumokėti komisinių atskaitymų išlaidas. Teismas daro išvadą, kad ieškovės UAB „Siregita“ vienašališkai išrašytos PVM sąskaitos faktūros už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. rugsėjo mėn., nei aplinkybių, jog buvo atliekami įvairūs darbai, mokamas atlyginimas buhalterei, atliekama namo techninė priežiūra, nei ieškovės UAB „Siregita“ finansinio reikalavimo pagrįstumo neįrodo.

39Atmetus ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo, atmestinas ir reikalavimas dėl palūkanų priteisimo.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

42Atsakovė nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl teismas šiuo klausimu nepasisako.

43Kadangi ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo klausimas nespręstinas.

44Vadovaujantis civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

45ieškinį atmesti.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, Salomėjai Paulauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Siregita“... 4. atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Memel City... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 9 845,89 Eur... 8. Ieškovė pateikė dubliką – atsiliepimą į atsakovo RUAB „Memel City... 9. Atsakovė RUAB „Memel City Project“ pateikė tripliką (atsiliepimą į... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės įgaliotas asmuo S. R. bei ieškovės... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį... 12. Teismas konstatuoja:... 13. ieškinys atmestinas.... 14. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 15. Byloje šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m.... 16. Atsakovas nuo pat sutarties sudarymo pradžios nevykdė pagal sutartį... 17. Bylos medžiaga bei teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis... 18. Dėl namo, esančio ( - ) Klaipėdoje, administravimo ir nuolatinės techninės... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.82 straipsnio 1... 20. Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir... 21. Atsakovas RUAB „Memel City Projects“ yra gyvenamųjų patalpų –1-16... 22. Nagrinėjamu atveju bendrosios nuosavybės administravimo pagrindas yra... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pastato, esančio ( - ) Klaipėda, paskirtis... 24. Tačiau teismas iš esmės sutinka su atsakovo argumentais, jog... 25. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi... 26. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos aplinkos... 27. Atsakovas neįrodinėjo, jog išlaidos, skirtos bendrajam turtui išlaikyti,... 28. Ieškovė reikalauja priteisti administravimo, išlaidas už elektros energiją... 29. Administratoriaus funkcijas, susijusias su daugiabučio namo bendrojo naudojimo... 30. Tačiau tai, jog ieškovė 2013 m. birželio 3 d. sudaryta jungtinės veiklos... 31. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 32. Reikalavimą apmokėti už suteiktas namo administravimo ir techninės... 33. Teismo vertinimu, PVM sąskaitų – faktūrų pateikimas nėra pakankamas... 34. Pažymėtina ir tai, jog ieškovės, kaip namo administratorės, tinkamas... 35. Ieškovė nepateikė gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo ar kitų... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovės... 37. Ginčas iš esmės kilo dėl to, jog ieškovė nepateikė gyvenamojo namo... 38. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, formuojamą teismų... 39. Atmetus ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo, atmestinas ir... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 42. Atsakovė nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl... 43. Kadangi ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o ieškinys... 44. Vadovaujantis civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270... 45. ieškinį atmesti.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...