Byla 2A-950/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Algirdo Gailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusio uždarosios akcinės bendrovės „Print.lt” apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas civilinėje byloje Nr. 2-1481-259/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Print.lt“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nipa technika“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartimi UAB „Print.lt“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Forum regis“. Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-304-260/2012).

6Ieškovas BUAB ,,Print.lt“ 2010-11-17 kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia 2009-07-03 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RPS/09/01, sudarytą tarp ieškovo UAB ,,Print.lt“ ir atsakovo UAB „Nipa technika“, kuria ieškovas perleido atsakovui 20 000 Lt reikalavimą į skolininką E. V. knygyną (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis, ginčijamas sandoris, Sutartis); taikyti restituciją bei priteisti iš atsakovo 20 000 Lt ir procesines 6 proc. dydžio palūkanas.

7Tvirtino, kad egzistuoja CK 6.66 straipsnyje įtvirtintų sąlygų visetas pripažinti šį sandorį negaliojančiu, nes ieškovas jo sudaryti neprivalėjo, o jo sudarymo momentu, t. y. 2009-07-03, bendrovė turėjo pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, įskaitant pirmos eilės kreditorius, ir faktiškai jau buvo nemoki, nes po 3 mėnesių jai buvo iškelta bankroto byla. Dėl to, anot ieškovo, minėtu sandoriu buvo pažeisti kitų ieškovo kreditorių turtiniai interesai, kurių atžvilgiu atsakovas įgijo pirmenybės teisę patenkinti savo finansinį reikalavimą. Nurodė, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo veiksmai, sudarant minėtą Sutartį, laikytini nesąžiningais, nes ieškovui buvo žinoma jo paties finansinė būklė, o atsakovas, kaip verslininkas, turėjo pareigą domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi. Teigė, kad atsakovas turėjo suprasti, jog tokio sandorio sudarymo priežastis yra ieškovo finansiniai sunkumai dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Nurodė, kad apie šį sandorį bankroto administratoriui tapo žinoma 2009-11-17, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas nepraleistas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo BUAB „Print.lt“ atsakovui UAB „Nipa technika“ 1 700 Lt atstovavimo išlaidų, valstybei – 27,99 Lt pašto išlaidų.

10Teismas nustatė, kad 2009-07-03 Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas perleido atsakovui UAB „Nipa technika“ savo galiojančią reikalavimo teisę į 20 000 Lt E. V. knygyno skolą, o atsakovas šią reikalavimo teisę priėmė. Šia sutartimi šalys taip pat susitarė, kad tokiu būdu UAB „Print.lt“ padengia savo 20 000 Lt skolą atsakovui. Kauno apygardos teismo 2009-10-19 nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2009-10-27).

11Spręsdamas, ar yra CK 6.66 straipsnyje įtvirtintų sąlygų visetas, teismas visų pirma nustatė, kad vienerių metų ieškinio senaties terminas nėra praleistas, nes bankroto administratoriui apie šį sandorį tapo žinoma tik 2009-11-17, t. y. po to, kai jam buvo perduoti bendrovės dokumentai, o ieškinys teismui pateiktas 2010-11-17 (CK 1.122 str. 2 d., 6.66 str. 3 d., ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Dėl to atmetė atsakovo reikalavimą taikyti šią ieškinio senatį.

12Kartu teismas nurodė, kad kitas būtinas actio Pauliana instituto sąlygas reikia vertinti ir analizuoti taip, jog nebūtų sudarytos nepagrįstos prielaidos bendrovės bankroto administratoriui ginčyti visus bendrovės iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą ūkio subjektų verslo praktiką, nes kol bendrovei nėra iškelta bankroto byla netaikomas kreditorių absoliutaus lygybės principas. Remdamasis tuo, teismas sprendė, kad turtinių teisių perleidimas ir reikalavimų įskaitymas nepažeidė kitų ieškovo kreditorių teisių, nes turtinės teisės buvo perleistos už realią kainą, o šalių reikalavimai buvo lygiaverčiai. Pripažino, kad ginčijamas sandoris yra pagrįstas ir teisėtas bei atitiko normalią verslo logiką.

