Byla 1A-183-197/2017
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. nuosprendžio, kuriuo R. A. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, ir nuteistas: pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimo bausme 3 (trejiems) metams;pagal BK 222 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimo bausme 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Garnelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Reginos Gaudutienės ir Rūtos Mickevičienės sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Kuzminskui, gynėjui advokatui Arūnui Koskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. A. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. nuosprendžio, kuriuo R. A. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, ir nuteistas:

  • pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimo bausme 3 (trejiems) metams;
  • pagal BK 222 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimo bausme 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

2Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bausmes subendrino dalinio sudėjimo būdu ir nuteistajam R. A. paskyrė galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis sumažino bausmę vienu trečdaliu ir paskyrė laisvės atėmimo bausmę 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis bausmes subendrino dalinio sudėjimo būdu ir su Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 27 d. nuosprendžiu paskirta bausme, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės, bei nuteistajam R. A. paskyrė galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams.

5Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais į paskirtą bausmės laiką R. A. įskaitė bausmės laiką atliktą pagal Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 27 d. nuosprendį.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7R. A. nuteistas už tai, kad būdamas Šiaulių miesto ASK (toliau – ASK) „S.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), prezidentu ir pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 21 straipsnį būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 3 d. apgaulingai tvarkė Šiaulių miesto ASK ,,S.“ teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent:

8pažeisdamas BAĮ 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, 2010 m. rugsėjo 17–29 d., 2011 m. gegužės 11–31 d., birželio 29–30 d. neįformino apskaitos dokumentais – kasos pajamų orderiais ir neįrašė į kasos apskaitos registrus grynųjų pinigų pajamų, panaudotų apmokant Šiaulių miesto ASK „S.“ išlaidas pagal PVM sąskaitas faktūras, kvitus: išrašytus 2010 m. rugsėjo 17 d. – UAB „T.“, Nr. AAK075403, 72 Lt (20,85 Eur); V. T., Nr. 5771090, 12 176,19 Lt (3 526,46 Eur); 2010 m. rugsėjo 18 d. – UAB „L. B.“, Nr. 408/4552, 27,26 Lt (7,89 Eur); 2010 m. rugsėjo 10 d. – UAB „A.“, Nr. 72/1398, 79,40 Lt (22,99 Eur); 2010 m. rugsėjo 22 d. – UAB „Š.“, Nr. 7193, 93 Lt (26,93 Eur); 2010 m. rugsėjo 23 d. – UAB „A.“, Nr. 9/1402, 78,40 Lt (22,70 Eur); 2010 m. rugsėjo 24 d. – UAB „L. B.“, Nr. 578/4558, 13 Lt (7,76 Eur); UAB „A.“, Nr. 321/2287, 48,22 Lt (13,96 Eur); VšĮ Kelmės r. pirminės sveikatos centrui, Nr. PSP00330, 130,70 Lt (37,85 Eur); 2010 m. rugsėjo 29 d. – UAB „A.“, Nr. 3325/2357, 40,70 Lt (11,78 Eur); 2011 m. gegužės 11 d. – UAB „G.“, 6 314,98 Lt (1 828,94 Eur); 2011 m. gegužės 12 d. – mokėtini atlyginimai, Nr. 2280, 4 879,62 Lt(1 413,23 Eur); 2011 m. gegužės 13 d. – UAB „A.“, Nr. 380/2591, 39,77 Lt (11,51 Eur); UAB „T.“, Nr. DAL 004661, 70 Lt (20,27 Eur); banko sąskaitai papildyti, Nr.0000134, 500 Lt (144,81 Eur); banko sąskaitai papildyti, Nr. 0000135, 20 Lt (5,79 Eur); 2011 m. gegužės 16 d. – UAB „A.“, Nr. 326/2530, 39,50 Lt (11,43 Eur); UAB „T.“, Nr. 0005; 80 Lt (23,16 Eur); 2011 m. gegužės 18 d. – UAB „S.“, Nr. 152133/11, 26,08 Lt (7,55 Eur); UAB „N.“, Nr. 877048/225, 95,66 Lt (27,11 Eur); UAB „L.Nr. 516/67, 45,66 Lt (13,22 Eur); 2011 m. gegužės 19 d. – UAB „T.“, Nr. 0006, 120 Lt (34,75 Eur); banko sąskaitai papildyti, Nr.0000139, 100 Lt (28,96 Eur), „L.“, Nr. LASF200109, 150 Lt (43,44 Eur); 2011 m. gegužės 22 d. – UAB „A.“, Nr. 103/2536, 44,19 Lt (12,79 Eur); 2011 m. gegužės 23 d. – „L.“, Nr. LASF200109, 700 Lt (202,73 Eur); 2011 m. gegužės 25 d. – V., Nr. 1, 73,36 Lt (21,24 Eur); UAB „T.“, Nr. 0004, 80 Lt (23,16 Eur); 2011 m. gegužės 27 d. – UAB „A.“, Nr. 373/2541, 195,10 Lt (56,50 Eur); UAB „A.“, Nr. 303/3388, 109,25 Lt (31,64 Eur); UAB „T.“, Nr. 0002, 55 Lt (15,92 Eur); UAB „A.“, Nr. 280/2606, 97,37 Lt (28,20 Eur); 2011 m. gegužės 30 d. – „T.“, Nr. 8905, 57,73 Lt (16,71 Eur); „V.“, Nr. 9820, 33,54 Lt (9,71 Eur); 2011 m. gegužės 31 d. – UAB „A.“, Nr. 511/2609, 9,72 Lt (2,81 Eur); „V.“, Nr. 9864, 23,20 Lt (6,71 Eur); „R.“, Nr. 3, 159 Lt (46,04 Eur); 2011 m. birželio 29 d. – UAB „A.“, Nr. 42/466, 107,73 Lt (31,20 Eur); paštas, Nr. 160048/51, 13,60 Lt (3,93 Eur); 2011 m. birželio 30 d. – banko sąskaitai papildyti, Nr. 0000175, 200 Lt (57,92 Eur); UAB „A.“, Nr. 211/1423, 246,07 Lt (71,26 Eur); „S.“, Nr. 005, 120 Lt (34,75 Eur) – iš viso 37 758,87 Lt (10 935,72 Eur), dėl to iš dalies negalima nustatyti Šiaulių miesto ASK „S.“ 2010 ir 2011 metų veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros;

