Byla e2-2135-381/2016
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Alkalina“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Alkalina“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Alkalina“ iškelta bankroto byla.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – ieškovas arba VSDFV Kauno skyrius) 2016 m. gegužės 5 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alkalina“ (toliau – UAB „Alkalina“).
 2. Ieškovas nurodė, kad UAB „Alkalina“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 41 370,26 Eur, įmonės įsiskolinimas šio fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 m. II ketvirčio. Įmonėje yra 17 apdraustųjų. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš UAB „Alkalina“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y., nurodymą kredito įstaigoms nesumokėtas įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Kredito įstaiga paskutinį kartą dalinai atliko mokėjimo nurodymą 2016 m. balandžio 15 d. Pats draudėjas paskutinį kartą įmokas į fondo lėšų sąskaitą mokėjo 2015 m. birželio 30 d. Ieškovas, siekdamas užtikrinti priverstinį skolos fondo biudžetui išieškojimą, VSDFV Kauno skyrius direktoriaus pavaduotojo 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. 6.2-687 perdavė antstolio S. U. kontorai. Antstolis 2015 m. birželio 9 d. grąžino VSDFV Kauno skyriaus vykdomąjį dokumentą po įvykdymo. Dėl naujai susidariusio įsiskolinimo fondui VSDFV Kauno skyriaus direktoriaus sprendimai 2014 m. spalio 28 d. buvo perduoti papildomai antstolio S. U. kontorai. Antstolis paskutinį kartą dalinai išieškotas pinigines lėšas į fondo lėšų sąskaitą pervedė 2016 m. vasario 17 d. Draudėjui UAB „Alkalina“ didinant įsiskolinimą fondui, VSDFV Kauno skyrius 2013 m. spalio 10 d. pateikė VSDFV direktoriui prašymą leisti kreiptis į Centrinę hipotekos įstaigą dėl UAB „Alkalina“ kito turto priverstinio įkeitimo. 2013 m. spalio 22 d. sprendimu ieškovas įregistravo UAB „Alkalina“ kito turto priverstinį įkeitimą, kuriuo buvo užtikrintas įsipareigojimas sumokėti skolą fondui. Įkeistą turtą 2015 m. lapkričio 27 d. buvo nuspręsta pardavinėti iš varžytynių, tačiau 2016 m. vasario 22 d. ir 2016 m. kovo 29 d. VSDFV Kauno skyriui antstolis atsiuntė patvarkymus dėl neįvykusių varžytynių. Atsakovės vadovas 2016 m. kovo 29 d. pateikė ieškovui prašymą dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Ieškovas pareikalavo iš atsakovės iki 2016 m. balandžio 7 d. pateikti teisės aktuose numatytus dokumentus, reikalingus prašymo išnagrinėjimui, tačiau dokumentai per nustatytą terminą nebuvo pateikti. Ieškovas Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė. Šio pareiškimo pagrindu buvo pradėta civilinė byla Nr. eB2-2467-230/2016.
 3. Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 14 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovei UAB „Alkalina“ bankroto bylą. Teismas, remdamasis 2016 m. kovo 31 d. UAB „Alkalina“ balanso duomenimis nustatė, kad į įmonės balansą įrašyto turto vertė – 275703,00 Eur, iš kurio ilgalaikio turto – 13 330,00 Eur, trumpalaikio turto – 262 373,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 17 713,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 243 490,00 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 585,00 Eur). Pagal įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą įsipareigojimai kreditoriams 2016 m. kovo 31 d. duomenimis sudarė 141 428,00 Eur, iš kurių pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 69 204,05 Eur (tarp jų ieškovui – 42315,63 Eur), t. y. neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį ir perdavė bankroto bylos UAB „Alkalina“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino UAB „Alkalina“ pateiktą 2016 m. kovo 31 d. balansą ir nesiėmė visų įmanomų priemonių pateiktų dokumentų realumui patikrinti.
 5. 2016 m. rugpjūčio 19 d. Kauno apygardos teisme taip pat buvo priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Straujos“ prekybos sistemos (toliau – UAB „Straujos“ prekybos sistemos) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Alkalina“.