13Teismas konstatavo, jog vien ta aplinkybė, kad bendrovė ginčo sandorio sudarymo metu turėjo ir kitų kreditorių, neįrodo, jog ginčo sandorio šalys buvo nesąžiningos, o kitų aplinkybių ieškovas nenurodė. Pažymėjo, kad Sutarties suma, lyginant ją su kitais skoliniais įsipareigojimais buvo maža ir nenulėmė ieškovo nemokumo.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Print.lt“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų patenkintas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino CK 6.66 straipsnio 1 dalį, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ginčijamu sandoriu nebuvo pažeistos kitų ieškovo kreditorių teisės ir turtiniai interesai. Priešingai, ieškovas nuo 2009 m. vasario mėn. buvo neatsiskaitęs su dalimi savo darbuotojų ir ginčijamo sandorio sudarymo metu turėjo 1 221 348,22 Lt pradelstų įsipareigojimų trečios eilės kreditoriams. Be to, ieškovo nemokumą 2009-07-03 patvirtina tai, jog pagal 2009-10-27 balanso duomenis bendrovės turtas sudarė 2 074 429 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 531 747 Lt. Tai reiškia, kad ieškovas, būdamas nemokus, pirmenybę suteikė atsakovui, t. y. vienam iš kreditorių, tačiau teismas dėl bendrovės nemokumo sandorio sudarymo metu apskritai nepasisakė (CPK 263 str. 2 d., 265 str. 1 d., 270 str. 4 d.).
  2. Teismas be pagrindo atmetė jo argumentus, kad ginčijamo sandorio ieškovas ir atsakovas neprivalėjo sudaryti, šią išvadą motyvuodamas tuo, jog tai yra pateisinamas normalia verslo logika. Nors esant tam tikroms konkrečioms aplinkybėms gali būti pripažįstama, kad sandorį šalys privalėjo sudaryti, tačiau teismas šiuo atveju nenustatė jokių ypatingų aplinkybių ar sąlygų. Dėl to laikytina, jog ginčijamo sandorio šalys neprivalėjo sudaryti (CK 6.66 str. 1 d.).
  3. Teismas netinkamai įvertino bylos įrodymus ir nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos nuspręsdamas, kad jis neįrodė ginčo sandorio šalių sąžiningumo. Priešingai, jis pateikė įrodymus, patvirtinančius ieškovo nemokumą sandorio sudarymo momentu, o atsakovas neįrodė, kad jis, kaip verslininkas, pasidomėjo ieškovo finansine padėtimi, nors tokią pareigą turi tiek pagal įstatymus, tiek pagal teismų praktiką.
  4. Teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimo taisykles ir priėmė nemotyvuotą sprendimą (CPK 12, 178, 185, 265, 270 str.). Tai yra netinkamai įvertino jo argumentus ir pateiktus įrodymus apie ginčo sandorio sudarymo metu egzistavusius kitus bendrovės kreditorius bei bendrovės nemokumą, taip pat nenurodė, kuo remdamasis konstatavo sandorio šalių sąžiningumą.

16Atsiliepimu atsakovas UAB „Nipa technika“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama, kad:

  1. Teismas teisingai aiškino ir taikė CK 6.66 straipsnio nuostatas bei nustatė, jog ginčo sandorio sudarymo metu nebuvo pažeisti kitų ieškovo kreditorių turtiniai interesai. Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovas tuo metu vykdė savo įsipareigojimus ir kitiems kreditoriams, pvz. padengė įsiskolinimus UAB „Spalda“, UAB „Hungerdina“, UAB „Reklamos medžiagos“ ir kt. Šią aplinkybę patvirtina tai, jog 2009-07-03 ieškovo įsipareigojimų sąraše buvo 122 trečios eilės kreditoriai, o teismo 2010-02-09 nutartimi patvirtinti tik 38 iš jų finansiniai reikalavimai. Taip pat teismas tinkamai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje Nr. 3K-3-485/2010 pateiktais išaiškinimais ir teisingai konstatavo, kad ginčijamo sandorio sudarymas ieškovui galimai turint finansinių problemų savaime nepažeidė jo kreditorių turtinių interesų. Tai yra, tokie sandoriai nėra draudžiami įstatymo, iki iškeliant bankroto bylą kreditorių lygybės principas netaikytinas, ginčo sandoris atitiko dėl tuo metu buvusios ekonominės krizės susiklosčiusią verslo praktiką, Sutartyje nėra šalių įsipareigojimų disproporcijos ir ji buvo prielaida ieškovui gauti reikalingą kreditą bei išvengti bankroto. Be to, priešingai nei teigia apeliantas, ginčo sandoris neturėjo įtakos ieškovo darbuotojų darbo užmokesčiui. Teismas neturėjo jokio pagrindo išsamiai analizuoti ieškovo mokumo Sutarties sudarymo metu, nes net ir turėdama finansinių sunkumų bendrovė gali vykdyti įsipareigojimus kontrahentams. Be to, byloje esantis AB „DnB NORD bankas“ 2009-07-03 raštas įrodo, jog ieškovas aktyviais veiksmais ieškojo būdų gauti finansavimą ir tęsti veiklą.
  2. Teismas teisingai sprendė, kad ginčo sandoris atitiko normalią verslo praktiką, tiek ieškovo, tiek jo, tiek kitų kreditorių interesus, todėl privalėjo būti sudarytas. Šią aplinkybę patvirtina tai, jog Sutartimi ieškovas: sumažino savo įsipareigojimus ir galėjo gauti paskolą iš banko, greičiau gavo savo reikalavimo patenkinimą nei būtų gavęs iš E. V. knygyno, atsikratė pastarosios prievolės neįvykdymo rizikos.
  3. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad sandorio šalys buvo sąžiningos, nes sandoris nepažeidė kitų ieškovo kreditorių teisių, o apeliantas nepateikė jokių šią išvadą paneigiančių įrodymų. Tuo tarpu yra nesąžiningas paties apelianto elgesys, kuriuo jis siekia nesąžiningumo įrodinėjimo naštą perkelti jam (atsakovui).
  4. Teismas nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimo taisykles reglamentuojančių proceso teisės normų, išsamiai ir visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes bei priėmė teisėtą, pagrįstą ir motyvuotą sprendimą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti ne tik faktinį, bet ir teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str.).

