Byla 2A-176-153/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Virginijos Gudynienės,

3sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,

4dalyvaujant ieškovės N. K. individualios įmonės „Medienos pervežimai“ atstovui Nerijui Kubiliui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektrotinklas“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2855-59/2009 pagal ieškovės N. K. individualios įmonės „Medienos pervežimai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektrotinklas“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

6Ieškovė N. K. individuali įmonė „Medienos pervežimai“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Elektrotinklas“ 14 315,55 Lt skolą, 1 546,63 Lt delspinigius, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 238 Lt žyminį mokestį ir 300 Lt ieškinio paruošimo išlaidas.

7Ieškovė nurodė, kad atsakovė jai nesumokėjo visos sumos už priekabą KRONE AZW20, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis numeris ( - ), kurią ji pardavė atsakovei pagal šalių sudarytą 2008-12-19 sutartį Nr. 19/1208. Už parduotą priekabą ieškovė 2008-12-29 išrašė PVM sąskaitą faktūrą NK Nr. 01578 38 940 litų. Atsakovė sumokėjo tik dalį sumos, ir liko skolinga 13 347,86 Lt. Ieškovė sutiko sumažinti sutarties 6.4 p. numatytus delspinigius iki 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, ir prašė priteisti 1 546,63 Lt delspinigių. Nurodė, kad atsakovė jai taip pat nesumokėjo 967,69 Lt už parduotas detales.

8Alytaus rajono apylinkės teismas 2009-06-02 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisė 14 315,55 Lt skolą, 1 546,63 Lt delspinigius, 238 Lt žyminį mokestį, 300 Lt už ieškinio paruošimą ir 2,10 Lt valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Atsakovė pareiškė prieštaravimus dėl 2009-06-02 preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, kad sumokėjo ieškovei 1 000 Lt, prašė preliminarų teismo sprendimą pakeisti, priteisti iš atsakovės ieškovei 13 315,55 Lt skolą, 1 546,63 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir 238 Lt žyminį mokestį bei 300 Lt ieškinio paruošimo išlaidas.

9Alytaus rajono apylinkės teismas 2009-10-05 galutiniu sprendimu 2009-06-02 preliminarų sprendimą pakeitė, priteisė iš atsakovės 13 315,55 Lt skolą, 1 546,63 Lt delspinigius, 238 Lt žyminį mokestį ir 300 Lt už ieškinio paruošimą ieškovei, priteisė iš atsakovės 6,95 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

10Teismas nustatė, kad 2008-12-19 tarp ieškovės N. Kubiliaus individualios įmonės „Medienos pervežimai“ ir atsakovės UAB „Elektrotinklas“ buvo sudaryta priekabos KRONE AZW20, identifikavimo numeris ( - ) , valstybinis numeris ( - ), pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 19/1208. Sutartyje šalys sutarė, kad ieškovė parduoda, o atsakovė perka priekabą už 38 940 Lt, kuriuos sumoka Sutarties 7 ir 8 straipsniuose nustatyta tvarka. Atsakovė savo įsipareigojimus iš dalies įvykdė, sumokėjo ieškovei 20 000 Lt avansą ir kitas dalines įmokas, tačiau liko skolinga 14 347,86 Lt. Terminas paskutiniam mokėjimui baigėsi 2009-04-15. Ieškovė pateikė atsakovei įvairių detalių pagal 2009-01-26 ir 2009-04-03 PVM sąskaitas faktūras serija NK Nr. 01587 ir serija NK Nr. 01620 už 967,69 Lt, kurių atsakovė neapmokėjo.

11Teismas nurodė, kad atsakovė pažeidė prievolę sumokėti už gautas prekes. Kadangi terminas prievolei įvykdyti yra pasibaigęs, iš atsakovės turi būti priteista reikalaujami 14 315,55 Lt, kurie sumažinami 1 000 Lt, atsakovės sumokėtais ieškovei po 2009-06-02 preliminaraus teismo sprendimo priėmimo (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str.). Teismas konstatavo, kad atsakovė už prievolės įvykdymo termino praleidimą privalo mokėti ieškovei 0,2 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2009-06-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

12Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Elektrotinklas“ nurodo, jog su 2009-10-05 galutiniu teismo sprendimu nesutinka iš dalies, prašo pakeisti teismo 2009-10-05 galutinį sprendimą ir priteisti iš atsakovės ieškovei 9 315,55 Lt skolos ir 155 Lt delspinigių bei priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliaciniame procese. Apeliantė nurodo šiuos motyvus:

  1. teismas neįvertino aplinkybės, kad 2009-06-25 pareikštame prieštaravime teismui atsakovė nurodė, kad dalis skolos, t. y. 4 000, Lt ieškovei yra sumokėta grynaisiais pinigais, todėl ieškovei priteista suma turi būti sumažinta iki 9 315,55 Lt;
  2. pagal susiklosčiusią teismų praktiką pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 % dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, kad dalis prievolės įvykdyta bei remiantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais teismo priteisti delspinigiai mažintini nuo 0,2% iki 0,02%, t. y. iki 155 Lt.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė N. K. IĮ „Medienos pervežimai“ prašė apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti teismo 2009-10-05 gautinį sprendimą dėl šių motyvų:

141) ieškovė nėra gavusi iš atsakovės 4 000 Lt. Teiginys, kad atsakovė yra sumokėjusi 4 000 Lt, nepagrįstas įrodymais;

152) ieškovė vienasmeniškai sumažino delspinigius nuo 2 procentų, numatytų sutarties 6.4 punkte iki protingo dydžio 0,2 procentų delspinigių už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną. Apeliantė pačios delspinigių apskaičiavimo neginčija. Apskaičiuoti delspinigiai nuo ieškinyje nurodytos skolos sudaro tik 8,6 procentus. Delspinigiai apskaičiuoti tik iki ieškinio teismui padavimo dienos, nors nuo ieškinio padavimo dienos iki šio laiko praėjo beveik pusė metų, ir už šį laikotarpį delspinigiai nebuvo skaičiuoti. Apeliantė savo įsipareigojimus pagal priekabos pirkimo–pardavimo sutartį privalėjo įvykdyti iki 2009-04-15. Infliacija Lietuvoje nuo 2009 kovo mėn. iki šios dienos sudarė 10,4 procentus. Taigi pinigų nuvertėjimas, palyginti su priskaičiuotais delspinigiais, yra didesnis ir nedengia patirtų nuostolių dėl laiku negrąžintos skolos.

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17CPK 320 str. nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti priimto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, išskyrus tam tikras išimtis, nurodytas CPK 320 str. 2 d. ir 329 str. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas turi nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. Romoslavskaja, D. Grižina v. UAB „Visatex“, bylos Nr. 3K-3-311/2007, 2007 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Kuršin ir J. Kuršina v. UAB „Pamario namas“, bylos Nr. 3K-3-296/2007).

18Pagrindinės įrodymų vertinimo bei įrodinėjimo taisyklės civiliniame procese suformuluotos CPK 176-185 straipsniuose. Vertindamas byloje esančius įrodymus bei jų pakankamumą tam tikroms teisinėms išvadoms padaryti, teismas privalo vadovautis šiuose straipsniuose išdėstytomis įrodinėjimo taisyklėmis. Vadovaujantis CPK 177 straipsnio 1 dalimi, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymo nustatyta tvarka konstatuoja esant aplinkybes, pagrindžiančias šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai spręsti, arba jų nesant. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, laikosi laisvo įrodymų vertinimo principo, t. y. teismas byloje esančius įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( CPK 185 str.). Galutinai ir privalomai įvertinti byloje esančius įrodymus palikta būtent teismo kompetencijai, laikantis tos nuostatos, kad nė vienas įrodymas negali turėti iš anksto nustatytos galios. Teismo funkcija pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir, remdamasis įrodymų įvertinimu, daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo.

19Nagrinėjamu atveju šalys yra juridiniai asmenys, todėl ieškinio faktinis pagrindas ir atsikirtimai į ieškinį turi būti įrodinėjami tik įstatyme nustatytomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, tai yra šiuo atveju taikomi Buhalterinės apskaitos įstatymo 4, 9, 12 straipsniai, kuriuose nustatyta, kad visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Taigi apeliantės motyvas kad dalis skolos, t. y. 4 000 Lt, ieškovei yra sumokėta grynaisiais pinigais, todėl ieškovei priteista suma turi būti sumažinta iki 9 315,55 Lt, atmestinas kaip neįrodytas, nes byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių, jog apeliantė sumokėjo ieškovei 4000 Lt..

20Taip pat negalima sutikti su apeliantės motyvais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai skaičiavo delspinigius už prievolės nevykdymą. Bylos duomenimis (b. l. 7), šalys susitarė pasirašytinai dėl delspinigių dydžio ir nustatė, kad pradelsusi mokėjimus atsakovė privalo sumokėti ieškovei 2 % delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė gera valia sumažino delspinigius iki 0,2 procentų. Atsakovė nuo bylos iškėlimo teisme (2009-05-26) iki 2009-06-05 grąžino tik 1000 Lt. skolos, skolos dalis – 12 015, 55 Lt – sumokėta tik 2010-02-19, tai patvirtina apeliacinės instancijos teismui pateikti rašytiniai įrodymai, apeliantės atstovo 2010-02-23 pranešimas dėl įsiskolinimo apmokėjimo, kasos pajamų orderio NK Nr. 200635 kvitas ir ieškovės atstovo rašytinis patvirtinimas apeliacinės instancijos teisme, kad apeliantė grąžino ieškovei visą skolą. Visos minėtos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė netinkamai įvykdė piniginę prievolę, nes praleido terminą šiai prievolei įvykdyti.

21Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės motyvais, kad nagrinėjamojoje byloje taikytinas Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas, jog CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006 ir kt.). Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs ir nagrinėjamose bylose nuosekliai laikosi pozicijos, kad remtis teismų praktika reikia itin apdairiai; nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori, o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes teismo pateiktas teisės normų aiškinimas yra ne jų aiškinimas a priori, o siejamas su konkrečios bylos ratio decidendi. Teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių, suformuluotų konkrečiose teismo nagrinėtose bylose, taikymas bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Marčiulynaitė v. sodininkų bendrija „Lakštingala“, bylos Nr. 3K-3-194/2008; 2008 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Martjanovas v. UAB „Viknata“, bylos Nr. 3K-3-120/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kaišiadorių rajono vyriausiasis prokuroras v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-186/2009; 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „If draudimas“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“, bylos Nr. 3K-3-252/2009; ir kt.).

22Šioje byloje ieškovės nuostoliai dėl to, kad atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, nebuvo nustatyti. Tačiau atsižvelgtina į tai, kad atsakovė didesnę pagrindinės prievolės dalį yra įvykdžiusi po ieškovės kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo. Tokiomis aplinkybėmis pripažintina, kad atsakovės argumentas dėl delspinigių sumažinimo iki teismų praktikoje panašiais atvejais taikomo dydžio (0,02 proc.) nėra pagrįstas, todėl atmestinas.

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teises normas, todėl keisti skundžiamą sprendimą apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. CPK 328 str. pasakyta, kad iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinis skundas netenkintinas, teismo sprendimas nekeistinas.

24Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str. ,

Nutarė

25Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. galutinio sprendimo nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Virginijos Gudynienės,... 3. sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,... 4. dalyvaujant ieškovės N. K. individualios įmonės „Medienos pervežimai“... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 6. Ieškovė N. K. individuali įmonė „Medienos pervežimai“ ieškiniu... 7. Ieškovė nurodė, kad atsakovė jai nesumokėjo visos sumos už priekabą... 8. Alytaus rajono apylinkės teismas 2009-06-02 preliminariu sprendimu ieškinį... 9. Alytaus rajono apylinkės teismas 2009-10-05 galutiniu sprendimu 2009-06-02... 10. Teismas nustatė, kad 2008-12-19 tarp ieškovės N. Kubiliaus individualios... 11. Teismas nurodė, kad atsakovė pažeidė prievolę sumokėti už gautas prekes.... 12. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Elektrotinklas“ nurodo, jog su... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė N. K. IĮ „Medienos... 14. 1) ieškovė nėra gavusi iš atsakovės 4 000 Lt. Teiginys, kad atsakovė yra... 15. 2) ieškovė vienasmeniškai sumažino delspinigius nuo 2 procentų, numatytų... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. CPK 320 str. nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 18. Pagrindinės įrodymų vertinimo bei įrodinėjimo taisyklės civiliniame... 19. Nagrinėjamu atveju šalys yra juridiniai asmenys, todėl ieškinio faktinis... 20. Taip pat negalima sutikti su apeliantės motyvais, kad pirmosios instancijos... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės motyvais, kad nagrinėjamojoje byloje... 22. Šioje byloje ieškovės nuostoliai dėl to, kad atsakovė praleido prievolės... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 24. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str. ,... 25. Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. galutinio sprendimo...