Byla e2-3975-323/2019
Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, bei pagal atsakovo A. G. priešieškinį ieškovei A. M. dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovei A. M., jos atstovei advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, atsakovui A. G., jo atstovei advokato padėjėjai Mirandai Deinekienei, išvadą byloje teikiančios institucijos atstovei V. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. M. ieškinį atsakovui A. G. dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, bei pagal atsakovo A. G. priešieškinį ieškovei A. M. dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo teismo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikui L. G., gim. ( - ), po 300 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės, priteisti iš atsakovo 7 191,52 Eur išlaikymo nepilnamečiam vaikui įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 1 d. bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalims ( - ) gimė duktė L. G.. Šalys su dukra iki 2016 m. lapkričio 18 d. gyveno kartu pas atsakovą. Šalims pradėjus gyventi skyrium atsakovas neteikia išlaikymo dukters būtiniesiems poreikiams patenkinti, išskyrus 43,16 Eur dydžio mokėjimą už darželio teikiamas paslaugas. Pažymėjo, kad dukters poreikių patenkinimui reikalinga 600 Eur suma per mėnesį, pusę šios sumos, t. y. 300 Eur, privalo teikti atsakovas. Kadangi atsakovas laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 20 d. iki 2019 m. vasario 17 d. yra apmokėjęs už dukters darželį 1 208,61 Eur, tai jo išlaikymo įsiskolinimas sudaro 7 191,52 Eur ((300 Eur – 43,16 Eur) x 28 mėn. = 7 191,52 Eur).

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka nepilnametės dukters išlaikymui kas mėnesį mokėti 180 Eur dydžio periodines išmokas iki vaiko pilnametystės, kitoje dalyje su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovės nurodytos išlaidos, susijusios su nepilnamečio vaiko poreikiais, yra per didelės, ne visos išlaidos yra pagrįstos ir būtinos. Ieškovė nusprendė leisti dukterį į keletą mokamų būrelių, nesitardama, t. y. ieškovė, nepaisydama vaiko amžiaus ir atsakovo nuomonės, sudarė mokamų paslaugų teikimo sutartis, todėl nesant atsakovo sutikimo neatsirado ir prievolė atlyginti dalį už mokslą mokamų piniginių lėšų. Taip pat nurodė, kad reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo yra nepagrįstas, nes nuo šalių gyvenimo skyrium mokėjo už dukters darželį ir baseiną, bei perleido ieškovei savo vadovaujamai įmonei UAB „( - )“ priklausiusį automobilį „( - )“, pirkimo – pardavimo sutartyje nurodant, kad transporto priemonės pardavimo kaina – 2 000 Eur, nors iš tikrųjų automobilio kaina tuo metu buvo apie 13 000 Eur. Įmonei ieškovė nieko nemokėjo, t. y. automobilį ieškovei padovanojo vaiko poreikiams tenkinti. Laiko, kad kadangi mokėjo už dukters darželį ir baseiną bei padovanojo ieškovei automobilį, išlaikymo įsiskolinimo nėra.

6Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nustatyti bendravimo su nepilnamete dukterimi L. G., gim. ( - ), tvarką, pagal kurią: 1) kiekvieną savaitės antradienį arba trečiadienį atsakovas pasiima dukrą L. G. iš ugdymo/mokymosi įstaigos po užsiėmimų/pamokų ir grąžina vaiką į jo gyvenamąją vietą 19 val.; 2) atsakovas pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį 12 val. pasiima dukrą L. G. iš jos gyvenamosios vietos ir grąžina vaiką į jo gyvenamąją vietą sekmadienį 18 val.; 3) atsakovas su dukra bendrauja nelyginiais metais nuo gruodžio 24 d. 10 val. iki gruodžio 25 d. 16 val., lyginiais metais gruodžio 26 d. nuo 10 val. iki 18 val.; 4) atsakovas su dukra lyginiais metais bendrauja per Velykas, pasiima dukrą iš vakaro prieš pirmą Velykų dieną 18 val. ir grąžina pirmą Velykų dieną 20 val., nelyginiais metais atsakovas bendrauja su dukra antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 19 val.; 5) atsakovas savo gimimo dieną ir Tėvo dieną pasiima dukrą iš jos gyvenamosios vietos ar kitos su ieškove suderintos vietos 12 val. ir pristato į jos gyvenamąją vietą ar kitą su ieškove suderintą vietą 19 val. Jeigu ieškovo gimtadienis yra darbo diena, jis su dukra bendrauja tos savaitės šeštadienį nuo 12 val. iki 19 val.; 6) kiekvieną Motinos dieną ir ieškovės gimtadienio dieną, nepriklausomai nuo nustatytos su atsakovu bendravimo tvarkos, su vaiku bendrauja ieškovė; 7) dukters gimtadienio dieną atsakovas su dukra švenčia lyginiais metais tos savaitės šeštadienį nuo 12 val. iki 19 val., nelyginiais metais tos savaitės sekmadienį nuo 12 val. iki 18 val.; 8) per oficialias šventes ne darbo dienomis šalys su vaiku bendrauja pagal išankstinį susitarimą; 9) vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui einančių dienų atsakovo kasmetinių atostogų metu, atostogų laikotarpiui dukrą pasiimant iš jos gyvenamosios vietos pirmąją atsakovo atostogų dieną 12 val. ir paskutinę atostogų dieną grąžinant vaiką į jo gyvenamąją vietą iki 18 val. Atsakovas apie savo atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, ieškovę įspėja prieš vieną mėnesį; 10) duktė su ieškove būna 14 paeiliui einančių dienų ieškovės kasmetinių atostogų metu. Ieškovė apie savo atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, atsakovą įspėja prieš vieną mėnesį; 11) jei ieškovės ir atsakovo atostogos sutampa, sutampanti atostogų dalis vienodai padalijama abiem tėvam. Pirmąją padalytų atostogų pusę su vaiku būna tas iš tėvų, kurio atostogos prasideda anksčiau; 12) vaiko vasaros atostogų metu vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui einančių dienų vaiko atostogų metu. Atsakovas apie vaiko atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, ieškovę įspėja prieš vieną mėnesį. Atsakovas susitartu vaiko atostogų periodu vaiką pasiima pirmą dieną 12 val. ir grąžina paskutinę dieną 18 val.; 13) atsakovas, negalėdamas pasiimti dukters L. G. nustatytu laiku, turi apie tai pranešti ieškovei telefonu ar SMS žinute ne vėliau kaip prieš 24 val.; 14) atsakovas įsipareigoja informuoti ieškovę apie jo gyvenamosios vietos, telefono numerio pasikeitimą; 15) ieškovė įsipareigoja informuoti atsakovą apie dukters gyvenamosios vietos, telefono numerio pasikeitimą; 16) ieškovė apie dukters išvykimą į užsienį įsipareigoja iš anksto (ne vėliau kaip prieš 14 dienų) informuoti atsakovą; 17) šalys privalo užtikrinti dukters galimybę dalyvauti šalių artimųjų giminaičių gimtadieniuose ar kitose šventėse, taip pat laidotuvėse, jeigu tai atitinka vaiko interesus; 18) šalys savo teisę bendrauti su dukra turi įgyvendinti taip, kad nepažeistų vaiko teisių ir interesų. Nurodė, kad santykiai su ieškove yra konfliktiški, įtempti, tarpusavio sutarimu negali nutarti dėl tikslaus bendravimo su dukterimi laiko, ieškovė neleidžia dukrai pasilikti su nakvyne, neleidžia dukters pasiimti ilgesniam laikui atostogų metu, neleidžia maksimaliai dalyvauti dukters gyvenime, ją auklėti ir ugdyti, todėl teismine tvarka turi būti nustatyta bendravimo su dukterimi tvarka.

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo su priešieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad neprieštarauja dėl atsakovo bendravimo tvarkos su dukra nustatymo, tačiau nesutinka su sąlyga, kad atsakovas gali pasirinkti bendravimą su dukra kiekvieną antradienį arba kiekvieną trečiadienį. Pažymėjo, kad atsakovas turi pasirinkti konkrečią savaitės dieną, nes neapibrėžtumas dėl bendravimo laiko sukels nepatogumų tiek ieškovei, tiek dukrai. Be to, atsakovas nepateikė duomenų, kad pasiėmus dukrą ilgesniam laikotarpiui, užtikrins jai tinkamas gyvenimo sąlygas. Nesutinka su reikalavimu įpareigoti apie dukters išvykimą į užsienį pranešti iš anksto.

8Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Su priešieškiniu sutiko. Paaiškino, kad atsakovo realios finansinės galimybės leidžia jam mokėti 300 Eur dydžio išlaikymą periodinėmis išmokomis. Neprieštarauja vaiko bendravimui su tėvu, tik kad tai netrukdytų būrelių lankymui.

9Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies, sutiko dukters išlaikymui mokėti 180 Eur dydžio periodines išmokas, su reikalavimu dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nesutiko. Priešieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad pagal gaunamas pajamas, turimus kreditorinius įsipareigojimus, išlaikytinį – sūnų, dukters išlaikymui gali skirti 180 Eur sumą per mėnesį. Pažymėjo, kad ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo yra nepagrįstas, nes šalims nustojus gyventi kartu su ieškove susitarė, kad mokės už vaiko darželį ir baseiną, o daugiau piniginių lėšų ieškovė neprašys, kadangi jai buvo perrašytas automobilis, kuriuo vertė tuo metu buvo ne mažiau 13 000 Eur.

10Institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovė pateikė išvadą dėl ieškinio reikalavimų, kurioje nurodė, kad atsakovas turėtų teikti bent ½ dalies minimalios mėnesio algos dydžio išlaikymą, kad patenkintų minimalius vaiko poreikius, o ieškovė pagal savo turtinę padėtį prie dukters poreikių tenkinimo gali prisidėti didesne dalimi.

11Teismas

konstatuoja:

12Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

13Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ( - ) ieškovei ir atsakovui gimė duktė L. G.. Ieškovė ir atsakovas santuokos sudarę nebuvo. Nuo 2016 m. lapkričio 18 d. šalys ėmė gyventi skyrium.

14Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Pažymėtina, kad tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepaisant to, ar jie gyvena kartu ar atskirai. Tėvų asmeninės pareigos teikti vaikams materialinį išlaikymą negalima atsisakyti ar šią pareigą perleisti vykdyti kitiems asmenims.

16Ieškovė ieškiniu prašo nepilnametės dukros išlaikymui priteisti po 300 Eur per mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės. Atsakovas su šiuo reikalavimu sutinka iš dalies - nepilnametės dukros išlaikymui sutinka mokėti po 180 Eur kas mėnesį iki jos pilnametystės. Atsakovas mano, kad ši suma užtikrina tokio amžiaus vaiko poreikių patenkinimą, bei būtų proporcinga jo turtinei padėčiai ir nepažeistų kito jo išlaikytinio interesų.

17Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties kriterijai įstatyme nedetalizuoti, tačiau nuosekliai išplėtoti kasacinio teismo praktikoje. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, nes išlaikymas visų pirma turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Dėl priteistino išlaikymo dydžio spręstina kiekvienu atveju individualiai įvertinant reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Nors tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus abiem tėvams yra vienoda, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas iš jų turi teikti vienodo dydžio išlaikymą. CK 3.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas tėvų valdžios lygybės principas reiškia tai, kad tėvų teisės ir pareigos vaikams yra lygios, tačiau konkrečios teisės ir pareigos bei jų apimtis gali skirtis, priklausomai nuo daugelio faktinių aplinkybių, tokių kaip nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, turtinė padėtis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2013). Nurodytų kriterijų pusiausvyrą padeda išlaikyti CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principas, kuriuo visais atvejais privalo vadovautis teismas, spręsdamas ne tik vaikų išlaikymo, bet ir kitus su vaikais susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Teismas, nustatęs vaiko poreikių dydį, sprendžia, kaip tarp tėvų jį paskirstyti ir nustatyti iš išlaikymo neteikiančio tėvo (motinos) priteistiną išlaikymo sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-915/2015).

18Nustatyta, kad šalių nepilnametė duktė, kuri šiuo metu yra 6 metų amžiaus, lanko mokyklą – darželį, keletą mokamų būrelių. Mergaitė taip pat turi papildomų su sveikata susijusių poreikių, kadangi jai nustatytas atopinis dermatitas. Ieškovė nurodo, kad nepilnametės dukters poreikių užtikrinimui per mėnesį reikalinga 600 Eur suma. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė vaiko poreikių detalizaciją. Konstatuotina, jog nereikia įrodinėti visiems žinomų aplinkybių, kad vaikui reikalingas maistas, drabužiai, avalynė, higienos priemonės, gyvenamasis plotas, komunalinės paslaugos, ugdymo priemonės, lėšos saviraiškai, ugdymui ir kt. Tačiau susipažinus su pateikta detalizacija matyti, kad joje nurodomas vaiko poreikis drabužiams ir avalynei per metus sudaro bemaž 2 600 Eur sumą (t. y. virš 200 Eur kiekvieną mėnesį). Teismo vertinimu nurodomos išlaidos drabužiams, avalynei laikytinos per didelėmis, užaukštintomis, nelogiškomis, neracionaliomis, šiuolaikinės pasiūlos galimybės leidžia apsirūpinti apranga ir mažesnėmis sąnaudomis. Nurodoma, kad vitaminams ir vaistams per metus reikalinga 611,36 Eur suma, t. y. 50,94 Eur per mėnesį, draugų gimtadieniams, kinui, koncertams – 420 Eur per metus, t. y. 35 Eur per mėnesį, tačiau įtikinamais motyvais nepagrįstas tokių išlaidų būtinumas. Teismas atkreipia dėmesį, kad vaiko poreikiai turi būti racionalūs ir ekonomiški. Juos tenkinant turi būti atsižvelgiama į šalių galimybes. Nepagrįstas išlaidavimas, neūkiškumas nėra vertybė, ginama teismo. Be to, ieškovė nurodo, kad bendroms kelionėms reikalinga 700 Eur suma per metus. Teismo vertinimu situacija, kuomet kartu negyvenantis tėvas privalėtų skirti lėšų kelionėms, į kurias vaikas vyksta su motina, neatitiktų protingumo kriterijų. Ieškovė pati pasirenka kur su vaiku leisti atostogaus. Atsakovas atitinkamai turi teisę atostogauti kartu su vaiku ir tokiu atveju taip pat turėtų apmokėti kelionės išlaidas. Būtent toks pasidalinimas atitiktų tėvų lygiateisiškumo principą. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad šalių nepilnametės dukters būtinuosius poreikius gali patenkinti orientaciniu teismų praktikoje pripažįstama minimalios mėnesinės algos dydžio suma.

19Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2010). Tėvų turtinė padėtis vertintina atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010).