19Kaip minėta, šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl ieškovo BUAB „Print.lt“ bei jo kreditoriaus atsakovo UAB „Nipa technika“ 2009-07-03 sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties Nr. RPS/09/01, kuria ieškovas perleido atsakovui 20 000 Lt reikalavimą į savo skolininką E. V. knygyną, teisėtumo (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis, ginčijamas sandoris, Sutartis). Ieškovas savo reikalavimą pripažinti negaliojančiu ginčijamą sandorį, taikyti restituciją – priteisti jam iš atsakovo 20 000 Lt, kuriuos šis iš E. V. knygyno yra gavęs, grindžia CK 6.66 straipsnio (actio Pauliana) normomis.

20Teisėjų kolegija laiko, jog pirmiausia atkreiptinas dėmesį į tai, kad ieškovas BUAB „Print.lt“ yra likviduojama dėl bankroto bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip ne kartą savo sprendimuose yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose yra viešasis interesas, sudarantis CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatytą pagrindą peržengti apeliacinio skundo ribas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Ramigė“ v. UAB „Druskininkų rasa“, bylos Nr. 3K-3-384/2010; 2008 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Ekmecha“ v. UAB „Juvasta“, bylos Nr. 3K-3-226/2008; 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje bankrutuojanti R. M. stomatologinė klinika v. BUAB ,,Ratio“, AB bankas ,,Snoras“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-30/2006; etc.). Tačiau pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, ši aplinkybė negali būti absoliutinama. Pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, šis teismas yra pasisakęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą ir bankrutuojančiai įmonei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; etc.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime šiuo klausimu teisingai nurodo, jog actio Pauliana institutas negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas bankroto administratoriui ginčyti sandorį, kuris jo sudarymo metu nebuvo draudžiamas ir atitiko įprastą ūkio subjekto verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu UAB „Print.lt“ turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Šis teismas teisus teigdamas, kad toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu asmeniu ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais, taip išvengiant bankroto ar laikino nemokumo, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus bendrovės sandorius, piktnaudžiaujant savo teisėmis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-485/2010; etc.).

21Teisėjų kolegija vadovaujasi šiomis nuostatomis, spręsdama dėl ieškovo BUAB „Print.lt“ apeliacinio skundo, atsakovo UAB „Nipa technika“ atsiliepimo į šį skundą pagrįstumo bei pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 263 str. 1 d.).