 6. Ieškovė UAB „Straujos“ prekybos sistemos nurodė, kad yra atsakovės kreditorė, turinti reikalavimo teisę į 727,41 Eur dydžio įsiskolinimą pagal 2015 m. sausio 12 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00073129, 2015 m. sausio 13 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00073166, 2015 m. sausio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00073449, 2015 m. sausio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00073481, 2015 m. vasario 27 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00074139, 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00074970, 2015 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00075393, 2015 m. gegužės 29 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija SPS Nr. 00076050. Ragino atsakovę padengti susidariusį įsiskolinimą geruoju, tačiau atsakovė taip ir neatsiskaitė. Šio pareiškimo pagrindu buvo pradėta civilinė byla Nr. eB2-2468-230/2016.
 7. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi civilinės bylos Nr. eB2-2467-230/2016 pagal ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą ir Nr. eB2-2468-230/2016 pagal ieškovės UAB „Straujos“ prekybos sistemos pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Alkalina“ iškėlimo sujungtos, suteikiant bylai Nr.eB2-2467-230/2016.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 7 d. nutartimi iškėlė UAB „Alkalina“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“ (toliau – bankroto administratorius arba UAB „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“).
 2. Teismas nurodė, kad siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Alkalina“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2016 m. liepos 31 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2016 m. liepos 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis (b. l. 98).
 3. Teismas, remdamasis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nustatė, kad UAB „Alkalina“ įregistruota 1992 m. gruodžio 30 d., įmonės direktorius K. K. (b. l. 95-97).
 4. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui pateikto UAB „Alkalina“ 2015 metų balanso duomenimis teismas nustatė, kad įmonės turtas laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 64 479 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 147 833 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 133 500 Eur (b. l. 189). UAB „Alkalina“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis nustatė, kad įmonės grynasis pelnas (nuostoliai) 2015 metais sudarė – 75 292 Eur sumą (b. l. 190).
 5. Remdamasis atsakovės UAB „Alkalina“ direktoriaus pateikto 2016 m. liepos 31 d. balanso duomenimis, teismas nustatė, kad įmonės turtas laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. sudarė 14 351 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 168 869 Eur, iš jų visą sumą sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (b. l. 176-177). UAB „Alkalina“ 2016 m. liepos 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis nustatė, kad įmonės grynasis pelnas (nuostoliai) sudaro – 69 763 Eur sumą (b. l. 177).
 6. Teismas, įvertinęs UAB „Alkalina“ direktoriaus pateikto ilgalaikio turto nusidėvėjimo žiniaraščio duomenis, konstatavo, kad atsakovė UAB „Alkalina“ turi ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė yra 11 862 Eur (b. l. 178). Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenis UAB „Alkalina“ nekilnojamojo turto ir registruotų transporto priemonių neturi (b. l. 191).
 7. Teismas, vertindamas atsakovės UAB „Alkalina“ turimus skolinius įsipareigojimus kreditoriams, pažymėjo, kad, nors atsakovė Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi buvo įpareigota pateikti teismui visų įmonės kreditorių sąrašą, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, tačiau šio įpareigojimo neįvykdė tinkamai. Remiantis atsakovės pateikto 2016 m. liepos 31 d. kreditorių sąrašo duomenimis įmonės skoliniai įsipareigojimai sudaro 81 081,13 Eur sumą. Atsakovei nepateikus konkrečių duomenų apie įmonės pradelstus įsipareigojimus kreditoriams (skolinių įsipareigojimų įvykdymo terminų), teismas sprendė, kad visos skolos klientams (kreditoriams), nurodytiems 2016 m. liepos 31 d. kreditorių sąraše – 81 081,88 Eur – yra pradelstos. Atsakovės vadovas priešingų duomenų, t. y. kad šios skolos yra nepradelstos, teismui nepateikė.
 8. Teismas, remdamasis VSDFV 2016 m. spalio 4 d. duomenimis, nustatė, kad įmonėje yra 5 apdraustieji asmenys (darbuotojai), įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 53 813,12 Eur įsiskolinimą (b. l. 193). Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. spalio 6 d. duomenimis, atsakovė turi 35 103,10 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (b. l. 192). Teismas šiuos skolinius atsakovės UAB „Alkalina“ įsipareigojimus laikė pradelstais. Teismas pažymėjo, kad UAB „Alkalina“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2016 m. balandžio 15 d. sudarė 40 124,111 Eur, tuo tarpu 2016 m. spalio 4 d. jau 53 813,12 Eur (t. 1 b. l. 168, 193), kas patvirtina, jog įmonės skola ne mažėja, o vis auga. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad UAB „Alkalina“ darbuotojų skaičius nuo 28 (2015 m. birželio 4 d.) sumažėjo iki 5 (2016 m. spalio 4 d.). (b. l. 169, 193). Įsiskolinimas valstybinei mokesčių inspekcijai taip pat nuolat didėja – 2016 m. rugpjūčio 29 d. sudarė 34 499,63 Eur, o 2016 m. spalio 6 d. – 35 103,10 Eur (t. 1 b. l. 171, 192).
 9. Teismas sprendė, kad prastą įmonės turtinę padėtį rodo ir kiti duomenys. Iš antstolių informacinės sistemos vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenų matyti, kad antstolių kontorose atsakovės UAB „Alkalina“ atžvilgiu yra užvestos 9 vykdomosios bylos (2 iš jų pilnai įvykdytos) (b. l. 172-174). Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Alkalina“ turtui yra taikomi areštai, hipoteka (b. l. 194-201). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimu tenkino ieškovės AB DNB banko ieškinį ir ieškovei priteisė solidariai iš atsakovų A. K. ir UAB „Alkalina“ 953 583,92 Eur skolą, iš UAB „Alkalina“ – 6 proc. dydžio, o iš A. K. – 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo solidariai priteistos skolos sumos nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą. Sprendimas šiuo metu priverstinai yra vykdomas antstolio R. S. kontoroje (b. l. 181).
 10. Teismas, nustatęs, kad atsakovė UAB „Alkalina“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, jos pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršija visą į balansą įrašyto turto vertę, padarė išvadą, jog UAB „Alkalina“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu.
 11. Teismas byloje administruoti atsakovės bankroto procedūrą paskyrė bankroto administratorių UAB „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“, kurio kandidatūra buvo atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė UAB „Alkalina“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – atsisakyti kelti UAB „Alkalina“ bankroto bylą.
 2. Atsakovės atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta tinkamai neinformavus atsakovės apie UAB „Straujos“ prekybos sistemų pareiškimo gavimą bei apribojus atsakovei galimybę pateikti atsiliepimą į šios kreditorės pareiškimą.
  2. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė nebuvo informuota apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Alkalina“ iškėlimo. Tinkamai neinformavus atsakovės apie teismo posėdį, jai buvo apribota teisė dalyvauti teisminiame procese bei pateikti savo poziciją nagrinėjamu klausimu. Atsakovė apie jai iškeltą bankroto bylą sužinojo tik 2016 m. spalio 13 d., kai registruota pašto siunta jai buvo įteikta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis.
  3. Kadangi atsakovei nebuvo pranešta apie priimtą nagrinėti UAB „Alkalina“ prekybos sistemos pareiškimą, taip pat apie byloje paskirto teismo posėdžio vietą ir laiką, atsakovė neturėjo galimybės pateikti savo pozicijos byloje.
  4. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Straujos“ yra nemoki, nepagrįsta. Atsakovė yra moki, jos finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio. 2016 m. pirmo ketvirčio metu atsakovė, siekdama atstatyti savo finansinę būklę ir sugrįžti į įprastas veiklos apimtis, uždarė nepelningai veikusias parduotuves ir pasiliko keturias pelningai veikusias vietas. Pagal atsakovės sudarytą verslo planą, iki 2016 m. pabaigos šios prekybos vietos turėtų sugeneruoti apie 43 828 Eur grynojo pelno. Laikotarpiu nuo 2013 m. iki 2016 m. atsakovė atsiskaitinėjo su kreditoriais, iš viso sumokėjo VSDFV ir Valstybinei mokesčių inspekcijai 208 888 Eur skolos.
  5. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, kad atsakovės blogėjančią finansinę padėtį patvirtina aplinkybė, jog atsakovės darbuotojų skaičius per pastarųjų keturių mėnesių laikotarpį sumažėjo nuo 28 iki 5 darbuotojų. Darbuotojų skaičiaus mažinimas rodo ne blogėjančią atsakovės finansinę padėtį, o atsakovės siekį išspręsti susidariusią situaciją ir atkurti įmonės normalią ūkinę veiklą.
  6. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad prastą atsakovės turtinę padėtį rodo ir kiti duomenys, tokie kaip duomenys teismų informacinės sistemoje LITEKO, patvirtinantys, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimu patenkintas ieškovės AB DNB banko ieškinys ir ieškovei priteista solidariai iš atsakovų A. K. ir UAB „Alkalina“ 953 583,92 Eur skola, iš UAB „Alkalina“ – 6 proc. dydžio, o iš A. K. – 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo solidariai priteistos skolos sumos nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos. Banko atžvilgiu atsakovė buvo tik laiduotoja, laidavusi už BUAB „Alkava“ įsipareigojimus bankui. Reali skola bankui šiuo metu yra ženkliai mažesnė, nei nurodyta teismo sprendime, kadangi didžioji dalis skolos buvo padengta 2016 m. viduryje, BUAB „Alkava“ realizavus savo nekilnojamąjį turtą ir gautas pinigines lėšas panaudojus atsiskaitymui su banku. Šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų atsakovė neturi galimybės pateikti, kadangi jie yra BUAB „Alkava“ bankroto byloje bankroto administratoriaus dispozicijoje.
  7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“. Paskirtas bankroto administratorius įsikūręs Vilniuje, todėl atsakovės bankroto procedūros administravimas jam visiškai neracionalus ir ekonomiškai nepagrįstas.
 1. Ieškovas VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašė jį atmesti.
 2. Ieškovo VSDFV Kauno skyriaus atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nevykdydama teismo nutartimi jai priskirtų įpareigojimų. Teismo 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi UAB „Alkalina“ administracijos vadovas K. K. buvo įpareigotas pateikti duomenis, reikalingus iškelti bankroto bylai, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, nurodant jų adresus, skolų ir įsipareigojimų sumas, įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymų terminus 2016 m. liepos 31 d. būklei, tačiau atsakovė nepateikė konkrečių duomenų apie įmonės praterminuotus įsipareigojimus kreditoriams. Todėl, įvertinus atsakovės elgesį teisminio proceso metu, darytina išvada, kad atsakovė pati tinkamai nesinaudojo jai suteiktomis teisėmis bei nevykdė teismo jai priskirtų įpareigojimų.
  2. VSDFV Kauno skyriaus informacinės duomenų bazės duomenimis laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 29 d. iki 2016 m. rugsėjo 26 d. UAB „Alkalina“ atleido 18 darbuotojų, iš kurių 9 darbuotojos, t. y., J. M., L. L., G. S., I. T., D. D., E. K., R. G., I. A. ir D. M. nedelsiant buvo įdarbintos UAB „Kakela“, kuri yra susijusi (asocijuota) su UAB „Alkalina“, kadangi jos administracijos vadovas taip pat yra K. K.. UAB „Alkalina“ 2016 m. spalio 25 d. buvo penki darbuotojai, iš kurių: administracijos vadovas K. K., jo tėvas A. K., vyriausioji buhalterė V. J.. Paminėti asmenys yra ir UAB „Kakela“ darbuotojai. Iš likusių UAB „Alkalina“ dviejų darbuotojų viena darbuotoja iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. yra vaiko priežiūros atostogose. Realiai pavestas funkcijas, susijusias su pardavimais, turi galimybę atlikti vienas UAB „Alkalina“ darbuotojas, ko nepakanka keturių pelningai veikiančių parduotuvių darbo organizavimui, todėl darytina prielaida, kad UAB „Alkalina“ ir UAB „Kakela“ veiklos yra galimai neatsietos viena nuo kitos.