20Vertinant šalių turtinę padėtį nustatyta, kad ieškovė asmeninės nuosavybės teise turi: butą, adresu ( - ), kuriame gyvena kartu su dukra, automobilį „( - )“, valst. Nr. ( - ). Ieškovė taip pat turi kreditorinių įsipareigojimų AB „( - )“ bankas už suteiktą būsto kreditą bei AB ( - ) bankas už suteiktą vartojimo kreditą, kurių dengimui per mėnesį reikalinga apie 380 Eur. Ieškovė dirba UAB „( - )“, jos pajamas sudaro 1 600 Eur (atskaičius mokesčius). Ieškovė kitų išlaikytinių neturi. Atsakovas asmeninės nuosavybės teise turi: gyvenamąjį namą, adresu ( - ), kuriame gyvena, keletą žemės sklypų ( - ) r. sav., kuriuos, kaip nurodo, pardavinėja ir kurių jau keletas metų niekas neperka, jam priklauso 100 proc. UAB „( - )“ akcijų. Atsakovas turi kreditorinių įsipareigojimų ( - ) kredito unijai, kurių dengimui per mėnesį reikalinga apie 455 Eur. Atsakovas dirba UAB „( - )“, jo pajamas sudaro 630 Eur (atskaičius mokesčius). Atsakovas taip pat nurodo, kad gauna 140 Eur iš turto nuomos bei 157 Eur netekto darbingumo pašalpą. Atsakovas turi dar vieną išlaikytinį – nepilnametį sūnų E. G., gim. ( - ), kuriam Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2019 m. vasario 19 d. sprendimu priteistas 200 Eur išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Tiek ieškovė, tiek atsakovas taip pat turi išlaidų – mokesčiai už gyvenamąjį būstą, perkamą maistą, drabužius, avalynę, kitos asmeninės išlaidos. Įvertinus nurodytas aplinkybes, laikytina, kad ieškovės materialinė padėtis yra geresnė nei atsakovo.

21Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pateiktas išaiškinimas, jog minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas laikytinas orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniesiems poreikiams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209-916/2016). Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos dydis sudaro 555 Eur (neatskaičius mokesčių). Reali dirbančio ir minimalią mėnesinę algą gaunančio asmens disponuojama suma, atskaičius mokesčius, yra apie 396 Eur.

22Taigi, teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, į vaiko tėvo bei motinos turtinę padėtį, į tai, kad atsakovas yra tik iš dalies darbingas (netektas darbingumas sudaro 55 proc.), todėl ieškovė turi didesnes galimybes dar labiau gerinti savo turtinę padėtį ir prie nepilnamečio vaiko išlaikymo prisidėti didesne dalimi, į vaiko amžių, ekonominį kontekstą bei pragyvenimo lygio dinamiką, konstatuoja, kad yra pagrindas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo tenkinti iš dalies ir iš atsakovo nepilnametės dukters L. G., gim. ( - ), išlaikymui priteisti po 200 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo kreipimosi į teismą dienos (2019 m. kovo 8 d.) iki vaiko pilnametystės (CK 3.192, 3.200 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185 straipsniai).

23Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).

24Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (CK 3.190 straipsnio 1 dalis).

25Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

26Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Teismas už laikotarpį, praėjusį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo iki ieškinio pareiškimo dienos, iš skolininko priteisia išlaikymo įsiskolinimą. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti 7 191,52 Eur dydžio išlaikymo įsiskolinimą už 28 mėn. laikotarpį (nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 1 d.), išskaičius atsakovo sumokėtas sumas už vaiko darželį (1 208,61 Eur).

27Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, todėl teismas, kilus ginčui dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, siekdamas priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, turi imtis priemonių, kad būtų nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės. CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad tais atvejais, kai vienas iš tėvų su vaiku negyvena, jam tenka pareiga įrodinėti, jog tėviškas pareigas vykdė, nors ir gyveno skyrium (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2011). Išlaikymo įsiskolinimas gali atsirasti dėl to, kad išlaikymas neteikiamas iš viso ar jeigu jis neteikiamas iš dalies, t. y. teikiamas tik tokio dydžio aprūpinimas, kuris nepatenkina vaiko visų būtinų poreikių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2008). Kadangi šalims nustojus gyventi kartu šalių vaikas faktiškai gyveno su ieškove, būtent atsakovui tenka pareiga įrodyti, kad jis ginčo laikotarpiu teikė išlaikymą dukrai (CPK 178 straipsnis).

28Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad šalys nustojo gyventi kartu nuo 2016 m. lapkričio 18 d. bei dėl to, kad atsakovas mokėjo už dukters lankomą darželį. Byloje pateikta Klaipėdos „( - )“ mokyklos – darželio pažyma patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. (imtinai) sumokėta 1 208,61 Eur (1 t., b. l. 81). Atsakovo pateiktas banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovas už nurodytą dukters lankomą darželį 2019 m. kovo 11 d. sumokėjo dar 120 Eur sumą (1 t., b. l. 123). Be to, po to, kai šalys pradėjo gyventi skyrium atsakovas už dukters lankytą ( - ) lopšelį – darželį „( - )“ sumokėjo 50,84 Eur (1 t., b. l. 124) bei 144 Eur už baseiną (1 t., b. l. 125). Taigi, pagal pateiktus duomenis atsakovas šalims pradėjus gyventi atskirai dukters poreikių tenkinimui skyrė 1 523,45 Eur lėšų sumą. Be to, atsakovas tvirtina, kad išlaikymo skolos negali būti dar ir dėl to, kad jis iš esmės padovanojo ieškovei automobilį „( - )“, ne mažiau nei 13 000 Eur vertės, tam, kad ieškovė galėtų vežioti dukterį ir tinkamai ja rūpintis, bei žodžiu su ieškove susitarė, jog papildomo išlaikymo, išskyrus apmokėjimą už darželį, neteiks.

29Pažymėtina, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

30Iš byloje pateiktos 2017 m. rugpjūčio 12 d. transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties matyti, kad ieškovė automobilį „( - )“ įsigijo iš UAB „( - )“ už 2 000 Eur. Šis rašytinis įrodymas paneigia atsakovo nurodytas aplinkybes, kad automobilis ieškovei buvo padovanotas. Be to, automobilį ieškovei perleido ne atsakovas, o jo vadovaujama bendrovė už kainą, kurią nustatė pirkimo – pardavimo sutarties šalys. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo šio sandorio sudarymą kokia nors forma laikyti atsakovo indėliu išlaikant nepilnametę dukterį.

31Be to, atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje formuluota tokia teisės taikymo taisyklė: vien ta aplinkybė, kad vienas iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis vaikas, ilgą laiką nereikalauja išlaikymo vaikui iš antrojo tėvo ir vaiką išlaiko vienas, pati savaime nėra pagrindas mažinti išlaikymo įsiskolinimą, nes išlaikymui gautinos lėšos yra vaiko, o ne tėvo (motinos) nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-288-378/2017).

32Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinas išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 1 d., išlaikymo įsiskolinimą skaičiuojant ne po 300 Eur per mėnesį, kaip skaičiavo ieškovė, o išlaikymo įsiskolinimą už minėtą laikotarpį skaičiuojant susiejus su priteistu išlaikymo dydžiu, t. y. po 200 Eur, atėmus sumą, kurią atsakovas per ginčo laikotarpį skyrė dukters išlaikymui (1 523,45 Eur), t. y. 3 876,55 Eur ((200 Eur x 27 mėn.) - 1 523,45 Eur = 3 876,55 Eur) (CPK 178, 185 straipsniai).

33Dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo

34CK 3.165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu. Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 straipsnio 1 dalis). Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena (CK 3.170 straipsnio 2 dalis). Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 straipsnio 3 dalis). Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 straipsnio 2 dalis). Tėvas ar motina, su kuriuo gyvena vaikas ir (ar) su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, turi nekliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Šios pareigos nevykdymas laikomas piktnaudžiavimu tėvų valdžia, už kurį tėvas (motina) atsako įstatymų nustatyta tvarka (CK 3.170 straipsnio 4 dalis). Vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarkos nustatymas nėra savitikslis, ja visų pirma siekiama išlaikyti, atkurti, jei jis yra nutrūkęs ar susilpnėjęs, vaiko ryšį su skyrium gyvenančiu vaiko tėvu (motina), nes vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama ir rūpestis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami ir lankstūs, t. y. esantys šalia vaiko tada, kada jam labiausiai reikia. Būtent dėl to teismas turi skatinti pačius tėvus susitarti dėl labiausiai vaiko poreikius atitinkančios bendravimo tvarkos, o jei tai nepavyksta, nustatyti tokią bendravimo tvarką, kuri geriausiai užtikrintų vaiko interesus ir būtų realiai vykdoma.

35Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo nustatyti bendravimo su nepilnamete dukterimi tvarką, priešieškinyje pateikė prašomos nustatyti bendravimo tvarkos sąlygas. Ieškovė kitokios bendravimo tvarkos nepasiūlė, tik pateikė pastabas dėl atsakovo išdėstytų bendravimo sąlygų, kurias galima pripažinti iš dalies pagrįstomis. Atsakovas su dukra pageidauja bendrauti kiekvieną savaitės antradienį arba trečiadienį. Sutiktina su ieškove, kad toks neapibrėžtumas neatitinka nei ieškovės, vaiko motinos, nei paties vaiko interesų, todėl nustatytina, kad atsakovas su dukra gali bendrauti kiekvieną savaitės antradienį. Be to, teismo posėdžio metu ieškovė išreiškė nuogastavimą, kad tėvo bendravimas su vaiku neturi trukdyti vaiko būrelių lankymui. Su šia pastaba taip pat galima sutikti, todėl nustatytina, kad atsakovas dukrą pasiima iš ugdymo/mokymosi įstaigos, būrelio/užsiėmimo. Nors ieškovė nesutinka su atsakovo reikalavimu įpareigoti ją informuoti apie dukters išvykimą į užsienį prieš 14 dienų, nes pagal prašomą nustatyti tvarką apie savo planuojamas atostogas su vaiku atskovas turi būti įspėjamas prieš mėnesį, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šalių nepilnametė duktė į užsienį gali išvykti ne tik su ieškove atostogoms, bet ir kitais tikslais ir nebūtinai su ieškove, todėl šis ieškovės nesutikimo argumentas pripažįstamas nepagrįstu.

36Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismo manymu atsakovo pasiūlyta bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarka, su aukščiau paminėtais patikslinimais, nepažeidžia atsakovo ar nepilnamečio vaiko interesų, išlaiko šalių interesų pusiausvyrą, todėl nustatytina atsakovo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarka, pagal kurią: 1) kiekvieną savaitės antradienį atsakovas pasiima dukrą L. G. iš ugdymo/mokymosi įstaigos, būrelio/užsiėmimo po užsiėmimų/pamokų ir grąžina vaiką į jo gyvenamąją vietą 19 val.; 2) atsakovas pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį 12 val. pasiima dukrą L. G. iš jos gyvenamosios vietos ir grąžina vaiką į jo gyvenamąją vietą sekmadienį 18 val.; 3) atsakovas su dukra bendrauja nelyginiais metais nuo gruodžio 24 d. 10 val. iki gruodžio 25 d. 16 val., lyginiais metais gruodžio 26 d. nuo 10 val. iki 18 val.; 4) atsakovas su dukra lyginiais metais bendrauja per Velykas, pasiima dukrą iš vakaro prieš pirmą Velykų dieną 18 val. ir grąžina pirmą Velykų dieną 20 val., nelyginiais metais atsakovas bendrauja su dukra antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 19 val.; 5) atsakovas savo gimimo dieną ir Tėvo dieną pasiima dukrą iš jos gyvenamosios vietos ar kitos su ieškove suderintos vietos 12 val. ir pristato į jos gyvenamąją vietą ar kitą su ieškove suderintą vietą 19 val. Jeigu atsakovo gimtadienis yra darbo diena, jis su dukra bendrauja tos savaitės šeštadienį nuo 12 val. iki 19 val.; 6) kiekvieną Motinos dieną ir ieškovės gimtadienio dieną, nepriklausomai nuo nustatytos su atsakovu bendravimo tvarkos, su vaiku bendrauja ieškovė; 7) dukters gimtadienio dieną atsakovas su dukra švenčia lyginiais metais tos savaitės šeštadienį nuo 12 val. iki 19 val., nelyginiais metais tos savaitės sekmadienį nuo 12 val. iki 18 val.; 8) per oficialias šventes ne darbo dienomis šalys su vaiku bendrauja pagal išankstinį susitarimą; 9) vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui einančių dienų atsakovo kasmetinių atostogų metu, atostogų laikotarpiui dukrą pasiimant iš jos gyvenamosios vietos pirmąją atsakovo atostogų dieną 12 val. ir paskutinę atostogų dieną grąžinant vaiką į jo gyvenamąją vietą iki 18 val. Atsakovas apie savo atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, ieškovę įspėja prieš vieną mėnesį; 10) duktė su ieškove būna 14 paeiliui einančių dienų ieškovės kasmetinių atostogų metu. Ieškovė apie savo atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, atsakovą įspėja prieš vieną mėnesį; 11) jei ieškovės ir atsakovo atostogos sutampa, sutampanti atostogų dalis vienodai padalijama abiem tėvam. Pirmąją padalytų atostogų pusę su vaiku būna tas iš tėvų, kurio atostogos prasideda anksčiau; 12) vaiko vasaros atostogų metu vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui einančių dienų vaiko atostogų metu. Atsakovas apie vaiko atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, ieškovę įspėja prieš vieną mėnesį. Atsakovas susitartu vaiko atostogų periodu vaiką pasiima pirmą dieną 12 val. ir grąžina paskutinę dieną 18 val.; 13) atsakovas, negalėdamas pasiimti dukters L. G. nustatytu laiku, turi apie tai pranešti ieškovei telefonu ar SMS žinute ne vėliau kaip prieš 24 val.; 14) atsakovas įsipareigoja informuoti ieškovę apie jo gyvenamosios vietos, telefono numerio pasikeitimą; 15) ieškovė įsipareigoja informuoti atsakovą apie dukters gyvenamosios vietos, telefono numerio pasikeitimą; 16) ieškovė apie dukters išvykimą į užsienį įsipareigoja iš anksto (ne vėliau kaip prieš 14 dienų) informuoti atsakovą; 17) šalys privalo užtikrinti dukters galimybę dalyvauti šalių artimųjų giminaičių gimtadieniuose ar kitose šventėse, taip pat laidotuvėse, jeigu tai atitinka vaiko interesus; 18) šalys savo teisę bendrauti su dukra turi įgyvendinti taip, kad nepažeistų vaiko teisių ir interesų (CK 3.170 straipsnio 3 dalis).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kitų procesinių klausimų

38Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 38 Eur už žyminio mokesčio sumokėjimą, 500 Eur advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovas pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 75 Eur už žyminio mokesčio sumokėjimą, 920 Eur advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti. Šiuo atveju patenkinta 60,50 proc. ieškinio reikalavimų (patenkinta 67 proc. reikalavimo dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo bei 54 proc. reikalavimo dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo), bei iš esmės patenkintas priešieškinis (su nežymiomis korekcijomis). Atsižvelgiant į tai, kad priteistino išlaikymo dydis nustatomas tik išsamiai įvertinus šalių turtinę padėtį pagrindžiančius įrodymus, o ieškinio pateikimo metu kitos šalies turtinė padėtis bylą iškėlusiai šaliai nėra žinoma, į tai, kad tarp šalių iš esmės nebuvo ginčo dėl tėvo bendravimo su vaiku sąlygų, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais, teismas sprendžia, kad šalys paliktinos prie jų turėtų bylinėjimosi išlaidų.

39Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 141 Eur žyminio mokesčio (54 Eur už reikalavimą dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo + 87 Eur už reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo = 141 Eur) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

40Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

41Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2019 m. kovo 13 d. nutartimi dėl laikino išlaikymo priteisimo naikintinos. Į išlaikymo dydį įskaitytinos piniginės lėšos, gautos vykdant 2019 m. kovo 13 d. nutartį dėl laikino išlaikymo priteisimo.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

43ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovo A. G. nepilnametės dukters L. G. gim. ( - ), išlaikymui po 200 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo dienos (2019 m. kovo 8 d.) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

45Priteisti iš atsakovo A. G. 3 876,55 Eur išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiam vaikui L. G., gim. ( - ), už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 1 d.

46Paskirti ieškovę A. M. uzufrukto teise tvarkyti nepilnametės L. G. gim. ( - ), išlaikymo lėšas iki jos pilnametystės.

47Nustatyti atsakovo A. G. bendravimo su nepilnamete dukterimi L. G., gim. ( - ), tvarką, pagal kurią:

481) kiekvieną savaitės antradienį atsakovas pasiima dukrą L. G. iš ugdymo/mokymosi įstaigos, būrelio/užsiėmimo po užsiėmimų/pamokų ir grąžina vaiką į jo gyvenamąją vietą 19 val.;

492) atsakovas pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį 12 val. pasiima dukrą L. G. iš jos gyvenamosios vietos ir grąžina vaiką į jo gyvenamąją vietą sekmadienį 18 val.;

503) atsakovas su dukra bendrauja nelyginiais metais nuo gruodžio 24 d. 10 val. iki gruodžio 25 d. 16 val., lyginiais metais gruodžio 26 d. nuo 10 val. iki 18 val.;

514) atsakovas su dukra lyginiais metais bendrauja per Velykas, pasiima dukrą iš vakaro prieš pirmą Velykų dieną 18 val. ir grąžina pirmą Velykų dieną 20 val., nelyginiais metais atsakovas bendrauja su dukra antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 19 val.;

525) atsakovas savo gimimo dieną ir Tėvo dieną pasiima dukrą iš jos gyvenamosios vietos ar kitos su ieškove suderintos vietos 12 val. ir pristato į jos gyvenamąją vietą ar kitą su ieškove suderintą vietą 19 val. Jeigu atsakovo gimtadienis yra darbo diena, jis su dukra bendrauja tos savaitės šeštadienį nuo 12 val. iki 19 val.;

536) kiekvieną Motinos dieną ir ieškovės gimtadienio dieną, nepriklausomai nuo nustatytos su atsakovu bendravimo tvarkos, su vaiku bendrauja ieškovė;

547) dukters gimtadienio dieną atsakovas su dukra švenčia lyginiais metais tos savaitės šeštadienį nuo 12 val. iki 19 val., nelyginiais metais tos savaitės sekmadienį nuo 12 val. iki 18 val.;

558) per oficialias šventes ne darbo dienomis šalys su vaiku bendrauja pagal išankstinį susitarimą;

569) vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui einančių dienų atsakovo kasmetinių atostogų metu, atostogų laikotarpiui dukrą pasiimant iš jos gyvenamosios vietos pirmąją atsakovo atostogų dieną 12 val. ir paskutinę atostogų dieną grąžinant vaiką į jo gyvenamąją vietą iki 18 val. Atsakovas apie savo atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, ieškovę įspėja prieš vieną mėnesį;

5710) duktė su ieškove būna 14 paeiliui einančių dienų ieškovės kasmetinių atostogų metu. Ieškovė apie savo atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, atsakovą įspėja prieš vieną mėnesį;

5811) jei ieškovės ir atsakovo atostogos sutampa, sutampanti atostogų dalis vienodai padalijama abiem tėvam. Pirmąją padalytų atostogų pusę su vaiku būna tas iš tėvų, kurio atostogos prasideda anksčiau;

5912) vaiko vasaros atostogų metu vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui einančių dienų vaiko atostogų metu. Atsakovas apie vaiko atostogų dienas, per kurias pageidauja būti su vaiku, ieškovę įspėja prieš vieną mėnesį. Atsakovas susitartu vaiko atostogų periodu vaiką pasiima pirmą dieną 12 val. ir grąžina paskutinę dieną 18 val.;

6013) atsakovas, negalėdamas pasiimti dukters L. G. nustatytu laiku, turi apie tai pranešti ieškovei telefonu ar SMS žinute ne vėliau kaip prieš 24 val.;

6114) atsakovas įsipareigoja informuoti ieškovę apie jo gyvenamosios vietos, telefono numerio pasikeitimą;

6215) ieškovė įsipareigoja informuoti atsakovą apie dukters gyvenamosios vietos, telefono numerio pasikeitimą;

6316) ieškovė apie dukters išvykimą į užsienį įsipareigoja iš anksto (ne vėliau kaip prieš 14 dienų) informuoti atsakovą;

6417) šalys privalo užtikrinti dukters galimybę dalyvauti šalių artimųjų giminaičių gimtadieniuose ar kitose šventėse, taip pat laidotuvėse, jeigu tai atitinka vaiko interesus;

6518) šalys savo teisę bendrauti su dukra turi įgyvendinti taip, kad nepažeistų vaiko teisių ir interesų.

66Priteisti iš atsakovo A. G. 141 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (įmokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

67Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - laikino išlaikymo priteisimą nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui L. G. priteisimo – atsakovo A. G. sumokėtas sumas įskaityti į L. G. priteistą išlaikymą.

68Sprendimo dalį dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti skubiai.

69Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo teismo priteisti iš... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutinka iš... 6. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nustatyti bendravimo su... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo su priešieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti... 9. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies, sutiko dukters... 10. Institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovė pateikė išvadą dėl... 11. Teismas... 12. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 13. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ( - ) ieškovei ir atsakovui gimė... 14. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1... 16. Ieškovė ieškiniu prašo nepilnametės dukros išlaikymui priteisti po 300... 17. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, turi būti vadovaujamasi CK... 18. Nustatyta, kad šalių nepilnametė duktė, kuri šiuo metu yra 6 metų... 19. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu objektyviai leidžia... 20. Vertinant šalių turtinę padėtį nustatyta, kad ieškovė asmeninės... 21. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pateiktas išaiškinimas, jog... 22. Taigi, teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes, į... 23. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 24. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto... 25. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 26. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo... 27. Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192... 28. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad šalys nustojo gyventi kartu nuo... 29. Pažymėtina, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 30. Iš byloje pateiktos 2017 m. rugpjūčio 12 d. transporto priemonės pirkimo... 31. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje formuluota tokia teisės... 32. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinas išlaikymo... 33. Dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo... 34. CK 3.165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tėvai turi teisę ir pareigą... 35. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo nustatyti bendravimo su nepilnamete... 36. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismo manymu atsakovo pasiūlyta... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kitų procesinių klausimų... 38. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos... 39. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo... 40. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282... 41. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2019 m. kovo 13 d. nutartimi dėl... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 43. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovo A. G. nepilnametės dukters L. G. gim. ( - ),... 45. Priteisti iš atsakovo A. G. 3 876,55 Eur išlaikymo įsiskolinimą... 46. Paskirti ieškovę A. M. uzufrukto teise tvarkyti nepilnametės L. G. gim. ( -... 47. Nustatyti atsakovo A. G. bendravimo su nepilnamete dukterimi L. G., gim. ( - ),... 48. 1) kiekvieną savaitės antradienį atsakovas pasiima dukrą L. G. iš... 49. 2) atsakovas pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį 12 val. pasiima... 50. 3) atsakovas su dukra bendrauja nelyginiais metais nuo gruodžio 24 d. 10 val.... 51. 4) atsakovas su dukra lyginiais metais bendrauja per Velykas, pasiima dukrą... 52. 5) atsakovas savo gimimo dieną ir Tėvo dieną pasiima dukrą iš jos... 53. 6) kiekvieną Motinos dieną ir ieškovės gimtadienio dieną, nepriklausomai... 54. 7) dukters gimtadienio dieną atsakovas su dukra švenčia lyginiais metais tos... 55. 8) per oficialias šventes ne darbo dienomis šalys su vaiku bendrauja pagal... 56. 9) vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui einančių dienų atsakovo kasmetinių... 57. 10) duktė su ieškove būna 14 paeiliui einančių dienų ieškovės... 58. 11) jei ieškovės ir atsakovo atostogos sutampa, sutampanti atostogų dalis... 59. 12) vaiko vasaros atostogų metu vaikas su atsakovu būna 14 paeiliui... 60. 13) atsakovas, negalėdamas pasiimti dukters L. G. nustatytu laiku, turi apie... 61. 14) atsakovas įsipareigoja informuoti ieškovę apie jo gyvenamosios vietos,... 62. 15) ieškovė įsipareigoja informuoti atsakovą apie dukters gyvenamosios... 63. 16) ieškovė apie dukters išvykimą į užsienį įsipareigoja iš anksto (ne... 64. 17) šalys privalo užtikrinti dukters galimybę dalyvauti šalių artimųjų... 65. 18) šalys savo teisę bendrauti su dukra turi įgyvendinti taip, kad... 66. Priteisti iš atsakovo A. G. 141 Eur žyminio mokesčio į valstybės... 67. Panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo... 68. Sprendimo dalį dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti... 69. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...