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje formuojant teismų praktiką taip pat ne kartą buvo nurodyta, kad actio Pauliana instituto paskirtis yra ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas, kartu mažinant kreditorių galimybę gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje S. S. v. R. M. ir J. M. bylos Nr. 3K-3-25/2012; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-485/2010; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. J. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-362/2011; etc.). Pirmosios instancijos teismas, atskleisdamas actio Pauliana taikymo sąlygas ginčo teisiniuose santykiuose, teisingai nurodė, kad tokiu ieškiniu pirmiausia siekiama atkurti šiuo sandoriu pažeistą skolininko mokumą, sugrąžinant tai, ką jis nesąžiningai, be būtino pagrindo perleido kitiems asmenims, kad ieškinio paskirtis – kompensacinė, kai kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal ginčo sandorį turtą ar jo vertę tik tiek, kiek reikalinga jo reikalavimams patenkinti. Taigi, kaip yra nurodęs kasacinis teismas, ieškinio tikslas – atkurti tokiu sandoriu pažeistą skolininko mokumą, sugrąžinti jį į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti visą, ar kuo didesnę dalį savo reikalavimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje AB Turto bankas v. BAB „Rimeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-201/2001; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Ortofina“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006, etc.). Tiek ginčo šalių procesiniuose dokumentuose, tiek teismo sprendime taip pat teisingai nustatytos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje I. C. v. V. M., V. B., bylos Nr.3K-3-535/2007; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Multiimpex“ v. UAB „Eneka“ ir kt., bylos Nr.3K-3-587/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Vinukas“ v. UAB „LCL“ ir kt., bylos Nr 3K-3-339/2009; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. J. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-362/2011, etc.). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis gausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika taip pat teisingai pabrėžė, jog sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų šių sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš jų egzistavimo, nėra pagrindo tenkinti tokį ieškinį.

23Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs kilusį ginčą, konstatavo, kad ginčijamo sandorio pagrindu įvykęs turtinių teisių perleidimas ir reikalavimų įskaitymas nepažeidė kitų ieškovo BUAB „Print.lt“ kreditorių teisių, nes šios teisės buvo perleistos už realią kainą, šalių reikalavimai buvo lygiaverčiai, Sutarties suma, lyginant ją su kitais skoliniais įsipareigojimais, buvo maža ir nenulėmė ieškovo nemokumo, kad sandoris atitiko normalią verslo logiką, kad iki tol, kol bendrovei nėra iškelta bankroto byla, netaikomas kreditorių absoliutaus lygybės principas, o vien ta aplinkybė, kad bendrovė ginčo sandorio sudarymo metu turėjo ir kitų kreditorių neįrodo, jog ginčo sandorio šalys buvo nesąžiningos, o kitų aplinkybių ieškovas nenurodė.

24Teisėjų kolegija, remdamasi byloje surinktais įrodymais, ieškovo BUAB „Print.lt“ apeliaciniame skunde bei atsakovo UAB „Nipa technika“ atsiliepime į skundą išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino nagrinėjamoje byloje aktualias teisės normas, taikytiną teismų praktiką. Tačiau apeliantas pagrįstai teigia, jog teismas suklydo taikydamas CPK normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, įrodymų vertinimą ir dėl šios priežasties nebuvo ar buvo neteisingai įvertinti surinkti įrodymai, susiję su kitų bendrovės kreditorių teisių pažeidimu, suteikiant pirmenybę atsakovui, šios sutarties sudarymo privalomumu, ginčo sandorio šalių nesąžiningumu ir atmetant ieškinį, priimtas iš dalies neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas (CPK 176-185 str., 263 str. 1 d.).

25Analizuojant klausimą dėl actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų, pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad nagrinėjamoje byloje ieškinį pateikęs bankrutuojančios bendrovės administratorius turi neabejotiną teisę pareikšti tokį reikalavimą (pirmoji sąlyga). Dėl antrosios šio instituto taikymo sąlygos, tai yra kreditoriaus teisių pažeidimo esmės, kasacinis teismas yra nurodęs, jog CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas tik pavyzdinis sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti šias teises: jei dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės, – konkrečioje byloje dėl to sprendžiama pagal faktines aplinkybes. Kasacinis teismas išaiškino, jog būtina atkreipti dėmesį į tai, kad kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir tokiais skolininko sudarytais sandoriais, kurie, nors ir nesukėlė skolininko bendro nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę ir šio turto neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti, tai yra sumažėjo skolininko mokumas; kreditoriaus teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažintas ir toks sandoris, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka gerokai ilgiau. Taigi šis teismas yra vienareikšmiai nurodęs, jog sprendžiant klausimą, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai ir teisės, turi būti vertinamos konkrečios bylos faktinės aplinkybės (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Automašinų verslo centras v. UAB „Baltijos realizacijos centras“, bylos Nr. 3K-3-473/2004; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje R. P. v. I. G., D. G., bylos Nr. 3K-3-497/2006; 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje P. R. ir kt. v. J. T. ir kt., bylos Nr. 3K-3-191/2006; 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Disca Baltica“ v. UAB „Panevėžio balsas“, bylos Nr. 3K-3-420/2005; etc.).

26Teisėjų kolegija, remdamasi nagrinėjamos bylos medžiaga, o taip pat informacinėje teismų sistemoje LITEKO esančiais Kauno apygardos teisme nagrinėjamos UAB „Print.lt“ bankroto bylos duomenimis (civilinė byla Nr. B2-304-260/2012), sprendžia, jog apeliantas teisus, teigdamas, kad ginčijamos sutarties sudarymo metu, tai yra 2009-07-03, UAB „Print.lt“ jau buvo faktiškai nemoki: turtas (negyvenamosios patalpos, žemės nuomos teisė, spaustuvės įranga ir kt.) 2008-04-30 bei 2008-11-04 sutartinės hipotekos lakštais buvo įkeistas kreditoriui AB DnB NORD užtikrinant beveik 4 mln. Lt dydžio trečiojo asmens UAB ,,Rodiklis“ prievolių įvykdymą, bendrovė buvo įsiskolinusi savo darbuotojams, neatsiskaičiusi su atleistais iš darbo asmenimis, buvo skolinga valstybės bei Socialinio draudimo fondo biudžetams, turėjo 1 221 348,22 Lt vykdytinų įsipareigojimų trečiosios eilės kreditoriams. Tuo tarpu bendra turto vertė sudarė apie 2 mln. Lt. Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutarties, kuria šiai bendrovei buvo iškelta bankroto byla, patenkinus AB SEB banko 2009-08-27 pateiktą pareiškimą, UAB „Print.lt“, būdama iš anksto informuota apie Banko ketinimą, jam neprieštaravo, sutiko ir su pareikštu ieškiniu, tuo iš esmės pati pripažindama savo nemokumą. Šio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartimi patenkinus bankroto administratoriaus prašymą buvo patvirtinti administratorius neginčijami 87 kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 1 517 824,16 Lt sumai (kreditoriaus AB DnB NORD banko pareikšto 3 979 970,58 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas buvo išspręstas teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi). Šia teismo nutartimi buvo patvirtinta 278 429,65 Lt su darbo teisiniais santykiais susijusių reikalavimų (pirma eilė), 378 046,71 Lt Kauno apskrities VMI bei 137 267,60 Lt SODROS Kauno skyriaus reikalavimas (antra eilė), o taip pat 724 391,38 Lt trečia eile tenkintinų reikalavimų (civilinė byla Nr. B2-925-260/2010).

27Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi, pripažinus UAB „Print.lt“ bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, buvo patvirtintas AB DnB NORD banko įkeitimu užtikrintas 3 979 970,58 Lt kreditorinis reikalavimas, antra eile tenkintini AB Turto banko 385 858,93 Lt bei SODROS Kauno skyriaus 137 267,60 Lt reikalavimai bei trečia eile tenkintini 720 775,79 Lt reikalavimai. Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutarties, pagal 2011-02-19 sutartį Nr.GF3-162-2011, sudarytą tarp Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos ir BUAB „Print.lt“, iš Garantinio fondo įmonė gavo 183 554,64 Lt buvusių įmonės darbuotojų kreditoriniams reikalavimams tenkinti (179 056,10 Lt išmokėta darbuotojams, 65,20 Lt – už banko operacijas, 4 433,34 Lt grąžinta Garantiniam fondui – sumažinti reikalavimai, nepanaudota banko operacijoms). Šia nutartimi teismas patvirtino likusią pirmosios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sumą, kuri sudarė 88 527,61 Lt. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 179 056,10 Lt dydžio finansinis reikalavimas (Garantinio fondo išmoka) buvo patvirtintas, kaip antra eile tenkintinas reikalavimas, taigi bendra BUAB „Print.lt“ skolų kreditoriams našta dėl to nesumažėjo (civilinė byla Nr. B2-529-260/2011). Tuo tarpu, kaip jau buvo minėta, bankroto bylos iškėlimo metu BUAB „Print.lt“ turto vertė sudarė apie 2 mln. Lt.

28Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo BUAB „Print.lt“ skolininkas E. V. knygynas 2010-09-13 atsiskaitė su atsakovu, taigi apeliantas teisingai nurodo, jog iš jo išreikalautos lėšos, kaip bankrutuojančios bendrovės turtas, būtų panaudotos ĮBĮ nustatyta tvarka. Tuo tarpu pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką kiekviename etape kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą (ĮBĮ 35 str. 6 d.). Taigi su visais kreditoriais, kurių reikalavimai nepatenkinti iki bankroto bylos iškėlimo, bankrutuojanti bendrovė atsiskaito tokiu būdu ir tokia dalimi, kuri seka iš ĮBĮ normų imperatyviai reglamentuotos tvarkos. Pagal bylos medžiagą ieškovas BUAB „Print.lt“ neturi turto, kuris padengtų visus finansinius reikalavimus, taigi atsakovo UAB „Nipa technika“ 20 000 Lt reikalavimas galėtų būtų tenkinamas, tik kaip trečios eilės finansinis reikalavimas pirmiau paminėta ĮBĮ nustatyta tvarka.

29Teisėjų kolegija, remdamasi šiomis aplinkybėmis bei pirmiau paminėtos teismų praktikos nuostatomis, sprendžia, jog yra pagrįsta ieškovo BUAB „Print.lt“ ieškininiame pareiškime bei apeliaciniame skunde dėstoma pozicija, kad nežiūrint to, jog perleidus atsakovui UAB „Nipa technika“ 20 000 Lt reikalavimą į savo skolininką E. V. knygyną tokia suma sumažėjo bendrovės skolos, tuo pačiu sumažėjo turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas ir tokiu būdu atsakovui buvo suteikta pirmenybė patenkinti visą savo reikalavimą pažeidžiant teises ir teisėtus interesus tiek pačios jau nemokios įmonės, tiek kitų jos kreditorių, tarp jų darbuotojų, kurių reikalavimams patenkinti neužtenka turto. Taigi priešingai, nei sprendė pirmosios instancijos teismas, yra pagrįsti ieškovo teiginiai dėl antrosios actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos dėl kreditorių teisių pažeidimo. Tai, kad tokiu būdu buvo sumokėta nedidelė skola, nesuteikia pagrindo spręsti priešingai, tuo labiau, kad atsakovas remiasi aplinkybėmis, jog taip buvo atsiskaitoma ir su kitomis įmonėmis. Šiame kontekste atmetami atsakovo UAB „Nipa technika“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai, susiję su sutarčių laisvės principu, bendrojo kreditorių lygybės principo netaikymu, kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, disproporcijos nebuvimu šalių tarpusavio įsipareigojimuose ir kt. (CPK 185 str.). Atsakovas, atsiliepdamas į apeliacinį skundą, teigia, kad tuo pat metu iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Print.lt“ atsiskaitė ir su kitais savo kreditoriais (UAB ,,Spalda“, UAB ,,Hungerdina“, UAB ,,Sirokas publishing“, UAB ,,ARX Baltica“, UAB ,,Reklamos medžiaga“ ir kt. Šiuo klausimu teisėjų kolegija pažymi, kad, visų pirma, minimos aplinkybės savaime nepatvirtina, jog ieškovas UAB „Print.lt“ buvo mokus ir nepaneigia išvados dėl pirmenybės teisės suteikimo atsakovui, kaip ieškovo kreditoriui. Antra, atsakovas, tapęs kreditoriumi UAB „Print.lt“ bankroto byloje, turėtų teisę kreditorių susirinkime kelti klausimą dėl atsiskaitymo su šiomis bendrovėmis teisėtumo patikrinimo (ĮBĮ 21, 23 str.).

30Teisėjų kolegija konstatuoja, jog bylos medžiaga patvirtina, kad taip pat yra įrodyta actio Pauliana ieškinio taikymo ketvirta, penkta bei šešta sąlygos: skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, o šio atlygintino dvišalio sandorio šalys buvo nesąžiningos.

31Visų pirma, iš atsakovui teismo pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovo UAB „Print.lt“ skola atsakovui UAB „Nipa technika“ buvo susidariusi dėl neatsiskaitymo už pastarojo suteiktas paslaugas bei parduotas prekes (67-71 b. l.). Taigi, turint omenyje UAB „Print.lt“ ūkinę finansinę būklę, tokio pobūdžio atsiskaitymą nėra pagrindo pripažinti kaip būtiną (darbo užmokestis, mokesčiai, teismo sprendimų vykdymas, žalos atlyginimas, etc.). Atsakovo argumentas, kad būtinumą pagrindžia tai, jog buvo pasibaigęs atsiskaitymo terminas, atmestinas, nes paminėti dokumentai rodo, jog ši skola iš esmės buvo susiformavusi 2008 m. gruodžio – 2009 m. sausio mėn., tuo tarpu sudarant ginčo sandorį, ieškovas turėjo didelį įsiskolinimą pagal darbo sutartis.