  3. Atskirajame skunde pateikti duomenys apie 2013-2015 metais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sumokėtas 107 333,00 Eur įmokas, tačiau nutylėta apie už tą patį laikotarpį priskaičiuotas 124 216,00 Eur įmokas, atitinkamai padidinant 16 883,00 Eur įsiskolinimą Fondo biudžetui. UAB „Alkalina“ praterminuotas įsiskolinimas fondui 2016-01-15 buvo 38 385,00 Eur. Iki 2016 m. spalio 15 d. atsakovės praterminuotas įsiskolinimas fondui padidėjo iki 54 410,00 Eur.
  4. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus, kadangi šio bankroto administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Alkalina“ bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų ribų nėra.

6Dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo

 1. Apeliantė atskirajame skunde tvirtina, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo pažeisti tinkamo proceso, procesinio šalių lygiateisiškumo bei teisės būti išklausytam principai (CPK 5, 12, 17 ir 42 straipsniai), kas sudaro absoliutų skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindą. Apeliantės teigimu, ji nebuvo informuota apie kreditorės UAB „Straujos“ prekybos sistemos pareiškimo gavimą, jai nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su šios kreditorės pareiškimu bei pateikti atsiliepimą į jį, ji nebuvo informuota apie teismo posėdį, kurio metu buvo priimta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis.
 2. Apeliacinės instancijos teismas su nurodytais apeliantės argumentais nesutinka bei sprendžia, kad jie nesudaro pagrindo konstatuoti absoliutaus skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindo.
 3. Juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai pats asmuo nurodo kitą adresą (CPK 122 straipsnio 2 dalis, ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis). Pareiga pranešti apie buveinės vietos pakeitimą ar kitą galimą procesinių dokumentų įteikimo adresą tenka atsakovei (CK 2.49 straipsnio 2-3 dalys, 2.62, 2.66 straipsniai, CPK 122 straipsnio 2 dalis).
 4. Kaip matyti iš Juridinių asmenų registro duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), UAB „Alkalina“ buveinės adresas įregistruotas patalpose, adresu Varnių g. 24, Kaunas. Kaip jau buvo minėta, civilinė byla pagal VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą Kauno apygardos teisme buvo pradėta 2016 m. gegužės 5 d. Bylos duomenys patvirtina, kad VSDFV Kauno skyriaus pareiškimas ir teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartis, kurioje atsakovės vadovui buvo nustatytas įpareigojimas pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje išvardintus dokumentus, buvo išsiųsti UAB „Alkalina“ buveinės adresu (Varnių g. 24, Kaunas) bei 2016 m. gegužės 10 d. įteikti asmeniškai atsakovės vadovui K. K.. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį bei grąžinus klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėti iš naujo, atsakovė 2016 m. rugpjūčio 22 d. teismo nutartimi buvo pakartotinai įpareigota pateikti visus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje išvardintus dokumentus, tačiau šio įpareigojimo tinkamai neįvykdė. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartys, kuriomis buvo priimtas ieškovės UAB „Straujos“ prekybos sistemų pareiškimas bei pastarosios pareiškimo pagrindu pradėta civilinė byla prijungta prie civilinės bylos, pradėtos pagal VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą, atsakovei buvo išsiųstos taip pat jos buveinės registracijos adresu (Varnių g. 24, Kaunas). Tuo pačiu adresu atsakovei buvo išsiųsta Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartis, kuria buvo nutarta klausimą dėl UAB „Alkalina“ bankroto bylos iškėlimo skirti nagrinėti teismo posėdyje 2016 m. spalio 7 d. Apie teismo 2016 m. spalio 7 d. posėdį buvo paskelbta viešai teismų informacinėje sistemoje. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės UAB „Alkalina“ vadovas, būdamas tinkamai informuotas apie įmonei inicijuotą bankroto procesą, bylos nagrinėjimo metu būtų informavęs teismą ir (ar) kreditorius apie kitą procesinių dokumentų įmonei įteikimo adresą. Priešingai, kaip matyti iš atsakovės pateikto atskirojo skundo, jame atsakovė nurodo tą patį buveinės adresą (Varnių g. 24, Kaunas), kuriuo jai buvo siųsti kreditorių VSDFV Kauno skyriaus ir UAB „Straujos“ prekybos sistemos pranešimai apie įsiskolinimų sumokėjimą ir ketinimą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, taip pat pirmosios instancijos teismo procesiniai dokumentai.
 5. Nesant duomenų apie atsakovės kitą galimą procesinių dokumentų įteikimo adresą, laikytina, kad visas susirašinėjimas su atsakove jos buveinės registracijos adresu laikytinas tinkamu (CK 2.49 straipsnio 3 dalis, CPK 123 straipsnio 4 dalis).
 6. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustatytų faktinių aplinkybių kontekste nėra pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai informavo atsakovę apie jos atžvilgiu pradėtą bankroto bylos teisminį nagrinėjimą, ieškovės UAB „Straujos“ prekybos sistemos pareiškimo gavimą ir paskirtą 2016 m. spalio 7 d. teismo posėdį. Be to, atsakovės argumentai, kad tinkamai neinformavus jos apie pradėtą teisminį procesą jai buvo apribota galimybė pateikti teismui visus reikalaujamus įmonės finansinius dokumentus bei paaiškinti esmines sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, yra visiškai nepagrįsti, kadangi nurodytus dokumentus ir paaiškinimus atsakovė turėjo galimybę pateikti pirmosios instancijos teismui kartu su atskiruoju skundu, taip pat apeliacinės instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, tačiau tokia galimybe taip ir nepasinaudojo.

7Dėl bankroto bylos UAB „Alkalina“ iškėlimo

 1. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.
 2. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovių ir atsakovės pateiktus bei teismo iniciatyva išreikalautus dokumentus, padarė išvadą, kad atsakovė UAB „Alkalina“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, jos pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršija visą į balansą įrašyto turto vertę, todėl jai keltina bankroto byla IBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais pagrindais.
 3. Atsakovė, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, iš esmės neginčija skundžiamoje teismo nutartyje nustatyto UAB „Alkalina“ pradelstų skolinių įsipareigojimų kreditoriams ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykio, bei laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įmonės galimybes toliau vykdyti ūkinę – komercinę veiklą bei atsiskaitinėti su kreditoriais. Atsakovės teigimu, UAB „Alkalina“ yra moki, jos finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio bei šiuo metu sėkmingai sprendžiami.
 4. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nurodytų pirmosios instancijos teismo išvadų ir apeliantės argumentų, pirmiausia pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis c. b. Nr. 2-2635/2013). Taigi, priešingai nei tvirtina apeliantė, tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.).
 5. Bylos duomenys patvirtina, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovės vadovas ne kartą buvo įpareigotas pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2016 m. liepos 31 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2016 m. liepos 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis (b. l. 98). Atsakovės vadovas, būdamas tinkamai informuotas apie nagrinėjamą civilinę bylą, per laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 10 d. iki skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, visų reikalaujamų dokumentų, tarp jų ir duomenų apie pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, taip ir nepateikė. Nurodytų dokumentų atsakovės vadovas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Esant tokiai situacijai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad visos atsakovės UAB „Alkalina“ skolos klientams (kreditoriams), nurodytiems 2016 m. liepos 31 d. kreditorių sąraše bendrai 81 081,88 Eur sumai yra pradelstos.
