Byla 2-54-344/2013
Dėl skolos priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Loro“ atstovui advokatui Raimondui Kalverš,

4atsakovo UAB „Vėtrūna“ atstovui Mantui Armaliui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Loro“ ieškinį atsakovui UAB „Vėtrūna“ dėl skolos priteisimo.

6Teismas n u s t a t ė

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 54 250,57 Lt skolą, 444,85 Lt delspinigių, 7,55 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas advokatas Raimondas Kalverš paaiškino, kad 2011 m. sausio 31 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr.860-50 (toliau 2011 m. sausio 31 d. Sutartis), dėl statybos darbų statomame Klaipėdos daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse, esančiame Dubysos g. 10, Klaipėda. Ieškovas yra atlikęs visus sutartimi sulygtus darbus, atsakovas to neginčija, tačiau nesumoka už atliktus darbus 35 082,22 Lt, o taip pat sulaikytos pagal 2011 m. sausio 31 d. Sutartį 19 168,35 Lt sumos, viso 54 250,57 Lt. Atsakovas atsisakymą sumokėti skolą grindžia įskaitymu pagal tarp šalių sudarytą kitą 2010 m. lapkričio 15 d. statybos subrangos sutartį Nr. 884-12 (toliau 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartis), kuria susitarė dėl statybos darbų (pastato fasado, vartų fasado, nuotekų apskaitos mazgo fasado įrengimo darbų) Ignalinos atominės elektrinės panaudoto branduolinio kuro laikinos saugyklos pastate. Pagal šią subrangos sutartį atsakovas buvo įsipareigojęs sumokėti ieškovui už atliekamus darbus 1 623 770,29 Lt, iš jų – 670 000 Lt avansu. Šiuos avansinius mokėjimus atsakovas sumokėjo. Ieškovas nėra skolingas pagal 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį, atliktų statybos darbų akto pagal šią sutartį šalys nepasirašė, nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. darbai Visagino AE objekte sustabdyti, 2013 m. sausio 14 d. darbų priėmimo-perdavimo aktas nenuginčytas, jokio priešpriešinio įsiskolinimo nėra, todėl įskaitymas pagal 2011 m. sausio 31 d. sutartį negalimas.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutinka. Atsakovo atstovas Mantas Armalis patvirtino, kad prievolė sumokėti skolą pagal 2011 m. sausio 31 d. Sutartį yra pasibaigusi įskaitymu, kuris atliktas remiantis 2010 m. lapkričio 15 d. Sutarties nuostatomis bei įvertinus egzistuojančias faktines aplinkybes ieškovui vykdant 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį ir prie jos pasirašytą 2012 m. gegužės 3 d. Papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Papildomą susitarimą Nr. 1), dėl statybos darbų atlikimo statant Ignalinos atominės elektrinės panaudoto branduolinio kuro laikiną saugyklą. 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartis numatė pareigą ieškovui visus sutartyje numatytus darbus užbaigti ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 8 d., tačiau darbai iki sutartyje numatyto termino nebuvo pabaigti, o dėl pabaigtų darbų etapų kokybės trūkumų ir kitų neatitikčių sutarties reikalavimams atsakovas nuolat reiškė pretenzijas. Ieškovas žadėjo taisyti defektus, tačiau nuo 2011 m. spalio mėn. defektų šalinimas sustojo. Ieškovas nėra pateikęs garantinio rašto ar laidavimo, todėl atsakovas įskaitė 54 250,57 Lt sumą. Šiuo metu defektų kaina neaiški, ieškovui sumokėtas 305 908,94 Lt avansas įskaičius 54 250,57 Lt sumažėjo iki 251 660,97 Lt ir taip atsakovas realizavo savo teisėtą reikalavimo teisę pagal 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį. Nepaisant to, kad ieškovo reiškiami pinginiai reikalavimai yra grindžiami kito sandorio pagrindu, ieškovo prievolė pagal 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį pateikti darbų rezultatą yra pasibaigusi, darbai neatlikti, todėl pripažinus, kad įskaitymas yra neteisėtas, restitucijos pagrindu, atsakovui grąžintina teisė naudotis galiojančia prievolių vykdymo sustabdymo teise iki kol ieškovas pateiks prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę ir/ar tinkamai atliks visus darbus bei pašalins jau atliktų darbų defektus pagal 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį. Iki kol ši atsakovo teisė nėra paneigta ir nuginčyta, skolos priteisimas negalimas, nes priešingu atveju būtu ginami išimtinai tik ieškovo interesai, pažeisti proporcingumo ir teisingumo principai.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. sausio 31 d. tarp ieškovo UAB „Loro“ ir atsakovo UAB „Vėtrūna“ buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr.860-50 (toliau – 2011 m. sausio 31 d. Sutartis) dėl statybos darbų statomame Klaipėdos daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse, Dubysos g. 10, Klaipėda. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti minėto statybos objekto fasado aptaisymo kasetemis iš kompozicinių plokščių darbus ir susijusius fasado konstrukcijų montavimo darbus, o atsakovas už atliktus darbus įsipareigojo sumokėti 383 212,32 Lt. Iš šios kainos turėjo būti išskaitomi 0,085 proc. turtinių nuostolių draudimo kaštai (sutarties 4.2.27 p.) ir 0,04 proc. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kaštai (sutarties 4.2.28 p.). Be to, šalys susitarė (sutarties 11.1.2 p.), kad atsakovas sulaiko 5 proc. kiekvienos ieškovui mokamos sumos, kuriuos sumoka baigus darbus per 30 dienų po to, kai ieškovas pateiks draudimo bendrovės arba banko laidavimo arba garantinį raštą (sutarties 4.2.30 p.), kuriuo bus užtikrintas ieškovo garantinių įsipareigojimų (sutarties 6.1.-6.7. p.) tinkamas vykdymas. Ieškovas atliko visus 2011 m. sausio 31 d. Sutartyje numatytus darbus, tai patvirtina atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai, pažymos apie atliktų darbų vertę (1 t., 98, 99,101, 103, 105, 107, 109), atsakovo priimtos apmokėjimui PVM sąskaitos-faktūros (1 t., 100, 102, 104, 106, 108), kurios turėjo būti apmokėtos per 45 dienas nuo sąskaitos priėmimo (2011 m. sausio 31 d. Sutarties 11.1.3 p.). 2011 m. rugpjūčio 8 d. atsakovas pasirašė 2011 m. sausio 31 d. Sutartimi sulygtų Galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pripažindamas, kad jog sutartyje numatyti darbai yra baigti (1 t., 112 b. l.). Šio fakto atsakovas neginčijo ir bylos nagrinėjimo teisme metu.

11Iš Sąskaitų ir atsiskaitymų ataskaitos matyti, kad atsakovas nėra sumokėjęs už atliktus darbus, šių mokėjimų skola sudaro 35 082,22 Lt. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui atsakovas buvo sulaikęs 19 168,35 Lt, tačiau 2012 m. liepos 4 d. ieškovas pateikė atsakovui draudimo bendrovės ADB „Ergo Lietuva“ 2012 m. birželio 14 d. draudimo liudijimą Nr.710-451-54793 bei garantinio laikotarpio laidavimo raštą Nr.GA54793, kuriais laiduojamas 2011 m. sausio 31 d. Sutartyje numatytų ieškovo garantinių įsipareigojimų tinkamas vykdymas (1 t., 97, 113, 114 b. l.), viso atsakovas nėra sumokėjęs 54 250,57 Lt (35 082,22 Lt. + 19 168,35 Lt).

122012 m. rugpjūčio 16 d. raštu atsakovas pripažino 54 247,97 Lt skolą, nurodydamas, kad mokėjimo terminus praleido dėl užsakovų vėlavimo atsiskaityti už pateiktas medžiagas ir atliktus darbus ir pasiūlė įsiskolinimo padengimo atsiskaitymo grafiką (1 t., 110 b. l.).

13Iš 2012 m. rugsėjo 10 d. rašto matyti, kad 54 247,97 Lt skolą atsakovas LR CK 6.130 str. pagrindu įskaito 2010 m. lapkričio 15 d. Sutarties pagrindu į sumokėtą 305 908,94 Lt avanso sumą ir taip ją sumažindamas iki 251 660,97 Lt, nes ieškovo prievolė pateikti darbų rezultatą pagal šią sutartį yra seniai pasibaigusi, tačiau atitinkamos apimties darbų rezultatas nėra perduotas, pripažindamas mokėjimo prievolę pagal 2011 m. sausio 31 d. Sutartį (1 t., 111 b. l.).

142010 m. lapkričio 15 d. šalys sudarė statybos subrangos sutartį Nr.884-12 (toliau 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartis) dėl statybos darbų (pastato fasado, vartų fasado, nuotekų apskaitos mazgo fasado įrengimo darbų) statybos objekte – Ignalinos atominės elektrinės panaudoto branduolinio kuro laikinos saugyklos pastate. Pagal šią subrangos sutartį atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliekamus darbus 1 623 770,29 Lt, iš jų – 670 000 Lt avansu (1 t., 59-74 b. l.). 2012 m. gegužės 3 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą prie 2010 m. lapkričio 15 d. sutarties, kuriuo numatė papildomus darbus 172 147,38 Lt sumai ir jų apmokėjimo tvarką, susitarė, kad šie papildomi darbai bus pradėti atlikti per 75 dienas nuo darbų fronto perdavimo ieškovui dienos ir atsakovo raštiško nurodymo pradėti darbų vykdymą, konstatavo, jog pagal šią sutartį neatlikta darbų 530 150,96 Lt sumai, o taip pat susitarė, kad darbai atliekami sumokant išankstinius/avansinius apmokėjimu, kurie įskaitomi į sumas, mokėtinas už atliktus ir priėmimo-perdavimo aktais perduotus darbus bei patvirtino, kad atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 56 392,00 Lt avansą skardos įsigijimui papildomiems darbams atlikti (1 t., b. l. 77).

15Iš ieškovo pateiktų atsiskaitymų lentelės matyti, kad atsakovas 2013 m. vasario 5 d. skolingas 98 650,99 Lt pagal 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį (2 t., 44-46 b. l.).

16Dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo

17Įskaitymas yra vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. LR CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra suformavęs praktiką, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš LR CK 6.130 str. įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-116/2012 ir kt.).

18Kaip matyti iš 2012 m. rugsėjo 10 d. rašto, atsakovas įskaitė 54 247,97 Lt skolą LR CK 6.130 str. pagrindu, nurodydamas jog ieškovo prievolė pateikti darbų rezultatą pagal 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį yra seniai pasibaigusi, tačiau atitinkamos apimties darbų rezultatas nėra perduotas, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad po Papildomo susitarimo Nr. 1 pasirašymo ieškovui pateikė Darbų fronto perdavimo aktą, nors 2010 m. lapkričio 15 d. Sutarties 4.1.9 p. šalys susitarė, kad atsakovas Darbų frontą ieškovui perduoda pasirašant Darbų fronto perdavimo aktą, numatytą minėtos sutarties 10 p. (1 t., 61 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad minimu Papildomu susitarimu Nr. 1 buvo pakeistas 2010 m. lapkričio 15 d. Sutarties 7.3 p. „Darbų pabaiga“, nurodant, kad panaudoto branduolinio kuro laikinos saugyklos pastato fasado įrengimo ir visų defektų pašalinimo darbai (baigiami) ne vėliau kaip per 75 dienas nuo Papildomų darbų fronto perdavimo dienos ir rašytinio atsakovo (rangovo) nurodymo pradėti darbų vykdymą (3 p.). Iš Papildomo susitarimo Nr. 1 matyti, kad visa 2010 m. lapkričio 15 d. sutarties kaina – 1 623 770,29 Lt, o minėto susitarimo 5.1 p. nurodyta, kad likusi vykdytinų darbų suma 530 150,96 Lt, tai patvirtina ieškovo teiginį, kad atsakovas susitarimo pasirašymo metu pripažino, jog ieškovas yra atlikęs darbų daug didesnei sumai, nei atsakovo atlikti avansiniai apmokėjimai. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas ieškovui skolingas pagal 2010 m. lapkričio 15 d. Sutartį 98 650,99 Lt ir 54 250,57 Lt pagal 2011 m. sausio 31 d. Sutartį o atsakovas nurodo, kad ieškovas nekokybiškai atliko dalį sutartų darbų pagal 2010 m. lapkričio 15 d. sutartį, tačiau tiksliai įvardinti defektų šalinimo sumos atsakovas negalėjo. Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad ieškovas neneigia defektų buvimo, tačiau atsakovas nenurodo konkrečios defektų šalinimui reikalingos sumos bei neatliktų darbų sumos, todėl teismas pripažįsta, kad atsakovo atlikto įskaitymo momentu nebuvo visų LR CK 6.130 str. įtvirtintų sąlygų įskaitymui atlikti, nes, kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas tuo metu dar neturėjo galiojančio, vykdytino bei apibrėžto reikalavimo ieškovui, todėl įskaitymas yra niekinis (LR CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str. 1 d.).

19Teismas atmeta atsakovo argumentus, kad teismas šioje byloje turėtų siekti realizuoti realų teisingumą, nurodydamas, kad realus teisingumas negali būti pasiektas tik laikantis įstatyme nustatytos normos ar principo. Atsakovas teigia, kad ieškovo reikalavimų patenkinimas, akivaizdžiai reikštu formalų teisingumą – būtų apgintos išimtinai tik ieškovo teisės, pažeisti šalių lygybės bei santykių proporcingumo principai, nes ieškovas už gautą avansinį mokėjimą nepateikęs darbo rezultato ir nepateikęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos, nepagrįstai gautu didesnę naudą nei gali/turėtų gauti, taip susidarytu su sutarčių vykdymo principais ir statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis nesuderinama nesąžininga ir neteisinga situacija, nulemianti tai, kad atsakovas būtu priverstas vykdyti prievoles ieškovo atžvilgiu, o pastarasis savo prievolių atsakovo atžvilgiu ne. Kaip minėta, atsakovas nepaneigė, jog ieškovas yra atlikęs daugiau darbų, nei jo gautas avansas, todėl, netenkinant ieškinio atsakovo reikalaujamais pagrindais, teismo įsitikinimu, būtų pažeistos prievolių vykdymo taisyklės, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai(LR CK 6.38 str., 1.5 str.).

20Dėl delspinigių

212011 m. sausio 31 d. Sutarties 12.1. p. pagrindu iš atsakovo priteistini 0,02 proc. delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną – nuo visos skolos sumos ir už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 3 d., kai pasibaigė 30 dienų terminas sumokėti sulaikytą sumą, iki bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 14 d., viso už 41 dieną – 54 250,57 Lt. x 0,02 proc. = 10,85 Lt už dieną. 10,85 Lt. x 41 d. = 444,85 Lt (LR CK 6.71 str.).

22Dėl procesinių palūkanų

23LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, jų kompensacinė funkcija – tai skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2006 m. kovo 29 d. -03-29 nutartis Nr. 3K-3-233/2006, 2007 m. gruodžio 19 d. nutartis Nr. 3K-3-594/2007 ir kt.). Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, dydžiai nurodyti LR CK 6.210 str., jeigu įstatymų ar sutarties nenustatyta kitokio palūkanų dydžio. Tuo atveju, kai šalių ginčas kyla dėl pavėluotų mokėjimų pagal komercinius sandorius ir kreditorius reikalauja taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytas palūkanų normas, šis specialusis įstatymas turi pirmenybę prieš LR CK 6.210 str. Lietuvos Aukščiausias teismas yra išaiškinęs, kai šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų už pavėluotus mokėjimus normos, teismas, nustatęs, jog ginčo šalių sandoris atitinka Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nurodytus komercinių sandorių požymius, kai kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti šio įstatymo nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010).

24Byloje nėra duomenų, kad ginčo šalys būtų susitarusios neskaičiuoti procesinių palūkanų, o ieškovas nuo pat ieškinio pateikimo dienos prašė šias palūkanas priteisti. Šalių sudaryta 2011 m. sausio 31 d. Sutartis atitinka Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nurodytus komercinių sandorių požymius ir nepatenka į šio įstatymo 1 str. 3 d. dalyje išvardintas išimtis, kai įstatymas netaikomas, todėl šiuo atveju iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos, nustatant jų dydį pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas – procesinių palūkanų pagal ieškinį apskaičiavimui turi būti taikomas vieno mėnesio VILIBOR, Lietuvos banko nustatytas šios bylos iškėlimo teisme dieną – 2012 m. rugsėjo 14 d. ir skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu http://www.lb.lt/statistics/statbrowser.aspx?group=7222&orient=horz, iš atsakovo priteistinos 7,55 proc. palūkanos (0,55 proc. VILIBOR + 7), už laikotarpį nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d.).

25Iš atsakovo priteistinas 1 641,00 Lt žyminis mokestis (3, 120 b. l.) ieškovo naudai (LR CPK 93 str. 1 d.).

26Iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos advokato pagalbos išlaidos, kurios, atsižvelgiant į bylos pobūdį, mažintinos LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 1 d. 2 p., 2 d. 8.2 p., 8.18 p., 11 p. pagrindu. Ieškovas advokatui sumokėjo 5 324,00 Lt (2 t., 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 b. l.), tačiau teismas šias išlaidas laiko kiek per didelėmis, pripažindamas, kad už ieškinio parengimą šioje byloje gali būti priteistina maksimali ieškinio parengimo suma bei maksimali suma už keturias atstovavimo teisme valandas, o taip pat protinga suma už suteiktas teisines konsultacijas bei kelionės išlaidas, todėl teismas pripažįsta, kad protinga priteistina suma būtų 4 500 Lt (LR CPK 98 str.).

27Iš atsakovo priteistinos 39,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, sumokant į Valstybinės Mokesčių inspekcijos prie LR FM, įm. k. 188659752, sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

28Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 279 str., 285-287 str.,

Nutarė

29ieškinį patenkinti.

30Priteisti ieškovo UAB „Loro“, įm. k. 121492381, buveinė Šiaurės g. 37, LT-11107 Vilnius, naudai iš atsakovo UAB „Vėtrūna“, įm. k. 180315137, adresas korespondencijai: Telšių g. 2K, Rainių k., Viešvėnų sen., Telšių r., 54 250,57 Lt skolą, 444,85 Lt delspinigių, 7,55 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 641,00 Lt žyminį mokestį ir 4 500 Lt advokato pagalbos išlaidas.

31Iš atsakovo UAB „Vėtrūna“, įm. k. 180315137, adresas korespondencijai: Telšių g. 2K, Rainių k., Viešvėnų sen., Telšių r., priteisti 39,00 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, sumokant į Valstybinės Mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Loro“ atstovui advokatui Raimondui Kalverš,... 4. atsakovo UAB „Vėtrūna“ atstovui Mantui Armaliui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. Teismas n u s t a t ė... 7. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 54 250,57 Lt skolą, 444,85 Lt... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutinka.... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. sausio 31 d. tarp ieškovo UAB... 11. Iš Sąskaitų ir atsiskaitymų ataskaitos matyti, kad atsakovas nėra... 12. 2012 m. rugpjūčio 16 d. raštu atsakovas pripažino 54 247,97 Lt skolą,... 13. Iš 2012 m. rugsėjo 10 d. rašto matyti, kad 54 247,97 Lt skolą atsakovas LR... 14. 2010 m. lapkričio 15 d. šalys sudarė statybos subrangos sutartį Nr.884-12... 15. Iš ieškovo pateiktų atsiskaitymų lentelės matyti, kad atsakovas 2013 m.... 16. Dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo... 17. Įskaitymas yra vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. LR 18. Kaip matyti iš 2012 m. rugsėjo 10 d. rašto, atsakovas įskaitė 54 247,97 Lt... 19. Teismas atmeta atsakovo argumentus, kad teismas šioje byloje turėtų siekti... 20. Dėl delspinigių... 21. 2011 m. sausio 31 d. Sutarties 12.1. p. pagrindu iš atsakovo priteistini 0,02... 22. Dėl procesinių palūkanų ... 23. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 24. Byloje nėra duomenų, kad ginčo šalys būtų susitarusios neskaičiuoti... 25. Iš atsakovo priteistinas 1 641,00 Lt žyminis mokestis (3, 120 b. l.) ieškovo... 26. Iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos advokato pagalbos išlaidos,... 27. Iš atsakovo priteistinos 39,00 Lt išlaidos, susijusios su procesinių... 28. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 279 str.,... 29. ieškinį patenkinti.... 30. Priteisti ieškovo UAB „Loro“, įm. k. 121492381, buveinė Šiaurės g. 37,... 31. Iš atsakovo UAB „Vėtrūna“, įm. k. 180315137, adresas korespondencijai:... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...