32Antra, ginčijamą sandorį pasirašė šių bendrovių vadovai, kurie pagal įstatymuose bei įstatuose nustatytus reikalavimus, turi užtikrinti įstatymų laikymąsi, būti lojalūs įmonei, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir ex officio išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str. 1–4 d., ABĮ 37 str. 1 d.). Tokie aukšti veiklos ir atsakomybės standartai šiems asmenims yra keliami todėl, kad juos ir įmones sieja fiduciariniai, tai yra pasitikėjimu grindžiami santykiai. Tokios nuostatos yra suformuotos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose nagrinėjamos kategorijos bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje L. B. v. AB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-880/2002; etc.). Taigi sandorį sudarę asmenys žinojo arba turėjo žinoti pasekmes, kurios gali atsirasti, kai skolininkui esant faktiškai nemokiam atsiskaitoma su atskirais kreditoriais (išskyrus būtinuosius mokėjimus, užtikrinančius įmonės veiklą). Turint omenyje pirmiau išdėstytas faktines aplinkybes, o taip pat tai, kad ieškovo UAB „Print.lt“ administracijos vadovui buvo žinoma bendra įmonės būklė, sprendžiama, kad skolininkas, sudarydamas ginčo sandorį buvo nesąžiningas (CPK 185 str., 6.66 str. 1 d.). Kalbant apie atsakovo UAB „Nipa technika“ nesąžiningumą, pažymėtina, kad kasacinio teismo nutartyse pabrėžiama, jog sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies ir jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sudaryti sandoriui, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje BUAB ,,Neringos žuvis“ v. A. P. IĮ ,,Altana“, byla Nr. 3K-3-168/2007; etc.).

33Atmesdama atsakovo UAB „Nipa technika“ teiginius šiuo klausimu teisėjų kolegija pažymi, kad pagal bylos medžiagą šalis siejo ilgalaikiai ir nevienkartiniai komerciniai santykiai, todėl akivaizdu, jog sudarydamas ginčo Sutartį, atsakovas turėjo galimybę bei privalėjo tinkamai įvertinti jam žinomas aplinkybes, tai yra, kad ieškovas su juo neatsiskaito jau ilgą laiką, turi daugiau kreditorių ir kt. Beje, atsakovas iš viso neteikė įrodymų, kad prieš sudarydamas ginčo sutartį, jis atliko visus protingus veiksmus, siekdamas įsitikinti sutarties teisėtumu, kad ieškovas UAB „Print.lt“ būtų atsisakęs pateikti atsakovui reikšmingą informaciją (CPK 178 str.).

34Teisėjų kolegijos nuomone, visos šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, jog bylos medžiaga nėra paneigtas sandorį sudariusių asmenų sąžiningumas (CK 1.5 str. 1 d., 6.66 str. 1, 2 d.). Pabrėžtina tai, kad bylose, kuriose yra viešasis interesas, teismas privalo būti aktyvus.

35Bylos medžiaga patvirtina ir tai, jog BUAB „Print.lt“ pareikštas reikalavimas dėl 20 000 Lt priteisimo neviršija bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų bei bankrutuojančios bendrovės turimo turto santykio (actio Pauliana ieškinio taikymo septintoji sąlyga).

36Dėl actio Pauliana ieškinio taikymo trečiosios sąlygos, tai yra vienerių metų ieškinio senaties termino (CK 6.66 str. 3 d.), teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime atsisakyta patenkinti atsakovo UAB „Nipa technika“ reikalavimą taikyti ieškinio senatį. Teismas nustatė, jog UAB „Print.lt“ iškėlus bankroto bylą, dokumentai administratoriui buvo perduoti 2009-11-17 aktu, nagrinėjamas ieškinys paštui buvo įteiktas 2010-11-17, todėl sprendė, kad ieškovas nepraleido įstatymo nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino šiam ieškiniui pareikšti (CK 6.66 str. 3 d., ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., CK 1.122 str. 2 d.). Atsakovas apeliacinio skundo dėl šios teismo sprendimo dalies nepateikė, taigi apeliacinėje byloje nėra keliamas klausimas dėl teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo ieškinio senaties taikymo klausimu (CPK 320 str. 1 d.).

37Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog bylos medžiaga patvirtina ieškovo BUAB „Print.lt“ argumentus, kad sudarant ginčijamą sutartį, kurią sudaryti nebuvo būtina, buvo pažeistos kitų ieškovo kreditorių teisės, sutarties šalys buvo nesąžiningos, todėl yra naikintina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmestas šis ieškinys, taikytinos ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto, 14 straipsnio 2, 3 dalių, CK 6.66, 6.110 straipsnių, 6.37 straipsnio 2 dalies, 1.5 straipsnio 1 dalies nuostatos, sandoris pripažintinas negaliojančiu ab initio, taikytina restitucija, o iš atsakovo UAB „Nipa technika“ ieškovui BUAB „Print.lt“ priteistina 20 000 Lt bei procesinės 6 proc. dydžio palūkanos (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

38Kita teismo sprendimo dalis – dėl 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyto senaties termino taikymo, paliekama nepakeista (CPK 330 str.).

39Iš esmės patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamos ir šiuo sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos, t. y. panaikinama sprendimo dalis, kuria atsakovui iš ieškovo priteista 1 700 Lt advokato pagalbos išlaidų, o valstybei – 27,99 Lt pašto išlaidų ir šios pašto išlaidos bei 1,35 Lt pašto išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, priteisiamos valstybei iš atsakovo (CPK 88, 92, 93, 98 str.) .

40Apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikti duomenys, jog ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, todėl šių išlaidų atlyginimo jam klausimas nesprendžiamas (CPK 98 str.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. sprendimą pakeisti.

43Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Print.lt“ reikalavimas pripažinti negaliojančia 2009 m. liepos 3 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RPS/09/01, taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo 20 000 Lt bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat sprendimo dalį, kuria iš ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Print.lt“ priteista atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nipa technika“ 1 700 Lt advokato pagalbos išlaidų.

44Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Print.lt“ (juridinio asmens kodas 134844637) ieškinį patenkinti ir pripažinti negaliojančiu tarp uždarosios akcinės bendrovės „Print.lt“ (juridinio asmens kodas 134844637) bei uždarosios akcinės bendrovės „Nipa technika“ (juridinio asmens kodas 300606912) 2009 m. liepos 3 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RPS/09/01, taikyti restituciją ir priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Nipa technika“ (juridinio asmens kodas 300606912) ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Print.lt“ (juridinio asmens kodas 134844637) 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 m. lapkričio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

45Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nipa technika“ (juridinio asmens kodas 300606912) valstybei 29,34 Lt pašto išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

46Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartimi UAB „Print.lt“... 6. Ieškovas BUAB ,,Print.lt“ 2010-11-17 kreipėsi į teismą su actio Pauliana... 7. Tvirtino, kad egzistuoja CK 6.66 straipsnyje įtvirtintų sąlygų visetas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 15 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 10. Teismas nustatė, kad 2009-07-03 Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas... 11. Spręsdamas, ar yra CK 6.66 straipsnyje įtvirtintų sąlygų visetas, teismas... 12. Kartu teismas nurodė, kad kitas būtinas actio Pauliana instituto sąlygas... 13. Teismas konstatavo, jog vien ta aplinkybė, kad bendrovė ginčo sandorio... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Print.lt“ prašo panaikinti teismo... 16. Atsiliepimu atsakovas UAB „Nipa technika“ prašo apeliacinį skundą... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 19. Kaip minėta, šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl ieškovo BUAB... 20. Teisėjų kolegija laiko, jog pirmiausia atkreiptinas dėmesį į tai, kad... 21. Teisėjų kolegija vadovaujasi šiomis nuostatomis, spręsdama dėl ieškovo... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje formuojant teismų praktiką... 23. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs kilusį ginčą,... 24. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje surinktais įrodymais, ieškovo BUAB... 25. Analizuojant klausimą dėl actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų,... 26. Teisėjų kolegija, remdamasi nagrinėjamos bylos medžiaga, o taip pat... 27. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi, pripažinus UAB... 28. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo BUAB „Print.lt“ skolininkas E. V.... 29. Teisėjų kolegija, remdamasi šiomis aplinkybėmis bei pirmiau paminėtos... 30. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog bylos medžiaga patvirtina, kad taip pat... 31. Visų pirma, iš atsakovui teismo pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovo UAB... 32. Antra, ginčijamą sandorį pasirašė šių bendrovių vadovai, kurie pagal... 33. Atmesdama atsakovo UAB „Nipa technika“ teiginius šiuo klausimu teisėjų... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, visos šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad... 35. Bylos medžiaga patvirtina ir tai, jog BUAB „Print.lt“ pareikštas... 36. Dėl actio Pauliana ieškinio taikymo trečiosios sąlygos, tai yra vienerių... 37. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog bylos medžiaga... 38. Kita teismo sprendimo dalis – dėl 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyto... 39. Iš esmės patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios... 40. Apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikti duomenys, jog ieškovas... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. sprendimą pakeisti.... 43. Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo bankrutavusios uždarosios... 44. Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Print.lt“... 45. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nipa technika“... 46. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....