 6. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, remiantis UAB „Alkalina“ 2015 metų balanso duomenimis, įmonės turtas laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 64 479 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 147 833 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 133 500 Eur. 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, atsakovės grynasis pelnas (nuostoliai) 2015 metais sudarė – 75 292 Eur. Remiantis atsakovės UAB „Alkalina“ pateikto 2016 m. liepos 31 d. balanso duomenimis, įmonės turtas laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 31 d. sudarė 14 351 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 168 869 Eur, iš jų visą sumą sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. UAB „Alkalina“ 2016 m. liepos 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonės patirti nuostoliai buvo 69 763 Eur. UAB „Alkalina“ ilgalaikio turto likutinė vertė yra 11 862 Eur. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ registro duomenimis UAB „Alkalina“ nekilnojamojo turto ir registruotų transporto priemonių neturi. Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. spalio 6 d. duomenimis, atsakovė turi 35 103,10 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. Atsakovės skolą VSDFV fondo biudžetui 2016 m. sausio 15 d. sudarė 38 385,00 Eur. Remiantis naujai pateiktais VSDFV Kauno skyriaus duomenimis, atsakovės skola iki 2016 m. spalio 15 d. padidėjo iki 54 410,00 Eur.
 7. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo svarbiomis aplinkybes, kad antstolių kontorose atsakovės UAB „Alkalina“ atžvilgiu yra pradėtos 9 vykdomosios bylos bei tik dvi iš jų pilnai įvykdytos, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimu solidariai iš atsakovų A. K. ir UAB „Alkalina“ kreditoriui AB DNB bankui priteista 953 583,92 Eur skolos, iš UAB „Alkalina“ – 6 proc. dydžio, o iš A. K. – 5 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo solidariai priteistos skolos sumos nuo 2014 m. lapkričio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė atskirajame skunde tvirtindama, kad didžioji dalis skolos AB DNB bankui buvo sumokėta 2016 m. viduryje, o likusios dalies išieškojimas yra galimas iš pagrindinės skolininkės BUAB „Alkava“ turto, jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė. Priešingai, nei teigia atsakovė, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, BUAB „Alkava“ bankroto byloje 2016 m. lapkričio 23 d. patvirtinti kreditoriaus AB DNB banko 45 125,12 Eur ir 568 038,81 Eur dydžio finansiniai reikalavimai. Duomenų, kad bankrutuojanti įmonė turi pakankamai turto, kurį realizavus užtektų lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, byloje nėra (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).
 8. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę jos turimo turto, tinkamai įvertino visas teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, turimu turtu ir įsipareigojimais, jos debitorinėmis skolomis ir realiomis galimybėmis šias skolas atgauti, bei padarė teisingą išvadą, kad nagrinėjamu atveju prioritetas negali būti taikomas reabilitaciniam tikslui bei įmonei keltina bankroto byla.
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tai, kad atsakovė 2013 m. – 2016 m. laikotarpiu sumokėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos ir VSDFV fondams 208 888 Eur, nesudaro pagrindo priešingai išvadai, nes už tą patį laikotarpį atsakovei buvo priskaičiuota 124 216,00 Eur įmokų bei atitinkamai 2016 m. spalio 15 d. atsakovė turėjo 54 410,00 Eur praterminuotą įsiskolinimą vien VSDFV fondui.
 10. Apeliantė, tvirtindama, kad toliau vykdo veiklą, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog įmonė tebevykdo veiklą, jos veikla pelninga, įmonės pradelsti įsipareigojimai sumažėjo bei įmonė turi realias galimybes vykdyti savo finansinius įsipareigojimus (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).
 11. Atskirajame skunde atsakovė kelia klausimą dėl UAB „Alkalina“ paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo. Apeliantės teigimu, teismo parinkto bankroto administratoriaus buveinė yra Vilniuje, tuo tarpu administruojamos įmonės – Kaune, todėl atsakovės bankroto procedūrų administravimas šiam administratoriui yra neracionalus ir ekonomiškai nepagrįstas. Bylos duomenys patvirtina, kad bankroto administratoriaus UAB „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“ kandidatūra buvo atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 ir 4 dalys). ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su bankroto administratoriaus parinkimu ir paskyrimu.
 12. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius aktualius finansinės atskaitomybės duomenis, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovei UAB „Alkalina“ keltina bankroto byla dėl nemokumo ir negalėjimo toliau vykdyti įsipareigojimų kreditoriams (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 2 straipsnio 8 dalis). Todėl pirmosios instancijos teismo priimta nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.
 13. Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog atsakovė yra pajėgi įvykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2008).

8Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai