Byla 2-758/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-8549-661/2010 pagal ieškovo UAB „ATEA“ ieškinį atsakovui UAB „Hansab“ dėl netesybų ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys Vilniaus Universitetas ir AB „YIT Kausta“,

Nustatė

3

4I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Hansab“ 444 123,22 Lt nuostolių, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nepakankant piniginių lėšų bei turtinių teisių areštą. Prašymą ieškovas motyvuoja didele ieškinio suma, bei tuo, jog atsakovas nepaiso ieškovo raginimų ir vengia atlyginti ieškovo patirtus nuostolius.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo UAB „ATEA“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Nurodė, kad ieškovas nepateikė aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovo UAB „Hansab“ siekį paslėpti turtą, nemokumą, slapstimąsi, buveinės pasikeitimą ir (ar) panašius veiksmus, iš kurių galima būtų daryti išvadą, kad atsakovas siekia apsunkinti galimą išieškojimą vykdant teismo sprendimą. Prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes. Nagrinėjamu atveju, ieškinio suma, vertinant ją santykyje su atsakovo UAB „Hansab“ veiklos apimtimi, nėra pakankamai didelė, kad būtų galima manyti, jog ateityje nebus galima išieškoti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „ATEA“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones: UAB „Hansab“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant, piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą ieškinio sumai – 444 123,22 Lt. Skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

141. Ieškovas su ieškiniu pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas vienašališkai, apie tai neįspėjęs ieškovo, nutraukė su juo sudarytą jungtinės veiklos sutartį, nebendradarbiavo ir slėpė informaciją apie savo sutartinius santykius bei veiklą viešajame pirkime Nr. 76523. Be to, atsakovas, nepaisant ieškovo pretenzijų ir raginimų, su ieškovu gera valia neatsiskaitė ir neatlygino patirtų nuostolių. Atsakovas yra linkęs elgtis nesąžiningai, todėl yra pagrindas manyti, kad nevykdys ir ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo.

152. Pareikšto ieškinio suma yra didelė – 444 123,22 Lt. Teismų praktikoje didelė ieškinio suma pripažįstama ipso jure pakankamu pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nesutinka su teismo išvada, kad ieškinio suma, vertinant ją santykyje su atsakovo UAB „Hansab“ veiklos apimtimi, nėra pakankamai didelė, nesuteikia pagrindo manyti, jog ateityje nebus galimybės išieškoti. Nurodo, kad, remiantis 2009 m. balansu, atsakovo turtas 2009 m. pabaigoje siekė 10 092 775 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 4 990 431 Lt. Balanse nurodytas turtas susideda iš ilgalaikio turto (6 694 511 Lt) ir trumpalaikio turto (3 398 231 Lt). Dominuojančią ilgalaikio turto dalį sudaro nekilnojamasis turtas, kurio bendra vertė yra 6 509 061 Lt. Tačiau turto balanse nurodyta nekilnojamojo turto vertė neatitinka rinkos vertės. Žemės sklypo dalis su statiniais, esanti Savanorių pr. 180, įkeičiant šį turtą Nordea Bank Finland Plc bendrai įkainota 3 259 700 Lt. Nekilnojamo turto registro duomenimis, bendra žemės sklypo ir statinių, Savanorių pr. 180, vertė yra 2 606 714 Lt. Pažymima, kad atsakovui priklausanti žemės sklypo dalis ir statiniai Vilniuje, Savanorių pr. 180, po balanso sudarymo buvo įkeisti Nordea Bank Finland Plc. Vienintelis likęs neįkeistas atsakovo turtas yra negyvenamosios patalpos, esančios Žemaitės g. 43, Šiauliuose. Šio turto vertė – 44 798 Lt, lyginant ją su šioje byloje pareikštu reikalavimu, yra labai maža. Atsakovas 2009 m. pabaigoje deklaravo turįs 3 398 231 Lt trumpalaikio turto. Šis turtas yra žymiai mažesnis už atsakovo deklaruotas mokėtinas sumas ir įsipareigojimus kreditoriams – 4 990 431 Lt. Be to, į 2009 m. balansą neįtraukti 2010 m. naujai prisiimti įsipareigojimai Nordea Bank Finland Plc už suteiktą 3 277 500 Lt kreditą iki 2015 m.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Hansab“ prašo ieškovo UAB „ATEA“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. O jeigu atskirasis skundas būtų patenkintas, prašo užtikrinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimą. Nurodo šios argumentus:

171. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalo vadovautis proporcingumo principu, atsižvelgti į realią tuo metu esančią riziką, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

182. Tarp ieškovo ir atsakovo vyko susitikimai, derybos, kurių metu šalys keitėsi informacija, bandė išspręsti susidariusią situaciją taikiai, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas linkęs elgtis nesąžiningai ir nevykdys galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo.

193. Kaip matyti iš UAB „Hansab“ 2009 m. balanso, 2008 m. ir 2009 m. atsakovas gavo pelno. Iš pateikiamo 2010 m. trijų ketvirčių balanso matyti, kad 2010 m. atsakovas taip pat dirbo pelningai. Atsakovas turi 4 911 667 Lt nepaskirstyto pelno. Šios aplinkybės rodo, kad UAB „Hansab“ stabiliai ir pelningai veikianti bendrovė, kurios turtinė padėtis yra gera. Tai, kad atsakovo turtas yra įkeistas bankui nėra pagrindas spręsti, jog UAB „Hansab“ turtinė padėtis yra prasta. Iš 2010 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, kad atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (6 999 713 Lt) tesudaro 57 procentus viso turimo turto (12 232 019 Lt).

204. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą, atsakovas negalėtų disponuoti areštuotu turtu, jo realizuoti, vykdant įprastinę ūkinę komercinę veiklą, ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Dėl to atsakovas ne tik netektų pajamų, bet ir turėtų mokėti netesybas už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus – patirtų nuostolių.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkinamas.

24Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti ar šis prašymas atitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010, 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010 ir kt.).

25Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1075/2010, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1539/2010 ir kt.). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, tai yra, ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė. Kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai paneigiamas objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimas, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

26Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „ATEA“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Hansab“ 444 123,22 Lt nuostolių, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Tokia suma gali būti vertinama kaip didelė ieškinio suma, tačiau, teismas, atsižvelgęs į UAB „Hansab“ turtinę padėtį, turi įvertinti, ar ši suma atsakovui yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu bei kitos aplinkybės apie ieškovo finansines galimybes.

27Iš UAB „Hansab“ 2009 m. balanso matyti, kad 2008 m. įmonės turtas sudarė 12 176 021 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 9 11 628 Lt, 2009 m. įmonės turtas sudarė 10 092 775 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 4 990 431. Iš UAB „Hansab“ 2010 m. trijų ketvirčių balanso matyti, kad 2010 m. atsakovas taip pat dirbo pelningai. 2010 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje įmonės turtas sudarė 12 232 019 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 999 713 Lt. Atsakovas turėjo 4 911 667 Lt nepaskirstyto pelno. Šios aplinkybės rodo, kad UAB „Hansab“ pelningai veikianti bendrovė, kurios turtinė padėtis yra gera. Tai, kad atsakovo turtas yra įkeistas bankui nėra pagrindas spręsti, jog UAB „Hansab“ turtinė padėtis yra bloga.

28Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Hansab“ 2009 m. turto balanse nurodyta atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto vertė neatitinka rinkos vertės. Žemės sklypo dalis su statiniais, esanti Savanorių pr. 180, įkeičiant šį turtą Nordea Bank Finland Plc bendrai įkainota 3 259 700 Lt, nekilnojamo turto registro duomenimis, bendra žemės sklypo ir statinių, Savanorių pr. 180, vertė yra 2 606 714 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės turtas susideda iš ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto. Iš UAB „Hansab“ 2009 m. balanso matyti, kad 2009 m. įmonės trumpalaikis turtas sudarė 3 398 231 Lt. Iš UAB „Hansab“ 2010 m. trijų ketvirčių balanso matyti, kad 2010 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje įmonės trumpalaikis turtas sudarė 5 847 214 Lt. Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos duomenis, konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai, kuriais pareiškėjas ginčija atsakovui priklausančio nekilnojamo turto vertę, nėra pakankami bei nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog UAB „Hansab“ turtinė padėtis yra bloga. Nustačius, kad UAB „Hansab“ turtinė padėtis yra gera, o reikalavimo suma pagal įmonei priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, paneigiamas objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimas, todėl teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus faktinei situacijai, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių vėl gali būti reiškiamas bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje.

29Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis, kuria atsisakyta pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Hansab“, yra nepagrįsta ir/ar neteisėta. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ... 4. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „ATEA“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „ATEA“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Ieškovas su ieškiniu pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad... 15. 2. Pareikšto ieškinio suma yra didelė – 444 123,22 Lt. Teismų praktikoje... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Hansab“ prašo ieškovo... 17. 1. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 18. 2. Tarp ieškovo ir atsakovo vyko susitikimai, derybos, kurių metu šalys... 19. 3. Kaip matyti iš UAB „Hansab“ 2009 m. balanso, 2008 m. ir 2009 m.... 20. 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą,... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkinamas.... 24. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 25. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad prezumpcija,... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „ATEA“ prašo priteisti iš atsakovo UAB... 27. Iš UAB „Hansab“ 2009 m. balanso matyti, kad 2008 m. įmonės turtas... 28. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Hansab“ 2009 m. turto... 29. Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti...