Byla 2-1751-894/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei ir Astai Žebrauskaitei, dalyvaujant ieškovui A. K., ieškovo A. K. atstovei advokato padėjėjai Jolantai Ramoškienei, ieškovės L. K. įstatyminiam atstovui M. K., atsakovui P. R., jo atstovui advokatui Gintui Gustaičiui, trečiajam asmeniui Ramutei Valantiejienei, jos atstovei advokatei Dalei Peckutei, trečiajam asmeniui antstoliui Regimantui Budreikai, nedalyvaujant ieškovei L. K., trečiajam asmeniui H. K., trečiojo asmens H. K. atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų A. K. ir L. K. ieškinį atsakovui P. R., tretiesiems asmenims antstoliui Regimantui Budreikai, Kauno 20-ojo notarų biuro notarei Ramutei Valantiejienei, H. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

22012-06-11 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pakeista šalių procesinė padėtis, nutarta ieškovais laikyti A. K. ir L. K., o atsakovu – P. R. (2 t., 170-171 b.l.).

3Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., 35-38 b.l.), kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento tarp P. R. ir L. K. 2006-11-10 Kauno 20-ajam notarų biure sudarytą sandorį - paskolos sutartį bei 2008-09-10 susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo; pripažinti negaliojančia 2006-11-16 sudarytą hipotekos sutartį (lakštą), identifikavimo kodas ( - ) su vėlesniais pakeitimais, kurios pagrindu L. K. ir A. K. pagal 2006-11-10 paskolos sutartį, not. reg. Nr. ( - ), su vėlesniais pakeitimais, kreditoriui P. R. įkeitė bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklausantį turtą - butą Nr. ( - ) su rūsiu, bendras plotas 60,59 kv.m, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); pripažinti negaliojančiom 2011-07-14 įvykusias varžytines, kurių metu buvo parduotas bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklausantis turtas - butas Nr. ( - ) su rūsiu, bendras plotas 60,59 kv.m, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).

4Ieškovai ir jų atstovai nurodė, kad A. K. 2011-07-19 tapo žinoma, kad L. K. buvo galimai pasiskolinusi iš atsakovo P. R. 20 000,00 Lt. Ieškovų įkeistas butas, adresu ( - ), 2011-07-14 varžytinių metu už 89 025,00 Lt buvo parduotas H. K.. L. K. 2006-11-10 20-ajame notarų biure sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu pasiskolino iš atsakovo pinigų, o vėliau, t.y. 2008-09-10 ši sutartis buvo pakeista susitarimu, kuriuo buvo pakeistas sutarties 1 punktas jį išdėstant taip, kad ji iš atsakovo pasiskolino 40 000,00 Lt, kuriuos įsipareigoja grąžinti 2008-10-10, o šalims susitarus, paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas. Laiku negrąžinus paskolos, už kiekvieną pavėluotą dieną įsipareigojo mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius. Sutartyje numatyti neprotingai dideli delspinigiai. Prievolės užtikrinimui, buvo įkeistas butas adresu ( - ). L. K. Respublikiniame Kauno psichiatrijos dispanseryje registruota apie 10 metų. 2009-2010 metais gydėsi psichiatrijos ligoninėje. Jai nuo 2006 m. nustatytas 25 procentų darbingumas. L. K. sunkiai suvokė atliekamų veiksmų prasmę, nesugebėjo adekvačiai reaguoti į situaciją, ne kartą buvo gydyta ligoninėse ambulatoriškai: Centro poliklinikos psichikos centre, Respublikinėje Kauno psichiatrijos ligoninėje. Sudarant paskolos sutartį ir ją pasirašant, sudarant susitarimą ir darant įrašus bei jį pasirašant, vykdymo procese L. K. nesuprato savo veiksmų ir jų negalėjo valdyti. Atsakovas P. R. pasinaudojo tokia L. K. būsena ir, esant jai lengvai pažeidžiamai, privertė pasirašyti neatitinkančias tikrovės sutartis, ko pasėkoje padaryta turtinė žala (parduotas iš varžytinių bendras turtas).

5Atsakovas P. R. nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nes paskolos sutarties 6 punkte yra numatyta, jog skolininkė L. K. pareiškia, kad šios sutarties sudarymo metu jokia sunkia liga, kuri įtakotų jos veiksnumą, neserga ir savo tikrąją valią išreiškia pati. Kadangi ieškovas pats ieškinyje nurodo, jog dažnai išgėrinėja, be to ir prie ieškinio pridėtame 2011-07-22 Pareiškime dėl L. K. pripažinimo neveiksnia yra nurodyta, jog A. K. niekur nedirba, veda asocialų gyvenimo būdą, todėl tikėtina, kad atsakovės L. K. pasiskolintus pinigus ieškovas A. K. išleido kartu su atsakove savo reikmėms, o dabar, elgdamasis nesąžiningai, pareiškė nepagrįstą ieškinį, siekdamas užvilkinti iškraustymą iš įkeisto ir išvaržyto buto. Be to, ieškinys yra pareikštas ne 2006 metais, kada pats ieškovas pasirašydamas hipotekos lakštą, sužinojo, kad yra atliktas jo manymu, neteisėtas sandoris, o 2011 m., kada gresia iškeldinimas iš išvaržyto buto (1 t., 126-128 b.l.).

6Trečiasis asmuo Kauno 20-ojo notarų biuro notarė Ramutė Valantiejienė nurodė, kad 2006-11-10 buvo pasirašyta paskolos sutartis, pagal kurią L. K. pasiskolino iš P. R. 20 000,00 litų, kurie buvo perduoti paskolos gavėjai paskolos sutarties pasirašymo metu. Skolininkė L. K. pareiškė, kad šios sutarties sudarymo metu jokia sunkia liga, kuri įtakotų jos veiksnumą, neserga, ir savo tikrąją valią išreiškia pati. Taip pat sutartyje yra nurodyta, kad šalims sutarties prasmė ir pasekmės notaro išaiškintos. Paskolos sutartis sudaryta 2006-11-10, 9 val. 30 min., įregistruota notariniame registre numeriu ( - ). Su visomis sutarties sąlygomis ir jos turiniu šalys sutiko, jos atitiko jų valią ir ją patvirtino savo parašais. Prievolės užtikrinimui tuo pat metu buvo pasirašytas ir hipotekos lakštas, kuriame nurodyta, kad įkeičiamas butas su rūsiu, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ); įkeičiamo buto savininkai yra du: L. K. ir A. K.; įkeitimu užtikrinta prievolė 2006-11-10 paskolos sutartis, reg. Nr. ( - ); prievolės dydis 20 000,00 litų; papildomai pastabose dar kartą buvo nurodyta, kad šiuo hipotekos lakštu užtikrinamas prievolės pagal 2006-11-10 paskolos sutartį, reg. Nr. ( - ), su visais galimais pakeitimais ir papildymais, įvykdymas. Šis hipotekos lakštas pasirašytas abiejų sutuoktinių, ir ieškovo A. K. ir atsakovės L. K. iš karto po to, kai buvo patvirtinta paskolos sutartis. Tai matyti iš notarinio registro notarinio veiksmo registracijos numerio – ( - ). Tvirtindama ginčijamus sandorius, notarė atliko eilę notarinių veiksmų, kurie įregistruoti notariniame registre, pradedant Nr. ( - ) - parašų liudijimu, toliau patvirtinti dokumentų nuorašai ir baigiant Nr. ( - ) - patvirtintu hipotekos lakštu. Taigi, pats ieškovas ne tik dalyvavo skolinant pinigus bet sutiko ir su šios prievolės užtikrinimu, pasirašydamas hipotekos lakštą. Jis suprato savo veiksmų reikšmę ir išreiškė valią užtikrinti prievolę ir šių aplinkybių neginčija, o jos paneigia ieškovo argumentus, kad jis nieko nežinojęs apie atsakovės L. K. pasiskolintus pinigus. Po dvejų metų, t. y. 2008-09-10 d. paskolos sutartis susitarimu buvo pakeista iš dalies, atsakovė pasiskolino dar 20 000,00 Lt (iš viso pasiskolino 40 000,00 Lt). Padidėjus paskolos sumai, 2008-09-10 buvo pakeistas ir hipotekos lakštas, pakeitimus vėlgi pasirašė abu sutuoktiniai. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovė, sudarydama sandorius negalėjo suprasti jų reikšmės ir jų valdyti, tačiau tai kelia abejonių, nes prieš dvi dienas, t. y. 2006-09-08 d. butas buvo apdraustas pagal draudimo bendrovės polisą - serija GTD Nr. ( - ). Šį draudimo polisą pasirašė atsakovė (1 t., 99-101 b.l.).

7Ieškinys atmestinas.

8Nustatyta, kad 2006-11-10 tarp P. R. ir L. K. sudaryta notaro patvirtinta (notaro registro Nr. ( - )) paskolos sutartis, pagal kurią P. R. paskolino L. K. 20 000,00 Lt iki 2007-05-10. Sutartyje numatyti 0,5% dydžio delspinigiai. Sutarties 6 punkte įrašyta, kad skolininkė L. K. pareiškia, kad šios sutarties sudarymo metu jokia sunkia liga, kuri įtakotų jos veiksnumą, neserga ir savo tikrąją valią išreiškia pati. Kitoje sutarties pusėje L. K. savo ranka įrašė, kad 20 000,00 Lt gavo ir pasirašė (1 t., 102 b.l.). Prievolės pagal 2006-11-10 paskolos sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įvykdymas užtikrintas 2006-11-10 hipotekos lakštu (notaro registro Nr. ( - )), pagal kurį L. K. ir A. K. įkeitė jiems jungtine nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ), (unikalus Nr. ( - )) (1 t., 103 b.l.). L. K. ir A. K. 2006-11-10 pasirašė notaro patvirtintą (notaro registro Nr. ( - )) raštą, patvirtindami, kad jų įkeičiamame bute negyvena asmenys, pagal įstatymus ar sutartis išsaugantys teisę naudotis šia gyvenamąja patalpa (1 t., 118 b.l.). 2008-09-10 notaro patvirtintu (notaro registro Nr. ( - )) susitarimu P. R. ir L. K. susitarė pakeisti 2006-11-10 tarp P. R. ir L. K. sudarytos paskolos sutarties punktą Nr. 1, nurodant, kad L. K. pasiskolino iš P. R. 40 000,00 Lt, kuriuos įsipareigoja grąžinti iki 2008-10-10. Kitoje sutarties pusėje L. K. savo ranka įrašė, kad ji iš viso pasiskolino 40 000,00 Lt ir pasirašė (1 t., 119 b.l.). 2008-09-10 L. K., A. K. ir P. R. susitarė pakeisti sutartinės hipotekos lakšto 6 ir 7 punktus, atitinkamai nurodant, kad prievolės dydis yra 40 000,00 Lt, o prievolės įvykdymo terminas yra 2008-10-10 (1 t., 120 b.l.). Aukščiau nurodytus sandorius ieškovai iš esmės ginčija tuo pagrindu, kad L. K., būdama sutarties šalimi, sandorių sudarymo metu, nors ir būdama veiksni, buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti (CK 1.89 str.).

9Iš teismų informacinės duomenų bazės LITEKO nustatyta, kad įsiteisėjusiu 2012-01-20 Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2235-568/2012 L. K. pripažinta neveiksnia, o įsiteisėjusia 2012-02-23 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3548 -568-2012 L. K. nustatyta globa ir jos globėju paskirtas sūnus M. K.. Todėl nagrinėjamoje byloje L. K. atstovauja jos įstatyminis atstovas sūnus M. K..

10Kauno apylinkės teismo 2013-04-08 nutartimi ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiom 2011-07-14 įvykusias varžytines, kurių metu buvo parduotas bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas - butas Nr. ( - ) su rūsiu, bendras plotas 60,59 kv.m, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), išskirtas į atskirą bylą, sujungiant jį su civiline byla Nr. P2-1-894/2013 į vieną bylą ir paliekant civilinės bylos Nr. P2-1-894/2013. Todėl dėl minėto reikalavimo nebus sprendžiama nagrinėjamoje byloje.

11Dėl sutarčių sudarymo

12Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas (CK 6.875 str. 1 d.). Ieškovai ir A. K. atstovė advokato padėjėja R. Ramoškienė įrodinėjo, kad L. K. pagal ginčo paskolų sutartis pinigų nebuvo gavusi (3 t., 73-77, 89-90 b.l.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai skolos dokumente neužfiksuotas pinigų perdavimo paskolos gavėjui faktas, pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą tenka paskolos davėjui, tačiau kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra sudaryta, ir tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą pareiga tenka paskolos gavėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2010; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012; 2012 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2012). Jeigu įrodoma, kad pinigai iš tikrųjų nebuvo perduoti paskolos gavėjui, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta (CK 6.875 str. 3 d.). Paskolos sutarties pripažinimas negaliojančia ir jos pripažinimas nesudaryta yra du skirtingi civilinių teisių gynimo būdai. Tik sudaryta sutartis gali būti ginčijama bei pripažįstama negaliojančia. Nesudaryta paskolos sutartis (nesant įvykusio pinigų perdavimo fakto) nėra sandorio pripažinimo negaliojančiu objektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, teismas nagrinėjamoje byloje tirs, ar ginčo paskolos sutartys buvo sudarytos. Nors ieškovai nurodė, jog L. K. pinigų negavo, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti jokių kitų patikimų įrodymų, iškyrus A. K. paaiškinimus, nepateikė. Priešingai, notarinėje kontoroje sudarytoje ir patvirtintoje 2006-11-10 paskolos sutartyje (kitoje sutarties pusėje) L. K. savo ranka įrašė, kad 20 000,00 Lt gavo ir pasirašė (1 t., 102 b.l.). 2008-09-10 notaro patvirtinto susitarimo kitoje pusėje L. K. savo ranka įrašė, kad ji iš viso pasiskolino 40 000,00 Lt ir pasirašė (1 t., 119 b.l.). Minėtų L. K. parašų ieškovai neginčijo. Ieškovai, neigdami paskolos sutarčių sudarymo ir pinigų gavimo faktus, turėjo nuginčyti paskolos sutarties sudarymo prezumpciją, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė ir L. K. pasirašytose paskolos sutartyse nurodyto pinigų gavimo fakto nepaneigė. Teismas vertina, jog nei ieškovė L. K., kaip paskolos gavėja, per savo įstatyminį atstovą, nei ieškovas A. K. nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pinigų pagal ginčijamas paskolos sutartis L. K. negavo ar gavo jų mažiau. Notarė R. V. patvirtino, jog skolinami pinigai L. K. buvo perduoti notarės akivaizdoje, pinigai buvo suskaičiuoti dalyvaujant notarei prieš pasirašant sutartį (3 t., 79-80 b.l.). Vadovaujantis paminėta kasacinio teismo praktika bei aukščiau nurodytais motyvais, teismo nuomone, yra pakankamas pagrindas preziumuoti, jog ginčo paskolos sutartys buvo sudarytos ir pinigus ieškovė L. K. gavo. Todėl nėra pagrindo pripažinti ginčo paskolos sutartis nesudarytomis (CK 6.875 str. 3 d.).

13Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

14Teisę pareikšti ieškinį dėl absoliutaus sutarties negaliojimo turi visi asmenys, kurių teises ar teisėtus interesus tokia sutartis pažeidė (CK 6.227 str. 1 d.). Ieškovas A. K. nurodo, jog ginčijamais sandoriais jam padaryta turtinė žala, kadangi iš varžytinių parduotas jam bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis butas, kuris buvo įkeistas ginčijamiems paskolos sandoriams užtikrinti. Teismas sprendžia, kad A. K. yra tinkamas ieškovas byloje tiek dėl hipotekos sandorių, tiek ir dėl paskolos sandorių nuginčijimo.

15Atlikus nagrinėjamoje byloje teismo nutartimi paskirtą L. K. teismo psichiatrijos ekspertizę, surašytas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas, kuriame nurodyta: 1) sandorių sudarymo metu 2006-11-10 ir 2008-09-10 L. K. konstatuojamas psichikos sutrikimas – demencija sergant kitomis, kitur klasifikuojamomis ligomis. Šis sutrikimas pirmą kartą konstatuotas 2006-09-18; 2) L. K. veiksmus (sandorių sudarymo metu, juos pasirašant, atskleidžiant neteisingą informaciją) galėjo paveikti, įtakoti tretieji asmenys; 3) pagal esamus medicininius duomenis, civilinėje byloje esančią medžiagą, esamą psichikos sutrikimo laipsnį 2006-11-10, 2008-09-10 L. K. galėjo suprasti savo veiksmų esmę bei juos valdyti; 4) sandorių sudarymo metu 2006-11-10 ir 2008-09-10 L. K. sirgo demencija sergant kitomis, kitur klasifikuojamomis ligomis, ir epilepsija. Ekspertai nurodė, jog neturi medicininių duomenų, kad L. K., sudarant 2006-11-10 paskolos sutartį, pasirašant hipotekos lakštą, 2008-09-10 sudarant susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo, pasirašant hipotekos lakštą, negalėjo suprasti savo veiksmų ar jų valdyti; 5) psichikos sutrikimas – demencija sergant kitomis, kitur klasifikuojamomis ligomis, yra progresuojantis sutrikimas. Sandorių sudarymo metu L. K. pagal medicininius dokumentus gilūs pažinimo sutrikimai nekonstatuoti (3 t., 8-11 b.l.). Teismo posėdyje apklaustas ekspertas S. S. paaiškino, kad L. K. demencija diagnozuota nuo 2006 m. Kartu paaiškino, jog demencija savaime nereiškia, kad žmogus negali suprasti savo veiksmų. Nurodė, kad iki 2010 m. gilių pažinimo sutrikimų (mažiau kaip 10 balų) L. K. nebuvo fiksuota. 2006 m. demencija buvo fiksuota vidutinio sunkumo, kadangi pažinimo sutrikimas buvo 16 balų. 2008 m. nebuvo fiksuojami sunkūs psichikos pažeidimai (3 t., 87-88 b.l.).

16Pasisakydamas dėl Civilinio kodekso 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir į sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kita) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009).

17L. K. asmens būseną ginčo sandorių sudarymo metu buvus tokią, kad ji negalėjusi suprasti savo veiksmų prasmės ar jų valdyti ieškovai įrodinėjo iš esmės tik A. K. paaiškinimais, kuriuos teismas vertina kritiškai, kadangi jis, būdamas L. K. sutuoktinis ir ginčo sandorių užtikrinimui įkeisto turto bendraturtis turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi ieškovų naudai. Tuo tarpu, ieškovų prašyta apklausti liudytoja R. L. duomenų apie L. K. asmens būseną ginčo sandorių sudarymo metu nepateikė. Nors A. K. dalyvavo sutuoktinei sudarant ginčijamus paskolos sandorius, ieškovai nepateikė jokių objektyvių duomenų apie L. K. konkretų elgesį sudarant ginčo sandorius, rodantį, jog atliekamų veiksmų ji nesuprato.

18Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui nėra privaloma, tačiau kai ginčijant sandorį ieškinio pagrindu nurodoma psichinė negalia ir jos nulemta būsena, dėl kurios sandorį sudaręs asmuo negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, medicininiai duomenys bei ekspertų išvados turi itin svarbią įrodomąją vertę santykyje su kitais įrodymais. Nors duomenų apie L. K. sveikatos būklę konkrečiomis ginčo sandorių sudarymo datomis byloje nėra, ekspertai, atlikdami ekspertizę, įvertino ieškovės medicininiuose dokumentuose užfiksuotą jos sveikatos būklę laikotarpiu, artimu ginčo sandorių sudarymo momentams. Išnagrinėjus byloje esančių įrodymų visumą, teismas neturi pagrindo abejoti ekspertizės akte pateikta ekspertų išvada, jog sandorių sudarymo metu L. K. galėjo suprasti savo veiksmų prasmę ir juos valdyti.

19Įvertinęs ginčo paskolų sandorių turinį, teismas sprendžia, jog nėra pagrindo laikyti juos savaime žalingais L. K.. Vien ta aplinkybė, kad paskolos sutartimi šalys susitarė dėl 0,5 proc. delspinigių dydžio, nesudaro pagrindo teigti, kad toks sandoris neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų. Ieškovams pareiškus ieškinį dėl absoliutaus ginčo sandorių negaliojimo, teismas plačiau nepasisako dėl atskiros paskolos sutarčių sąlygos, numatančios delspinigių dydį, negaliojimo.

20Ieškovai įrodinėjo, kad jiems nebuvo jokio poreikio skolintis pinigų, kadangi 2006-07-26 jie pardavė L. K. priklausiusį nekilnojamąjį turtą už 225 000,00 Lt (3 t.,73, 77, 90 b.l.), už gautus pinigus įsigijo butą, kainavusį 159 000,00 Lt (1 t., 110-115 b.l.), todėl jiems dar liko 66 000,00 Lt. Nurodė, kad iš šios sumos įsigijo buities daiktų, pasidarė remontą įsigytame bute, o likę pinigai buvo skirti pragyvenimui (3 t., 73-76 b.l.). Akcentuotina, jog išskyrus savo paaiškinimus apie 66 000,00 Lt panaudojimą, ieškovai jokių įrodymų (banko sąskaitos išrašo) į bylą nepateikė (CPK 178 str.). Be to, A. K. paaiškino, jog 2006-07-26 pardavus namą gauti pinigai po naujųjų metų baigėsi (3 t., 73 b.l.). Aplinkybę, kad 2007 m. apie pavasarį už parduotą nekilnojamąjį turtą A. ir L. K. gauti pinigai baigėsi ir jiems ėmė kauptis skolos patvirtino ir M. K.. Jis taip pat paaiškino, kad A. ir L. K. gyvena netaupiai, turimus pinigus išleidžia alkoholiui (3 t., 76 b.l.). Įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, jog aplinkybė, kad pardavus nekilnojamąjį turtą ieškovai turėjo 66 000,00 Lt pati savaime negali būti vertinama įrodymu, paneigiančiu, kad buvo sudaryti 2006-11-10 ir 2008-09-10 paskolos sandoriai.

21M. K. paaiškino, jog 2006 m. tėvai pinigų turėjo, ar tai galėjo būti pasiskolinti pinigai jis nežino. Nurodė, kad 2008 m. pas tėvus pinigų nematė, todėl sprendžia, jog 2008 m. jie pinigų nebuvo pasiskolinę (3 t., 77 b.l.). Tai, kad sūnus nematė pas tėvus pinigų, teismo nuomone, neįrodo, jog jie nebuvo gavę pinigų pagal ginčijamus paskolų sandorius. Pažymėtina, jog M. K. nurodė nematęs ir iš greitųjų kreditų bendrovių tėvų pasiskolintų pinigų (3 t., 77 b.l.).

22A. K. parodė, jog L. K. 2006 metais sudarydama namo pardavimo ir buto pirkimo sandorius suprato šių sandorių prasmę (3 t., 74 b.l.). Minėtų sandorių ieškovai neginčija. Ieškovų liudytoja R. L. taip pat patvirtino, kad L. K. suprato, kad pardavinėja nuosavybės teise priklausiusį namą ir norėjo jį parduoti (3 t., 85-86 b.l.). Vadinasi, 2006-07-26 (3 t., 5759 b.l.) bei 2006-07-28 (1 t., 110-115 b.l.) L. K. sveikatos būklė leido jai suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. Kartu pažymėtina, kad namo pardavimo ir buto pirkimo sandorius tvirtino skirtingi notarai, t.y. Kauno rajono notarė Genovaitė Pakerytė ir Kauno miesto 22-ojo notaro biuro notarė Z. R. (3 t., 57-59; 1 t., 110-115 b.l.) ir nė vienai iš notarių nekilo abejonių dėl sandorio šalies – L. K. veiksnumo. Teismo nuomone, šie įrodymai leidžia daryti išvadą, kad praėjus nepilnai dviem su puse mėnesio, sudarant 2006-11-10 ginčo paskolos sutartį, L. K. taip pat galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. Šią teismo išvadą patvirtina ir notarės teismo posėdyje duoti paaiškinimai, kad ji L. K. išaiškino paskolos sandorio prasmę ir paskolos negrąžinimo teisines pasekmes. Notarė nurodė, kad paaiškino L. K., jog negrąžinus paskolos, L. ir A. K. praras butą, nes jis bus parduotas. Notarė paaiškino, jog sandorių tvirtinimo metu jai jokių abejonių nekėlė L. K. veiksnumas, jos blaivumas. Šiame kontekste pažymėtina, jog ekspertas S. S. teismo posėdyje paaiškino, kad pagal išvaizdą kitas žmogus (net ir turintis specialių žinių) negali nuspręsti, kad žmogus serga psichine liga (3 t., 88 b.l.). Notarė R. V. patvirtino, kad A. K. sudarant hipotekos sandorius buvo blaivus (3 t., 79-80 b.l.). Tai, kad L. K. suprato savo veiksmų reikšmę ir juos valdė paskolų sandorių sudarymo metu taip pat patvirtina aplinkybė, jog ji šiems sandoriams ruošėsi, t.y. 2006-11-08 ir 2008-09-06 sudarė įkeičiamo buto draudimo sutartį (1 t., 116 b.l.). Ginčo sandoriai (paskolos ir hipotekos) buvo tvirtinami vienu šalių atėjimu. Tai patvirtina notaro registro numeriai bei ieškovų A. ir L. K. ir atsakovo P. R. parašai 2006 m. notarinio registro 11 tome ir 2008 m. notarinio registro 9 tome (1 t., 104-107; 121-123 b.l.). Todėl akivaizdu, kad pas notarą sudaryti paskolos sandorių L. K. vyko kartu su sutuoktiniu A. K.. Teismas vertina, jog A. K. negalėjo nežinoti, kad jo sutuoktinė pas notarą sudarė paskolos sutartį, ypač įvertinus nustatytą aplinkybę, kad grynieji pinigai pagal paskolos sutartį L. K. buvo perduoti notaro biure. A. K. dalyvavo L. K. pasirašant paskolos sandorius, kadangi iškart po to abiejų sutuoktinių buvo pasirašyti hipotekos sandoriai. Nesant byloje objektyvių įrodymų apie tai, kad A. K. ginčo sandorių sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų ar jų valdyti, priešingai, pats A. K. teismo posėdyje paaiškino, kad 2006 m. apsilankius pas medikus diagnozė jam nebuvo nustatyta (3 t., 75 b.l.), teismas vertina, jog labiau tikėtina, kad jis suprato, pasirašomus hipotekos sandorius, suprato kokius sandorius pasirašė jo sutuoktinė. A. K. išreiškė savo valią pritardamas sutuoktinės sudarytiems paskolos sandoriams tokiu būdu, kad hipotekos sutartimi paskolos prievolei užtikrinti įkeitė jam priklausančią buto dalį.

23Antstolis teismo posėdyje paaiškino, kad bendraujant su L. K. atliekant vykdymo veiksmus, jam nekilo abejonių dėl jos veiksnumo. Kartu paaiškino, kad L. K. jam ne kartą skambino, aktyviai domėjosi vykdomosios bylos eiga, žadėjo, kad grąžins skolą (3 t., 80 b.l.). Minėti antstolio paaiškinimai paneigia ieškovų nurodomas aplinkybes apie L. K. sveikatos būklę ir jos suvokimo galimybes.

24Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Nagrinėjamu atveju, teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, susijusius su ginčo sandorių pobūdžiu ir turiniu, ieškovės elgesiu iki sandorių sudarymo, jų sudarymo metu bei po jų sudarymo, rodančiu, jog atliekamus veiksmus ji suprato, bei šiuos įrodymus tarpusavyje sugretinęs, daro išvadą, jog byloje neįrodyta, kad ieškovė 2006-11-10 ir 2008-09-10 sudarydama ginčo sandorius negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti (CPK 178 str.).

25Ekspertizės akte pateikta išvada, jog (2) L. K. veiksmus (sandorių sudarymo metu, juos pasirašant, atskleidžiant neteisingą informaciją) galėjo paveikti, įtakoti tretieji asmenys (3 t., 11 b.l.). Teismo posėdyje ekspertas pažymėjo, jog net psichine liga nesergančio asmens veiksmus gali paveikti, įtakoti tretieji asmenys (3 t., 87-88 b.l.). Teismo vertinimu, ieškovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog kokie nors konkretūs asmenys kokiu nors neteisėtu būdu paveikė, įtakojo L. K. veiksmus tokiu būdu, kad ji pasirašytų ginčo sandorius. Todėl teismas neturi pagrindo išvadai, jog tokia trečiųjų asmenų įtaka galėjo nulemti tai, kad ieškovė pasirašė ginčo sandorius. Kartu teismas pažymi, jog ieškovai neprašė sandorių pripažinti negaliojančiais dėl to, kad jie sudaryti iš esmės suklydus (CK 1.90 str.), taip pat šių sandorių neginčijo tuo pagrindu, kad jie sudaryti dėl smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių (1.91 str.). Teismas negali keisti ieškinyje nurodytų gynimo būdų, nes privalo užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą (CPK 17 straipsnis), išskyrus atvejus, kai yra siekiama apginti viešąjį interesą. Pažymėtina, jog teismas šios kategorijos bylose nėra aktyvus ir negali peržengti reikalavimų ribų. Kita vertus, jokių įrodymų, patvirtinančių buvus apgaulės ar prievartos faktą į bylą nėra pateikta. Tai, kad ieškovei sudarant ginčo sandorius dalyvavo ir jos sutuoktinis, teismo nuomone, taip pat paneigia ieškovo atstovės advokato padėjėjos J. Ramoškienės išsakytą prielaidą, jog L. K. sandorius sudarė apgaulės įtakoje.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Atsakovui iš ieškovų turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos nagrinėjamoje byloje nepriteistinos, nes nepateiktas toks prašymas su išlaidų pagrindimu (CPK 98 str.).

282011-08-26 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovui A. K. buvo atidėtas 1 140,00 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas iki sprendimo priėmimo (1 t., 53-54 b.l.). Atmetus ieškinį, iš ieškovo A. K. valstybei priteistina 1 140,00 Lt žyminio mokesčio.

292012-05-08 A. K. į Kauno miesto apylinkės teismo depozito sąskaitą įmokėjo 1 500,00 Lt avansą už L. K. teismo psichiatrinę ekspertizę (2 t., 160 b.l.). Už ekspertizę iš teismo depozito sąskaitos sumokėta 820,00 Lt (3 t., 105 b.l.). Todėl A. K. grąžintina 680,00 Lt permokėta suma.

30Atmetus ieškinį, iš ieškovų valstybės naudai priteistinas valstybės patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimas – iš kiekvieno po 75,51 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

31Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškinį atmesti.

33Priteisti valstybei iš ieškovo A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1 140,00 Lt (vienas tūkstantis vienas šimtas keturiasdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas už pašto išlaidas – 5660.

34Priteisti valstybei iš ieškovų A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir L. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), po 75,51 Lt (septyniasdešimt penki litai 51 ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas už pašto išlaidas – 5660.

35Įpareigoti Kauno apylinkės teismo buhalteriją iš teismo depozito sąskaitos grąžinti A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 680,00 Lt (šeši šimtai aštuoniasdešimt litų).

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant... 2. 2012-06-11 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pakeista šalių... 3. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., 35-38 b.l.), kuriuo prašo... 4. Ieškovai ir jų atstovai nurodė, kad A. K. 2011-07-19 tapo žinoma, kad L. K.... 5. Atsakovas P. R. nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nes paskolos sutarties 6... 6. Trečiasis asmuo Kauno 20-ojo notarų biuro notarė Ramutė Valantiejienė... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Nustatyta, kad 2006-11-10 tarp P. R. ir L. K. sudaryta notaro patvirtinta... 9. Iš teismų informacinės duomenų bazės LITEKO nustatyta, kad įsiteisėjusiu... 10. Kauno apylinkės teismo 2013-04-08 nutartimi ieškinio reikalavimas pripažinti... 11. Dėl sutarčių sudarymo... 12. Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar... 13. Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis... 14. Teisę pareikšti ieškinį dėl absoliutaus sutarties negaliojimo turi visi... 15. Atlikus nagrinėjamoje byloje teismo nutartimi paskirtą L. K. teismo... 16. Pasisakydamas dėl Civilinio kodekso 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo... 17. L. K. asmens būseną ginčo sandorių sudarymo metu buvus tokią, kad ji... 18. Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui nėra privaloma, tačiau kai... 19. Įvertinęs ginčo paskolų sandorių turinį, teismas sprendžia, jog nėra... 20. Ieškovai įrodinėjo, kad jiems nebuvo jokio poreikio skolintis pinigų,... 21. M. K. paaiškino, jog 2006 m. tėvai pinigų turėjo, ar tai galėjo būti... 22. A. K. parodė, jog L. K. 2006 metais sudarydama namo pardavimo ir buto pirkimo... 23. Antstolis teismo posėdyje paaiškino, kad bendraujant su L. K. atliekant... 24. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 25. Ekspertizės akte pateikta išvada, jog (2) L. K. veiksmus (sandorių sudarymo... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Atsakovui iš ieškovų turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos... 28. 2011-08-26 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovui A. K. buvo... 29. 2012-05-08 A. K. į Kauno miesto apylinkės teismo depozito sąskaitą... 30. Atmetus ieškinį, iš ieškovų valstybės naudai priteistinas valstybės... 31. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas... 32. ieškinį atmesti.... 33. Priteisti valstybei iš ieškovo A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1 140,00 Lt... 34. Priteisti valstybei iš ieškovų A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir L. K., a.k.... 35. Įpareigoti Kauno apylinkės teismo buhalteriją iš teismo depozito sąskaitos... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...