Byla 2A-956-513/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Raimondos Andrulienės, Irmos Čuchraj (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Mariaus Dobrovolskio,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inkomlita“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inkomlita“ (pradinė ieškovė – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,AV Force“) ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė BUAB ,,AV Force“ (pradinė ieškovė), Klaipėdos apylinkės teismo 2018-03-16 nutartimi pakeista ieškove UAB „Inkomlita“ (b. l. 178–179), ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. J. 15 859,70 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, jog 2014-09-04 ieškovė (rangovas) su atsakovu (užsakovu) sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2014-09-04/1, pagal kurią UAB „AV Force“ įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato ( - ), Šilutėje (ieškovės teigimu, sutartyje nurodytas netikslus adresas, t. y. darbai atlikti adresu ( - ), Šilutė, o ne ( - ), Šilutė), fasado remonto darbus (1.1 sutarties punktas), o atsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka (2.5, 2.7, 3.1.3 sutarties punktai).

93.

10Ieškovės teigimu, remiantis atliktų darbų aktu A1 už 2016 m. kovo mėnesį, buvo atlikti fasado remonto darbai, už kuriuos ji atsakovui išrašė ir pateikė 2016-03-15 PVM sąskaitą faktūrą, serija AVL, Nr. T0147, tačiau pagal sąskaitą už atliktus rangos darbus atsakovas nėra sumokėjęs iki šiol. Ieškovė pažymėjo, kad pagal šalių sudarytos statybos rangos sutarties 2.4 punktą užsakovas įsipareigojo pasirašyti perdavimo–priėmimo aktus per dvi dienas arba pateikti motyvuotus argumentus, kodėl rangos darbų perdavimo–priėmimo aktų nepasirašo, nurodyti neatitikimus, o nepasirašius ir nenurodžius neatitikimų per numatytą laikotarpį, laikoma, kad užsakovas sutinka su atliktų darbų kiekiais ir kokybe, ir aktas laikomas suderintu. Ieškovės teigimu, atsakovas nenurodė jokių pastabų atliktų darbų akte ir tik iš dalies įvykdė pareigą atsiskaityti pagal šalių sudarytą statybos rangos darbų sutartį.

114.

12Ieškovė pažymi, kad 2016-11-02 atsakovui pateikė pretenziją, į kurią atsakovas atsakė 2016-11-29 elektroniniu pranešimu, tačiau pagrįstų argumentų, kodėl atsisakė sumokėti už ieškovės atliktus rangos darbus, nenurodė. 2017-01-19 pateikė dar vieną pretenziją atsakovui, kartu atsakovui pateikė statybos rangos darbų sutartį, lokalinę sąmatą, išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, serija AVL, Nr. T0147, atliktų darbų aktą A1 už 2016 m. 3 mėnesį, tačiau į šią pretenziją atsakovas neatsakė. Ieškovės teigimu, nėra duomenų, kad atsakovas būtų ginčijęs atliktų darbų aktą A1, o vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir pasirašytas abiejų šalių.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 9 d. sprendimu ieškinys atmestas.

166.

17Teismas konstatavo, jog tarp šalių susiklostę rangos teisiniai santykiai, nurodė, jog pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Šios taisyklės išimtys įtvirtintos CK 6.652 straipsnio 4 dalyje, 6.694 straipsnio 5, 6 dalyse. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Teismas pažymėjo, jog rangovas darbus pagal vienašalius aktus turi teisę perduoti tik tuo atveju, jeigu pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus.

187.

19Teismas nustatė, jog 2016-03-15 atsakovės UAB „AV Force“ darbų vadovas M. S. pasirašė atliktų darbų aktą A1 už 2016 m. kovo mėn., kuriame nurodė, jog darbus perdavė. Minimame akte duomenų, kad užsakovas darbus priėmė, nėra, t. y. aktas nepasirašytas užsakovo. Ieškovės teigimu, aktas pasirašytas vienašališkai užsakovui atsisakius priimti darbus. Tuo tarpu atsakovas nurodė, kad darbai jam nebuvo perduoti, apie 2016-03-15 atliktų darbų aktą jis sužinojo tik 2017 m. sausio mėn. ieškovės bankroto administratorei pateikus pretenziją dėl sumokėjimo už darbus.

208.

21Įvertinęs surinktus įrodymus teismas padarė išvadą, jog labiau tikėtina, kad rangovas netinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus, 2016-03-15 atliktų darbų aktas nebuvo pateiktas užsakovui sutarties bei įstatymo nustatyta tvarka, nes byloje iš esmės nepateikia jokių duomenų, kad atsakovas apskritai buvo informuotas apie darbų perdavimą, duomenų, kada iki bankroto bylos iškėlimo aktas buvo pateiktas užsakovui, nėra, taip pat nėra duomenų apie sąskaitos pateikimą užsakovui. Teismas taip pat kritiškai vertino ieškovės teiginius, jog užsakovas žinojo apie atliktų darbų aktą, nes iki bankroto bylos iškėlimo ieškovė jau buvo kreipusis į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Teismas šiuos teiginius paneigė ir nurodė, jog pareiškimas dėl teismo įsakymo ieškovei buvo grąžintas neištaisius trūkumų, teismo įsakymas nebuvo išduotas. Be to, teismas nustatė, kad akte nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima vertinti, kad užsakovas atsisakė pasirašyti aktą (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Teismas padarė išvadą, kad užsakovas (atsakovas) iki 2017-01-19 apie atliktų darbų aktą nebuvo informuotas, rangovas netinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus, todėl užsakovas iš esmės nebuvo įgijęs teisių ir pareigų, kurios atsiranda tiek abiem šalims, tiek vienašališkai pasirašius aktą.

22III. Apeliacinio skundo argumentai

239.

24Ieškovė (apeliantė) UAB „Inkomlita“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

2510.

26Ieškovė apeliacinį skundą grindžia argumentais, jog pagal 2014-09-04 su atsakovu (užsakovu) sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 2014-09-04/1 2.4 punktą užsakovas įsipareigojo pasirašyti perdavimo–priėmimo aktus per dvi dienas arba pateikti motyvuotus argumentus, kodėl rangos darbų perdavimo–priėmimo aktai nėra pasirašomi, nurodyti neatitikimus. Nepasirašius ir nenurodžius neatitikimų per numatytą laikotarpį, laikoma, kad užsakovas sutinka su atliktų darbų kiekiais ir kokybe, ir aktas laikomas suderintu. Nurodė, jog rangos darbų atlikimo faktą įrodo atliktų darbų aktas A1 už 2016 m. 3 mėnesį, atsakovui buvo išrašyta ir pateikta 2016-03-15 PVM sąskaita faktūra, serija AVL, Nr. T0147, tačiau atsakovas už darbus nesumokėjo, pastabų darbų atlikimo akte taip pat nenurodė. Į ieškovės 2016-11-02 pretenziją atsakovas atsakė 2016-11-29, tačiau nepagrįstai, į 2017-01-19 pretenziją neatsakė, todėl nesutinka su teismo išvada, kad atsakovui nebuvo pateiktas ieškovės vienašališkai (pagal rangos sutarties sąlygas) sudarytas atliktų rangos darbų perdavimo–priėmimo aktas.

2711.

28Ieškovė pažymėjo, kad atsakovas byloje siekė ginčyti ne atliktų darbų perdavimo–priėmimo faktą, o atliktų rangos darbų kokybę ir nepagrindė, kodėl atsisakė pasirašyti ieškovės pagal rangos sutartį sudarytą atliktų darbų aktą. Taip pat nurodė, jog už dalį rangos darbų atsakovas sumokėjo, tačiau nenurodė, už kokius konkrečiai darbus yra sumokėjęs, ar į sumokėtą sumą patenka jo ginčijami darbai.

2912.

30Ieškovė argumentuoja, jog įstatyme nenustatyta speciali privaloma priėmimo–perdavimo akto forma, todėl juo laikomas pagrindinius požymius atitinkantis dokumentas. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Teigia, jog tokią teisę turėjo, nes tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turėjo teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą, o tokių duomenų nėra, todėl ieškovė įgijo teisę kreiptis į teismą ir reikalauti prievolės vykdymo.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

3413.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3614.

37CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

3815.

39Nagrinėjamos apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys, teisėtumo ir pagrįstumo nustatymas.

4016.

41Pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius konstatavęs, kad tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai.

4217.

43Iš faktinių bylos aplinkybių, kurias nustatė pirmosios instancijos teismas ir kurios pagrįstos rašytiniais įrodymais, matyti, jog ieškovė ir atsakovas 2014-09-04 sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2014-09-04/1 (b. l. 11), kuria UAB „AV Force“ įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato ( - ), Šilutėje (ieškovės teigimu, sutartyje nurodytas netikslus adresas, t. y. darbai atlikti adresu ( - ), Šilutė, o ne ( - ), Šilutė), fasado remonto darbus (1.1 sutarties punktas), o atsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka (2.5, 2.7, 3.1.3 sutarties punktai). Sutarties 1.3 punkte nurodyta, kad rangovas darbus pradeda 2014-09-01 ir darbus baigia 2015-01-31. Pagal 2014-09-04 lokalinę sąmatą numatyta darbų kaina 119 851,82 Lt arba 34 711,49 Eur (b. l. 12).

4418.

45Iš bylos duomenų matyti, jog atsakovas 2014-09-05 pagal kasos pajamų orderį Nr. AVP00034 sumokėjo ieškovei 30 000,00 Lt (8 688,60 Eur) (b. l. 17), 2014-12-23 pagal kasos pajamų orderį Nr. AVP00042 – 20 000,00 Lt (5 792,40 Eur) (b. l. 18), 2015-02-04 pagal kasos pajamų orderį Nr. AVP00045 – 3 500,00 Eur (b. l. 16).

4619.

47Ieškovė 2016-03-15 sudarė atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą A1 (toliau – aktas), kuriame nurodė panaudotų medžiagų ir atliktų darbų kainą – 33 840,70 Eur (b. l. 14), aktą pasirašė darbų vadovas M. S. PVM sąskaitoje faktūroje, serija AVL, Nr. T0147, išrašytoje 2016-03-15, nurodyta, jog atsakovas iki 2016-04-25 turi sumokėti 15 859,70 Eur (b. l. 13), šią sumą ieškovė ir prašė priteisti iš atsakovo. Aktas užsakovo nepasirašytas, t. y. akte nėra duomenų, kad užsakovas darbus priėmė.

4820.

49Sutarties 2.4 punkte nurodyta, jog tais atvejais, kai darbai vykdomi ilgiau nei mėnesį, jų perdavimas ir priėmimas įforminamas periodiškai bei procentiškai atliktų darbų aktu, kurį užsakovas pasirašo per 2 dienas arba raštu ar elektroniniu paštu pateikia motyvuotą atsisakymą tai padaryti, priešingu atveju aktas laikomas suderintu. Sutarties 2.5 punkte numatyta, jog užsakovas už atliktus darbus atsiskaito pagal pasirašytus įvykdytų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitas faktūras. Šiomis sutarties nuostatomis grįsdama reikalavimą apeliantė nurodo, jog atliktų darbų aktu A1 už 2016 m. kovo mėnesį užfiksuoti atlikti fasado remonto darbai (b. l. 14), už kuriuos ji atsakovui išrašė 2016-03-15 PVM sąskaitą faktūrą, serija AVL, Nr. T0147 (b. l. 13), tačiau už atliktus rangos darbus atsakovas nėra sumokėjęs iki šiol, akto A1 nėra pasirašęs, pretenzijų dėl jo nėra pateikęs, todėl remdamasi sutarties 2.4 punktu ieškovė argumentuoja, kad aktą užsakovas suderino, tačiau neįvykdė savo prievolės sumokėti už akte nurodytus atliktus darbus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su apeliantės argumentais nesutinka.

5021.

51CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. CK 6.681 ir 6.694 straipsniuose numatytos užsakovo prievolės priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus išimtys įtvirtintos CK 6.652 straipsnio 4 dalyje, 6.694 straipsnio 5 ir 6 dalyse. Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tačiau pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog rangovas darbus pagal vienašalius aktus turi teisę perduoti tik tuo atveju, jeigu pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus, t. y. sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tokių įrodymų byloje nėra.

5222.

53Iš bylos duomenų matyti, jog BUAB „AV Force“ bankroto administratorė 2016-11-02 pranešimu informavo atsakovą, kad įmonei iškelta bankroto byla, o jis įmonei yra skolingas 15 859,70 Eur. Pranešimu nurodyta sumokėti reikalaujamą sumą iki 2016-11-18, nurodyta, jog nesumokėjus įsiskolinimo iki nurodyto termino, bus priversta kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo (b. l. 19). Su šiuo pranešimu minėtas aktas A1 atsakovui nesiųstas. Atsakovas elektroniniu paštu 2016-11-29 nurodė, jog pagal rangos sutartį įmonei skolingas nėra, priešingai, įmonė nėra iki galo įvykdžiusi savo įsipareigojimų ir neatliko sutartyje numatytų darbų (b. l. 20).

5423.

55Bankroto administratorė 2017-01-19 pranešimu atsakovui A. J. išsiuntė 2014-09-04 statybos rangos sutarties Nr. 2014-09-04/1, lokalinės sąmatos, 2016-03-15 PVM sąskaitos faktūros, serija AVL, Nr. T0147, atliktų darbų akto A1 už 2016 m. 3 mėnesį kopijas ir nurodė iki 2017-01-28 sumokėti 15 859,70 Eur skolą (b. l. 10). Tiek iš atsakovo, tiek iš ieškovės atstovo paaiškinimų pirmosios instancijos teismo posėdyje matyti, jog aktas atsakovui išsiųstas tik 2017-01-19. Aplinkybę, kad sutarties vykdymo metu jokių aktų su atsakovu nebuvo pasirašyta, parodė ir pirmosios instancijos teismo posėdyje kaip liudytoja apklausta bankrutavusios įmonės direktoriaus pareigas iki 2015 m. liepos ėjusi A. P. Atsakovui neigiant, o ieškovei neteikiant priešingų įrodymų, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog ieškovės teiginiai, kad atsakovas turėjo žinoti apie aktą anksčiau, vertintini kritiškai. Aplinkybė, kad rangovė iki bankroto bylos iškėlimo kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, taip pat nepatvirtina, kad atsakovui aktas buvo pateiktas anksčiau nei su 2017-01-19 pranešimu, juo labiau jog Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-07-19 nutartimi UAB „AV Force“ pareiškimą neištaisius trūkumų atsisakyta priimti. Tai reiškia, jog atsakovas apie tokį ieškovės pareiškimą net nebuvo informuotas. Pažymėtina, jog ieškovės atstovas nurodė, kad pateikė su ieškiniu visus turimus dokumentus; jokių kitų dokumentų neturi.

5624.

57Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju aktą pasirašė rangovo atstovas, tačiau akte nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad užsakovas atsisakė pasirašyti aktą. Akte nenurodyta, kodėl jis pasirašytas tik rangovo, nenurodyta, kad užsakovas atsisakė jį pasirašyti. Ši aplinkybė taip pat kelia pagrįstų abejonių, ar aktas buvo pateiktas atsakovui anksčiau, juo labiau jog aktas sudarytas 2016-03-15, nors pagal rangos sutartį darbai turėjo būti baigti iki 2015-01-31. Iš atsakovo paaiškinimų pirmosios instancijos teismo posėdyje matyti, kad darbai buvo atliekami iki 2015 metų pirmojo pusmečio, vėliau darbai sustojo, jų nebaigusi įmonė darbus nutraukė, nors jis ne kartą skambino direktorei ir projektų vadovui, reiškė pretenzijas dėl nebaigtų darbų ir jų kokybės, kvietė atvykti apžiūrėti realią situaciją ir pagal tai surašyti atliktų darbų aktą. Liudytoja A. P. patvirtino šiuos atsakovo teiginius, parodė, jog ji pati davė nurodymą nebetęsti darbų, į darbų atlikimo vietą nevyko, nors atsakovas ne kartą prašė, nes įmonė turėjo finansinių sunkumų ir nebebuvo pajėgi baigti darbus pagal sutartį, jokių darbų perdavimo aktų atsakovui neteikė ir su juo nepasirašė, o mokėjimus 2014–2015 metais atsakovas atliko avansu. Atsakovas taip pat paaiškino, jog mokėjo tol, kol realiai buvo vykdomi darbai, kurie nėra baigti iki šiol, pats pirkdavo medžiagas. Pažymėtina, jog ieškovės atstovas teismo posėdžio metu pripažino, kad realios situacijos nežino, kiek ir kokių realiai darbų buvo atlikta, taip pat nežino, ar akte nurodyti visi darbai buvo iš tikrųjų atlikti, nežino, jokių kitų įrodymų ir dokumentų, nei yra pateikti byloje, ir statybos žurnalo neturi ir pateikti negali, kodėl aktas surašytas po to, kai įmonė realiai veiklos nebevykdė, paaiškinti negali. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog akte iš esmės perrašytos 2014-09-04 lokalinės sąmatos eilutės, tačiau tiek iš atsakovo, tiek iš liudytojos paaiškinimų nustačius, kad darbai pagal rangos sutartį nebuvo atlikti iki galo, neaišku, kodėl akte užfiksuotas visų pagal sutartį numatytų darbų atlikimas. Ši aplinkybė taip pat kelia abejonių akto duomenų patikimumu.

5825.

59Iš atsakovo pateiktos UAB „Žibai“ 2017-10-05 pažymos matyti, kad 100 kv. m pastolius jam skolino nurodyta įmonė (b. l. 124), nors 2016-03-15 akte už fasadinių pastolių įrengimo ir išardymo (100 kv. m) darbus apskaičiuota 2 176,43 Eur suma. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši aplinkybė taip pat kelia abejonių akto duomenų teisingumu ir pagrįstumu, juo labiau jog aktas surašytas praėjus metams nuo rangovės atliktų darbų pabaigos. Tuo tarpu vienašališkas akto surašymas pats savaime nėra pagrindas tenkinti ieškinį, kaip nepagrįstai argumentuoja ieškovė.

6026.

61Atsižvelgdama į apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinis procesas reiškia ne naują arba pakartotinį bylos nagrinėjimą kitos instancijos teisme, o priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą neperžengiant apeliacinio skundo ribų (CPK 301, 312–314, 320 straipsniai). Apeliantas apeliaciniame skunde privalo nurodyti, kokioms bylos aplinkybėms, jo manymu, prieštarauja priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir kokias materialines ar proceso teisės normas jis pažeidžia. Nagrinėjamu atveju apeliantė nenurodo teisinių argumentų, kodėl turėtų būti naikinamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, o faktines bylos aplinkybes interpretuoja kitaip, nei jas nustatė ir vertino bylą išnagrinėjęs teismas.

6227.

63Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

6428.

65Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu ir išvada, jog užsakovas (atsakovas) iki 2017-01-19 apie atliktų darbų aktą nebuvo informuotas, galimybė jam pareikšti pretenzijas ar nesutikimą tinkamai nesudaryta, todėl rangovas, netinkamai vykdęs prievolę perduoti atliktus darbus, neįgijo teisės reikalauti atsakovui taikyti teisines pasekmes, kurios atsiranda vienašališkai pasirašius aktą (CK 6.694 straipsnis, CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Taip pat pripažintini nepagrįstais ieškovės argumentai, kad atsakovas, nesutikdamas su vienašališku rangovo pasirašytu aktu, turėjo jį ginčyti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškinama, kad ginčyti rangos darbų priėmimo–perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010, 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-406/2014).

6629.

67Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir tinkamai nustatė ir išanalizavo bylos aplinkybes, įvertino surinktus įrodymus, padarė pagrįstas išvadas, kurios plačiau nekartotinos. Tai, jog teismas padarė kitokias išvadas, nei norėtų ieškovė, nesudaro pagrindo pripažinti jas netinkamomis ar nepagrįstomis.

6830.

69Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

7031.

71Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė bylos esmę, taikė įstatymus ir vertino įrodymus, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7232.

73Šalys nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje, todėl jos nepriteistinos.

7433.

75Pirmosios instancijos teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovės prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovui priklausančio turto areštas neviršijant 15 859,70 Eur sumos. Vadovaujantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi, teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu. Pirmosios instancijos teismo sprendimu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas liko neišspręstas, todėl 2017 m. sausio 31 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

76Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

77Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

78Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui A. J. priklausančio turto areštą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė BUAB ,,AV Force“ (pradinė ieškovė), Klaipėdos apylinkės teismo... 7. 2.... 8. Nurodė, jog 2014-09-04 ieškovė (rangovas) su atsakovu (užsakovu) sudarė... 9. 3.... 10. Ieškovės teigimu, remiantis atliktų darbų aktu A1 už 2016 m. kovo... 11. 4.... 12. Ieškovė pažymi, kad 2016-11-02 atsakovui pateikė pretenziją, į kurią... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 9 d.... 16. 6.... 17. Teismas konstatavo, jog tarp šalių susiklostę rangos teisiniai santykiai,... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, jog 2016-03-15 atsakovės UAB „AV Force“ darbų vadovas... 20. 8.... 21. Įvertinęs surinktus įrodymus teismas padarė išvadą, jog labiau tikėtina,... 22. III. Apeliacinio skundo argumentai... 23. 9.... 24. Ieškovė (apeliantė) UAB „Inkomlita“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos... 25. 10.... 26. Ieškovė apeliacinį skundą grindžia argumentais, jog pagal 2014-09-04 su... 27. 11.... 28. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovas byloje siekė ginčyti ne atliktų darbų... 29. 12.... 30. Ieškovė argumentuoja, jog įstatyme nenustatyta speciali privaloma... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. 13.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. 14.... 37. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 38. 15.... 39. Nagrinėjamos apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 40. 16.... 41. Pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo tarp šalių... 42. 17.... 43. Iš faktinių bylos aplinkybių, kurias nustatė pirmosios instancijos teismas... 44. 18.... 45. Iš bylos duomenų matyti, jog atsakovas 2014-09-05 pagal kasos pajamų orderį... 46. 19.... 47. Ieškovė 2016-03-15 sudarė atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą A1... 48. 20.... 49. Sutarties 2.4 punkte nurodyta, jog tais atvejais, kai darbai vykdomi ilgiau nei... 50. 21.... 51. CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog užsakovas, gavęs rangovo... 52. 22.... 53. Iš bylos duomenų matyti, jog BUAB „AV Force“ bankroto administratorė... 54. 23.... 55. Bankroto administratorė 2017-01-19 pranešimu atsakovui A. J. išsiuntė... 56. 24.... 57. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie... 58. 25.... 59. Iš atsakovo pateiktos UAB „Žibai“ 2017-10-05 pažymos matyti, kad 100 kv.... 60. 26.... 61. Atsižvelgdama į apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi,... 62. 27.... 63. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 64. 28.... 65. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 66. 29.... 67. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos... 68. 30.... 69. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 70. 31.... 71. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas... 72. 32.... 73. Šalys nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje... 74. 33.... 75. Pirmosios instancijos teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovės prašymu... 76. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 77. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 9 d.... 78. Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi taikytas...