Byla B2-1538-527/2012
Dėl 2012-01-04 kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovės BUAB „Prof-T“ bankroto byloje Nr. B2-1463-527/2011 (Nr. B2-576-512/2012) (suinteresuoti asmenys: VSDFV Kauno skyrius, Kauno apskrities VMI, BUAB „Prof-T“ bankroto administratorius Algimantas Tunkūnas ir L. G.)

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujat Gintarei Veželytei-Putnikienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Lintera“ atstovei Deimantei Morkevičienei, suinteresuoto asmens (kreditoriaus) L. G. atstovei advokatei Dianai Višinskienei, suinteresuoto asmens BUAB „Prof-T“ (atsakovės) atstovui advokato padėjėjui Tomui Ryzgeliui, suinteresuoto asmens (kreditorės) Kauno apskrities VMI atstovui Aleksejui Bugajui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos atsakovės kreditorės UAB „Lintera“ skundą dėl 2012-01-04 kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovės BUAB „Prof-T“ bankroto byloje Nr. B2-1463-527/2011 (Nr. B2-576-512/2012) (suinteresuoti asmenys: VSDFV Kauno skyrius, Kauno apskrities VMI, BUAB „Prof-T“ bankroto administratorius Algimantas Tunkūnas ir L. G.),

Nustatė

2pareiškėja atsakovės kreditorė UAB „Lintera“ 2012-01-12 skundu (b. l. 5-7) prašo panaikinti kaip negaliojantį 2012-01-04 kreditorių susitinkime protokolu Nr.5 priimtą 2.4 p. nutarimą parduoti BUAB „Prof-T“ visus debitorinius įsiskolinimus: Equipos Lagos S.A., Maggi Enginneering Via, V. M., Uladzilau Rahovoi, IP Techimport, UAB „TNL“, Sergey Zhuk, Dietrich Karnasch-Sagen und Schneidwerkzeug GmbH, UAB „Lukoil Baltija“, SPX Hydraulic Technologies, UAB „Statybų palydovas“ už 244.086,14 Lt. Nepardavus per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti iki 194.023,28 Lt. Nepardavus už 194.023,28 Lt dar per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti dar 10 proc., po to kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Apie parduodamą turtą skelbti administratoriaus pasirinktame reklaminiame laikraštyje ir internete.

3Pareiškėja nurodė, kad ji 2011-12-29 gavo pranešimą iš BUAB „Prof-T“ bankroto administratoriaus A. Tunkūno apie tai, kad 2012-01-04 14 val. šaukiamas BUAB „Prof-T“ kreditorių susirinkimas (b. l. 16). Minėtame pranešime be kreditorių susirinkimo datos nurodyta ir kreditorių susirinkimo darbotvarkė bei taip pat pridėtas balsavimo biuletenis, kuriame pateikti aiškiai suformuluoti bei kreditoriams pateikti kreditorių susirinkime ketinamų svarstyti nutarimų projektai (b. l. 15). Ji kreditorių susirinkime balsavo raštu, pasirašytą bei įmonės antspaudais patvirtintą balsavimo biuletenį išsiuntė bankroto administratoriui elektroniniu paštu (b. l. 8). 2012-01-10 BUAB ,,Prof-T” bankroto administratorius A. Tunkūnas pagal jos prašymą persiuntė kreditorių susirinkimo, vykusio 2012-01-04, kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 5 (b. l. 10-12). Susipažinus su protokolo turiniu paaiškėjo, kad sprendžiant vieną iš kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimų, t. y. dėl įmonė debitorinių įsiskolinimų, 2.4 p. buvo priimtas ginčijamas nutarimas. Kaip nurodyta 2012-01-04 kreditorių susirinkimo protokole Nr. 5, nutarimo 2.4 projektas buvo pasiūlytas kreditorės VMI prie LR FM Kauno AVMI atstovo. Tačiau pažymėtina, kad BUAB „Prof-T“ bankroto administratorius A. Tunkūnas iki kreditorių susirinkimo pradžios neinformavo jos apie šį kreditorės VMI prie LR FM Kauno AVMI pasiūlytą nutarimo projektą. Apie naują nutarimo projektą nebuvo informuoti ir kiti BUAB „Prof-T“ kreditoriai, bankroto administratorius nepersiuntė kreditoriams atnaujinto kreditorių susirinkimo biuletenio, kuriame būtų įtrauktas kaip svarstytinas nutarimo projektas 2.4. Ši aplinkybė atsispindi pačiame protokole, iš kurio matyti, kad kiti kreditoriai, t. y. VSDFV Jonavos skyrius, UAB „Lintera“, BUAB „Prof-T“ darbuotojų atstovas, kurie visada aktyviai dalyvauja BUAB „Prof-T“ bankroto procese, balsavo ir pasisakė tik dėl nutarimų 1.1, 2.1, 2.2 ir 2.3, apie kuriuos kreditoriai įstatymų nustatyta tvarka buvo tinkamai ir laiku informuoti ir kurie buvo pateikti bankroto administratoriaus persiųstame balsavimo biuletenyje, tuo tarpu už naujai pasiūlytą nutarimo projektą 2.4 nei vienas iš anksčiau išvardintų kreditorių, išskyrus VMI prie LR FM Kauno AVMI atstovą, pasiūliusį minėtą nutarimo projektą, nebalsavo. ĮBĮ nustato, kad kreditorių teisės bankroto procese įgyvendinamos vadovaujantis kreditorių lygiateisiškumo principu. Kreditorių susirinkimo sprendimai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų normoms bei kreditorių susirinkime patvirtintiems norminiams aktams. ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p. numato, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. BUAB „Prof-T“ kreditorių patvirtintoje „Kreditorių susirinkimų (komiteto) sušaukimo tvarkoje“ 1 p. (b. l. 14), nustatyta, kad administratorius teikia pranešimus kreditoriams apie kreditorių susirinkimo sušaukimą, administratorius privalo pridėti kreditorių susirinkimo medžiagą, informuoti apie kreditorių susirinkime planuojamus priimti sprendimus, kad kiekvienas kreditorius galėtų išreikšti savo nuomonę ir tokiu būdu tinkamai atstovauti bei ginti savo teises bei teisėtus interesus bankroto proceso metu. Svarbu pažymėti, kad kreditorių susirinkime vienašališkai, t. y. neinformavus kitų BUAB „Prof-T“ kreditorių, buvo priimtas sprendimas parduoti BUAB „Prof-T“ debitorinius įsiskolinimus. Iš esmės išspręstas kiekvienam kreditoriui labai aktualus klausimas, nuo kurio priklauso kiekvieno kreditoriaus atskirai ir visų kreditorių kartu pareikštų bei teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų visiško ar dalinio patenkinimo klausimas.

4BUAB „Prof-T“ bankroto administratorius Algimantas Tunkūnas atsiliepimu į skundą prašo pareiškėjos UAB „Lintera“ skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Administratorius nurodo, kad kreditorė apskundė kreditorių susirinkimo priimtą nutarimo punktą, kurio tikslas yra gauti pajamų BUAB „Prof-T" kreditorių reikalavimams patenkinti - parduoti BUAB „Prof-T“ visus debitorinius įsiskolinimus už 244.086,14 Lt (nepardavus per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti iki 194.023,28 Lt, nepardavus už 194023,28 dar per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti dar 10 proc., po to kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo). Pareiškėja skundą grindžia vien procedūriniais pažeidimais - neva apie nutarimo projektą nebuvo informuoti jokie kreditoriai, išskyrus Kauno AVMI, todėl nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo poziciją, o kreditorių susirinkime vienašališkai, t. y. neinformavus kitų kreditorių, buvo priimtas sprendimas parduoti atsakovės debitorinius įsiskolinimus. LAT jurisprudencijoje nurodoma, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslu yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras. Kadangi skundžiamo nutarimo tikslas ir buvo gauti pajamų pardavus BUAB „Prof-T“ debitorinius įsiskolinimus ir užbaigti bankroto procedūras, akivaizdu, jog pareiškėjos tikslas nėra atgauti 142,36 Lt skolą.

5Dėl nepažeidžiamų kreditorių interesų. Mažiausia kaina, už kurią būtų parduoti BUAB „Prof-T“ debitoriniai įsiskolinimai, nešaukiant kito kreditorių susirinkimo, būtų 174.620,95 Lt. Kauno apygardos teismas 2011-03-08 nutartimi patvirtino BUAB „Prof-T“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma sudarė 235.643,55 Lt. 2011-08-29 nutartimi į BUAB „Prof-T“ kreditorių sąrašą įtraukus padidintą Kauno AVMl 147.225,42 Lt finansinį reikalavimą, o kreditorę LR Konkurencijos tarybą su 97.235 Lt finansiniu reikalavimu iš BUAB „Prof-T“ kreditorių sąrašo išbraukus, BUAB „Prof-T“ kreditorių finansinių reikalavimų suma tapo 188.408,55 Lt. 2012-01-17 nutartimi iš BUAB „Prof-T“ kreditorių sąrašą išbraukus kreditorius, kurie savo finansinių reikalavimų atsisakė, BUAB „Prof-T“ kreditoriais liko: L. G. (11.501.77 Lt), VSDFV Jonavos skyrius (5.701,94 Lt), Kauno AVMl (147.225,42 Lt), antstolė R. M. (1.096,18 Lt) ir UAB „Lintera" (142,36 Lt), kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 165.667,67 Lt, o UAB „Lintera“ finansinis reikalavimas minėtoje sumoje yra pats mažiausias - 142,36 Lt (nuo 2012-01-17 tesudarantis 0,09 proc. visų finansinių reikalavimų). Taigi, atsižvelgiant į 2012-01-04 kreditorių susirinkime nustatytą kainą pardavus debitorinius įsiskolinimus, UAB „Lintera“ finansinis reikalavimas, vadovaujantis ĮBĮ 35 str. 6 d., būtų patenkintas visiškai. Vis dėlto, iš UAB „Lintera“ veiksmų jau seniai akivaizdu, kad jos tikslas nėra finansinio reikalavimo patenkinimas. Kreditorė UAB „Lintera“, piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis, trikdo ir vilkina BUAB „Prof-T“ bankroto procesą. Šiuo metu Lietuvos Apeliaciniam teismui yra išsiųstas UAB „Lintera" 2011-12-12 atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2011-12-07 nutarties, kuria atsisakyta 261.000 litais padidinti kreditorės UAB „Lintera“ kreditorinį reikalavimą, kylantį iš neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo iš dalies patenkinti UAB „Lintera“ ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo solidariems atsakovams BUAB ,,Prof-T“ ir L. G.. Kreditorės UAB „Lintera“, teturinčios 142,36 Lt dydžio finansinį reikalavimą, veiksmai patvirtina jos tikslus kaip įmanoma labiau apsunkinti bankroto eigą, siekiant ją užvilkinti tol, kol galbūt bus patvirtintas minėtas kreditorinis reikalavimas arba bus priimtas palankus apeliacinės instancijos sprendimas minėtoje civilinėje byloje dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

6Dėl UAB „Lintera" skundo nepagrįstumo. Kreditorė savo skundą grindžia vien procedūriniais pažeidimais - neva apie nutarimo projektą nebuvo informuoti jokie kreditoriai, išskyrus Kauno AVMI, todėl nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo poziciją, o kreditorių susirinkime vienašališkai, t.y. neinformavus kitų kreditorių, buvo priimtas sprendimas parduoti atsakovės debitorinius įsiskolinimus. Pažymėtina, kad pareiškėja ginčija kreditorių susirinkimo 2.4 punkto nutarimo teisėtumą, t. y., kad jo projektas nebuvo pateiktas kitiems kreditoriams, išskyrus Kauno AVMI, todėl neva balsuota nesilaikant teisės aktų reikalavimų, tačiau neturint teisės ginčyti paties priimto sprendimo, kadangi už jį balsavo daugumą kreditorių balsų turinti Kauno AVMI (Kauno AVMI finansinio reikalavimo dydis nuo 2012-01-17 sudaro 88,87 proc. nuo visos teismo patvirtintos kreditorių reikalavimų sumos). Akivaizdu, kad pareiškėjo procesinių veiksmų motyvai yra kitokie - pareiškėja, žinodama, kad turi vos 0,09 proc. visų finansinių reikalavimų sumos, ir negali nulemti jokių sprendimų priėmimo, užkerta kelią sklandžiam bankroto procesui. ĮBĮ nereglamentuoja kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, todėl įstatymas kreditorių susirinkimui suteikia teisę pačiam nustatyti kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką ĮBĮ 22 str. 4 d.). Vis dėlto kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką nustatyti yra būtina, kadangi ji skirta kreditorių interesams apsaugoti (kad nebūtų priimami neteisėti nutarimai, pažeidžiantys kreditorių teises, taip pat viešąjį interesą, kita vertus - privalu apsaugoti ir už ginčijamą nutarimą balsavusių kreditorių teises, kad vieno kreditoriaus (ypač turinčio vos 0,09 proc. visų finansinių reikalavimų) nepagrįstais ieškiniais daugumai kreditorių (ypač kai jie yra aukštesnės eilės kreditoriai) nebūtų daroma žala, apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Kreditorius, reiškiantis skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, turi ne tik nurodyti, kokios imperatyviosios teisės normos buvo pažeistos priimant skundžiamą nutarimą bet ir kaip tokio nutarimo priėmimas pažeidė šio kreditoriaus teises ar teisėtus interesus. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2169/2011 pasisakė, kad „pripažinti <...> kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais vien dėl formalių kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų nėra pagrindo". Be to, šioje civilinėje byloje pagal analogiją būtų galima pritaikyti LAT išaiškinimus, taikomus civilinėse bylose dėl visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų pripažinimų negaliojančiais. LAT yra pasisakęs, jog civilinėje byloje turi būti nustatyta, kad pažeidimo (jeigu toks konstatuojamas) negalima pašalinti niekaip kitaip, o tik pripažinus ginčijamą nutarimą negaliojančiu (LAT ne kartą yra pažymėjęs, jog teismas, spręsdamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu klausimą, turi išsiaiškinti ir tai, kokią įtaką susirinkimo nutarimų priėmimui būtu turėjęs ar turėtų ieškovas (ieškovai), jeigu tie pažeidimai nebūtų buvę padaryti ar susirinkimas būtų organizuojamas iš naujo, t. y. ieškovų galimą įtaką balsavimo susirinkime dėl jame priimtų sprendimų. Taigi, LAT praktika reikalauja, jog visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai nebūtų pripažinti negaliojančiais vien dėl formalių pažeidimų, nesukėlusių neigiamų padarinių nei pačiai bendrovei, nei jos akcininkams ar viešajam interesui (LAT 2003-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2003). Kadangi pareiškėjos turimo finansinio reikalavimo dydis tesudaro vos 0,09 proc. nuo visų BUAB „Prof-T“ patvirtintų finansinių reikalavimų, tuo tarpu Kauno AVMI - 88,87 proc., taigi, net ir pareiškėją iš anksto informavus apie minėto Kauno AVMI pasiūlyto 2.4 punkto projektą, jos balsai nebūtų pakeitę priimto nutarimo.

7Kreditorius L. G. atsiliepimu į skundą, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą bei priteisti iš UAB „Lintera“ bylinėjimosi išlaidas. Kreditorius nurodo, kad UAB „Lintera“ buvo pateiktas balsavimo raštu biuletenis su nutarimo 2.3 p. projektu dėl įmonės debitorinių įsiskolinimų pardavimo, kuriame numatyta: „parduoti Equipos Lagos S.A., Maggi Enginneering Via, V. M., Uladzilau Rahovoi, IP Techimport, UAB „TNL“, Sergey Zhuk debitorinius įsiskolinimus kompleksu už 194023,28 Lt. Nepardavus per dvi savaites, pardavimo kainą sumažinti 10 proc., po to parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą. Apie parduodamą turtą skelbti administratoriaus pasirinktame reklaminiame laikraštyje ir internete“. Už minėto punkto pasiūlymą, kuriame nurodyta netgi mažesnė debitorinio įsiskolinimo kaina (atsižvelgiant į tai, kad 2.1 p. projektu buvo ketinama nurašyti debitorinius įsiskolinimus, kuriuos išieškoti ekonomiškai nenaudinga (viso už 62,86 Lt), o 2.2 p. ketinama nurašyti BUAB „Statybų palydovas“ 50.000 Lt debitorinį įsiskolinimą) balsavo tiek BUAB „Prof-T“ darbuotojų atstovas L. G., tiek VSDFV Jonavos skyrius. 2012-01-17 nutartimi Kauno apygardos teismas patikslino BUAB „Prof-T“ kreditorių sąrašą ir iš jo išbraukė kreditorius, kurie savo finansinių reikalavimų atsisakė. Atsižvelgiant į tai, BUAB „Prof-T“ kreditoriais liko: L. G. (11.501,77 Lt), VSDFV Jonavos skyrius (5.701,94 Lt), Kauno AVMI (147.225,42 Lt), antstolė R. M. (1.096,18 Lt) ir UAB „Lintera“ (142,36 Lt), kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 165.667,67 Lt, o UAB „Lintera“ finansinis reikalavimas minėtoje sumoje yra pats mažiausias – 142,36 Lt (nuo 2012-01-17 tesudarantis 0,09 proc. visų finansinių reikalavimų). Atsižvelgiant į UAB „Lintera“ balsavimą raštu, matyti, jog kreditorės pozicija yra prieš debitorinių įsiskolinimų pardavimą ar nurašymą, kurią ji išsakė 2011-12-27 balsavimo raštu biuletenyje. UAB „Lintera“ balsavo: UŽ – debitorinių įsiskolinimų, kuriuos išieškoti ekonomiškai nenaudinga, nurašymą, PRIEŠ – BUAB „Statybų palydovas“ 50.000 Lt debitorinio įsiskolinimo nurašymą bei PRIEŠ – debitorinių įsiskolinimų pardavimą kompleksu už 194.023,28 Lt sumą. Minėti nutarimai nebuvo priimti, kadangi didžiausią kreditorinį reikalavimą turinti Kauno AVMI pateikė savo 2.4 p. projektą ir turėdama 89,5 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos balsavo UŽ minėtą nutarimą. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad UAB „Lintera“ teisės nebuvo pažeistos, kreditorė ir už 2.4 p. projektą būtų balsavusi PRIEŠ, tačiau Kauno AVMI turint 89,5 proc. visų kreditorinių reikalavimų, UAB „Lintera“ pozicija nebūtų persvėrusi balsavimo rezultatų. Be to, 2.4 p. buvo nutarta parduoti debitorinius įsiskolinimus netgi už didesnę sumą, taip pat nustatyta minimali kaina, už kurią galima parduoti debitorinius įsiskolinimus, todėl priimtas nutarimas netgi laikytinas labiau apsaugantis BUAB „Prof-T“ kreditorių interesus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi, vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 str. pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 str. nustatyta tvarka (LAT 2005-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2007-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007). Tuo tarpu kreditorė UAB „Lintera“, teturinti 142,36 Lt, dydžio finansinį reikalavimą, piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis, trikdo ir vilkina BUAB „Prof-T“ bankroto procesą, turėdama tikslą kaip įmanoma labiau apsunkinti bankroto eigą.

8Kreditorė Kauno apskrities VMI, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, atsiliepimu į skundą, atsižvelgdama į tai, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras, bei vadovaudamasi teisingumo ir protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, prašo skundą atmesti. Kreditorė nurodo, kad ĮBĮ 24 str., kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; be to, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo ir ši nuomonė turi būti įskaitoma į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus, apie tai paskelbiant kreditorių susirinkimo metu. Dėl to kreditorius turi teisę prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus bei darbotvarkės pasiūlymus, kad galėtų pareikšti dėl jų savo nuomonę. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėja nebuvo informuota apie kitų BUAB „Prof-T“ kreditorių pateiktą pasiūlymą, priimtą ginčijamu nutarimu, kuris nebuvo nurodytas ir balsavimo raštu biuletenyje, todėl neturėjo galimybės išreikšti dėl jo savo nuomonės, o tai pažeidžia pareiškėjos teises, nurodytas ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 22 str. 6 d. bei 24 str. 1 d., tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Ginčijamas nutarimas priimtas kreditorių susirinkime, kuriame nutarimui priimti pakanka, kai už jį atvirai balsuoja kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Šiuo atveju bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių, balsavusių „už“ ginčo nutarimus, teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 88,87 proc. visų teismo patvirtintų BUAB „Prof-T“ kreditorių finansinių reikalavimų, todėl pareiškėjos, kurios finansiniai reikalavimai sudaro 0,1 proc. teismo patvirtintų reikalavimų, balsavimas dėl ginčo nutrimo nebūtų pakeitęs jo turinio. Taigi nagrinėjamu atveju vien tik nustatyti kreditorių susirinkimo organizavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos procedūriniai pažeidimai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą nutarimą.

9Pareiškėjos 2012-01-12 skundas dėl 2012-01-04 kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmestinas.

10ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p. bei 22 str. 6 d. suteikia teisę kreditoriams, kurių reikalavimus patvirtino teismas, dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus balsuojant. ĮBĮ 24 str. 1 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; be to, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo, ir ši nuomonė turi būti įskaitoma į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus, apie tai paskelbiant kreditorių susirinkimo metu. Dėl to kreditorius turi teisę prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus bei darbotvarkės pasiūlymus, kad galėtų pareikšti dėl jų savo nuomonę. BUAB „Prof-T“ kreditorių patvirtintoje „Kreditorių susirinkimų (komiteto) sušaukimo tvarkoje“ 1 p. (b. l. 14), taip pat nustatyta, kad administratorius teikia pranešimus kreditoriams apie kreditorių susirinkimo sušaukimą, administratorius privalo pridėti kreditorių susirinkimo medžiagą, informuoti apie kreditorių susirinkime planuojamus priimti sprendimus, kad kiekvienas kreditorius galėtų išreikšti savo nuomonę ir tokiu būdu tinkamai atstovauti bei ginti savo teises bei teisėtus interesus bankroto proceso metu.

11Nors nagrinėjamu atveju pareiškėja ir nebuvo informuota apie atsakovės BUAB „Prof-T“ pagrindinės kreditorės Kauno apskrities VMI, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, pateiktą pasiūlymą, priimtą ginčijamu nutarimu, kuris, kaip nustatyta byloje, nebuvo nurodytas ir balsavimo raštu biuletenyje (ginčo dėl to byloje nekilo), kas atėmė iš pareiškėjos galimybę išreikšti dėl šio pasiūlymo savo nuomonę, o tai pažeidžia pareiškėjos teises, nurodytas ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 22 str. 6 d. bei 24 str. 1 d., tačiau šis procedūrinis pažeidimas teismo nuomone, nėra pagrindas pareiškėjos skundui patenkinti. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

12Ginčijamas nutarimas priimtas kreditorių susirinkime, kuriame nutarimui priimti pakanka, kai už jį atvirai balsuoja kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Kadangi šiuo atveju bankrutuojančios įmonės 2012-01-04 kreditorių susirinkime dalyvavusios kreditorės Kauno apskrities VMI, vienintelės balsavusios „už“ ginčo nutarimą, teismo patvirtinto 147.225,42 Lt finansinio reikalavimo suma ginčijamo nutarimo priėmimo metu sudarė 78,14 proc. visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (147.225,42 x 100 / 188.408,55), o šiuo metu sudaro net 88,87 proc. (147.225,42 x 100 / 165.667,67) visų teismo patvirtintų BUAB „Prof-T“ kreditorių finansinių reikalavimų, todėl pareiškėjos, kurios finansiniai reikalavimai ginčijamo nutarimo priėmimo metu sudarė tik 0,08 (142,36 x 100 / 188.408,55), o šiuo metu sudaro tik 0,09 proc. (142,36 x 100 / 165.667,67) teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, balsavimas dėl ginčo nutrimo nebūtų pakeitęs jo turinio.

13Kaip matyti iš 2011-12-27 pareiškėjos patikslinto balsavimo raštu biuletenio (b. l. 9), pareiškėja prabalsavo ,,prieš“ BUAB „Statybų palydovas“ 50.000 Lt debitorinio įsiskolinimo nurašymą bei ,,prieš“ Equipos Lagos S.A., Maggi Enginneering Via, V. M., Uladzilau Rahovoi, IP Techimport, UAB „TNL“, Sergey Zhuk debitorinių įsiskolinimų pardavimą kompleksu už 194.023,28 Lt sumą. Bylos medžiaga patvirtina, jog minėti nutarimai nebuvo priimti, kadangi didžiausią kreditorinį reikalavimą turinti Kauno AVMI pateikė savo 2.4 p. projektą ir turėdama 89,46 proc. visų susirinkime balsavusių kreditorinių reikalavimų sumos balsavo ,,už“ minėtą nutarimą. Konstatuotina, jog netgi tokiu atveju, jei pareiškėja už Kauno AVMI pasiūlytą 2.4 p. projektą būtų prabalsavusi ,,prieš“, Kauno AVMI 2012-01-04 susirinkime turėjus net 89,46 proc. balsų nuo visų balsavusių (147.225,42 x 100 / 164.571,49), UAB „Lintera“ pozicija jokiu būdu nebūtų persvėrusi balsavimo rezultatų.

14Taigi nagrinėjamu atveju vien tik nustatyti kreditorių susirinkimo organizavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos procedūriniai pažeidimai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą nutarimą.

15Be to, pažymėtina, jog ginčijamu 2.4 p. buvo nutarta parduoti debitorinius įsiskolinimus už 224.086,14 Lt, t. y. netgi už didesnę sumą (pareiškėja balsavo prieš paravimą už 194.023,28 Lt). Be to, ginčijamu 2.4 p. įtvirtinus, jog nepardavus už 194.023,28 Lt dar per dvi savaites pardavimo kainą sumažinti dar 10 proc., po to kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, tokiu būdu buvo nustatyta minimali kaina, už kurią galima parduoti debitorinius įsiskolinimus nekviečiant kreditorių susirinkimo dėl tolimesnės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, t. y. 174.621 (194.023,28 – 19.402,33) Lt, kas yra daugiau nei teismo šiuo metu patvirtintų finansinių reikalavimų suma – 165.667,67 Lt. Dėl šios priežasties ginčijamas nutarimas vertintinas netgi kaip labiau apsaugantis BUAB „Prof-T“ kreditorių interesus (tame tarpe ir pareiškėjos) nei į balsavimo raštu įtrauktas nutarimo projektas, prieš kurį balsavo pareiškėja.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi, vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 str. pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 str. nustatyta tvarka (LAT 2005-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2007-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007). Teismo nuomone, kreditorės UAB „Lintera“, šiuo metu teturinčios tik 142,36 Lt dydžio finansinį reikalavimą ir savo balsais negalinčios nulemti balsavimo rezultatų, ĮBĮ įtvirtintų teisių pažeidimas neturėtų persverti kitų kreditorių, turinčių balsų daugumą, apsisprendimo tęsti bankroto procedūras, nelaukiant kol Lietuvos apeliaciniame teisme išsispręs ginčas tarp UAB ,,Lintera“ ir atsakovės bei L. G., kaip atsakovų, tokiu būdu dar labiau nebedidinant administravimo kaštų.

17Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 24 str. 5 d., CPK 290-292 str.,

Nutarė

18atmesti pareiškėjos UAB „Lintera“ (atsakovės kreditorės) 2012-01-12 skundą dėl 2012-01-04 kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu atsakovės BUAB „Prof-T“ bankroto byloje Nr. B2-576-512/2012.

19Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujat Gintarei... 2. pareiškėja atsakovės kreditorė UAB „Lintera“ 2012-01-12 skundu (b. l.... 3. Pareiškėja nurodė, kad ji 2011-12-29 gavo pranešimą iš BUAB „Prof-T“... 4. BUAB „Prof-T“ bankroto administratorius Algimantas Tunkūnas atsiliepimu į... 5. Dėl nepažeidžiamų kreditorių interesų. Mažiausia kaina, už kurią... 6. Dėl UAB „Lintera" skundo nepagrįstumo. Kreditorė savo skundą grindžia... 7. Kreditorius L. G. atsiliepimu į skundą, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš... 8. Kreditorė Kauno apskrities VMI, atstovaujama Valstybinės mokesčių... 9. Pareiškėjos 2012-01-12 skundas dėl 2012-01-04 kreditorių susirinkime... 10. ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p. bei 22 str. 6 d. suteikia teisę kreditoriams, kurių... 11. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėja ir nebuvo informuota apie atsakovės BUAB... 12. Ginčijamas nutarimas priimtas kreditorių susirinkime, kuriame nutarimui... 13. Kaip matyti iš 2011-12-27 pareiškėjos patikslinto balsavimo raštu... 14. Taigi nagrinėjamu atveju vien tik nustatyti kreditorių susirinkimo... 15. Be to, pažymėtina, jog ginčijamu 2.4 p. buvo nutarta parduoti debitorinius... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 17. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 24 str. 5 d., CPK 290-292 str.,... 18. atmesti pareiškėjos UAB „Lintera“ (atsakovės kreditorės) 2012-01-12... 19. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti paduotas...