Byla 2A-581/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Gintaro Pečiulio (pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams A. N. ir A. S., atsakovo atstovams R. R. ir advokatei Snieguolei Šermukšnei, trečiojo asmens atstovui V. A., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Westauto“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo, kuriuo patenkintas ieškovo ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-1585-460/2009 pagal ieškovo A. N. gamybinės komercinės įmonės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Westauto“ dėl įsiskolinimo priteisimo. Trečiasis asmuo byloje uždaroji akcinė bendrovė „Adakris“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. N. gamybinė komercinė įmonė (toliau tekste - A. N. GKĮ) pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Westauto“ 189 191 Lt įsiskolinimą, 6 885,06 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas bei 16,02 procento metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško atsiskaitymo su ieškovu. Ieškovas nurodė, kad 2009 m. balandžio 2 d. su UAB „Adakris“ pasirašė cesijos sutartį Nr. 2009/0402/02. Ja susitarta, kad UAB „Adakris“ parduoda UAB „Westauto“ kreditorinį reikalavimą ieškovui. Parduodama šį reikalavimą UAB „Adakris“ nurodė, kad šią dieną jos kreditorinis reikalavimas UAB „Westauto“ yra 189 191 Lt. Ieškovas kreipėsi į skolininką UAB „Westauto“ dėl kreditorinio reikalavimo apmokėjimo iki 2009 m. gegužės 25 d., tačiau suėjus atsiskaitymo terminui, UAB „Westauto“ kreditorinio įsiskolinimo neapmokėjo. Pagal statybos rangos sutartį Nr. R-7/01, atsakovas neatsiskaitęs laiku įsipareigojo mokėti 0,02 procento delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo neapmokėtos sumos. Šis reikalavimas pereina ir naujam kreditoriui – ieškovui. Delspinigių suma už neapmokėtą įsiskolinimą sudaro 6 885,06 Lt.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino - priteisė iš atsakovo UAB „Westauto“ 189 169 Lt skolą, 6 885,06 Lt delspinigių, 15,21 procento metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Teismas nurodė, kad 2007 m. vasario 12 d. tarp atsakovo UAB „Westauto“ ir UAB „Adakris“ sudaryta statybos rangos sutartis Nr. R-7/01, kuria UAB „Adakris“ įsipareigojo pastatyti ir perduoti daugiabutį gyvenamąjį namą su komercinėmis patalpomis Kretingos g. 11, Palangoje, o atsakovas įsipareigojo jį priimti ir atsiskaityti su UAB „Adakris“. Sutarties 3.1. punkte numatyta, kad darbų kaina yra 1 366 547 Lt; 3.2. punkte numatyta, kad už tinkamai atliktus ir priimtus darbus atsakovas sumoka per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Pasirašyti atliktų darbų aktai už 244 394 Lt sumą. Sutarties 8.1.1. punkte nustatyta, kad už mokėjimo sąlygų pažeidimą UAB „Westauto“ moka 0,02 procento delspinigius nuo mokėtinos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovo teigimu, už nesumokėtą sumą susidarė 6 885,06 Lt delspinigių suma. 2009 m. balandžio 2 d. UAB „Adakris“ reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009/0402/02 perleido ieškovui 189 191 Lt reikalavimą į UAB „Westauto“. Apie šią sutartį atsakovui buvo žinoma. Teismo manymu, UAB „Adakris“ ir ieškovo pasirašyta sutartis neprieštaravo CK 6.101, 6.102 straipsnių reikalavimams. PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę buvo pasirašytos abiejų šalių. Tai reiškia, kad užsakovas, pasirašydamas atliktų darbų aktus, sutiko su darbų atlikimu, dėl to atmesti jo teiginiai, jog rangovas darbus vykdė nekokybiškai ir už juos sumokėta per daug. Atsakovas pateikė į bylą 2008 m. rugpjūčio 22 d. pretenziją UAB „Adakris“, kurioje nurodyti atlikti nekokybiški darbai ir prašymas pašalinti trūkumus iki 2008 m. rugsėjo 30 d., tačiau nenurodyta nekokybiškų darbų atlikimo kaina. Pretenzija išsiųsta UAB „Adakris“ 2008 m. rugsėjo 8 d. Kita pretenzija surašyta 2009 m. vasario 11 d. Joje taip pat nenurodyta nekokybiškų darbų atlikimo kaina. Atsakovas nurodė, kad dėl nekokybiškų darbų jis 2009 m. balandžio 6 d. pranešimu vienašališkai nutraukė 2007 m. vasario 12 d. statybos rangos sutartį, nors už 2008 metų birželio mėnesį buvo pasirašyti atliktų darbų aktai, pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir 2008 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra ADA Nr. 04636. Teismo įsitikinimu, atsakovas neįrodė, kad 2009 m. balandžio 2 d. UAB „Adakris“ reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009/0402/02 perleista ieškovui 189 191 Lt reikalavimo suma nepagrįsta ir turi būti sumažinta, todėl teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl 189 191 Lt skolos priteisimo. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovo reikalaujama priteisti delspinigių suma, paskaičiuota už 6 mėnesius, nėra aiškiai per didelė. Ieškovo prašomų priteisti palūkanų dydis nustatytas vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. Šiuo atveju 2008 m. gruodžio 29 d. galiojusi palūkanų norma buvo 8,21. Pagal įstatymo 2 straipsnio 3 dalį palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais (7+8,21=15,21). Tokiu būdu suskaičiuotas palūkanų dydis atitinka CK 6.210 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Piniginės prievolės įvykdymo terminą praleidusi šalis privalo mokėti kitai šaliai palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl šis ieškovo reikalavimas patenkintas, tačiau prašomos priteisti 16,02 procento metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško atsiskaitymo su ieškovu sumažintos iki 15,21 procento.

6Atsakovas UAB „Westauto“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Skunde teigiama :

71.

8Teismas netinkamai aiškino tarp atsakovo UAB „Westauto“ ir rangovo UAB „Adakris“ sudarytą rangos sutartį, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes bei rašytinius įrodymus, netaikė tų teisės normų, kurias turėjo taikyti. Rangovas neatliko savo įsipareigojimų pagal sutartį nustatytu laiku, darbus vykdė iš dalies nekokybiškai, dėl ko su juo rangos sutartis buvo nutraukta. Pagal sutartį šalių buvo nustatyta 1 366 547 Lt darbų kaina, ji galėjo keistis tik esant rašytiniam užsakovo ir rangovo susitarimui. Tokio susitarimo nėra, tačiau rangovas pateikė užsakovui PVM sąskaitų faktūrų už 1 628 772 Lt dydžio sumą, t.y. 262 225 Lt suma daugiau, negu susitarė šalys. Teismas tinkamai neįvertino šios aplinkybės.

92.

10Sutarties 5.5 punktu šalys susitarė, kad užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus darbus, jeigu jie atlikti nekokybiškai arba ne pagal sutartį, nepriklausomai nuo to, kada tai išryškėjo arba iš eilinio mokėjimo minusuoti anksčiau įtrauktus į darbų atlikimo aktą, bet faktiškai neatliktus ar netinkamai atliktus darbus. Užsakovas pareiškė rangovui 2008 m. rugpjūčio 22 d. ir 2009 m. vasario 11 d. pretenzijas dėl nekokybiškai atliktų darbų, tačiau teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė.

113.

12Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad UAB „Adakris“ pats pripažino savo darbo broką ir 2009 m. rugsėjo 9 d. raštu įsipareigojo ištaisyti defektus. Trečiojo asmens UAB „Adakris“ atstovas byloje taip pat patvirtino, jog gavo pretenzijų ir raštu, ir žodžiu bei vykdavo taisyti defektų. Esant tokioms faktinėms rangos sutarties vykdymo aplinkybėms, apie kurias buvo gerai žinoma UAB „Adakris“, ji elgėsi nesąžiningai parduodama abejotiną kreditorinį reikalavimą, o ieškovas elgėsi neapdairiai perimdamas reikalavimą bei nepatikrinęs rangos sutarties vykdymo aplinkybių. Ieškovo atstovas pripažino, kad perpirko kreditorinį reikalavimą, o ne darbus, kad statomo objekto netikrino. UAB „Adakris“ negalėjo be atsakovo sutikimo perleisti reikalavimo kitam asmeniui, nes tai prieštarauja tarp šalių sudarytai rangos sutarčiai.

134.

14Dėl žymaus vėlavimo, nekokybiškai atlikto darbo bei papildomai priskaičiuotų darbų, dėl kurių šalys nebuvo susitarę, UAB „Westauto“ turėjo teisę stabdyti tolimesnį mokėjimą rangovui ir reikalauti ištaisyti trūkumus bei atlyginti padarytus nuostolius dėl netinkamo prievolių vykdymo. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bylose dėl rangovo atsakomybės už netinkamai atliekamą darbą.

155.

16Teismas nevertino aplinkybės, kad dėl butų ir komercinių patalpų užsakovas buvo sudaręs pirkimo-pardavimo sutartis su pirkėjais, kurie dėl vėlavimo užbaigti darbus pradėjo reikšti oficialias pretenzijas UAB „Westauto“. UAB „Westauto“ nutraukė su rangovu sutartį dėl esminių pažeidimų. Tai įrodymas, kad rangovas sutartį vykdė netinkamai.

17Ieškovas A. N. GKĮ atsiliepime į atsakovo UAB „Westauto“ apeliacinį skundą prašo atsakovo skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad atsakovo motyvas, jog ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, yra nepagrįstas. Visi statybos darbai buvo įforminti ir priimti teisingai pagal įstatymų nustatytus reikalavimus. Darbai už kuriuos atsakovas vengia apmokėti buvo atlikti nuo 2007 m. spalio 10 d. iki 2008 m. birželio 30 d., tačiau atsakovas už juos nesumokėjo ir nesiruošė mokėti, nors rangovui nebuvo pateikta pretenzijų dėl atliktų statybos darbų. Atsakovas 2008 m. rugpjūčio 22 d. minimos pretenzijos nepateikė UAB „Adakris“ administracijai. Ieškovo įsitikinimu, ši pretenzija išgalvota ir nesukurianti įsipareigojimų. Motyvai, kad įsiskolinimo nėra, nors visi statybiniai darbai atlikti kokybiškai ir priduoti užsakovui, o šis tai patvirtino savo parašu, reiškia užsakovo nesąžiningumą ir vengimą atlikti mokėjimus už atliktus ir priimtus darbus. UAB „Adakris“ gyventojų pareikštos pretenzijos dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties forminimo, patalpų baigtumo negali būti siejamos su UAB „Adakris“ atliktais statybiniais darbais, nes tarp jų nėra ryšio.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Šioje apeliacijoje vertinama tai, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo ieškinys dėl įsiskolinimo priteisimo, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Klausimas analizuojamas vadovaujantis atsakovo (apelianto) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija pagal apelianto skundą vertindama skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pažymi, jog apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga tai, kad apeliacijoje tikrinama, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005), o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo. Šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.).

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir išanalizavusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino tarp užsakovo (byloje – atsakovo) UAB „Westauto“ ir rangovo UAB „Adakris“ sudarytą statybos rangos sutartį, teisingai vertino faktines bylos aplinkybes bei įrodymus, tinkamai taikė teisės normas.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Adakris“ (kreditorius) ir A. N. gamybinė-komercinė įmonė (naujasis kreditorius) sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria kreditorius pareiškė ir garantavo, jog sutarties pasirašymo dieną turi ir perleidžia bendrą 255 800 Lt reikalavimo teisę į skolininkus, tarp jų ir į UAB „Westauto“ pagal 2007 m. vasario 12 d. statybos rangos sutartį Nr. R-7/01 ir PVM sąskaitas faktūras, serija ADA Nr. 04314, Nr. 04433, Nr. 04482, Nr. 04636, Nr. 04184 – 189 191 Lt sumai (1, 2 p.) (b. l. 11-12). Tarp UAB „Westauto“ (užsakovas) ir UAB „VVARFF-Adakris“ (vėliau pavadinimas pakeistas į UAB „Adakris“) (rangovas) sudaryta statybos rangos sutartis R-7/01. Sutarties šalys susitarė, kad darbų kaina – 1 366 547 Lt su PVM (3.1 p.).

22Ieškovo reikalavimai siejami su nurodyta reikalavimo perleidimo sutartimi bei rangos teisiniais santykiais. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ar labiau suvaržyti jo prievoles. Teisėjų kolegija, vertindama kreditoriaus perleisto reikalavimo pobūdį, šalis siejusią statybos rangos sutartį, nesutinka su skundo argumentu, jog UAB „Adakris“ negalėjo be atsakovo UAB „Westauto“ sutikimo perleisti reikalavimo kitam asmeniui. Piniginio pobūdžio reikalavimo perleidimas kitam subjektui neprieštarauja ankstesnes šalis siejusiai rangos sutarčiai. Pagal CK 6.107 straipsnio 1 dalies nuostatas, skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, tuo metu kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Atsakovas nesutikimą su ieškiniu bei teismo sprendimu iš esmės ir grindžia rangos teisiniais santykiais, kurie siejo jį ir pirminį kreditorių (rangovą).

23Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o šių nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima, nebent yra įtvirtinta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 str. 2 d.). Nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Darbų priėmimo-perdavimo aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-361/2007).

24Pagal rangos sutarties nuostatas, už tinkamai atliktus ir užsakovo priimtus darbus užsakovas apmoka per 30 dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo, kuri gali būti pateikiama tik užsakovui pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą (3.2 p.). Užsakovas privalo darbų atlikimo akto duomenis patikrinti ir aktą pasirašyti per 5 darbo dienas arba pateikti rangovui motyvuotą atsakymą (5.1 p.). UAB „Westauto“ atstovas pasirašė PVM sąskaitą faktūrą, Serija ADA Nr. 04148 dėl 111 547 Lt (b. l. 18), pažymą apie atliktų darbų vertę už 111 547 Lt dydžio sumą (b. l. 19), atliktų darbų aktus už 2007 m. spalio mėnesį (b. l. 20-27); PVM sąskaitą faktūrą, Serija ADA Nr. 04314 dėl 56 828 Lt (b. l. 28), pažymą apie atliktų darbų vertę už 56 828 Lt dydžio sumą (b. l. 29), atliktų darbų aktus už 2008 m. sausio mėnesį (b. l. 30-32); PVM sąskaitą faktūrą, Serija ADA Nr. 04482 dėl 12 540 Lt (b. l. 33), pažymą apie atliktų darbų vertę už 12 540 Lt dydžio sumą (b. l. 34), atliktų darbų aktus už 2008 m. balandžio mėnesį (b. l. 35); PVM sąskaitą faktūrą, Serija ADA Nr. 04433 dėl 27 510 Lt (b. l. 36), pažymą apie atliktų darbų vertę už 27 510 Lt dydžio sumą (b. l. 37), atliktų darbų aktus už 2008 m. kovo mėnesį (b. l. 38); PVM sąskaitą faktūrą, Serija ADA Nr. 0636 dėl 35 969 Lt (b. l. 34), pažymą apie atliktų darbų vertę už 35 969 Lt dydžio sumą (b. l. 40), atliktų darbų aktus už 2008 m. birželio mėnesį (b. l. 41-44). Taigi, iš bylos duomenų matyti, kad PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę buvo pasirašytos abiejų rangos sutarties šalių (užsakovo ir rangovo), o šiuose dokumentuose nėra jokių žymų su pastabomis ar išlygomis apie darbų trūkumus. Visų minėtų dokumentų pasirašymas bei darbų priėmimas nenurodant darbų trūkumų, sukūrė užsakovui pareigą atsiskaityti už atliktus darbus. Pagal sutarties 5.5 punkto nuostatas, užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus darbus, jeigu jie atlikti nekokybiškai arba ne pagal sutartį, nepriklausomai nuo to, kada tai išryškėjo arba iš eilinio mokėjimo minusuoti anksčiau įtrauktus į darbų atklikimo aktą, bet faktiškai neatliktus ar netinkamai atliktus darbus. Pagal CK 6.662 straipsnio 3 dalies reikalavimus, užsakovas po darbų priėmimo nebetenka teisės remtis akivaizdžių darbų trūkumų faktu, išskyrus paslėptų trūkumų (t. y. tų, kurie įprastai priimant darbą negalėjo būti nustatyti) arba rangovo tyčia paslėptų trūkumų atvejus (CK 6.662 str. 4 d.). Atsakovas dokumentus, kurių pagrindu jam reiškiami reikalavimai atsiskaityti už atliktus darbus, pasirašė dar 2007 m. spalio, 2008 m. sausio, kovo, balandžio, birželio mėnesiais, o pretenzijas teikė 2008 m. rugsėjo 8 d. (2008 m. rugpjūčio 22 d. datuota pretenzija), 2009 m. vasario 11 d. (b. l. 81-84), 2010 m. sausio 29 d., 2010 m. gegužės 3 d. Šiuo atveju atsakovui pasirašius minėtus dokumentus, kad darbai atlikti be trūkumų, o vėliau paaiškėjus tam tikriems darbų trūkumams pagal pasirašytus dokumentus, jam kilo pareiga atsiskaityti už priimtus darbus, tačiau jis taip pat turi teisę reikalauti ištaisyti darbų defektus arba reikšti reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo. Nustatyta, kad užsakovas yra pasirašęs rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktus, taigi jis be išlygų sutiko su mokėtinomis sumomis rangovui už atliktos apimties statybos darbus (kiekius), o nepareikšdamas motyvuotų prieštaravimų ar pretenzijų dėl statybos darbų eigoje priimamų darbų rezultatų išreiškė sutikimą dėl priimamų darbų kokybės, kaip ir buvo numatyta sutartyje.

25Pasak atsakovo, jis 2009 m. balandžio 6 d. pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį, nes darbai buvo neatlikti laiku, jie buvo nekokybiški (b. l. 85). Rangos sutartyje buvo įtvirtinta užsakovo teisė sutartyje nurodytais atvejais nutraukti sutartį raštu (9.2 p.). Šioje byloje pagal pareikštus reikalavimus nenagrinėjamas sutarties vienašališko nutraukimo pagrįstumas, o vertinama tik dėl sutarties vykdymo padarinių, t.y. dėl apmokėjimo už atliktus rangos darbus. Pagal CK 6.671 straipsnį, tais atvejais, kai nutraukiama rangos sutartis dėl to, kad rangovas darbą vykdo ne laiku, užsakovas turi teisę likusiems darbams atlikti sudaryti kitą rangos sutartį, prieš tai priėmęs jau atliktus darbus, o rangovas tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus. Sutartyje nurodyta, kad rangovas darbus pradeda 2007 m. vasario 12 d. ir įsipareigoja visus sutartyje numatytus darbus užbaigti iki 2007 m. birželio 15 d. (6.1 p.). Atsižvelgiant į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 str.). Tinkamas šios pareigos realizavimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Rangos sutartyje nurodyta, kad darbų kaina gali keistis tik esant rašytiniam užsakovo ir rangovo susitarimui (3.3 p.). Pasak atsakovo, šalių susitarimu buvo nustatyta 1 366 547 Lt darbų kaina, tačiau rangovas pateikė PVM sąskaitų faktūrų už 1 628 772 Lt dydžio sumą, t.y. 262 225 Lt suma daugiau, negu susitarė šalys. Atsakovas nepateikė objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų jo teiginius, jog jis turi mokėti daugiau, negu buvo susitarta. Be to, šiuo atveju ieškovo reiškiami atsakovui reikalavimai konkrečių sąskaitų faktūrų neapmokėjimo pagrindu. Atsakovas pasirašė šias sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus apie darbų atlikimą, tačiau nepateikta įrodymų, jog jos būtų buvę apmokėtos, todėl ieškovo reikalavimas šių sąskaitų pagrindu laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Įvertintina ir tai, kad paprastai darbų kaina konkretizuojama šalių sudaromoje sutartyje arba yra nurodomas jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Tam tikrais įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais sutarties kainos keitimas gali būti atliekamas (šiuo atveju rangos sutarties 3.3 p.). Šalys sudarytoje statybos rangos sutartyje nurodė jos kainą, tačiau taip pat pažymėjo, kad darbų kaina gali keistis.

26Pagal rangos sutartį užsakovas gali sustabdyti mokėjimą už atliktus darbus sutartyje nurodytais atvejais (5.2.1 p.). Pasak atsakovo, dėl žymaus vėlavimo, nekokybiškai atlikto darbo bei papildomai priskaičiuotų darbų, dėl kurių šalys nebuvo susitarę, jis turėjo teisę stabdyti tolimesnį mokėjimą rangovui ir reikalauti ištaisyti trūkumus bei atlyginti padarytus nuostolius dėl netinkamo prievolių vykdymo. Pagal CK 6.58 straipsnio 3 dalies ir 6.208 straipsnio 4 dalies prasmę bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką taikant šias teisės normas (2007 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-468/2006), tais atvejais, kai darbai atlikti nekokybiškai, užsakovas iki trūkumų ištaisymo gali sustabdyti apmokėjimą už atliktus darbus apimtimi, atitinkančia šalintinų trūkumų kainą. Kitaip tariant, įstatyme nustatyta galimybė sustabdyti prievolės įvykdymą arba atsisakyti ją vykdyti tik tiek, kiek prievolės neįvykdė šalis, privalėjusi įvykdyti pirma. Užsakovas turėtų teisę sulaikyti tokią sumą, kokia yra šalintinų trūkumų kaina, tačiau jis nepateikė jokių įrodymų apie šalintinų trūkumų kainą. Kaip jau minėta, šiuo atveju užsakovui jau pasirašius PVM sąskaitas faktūras ir priėmus darbus nenurodant jų trūkumų, o tik vėliau paaiškėjus tam tikriems darbų trūkumams, jis turi teisę reikalauti iš rangovo juos pašalinti ar reikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad savo argumentus dėl darbų trūkumų atsakovas iš esmės grindžia tik pretenzijomis, teiktomis rangovui, tačiau kitų įrodymų apie tai, jog ir šiuo metu šie trūkumai tikrai yra, nepateikta (b. l. 115-116). Teismas pagrįstai manė, kad užsakovas (atsakovas), pasirašydamas atliktų darbų aktus, sutiko su darbų atlikimu, todėl pagal pasirašytas PVM sąskaitas faktūras už priimtus darbus turi sumokėti. Vėliau išaiškėjus darbų trūkumams, jis savo teises gali ginti kitais teisių gynimo būdais (pvz., reikšti reikalavimus dėl darbų trūkumų ištaisymo, pasisamdyti kitą rangovą darbų trūkumams pašalinti, o vėliau reikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas neįrodė, kad 2009 m. balandžio 2 d. UAB „Adakris“ reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovui perleista reikalavimo suma yra nepagrįsta ir turi būti sumažinta. Šiuo atveju atsakovo nurodytos pretenzijos, kurias kiti asmenys reiškia atsakovui UAB „Westauto“ dėl darbų kokybės ir vėlavimo atlikti darbus (b. l. 86-90), nepaneigia atsakovo pareigos atsiskaityti pagal pasirašytas PVM sąskaitas faktūras ir priimtus darbus, o tokios aplinkybės suteikia teisę jam (užsakovui) reikšti reikalavimus dėl darbų trūkumų pašalinimo bei nuostolių atlyginimo.

27Teisėjų kolegija taip pat negali sutikti su skundo argumentu, jog UAB „Adakris“, parduodamas esą abejotiną reikalavimą A. N. GKĮ, elgėsi nesąžiningai. Kaip matyti iš reikalavimo perleidimo sutarties UAB „Adakris“ pareiškė, kad yra visiškai įvykdęs skolininkams visus savo įsipareigojimus pagal sutarties 1 punkte nurodytus dokumentus ir ginčo dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo nėra (4 p.); jis patvirtino ir garantavo, kad sutartimi perleidžiami reikalavimai yra galiojantys ir privalomi skolininkams (8 p.) (b. l. 11-12). Be to, teisių parėmėjui A. N. GKĮ piniginis reikalavimas į UAB „Westauto“ buvo perleistas pagal konkrečias PVM sąskaitas faktūras, kurios buvo pasirašytos UAB „Westauto“ atstovo, taip pat darbų priėmimo-perdavimo aktus, kurie irgi buvo pasirašyti abiejų rangos sutarties šalių. Tokios aplinkybės bei jas patvirtinantys įrodymai neleidžia teigti, kad ieškovas, perimdamas reikalavimą, elgėsi neapdairiai.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pažymi, kad šios bylos ir apelianto nurodytų kasacinio teismo nutartyse pateiktų aiškinimų faktinės aplinkybės yra skirtingos bei nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas nuo šios praktikos nukrypo. Apeliantas neteikė nei teisinių, nei faktinių argumentų dėl skundžiamo teismo sprendimo dalies dėl delspinigių priteisimo, todėl teisėjų kolegija dėl šios sprendimo dalies nepasisako.

29Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai bei teismo posėdyje nurodyti jo atstovų motyvai nesudaro objektyvaus pagrindo skundžiamą teismo sprendimą keisti arba naikinti. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.). Kadangi atsakovo (apelianto) apeliacinis skundas atmestinas, iš jo į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (b. l. 162) (CPK 79, 88 str. 1 d. 3 p., 93, 302 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Westauto“ 8,10 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas A. N. gamybinė komercinė įmonė ( 4. Klaipėdos apygardos teismas 5. Teismas nurodė, kad 6. Atsakovas UAB „Westauto“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 7. 1.... 8. Teismas netinkamai aiškino tarp atsakovo UAB „Westauto“ ir rangovo UAB... 9. 2.... 10. Sutarties 5.5 punktu šalys susitarė, kad užsakovas turi teisę nemokėti už... 11. 3.... 12. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad UAB „Adakris“ pats pripažino savo... 13. 4.... 14. Dėl žymaus vėlavimo, nekokybiškai atlikto darbo bei papildomai... 15. 5.... 16. Teismas nevertino aplinkybės, kad dėl butų ir komercinių patalpų... 17. Ieškovas A. N. GKĮ atsiliepime į atsakovo UAB „Westauto“ apeliacinį... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Šioje apeliacijoje vertinama tai, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas,... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl CPK normų,... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Adakris“ ( 22. Ieškovo reikalavimai siejami su nurodyta reikalavimo perleidimo sutartimi bei... 23. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą... 24. Pagal rangos sutarties nuostatas, už tinkamai atliktus ir užsakovo priimtus... 25. Pasak atsakovo, jis 26. Pagal rangos sutartį užsakovas gali sustabdyti mokėjimą už atliktus darbus... 27. Teisėjų kolegija taip pat negali sutikti su skundo argumentu, jog UAB... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo... 29. Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Klaipėdos apygardos teismo 32. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Westauto“ 8,10 Lt...