Byla 2A-236-241/2019
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Energijos taupymo centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovės atstovams A. J., advokatams Valentinui Mikelėnui ir Žydrūnei Stuglytei, atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės atstovams R. J., S. J. ir R. J., atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ atstovams V. P. ir E. Š., atsakovių Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, trečiojo asmens atstovui advokatui Vygantui Barkauskui, ekspertui T. A. T.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių Ukmergės rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-38-781/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ ieškinį atsakovėms Ukmergės rajono savivaldybei ir uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“ dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Energijos taupymo centras“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Miesto energija“ kreipėsi į teismą prašydama:

71.1.

8priteisti solidariai iš atsakovių 5 856 085 Lt (1 696 039,45 Eur) kompensacijos už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius;

91.2.

10priteisti solidariai iš atsakovių 2 209 629,28 Lt (639 952,87 Eur) kompensacijos už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą;

111.3.

12priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 50 000 Lt (14 481 Eur) kompensacijos už jos perimtą trumpalaikį turtą;

131.4.

14priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 468 334,67 Lt (135 639,10 Eur) kompensacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola;

151.5.

16priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 239 475,33 Lt (69 356,85 Eur) kompensacijos dėl ieškovės iš šios atsakovės perimto trumpalaikio turto ir įsipareigojimų skirtumo;

171.6.

18priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 58 195,03 Lt (16 854,45 Eur) kompensacijos dėl ieškovės už atsakovę sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio;

191.7.

20priteisti solidariai iš atsakovių 1 739 197,52 Lt (503 706,42 Eur) tiesioginių nuostolių, ieškovės patirtų dėl atsakovių pareigos perimti ieškovės darbuotojus neįvykdymo, atlyginimo;

211.8.

22priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 1 930 770 Lt (559 189,64 Eur) kompensacijos dėl kuro ir vandens kainų skirtumo;

231.9.

24įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės 2014 m. spalio 8 d. procesinių prašymų ir paaiškinimų Priede Nr. 2 nurodytas vartotojų skolas, nustatant atsakovei 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti, o šio įpareigojimo neįvykdžius, skirti atsakovei 1 000 Lt (289,62 Eur) dydžio baudą už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas, taip pat priteisti ieškovei iš atsakovės 1 292 175,01 Lt (374 239,75 Eur) kompensacijos, susijusios su vartotojų skolomis;

251.10.

26įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės rezervinį kurą, nustatant 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti, o jo neįvykdžius, skirti atsakovei 1 000 Lt (289,62 Eur) dydžio baudą už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas, taip pat priteisti ieškovei iš atsakovės 1 163 801,21 Lt (337 239,75 Eur) kompensacijos už šias perimtas rezervinio kuro atsargas;

271.11.

28įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės 2014 m. spalio 8 d. procesinių prašymų ir paaiškinimų Priede Nr. 5 nurodytus karšto vandens skaitiklius, nustatant 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti, o jo neįvykdžius, skirti atsakovei 1 000 Lt (289,62 Eur) dydžio baudą už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas, taip pat priteisti ieškovei iš atsakovės 555 883,80 Lt (160 995,08 Eur) (neįskaitant PVM) kompensacijos už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas;

291.12.

30priteisti iš atsakovių po 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą iš atitinkamos atsakovės sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

311.13.

32priteisti ieškovei iš atsakovių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

332.

34Ieškovė nurodė, kad su Ukmergės rajono savivaldybe ir UAB „Energijos taupymo centras“ 2000 m. gruodžio 20 d. sudarė SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį (toliau – Modernizavimo sutartis). Ši sutartis buvo sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės skelbto 2000 m. rugsėjo 12 d. konkurso dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos (toliau – konkursas) rezultatų pagrindu, UAB „Energijos taupymo centras“ laimėjus šį konkursą. Modernizavimo sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad operatorius – UAB „Ukmergės energija“ (ieškovė), UAB „Energijos taupymo centras“ patronuojamoji įmonė, šios sutarties prieduose Nr. 1a, 1b ir 1c patvirtintose „Turto nuomos formose“ vadinama nuomininku. Minėto konkurso tikslas buvo parinkti šilumos tinklų modernizavimo ir renovacijos investuotoją Ukmergės rajono šilumos ūkiui sutvarkyti (konkurso nuostatų 1.1 punktas). Pagrindiniai investuotojo įsipareigojimai buvo nustatyti Modernizavimo sutartyje (2.2 punktas). Šios sutarties Priede Nr. 2 buvo nurodyta, kad iki 2008 metų ieškovė investuos ne mažiau kaip 8 015 000 Lt (2 321 304,45 Eur) į Investicijų grafike, kuris buvo sudarytas pagal konkursinio pasiūlymo programą, nurodytus objektus. Investicijų grąža konkurso laimėtojui turėjo pasireikšti per teisę nustatytą sutarties terminą tiekti šilumos energiją Ukmergės rajono šilumos ūkio vartotojams. Minėta sutartis turėjo galioti 15 metų nuo jos pasirašymo dienos, bet ne trumpiau kaip 15 šildymo sezonų skaičiuojant po 2000 m. rudens – 2001 m. žiemos šildymo sezono (Modernizavimo sutarties 10.4 punktas).

353.

36Įgyvendindama Modernizavimo sutarties nuostatas 2001 m. sausio 2 d. su atsakove UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ ieškovė sudarė atitinkamai Turto nuomos sutartis Nr. 1, Nr. 2 bei Nr. 3. Turto nuomos sutartys nustatė, kad turtas ieškovei išnuomojamas 15 metų terminui, bet ne trumpiau, nei pasibaigs 15 šildymo sezonų skaičiuojant po 2000 m. rudens – 2001 m. žiemos šildymo sezono iki paskutinių nuomos metų birželio 1 d.

374.

38Nepasibaigus Modernizavimo sutarties ir Turto nuomos sutarčių galiojimo terminui, 2009 metais Ukmergės rajono savivaldybė priėmė sprendimą nutraukti Modernizavimo sutartį ir pasiūlė ieškovei ją nutraukti šalių susitarimu. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti Modernizavimo sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu. Savivaldybė 2010 m. balandžio 22 d. raštu Nr. (6.17)-18-841 informavo ieškovę, kad, nutrūkus Modernizavimo sutarčiai, nutrūksta ir Turto nuomos sutartys.

395.

40Tarp šalių kilo teisminis ginčas dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo teisėtumo. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimu, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi vienašališkas sutarties nutraukimas pripažintas teisėtu ir ieškovė įpareigota perduoti šilumos ūkio įmonėms pagal Turto nuomos sutartis išnuomotą ir naujai sukurtą turtą. Minėtais teismų procesiniais sprendimais nebuvo spręstas kompensavimo už ieškovės investicijų pagrindu pagerintą bei naujai sukurtą ir įgytą turtą, kuris buvo perduotas šilumos ūkio įmonėms, klausimas. Tačiau šiais procesiniais sprendimais buvo patvirtinta ieškovės teisė reikalauti kompensacijos už praradimus, patirtus dėl sutarties nutraukimo, šį klausimą sprendžiant derybų keliu, o šalims nesusitarus – kreipiantis dėl savo teisių gynybos į teismą.

416.

42Ieškovė ieškiniu reiškiamus reikalavimus dėl Modernizavimo sutarties pagrindu padarytų investicijų ir nuostolių kompensavimo grindė nepagrįsto praturtėjimo (CK 6.237, 6.242 straipsniai) ir civilinės atsakomybės institutais, taip pat specifiniais CK įtvirtintais nuomininko teisių gynimo būdais.

437.

44Minėtais teismų procesiniais sprendimais nagrinėjant ginčą dėl sutarčių nutraukimo, be kita ko, buvo konstatuota, kad tiek visas šilumos ūkio turtas, tiek ir visi investicijų pagal Modernizavimo ir Turto nuomos sutartis pagrindu atlikti jo pagerinimai bei sukurti nauji objektai laikytini turtiniu kompleksu, todėl pasibaigus sutarčių galiojimui jie perduotini atsakovėms. Todėl ieškovė taip pat prašė įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“, kuri šiuo metu valdo šilumos ūkį ir vykdo šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone, perimti turtą – rezervinio kuro atsargas, turtines reikalavimo teises į vartotojus ir vartotojų butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius, kuris sudarė neatskiriamą šilumos ūkio, kaip turtinio komplekso, dalį.

458.

46Ieškovės teigimu, tikslas sutvarkyti Ukmergės rajono šilumos ūkį buvo pasiektas: iki sutarčių nutraukimo ieškovės atliktos investicijos iš esmės pagerino šilumos ūkio technologinius rodiklius, todėl Ukmergės rajono savivaldybė ir šilumos ūkio įmonės gavo iš esmės visą naudą iš sudarytų Modernizavimo ir Turto nuomos sutarčių, o ieškovės investicijos, nutraukus minėtas sutartis prieš terminą, nebuvo susigrąžintos.

47II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

489.

49Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovei:

509.1.

51solidariai iš abiejų atsakovių 1 696 039,45 Eur kaip kompensaciją už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius;

529.2.

53solidariai iš abiejų atsakovių 227 269,46 Eur kaip kompensaciją už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą;

549.3.

55iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 135 639,10 Eur kaip kompensaciją, susijusią su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola;

569.4.

57iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 16 854,45 Eur kaip kompensaciją ieškovei už atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ sumokėjus nekilnojamojo turto mokestį;

589.5.

59solidariai iš abiejų atsakovių 503 706,42 Eur kaip ieškovės tiesioginių nuostolių, patirtų dėl atsakovių pareigos perimti darbuotojus neįvykdymo, atlyginimą;

609.6.

61iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 559 189,64 Eur kaip kompensaciją dėl kuro ir vandens kainų skirtumo;

629.7.

63iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 37 423,97 Eur kaip kompensaciją, susijusią su vartotojų skolomis, įpareigojant atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės vartotojų skolas, nustatant 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti bei nurodant, kad neįvykdžiusiam šio sprendimo asmeniui skirtina 289,62 Eur dydžio bauda už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas;

649.8.

65iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 337 060,12 Eur kaip kompensaciją už perimtas rezervinio kuro atsargas, įpareigojant atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės rezervinį kurą, nustatant 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti bei nurodant, kad neįvykdžiusiam šio sprendimo asmeniui skiriama 289,62 Eur dydžio bauda už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas;

669.9.

67iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 160 995,08 Eur (neįskaitant PVM) kaip kompensaciją už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas;

689.10.

69solidariai iš abiejų atsakovių 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo 2 427 015,33 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

709.11.

71iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo 1 247 162,36 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

729.12.

73iš abiejų atsakovių po 12 963,15 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, taip pat iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 13 355,97 Eur;

749.13.

75iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ – 1 420,85 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo;

769.14.

77priteisė trečiajam asmeniui UAB „Energijos taupymo centras“ iš atsakovių po 474,77 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, taip pat iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 489,15 Eur;

789.15.

79priteisė valstybei iš abiejų atsakovių po 9,40 Eur pašto išlaidų, iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 9,68 Eur pašto išlaidų, o iš ieškovės – 6,25 Eur pašto išlaidų atlyginimo.

8010.

81Teismas, spręsdamas dėl 5 856 085 Lt (1 696 039,45 Eur) kompensacijos už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius ir 2 209 629,28 Lt (639 952,87 Eur) kompensacijos už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą, nustatė, kad pagal konkurso sąlygas investuotojas (ieškovė) privalėjo modernizuoti, renovuoti ir eksploatuoti SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“, UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkį, užtikrindamas optimalų šilumos ūkio funkcionavimą ir garantuoti techniškai tvarkingą jo būklę investicijų sutarties galiojimui pasibaigus; atnaujinti šilumos energijos generavimo, paskirstymo ir vartojimo įrenginius, statyti naujus; perimti visus bendrovių darbuotojus dirbti savo įmonėje, vykdyti mokymą ir žinių perdavimą (nuomos atveju); daryti investicijas naujam turtui įsigyti; neturėjo teisės įkeisti, parduoti arba kitaip perleisti perimto ir naujai sukurto turto; esant nuomos sutarčiai, atlikus šilumos ūkio sutvarkymą ir nuomos sutarties galiojimui pasibaigus, parduoti Ukmergės rajono savivaldybei (jos bendrovėms) naujai sukurtą turtą už 1 Lt (0,29 Eur); šalys susitarė, kad ieškovė į šilumos ūkį investuos 8 015 000 Lt (2 321 304,45 Eur) (su PVM).

8211.

83Teismas pažymėjo, kad ieškovės iniciatyva bylą nagrinėjant teisme 2013 m. rugsėjo 24 d. buvo atliktas šilumos ūkio vertinimas turto rinkos vertei nustatyti ir surašyta Turto vertinimo ataskaita Nr. 10A0-1308-0009. Šioje ataskaitoje sukurtas ilgalaikis turtas pagal Investicijų grafiką įvertintas 5 856 085 Lt (1 696 039,45 Eur), kitas naujai sukurtas ir įgytas ilgalaikis turtas – 2 209 629,28 Lt (639 952,87 Eur) (784 716 Lt, arba 227 269,46 Eur, – turto vertintojo nustatyta turto rinkos vertė, 1 175 692,43 Lt, arba 340 504,06 Eur, – investicijos (remontai) į išnuomotą turtą, 249 220,85 Lt, arba 72 179,35 Eur, – investicijos (remontai) į nuosavą ilgalaikį turtą). Ieškovė reikalavimą dėl kompensacijos už šilumos ūkio pagerinimus grindė Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo, CK 6.237, 6.242 straipsnių nuostatomis ir Modernizavimo sutarties 10.6.1 punktu. Ji prašė atlyginti ne visą jos faktinių išlaidų, vykdant investicijas, dydį, o tik Turto vertinimo ataskaitoje nustatytą šilumos ūkio turto vertę šio turto perdavimo atsakovėms dieną (Investicijų įstatymo 7 straipsnis).

8412.

85Teismas, įvertinęs investavimą reglamentuojančias nuostatas ir bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl investicijų grąžinimo po Modernizavimo sutarties, sudarytos dviejų lygiaverčių ūkio subjektų, nutraukimo, bet ne dėl neatlygintino jų paėmimo pagal Investicijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, nesutiko su ieškove, jog šalių ginčui išspręsti gali būti taikomos Investicijų įstatymo nuostatos. Tačiau teismas pažymėjo, kad tai nepaneigia ieškovės teisės reikalauti grąžinti jai lėšas, investuotas į šilumos ūkio pagerinimą ar naujų objektų sukūrimą remiantis kitu teisiniu pagrindu.

8613.

87Teismas, įvertinęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartyje pateiktus išaiškinimus, teisinį reglamentavimą bei Modernizavimo sutarties nuostatas, sprendė, kad atsakovė Ukmergės rajono savivaldybė privalėjo atlyginti ieškovei lėšas, kurios buvo skirtos šilumos ūkiui pagerinti bei sukurti (CK 6.501 straipsnio 1 dalis, Modernizavimo sutarties 10.6.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.5 punktai). Kartu teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju privalu atsižvelgti į ginčo turto – šilumos ūkio – pobūdį, kuris vertintinas kaip vienas turtinis kompleksas, iš kurio eliminavus nors vieną dalį nebus užtikrintas šilumos tiekimas vartotojams (CK 1.110 straipsnio 2 dalis). Kadangi turtinis kompleksas, kaip civilinių teisių objektas, laikomas bendros ūkinės paskirties vienijamų daiktų visuma, jį sudarantys daiktai funkciniu ryšiu susiję taip, kad, nesant kuriam nors iš susidedančių daiktų ar jį atskyrus, normaliai nefunkcionuotų visas kompleksas ar neproporcingai sumažėtų jo vertė, tai teismas konstatavo, jog nutraukus Modernizavimo sutartį atsakovėms buvo perduotas visas – ir investicijų pagrindu naujai sukurtas, ir pagerintas – turtas, neskaidant jo į buvusį iki investicijų ir investavimo pagrindu modernizuotą ar sukurtą turtą.

8814.

89Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad po Modernizavimo sutarties nutraukimo iš ieškovės atsakovėms perduotas turtas vertintinas kaip turtinis kompleksas, kurio neįmanoma suskaidyti į sudėtines dalis, sprendė, jog taip pat nėra galimybės atskirti į šilumos ūkį investuotas lėšas nuo bendros turto masės, buvusios iki investicijų.

9015.

91Teismas, atlikęs Turto vertinimo ataskaitos analizę, padarė išvadą, kad vertintojai pateikė atsakovių iš ieškovės perimto turto, kaip viso komplekso, rinkos vertę, t. y. apskaičiavo pinigų sumą, už kurią galėtų būti perduotas visas turtas ar verslas jo vertinimo dieną, nenustatant iki pagerinimų buvusios jo rinkos kainos ir pagerinimų apimties.

9216.

93Teismas vertino atsakovių perimtą šilumos ūkio turtą kompleksiškai, po investavimo galintį funkcionuoti tik esant visoms jo sudedamosioms dalims, kaip naujai sukurtą, kas lemia jo kompleksinį funkcionavimą ir visiškai naują vertę. Teismas, atsižvelgdamas į tokį iš ieškovės perimto ilgalaikio turto pagal Investicijų grafiką traktavimą ir į atsakovių pareigą grąžinti ieškovei investicijas, pripažino pagrįstu ieškovės reikalavimą dėl 5 856 085 Lt (1 696 039,45 Eur) priteisimo už šilumos ūkio pagerinimus.

9417.

95Atsižvelgdamas į tai, kad Turto vertinimo priežiūros tarnyba nenustatė ieškovės pateiktos turto vertinimo ataskaitos neatitikties imperatyviesiems Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimams, teismas atmetė atsakovių argumentus dėl šios ataskaitos ydingumo. Teismas taip pat nevertino atsakovių pateiktų turto vertinimo ataskaitų Nr. 340/2183 (UKM):12, Nr. 340/2184 (UKM):12, Nr. 340/2218 (UKM):13, Nr. 340/2167 (UKM):12, Nr. 340/2187 (UKM):12, Nr. 340/2204 (UKM):12, Nr. 340/2128 (UKM):12 ir nepripažino jų tinkamais įrodymais nustatant atsakovių perimto šilumos ūkio vertę, nes Turto vertinimo priežiūros tarnyba, patikrinusi minėtų verslo vertinimo ataskaitų atitiktį Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimams, pripažino jas neteisingomis ir neatitinkančiomis įstatymo normų.

9618.

97Aplinkybę, kad Ukmergės rajono savivaldybė 2010 m. kovo mėn. rašte dėl sutarties nutraukimo ir kompensacijos skaičiavimo sutiko kompensuoti ieškovei 5,5 mln. Lt (1,59 mln. Eur) nuostolių, patirtų nutraukus Modernizavimo sutartį, teismas vertino kaip pripažinimą, jog ieškovė turėjo teisę į savo investuotų lėšų grąžinimą Modernizavimo sutartį nutraukus prieš terminą.

9819.

99Teismas nustatė, kad ieškovė, formuluodama reikalavimą dėl kompensacijos už kitą naujai sukurtą ir įgytą ilgalaikį turtą, prie turto vertintojo nustatytos turto rinkos vertės (784 716 Lt, arba 227 269,46 Eur) pridėjo lėšas, panaudotas išnuomotam ilgalaikiam turtui remontuoti (1 175 692,43 Lt, arba 340 504,06 Eur), ir lėšas, kurios buvo skirtos nuosavam ilgalaikiam turtui remontuoti (249 220,85 Lt, arba 72 179,35 Eur); kad turto vertintojas, nustatydamas kito naujai sukurto ir įgyto ilgalaikio turto rinkos vertę, ją apskaičiavo neatsižvelgdamas į buvusią iki pagerinimų turto rinkos kainą ir pagerinimų apimtį atskirai bei turto pagerinimus laikydamas naujai sukurtu ilgalaikiu turtu. Teismas nesutiko su ieškovės pateiktu kompensacijos už iš jos perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą dydžiu, nes kompensacijos dydis apskaičiuotas imant padidėjusią turto rinkos vertę po remonto (pagerinus turtą) prie jos pridedant į remontą investuotas lėšas. Tačiau ieškovė neįrodinėjo jos iš atsakovių pagal Modernizavimo sutartį ir Turto nuomos sutartį Nr. 1 perimto turto kainos, buvusios iki investavimo į jį momento.

10020.

101Teismas ieškovės naujai sukurtą ilgalaikį turtą vertino kaip atsakovėms perduotą turtinį kompleksą, todėl laikė, kad turto vertintojų nustatyta turto rinkos vertė po atliktų pagerinimų negalėjo būti mažesnė nei į jį investuotų lėšų dydis, be to, vertintojo nustatyta turto rinkos vertė apėmė ir remonto į išnuomotą bei nuosavą ilgalaikį turtą išlaidas. Atsižvelgdamas į tai, teismas ieškovės reikalavimą dėl 2 209 629,28 Lt (639 952,87 Eur) kompensacijos už kitą iš ieškovės perimtą ir pagerintą turtą tenkino iš dalies, priteisdamas 784 716 Lt (227 269,46 Eur).

10221.

103Kadangi po Modernizavimo sutarties nutraukimo šilumos ūkio turtas iš ieškovės buvo perimtas abiejų atsakovių, o atsakovė Ukmergės rajono savivaldybė priėmė sprendimus dėl šios sutarties vykdymo ir nutraukimo, taip pat ji yra atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ pagrindinė akcininkė, tai 5 856 085 Lt (1 696 039,45 Eur) ir 784 716 Lt (227 269,46 Eur) kompensacijas teismas ieškovei priteisė solidariai iš abiejų atsakovių.

10422.

105Teismas, spręsdamas dėl 50 000 Lt (14 481 Eur) kompensacijos už perimtą trumpalaikį turtą priteisimo iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“, įvertinęs 2012 m. rugsėjo 24 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą bei 2012 m. rugsėjo 24 d. perdavimo–priėmimo aktą, padarė išvadą, kad ieškovei buvo sudarytos visos sąlygos perimti jai priklausantį turtą, todėl ji pati, tinkamai neorganizavusi šio turto paėmimo, prisiėmė dėl to riziką. Dėl šios priežasties teismas atmetė minėtą ieškovės reikalavimą.

10623.

107Spręsdamas dėl 1 739 197,52 Lt (503 706,42 Eur) tiesioginių nuostolių, patirtų dėl atsakovių pareigos perimti ieškovės darbuotojus neįvykdymo, atlyginimo, teismas, įvertinęs Modernizavimo sutarties 4.2.4, 10.5, Turto nuomos sutarties Nr. 1 6.1.4 punktų nuostatas, Ukmergės rajono savivaldybės 2010 m. balandžio 22 d., 2010 m. rugsėjo 10 d. raštus, taip pat ieškovės 2010 m. rugsėjo 15 d. atsakymą, aplinkybes, susijusias su atsakovių viešais skelbimais spaudoje dėl darbuotojų priėmimo į darbą, ir tai, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovės darbuotojams buvo įteikti pranešimai dėl priėmimo į darbą, padarė išvadą, jog atsakovės neįrodė, kad jos dėjo visas pastangas perimti ieškovės darbuotojus po Modernizavimo sutarties nutraukimo. Dėl šios priežasties teismas tenkino minėtą ieškovės reikalavimą, priteisdamas 1 739 197,52 Lt (503 706,42 Eur) tiesioginių nuostolių (darbo užmokesčio, išeitinių išmokų, kompensacijų už nepanaudotas atostogas) atlyginimo solidariai iš abiejų atsakovių. Teismas pažymėjo, kad atsakovės, nesutikdamos su minėtu ieškovės reikalavimu, tiesioginių nuostolių dydžio neginčijo.

10824.

109Teismas nesutiko su atsakovių argumentais, kad iš dalies (dėl patirtų 427 436, 90 Lt (123 794,28 Eur) nuostolių, t. y. darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. liepos 31 d.) analogiškas reikalavimas jau buvo išspręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-556-2059/2012. Teismas nurodė, kad prašymas administracinėje byloje priteisti turtinės žalos atlyginimą buvo kildinamas iš skundžiamo 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“ priėmimo ir kelio pareiškėjui teikti atitinkamas ginčo paslaugas užkirtimo, kas ir nulėmė atitinkamo dydžio žalą. O nagrinėjamu atveju reikalavimo dėl nuostolių, patirtų darbuotojams išmokėjus 1 739 197,52 Lt (503 706,42 Eur), atlyginimo pagrindas yra atsakovių pareigos perimti darbuotojus neįvykdymas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad administracinės bylos nagrinėjimo metu ieškovė nesirėmė aplinkybe dėl atsakovių vengimo perimti darbuotojus, nepripažino, kad šios ir administracinės bylų ieškinių pagrindai sutapo.

11025.

111Spręsdamas dėl 468 334,67 Lt (135 639,10 Eur) kompensacijos, susijusios su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola, teismas Nustatė Turto nuomos sutartimi Nr. 1 ieškovė ir atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ susitarė dėl nuomos mokesčio, privalomo mokėti nuomotojai (atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“), sudedamųjų dalių, tarp kurių yra ilgalaikės paskolos grąžinimas (ir palūkanos) pagal Finansų ministerijos paskolos sutartį su SP AB „Ukmergės šiluma“ (Turto nuomos sutarties Nr. 1 5.22 punktas); nuomos mokestis turėjo būti mokamas tokia tvarka – paskola grąžinama ir palūkanos mokamos Finansų ministerijos paskolos sutartyje su SP AB „Ukmergės šiluma“ nustatyta tvarka ir terminais mokėjimo dienos valiutos kursu pagal pridedamą mokėjimo grafiką (Turto nuomos sutarties Nr. 1 5.3.1 punktas); ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad 2001 m. sausio 2 d. Turto nuomos sutartis Nr. 1 buvo sudaryta 15-os metų terminui, o 2010 m. balandžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-82 ji vienašališkai nutraukta nuo 2010 m. gegužės 30 d., t. y. praėjus 10 nuomos metų, arba 2/3 nuomos termino, ir iki nuomos sutarties galiojimo pabaigos likus 5 metams, arba 1/3 nuomos termino, prašė priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 1/3 dalį grąžintos paskolos, t. y. 468 334,67 Lt (135 639,10 Eur).

11226.

113Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, pažymėjo, kad nors ieškovė įsipareigojimus Finansų ministerijai įvykdė 2009 m. trečiąjį ketvirtį, tačiau šalys susitarė dėl viso nuomos mokesčio sudėtinių dalių, galiojančių visą Turto nuomos sutarties Nr. 1 galiojimo laikotarpį. Teismo vertinimu, ieškovė, sudarydama minėtą sutartį 15 metų terminui (Turto nuomos sutarties Nr. 1 3.1 punktas) ir sutikdama prisiimti įsipareigojimus dėl 1 405 004 Lt (406 917,28 Eur) sumokėjimo Finansų ministerijai už atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“, pagrįstai tikėjosi šias išlaidas patirti viso sutarties galiojimo laikotarpiu (15 metų) ir apskaičiuodama savo išlaidas, jų pagrįstumą vertino ir paskirstė būtent šiam terminui.

11427.

115Teismas padarė išvadą, kad šalys, Turto nuomos sutartimi Nr. 1 nustatydamos nuomos mokesčio sudedamąsias dalis, neaptarė situacijos dėl jo dydžio pasikeitimo grąžinus paskolą pirma laiko, todėl sprendė, kad jos susitarė dėl visą turto nuomos sutarties galiojimo laikotarpį mokėtino nuomos mokesčio. Dėl to teismas 2009 m. trečiajame ketvirtyje paskutinės įmokos Finansų ministerijai sumokėjimą pagal su SP AB „Ukmergės šiluma“ pasirašytą sutartį vertino kaip dalies nuomos mokesčio, galiojusio 15 metų, sumokėjimą, t. y. investavimą į išankstinį dalies nuomos mokestį. Aplinkybę, kad paskola, vadovaujantis mokėjimo grafiku, buvo grąžinta anksčiau, nei turėjo pasibaigti Turto nuomos sutartis Nr. 1, teismas vertino kaip ieškovės sutikimą kuo greičiau įvykdyti pareigą sumokėti paskolą, tačiau ši aplinkybė nesumažino minėtos paskolos apimties, įsipareigojimų Finansų ministerijai. Todėl aplinkybė, kad Turto nuomos sutartį Nr. 1 nutraukus prieš terminą, t. y. praėjus 10 nuomos metų, arba 2/3 nuomos termino, ir iki nuomos sutarties galiojimo pabaigos likus 5 metams, arba 1/3 nuomos termino, nors paskola buvo grąžinta iki sutarties pasibaigimo, nepaneigia ieškovės teisės reikalauti priteisti jai kompensaciją, susijusią su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola.

11628.

117Pagal paskolos mokėjimo grafiką nuomos mokestis nuo 2010 m., t. y. baigus mokėti paskolą, yra lygus „0,00“, tačiau šis mokėjimo grafikas buvo pakeistas atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ ir ieškovės susitarimu Nr. 01/05/14-01/42, o naujame paskolos mokėjimo grafike jau nebuvo grafos „nuomos mokestis“. Įvertinęs šią aplinkybę teismas padarė išvadą, kad negalima besąlygiškai pripažinti, jog ji patvirtina paskolos išskaičiavimą iš ieškovės mokamo nuomos mokesčio po 2009 m. trečiojo ketvirčio.

11829.

119Teismas laikė nepagrįstais atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ argumentus, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/2011 iš ieškovės priteisė nesumokėtą nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2007 m. iki 2010 m. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nepateikė duomenų, kaip buvo apskaičiuotas priteistas nuomos mokestis, ar jis pasikeitė, o jei pasikeitė, tai kaip, koks buvo jo dydis įvykdžius prievolę Finansų ministerijai. Be to, atsakovė nepateikė nė vienos sąskaitos faktūros, patvirtinančios, kad po 2009 m. trečiojo ketvirčio nuomos mokestis neapėmė tam tikros dalies Finansų ministerijai sumokėtos paskolos.

12030.

121Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012 taip pat pripažino ieškovės teisę reikalauti grąžinti į išankstinį nuomos mokestį investuotas lėšas. Teismo vertinimu, ieškovė, priėmusi Turto nuomos sutarties Nr. 1 sąlygas dėl nuomos mokesčio sudėtinių dalių ir sutikusi sumokėti Finansų ministerijai paskolą, šią sumokėjusi visa apimtimi iki Modernizavimo sutarties galiojimo pasibaigimo, priešingai nei teigia atsakovė, lėšas investavo į išankstinį nuomos mokestį, o ne į šilumos ūkio turtą, kas suteikia jai teisę reikalauti grąžinti į išankstinį nuomos mokestį investuotas lėšas. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, laikė pagrįstu ieškovės reikalavimą priteisti 468 334,67 Lt (135 639,10 Eur) iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ kaip kompensaciją, susijusią su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola.

12231.

123Teismas nustatė, kad reikalavimą dėl 239 475,33 Lt (69 356,85 Eur) priteisimo ieškovė kildina iš 2001 m. kovo 22 d. susitarimo dėl trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų perėmimo, kuriuo ji perėmė atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 1 666 975 Lt (482 789,33 Eur) trumpalaikį turtą ir 2 385 401 Lt (690 859,88 Eur) įsipareigojimus, t. y. 718 426 Lt (208 070,55 Eur) įsipareigojimų daugiau nei trumpalaikio turto. Ieškovės teigimu, nutraukus Turto nuomos sutartį Nr. 1 prieš terminą, 1/3 dalis perimtų finansinių įsipareigojimų sumos yra būsimas nuomos mokestis, grąžintinas ieškovei (CK 6.487 straipsnio 3,4 dalys).

12432.

125Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį, padarė išvadą, kad ieškovė, perimdama turtą, sutiko su atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ buvusiais įsipareigojimais ir būsimomis sąnaudomis. Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė, kad Modernizavimo sutarties galiojimo laikotarpiu tam tikra – 718 426 Lt (208 070,55 Eur) – įsipareigojimų dalimi būtų mažinamas ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ mokamas nuomos mokestis, kas patvirtintų šios sumos įskaitymą į nuomos mokestį ar leistų priskirti jį prie būsimo nuomos mokesčio. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ pareigos sumokėti jai 239 475,33 Lt (69 356,85 Eur) kompensaciją dėl perimto trumpalaikio turto ir įsipareigojimų skirtumo.

12633.

127Teismas nustatė, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovė buvo įpareigota perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą, tačiau iki 2012 m. gegužės 8 d., t. y. kol buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, ieškovė už atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ mokėjo nekilnojamojo turto mokestį – nuo 2010 m. birželio 2 d. iki 2012 m. birželio 30 d. ji sumokėjo 58 195,03 Lt (16 854,45 Eur). Teismas padarė išvadą, kad, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pripažinus turto perdavimą atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ nuo 2010 m. gegužės 31 d. pagrįstu, negali būti pateisinama situacija, kai atsakovė, nuo 2010 m. gegužės 31 d. valdanti turtą, gali išvengti nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo iki 2012 m. birželio 30 d., todėl nemokėdama šio mokesčio ji nepagrįstai praturtėjo (CK 6.242 straipsnio 1 dalis). Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad atsakovė privalo atlyginti ieškovei šios patirtas 58 195,03 Lt (16 854,45 Eur) išlaidas.

12834.

129Teismas, nagrinėdamas ieškovės reikalavimą dėl 1 930 770 Lt (

130559 189,64 Eur) kompensacijos priteisimo iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, nustatė, kad iš viso iki 2009 m. lapkričio mėn. susidarė 3 082,2 tūkst. Lt nepadengtų kuro ir vandens sąnaudų. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarime Nr. O3-96 dėl šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau – ir Metodika) pažymima, kad ji nustato šilumos bazinių kainų, šilumos kainų dedamųjų bei šilumos kainų skaičiavimo principus, kainodaros reikalavimus ir nustatymo tvarką (1 punktas). Vadovaujantis Metodikos 118 punktu, šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos tiekėjo ar Metodikos 51 ir 52 punktuose numatyto nepriklausomo šilumos gamintojo gautos papildomos pajamos arba patirtos, bet nepadengtos sąnaudos, susidariusios dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainų kintamąsias dedamąsias. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 7-222 dėl ieškovės tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 2.7 punktu, nusprendė 12 mėnesių laikotarpiui nustatyti nuo 2009 m. lapkričio 1 d. tiekiamos šilumos kainų dedamąsias (be PVM) ir 3 082,2 tūkst. Lt nepadengtas kuro sąnaudas, susidariusias dėl kuro faktinių kainų pasikeitimo, paskirstyti 24 mėn. laikotarpiui, nustatant šilumos kainas įskaičiuoti kainų skirtumą – 2,30 ct/kWh (0,67 ct/kWh). Be to, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009 m. spalio 29 d. nutarime Nr. O3-176 nustatė, kad 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 2.4 punktu, nepadengtas 20,4 tūkst. Lt sąnaudas, susidariusias dėl geriamojo vandens faktinių kainų pasikeitimo, paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui, nustatant karšto vandens kainas įvertintas kainų skirtumas – 0,14 Lt/kub. m (0,04 Eur/kub. m). Ieškovė teigia, dėl Modernizavimo sutarties ir Turto nuomos sutarties Nr. 1 nutraukimo nuo 2010 m. gegužės 30 d. ji spėjo tik iš dalies padengti kuro bei vandens sąnaudas, nesusigrąžintos nepadengtos kuro sąnaudos yra 1 922 500 Lt (556 794,49 Eur), vandens – 8 200 Lt (2 374,88 Eur). Teismas pažymėjo, kad atsakovės neįrodinėjo apskaičiuotos skolos dydžio neteisingumo.

13135.

132Teismas padarė išvadą, kad ieškovė dėl sutartinių santykių su atsakovėmis nutraukimo neteko galimybės padengti faktiškai patirtas kuro ir vandens sąnaudas, o atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“, tapusi šilumos tiekėja, priešingai – įgijo teisę gauti likusią dalį nepadengtų kuro ir vandens sąnaudų. Teismas nenustatė, kad šalys būtų susitarusios dėl reikalavimo perleidimo.

13336.

134Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalis, Metodikos 118 punktas įpareigoja šilumos tiekėją, skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainų kintamąsias dedamąsias, įvertinti ir gautas papildomas pajamas arba patirtas, bet nepadengtas sąnaudas, padarė išvadą, jog atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ perėjo reikalavimo teisė į nepadengtų kuro ir vandens sąnaudų padengimą. Taikydamas reikalavimo perleidimo (cesijos) institutą, teismas pripažino pagrįstu ieškovės reikalavimą priteisti 1 930 770 Lt (559 189,64 Eur) kompensaciją iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ dėl kuro ir vandens kainų skirtumo (CK 6.101 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

13537.

136Teismas laikė nereikšmingais atsakovių argumentus, kad Šilumos ūkio įstatymas nenustatė kompetencijos savivaldybei ar jos kontroliuojamai įmonei nustatyti šilumos kainas rinkose, kuriose realizuojama daugiau nei 10 mln. kWh šilumos per metus, todėl ji negalėjo įtraukti 2,30 ct/kWh (0,67 ct/kWh) priemokos į šilumos kainą vartotojams.

13738.

138Teismas nustatė, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. liepos 22 d. sprendimais nustatė atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ iš esmės tokias pačias šilumos kainas kaip ir ieškovei. Teismo teigimu, nustatant UAB „Miesto energija“ šiuo metu galiojančią šilumos kainą atsižvelgta į praėjusį laikotarpį nepadengtų kuro sąnaudų dydį (3082,2 tūkst. Lt), kurį Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 7-222 turėjo padengti visi vartotojai per 24 mėn., papildomai mokėdami 2,30 ct/kWh (0,67 ct/kWh). Savivaldybė nustatė šilumos kainas UAB „Ukmergės šiluma“ be nepadengtų kuro sąnaudų, tačiau nenurodė, kas ir kokiais terminais jas padengs. Dėl to teismas padarė išvadą, kad byloje esantys įrodymai patvirtino, jog atsakovė Ukmergės rajono savivaldybė, pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 2 punktą turinti įgaliojimus nustatyti šilumos bazines ir šilumos kainų dedamąsias kiekvienam tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, 2010 m. liepos 22 d. sprendimais Nr. 7-140, Nr. 7-141, Nr. 7-142 nustatydama šilumos energijos kainas atitinkamai Šventupės gyvenvietėje, Šilo teritorijoje ir Dainavos gyvenvietėje, į jas neįtraukė nepadengtų kuro ir vandens sąnaudų. Teismas pažymėjo, kad atsakovės nepaaiškino, kodėl, 2010 m. liepos 22 d. sprendimu nustatant šilumos kainas, nebuvo atsižvelgta į šias sąnaudas, kokios aplinkybės trukdė atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“, jei ji realizuotų daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją su bazinės kainos projekto teikimu, kaip to reikalauja Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 4 dalis. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“, įgijusi teisę padengti kuro ir vandens sąnaudas, pagal savo kompetenciją nesiimdama veiksmų į šilumos kainas įtraukti šias sąnaudas, negali išvengti prievolės kompensuoti šias išlaidas ieškovei.

13939.

140Teismas, nagrinėdamas reikalavimą įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės vartotojų skolas ir 1 292 175,01 Lt (374 239,75 Eur) kaip kompensaciją, susijusią su šiomis skolomis, nesutiko su ieškovės argumentu, kad po Modernizavimo sutarties ir Turto nuomos sutarties Nr. 1 nutraukimo ji neteko galimybės išieškoti vartotojų skolas, šilumos ūkio turto valdymą perdavus atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“, turi įvykti ir ieškovės teisių bei pareigų šilumos vartotojų atžvilgiu perkėlimas (CK 6.101 straipsnio 4 dalies 2 punktas, Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 38 dalis, 12 straipsnio 1 dalis).

14140.

142Teismas, įvertinęs CK 6.101 straipsnio 4 dalies 2 punktą, Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 38 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, taip pat aplinkybę, kad Modernizavimo sutartį ir Turto nuomos sutartį Nr. 1 atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei nutraukus 2010 m. gegužės 30 d. ir teismams pripažinus šį veiksmą teisėtu, ieškovė nustojo būti šilumos tiekėja, padarė išvadą, jog ši aplinkybė nepatvirtina, kad atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ įgijo besąlygišką reikalavimą šilumos vartotojams, todėl ji privalo ieškovei kompensuoti šią iš jos perimtą teisę visa apimtimi.

14341.

144Teismas nurodė, kad nė viena iš teisės normų, kuriomis rėmėsi ieškovė, nenurodo galimybės perkelti ieškovės reikalavimo teisę į vartotojų skolas atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“. Teismo vertinimu, atsakovė turi prievolę perimti reikalavimo teises į visas vartotojų skolas, susidariusias iki šilumos ūkio perėmimo. Teismas, sistemiškai vertindamas Šilumos ūkio 2 straipsnio 38 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, nurodė, jog minėtos nuostatos leido šilumos tiekėjui reikalauti atsiskaityti už šilumos tiekimą konkrečiu jos vykdomo šilumos tiekimo metu, bet ne tuo laikotarpiu, kai šilumą tiekia kitas šilumos tiekėjas.

14542.

146Teismas pažymėjo, kad ieškovė ir atsakovė Ukmergės rajono savivaldybė Modernizavimo sutarties 10.6.1 punktu susitarė, kaip bus sprendžiamas reikalavimo teisės perėmimas į visas vartotojų skolas nutraukus Modernizavimo sutartį, t. y. atsakovė įsipareigojo perimti reikalavimo teisę į vartotojų skolas, susidariusias tik per vienerius metus iki sutarties nutraukimo dienos. Dėl šios priežasties teismas pripažino, kad atsakovė Ukmergės rajono savivaldybė privalėjo perimti reikalavimo teises tik į tas vartotojų skolas, kurios susidarė nuo 2009 m. gegužės 30 d. iki 2010 m. gegužės 30 d., t. y. iki Modernizavimo sutarties nutraukimo.

14743.

148Teismas nustatė, kad vartotojų skolos ieškovei, susidariusios per vienerius metus iki Modernizavimo sutarties nutraukimo, yra 2 061 517,65 Lt (597 056,78 Eur). Ieškovė, reikšdama reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su vartotojų skolomis, priteisimo, kompensacijos dydį – 1 292 175,01 Lt, arba 374 239,75 Eur, – apskaičiavo 2014 m. rugpjūčio 31 d., todėl teismas padarė išvadą, jog 2014 m. rugpjūčio 31 d. vartotojai iš dalies padengė skolą ieškovei. Nesant byloje duomenų, kokia apimtimi buvo padengtos skolos, patenkančios į laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 30 d. iki 2010 m. gegužės 30 d., teismas, remdamasis protingumo principu, siekdamas apskaičiuoti ieškovei priklausančią kompensaciją už vartotojų skolas, susidariusias per vienerius metu iki Modernizavimo sutarties nutraukimo, ieškovės apskaičiuotą 1 292 175,01 Lt (374 239,75 Eur) skolos dydį padalijo iš viso sutarties galiojimo laikotarpio (10 metų), todėl ieškovei iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė 129 217,50 Lt (37 423,97 Eur).

14944.

150Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė įpareigotina perimti iš ieškovės vartotojų skolas, susidariusias nuo 2009 m. gegužės 30 d. iki 2010 m. gegužės 30 d., nustatant 14 dienų terminą UAB „Ukmergės šiluma“ šiam įpareigojimui įvykdyti, bei nurodė, kad jo neįvykdžius atsakovei skiriama 1 000 Lt (289,62 Eur) dydžio bauda už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas.

15145.

152Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio, Energijos išteklių rezervinio kuro atsargų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu (galiojusių iki 2012 m. gegužės 9 d.), nuostatas, padarė išvadą, kad ieškovė reikalavimą dėl įpareigojimo perimti rezervinį kurą ir 1 163 801,21 Lt (337 060,13 Eur) kompensacijos už perimtas rezervinio kuro atsargas grindė įstatymo nustatyta pareiga kaupti rezervinį kurą. Atsižvelgdamas į minėtą teisinį reglamentavimą, teismas laikė šias atsargas vientisu būtinu kompleksu su turtu, reikalingu nepertraukiamam šilumos energijos tiekimui vykdyti, perduotinu atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ po Modernizavimo sutarties nutraukimo.

15346.

154Faktas, kad atsakovių valdomas šilumos ūkis vykdė veiklą ir be rezervinio kuro, likusio pas ieškovę, teismo vertinimu, nepaneigė išvados dėl atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ perduotino šilumos ūkio vientisumo. Teismo teigimu, atsakovės neįrodė, kad rezervinio kuro įsigijimo išlaidos buvo įskaičiuotos į vartotojams nustatytą šilumos kainą, taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog kuras įsigytas didesne nei rinkos kaina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis). Dėl nurodytų priežasčių teismas pripažino, kad atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ privalo perimti iš ieškovės rezervinį kurą, sumokėti už jį 1 163 801,21 Lt (337 060,13 Eur), nustatė 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti bei nurodė, kad neįvykdžiusiai šio sprendimo atsakovei skiriama 1 000 Lt (289,62 Eur) dydžio bauda už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas.

15547.

156Teismas, nagrinėdamas ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės karšto vandens skaitiklius ir priteisti ieškovei 555 883,80 Lt (160 995,08 Eur) (neįskaitant PVM) kaip kompensaciją už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas, nustatė, kad ieškovė, vykdydama Modernizavimo sutartį, vartotojų patalpose įrengė 7 192 vnt. karšto vandens skaitiklių, šie po sutarties nutraukimo buvo perimti atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ kartu su kitu turtu. Ieškovės teigimu, atsakovė, išvengusi būtinybės įrengti savo apskaitos prietaisus ir juos perėmusi iš ieškovės, nepagrįstai praturtėjo 555 883,80 Lt (160 995,08 Eur).

15748.

158Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad nuo 2010 m. gegužės 31 d. atsakovė tapo vienintele šilumos ir karšto vandens tiekėja Ukmergėje ir Ukmergės rajone. Šiai veiklai vykdyti iš ieškovės buvo perimtas turtas, turintis užtikrinti sklandų šilumos ūkio funkcionavimą ir vartotojų aprūpinimą šilumos energija. Teismas padarė išvadą, kad karšto vandens skaitikliai, nutraukus Modernizavimo sutartį, atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ buvo perimti kartu su kitu turtu kompleksiškai, be jų atsakovė negalėtų organizuoti šilumos ūkio veiklos. Atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“, teigdama, kad ji nėra perėmusi ieškovei priklausančių skaitiklių, nepaaiškino, kaip šilumos ūkis galėtų funkcionuoti be šių apskaitos prietaisų.

15949.

160Teismas, įvertinęs bylos įrodymus, nustatė, kad apskaitos prietaisai ieškovės buvo pradėti montuoti 2009 m., jie tinka naudoti iki 2015 m.; atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ ieškovės sumontuotus skaitiklius vartotojų butuose savo iniciatyva ir ieškovei nesutinkant pradėjo keisti po 2013 m. rugpjūčio 2 d.; atsakovė pakeitė 1 378 skaitiklius.

16150.

162Teismas padarė išvadą, kad perėmusi apskaitos prietaisus atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ jais naudojosi tiekdama karštą vandenį ir taip išvengė būtinybės juos įrengti vartotojų patalpose. Vėlesnis masinis skaitiklių keitimo faktas atsakovės iniciatyva nepaisant jų pakeitimo būtinumo nepaneigė šių prietaisų perėmimo iš ieškovės po Modernizavimo sutarties nutraukimo, taip pat naudojimosi jais kaip neatsiejama šilumos ūkio dalimi. Teismo vertinimu, skaitiklių keitimas, atsakovei neįrodžius jų eksploatavimo netinkamumo, neatleido jos nuo pareigos atlyginti ieškovei šių prietaisų įsigijimo ir sumontavimo sąnaudas, t. y. 555 883,80 Lt (160 995,08 Eur). Teismas ieškovės reikalavimą nustatyti 14 dienų šių prietaisų perdavimo terminą laikė netikslingu, nes atsakovė UAB ,,Ukmergės šiluma“ iki skaitiklių keitimo naudojosi ieškovei priklausančiais apskaitos prietaisais, t. y. faktiškai perėmė skaitiklius.

16351.

164Teismas, tenkinęs dalį ieškovės pareikštų reikalavimų, atsižvelgdamas į tai, kad dalis ieškovės prašomų sumų buvo priteista solidariai iš abiejų atsakovių, o dalis – tik iš vienos atsakovės, sprendė, kad 6 proc. dydžio procesinės palūkanos, skaičiuotinos nuo 2 427 015,33 Eur, priteistinos solidariai iš abiejų atsakovių, o 6 proc. dydžio procesinės palūkanos, skaičiuotinos nuo 1 247 162,36 Eur, – tik iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“.

16552.

166Teismas, remdamasis CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis, Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintomis teisingumo ministro kartu su advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, atsižvelgdamas į ginčo sudėtingumą, apimtį, šalis, taip pat į tai, kad ieškinys tenkintinas 82 proc. (patenkintų solidariai reikalavimų dalis sudaro 66 proc. visų patenkintų reikalavimų), ieškovei priteisė iš abiejų atsakovių po 12 963,15 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 13 355,97 Eur, iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ – 1 420,85 Eur, o trečiajam asmeniui iš abiejų atsakovių po 474,77 Eur ir iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 489,15 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

167III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16853.

169Atsakovės Ukmergės rajono savivaldybė ir UAB „Ukmergės šiluma“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalis, kuriomis ieškovės ieškinys atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei ir/ar UAB „Ukmergės šiluma“ buvo patenkintas, ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atsakovėms Ukmergės rajono savivaldybei ir UAB „Ukmergės šiluma“ atmesti, skirti nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, priteisti iš ieškovės atsakovėms bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

17053.1.

171Teismas netinkamai aiškino ir pritaikė Modernizavimo sutarties 10.6.1 punktą, kadangi Modernizavimo sutartis nuo 2010 m. gegužės 30 d. nepasibaigė nei vienu iš 10.6.1 punkte nurodytų sutarties galiojimo prieš terminą pasibaigimo pagrindų. Modernizavimo sutarties galiojimas pasibaigė CK 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y. ieškovei sistemingai netinkamai vykdžius sutartį, kuris buvo esminis sutarties pažeidinėjimas. Tuo tarpu, teismas nepagrįstai nevertino Modernizavimo sutarties pasibaigimo aplinkybių.

17253.2.

173Teismas netinkamai aiškino išsinuomoto daikto pagerinimo sampratą, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Teismas sprendime apsiribojo teiginiu, jog galimybės atskirti į šilumos ūkį investuotas lėšas nuo bendros turto masės, buvusios iki investicijų, neįmanoma. Nagrinėjamoje byloje buvo svarbu nustatyti, ar atsakovių ieškovei išnuomotas turtas yra pagerintas.

17453.3.

175Teismas nenurodė, kokie (kurie) ieškovės atlikti darbai laikytini išnuomotų daiktų pagerinimu CK 6.501 straipsnio 1 dalies prasme. Teismas nenurodė, dėl kokių ieškovės atliktų darbų ir kaip realiai pagerinti nuomos daiktai, neatskyrė, kurie darbai pagerino nuomos daiktus, o kurie buvo įvykdyti dėl to, kad ieškovė siekė pritaikyti katilinių, administracines patalpas ir kitą turtą savo veiklai, iš kurio buvo gauta ekonominės naudos. Teismas neanalizavo ieškovės atliktų darbų apimties ir pobūdžio bei nenustatė, kokie darbai buvo reikalingi daiktų būklės palaikymui, kokie atitiko tik ieškovės poreikius, kokie pripažintini daikto pagerinimu.

17653.4.

177Teismas netyrė bylai svarbių aplinkybių ir sprendime nepasisakė dėl atsakovių argumentų, jog nuomotoja nebuvo davusi leidimo nuomininkei atlikti daiktų pagerinimus. Be to, turto nuomos sutartys Nr. l ir Nr. 3 nenustatė nuomotojų pareigos atlyginti ieškovei, kaip nuomininkei, jos padarytus turto pagerinimus. Apeliantės Modernizavimo sutarties bei turto nuomos sutarčių nuostatas aiškindamos ir taikydamos kartu su CK 6.501 straipsniu, daro išvadą, kad visiems konkretiems išsinuomoto turto pertvarkymo darbams atlikti ieškovė, kaip nuomininkė, turėjo gauti nuomotojų UAB „Ukmergės šiluma“ bei UAB „Dainavos energetika“ konkretų ir detalų leidimą, iš kurio turinio kiekvienu atveju turėtų būti aišku, kokios apimties turto pagerinimus nuomotojos leidžiama atlikti ieškovei.

17853.5.

179Ieškovė nenurodė, dėl kokių atliktų statybos remonto darbų ir kaip realiai pagerintas nuomos objektas, neatskyrė, kurie darbai pagerino išsinuomotą turtą, o kurie buvo vykdyti dėl to, kad nuomininkė siekė prisitaikyti išsinuomotą turtą savo veiklai, iš kurios buvo gauta ekonominės naudos. Ieškovės pateikti teismui įrodymai patvirtina tik aplinkybę, kad ieškovė nurodytas medžiagas įsigijo, tam tikrus darbus atliko, tačiau pats medžiagų, prekių įsigijimo faktas nepatvirtina, kad jos buvo panaudotos būtent konkretaus išsinuomoto daikto pagerinimui. Ieškovė turėjo pateikti įrodymus, kokie konkretūs daiktų gerinimo darbai buvo atlikti, kokios jų apimtys, kokios medžiagos kiekvienam konkrečiam darbui buvo panaudotos, koks jų kiekis ir kaina. Ieškovė neįrodė, jog ji turėjo būtinas išsinuomoto turto pagerinimo išlaidas.

18053.6.

181Teismas nepagrįstai sprendimą grindė A. R. Turto vertinimo ataskaita, nes jos turinys laikytinas prieštaringu, išvados neatsiranda iš tyrimo eigos, kelia pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų ir teismas nepagrįstai atsisakė skirti ekspertę.

18253.7.

183Teismas, priteisdamas ieškovei iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 135 639,10 Eur (468 334,67 Lt) kaip kompensaciją, susijusią su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola, netinkamai aiškino teisės normas ir netinkamai ištyrė bei nustatė bylos aplinkybes. Šalims sutarus nuomos mokestį mokėti taip, kaip nurodyta CK 6.487 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta konkrečia pinigų suma, kuri būtų mokama iš karto, toks nuomos mokestis būtų laikomas avansiniu, tačiau nagrinėjamu atveju tokios sutarties sąlygos šalys nebuvo susitarę. Turto nuomos sutartyje Nr. l ieškovė ir atsakovė susitarė, kad turto nuomos mokestis bus sudėtinis, o sudėtines dalis išvardina sutarties 5.2 punktas, sutarties 5.3 punkte išvardinama turto nuomos mokesčio sudėtinių dalių apskaičiavimo tvarka, kuri nėra pastovi, kintama priklausomai nuo kiekvienos iš mokėtinų sudėtinių dalių tam tikrų aplinkybių.

18453.8.

185Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 16 854,45 Eur (58 195,03 Lt) kaip kompensaciją už ieškovės už atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ sumokėtą nekilnojamojo turto mokestį, nes pati ieškovė 2010-2012 metais, ginčydama atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės sprendimą dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo ir iki 2012 m. birželio mėn. neperdavusi 16 turto vienetų atsakovės nuosavybėn, prisiėmė riziką dėl neigiamų pasekmių.

18653.9.

187Teismas nepagrįstai priteisė solidariai iš atsakovių 559 189,64 Eur (1 739 197,52 Lt) kaip tiesioginių nuostolių, patirtų dėl atsakovių pareigos perimti darbuotojus nevykdymo. Sistemiškai aiškinant Modernizavimo sutarties kartu su ikisutartinių santykių metu šalių pateiktų dokumentų bei Turto nuomos sutarties Nr. 1 turinį, nėra pagrindo sutikti su teismo išvada, jog atsakovių įsipareigojimai perimti ieškovės darbuotojus turi būti įvykdyti nepriklausomai nuo sutarties pasibaigimo pagrindo. Ieškovė dėl savo pačios kaltų veiksmų neatleido darbuotojų, nesutiko leisti darbuotojams įsidarbinti UAB „Ukmergės šiluma“, todėl patyrė galimus nuostolius, kurių atsakovės neturi pareigos atlyginti. Teisės aktai bei tarp ieškovės ir atsakovių sudaryti susitarimai neįpareigojo apeliančių ir UAB „Dainavos energetika“ atleisti iš darbo savo darbuotojus tam, kad būtų įdarbinti ieškovės pasirinktu laiku pas ieškovę dirbę asmenys.

18853.10.

189Teismo išvada, kad atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“, įsigijusi teisę padengti kuro ir vandens sąnaudas, nesiimdama jos kompetencijoje esančių veiksmų į šilumos kainas įtraukti šias sąnaudas, negali išvengti prievolės kompensuoti šias išlaidas ieškovei, patvirtina atsakovių teiginius, jog teismas neatskleidė bylos esmės šioje dalyje.

19053.11.

191Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 129 217,50 Lt kompensaciją, susijusią su vartotojų skolomis, įpareigojant perimti skolas. Ieškovės reikalavimo teisės į vartotojus perkėlimas atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ yra neteisėtas ir nepagrįstas, sudarantis sąlygas ieškovei nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita.

19253.12.

193Teismo sprendimas patenkinti ieškovės reikalavimą dėl 1 163 801,21 Lt kompensacijos už perimtas rezervinio kuro atsargas priteisimo priimtas tenkinant išimtinai ieškovės siekį nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita, pažeidžiant atsakovės bei šilumos vartotojų interesus atitinkamai gaminti ir gauti šilumos energiją mažiausiomis sąnaudomis, nes tenkinant ieškovės reikalavimą nebuvo paisoma nei atsakovės poreikio įsigyti iš ieškovės kurą, nei atsakovei perduodamo kuro rūšies, nomenklatūros, kainų ir pan.

19453.13.

195Teismas, patenkindamas ieškovės reikalavimą dėl 160 995,08 Eur kompensacijos už karšto vandens skaitiklių įrengimą priteisimo, nepagrįstai darė išvadą, kad atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ jau faktiškai yra perėmusi ieškovei nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius, todėl ieškovei priteistina reikalaujama suma. Iki teismo sprendimo priėmimo atsakovė yra pakeitusi virš trečdalio ieškovės skaitiklių naujais karšto vandens skaitikliais ir nurodžiusi ieškovei pasiimti nebenaudojamus skaitiklius. Atsakovei gaunant pajamas, kurias jai sukuria ir ieškovei priklausantys karšto vandens skaitikliai, suteikia ieškovei teisę reikalauti grąžinti dalį atsakovės gautų pajamų, kurias įgijo naudodamasi ieškovei priklausančiais skaitikliais, bet ne reikalauti įpareigoti atsakovę nusipirkti ieškovės skaitiklius.

19654.

197Ieškovė UAB „Miesto energija“ prašo atsakovių apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

19854.1.

199Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė Modernizavimo sutarties 10.6.1 punkto nuostatą.

20054.2.

201Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas netyrė, ar egzistuoja CK 6.501 straipsnio taikymo sąlygos.

20254.3.

203Apeliantės nepagrįstai kvestionuoja ieškovės atlikto išnuomoto turto pagerinimo faktą. Tai, kad išnuomotas turtas buvo pagerintas, patvirtina šilumos ūkio rodiklių teigiami pokyčiai po ieškovės atliktų pagerinimų. Apeliantės nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių pagerinimų atlikimo faktą.

20454.4.

205Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas neįvertino, jog išnuomoto turto pagerinimams atlikti nebuvo duoti nuomotojų UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ leidimai.

20654.5.

207Apeliantės klaidingai nurodo, esą teismas nevertino, kokios išlaidos buvo būtinos renovuojant ieškovės išsinuomotą turtą bei to, kad neva ieškovės pateikti įrodymai dėl prekių įsigijimo fakto nepatvirtina, jog šios prekės buvo panaudotos būtent konkretaus išsinuomoto daikto pagerinimui.

20854.6.

209Apeliantės klaidingai nurodo, esą teismas nevertino, kad ieškovė papildomas (Investicijų grafike nenumatytas) investicijas atliko savo rizika, dėl ko nėra pagrindo jų kompensuoti.

21054.7.

211Apeliantės nepagrįstai teigia, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovės būtų sutikusios ir derinusios ieškovės atliekamas papildomas investicijas.

21254.8.

213Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas, nuspręsdamas priteisti kompensaciją už ieškovės atliktas investicijas, nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog Modernizavimo sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės.

21454.9.

215Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog ieškovė įvairiais būdais yra susigrąžinusi į išsinuomoto turto pagerinimą ir naujo turto sukūrimą (įsigijimą) investuotas lėšas.

21654.10.

217Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas sprendimą grindė Turto vertinimo ataskaita, kurios turinys yra prieštaringas, išvados neatsiranda iš tyrimo eigos, kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Apeliantės nepagrįstai teismą laiko šališku, nes pastarasis netenkino apeliančių teiktų prašymų skirti ekspertizę byloje.

21854.11.

219Teismas, išanalizavęs byloje pateiktus dokumentus, padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą dėl Finansų ministerijai grąžintos paskolos pripažinimo avansiniu nuomos mokesčiu pagal Turto nuomos sutartį Nr. 1.

22054.12.

221Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad galutinai atsakovės naudai išsprendus ginčą dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo, atsakovė privalo atlyginti ieškovei jos patirtas 58 195,03 Lt nekilnojamojo turto mokesčio išlaidas, nes pripažino, jog laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. birželio 30 d. nemokėdama nekilnojamojo turto mokesčio valstybei ji nepagrįstai praturtėjo (CK 6.242 straipsnio 1 dalis).

22254.13.

223Teismas, spręsdamas dėl ieškovės reikalavimo priteisti 559 189, 64 Eur (1 739 197, 52 Lt) tiesioginių nuostolių, patirtų dėl atsakovių pareigos perimti darbuotojus nevykdymo, dėl atsakovių pareigos perimti darbuotojus, pagrįstai rėmėsi Modernizavimo sutarties 4.2.4 punktu, Turto nuomos sutarties Nr. 1 6.1.4 punktu ir atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės faktiniu elgesiu, kuriuo Ukmergės rajono savivaldybė pripažino savo įsipareigojimus pagal Modernizavimo sutarties 4.2.4 punktą.

22454.14.

225Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovės reikalavimo priteisti kompensaciją dėl kuro ir vandens kainų skirtumo yra nepagrįsti, nes teismas tinkamai įvertino bylos faktinės aplinkybes, šilumos tiekėjų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“, įgijusi teisę padengti kuro ir vandens sąnaudas, nesiimdama jos kompetencijoje esančių veiksmų į šilumos kainas įtraukti šias sąnaudas, negali išvengti prievolės kompensuoti šias išlaidas ieškovei.

22654.15.

227Teismas pagrįstai įpareigojo atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti ieškovės vartotojų skolas ir pagrįstai priteisė ieškovei su tuo susijusią kompensaciją.

22854.16.

229Teismas, teisingai nustatęs bylos aplinkybes ir tinkamai taikydamas teises normas, pagrįstai įpareigojo atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti rezervinio kuro atsargas ir pagrįstai ieškovei priteisė su tuo susijusią kompensaciją.

23054.17.

231Teismas pagrįstai iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė ieškovei kompensaciją už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas.

23254.18.

233Apeliančių prašymas dėl ekspertizės skyrimo yra nepagrįstas.

23455.

235Trečiasis asmuo UAB „Energijos taupymo centras“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

23655.1.

237Teismas pagrįstai iš apeliančių solidariai priteisė 1 696 039,45 Eur (5 856 085 Lt) kompensaciją už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius ir 227 269,46 Eur (784 716 Lt) kompensaciją už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą.

23855.2.

239Teismas tinkami aiškino ir taikė Modernizavimo sutarties 10.6.1 punktą, apeliantės neįrodė ir nepagrindė nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde, jog Modernizavimo sutarties nutraukimo pagrindas nepatenka į Modernizavimo sutarties 10.6.1 punkto taikymo apimtį.

24055.3.

241Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai ieškinį tenkino remdamasis CK 6.501 straipsniu, nes nagrinėjamu atveju buvo visos CK 6.501 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos.

24255.4.

243Papildomų investicijų pagrindu ieškovės naujai sukurtas (įgytas) turtas buvo perduotas apeliantėms, todėl teismas pagrįstai nusprendė, kad investicijos turi būti kompensuotos.

24455.5.

245Apeliantės nepagrįstai laiko, jog teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog Modernizavimo sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės. Investuotojai turi būti kompensuota už padarytas investicijas, jei sutartis bus nutraukta nepasibaigus Modernizavimo sutarties terminui nepriklausomai nuo to, kuri iš šalių bus atsakinga už sutarties nutraukimą.

24655.6.

247Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantės nepateikė įrodymų ir argumentų, dėl kurių nebūtų galima remtis ieškovės pateikta Turto vertinimo ataskaita.

24855.7.

249Apeliantės nepagrįstai nurodo, jog šalys nebuvo sutarusios dėl avansinio nuomos mokesčio. Turto nuomos sutarties Nr. 1 5.2 punkte buvo nustatyta, kad nuomos mokestį sudaro ilgalaikės paskolos grąžinimas (ir palūkanos) pagal Finansų ministerijos paskolos sutartį su UAB „Ukmergės šiluma“. Ši nuostata nebuvo panaikinta, pakeista ar kitaip modifikuota.

25055.8.

251Teismas, nagrinėdamas ieškovės reikalavimą dėl 16 854,45 Eur (58 195,03 Lt) kompensacijos už ieškovės sumokėtą nekilnojamojo turto mokestį priteisimo, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, tinkamai nustatė ir tinkamai teisiškai kvalifikavo faktines aplinkybes dėl nekilnojamojo turto mokesčio.

25255.9.

253Teismas pagrįstai iš apeliančių solidariai priteisė 503 706,42 Eur (1 739 197,52 Lt) tiesioginių nuostolių, patirtų dėl apeliančių pareigos perimti darbuotojus neįvykdymo, atlyginimą.

25455.10.

255Teismas pagrįstai pripažino, kad dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo ieškovė tik iš dalies padengė kuro ir vandens sąnaudas, o liko nepadengtos 1 922 500 Lt sąnaudos kurui ir 8 200 Lt sąnaudos vandeniui. Teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantė UAB „Ukmergės šiluma“, tapusi šilumos tiekėja, įgijo teisę iš šilumos ir karšto vandens vartotojų gauti likusią dalį nepadengtų kuro ir vandens sąnaudų, dėl ko apeliantei UAB „Ukmergės šiluma“ perėjo reikalavimo teisė į nepadengtų kuro ir vandens sąnaudų atlyginimą.

25655.11.

257Teismas pagrįstai iš apeliantės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė 37 423,97 Eur (129 217,50 Lt) kompensaciją, susijusią su vartotojų skolomis, įpareigojo apeliantę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės vartotojų skolas, nustatant 14 dienų terminą šiam įsipareigojimui įvykdyti.

25855.12.

259Teismas pagrįstai iš apeliantės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė 337 060,12 Eur (1 163 801,21 Lt) kompensaciją už perimtas rezervinio kuro atsargas, taip pat pagrįstai įpareigojo apeliantę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės rezervinį kurą per 14 dienų.

26055.13.

261Teismas, teisingai nustatęs bylos aplinkybes ir tinkamai taikydamas teisės normas, pagrįstai iš apeliantės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė 160 995,08 Eur (555 883,80 Lt) kompensaciją už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas.

26255.14.

263Apeliančių prašymas dėl ekspertizės skyrimo netenkintinas.

264IV. Apeliacinės instancijos teismo ir kasacinio teismo nutarčių esmė

26556.

266Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atsakovių apeliacinį skundą, 2016 m. vasario 5 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą:

26756.1.

268panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteista 135 639,10 Eur kaip kompensacija, susijusi su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola, ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė;

26956.2.

270panaikino sprendimo dalį, kuria solidariai iš abiejų atsakovių priteista 503 706,42 Eur kaip ieškovės tiesioginių nuostolių, patirtų dėl atsakovių pareigos perimti darbuotojus neįvykdymo, atlyginimas, ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė;

27156.3.

272panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteista

273559 189,64 Eur kaip kompensacija dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė;

27456.4.

275panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteista 37 423,97 Eur kaip kompensacija, susijusi su vartotojų skolomis, įpareigojant atsakovę perimti iš ieškovės vartotojų skolas, nustatant 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti bei nurodant, kad neįvykdžiusiam šio sprendimo asmeniui skirtina 289,62 Eur dydžio bauda už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas, ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė;

27656.5.

277panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteista

278337 060,12 Eur kaip kompensacija už perimtas rezervinio kuro atsargas, įpareigojant atsakovę perimti iš ieškovės rezervinį kurą, nustatant 14 dienų terminą šiam įpareigojimui įvykdyti bei nurodant, kad neįvykdžiusiam šio sprendimo asmeniui skiriama 289,62 Eur dydžio bauda už kiekvieną dieną, kol sprendimas bus įvykdytas, ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė;

27956.6.

280panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteista

281160 995,08 Eur (neįskaitant PVM) kaip kompensacija už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas, ir dėl šios dalies priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė;

28256.7.

283panaikino sprendimo dalį, kuria solidariai iš abiejų atsakovių priteistos 6 proc. dydžio palūkanos, skaičiuojamos nuo 2 427 015,33 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir priteisė solidariai iš abiejų atsakovių 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo 1 923 308,91 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

28456.8.

285panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteistos 6 proc. dydžio palūkanos, skaičiuojamos nuo 1 247 162,36 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir priteisė iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo 16 854,45 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

28656.9.

287panaikino sprendimo dalį, kuria ieškovei iš abiejų atsakovių priteista po 12 963,15 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 13 355,97 Eur, ir priteisė ieškovei iš abiejų atsakovių po 10 136,70 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 224,43 Eur;

28856.10.

289panaikino sprendimo dalį, kuria iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ priteista 1 420,85 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, ir priteisė iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ 4 499,35 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo;

29056.11.

291panaikino sprendimo dalį, kuria trečiajam asmeniui iš abiejų atsakovių priteista po 474,77 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 489,15 Eur, ir priteisė trečiajam asmeniui iš atsakovių po 373,45 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 7,54 Eur;

29256.12.

293panaikino sprendimo dalį, kuria valstybei priteista iš atsakovių po 9,40 Eur pašto išlaidų, iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 9,68 Eur pašto išlaidų, o iš ieškovės – 6,25 Eur pašto išlaidų atlyginimo, ir priteisė valstybei iš atsakovių po 9,90 Eur pašto išlaidų, iš ieškovės – 14,93 Eur pašto išlaidų atlyginimo;

29456.13.

295kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą;

29656.14.

297priteisė iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ 583,97 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo; iš atsakovių ieškovei po 1 425 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo; iš atsakovių trečiajam asmeniui po 284,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

29857.

299Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovės ir atsakovių kasacinius skundus, 2016 m. spalio 27 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties dalį pakeitė, dalį panaikino, dalį paliko nepakeistą:

30057.1.

301panaikino nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalis, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ solidariai iš atsakovių Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ priteista 1 696 039,45 Eur kompensacija už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius ir 227 269,46 Eur kompensacija už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą, ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui;

30257.2.

303panaikino nutarties dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalis, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ iš atsakovės UAB „Ukmergės energija“ priteista 135 639,10 Eur kompensacija, susijusi su Finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola, 559 189,64 Eur kompensacija dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, ir dėl šios bylos dalies paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą;

30457.3.

305panaikino nutarties dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalis, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ iš atsakovės UAB „Ukmergės energija“ priteista 337 060,12 Eur kompensacija už perimtas rezervinio kuro atsargas ir 160 995,08 Eur kompensacija už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas, ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui;

30657.4.

307panaikino nutarties dalį, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ iš atsakovių Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ priteistos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, perskirstytos pirmosios instancijos teisme šalių patirtos ir priteistos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos;

30857.5.

309kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.

310V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31158.

312Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

313Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir joje spręstinų klausimų

31459.

315Byloje nagrinėjamas ginčas dėl kompensacijos už turtinį kompleksą (šilumos ūkio pagerinimus, naujai sukurtą (įgytą) turtą, rezervinio kuro atsargas ir karšto vandens apskaitos prietaisus) dydžio nustatymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovės ir atsakovių kasacinius skundus, 2016 m. spalio 27 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalis, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ solidariai iš atsakovių Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ priteista 1 696 039,45 Eur kompensacija už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius ir 227 269,46 Eur kompensacija už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą, panaikino nutarties dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalis, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ iš atsakovės UAB „Ukmergės energija“ priteista 337 060,12 Eur kompensacija už perimtas rezervinio kuro atsargas ir 160 995,08 Eur kompensacija už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas, ir perdavė šias bylos dalis iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Taip pat kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ iš atsakovių Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ priteistos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, perskirstytos pirmosios instancijos teisme šalių patirtos ir priteistos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos.

31660.

317Kasacinis teismas, spręsdamas dėl kompensacijos už šilumos ūkio pagerinimus ir naujai sukurtą (įgytą) turtą, sutiko su atsakovių kasacinio skundo argumentais, kad teismai, siekdami tinkamai nustatyti ieškovės atliktų investicijų į šilumos ūkio turto pagerinimą dydį, šio turto pagerinimų vertę, byloje esant tik vienam šilumos ūkio turto vertę nurodančiam įrodymui – ieškovės pateiktai Turto vertinimo ataskaitai Nr. 10A0-1308-0009, o atsakovių pateiktų turto vertinimo ataskaitų byloje nevertinus dėl jose padarytų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimų pažeidimų, atsižvelgdami į byloje nagrinėjamų klausimų sudėtingumą ir specifiškumą, turėjo paskirti ekspertizę. Kasacinis teismas konstatavo, kad bylą nagrinėję teismai padarė pagrįstą išvadą, jog, ieškovei įvykdžius pareigą modernizuoti, renovuoti šilumos ūkį bei atlikti investicijas, tokios investicijos, Modernizavimo sutarčiai pasibaigus prieš terminą, nepriklausomai nuo sutarties pasibaigimo pagrindo, privalo būti kompensuotos. Kasacinis teismas nurodė, kad teismai, spręsdami dėl ieškovei priteistinos kompensacijos dydžio, netinkamai taikė įrodinėjimo procesą ir ekspertizės atlikimą reglamentuojančias teisės normas, todėl šią bylos dalį grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31861.

319Kasacinis teismas, spręsdamas dėl kompensacijos, susijusios su rezervinio kuro atsargomis ir karšto vandens apskaitos prietaisais, pripažino pagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvadas dėl rezervinio kuro ir karšto vandens apskaitos prietaisų, kaip vientiso šilumos ūkio turtinio komplekso, vertinimo pagal CK 1.110 straipsnio 2 dalį, tačiau sprendė, kad pirmosios instancijos teismas, padaręs pagrįstą išvadą dėl šio turto, kaip šilumos ūkio, vientisumo, galimai nepagrįstai priteisė ieškovei kompensacijas už šį turtą atskirai nuo kompensacijų už investicijas į išnuomotą ir naujai sukurtą (įgytą) turtą. Kasacinis teismas nurodė, kad šilumos ūkis (visos jo sudedamosios dalys), kaip turtinis kompleksas, turi būti vertinamas bendrai, nustatant bendrą šio turtinio komplekso (investicijų į jį) vertę. Konstatavęs, kad, siekiant tinkamai nustatyti ieškovės investicijų į išnuomotą ir naujai sukurtą (įgytą) turtą, jų pagrindu atliktų pagerinimų vertę, byloje turėtų būti paskirta teismo ekspertizė, kasacinis teismas sprendė, kad ekspertizės metu, nustatant minėtų investicijų (šilumos ūkio turto) ir jų pagrindu atlikto turto pagerinimų vertę, taip pat turi būti atsižvelgta ir į rezervinio kuro atsargų bei karšto vandens apskaitos skaitiklių vertę. Kasacinis teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kompensacijos už rezervinio kuro atsargas ir karšto vandens apskaitos skaitiklius, netinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias energijos tiekėjo pareigas kaupti rezervinio kuro atsargas ir vartotojų patalpose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus, taip pat reglamentuojančias turtinį kompleksą, kaip civilinių teisių objektą, todėl nurodytą apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį panaikino ir šią bylos dalį grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32062.

321Kasacinis teismas nagrinėjamoje byloje nustatė visų sąlygų, būtinų turto pagerinimo išlaidoms kompensuoti, egzistavimą (kasacinio teismo nutarties 110, 114, 116 punktai), o bylos dalį perdavė apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo tik dėl kompensacijos dydžio nustatymo (šios nutarties 59-61 punktai).

32263.

323Kasacinis teismas pripažino ieškovės teisę į šilumos ūkio (visų jo sudedamųjų dalių), kaip turtinio komplekso, pagerinimo kompensavimą, o grąžindamas bylos dalį apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo nurodė paskirti byloje teismo ekspertizę, siekiant tinkamai nustatyti ieškovės investicijų į išnuomotą ir naujai sukurtą (įgytą) turtą, jų pagrindu atliktų pagerinimų vertę. Kasacinis teismas pažymėjo, kad nors teismų ištirta ir įvertinta Turto vertinimo ataskaita atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimus, tačiau ji nėra pakankamas įrodymas, pagrindžiantis kompensacijų dydį, nes joje nustatyta tik atsakovėms perduoto šilumos ūkio turto vertė šio turto perdavimo atsakovėms momentu, tačiau nenustatyta, kokia šilumos ūkio turto vertė buvo Modernizavimo ir Turto nuomos sutarčių sudarymo momentu (Šilumos ūkio įstatymo 37 straipsnio 3 dalis), koks yra šilumos ūkio turto (turtinio komplekso) vertės skirtumas, kiek šio turto vertė padidėjo dėl ieškovės atliktų investicijų, koks yra turto nusidėvėjimas.

32464.

325CPK 362 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausias bendrosios kompetencijos teismų sistemos grandies teismas, todėl, bylą grąžinus nagrinėti pakartotinai, privalu tiek laikytis jo išaiškinimų konkrečioje byloje, tiek atsižvelgti į pagrindus ir argumentus, kuriais remiantis buvo panaikinti žemesnės instancijos teismų sprendimai ar nutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2011; 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373-687/2015; kt.).

32665.

327Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai kasacinis teismas panaikina skundžiamą teismo sprendimą (nutartį) ir perduoda bylą žemesnės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai kasacinio teismo nutartyje paprastai gali būti nurodoma, kaip reikia aiškinti atitinkamą teisės normą, kokias faktines aplinkybes privalu aiškintis, kokius procesinius veiksmus reikia atlikti. Tokie teismo išaiškinimai ir motyvai nereiškia, kad kasacinis teismas nurodo žemesnės instancijos teismui, kaip išspręsti bylą, tačiau pagal CPK 362 straipsnio 2 dalį įpareigoja teismą teisingai išaiškinti ir taikyti ginčo santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas, jeigu būtina – dar kartą analizuoti bylos medžiagą, pakartotinai tirti ir vertinti bylos faktus, o tai (įrodymų vertinimas) išlieka žemesnės instancijos teismo prerogatyva. Pirmosios ar apeliacinės instancijos teismas, pakartotinai nagrinėjantis bylą, negali nepaisyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų konkrečioje byloje ir neatsižvelgti į pagrindus ir argumentus, kuriais remiantis buvo panaikinti žemesnės instancijos teismų sprendimai ar nutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2015; 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101-701/2016).

32866.

329Perdavus bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartyje išdėstytus išaiškinimus, 2017 m. vasario 1 d. nutartimi paskyrė turto rinkos vertės ekspertizę, siekdamas nustatyti: (1) kokia Ukmergės rajono šilumos ūkio turto rinkos vertė buvo 2000 m. gruodžio 20 d. Modernizavimo sutarties ir 2001 m. sausio 2 d. Turto nuomos sutarčių sudarymo momentu; (2) kokia šilumos ūkio turto (turtinio komplekso – pagerinto, naujai sukurto, rezervinio kuro, karšto vandens apskaitos prietaisų) rinkos vertė buvo 2010 m. gegužės 31 d.; (3) koks yra šilumos ūkio turto (turtinio komplekso – pagerinto, naujai sukurto, rezervinio kuro, karšto vandens apskaitos prietaisų) vertės skirtumas; (4) kiek šio šilumos ūkio turtinio komplekso vertė padidėjo dėl ieškovės atliktų investicijų (dėl jo pagerinimo, naujo sukūrimo, rezervinio kuro, karšto vandens apskaitos prietaisų); (5) koks yra šio turto nusidėvėjimas.

33067.

331Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. gegužės 2 d. gautas teismo eksperto T. A. T. atliktos ekspertizės aktas Nr. 1710/04-1, kuriame padarytos tokios išvados: (1) Ukmergės rajono šilumos ūkio turto rinkos vertė 2000 m. gruodžio 20 d. Modernizavimo sutarties sudarymo momentu – 5 942 704 Lt, 2001 m. sausio 2 d. Turto nuomos sutarčių sudarymo momentu – 5 678 743 Lt; (2) šilumos ūkio turto (turtinio komplekso – pagerinto, naujai sukurto, rezervinio kuro, karšto vandens apskaitos prietaisų) rinkos vertė 2010 m. gegužės 31 d. – 22 600 919 Lt; (3) šilumos ūkio turto (turtinio komplekso – pagerinto, naujai sukurto, rezervinio kuro, karšto vandens apskaitos prietaisų) verčių skirtumas: 2010 m. gegužės 31 d. ir 2000 m. gruodžio 20 d. – 16 658 215 Lt, 2010 m. gegužės 31 d. ir 2001 m. sausio 2 d. – 16 922 076 Lt ; (4) dėl atliktų investicijų į nuomojamo turto pagerinimą šilumos ūkio vertė 2010 m. gegužės 31 d. padidėjo 2 962 473 Lt, dėl atliktų investicijų į šilumos ūkio pagerinimą, sukuriant naują turtą, vertė 2010 m. gegužės 31 d. padidėjo 8 634 087 Lt (į pastarąją sumą įskaičiuotos investicijos į naujai sukurto turto pagerinimą – 149 022 Lt); (5) naujai sukurto turto nuvertėjimas 2001-2010 metų laikotarpiu sudarė 4 945 520 Lt (į šią sumą įtrauktas naujai sukurto turto pagerinimų nuvertėjimas – 79 691 Lt), nuomojamo turto visas nuvertėjimas (visu tarnavimo laikotarpiu) sudarė 12 675 862 Lt (tame tarpe atliktų pagerinimų 2001-2010 metais nuvertėjimas sudarė 706 029 Lt).

33268.

333Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovei 5 856 085 Lt kompensacijos už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius, 784 716 Lt kompensacijos už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą, 1 163 801,21 Lt kompensacijos už perimtas rezervinio kuro atsargas, 555 883,80 Lt (neskaitant PVM) kompensacijos už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas, t. y. mažesnę bendrą kompensacijos sumą, nei nagrinėjamoje apeliacinėje byloje teismo paskirtos ekspertizės metu nustatyta ieškovės investicijų vertė. Nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo ieškovei priteistos kompensacijos suma, apeliacinį skundą šioje byloje padavė tik atsakovės. Todėl teismo ekspertizės metu nustatyta didesnė ieškovės investicijų vertė, nei kompensacijos dydis, priteistas ieškovei pirmosios instancijos teismo, teisėjų kolegijai suponuoja išvadą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuri grąžinta apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, pagrįstumo ir teisėtumo.

33469.

335Taigi sprendžiant dėl teisingo kompensacijos dydžio nustatymo bylos nagrinėjimo metu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose iš viso buvo atlikti du ekspertiniai tyrimai. Tokio pobūdžio bylose (dėl nagrinėjamų klausimų sudėtingumo ir specifiškumo) turto vertinimo ataskaita ar turto vertės nustatymo ekspertizės aktas yra pagrindinis įrodymas. Apeliantės savo reikalavimus ir argumentus dėl atlygintinos kompensacijos dydžio grindžia remdamosi iš esmės vien tik kritikuodamos minėtų ekspertinių tyrimų išvadas, sprendžiant ginčą dėl kompensacijos dydžio nustatymo ir jos priteisimo prašo nesivadovauti nei Turto vertinimo ataskaita, nei apeliacinės instancijos teismo paskirtos ekspertizės išvadomis.

33670.

337Byloje pateiktos dvi ekspertų išvados dėl kompensacijos dydžio, kurios turi būti vertinamos pagal CPK įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog nors ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis, tačiau eksperto išvada turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, t. y. ekspertizės išvada vertinama pagal tokias pačias taisykles, kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2012; kt.). Konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Pagrindas nesiremti eksperto išvada ar jos dalimi gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, išvada neišplaukia iš tyrimo eigos, yra neišsami, neaiški, pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, neįvertintos tam tikros reikšmingos aplinkybės, prieštarauja kitai ekspertizės išvadai ar kitiems byloje esantiems leistiniems įrodymams, kitais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2008).

33871.

339Teismų praktikoje labai svarbu, kad faktiniai duomenys (informacija) būtų patikimi. Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Sprendžiant vieno ar kito įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2008).

34072.

341Nagrinėjamu atveju byloje susiklostė procesinė situacija, kuomet tą pačią faktinę aplinkybę (dėl kompensacijos dydžio) pagrindžia du svarūs įrodymai – specialiųjų žinių pagrindu parengti ekspertiniai dokumentai – Turto vertinimo ataskaita ir teismo ekspertizės išvada. Minėta, kad teismo ekspertizės akte esantys duomenys laikytini patikimesniais už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis, tačiau šiuo atveju įrodymų konkurencijos klausimas nėra reikšmingas, nes savo turiniu (išvadomis) nurodyti įrodymai esmingai sutampa.

34273.

343Sprendžiant dėl ekspertizės išvados (pirminės) patikimumo, būtinas išvados vertinimas su visa kita bylos medžiaga. Tuo atveju, jei po tokio tyrimo kyla abejonių dėl išvados patikimumo, jos (abejonės) gali būti pašalinamos eksperto apklausos metu. Ekspertizės išvados vienu iš patikrinimo būdų gali būti ir pakartotinė ekspertizė (CPK 219 straipsnio 2 dalis). Teisinę išvadą apie eksperto pateiktos išvados (išvadų) nepagrįstumą ar neišsamumą galima daryti tik ją įvertinus. Kita vertus, vienas iš pakartotinės ekspertizės tikslų yra atliktos ekspertizės akto (pirminio ekspertinio tyrimo) patikrinimas. Nors galutinis įvertinimas pateikiamas teismo sprendime dėl ginčo esmės, visgi priimdamas nutartį dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo teismas preliminariai pateikia pirminio ekspertinio tyrimo įvertinimą. Nagrinėjamu atveju kasacinis teismas šioje byloje konstatavo, kad Turto vertinimo ataskaita, kuria priimdamas sprendimą dėl kompensacijos dydžio rėmėsi pirmosios instancijos teismas, įvertinus byloje nagrinėjamų klausimų sudėtingumą ir specifiškumą, nėra pakankamas įrodymas, pagrindžiantis kompensacijos dydį. Vykdant kasacinio teismo išaiškinimus šioje apeliacinėje byloje paskirtos teismo ekspertizės išvados, paskirto teismo eksperto atliktos ekspertizės išvadų vertinimas (atsakant į šalių suformuluotus klausimus dėl ekspertizės išvadų) įrodymų vertinimo procese teisėjų kolegijai suformavo įsitikinimą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo. Vien ta aplinkybė, kad teismo eksperto T. A. T. išvada dėl šilumos ūkio vertės yra nepalanki atsakovėms (eksperto nustatyta šilumos ūkio vertė yra net didesnė už vertę, kuri buvo nustatyta pirmosios instancijos teismo, remiantis Turto vertinimo ataskaita), byloje nesant jokių kitų svarių įrodymų, pagrindžiančių teismo ekspertizės išvadų nepagrįstumą, paneigiančių ekspertizės akto duomenų patikimumą, nesukuria pagrindo sutikti su atsakovių pozicija, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas galėtų būti laikomas nepagrįstu.

34474.

345Apeliacinės instancijos teisme atlikus teismo ekspertizę, buvo pateiktas ekspertizės aktas. Šalys raštu suformulavo klausimus ekspertui. 2018 m. lapkričio 21 d. žodinio teismo posėdžio metu ekspertas T. A. T. išsamiai atsakė į šalių užduotus klausimus, paaiškino ekspertizės metu padarytas išvadas, išdėstė ekspertinio tyrimo eigą, naudotus vertinimo metodus. Teismo ekspertas, atsakydamas į atsakovių atstovo klausimus, nuodugniai paaiškino, kad šilumos ūkio vertė padidėjo būtent dėl ieškovės investicijų, tai matyti iš viso ekspertizės akto turinio, kitokios investicijos nebuvo vertinamos; nurodant turto rinkos vertę buvo įskaičiuotas turto vertės pokytis dėl ekonomikos augimo, infliacijos ir kt.; investicijomis buvo laikomi visi remonto darbai, o buhalterinės apskaitos dokumentuose esantis įrašas „atliktas remontas nepailgina turto tarnavimo laiko, nepagerina naudingųjų turto savybių“ yra standartinis, formalus įrašas, tačiau faktiškai tai buvo investicijos; dėl rezervinio kuro kokybės buvo laikoma, kad kuras yra kokybiškas, nes byloje kitokių duomenų nebuvo. Taip pat ekspertas, atsakydamas į ieškovės atstovų klausimus, nurodė, kad turto nuvertėjimas buvo įvertintas, o skaitiklių vertė po nustatytos vertinimo datos nebuvo skaičiuojama. Teisėjų kolegijos vertinimu, į šalių klausimus dėl ekspertizės akto turinio ir išvadų eksperto apklausos metu buvo išsamiai ir argumentuotai atsakyta. 2018 m. lapkričio 21 d. teismo posėdžio metu baigus bylos nagrinėjimą iš esmės atsakovių atstovo baigiamųjų kalbų metu išsakytos abejonės dėl ekspertinio tyrimo turinio laikytinos nesavalaikiu naudojimusi procesinėmis teisėmis, ypač įvertinus tai, kad teisė užduoti klausimus ekspertui šalims buvo išaiškinta Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi. Atsakovės šią teisę realizavo 2018 m. liepos 2 d. raštu suformuluodamos klausimus ekspertui, kurie buvo jam užduoti 2018 m. lapkričio 21 d. posėdžio metu. Tuo tarpu baigiamųjų kalbų metu atsakovių atstovo iškelti klausimai dėl ekspertizės akto turinio pagrįstumo eksperto apklausos metu nebuvo užduoti. Ši aplinkybė vertintina, be kita ko, atsižvelgiant ir į tai, kad pirmosios instancijos teisme suformuluotas prašymas dėl ekspertizės skyrimo buvo atmestas dėl pavėluoto jo pareiškimo.

34675.

347Kita vertus, atsakovių atstovo baigiamųjų kalbų pateikti argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrindžia ekspertizės akto trūkumų, kurie neleistų šio įrodymo laikyti patikimu. Byloje nėra duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovių iškeltas abejones dėl ekspertizės akto tinkamumo (CPK 178 straipsnis). Atsakovės, turėdamos duomenų, paneigiančių apeliacinėje byloje atliktos ekspertizės išvadas, turėjo galimybę tokius įrodymus pateikti. Tačiau šioje byloje atsakovės tik kėlė klausimus, abejones, dėstė selektyvias kritines pastabas dėl ekspertizės turinio bei išvadų pagrįstumo, nors, pačios būdamos ginčo teisinių santykių dalyvės ir geriausiai žinodamos ginčui reikšmingas aplinkybes, kaip byloje dalyvaujantys asmenys turėjo pareigą bendradarbiauti su teismu ir kitais byloje dalyvaujančiais asmenimis, sąžiningai naudotis ir vengti piktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamos į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų apeliacinio skundo reikalavimai ar atsikirtimai į ieškinį (CPK 7 straipsnio 2 dalis, 8, 178 straipsniai). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės, žinodamos, jog šioje apeliacinėje byloje sprendžiamas tik ieškovei priteistinos kompensacijos dydžio klausimas, gavusios jų netenkinančias teismo ekspertizės išvadas, Lietuvos apeliaciniam teismui nepateikė prašymo dėl papildomos (pakartotinės) ekspertizės skyrimo, taip pat nepateikė jokių kitų įrodymų (pvz., savo atlikto detalaus galimos kompensacijos sumos apskaičiavimo ar pan.), nors pati atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ vykdo veiklą šilumos energijos gamybos ir tiekimo, karšto vandens tiekimo, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo srityse, kurios yra ir šios bylos nagrinėjimo objektas.

34876.

349Pažymėtina, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovės nepateikė jokių įrodymais pagrįstų argumentų, paneigiančių teismo eksperto išvadą, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovių argumentus, kad ieškovei priteistos kompensacijos dydis nagrinėjamoje byloje nėra tinkamai nustatytas.

35077.

351Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, spręsdama dėl to, ar pirmosios instancijos teismo ieškovei priteistas kompensacijos dydis yra pagrįstas, konstatuoja pagrindo remtis eksperto T. A. T. ekspertizės akte suformuluotomis išvadomis egzistavimą. Šios teismo ekspertizės išvados, kuriomis nustatytos nagrinėjamam klausimui aktualios šilumos ūkio turto (turtinio komplekso – pagerinto, naujai sukurto, rezervinio kuro, karšto vandens apskaitos prietaisų) vertės, nekonkuruoja su turto vertinimo ataskaitos išvadomis, kurių duomenimis rėmėsi pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškovei kompensacijos už pagerintą ir naujai sukurtą šilumos ūkio turtą, rezervinį kurą ir karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą dydį. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o atsakovių argumentai nesudaro pagrindo jį panaikinti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

352Dėl procesinių palūkanų

35378.

354Kasacinis teismas panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties dalį, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ iš atsakovių Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ priteistos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos.

35579.

356Procesinių palūkanų apskaičiavimo aspektu įvertinus nagrinėjamoje byloje priimtus visų instancijų teismų procesinius sprendimus, taip pat ir šioje apeliacinėje byloje priimtą procesinį sprendimą, konstatuotina, kad ieškovei solidariai iš atsakovių UAB „Ukmergės šiluma“ ir Ukmergės rajono savivaldybės yra priteista 1 696 039,45 Eur (5 856 085 Lt), kaip kompensacija už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius, 227 269,46 Eur (784 715,99 Lt), kaip kompensacija už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą, iš viso – 1 923 308,91 Eur.

35780.

358Iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ ieškovei priteista 135 639,10 Eur (468 334, 67 Lt), kaip kompensacija, susijusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ieškovės lėšomis grąžinta paskola, 559 189,64 Eur (1 930 770 Lt), kaip kompensacija dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, 337 239,75 Eur (1 163 801,21 Lt), kaip kompensacija už perimtas rezervinio kuro atsargas, 160 995,08 Eur (555 883,80 Lt) (neįskaitant PVM), kaip kompensacija už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas, 16 854,45 Eur (58 195,03 Lt), kaip kompensacija už ieškovės už atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ sumokėtą nekilnojamojo turto mokestį, iš viso – 1 209 918,02 Eur.

35981.

360Paliekant perduotoje iš naujo nagrinėti bylos dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, ieškovei iš atsakovių solidariai priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 923 308,91 Eur sumą, o iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 209 918,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

361Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

36282.

363Kasacinis teismas panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties dalį, kuria perskirstytos pirmosios instancijos teisme šalių patirtos ir priteistos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Taip pat kasacinis teismas paliko Lietuvos apeliaciniam teismui spręsti bylinėjimosi išlaidų, patirtų kasacinės instancijos teisme, paskirstymo klausimą.

36483.

365Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). CPK 93 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas bylinėjimosi išlaidų nepaskirsto, šį klausimą išspendžia pirmosios instancijos teismas.

36684.

367Dalyvaujančių byloje asmenų pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymas atliktinas įvertinus šioje byloje susiklosčiusį galutinį procesinį rezultatą. Byloje pareikšto ieškinio reikalavimai patenkinti 70 proc.

36885.

369Skirstant visas bylinėjimosi išlaidas taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad nagrinėjamu atveju dalis ieškinio reikalavimų buvo pareikšta atsakovėms solidariai, kita dalis – atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcijas tarp atsakovių, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų piniginę išraišką (solidariai iš abiejų atsakovių – 1 923 308,91 Eur, iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 1 209 918,02 Eur), taip pat į proporcingumo principą, konstatuotina, kad atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei tenka pareiga atlyginti 30 proc. bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ – 70 proc. bylinėjimosi išlaidų.

37086.

371Pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė 80 262, 21 Lt teisinės pagalbos išlaidų, 44 407 Lt išlaidų už Turto vertinimo ataskaitos atlikimą, ir 42 780 Lt žyminio mokesčio išlaidų, iš viso – 167 449,21 Lt (1 t., b. l. 29, 34 t., b. l. 47-69). Atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ patyrė 27 255 Lt bylinėjimosi išlaidų (34 t., b. l. 110-138). Trečiasis asmuo patyrė 1 754,50 Eur bylinėjimosi išlaidų (34 t., b. l. 150-152). Pirmosios instancijos teisme patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 119,94 Lt (34,74 Eur). Ieškovės prašoma priteisti teisinės pagalbos išlaidų suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.2, 8.15-8.18 punktuose nustatytą maksimalų dydį. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat teiktų teisinių paslaugų pobūdį, darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, spręstina, kad ieškovei priteistinas teisinės pagalbos išlaidų dydis mažintinas iki 51 792 Lt (15 000 Eur) sumos. Ši suma, kartu su išlaidomis Turto vertinimo ataskaitai ir žyminiam mokesčiui, sudaro bendrą 138 979 Lt bylinėjimosi išlaidų dydį. Įvertinus tai, kad ieškinio reikalavimai buvo patenkinti 70 proc., ieškovei iš atsakovių priteistina 97 285,30 Lt. Atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ tenka pareiga atlyginti 68 099,71 Lt, o atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei – 29 185,59 Lt ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ iš ieškovės priteistina 8 176,50 Lt bylinėjimosi išlaidų (27 255 Lt x 30 %). Atlikus nurodytų ieškovei ir atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovei iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteistina 62 376,16 Lt (18 065,38 Eur), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 26 732,64 Lt (7 742,31 Eur). Trečiajam asmeniui, byloje dalyvavusiam ieškovės pusėje, iš atsakovių priteistina 1 228,15 Eur bylinėjimosi išlaidų: iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 859,70 Eur, iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 368,45 Eur. Byloje patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei priteistinos: iš ieškovės – 35,98 Lt (10,42 Eur), iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 58,77 Lt (17,02 Eur), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 25,19 Lt (7,30 Eur).

37287.

373Įvertinus galutinį nagrinėjamos bylos rezultatą, apeliacinis skundas, kuriuo atsakovės prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyse, kuriose ieškinys patenkintas, ir ieškinį atmesti, patenkintas 15 proc. Apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant pirmą kartą ieškovė UAB „Miesto energija“ prašė priteisti iš atsakovių 6 658,36 Eur teisinės pagalbos išlaidų (36 t., b. l. 68-71). Atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ prašė priteisti iš ieškovės UAB „Miesto energija“ 1 358,06 Eur bylinėjimosi išlaidų (36 t., b. l. 82-85). Trečiasis asmuo prašė priteisti iš atsakovių 998,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (36 t., b. l. 65-67). Ieškovės prašoma priteisti teisinės pagalbos išlaidų suma viršija Rekomendacijų (2015 m. kovo 19 d. įsakymo redakcija) 8.11 punkte nustatytą maksimalų dydį. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat teiktų teisinių paslaugų pobūdį, darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, spręstina, kad ieškovei priteistinas teisinės pagalbos išlaidų dydis mažintinas iki 5 000 Eur dydžio sumos. Įvertinus tai, kad apeliacinio skundo reikalavimai apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų procesiniais sprendimais buvo atmesti 85 proc., ieškovei iš atsakovių priteistina 4 250 Eur. Atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ tenka pareiga atlyginti 2 975 Eur, o atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei – 1 275 Eur ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ iš ieškovės priteistina 203,71 Eur bylinėjimosi išlaidų (1 358,06 Eur x 15 %). Atlikus nurodytų ieškovei ir atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovei iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteistina 2 771,29 Eur, iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 1 275 Eur. Trečiajam asmeniui, byloje dalyvavusiam ieškovės pusėje, iš atsakovių priteistina 848,51 Eur bylinėjimosi išlaidų (998,25 Eur x 85 %): iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 593,96 Eur, iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 254,55 Eur.

37488.

375Įvertinus galutinį nagrinėjamos bylos rezultatą, ieškovės kasacinis skundas patenkintas 70 proc., atsakovių kasacinis skundas atmestas. Kasacinės instancijos teisme ieškovė sumokėjo 9 416 Eur žyminio mokesčio (37 t., b. l. 68), turėjo 12 386,07 Eur išlaidų teisinėms paslaugoms (37 t., b. l. 104-107, 133-136). Atsakovės sumokėjo po 6 277,50 Eur žyminio mokesčio (37 t., b. l. 25-26); atsakovė Ukmergės rajono savivaldybė patyrė 3 188,57 Eur išlaidų teisinėms paslaugoms (37 t., b. l. 137-144). Ieškovės prašoma priteisti teisinės pagalbos išlaidų suma viršija Rekomendacijų (2015 m. kovo 19 d. įsakymo redakcija) 8.13-8.14 punktuose nustatytą maksimalų dydį. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat teiktų teisinių paslaugų pobūdį, darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, spręstina, kad ieškovei priteistinas teisinės pagalbos išlaidų dydis mažintinas iki 10 000 Eur dydžio sumos. Ši suma, kartu su išlaidomis žyminiam mokesčiui, sudaro bendrą 19 416 Eur bylinėjimosi išlaidų dydį. Įvertinus tai, kad ieškovės kasacinio skundo reikalavimai buvo patenkinti 70 proc., ieškovei iš atsakovių priteistina 13 591,20 Eur. Atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ tenka pareiga atlyginti 9 513,84 Eur, o atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei – 4 077,36 Eur ieškovės bylinėjimosi išlaidų. Kadangi atsakovių kasacinis skundas atmestas, jų patirtos išlaidos žyminiam mokesčiui ir kasacinio skundo parengimui nepriteistinos. Atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei iš ieškovės priteistina dalis bylinėjimosi išlaidų, patirtų atsiliepimo į ieškovės kasacinį skundą parengimui – 423,28 Eur (1 410,94 Eur x 30 %). Atlikus nurodytų ieškovei ir atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovei iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės priteistina 3 654,08 Eur.

37689.

377Minėta, kad atsakovių apeliacinis skundas patenkintas 15 proc. Antrą kartą bylą nagrinėjant apeliacine tvarka ieškovė sumokėjo už teismo ekspertizę 11 667 Eur (38 t., b. l. 161; 39 t., b. l. 1-3, 38-39), turėjo 35 245,53 Eur išlaidų teisinėms paslaugoms (40 t., b. l. 34-72). Atsakovės už teismo ekspertizę taip pat sumokėjo po 11 667 Eur (38 t., b. l. 163-164; 39 t., b. l. 42-44). Teisinės pagalbos išlaidas, patirtas antrą kartą bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, pagrindžiančių įrodymų atsakovės teismui nepateikė. Trečiasis asmuo turėjo 2 722,50 Eur teisinės pagalbos išlaidų (40 t., b. l. 104-106). Dalyvaujančių byloje asmenų patirtos išlaidos teismo ekspertizei skirstytinos pagal patenkintų ir atmestų apeliacinio skundo reikalavimų santykį. Apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje paskirtos teismo ekspertizės išlaidos sudarė 35 000 Eur sumą. Įvertinus tai, kad apeliacinis skundas buvo atmestas 85 proc., iš atsakovių ieškovei priteistina 29 750 Eur: iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 20 825 Eur, iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 8 925 Eur. Kadangi apeliacinis skundas 15 proc. buvo patenkintas, atsakovėms atlygintina 5 250 Eur išlaidų ekspertizei dalis (35 000 Eur x 15 %). Atsižvelgiant į šalių faktiškai sumokėtas ekspertizės išlaidų padengimo sumas, konstatuotina, kad atsakovės ieškovei turi kompensuoti 6 417 Eur (11 667 Eur – 5 250 Eur) sumą, todėl iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ ieškovei priteistina 4 491,90 Eur, iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 1 925,10 Eur. Ieškovės prašoma priteisti teisinės pagalbos išlaidų suma viršija Rekomendacijų (2015 m. kovo 19 d. įsakymo redakcija) 8.16-8.17, 8.19 punktuose nustatytą maksimalų dydį. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat teiktų teisinių paslaugų pobūdį, darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, spręstina, kad ieškovei priteistinas teisinės pagalbos išlaidų dydis mažintinas iki 10 000 Eur dydžio sumos. Įvertinus tai, kad apeliacinio skundo reikalavimai buvo atmesti 85 proc., ieškovei iš atsakovių priteistina 8 500 Eur. Atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ tenka pareiga atlyginti 5 950 Eur ieškovės bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei – 2 550 Eur. Trečiojo asmens prašoma priteisti teisinės pagalbos išlaidų suma viršija Rekomendacijų (2015 m. kovo 19 d. įsakymo redakcija) 8.16-8.17, 8.19 punktuose nustatytą maksimalų dydį. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat teiktų teisinių paslaugų pobūdį, darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, spręstina, kad trečiajam asmeniui priteistinas teisinės pagalbos išlaidų dydis mažintinas iki 1 500 Eur dydžio sumos. Trečiajam asmeniui, byloje dalyvavusiam ieškovės pusėje, iš atsakovių priteistina 1 275 Eur bylinėjimosi išlaidų (1 500 Eur x 85 %): iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ – 892,50 Eur, iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės – 382,50 Eur. Apeliacinis teismas turėjo 6,35 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (40 t., b. l. 24), kasacinis teismas – 5,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (37 t., b. l. 194), viso – 12,07 Eur. Byloje patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (jų atlyginimas valstybei) tarp šalių paskirstytinos tokiu būdu: ieškovei tenka 1,81 Eur, atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ – 7,18 Eur, atsakovei Ukmergės rajono savivaldybei – 3,08 Eur. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteistinos, nes minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur.

378Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

379Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“, juridinio asmens kodas 183204042, priteista 1 696 039,45 Eur solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, ir Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, kaip kompensacija už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius, 227 269,46 Eur solidariai iš atsakovių kaip kompensacija už kitą iš ieškovės perimtą naujai sukurtą (įgytą) turtą, 337 060,12 Eur iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“, kaip kompensacija už perimtas rezervinio kuro atsargas, 160 995,08 Eur (neįskaitant PVM) iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“, kaip kompensacija už karšto vandens skaitiklių įrengimo išlaidas, palikti nepakeistą.

380Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalį dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti ir ją išdėstyti taip:

381„Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“, juridinio asmens kodas 183204042, solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, ir Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą 1 923 308,91 Eur (vieno milijono devynių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių trijų šimtų aštuonių Eur 91 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

382Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“, juridinio asmens kodas 183204042, iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą 1 209 918,02 Eur (vieno milijono dviejų šimtų devynių tūkstančių devynių šimtų aštuoniolikos Eur 2 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

383Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, 18 065,38 Eur (aštuoniolika tūkstančių šešiasdešimt penkis Eur 38 ct), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, 7 742,31 Eur (septynis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt du Eur 31 ct) bylinėjimosi išlaidų.

384Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“, juridinio asmens kodas 147832026, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, 859,70 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt devynis Eur 70 ct), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, 368,45 Eur (tris šimtus šešiasdešimt aštuonis Eur 45 ct) bylinėjimosi išlaidų.

385Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“, juridinio asmens kodas 183204042, 10,42 Eur (dešimt Eur 42 ct), iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, 17,02 Eur (septyniolika Eur 2 ct), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, 7,30 Eur (septynis Eur 30 ct) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų.“

386Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“, juridinio asmens kodas 183204042, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, 22 727,03 Eur (dvidešimt du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt septynis Eur 3 ct), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, 9 404,18 Eur (devynis tūkstančius keturis šimtus keturis Eur 18 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

387Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“, juridinio asmens kodas 147832026, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, 1 486,46 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt šešis Eur 46 ct), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, 637,05 Eur (šešis šimtus trisdešimt septynis Eur 5 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

388Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, juridinio asmens kodas 182714850, 7,18 Eur (septynis Eur 18 ct), iš atsakovės Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 188752174, 3,08 Eur (tris Eur 8 ct), su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų, patirtų apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Miesto energija“ kreipėsi į teismą prašydama:... 7. 1.1.... 8. priteisti solidariai iš atsakovių 5 856 085 Lt (1 696 039,45 Eur)... 9. 1.2.... 10. priteisti solidariai iš atsakovių 2 209 629,28 Lt (639 952,87 Eur)... 11. 1.3.... 12. priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 50 000 Lt (14 481 Eur)... 13. 1.4.... 14. priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 468 334,67 Lt (135 639,10... 15. 1.5.... 16. priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 239 475,33 Lt (69 356,85... 17. 1.6.... 18. priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 58 195,03 Lt (16 854,45... 19. 1.7.... 20. priteisti solidariai iš atsakovių 1 739 197,52 Lt (503 706,42 Eur)... 21. 1.8.... 22. priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 1 930 770 Lt (559 189,64... 23. 1.9.... 24. įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės 2014... 25. 1.10.... 26. įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės... 27. 1.11.... 28. įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti iš ieškovės 2014... 29. 1.12.... 30. priteisti iš atsakovių po 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą iš... 31. 1.13.... 32. priteisti ieškovei iš atsakovių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 33. 2.... 34. Ieškovė nurodė, kad su Ukmergės rajono savivaldybe ir UAB „Energijos... 35. 3.... 36. Įgyvendindama Modernizavimo sutarties nuostatas 2001 m. sausio 2 d. su... 37. 4.... 38. Nepasibaigus Modernizavimo sutarties ir Turto nuomos sutarčių galiojimo... 39. 5.... 40. Tarp šalių kilo teisminis ginčas dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo... 41. 6.... 42. Ieškovė ieškiniu reiškiamus reikalavimus dėl Modernizavimo sutarties... 43. 7.... 44. Minėtais teismų procesiniais sprendimais nagrinėjant ginčą dėl sutarčių... 45. 8.... 46. Ieškovės teigimu, tikslas sutvarkyti Ukmergės rajono šilumos ūkį buvo... 47. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 48. 9.... 49. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 50. 9.1.... 51. solidariai iš abiejų atsakovių 1 696 039,45 Eur kaip kompensaciją už... 52. 9.2.... 53. solidariai iš abiejų atsakovių 227 269,46 Eur kaip kompensaciją už kitą... 54. 9.3.... 55. iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 135 639,10 Eur kaip kompensaciją,... 56. 9.4.... 57. iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 16 854,45 Eur kaip kompensaciją... 58. 9.5.... 59. solidariai iš abiejų atsakovių 503 706,42 Eur kaip ieškovės tiesioginių... 60. 9.6.... 61. iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 559 189,64 Eur kaip kompensaciją... 62. 9.7.... 63. iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 37 423,97 Eur kaip kompensaciją,... 64. 9.8.... 65. iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 337 060,12 Eur kaip kompensaciją... 66. 9.9.... 67. iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 160 995,08 Eur (neįskaitant PVM)... 68. 9.10.... 69. solidariai iš abiejų atsakovių 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas... 70. 9.11.... 71. iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 6 proc. dydžio palūkanas,... 72. 9.12.... 73. iš abiejų atsakovių po 12 963,15 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo,... 74. 9.13.... 75. iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ – 1 420,85 Eur... 76. 9.14.... 77. priteisė trečiajam asmeniui UAB „Energijos taupymo centras“ iš... 78. 9.15.... 79. priteisė valstybei iš abiejų atsakovių po 9,40 Eur pašto išlaidų, iš... 80. 10.... 81. Teismas, spręsdamas dėl 5 856 085 Lt (1 696 039,45 Eur) kompensacijos už... 82. 11.... 83. Teismas pažymėjo, kad ieškovės iniciatyva bylą nagrinėjant teisme 2013 m.... 84. 12.... 85. Teismas, įvertinęs investavimą reglamentuojančias nuostatas ir bylos... 86. 13.... 87. Teismas, įvertinęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d.... 88. 14.... 89. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad po Modernizavimo sutarties nutraukimo iš... 90. 15.... 91. Teismas, atlikęs Turto vertinimo ataskaitos analizę, padarė išvadą, kad... 92. 16.... 93. Teismas vertino atsakovių perimtą šilumos ūkio turtą kompleksiškai, po... 94. 17.... 95. Atsižvelgdamas į tai, kad Turto vertinimo priežiūros tarnyba nenustatė... 96. 18.... 97. Aplinkybę, kad Ukmergės rajono savivaldybė 2010 m. kovo mėn. rašte dėl... 98. 19.... 99. Teismas nustatė, kad ieškovė, formuluodama reikalavimą dėl kompensacijos... 100. 20.... 101. Teismas ieškovės naujai sukurtą ilgalaikį turtą vertino kaip atsakovėms... 102. 21.... 103. Kadangi po Modernizavimo sutarties nutraukimo šilumos ūkio turtas iš... 104. 22.... 105. Teismas, spręsdamas dėl 50 000 Lt (14 481 Eur) kompensacijos už perimtą... 106. 23.... 107. Spręsdamas dėl 1 739 197,52 Lt (503 706,42 Eur) tiesioginių nuostolių,... 108. 24.... 109. Teismas nesutiko su atsakovių argumentais, kad iš dalies (dėl patirtų 427... 110. 25.... 111. Spręsdamas dėl 468 334,67 Lt (135 639,10 Eur) kompensacijos, susijusios su... 112. 26.... 113. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, pažymėjo, kad nors ieškovė... 114. 27.... 115. Teismas padarė išvadą, kad šalys, Turto nuomos sutartimi Nr. 1 nustatydamos... 116. 28.... 117. Pagal paskolos mokėjimo grafiką nuomos mokestis nuo 2010 m., t. y. baigus... 118. 29.... 119. Teismas laikė nepagrįstais atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ argumentus,... 120. 30.... 121. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. gegužės 8... 122. 31.... 123. Teismas nustatė, kad reikalavimą dėl 239 475,33 Lt (69 356,85 Eur)... 124. 32.... 125. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, Lietuvos Aukščiausiojo... 126. 33.... 127. Teismas nustatė, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31... 128. 34.... 129. Teismas, nagrinėdamas ieškovės reikalavimą dėl 1 930 770 Lt (... 130. 559 189,64 Eur) kompensacijos priteisimo iš atsakovės UAB „Ukmergės... 131. 35.... 132. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė dėl sutartinių santykių su... 133. 36.... 134. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio... 135. 37.... 136. Teismas laikė nereikšmingais atsakovių argumentus, kad Šilumos ūkio... 137. 38.... 138. Teismas nustatė, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. liepos 22... 139. 39.... 140. Teismas, nagrinėdamas reikalavimą įpareigoti atsakovę UAB „Ukmergės... 141. 40.... 142. Teismas, įvertinęs CK 6.101 straipsnio 4 dalies 2 punktą, Šilumos ūkio... 143. 41.... 144. Teismas nurodė, kad nė viena iš teisės normų, kuriomis rėmėsi ieškovė,... 145. 42.... 146. Teismas pažymėjo, kad ieškovė ir atsakovė Ukmergės rajono savivaldybė... 147. 43.... 148. Teismas nustatė, kad vartotojų skolos ieškovei, susidariusios per vienerius... 149. 44.... 150. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė įpareigotina perimti iš ieškovės... 151. 45.... 152. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio,... 153. 46.... 154. Faktas, kad atsakovių valdomas šilumos ūkis vykdė veiklą ir be rezervinio... 155. 47.... 156. Teismas, nagrinėdamas ieškovės reikalavimą įpareigoti atsakovę UAB... 157. 48.... 158. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad nuo 2010... 159. 49.... 160. Teismas, įvertinęs bylos įrodymus, nustatė, kad apskaitos prietaisai... 161. 50.... 162. Teismas padarė išvadą, kad perėmusi apskaitos prietaisus atsakovė UAB... 163. 51.... 164. Teismas, tenkinęs dalį ieškovės pareikštų reikalavimų, atsižvelgdamas... 165. 52.... 166. Teismas, remdamasis CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis, Rekomendacijomis dėl... 167. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 168. 53.... 169. Atsakovės Ukmergės rajono savivaldybė ir UAB „Ukmergės šiluma“... 170. 53.1.... 171. Teismas netinkamai aiškino ir pritaikė Modernizavimo sutarties 10.6.1... 172. 53.2.... 173. Teismas netinkamai aiškino išsinuomoto daikto pagerinimo sampratą, todėl... 174. 53.3.... 175. Teismas nenurodė, kokie (kurie) ieškovės atlikti darbai laikytini... 176. 53.4.... 177. Teismas netyrė bylai svarbių aplinkybių ir sprendime nepasisakė dėl... 178. 53.5.... 179. Ieškovė nenurodė, dėl kokių atliktų statybos remonto darbų ir kaip... 180. 53.6.... 181. Teismas nepagrįstai sprendimą grindė A. R. Turto vertinimo ataskaita, nes... 182. 53.7.... 183. Teismas, priteisdamas ieškovei iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ 135... 184. 53.8.... 185. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „Ukmergės... 186. 53.9.... 187. Teismas nepagrįstai priteisė solidariai iš atsakovių 559 189,64 Eur (1 739... 188. 53.10.... 189. Teismo išvada, kad atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“, įsigijusi teisę... 190. 53.11.... 191. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 129 217,50 Lt kompensaciją,... 192. 53.12.... 193. Teismo sprendimas patenkinti ieškovės reikalavimą dėl 1 163 801,21 Lt... 194. 53.13.... 195. Teismas, patenkindamas ieškovės reikalavimą dėl 160 995,08 Eur... 196. 54.... 197. Ieškovė UAB „Miesto energija“ prašo atsakovių apeliacinį skundą... 198. 54.1.... 199. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė... 200. 54.2.... 201. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas netyrė, ar egzistuoja CK 6.501... 202. 54.3.... 203. Apeliantės nepagrįstai kvestionuoja ieškovės atlikto išnuomoto turto... 204. 54.4.... 205. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas neįvertino, jog išnuomoto turto... 206. 54.5.... 207. Apeliantės klaidingai nurodo, esą teismas nevertino, kokios išlaidos buvo... 208. 54.6.... 209. Apeliantės klaidingai nurodo, esą teismas nevertino, kad ieškovė papildomas... 210. 54.7.... 211. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovės... 212. 54.8.... 213. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas, nuspręsdamas priteisti... 214. 54.9.... 215. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog... 216. 54.10.... 217. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas sprendimą grindė Turto vertinimo... 218. 54.11.... 219. Teismas, išanalizavęs byloje pateiktus dokumentus, padarė teisėtą ir... 220. 54.12.... 221. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad galutinai atsakovės naudai... 222. 54.13.... 223. Teismas, spręsdamas dėl ieškovės reikalavimo priteisti 559 189, 64 Eur (1... 224. 54.14.... 225. Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovės reikalavimo priteisti... 226. 54.15.... 227. Teismas pagrįstai įpareigojo atsakovę UAB „Ukmergės šiluma“ perimti... 228. 54.16.... 229. Teismas, teisingai nustatęs bylos aplinkybes ir tinkamai taikydamas teises... 230. 54.17.... 231. Teismas pagrįstai iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė... 232. 54.18.... 233. Apeliančių prašymas dėl ekspertizės skyrimo yra nepagrįstas.... 234. 55.... 235. Trečiasis asmuo UAB „Energijos taupymo centras“ prašo apeliacinį skundą... 236. 55.1.... 237. Teismas pagrįstai iš apeliančių solidariai priteisė 1 696 039,45 Eur (5... 238. 55.2.... 239. Teismas tinkami aiškino ir taikė Modernizavimo sutarties 10.6.1 punktą,... 240. 55.3.... 241. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai ieškinį tenkino... 242. 55.4.... 243. Papildomų investicijų pagrindu ieškovės naujai sukurtas (įgytas) turtas... 244. 55.5.... 245. Apeliantės nepagrįstai laiko, jog teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai,... 246. 55.6.... 247. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantės nepateikė įrodymų ir... 248. 55.7.... 249. Apeliantės nepagrįstai nurodo, jog šalys nebuvo sutarusios dėl avansinio... 250. 55.8.... 251. Teismas, nagrinėdamas ieškovės reikalavimą dėl 16 854,45 Eur (58 195,03... 252. 55.9.... 253. Teismas pagrįstai iš apeliančių solidariai priteisė 503 706,42 Eur (1 739... 254. 55.10.... 255. Teismas pagrįstai pripažino, kad dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo... 256. 55.11.... 257. Teismas pagrįstai iš apeliantės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė 37... 258. 55.12.... 259. Teismas pagrįstai iš apeliantės UAB „Ukmergės šiluma“ priteisė 337... 260. 55.13.... 261. Teismas, teisingai nustatęs bylos aplinkybes ir tinkamai taikydamas teisės... 262. 55.14.... 263. Apeliančių prašymas dėl ekspertizės skyrimo netenkintinas.... 264. IV. Apeliacinės instancijos teismo ir kasacinio teismo nutarčių esmė... 265. 56.... 266. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atsakovių... 267. 56.1.... 268. panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“... 269. 56.2.... 270. panaikino sprendimo dalį, kuria solidariai iš abiejų atsakovių priteista... 271. 56.3.... 272. panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“... 273. 559 189,64 Eur kaip kompensacija dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, ir dėl... 274. 56.4.... 275. panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“... 276. 56.5.... 277. panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“... 278. 337 060,12 Eur kaip kompensacija už perimtas rezervinio kuro atsargas,... 279. 56.6.... 280. panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“... 281. 160 995,08 Eur (neįskaitant PVM) kaip kompensacija už karšto vandens... 282. 56.7.... 283. panaikino sprendimo dalį, kuria solidariai iš abiejų atsakovių priteistos 6... 284. 56.8.... 285. panaikino sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“... 286. 56.9.... 287. panaikino sprendimo dalį, kuria ieškovei iš abiejų atsakovių priteista po... 288. 56.10.... 289. panaikino sprendimo dalį, kuria iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės... 290. 56.11.... 291. panaikino sprendimo dalį, kuria trečiajam asmeniui iš abiejų atsakovių... 292. 56.12.... 293. panaikino sprendimo dalį, kuria valstybei priteista iš atsakovių po 9,40 Eur... 294. 56.13.... 295. kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą;... 296. 56.14.... 297. priteisė iš ieškovės atsakovei UAB „Ukmergės šiluma“ 583,97 Eur... 298. 57.... 299. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovės ir atsakovių... 300. 57.1.... 301. panaikino nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo... 302. 57.2.... 303. panaikino nutarties dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 304. 57.3.... 305. panaikino nutarties dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 306. 57.4.... 307. panaikino nutarties dalį, kuria ieškovei UAB „Miesto energija“ iš... 308. 57.5.... 309. kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.... 310. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 311. 58.... 312. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 313. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir joje spręstinų klausimų... 314. 59.... 315. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl kompensacijos už turtinį kompleksą... 316. 60.... 317. Kasacinis teismas, spręsdamas dėl kompensacijos už šilumos ūkio... 318. 61.... 319. Kasacinis teismas, spręsdamas dėl kompensacijos, susijusios su rezervinio... 320. 62.... 321. Kasacinis teismas nagrinėjamoje byloje nustatė visų sąlygų, būtinų turto... 322. 63.... 323. Kasacinis teismas pripažino ieškovės teisę į šilumos ūkio (visų jo... 324. 64.... 325. CPK 362 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasacinio teismo nutartyje... 326. 65.... 327. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tuo atveju,... 328. 66.... 329. Perdavus bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui,... 330. 67.... 331. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. gegužės 2 d. gautas teismo eksperto T.... 332. 68.... 333. Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovei 5 856 085 Lt kompensacijos... 334. 69.... 335. Taigi sprendžiant dėl teisingo kompensacijos dydžio nustatymo bylos... 336. 70.... 337. Byloje pateiktos dvi ekspertų išvados dėl kompensacijos dydžio, kurios turi... 338. 71.... 339. Teismų praktikoje labai svarbu, kad faktiniai duomenys (informacija) būtų... 340. 72.... 341. Nagrinėjamu atveju byloje susiklostė procesinė situacija, kuomet tą pačią... 342. 73.... 343. Sprendžiant dėl ekspertizės išvados (pirminės) patikimumo, būtinas... 344. 74.... 345. Apeliacinės instancijos teisme atlikus teismo ekspertizę, buvo pateiktas... 346. 75.... 347. Kita vertus, atsakovių atstovo baigiamųjų kalbų pateikti argumentai,... 348. 76.... 349. Pažymėtina, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese... 350. 77.... 351. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija, spręsdama dėl to, ar... 352. Dėl procesinių palūkanų... 353. 78.... 354. Kasacinis teismas panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 5 d.... 355. 79.... 356. Procesinių palūkanų apskaičiavimo aspektu įvertinus nagrinėjamoje byloje... 357. 80.... 358. Iš atsakovės UAB „Ukmergės šiluma“ ieškovei priteista 135 639,10 Eur... 359. 81.... 360. Paliekant perduotoje iš naujo nagrinėti bylos dalyje pirmosios instancijos... 361. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 362. 82.... 363. Kasacinis teismas panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 5 d.... 364. 83.... 365. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 366. 84.... 367. Dalyvaujančių byloje asmenų pirmosios instancijos teisme patirtų... 368. 85.... 369. Skirstant visas bylinėjimosi išlaidas taip pat svarbu atsižvelgti į tai,... 370. 86.... 371. Pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė 80 262, 21 Lt teisinės pagalbos... 372. 87.... 373. Įvertinus galutinį nagrinėjamos bylos rezultatą, apeliacinis skundas,... 374. 88.... 375. Įvertinus galutinį nagrinėjamos bylos rezultatą, ieškovės kasacinis... 376. 89.... 377. Minėta, kad atsakovių apeliacinis skundas patenkintas 15 proc. Antrą kartą... 378. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 379. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei... 380. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalį dėl procesinių... 381. „Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“,... 382. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“,... 383. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“ iš... 384. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo... 385. Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Miesto... 386. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“,... 387. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo... 388. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės...