Byla e2-833-516/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo

32017 m. vasario 23 d. nutarties, kuria iš dalies patenkinti atsakovių SBSUN, UAB, ir UAB „Sun Industries“ prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, civilinėje byloje

4Nr. e2-2102-852/2017 pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms UAB SBBUN ir UAB „Sun Industries“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6

 1. Ginčas byloje kilo dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovių solidariai 333 038,22 Eur skolos, 7 proc. metinių palūkanų už negrąžintą atsakovės SBSUN, UAB, paskolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 8,05 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovių turto areštą joms nepranešus.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir nutarė areštuoti solidariai atsakovėms SBSUN, UAB, ir UAB „Sun Industries“ nuosavybės teise priklausantį ir pas jas ar trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, taip pat turtines teises 333 038,22 Eur sumai, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pas atsakoves ar trečiuosius asmenis esančias ir atsakovėms priklausančias pinigines lėšas. Areštavus pinigines lėšas, nutarė leisti atsakovėms vykdyti privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, socialinio draudimo bei sveikatos draudimo fondų biudžetus, išmokėti darbo užmokestį, atsiskaityti su ieškove.
 4. SBSUN, UAB, pateikė prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones sumažinant jų mastą – iš SBSUN, UAB, areštuotų piniginių lėšų leidžiant SBSUN, UAB, atsiskaityti su UAB AUDIFINA, AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės turto draudiku, darbuotojais bei su advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai pagal pateiktas sąskaitas, kurių apmokėjimas yra besąlygiškai būtinas tinkamam SBSUN, UAB, funkcionavimui.
 5. UAB „Sun Industries“ taip pat pateikė prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones sumažinant jų mastą – leidžiant atsakovei atsiskaityti su UAB „AUDIFINA“, UAB „Baltijos monitoringo centras“, UAB „Turto spektras“, UAB BITĖ LIETUVA, AB OMNITEL,

  7ADB „Gjensidige“, UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „OPTIMA13 AUTO“, įmonės turto draudiku, darbuotojais bei su advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai pagal pateiktas sąskaitas, kurių apmokėjimas yra besąlygiškai būtinas tinkamam UAB „Sun Industries“ funkcionavimui.

 6. Ieškovė atsiliepimuose į prašymus nurodė, kad su prašymais nesutinka ir prašė juos atmesti. Nurodė, kad nėra pagrindo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovių turtinė padėtis nėra gera, o arešto masto sumažinimas faktiškai reikštų arešto panaikinimą, būtų iškreiptas šalių pusiausvyros principas. Teigė, kad atsakovių prašymas nėra įrodytas, nes atsakovės nepateikia jokių sudarytų sutarčių, o tik sąskaitas – faktūras, kurios nepatvirtina pastovių paslaugų teikimo santykių. Pažymėjo, kad pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtyje, atsakovėms nėra eliminuota galimybė atlikti mokėjimus darbuotojams.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 23 d. nutartimi atsakovių SBSUN, UAB, ir

  10UAB „Sun Industries“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo patenkino iš dalies. Pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovei SBSUN, UAB, atsiskaityti kas mėnesį su UAB AUDIFINA ir

  11AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės turto draudimu, advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai pagal pateiktas sąskaitas faktūras ir leidžiant atsakovei UAB „Sun Industries“ atsiskaityti kas mėnesį su UAB AUDIFINA, UAB „Baltijos monitoringo centras“,

  12UAB „Turto spektras“, AB OMNITEL, UAB „BITĖ Lietuva“, ADB „Gjensidige“,

  13UAB „Ekskomisarų biuras“, AB „OPTIMA13 AUTO“, turto draudimu, advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai pagal pateiktas sąskaitas faktūras. Kitą atsakovių prašymų dalį netenkino.

 2. Teismas konstatavo, kad atsakovės SBSUN, UAB, prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas. Teismo vertinimu, pateikti dokumentai patvirtino, kad patiriamos išlaidos yra susijusios su atsakovės tiesiogine veikla, tiek atsiskaitymai už apskaitos tvarkymą bei konsultacines paslaugas su UAB AUDIFINA, tiek atsiskaitymai už elektros energiją su AB „Energijos skirstymo operatorius“, atsiskaitymai už teisines paslaugas su advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE pagal pateiktas sąskaitas, yra būtini įmonės veiklai vykdyti. Atsakovė taip pat prašė leisti atsiskaityti (mokėti darbo užmokestį) su įmonės darbuotoja V. E. Šis prašymas, teismo vertinimu, nėra pagrįstas, kadangi šį leidimą teismas jau įtvirtino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartimi leidęs atsiskaityti su visais įmonės darbuotojais.
 3. Įvertinęs atsakovės UAB „Sun Industries“ prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, teismas konstatavo, kad šis prašymas taip pat yra pagrįstas, nes nurodyti atsiskaitymai yra būtini užtikrinant įmonės komercinę veiklą. Atsakovės prašymas leisti atsiskaityti su įmonės darbuotojais V. L. H. ir V. E. netenkintas, kadangi šį leidimą teismas jau įtvirtino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartimi leidęs atsiskaityti su visais įmonės darbuotojais.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartį. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Atsakovės nepagrįstai prašė kiekvieną mėnesį išskirti atskiras lėšas skirtas atsiskaityti su UAB AUDIFINA. Atsakovės pirmosios instancijos teismui nepateikė paslaugų teikimo sutarties, pagrindžiančios tarp atsakovių ir UAB AUDIFINA susiklosčiusius paslaugų teikimo santykius. Pateiktos sąskaitos – faktūros tik retrospektyviai įrodė faktą, kad apskaitos tvarkymo paslaugos atsakovėms buvo teikiamos praeityje, o sąskaitose – faktūrose yra nurodomas ne paslaugų teikimo sutarties pagrindas, tačiau skirtingas atlikto užsakymo numeris. Neįrodyta, kad tarp atsakovių ir UAB AUDIFINA yra susiklostę pastovūs paslaugų teikimo santykiai ir jie ateityje nebus nutraukti. Pateikia analogiškus argumentus dėl

   16UAB „Baltijos monitoringo centras“ suteiktų paslaugų.

  2. Atsakovė UAB „Sun Industries“ nurodydama, kad šiuo metu įsiskolinimas UAB OMNITEL sudaro 504,05 Eur sumą, o UAB „Bitė Lietuva“42,42 Eur sumą, teismui nepateikė jokių skolos faktą pagrindžiančių įrodymų.
  3. Atsakovė UAB „Sun Industries“, prašydama leisti vykdyti mokėjimus susijusius su

   17ADB „Gjensidige“, pateikė ne draudimo sutartį, o tik draudimo liudijimą – pasiūlymą pasirašytą 2017 m. vasario 1 d., t. y. po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ir atsakovių atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetimo. Atsakovė, sudarydama draudimo sutartį, kurios įmokos suma siekia net 6 584,50 Eur, nepagrįsdama tokios sutarties sudarymo poreikio, taip pat neinformuodama teismo ir ieškovės, akivaizdžiai pažeidė ieškovės interesus.

  4. Prašydama atlikti mokėjimus UAB „Turto spektras“ už suteiktą konsultaciją, atsakovė

   18UAB „Sun Industries“ pirmosios instancijos teismui pateikė paslaugų teikimo sutartį, kurioje buvo pažymėta, kad paslaugos buvo suteiktos už kilnojamo turto (t. y. fotovoltinių saulės elektrinių komplekso modelių, 46 vnt., be žemės sklypų) rinkos kainų konsultaciją. Atsakovei nuosavybės teise priklauso tik žemės sklypai, todėl nėra aišku, kodėl atsakovei buvo leista atsiskaityti už kilnojamo turto vertinimą, kai šis jai nuosavybės teise nepriklauso.

  5. SBSUN, UAB, prašydama leisti kas mėnesį atlikti įmokas už elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“, pirmosios instancijos teismui nepateikė jokių šį prašymą pagrindžiančių įrodymų.
  6. Nepagrįstais laikytini atsakovių argumentai dėl teisinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo. Nebuvo pateikta jokių įrodymų už kokią sumą ir kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos atsakovėms, taip pat kartu nebuvo pateiktos bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančios pažymos bei atliktų darbų ataskaitos.
  7. UAB „Sun Industries“ prašyme nebuvo pateikiama duomenų apie tai, kodėl būtina atsiskaityti su trečiuoju asmeniu – UAB „OPTIMA13 AUTO“.
  8. Visi atsakovių mokėjimai, kuriuos Vilniaus apygardos teismas leido atlikti iš ieškovės naudai areštuotų lėšų, yra susiję su kreditoriais, kurie negali būti laikomi silpnesniąja atsakovių ir šių kreditorių santykių šalimi, byloje nėra pakankamų duomenų apie atsakovių vykdomą veiklą, todėl kitiems atsakovių kreditoriams negalėjo būti suteikta privilegija / prioritetas prieš ieškovę.
  9. Nagrinėjamu atveju teismui dar labiau praplėtus areštuotų lėšų disponavimą ir atsakovėms leidus per mėnesį atlikti papildomus mokėjimus, faktiškai buvo panaikintas piniginių lėšų areštas bei iškreiptas šalių pusiausvyros principas.
 1. Atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovės atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Ilgalaikius atsakovių santykius su UAB AUDIFINA ir nuolatinį buhalterinės apskaitos tvarkymo bei konsultacinių paslaugų teikimą atsakovėms patvirtina pateikiamos

   192015 m. liepos 10 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutartys Nr. B15-27 ir Nr. B15-30,

   202016 m. lapkričio 22 d. susitarimai dėl buhalterinių paslaugų teikimo sutarčių Nr. B15-27 ir

   21Nr. B15-30 pakeitimo bei 2017 m. vasario 15 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutartys

   22Nr. B17-07 ir Nr. B17-11. UAB „Sun Industries“ su UAB „Baltijos monitoringo centras“ sieja ilgalaikiai ir nuolatiniai santykiai, ką patvirtina pateikiamos 2014 m. lapkričio 4 d. sutartis Nr. 04-6303201411 ir 2014 m. lapkričio 4 d. Sherlog Security Car įrangos pirkimo pardavimo sutartis Nr. P 6303201411. UAB „Sun Industries“ taip pat yra sudariusi sutartis su

   23UAB OMNITEL, UAB „Bitė Lietuva“ dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo, o taip pat iš UAB OMNITEL įsigijusi telefoną išsimokėtinai. Mobilusis telefono ir interneto ryšys yra reikalingi darbuotojų darbinėms funkcijoms vykdyti, o tuo pačiu ir tinkamam įmonės funkcionavimui. Teikiamos paslaugos yra nuolatinio pobūdžio.

  2. Pateiktas ADB „Gjensidige“ įmonių turto draudimo liudijimas GJELT Nr. 2402259 yra sudarytas ieškovės naudai – ji yra draudimo išmokos gavėja, įvykus draudiminiam įvykiui. Tokiu būdu, priešingai nei tvirtinama ieškovės atskirajame skunde, turto draudimas nepažeidžia ieškovės interesų, o kaip tik užtikrina jų apsaugą. Ieškovė nepagrįstai tvirtina, kad UAB „Sun Industries“ nusprendė apdrausti įrangą ir verslo nutrūkimą prieš pateikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo. UAB „Sun Industries“ nuolat draudžia įrangą ir verslo nutrūkimą, tai daro ne vienerius metus, ką patvirtina

   24pateikiamas draudimo liudijimas su analogiška draudimo apimtimi laikotarpiui nuo

   252015 m. gruodžio 31 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d.

  3. Nors ir UAB „Sun Industries“ saulės elektrinės nepriklauso, jos priklauso SBSUN, UAB, tai matyti iš byloje esančių išrašų iš Nekilnojamojo turto registro. SBSUN, UAB, yra dukterinė UAB „Sun Industries“ bendrovė, todėl normalu, kad tam tikrus veiksmus bei mokėjimus UAB „Sun Industries“, kaip motininė bendrovė, atlieka SBSUN, UAB, naudai ir interesams. Todėl ieškovės argumentas, kad UAB „Sun Industries“ elektrinės nepriklauso, todėl ji negali užsakyti jų vertinimo, šiuo atveju neturi jokios teisinės reikšmės, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo klausimą.
  4. SBSUN, UAB, 2013 m. rugsėjo 24 d. sudarė elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį su AB Lesto (dabartinis pavadinimas – AB „Energijos skirstymo operatorius“). Iš prie nurodytos sutarties pridėto objektų, kuriems yra teikiama elektros energija, sąrašo matyti, kad elektros energija tiekiama 7 žemės sklypams, esantiems adresu Ponkiškių k., Simno sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. Šiuos žemės sklypus SBSUN, UAB, nuomojasi

   262016 m. lapkričio 24 d. privačių žemės ūkio paskirties sklypų nuomos sutarties pagrindu. Taigi, elektros energija nurodytos sutarties pagrindu yra tiekiama į SBSUN, UAB, nuomos teise valdomus žemės sklypus. Tuo tarpu AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose nurodomas adresas Rinktinės g. 42A-17, Vilnius tik dėl to, kad toks SBSUN, UAB, buveinės adresas buvo nurodytas 2013 m. rugsėjo 24 d. pasirašytoje elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartyje su AB Lesto ir nepakeistas pasikeitus

   27SBSUN, UAB, registruotos buveinės adresui.

  5. UAB „Sun Industries“ taip pat perka iš UAB „Ekskomisarų biuras“ apsaugos paslaugas, kurios reikalingos UAB „Sun Industries“ priklausančių įrengimų (fotovoltinių saulės elektrinių) apsaugai. Atsakovių pagrindinė veikla yra elektros energijos saulės jėgainių pagalba gamyba ir pardavimas. Sugadinus fotovoltinių saulės elektrinių plokštes ar jas pasisavinus, atsakovėms būtų padaryta didelė žala, atsakovės negautų pajamų, todėl šios apsaugos paslaugos, užtikrinančios šių įrengimų saugumą, yra būtinos tinkamam atsakovių veiklos funkcionavimui ir tęstinumui. Atkreiptinas dėmesys, kad saulės jėgainės yra negyvenamoje vietovėje, plyname lauke. Atsakovės nesamdo darbuotojo, saugančio teritorijos, todėl joms yra būtinos UAB „Ekskomisarų biuro“ teikiamos paslaugos.
  6. SBSUN, UAB, iš UAB „OPTIMA13 AUTO“ perka automobilių priežiūros paslaugas, ką patvirtina pateikiama 2016 m. lapkričio 4 d. PVM sąskaita – faktūra AC Nr. 0041869. Automobiliai yra skirti SBSUN, UAB, funkcijoms vykdyti ir yra naudojami jos veikloje, t. y. darbuotojams vykdant jų darbines funkcijas.
  7. Atsakovių pirktos teisinės paslaugos iš Advokatų kontoros Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE taip pat buvo tiesiogiai susijusios su atsakovių tinkamu funkcionavimu. Šiuo metu teismuose nagrinėjami civiliniai ginčai yra kilę iš paskolos teisinių santykių, ieškovei suteikus paskolą atsakovių verslui plėtoti, todėl civilinės bylos tiesiogiai susijusios su atsakovių verslu. Be to, gynybos priemonių nenaudojimas ir profesionalios teisinės pagalbos nepasitelkimas galimai lemtų didelius nuostolius atsakovėms.

28Teismas

konstatuoja:

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

31Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

 1. Atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus: 2015 m. liepos 10 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. B15-27 kopiją, 2015 m. liepos 10 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. B15-30 kopiją, 2016 m. lapkričio 22 d. susitarimą dėl buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. B15-27 pakeitimo, 2016 m. lapkričio 22 d. susitarimą dėl buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. B15-30 pakeitimo, 2017 m. vasario 15 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. B17-07 kopiją, 2017 m. vasario 15 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutarties Nr. B17-11 kopiją, UAB AUDIFINA PVM sąskaitų faktūrų Nr. 161534, 161537, 900028, 161580 kopijas, 2014 m. lapkričio 4 d. sutarties Nr. 04-6303201411 kopiją, 2014 m. lapkričio 4 d. Sherlog Security Car įrangos pirkimo pardavimo sutartis Nr. P 6303201411 kopiją,

  322013 m. spalio 4 d. UAB „Bitė Lietuva“ paslaugų tiekimo sutarties Nr. GSCD / 79174 / 2013 specialiųjų ir bendrųjų sąlygų kopijas, 2012 m. balandžio 26 d. UAB „Omnitel“ sutarties dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų tiekimo ir 2012 m. balandžio 26 d. abonento (-ų) įjungimo sutarties kopiją, 2015 m. birželio 2 d. UAB „Omnitel“ akcijos užsakymo kopiją,

  33ADB „Gjensidige“ įmonių turto draudimo liudijimo GJELT Nr. 2402259 ir jo priedo Nr. 1 kopiją, UAB DK „PZU Lietuva“ įmonių turto draudimo liudijimo PZULT Nr. 2072398 ir jo priedo kopiją, 2013 m. rugsėjo 24 d. elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties ir objektų sąrašo kopiją, 2016 m. lapkričio 24 d. privačių žemės ūkio paskirties sklypų nuomos sutarties kopiją, Kadastro žemėlapio kopiją, 2013 m. gruodžio 2 d. sutarties su UAB „Ekskomisarų biuras“ su priedais kopiją, 2016 m. lapkričio 4 d. UAB „OPTIMA13 AUTO“ PVM sąskaitos – faktūros AC Nr. 0041869 kopiją, 2016 m. lapkričio 14 d. mokėjimo nurodymo Nr. 202, 2016 m. lapkričio 16 d. mokėjimo nurodymo Nr. 209, 2016 m. lapkričio 16 d. mokėjimo nurodymo Nr. 210,

  342016 m. gruodžio 1 d. mokėjimo nurodymo Nr. 670, 2016 m. gruodžio 13 d. mokėjimo nurodymo Nr. 213, 2016 m. gruodžio 13 d. mokėjimo nurodymo Nr. 214, 2016 m. gruodžio 22 d. mokėjimo nurodymo Nr. 219 kopijas, 2016 m. gruodžio 23 d. pinigų priėmimo kvitų ADF Nr. 50 ir 53 kopijas, 2013 m. spalio 28 d. elektros energijos supirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutarties kopiją, pardavimų operacijų AB „Energijos skirstymo operatorius“ kopiją.

 2. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 3. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad naujai pateikiami įrodymai galėjo būti pateikti ir pirmosios instancijos teismui, tačiau įvertinus tai, kad jais siekiama atsikirsti į ieškovės atsiliepimuose į prašymus bei atskirajame skunde išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 4. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu naujai pateikti įrodymai susiję su atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytais argumentais, byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę su jais susipažinti bei pateikti savo nuomonę dėl jų reikšmės nagrinėjamai bylai, todėl teismas nusprendžia atsakovių naujai pateiktus įrodymus priimti, pridėti prie bylos ir dėl jų įrodomosios reikšmės spręsti nagrinėjant bylą iš esmės (CPK 42 straipsnis, 302 straipsnis, 314 straipsnis, 338 straipsnis).

35Dėl atskirojo skundo argumentų

 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1284/2013).
 2. Įstatymas numato teisę šalims, kurių atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės apriboja, pažeidžia ar suvaržo jų teises ar teisėtus interesus, teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (CPK 148 straipsnio 1 dalis). Kadangi pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą, turi įvertinti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus.
 3. Keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbu, kad būtų efektyviai užtikrinti ieškinio reikalavimai, kadangi pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1411-302/2015), kita vertus, laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją ir tuo atveju jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, šis gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jau taikytų priemonių mastą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-701-464/2017).
 4. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimui prilyginami ir tie atvejai, kai nekeičiant taikytos laikinosios apsaugos priemonės rūšies, atsakovo atžvilgiu panaikinami tam tikri turtinio pobūdžio suvaržymai (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-522-407/2017).
 5. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą ir (ar) jų mastą taip pat gali nulemti ir atsakovo teisėtas interesas nepatirti neproporcingų suvaržymų, jeigu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar jų masto jam kiltų kur kas daugiau neigiamų padarinių, nei ieškovams, jeigu turto areštas nebūtų taikomas ar būtų taikomas su tam tikromis išlygomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-805-186/2017).
 6. Nagrinėjamu atveju ieškovės nuomone, skundžiama nutartimi atsakovėms leidus per mėnesį atlikti papildomus mokėjimus, faktiškai buvo panaikintas piniginių lėšų areštas bei iškreiptas šalių pusiausvyros principas. Atsakovės atsikerta, kad papildomų mokėjimų atlikimas yra reikalingas jų įprastinei veiklai vykdyti.
 7. Nekvestionuotina, kad atsakovėms taikyti suvaržymai trikdė jų įprastinę veiklą, taip pat užkirto kelią įgyti joms reikalingas paslaugas ar prekes. Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą būtina visapusiškai įvertinti, ar jų pakeitimo prašantis asmuo nepagrįstai neišlaidauja (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-43-381/2015).
 8. Kaip matyti iš atsakovių prašymuose išdėstytų paaiškinimų ir pateiktų įrodymų, bei atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytų paaiškinimų ir naujų pateiktų įrodymų, atsakovėms buvo apribota galimybė atsiskaityti su paslaugų tiekėjais, kurių dalis yra tiesiogiai susiję su atsakovių įprastine veikla.
 9. Įvertinus bylos duomenis, konstatuotina, kad UAB AUDIFINA teikia abiems atsakovėms nuolatinio pobūdžio buhalterinės apskaitos paslaugas, kurios yra dalimi bet kurio verslo, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, laikytinos būtinomis įprastinei atsakovių veiklai. Alternatyva atsakovėms būtų samdyti darbuotoją tvarkyti jų buhalterinę apskaitą, bet tai lemtų iš esmės tas pačias (ar net didesnes) išlaidas, kurias teismas leido skundžiama nutartimi.
 10. Skundžiama nutartimi UAB „Sun Industries“ taip pat buvo leista atsiskaityti su AB „Energijos skirstymo operatorius“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsiskaitymai yra mažos vertės (19 Eur/mėn), atsakovei yra teikiama nepertraukiama elektros energija, kuri reikalinga įmonės nepertraukiamai veiklai, todėl atsiskaitymai su AB „Energijos skirstymo operatorius“ laikytini būtinomis išlaidomis įprastinei įmonės veiklai palaikyti. SBSUN, UAB, prašymas leisti atsikaityti su UAB OMNITEL ir UAB „Bitė Lietuva“ taip pat laikytinas pagrįstu, nes elektroninių ryšių priemonės ir paslaugos yra taip pat neatsiejama kiekvieno verslo dalis, todėl pagrįstai pripažintos būtinomis atsakovės veiklai.
 11. Atsižvelgiant į SBSUN, UAB, veiklą – fotovoltinių saulės elektrinių eksploataciją, faktą, kad saulės jėgainės yra negyvenamoje vietovėje, automobilio priežiūros (UAB „OPTIMA13 AUTO“) ir apsaugos (UAB „Baltijos monitoringo centras“) paslaugos laikytinos būtinomis įprastinėje šios įmonės veikloje, nes priešingu atveju gali būti užkirstas kelias darbuotojams pasiekti saulės jėgaines ir sutrikdyta įmonės veikla. Analogiškai pasisakytina ir dėl leidimo SBSUN, UAB, atsiskaityti su UAB „Ekskomisarų biuras“ ir ADB „Gjensidige“, nes pirmasis užtikrina fotovoltinių saulės elektrinių apsaugą, o ADB „Gjensidige“ draudimu turtas yra apdraustas ieškovės naudai, todėl nelaikytinas pažeidžiančiu jos interesus, o priešingai – juos užtikrinantis.
 12. Apibendrindamas išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamos nutarties dalis, kuria leista atsiskaityti už paslaugas, kurios būdingos kiekvienos įmonės veiklai ir už paslaugas, kurios užtikrina SBSUN, UAB, turto tinkamą eksploataciją bei apsaugą nepažeidžia ieškovės interesų ir išlaiko proceso šalių interesų pusiausvyrą.
 13. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos apeliacinis teismas, teismas turi prima facie (liet. preliminariai) nustatyti, ar nėra akivaizdaus atotrūkio tarp suteiktų teisinių paslaugų ir jų kainos. Vienas iš kriterijų, kuriuo remiantis galima įvertinti aptartą aplinkybę, yra Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio įtvirtinti įkainių už teisines paslaugas dydžiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-43-381/2015).
 14. Skundžiamos nutarties kita dalimi leista atsakovėms atsiskaityti su advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovės nepateikė jokių įrodymų, kokios vertės ir kokios teisinės paslaugos konkrečiai buvo suteiktos, taip pat nebuvo pateiktos ir atliktų darbų ataskaitos. Nesant duomenų apie atsakovėms suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir vertę, neįrodytas šių išlaidų būtinumas ir pagrįstumas, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši prašymų dalis negalėjo būti patenkinta.
 15. Skundžiama nutartimi UAB „Sun Industries“ taip pat leista atsiskaityti su UAB „Turto spektras“, nes ji įsigijo fotovoltinių saulės elektrinių komplekso vertinimo paslaugas už 2 259,07 Eur. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad turto vertinimo paslaugos nebūdingos kasdienei įprastinei įmonių veiklai. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės įsigytos paslaugos buvo vienkartinio pobūdžio, o atsakovė konkrečiai taip ir nepagrindė, kokiu tikslu jos buvo įsigytos. Teiginiai, kad paslaugos, pirktos iš UAB „Turto spektras“, yra tiesiogiai susijusios su atsakovių veikla ir jos turto tinkamos apsaugos užtikrinimu yra deklaratyvūs. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovė nepateikė įrodymų, jog paslauga buvo realiai suteikta. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo pripažinti, kad atsiskaitymas su UAB „Turto spektras“ yra būtinas UAB „Sun Industries“ įprastinei veiklai, todėl ši prašymo dalis patenkinta nepagrįstai.
 16. Ieškovė taip pat rėmėsi kitomis Vilniaus apygardos teismo nutartimis, kuriomis nebuvo pakeistos UAB „Sun Industries“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši aplinkybė sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą yra teisiškai nereikšminga. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo, panaikinimo neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti pakeistos bet kurioje proceso stadijoje, o ankstesniuose teismų procesiniuose sprendimuose dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikti išaiškinimai nesaisto laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą nagrinėjančio teismo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1646/2013; 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį civilinėje byloje

  36Nr. 2-1680/2014).

 17. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės argumentas, kad teismui dar labiau praplėtus areštuotų lėšų disponavimą ir atsakovėms leidus per mėnesį atlikti papildomus mokėjimus, faktiškai buvo panaikintas piniginių lėšų areštas bei iškreiptas šalių pusiausvyros principas, nėra pagrindas atsisakyti pakeisti laikinąsias apsaugos priemones. Išanalizavus prašymus leisti atsiskaityti su paslaugų tiekėjais, nustatyta, kad didžioji dalis jų yra pagrįsti ir būtini atsakovių veiklai (žr. nutarties 25-28 punktus). Mėnesiniai mokėjimai UAB „Sun Industries“ išaugo tik 219 Eur, o SBSUN, UAB, atveju – 1 182 Eur. Atsižvelgtina ir į kitas pasikeitusias aplinkybes – laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu atsakovei SBSUN, UAB, jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi, tačiau 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetus, jos buvo panaikintos. Kaip matyti iš 2017 m. vasario 24 d. pranešimo apie turto arešto akto pakeitimo duomenų įregistravimą turto arešto aktų registre, išlieka areštuoti atsakovės SBSUN, UAB, inžineriniai statiniai. Civilinėje byloje Nr. e2-447-872/2017 pateiktoje 2012 m. spalio 4 d. UAB „Sun Industries“ pažymoje pateikti duomenys apie šią įrangą bei bendra įsigijimo vertė – 532 675 Eur (CPK 179 straipsnio

  373 dalis). Be to, be areštuotų inžinerinių statinių, išlieka areštuotos SBSUN, UAB, nuosavybės teise priklausančios turtinės teisės į 332 426,97 Eur gautinas lėšas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad vien piniginių lėšų arešto masto sumažėjimas nėra pagrindas atsisakyti pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, nes turi būti užtikrintas ir atsakovių teisėtas interesas nepatirti neproporcingų suvaržymų.

 18. Įvertinęs pirmiau nurodytus teisinius ir faktinius aspektus, apeliacinės instancijos teismas priėjo išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, panaikinant tą nutarties dalį, kuria leista atsakovei SBSUN, UAB, atsiskaityti kas mėnesį su advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE pagal pateiktas sąskaitas faktūras ir leista atsakovei UAB „Sun Industries“ atsiskaityti kas mėnesį su UAB „Turto spektras“ ir advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE pagal pateiktas sąskaitas faktūras, šias atsakovių prašymų pakeisti laikinąsias apsaugos priemones dalis atmetant, o likusią pirmosios instancijos teismo nutarties dalį paliekant nepakeistą.

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartį pakeisti – panaikinti nutarties dalį, kuria pakeistos Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, leista atsakovei SBSUN, UAB, (įmonės kodas 302801003) atsiskaityti kas mėnesį su advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE pagal pateiktas sąskaitas faktūras ir leista atsakovei UAB „Sun Industries“ (įmonės kodas 302766189) atsiskaityti kas mėnesį su UAB „Turto spektras“ ir advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai TARK GRUNTE SUTKIENE pagal pateiktas sąskaitas faktūras, ir šias atsakovių prašymų pakeisti laikinąsias apsaugos priemones dalis atmesti.

40Kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

41Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. 2017 m. vasario 23 d. nutarties, kuria iš dalies patenkinti atsakovių SBSUN,... 4. Nr. e2-2102-852/2017 pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus... 5. I. Ginčo esmė... 6.
 1. Ginčas byloje kilo dėl taikytų laikinųjų apsaugos... 7. ADB „Gjensidige“, UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „OPTIMA13 AUTO“,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo 9.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 23 d.... 10. UAB „Sun Industries“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 11. AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės turto draudimu, advokatų... 12. UAB „Turto spektras“, AB OMNITEL, UAB „BITĖ Lietuva“, ADB... 13. UAB „Ekskomisarų biuras“, AB „OPTIMA13 AUTO“, turto draudimu,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15.
   1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti... 16. UAB „Baltijos monitoringo centras“ suteiktų paslaugų.
   2. Atsakovė... 17. ADB „Gjensidige“, pateikė ne draudimo sutartį, o tik draudimo liudijimą... 18. UAB „Sun Industries“ pirmosios instancijos teismui pateikė paslaugų... 19. 2015 m. liepos 10 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutartys Nr. B15-27 ir Nr.... 20. 2016 m. lapkričio 22 d. susitarimai dėl buhalterinių paslaugų teikimo... 21. Nr. B15-30 pakeitimo bei 2017 m. vasario 15 d. buhalterinių paslaugų teikimo... 22. Nr. B17-07 ir Nr. B17-11. UAB „Sun Industries“ su UAB „Baltijos... 23. UAB OMNITEL, UAB „Bitė Lietuva“ dėl elektroninių ryšių paslaugų... 24. pateikiamas draudimo liudijimas su analogiška draudimo apimtimi laikotarpiui... 25. 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d.
   3. Nors ir UAB „Sun... 26. 2016 m. lapkričio 24 d. privačių žemės ūkio paskirties sklypų nuomos... 27. SBSUN, UAB, registruotos buveinės adresui.
   4. UAB „Sun Industries“... 28. Teismas... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 30.
    1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 31. Dėl naujų įrodymų pridėjimo prie bylos
      32. 2013 m. spalio 4 d. UAB „Bitė Lietuva“ paslaugų tiekimo sutarties Nr.... 33. ADB „Gjensidige“ įmonių turto draudimo liudijimo GJELT Nr. 2402259 ir jo... 34. 2016 m. gruodžio 1 d. mokėjimo nurodymo Nr. 670, 2016 m. gruodžio 13 d.... 35. Dėl atskirojo skundo argumentų
      1. Laikinųjų... 36. Nr. 2-1680/2014).
      2. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės... 37. 3 dalis). Be to, be areštuotų inžinerinių statinių, išlieka areštuotos... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 39. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartį pakeisti –... 40. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutarties dalį palikti... 41. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registrui....