9pažeisdamas BAĮ 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, kad „ūkinės operacijos turinys yra privalomas apskaitos dokumento rekvizitas“, 2 straipsnio nuostatas, kad „apskaitos dokumentas yra popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tapatumą“, 2011 m. sausio 14 d., 28 d., vasario 1 d., 15 d., 26 d., kovo 2 d., 11 d., balandžio 6 d., 22 d., gegužės 11 d., birželio 10 d., 21 d. išrašė 12 kasos išlaidų orderių be numerių, kuriuose įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie ūkinių operacijų turinius – piniginių lėšų išmokėjimus UAB „G.“, iš viso 754 685,02 Lt (218 571,88 Eur), bei šiuos kasos išlaidų orderius, kuriais buvo įformintos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos, panaudojo Šiaulių miesto ASK „S.“ buhalterinėje apskaitoje, dėl to negalima iš dalies nustatyti Šiaulių miesto ASK „S.“ 2011 m. turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

10Be to, nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 3 d., būdamas Šiaulių miesto ASK „S.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), prezidentu, vadovaujantis 2002 m. rugsėjo 10 d. įregistruotų klubo įstatų pakeitimų 7.7 punktu, reglamentuojančiu, kad prezidentas organizuoja ir vykdo klubo veiklą, įstatų 7.9 punktu, reglamentuojančiu, kad prezidentas valdybos sprendimais sudaro klubo sandorius, pažeisdamas 1997 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių m. savivaldybėje įregistruotų Šiaulių miesto ASK „S.“ įstatų 8 straipsnio 2 punkto, numatantį, kad klubo lėšos panaudojamos klubo tikslams ir jokia forma negali būti skiriamos jo nariams, išskyrus, kai nutraukiama veikla klubo sprendimu, pažeisdamas Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos 1993 m. birželio 4 d. įstatymo Nr. I-172 10 straipsnio 1 punktą (2002 m. balandžio 18 d. įstatymo Nr. IX-854 redakcija), numatantį, kad paramos gavėjai pagal šį įstatymą gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ir nuostatuose numatytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 punkto nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams, labdarai, taip pat nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 5 d., būdamas Šiaulių miesto ASK „S.“ kasininku, pasisavino jam patikėtą didelės vertės Šiaulių miesto ASK „S.“ turtą – 2 758 619,68 Lt (798 951,48 Eur):

112011 m. liepos 22 d., 2011 m. rugpjūčio 1 d., 10 d., 12 d., 18 d. iš Šiaulių miesto ASK „S.“ kasos pagal penkis kasos išlaidų orderius be numerių kaip atskaitingas asmuo ūkio išlaidoms paėmė 100 000 Lt (28 962 Eur), 2010 m. balandžio 9 d., 2011 m. rugpjūčio 29 d. ir 30 d. iš Šiaulių miesto ASK „S.“ sąskaitos Nr. ( - ) kaip atskaitingas asmuo ūkio išlaidoms paėmė grynais 45 000 Lt (13 032,90 Eur), iš viso kaip atskaitingas asmuo paėmė 145 000 Lt (41 994,90 Eur), pinigų ūkio išlaidoms nepanaudojo, pinigų panaudojimą ūkio išlaidoms patvirtinančių dokumentų Šiaulių miesto ASK „S.“ buhalterinę apskaitą pagal žodinį susitarimą tvarkiusiai UAB „D.“, kodas ( - ), registruotai, ( - ), įtraukti į ASK „S.“ buhalterinę apskaitą nepateikė, taip pasisavino Šiaulių miesto ASK „S.“ turtą –145 000 Lt (41 994,90 Eur);

122011 m. sausio 14 d., 28 d., vasario 1 d., 15 d., 26 d., kovo 2 d., 11 d., balandžio 6 d., 22 d., gegužės 11 d., birželio 10 d., 21 d. suklastojo tikrus dokumentus – kasos išlaidų orderius be numerių, kuriuose įrašė ir patvirtino savo parašu žinomai neteisingus duomenis, kad UAB „G.“ išmokėjo 2011 m. sausio 14 d. 80 000 Lt (23 169,60 Eur), 2011 m. sausio 28 d. 45 000 Lt (13 032,90 Eur), 2011 m. vasario 1 d. 78 000 Lt (22 590,36 Eur), 2011 m. vasario 15 d. 55 000 Lt (15 929,10 Eur), 2011 m. vasario 26 d. 95 000 Lt (27 513,90 Eur), 2011 m. kovo 2 d. 55 000 Lt (15 929,10 Eur), 2011 m. kovo 11 d. 65 000 Lt (18 825,30 Eur), 2011 m. balandžio 26 d. 66 000 Lt (19 114,92 Eur), 2011 m. balandžio 22 d. 75 000 Lt (21 721,50 Eur), 2011 m. gegužės 11 d. 57 685,02 Lt (16 706,73 Eur), 2011 m. birželio 10 d. 45 000 Lt (13 032,90 Eur), 2011 m. birželio 21 d. 38 000 Lt (11 005,56 Eur), iš viso 754 685,02 Lt (21 8571,88 Eur), šiuos suklastotus kasos išlaidų orderius pateikė Šiaulių miesto ASK „S.“ buhalterinę apskaitą pagal žodinį susitarimą tvarkiusiai UAB „D.“, kodas ( - ), registruotai, ( - ), įtraukti į ASK „S.“ buhalterinę apskaitą, taip pasisavino Šiaulių miesto ASK „S.“ turtą – 754 685,02 Lt (218 571,88 Eur);

13pagal Šiaulių miesto ASK „S.“ eilinio visuotinio klubo narių susirinkimo 2013 m. spalio 28 d. protokolą Nr. 10-28-1, išrinkus sporto klubo prezidentu M. A. ir VšĮ Registrų centras pateikus 2013 m. lapkričio 8 d. prašymą Nr. 7654 juridinių asmenų registre įregistruoti Šiaulių miesto ASK „S.“ prezidentu M. A., VšĮ Registrų centras 2013 m. gruodžio 2 d. įregistravus Šiaulių miesto ASK „S.“ prezidentu M. A., jam neperdavė laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Šiaulių miesto ASK kasoje turėtų 1 858 934,66 Lt (538 384,69 Eur) piniginių lėšų, taip pasisavino Šiaulių miesto ASK „S.“ turtą – 1 858 934,66 Lt (538 384,69 Eur).

14Nuteistasis R. A. apeliaciniame skunde nurodo, kad šiuo nuosprendžiu nustatytos jo nusikalstamos veikos, kurios kvalifikuotos pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, turėjo būti vertinamos kaip tęstinės pagal Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendį (BK 63 straipsnio 10 dalis). Teigia, kad tiek šiame nuosprendyje, tiek ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendyje nustatytos jo nusikalstamos veikos yra identiškos, tapačios, jas sudaro keli tapatūs veikos epizodai, nukreipti į vieningą objektą – finansų sistemą bei to paties Šiaulių miesto ASK „S.“ nuosavybę. Visos veikos buvo padarytos vieninga kaltininko tyčia, būnant ASK „S.“ vadovu, siekiant apgaulingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą bei pasisavinti pinigines lėšas. Skiriasi tik veikų padarymo laikotarpiai, tačiau ši aplinkybė neturi įtakos konstatavimui fakto, kad nusikalstamos veikos yra tęstinės.

15Apeliantas mano, kad teismas turėjo pareigą taikyti BK 63 straipsnio 10 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į tai, kad veikos buvo padarytos skirtingose bylose, nes 10 dalis nenumato tokio draudimo. Kitose BK ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nuostatose taip pat nėra aiškiai apibrėžto draudimo taikyti minėtą straipsnį, esant skirtingoms baudžiamosios byloms. Be to, teismui buvo žinomas ir Šiaulių apygardos teismo 2012 d. gruodžio 12 d. nuosprendžio turinys, todėl techniškai nebuvo kliūčių konstatuoti dėl tęstinės veikos. Mano, kad nusikalstamų veikų neįvertinus kaip tęstinių, jis yra teisiamas antrą kartą, o tai prieštarauja BK 2 straipsnio 6 daliai ir teisingumo principo įgyvendinimui. Jeigu nusikalstama veika būtų vertinama kaip tęstinė, tai maksimali laisvės atėmimo bausmė būtų 4 (ketveri) metai. Šiuo metu teismas nuosprendžio bausmės pradžią skaičiuoja nuo nuosprendžio priėmimo dienos, todėl jam laisvės atėmimo laikas prailgintas 2 (dviem) metais, 7 (septyniais) mėnesiais ir 7 (septyniomis) dienomis. Bausmės laikas prailgintas ne dėl jo kaltės, o dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros veiksmų atlikimo laiko, t. y. jo tęstinė veika buvo ištirta pavėluotai, pradedant naują bylą. Šios aplinkybės yra labai svarios, nes ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir prokuratūrai buvo prieinama visa informacija apie ASK „S.“ ir jo veiklą dar iki 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio priėmimo. Prokuroras privalėjo prašyti bylą perduoti ikiteisminiam tyrimui papildyti (BPK 254 straipsnio 3 dalis), tačiau to nepadarė ir taip pasunkino jo padėtį.

16Apeliantas prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. nuosprendžio dalį, kuria bausmės laikas pradedamas skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos ir konstatuoti, kad šioje byloje R. A. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje ir BK 183 straipsnio 2 dalyje yra tęstinės pagal Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendį ir bausmės pradžią pradėti skaičiuoti nuo šio nuosprendžio laisvės atėmimo bausmės atlikimo pradžios – 2014 m. kovo 13 d.

17Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroras – atmesti.

18Nuteistojo R. A. apeliacinis skundas atmetamas.

19Pirmosios instancijos teismas, ištyręs įrodymus, juos išsamiai išanalizavęs ir vadovaudamasis įstatymo reikalavimais įvertinęs, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes. Nuosprendyje išdėstytos ir motyvuotos teismo išvados dėl nuteistojo kaltės, nusikalstamų veikų kvalifikacijos. Nuteistasis šioje dalyje nuosprendžio neginčija, savo kaltę pripažino ir pirmosios instancijos teisme, sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, todėl byla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsniu, buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka. Nuteistasis tik nesutinka su jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės trukme, nes šioje byloje jo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje ir BK 183 straipsnio 2 dalyje, yra tęstinės Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu nustatytų nusikalstamų veikų, ir bausmės pradžią reikia pradėti skaičiuoti nuo laisvės atėmimo bausmės atlikimo pradžios pagal pastarąjį nuosprendį – 2014 m. kovo 13 d. Mano, kad tai atitiktų BK 63 straipsnio 10 dalies nuostatas. Šie apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti.

20BK 63 straipsnis reglamentuoja bausmės skyrimą už kelias nusikalstamas veikas. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies jas sudėti. O 10 dalyje nurodyta, jog nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Tęstinė nusikalstama veika – viena nusikalstama veika, kurią sudaro keli tapatūs veikos epizodai, nukreipti į vieningą objektą ir kurias apima vieninga kaltininko tyčia. Padarytos veikos epizodai laikomi vienos nusikalstamos veikos sudėtinėmis dalimis, siekiant vieningo rezultato. Tokiu būdu padarytos nusikalstamos laikomos vienos nusikalstamos veikos epizodais, ir pati nusikalstama veika kvalifikuojama tik pagal vieną BK straipsnį ar jo dalį.

21Tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos epizodus jungiančiai vieningai tyčiai paprastai būdinga tai, kad kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiką, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kitos nusikalstamos veikos, tačiau dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių šis sumanymas įgyvendinamas ne iš karto, o per kelis etapus (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-649/2006). Todėl nustačius, kad tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kilo jau po pirmosios padarymo, šios veikos, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, nelaikomos tęstine nusikalstama veika ir kvalifikuojamos kaip nusikalstamų veikų sutaptis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010, Nr. 2K-7-109/2013, 2A-7-6/2013).

22Apelianto nurodomi argumentai neatitinka visų šių sąlygų, suformuotos teismų praktikos. R. A. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu (t. 8, b. l. 122-146) pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalį (ASK „S.“ apgaulingas apskaitos tvarkymas) , BK 184 straipsnio 2 dalį (ASK „S.“ didelės vertės turto išvaistymas), BK 183 straipsnio 2 dalį – dvi nusikalstamos veikos (ASK „S.“ didelės vertės turto pasisavinimas). Jam buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 4 metams. Minėtu nuosprendžiu buvo nustatyta, jog jo nusikalstamos veikos apima laikotarpius: apgaulingo apskaitos tvarkymo – 2005 m. rugsėjo 12 d.-2006 m. birželio 1 d., turto išvaistymo – 2004 m. vasario 5 d.-2005 m. sausio 13 d., turto pasisavinimo – 2003 m. sausio 2 d.-2005 m. rugsėjo 12 d (3 tęstinės nusikalstamos veikos epizodai) ir 2005 m. gegužės 18 d.-2006 m. balandžio 28 d. (3 tęstinės nusikalstamos veikos epizodai). Gi skundžiamu nuosprendžiu jo nusikalstamos veikos padarytos: ASK „S.“ apgaulingas apskaitos tvarkymas – 2010 m. sausio 1 d.-2011 m. rugpjūčio 3 d. laikotarpiu, ASK „S.“ didelės vertės turto pasisavinimas – 2010 m. sausio 1 d.-2014 m. kovo 5 d. laikotarpiu (3 tęstinės nusikalstamos veikos epizodai). Nepriklausomai nuo to, kad kai kurios veikos yra tapačios pagal jų kvalifikavimą – apgaulingas apskaitos tvarkymas ir turto pasisavinimas, ir jos buvo nukreiptos į tą patį objektą – ASK „S.“ turtą ir buhalterinės apskaitos vedimą, tačiau jų negalima laikyti tęstinėmis veikomis, padarytomis veikiant vieninga tyčia. Atskirais nuosprendžiais nustatytų nusikalstamų veikų padarymo laikotarpiai skiriasi daugiau kaip 4 metais. Jau vien šis ilgas laikotarpis rodo, kad nuteistasis ne buvo iš anksto suplanavęs savo nusikalstamą veiką tęsti ateityje ir atlikti kelis analogiškus veiksmus, to nepatvirtina ir byloje surinkti įrodymai. Jo tyčia nagrinėjamoje baudžiamoje byloje buvo susiformavusi iš naujo po jau pirmiau padarytų nusikalstamų veikų, už kurias jis jau buvo nuteistas.

23Kasacinio teismo praktikoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad galimos tokios teisinės situacijos, kai dėl tos pačios tęstinės nusikalstamos veikos atskirų epizodų asmuo yra nuteisiamas ne vienu nuosprendžiu, o keliais, nes baudžiamosios bylos buvo išskirtos į kelis savarankiškas baudžiamąsias bylas. Atsižvelgiant į teisingo bylos nagrinėjimo principo reikalavimus, tokiais atvejais asmens padėtis neturėtų būti pabloginama dėl to, kad jo padarytos tęstinės veikos dalys buvo nagrinėjamos skirtingose baudžiamosiose bylose. Bylų išskyrimas neturi lemti, jog už tęstinę nusikalstamą veiką pagal paskutinį nuosprendį paskirta galutinė subendrinta bausmė būtų griežtesnė nei ta bausmė, kuri galėtų būti paskirta, jei veika būtų nagrinėta vienoje baudžiamojoje byloje ir dėl jos padarymo būtų priimtas vienas nuosprendis (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-174/2014). Tačiau šiose bylose ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti atskirai, skirtingu laiku, bylos nebuvo atskirtos.

24Tokiu būdu, apygardos teismas pagrįstai konstatavo, kad R. A. atžvilgiu taikyti BK 63 straipsnio 10 dalį, vertinant skirtingas baudžiamąsias bylas, ir jo skirtingais laikotarpiais padarytas nusikalstamas veikas kvalifikuoti kaip tęstinę nusikalstamą veiką, nėra pagrindo.

25Skiriant bausmę R. A. pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad jis padarė vieną apysunkį ir vieną sunkų nusikaltimus, jų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadiją, kaltininko asmenybę. Atsižvelgiant į visumą byloje nustatytų faktinių aplinkybių, ir į tai, jog yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, sunkinančių aplinkybių nenustatyta, į protingumo ir proporcingumo principus, apeliantui buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis nustatytas mažesnis nei sankcijos vidurkis. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog R. A. jau teistas už nusikalstamą veiką finansams, toliau vykdė nusikalstamas veikas, kas aiškiai parodo jo neteisėtų veiksmų dėsningumą, požiūrį į valstybėje nustatytų teisės normų laikymąsi, jų gerbimą, pagrįstai pripažino, kad nėra pagrindo taikyti BK 75 straipsnio nuostatų ir atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą

26Taip pat apygardos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad R. A. atžvilgiu nėra pagrindo taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir skirti švelnesnes bausmes, negu įstatymo numatyta. Šiuo atveju nėra nustatyta išimtinių aplinkybių, sąlygų, dėl kurių straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas nuteistajam už apysunkio ir sunkaus nusikaltimų padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui.

27Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi ir 9 dalimi, bausmės teisingai subendrintinos dalinio sudėjimo būdu su 2016 m. gegužės 27 dalį Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės. Pastaruoju nuosprendžiu paskirtos bausmės jau buvo subendrintos su 2012 m. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis. Bausmės pradžia taip pat teisingai nustatyta nuo skundžiamo nuosprendžio paskelbimo dienos ir R. A. į bausmės laiką įskaitytas laikas atliktas pagal Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 27 d. nuosprendį.

28Taigi, keisti nuosprendį nėra pagrindo.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30nuteistojo R. A. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bausmes subendrino dalinio... 3. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 ir 2 dalimis sumažino bausmę vienu... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis bausmes subendrino dalinio... 5. Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais į paskirtą bausmės laiką R. A.... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. R. A. nuteistas už tai, kad būdamas Šiaulių miesto ASK (toliau – ASK)... 8. pažeisdamas BAĮ 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies... 9. pažeisdamas BAĮ 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 4... 10. Be to, nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m.... 11. 2011 m. liepos 22 d., 2011 m. rugpjūčio 1 d., 10 d., 12 d., 18 d. iš... 12. 2011 m. sausio 14 d., 28 d., vasario 1 d., 15 d., 26 d., kovo 2 d., 11 d.,... 13. pagal Šiaulių miesto ASK „S.“ eilinio visuotinio klubo narių susirinkimo... 14. Nuteistasis R. A. apeliaciniame skunde nurodo, kad šiuo nuosprendžiu... 15. Apeliantas mano, kad teismas turėjo pareigą taikyti BK 63 straipsnio 10... 16. Apeliantas prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d.... 17. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašo... 18. Nuteistojo R. A. apeliacinis skundas atmetamas.... 19. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs įrodymus, juos išsamiai... 20. BK 63 straipsnis reglamentuoja bausmės skyrimą už kelias nusikalstamas... 21. Tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar... 22. Apelianto nurodomi argumentai neatitinka visų šių sąlygų, suformuotos... 23. Kasacinio teismo praktikoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad galimos... 24. Tokiu būdu, apygardos teismas pagrįstai konstatavo, kad R. A. atžvilgiu... 25. Skiriant bausmę R. A. pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad... 26. Taip pat apygardos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad R. A. atžvilgiu... 27. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi ir 9 dalimi, bausmės... 28. Taigi, keisti nuosprendį nėra pagrindo.... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 30. nuteistojo R. A. apeliacinį skundą atmesti....