Byla e2YT-13429-599/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” ir UAB „Emilė” skundus dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkas BUAB „Construction ACE”, išieškotojas UAB „EDS Invest”, išieškotojas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išieškotojas AB „Klaipėdos vanduo“, išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išieškotojas AB „Vilniaus šilumos tinklai“, antstoliai Asta Stanišauskaitė, Ramūnas Kamarauskas, Brigita Palavinskienė, Vitalius Milevičius, Giedrius Jonauskas bei Donatas Kisielius.

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad nesutinka su 2020-02-10 antstolio Patvarkymu Nr. S-20-174 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223, kuriuo antstolis nuspendė parduoti iš pirmųjų varžytynių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkestą nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas nurodė, jog BUAB „Construction ACE”, BKU „Vilniaus taupomoji kasa”, pareiškėjas ir UAB „FINIENS” 2012-11-05 sudarė sutartinės hipotekos sandorį, kuriuo buvo užtikrinta skolininko BUAB „Construction ACE” prievolė, kylanti iš 2012-10-31 paskolos sutarties Nr. 12-00428 LTL, tačiau skolininkui neįvykdžius prievolės ieškovas kreipėsį į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo ir vykdomojo įrašo Nr. 4476 pagrindu antstolis užvedė vykdomąją bylą Nr. 0174/16/01223 iš skolininko hipotekos kreditoriaus EDS INVEST (BKU „Vilniaus taupomoji kasa” teisių ir pareigų perėmėjas) naudai, išieškojimą nukreipiant į pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį ir hipotekos sandoriu įkeistą nekilnojamąjį turtą. Be to, 2019-09-30 antstolis Patvarkymu atnaujino išieškojimą ir paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti UAB „Negrita” vertintojui Kastyčiui Kumpinui. Pareiškėjas pažymėjo, jog minėtam ekspertui 2019-06-28 buvo paskirta nuobauda, kuri galioja iki 2020-07-20, be to, pareiškėjas teikė antstoliui pareiškimus dėl turto vertintojo nušalinimo, tačiau antstolis jų netenkino ir 2020-01-08, gavus vertintojo ekspertizės aktą Nr. 19-12-30A, antstolis 2020-01-13 Patvarkymu Nr. S-20-174-873 perkainavo turtą. Pareiškėjas nurodė, jog 2020-01-31 pareiškėjas pateikė prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo ir papildomo termino nustatymo įrodymams, pagrindžiančius netinkamai nustatytą turto vertę, pateikti, tačiau antstolis šiuos prašymus atmetė ir nusprendė pradėti varžytynes iš turto, remdamasis akte nustatyta turto verte. Pareiškėjas pažymėjo, jog vykdomojoje byloje išieškomos skolos dydis yra 1 247 692,09 Eur suma, o aktu nustatyta bendra turto bei kitam svetimo daikto hipotekos davėjui UAB „Emilė“ priklausančio turto, kurio atžvilgiu skundžiamo Patvarkymo pagrindu pradėtos varžytinės, vertė yra 1 680 900 Eur suma, t. y. parduodamo turto vertė viršija skolos dydį 433 207,91 Eur suma. Pareiškėjo manymu, antstolis, priėmęs ginčo Patvarkymą, pažeidė jo teises, kadangi buvo pradėtos varžytynės už pernelyg mažą kainą parduodamo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto. Be to, pareiškėjas kreipėsi į turto vertintoją UAB „CRE pro“ dėl turto įvertinimo, kuris pateikė 2020-02-18 Turto vertinimo ataskaitą Nr. 20/02-10KI, iš kurios turinio matyti, jog turto vertinimo skirtumą sudaro 91 600 Eur suma, todėl kyla rizika, kad turtas bus realizuotas arba perimtas išieškotojo už pernelyg žemą kainą ir pareiškėjui tokiu atveju bus padaryta žala. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog turto vertinimo aktas turi akivaizdžių trūkumų, t. y. jis yra atliktas vertintojo, turinčio drausminę nuobaudą bei atliktas netinkamai vadovaujantis lyginamuoju turto vertinimo metodu. Pareiškėjas prašė teismo panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0174/19/01223 2020-02-10 antstolio D. Kisieliaus Patvarkymą Nr. S-20-174. Pareiškėjui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra tinkamai pranešta ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

3Pareiškėjas UAB „Emilė” kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad nesutinka su 2020-02-10 antstolio Patvarkymu Nr. S-20-174 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223, kuriuo antstolis nuspendė parduoti iš pirmųjų varžytynių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkestą nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas nurodė, jog BUAB „Construction ACE”, BKU „Vilniaus taupomoji kasa”, pareiškėjas ir UAB „FINIENS” 2012-11-05 sudarė sutartinės hipotekos sandorį, kuriuo buvo užtikrinta skolininko BUAB „Construction ACE” prievolė, kylanti iš 2012-10-31 paskolos sutarties Nr. 12-00428 LTL ir skolininkui neįvykdžius prievolės, ieškovas kreipėsį į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo. Be to, vykdomojo įrašo Nr. 4476 pagrindu antstolis užvedė vykdomąją bylą Nr. 0174/16/01223 iš skolininko hipotekos kreditoriaus EDS INVEST (BKU „Vilniaus taupomoji kasa” teisių ir pareigų perėmėjas) naudai, išieškojimą nukreipiant į pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį ir hipotekos sandoriu įkeistą nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas nurodė, kad 2019-09-30 antstolis Patvarkymu atnaujino išieškojimą ir paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti UAB “Negrita” vertintojui Kastyčiui Kumpinui. Pareiškėjas pažymėjo, jog minėtam ekspertui 2019-06-28 buvo paskirta nuobauda, kuri galioja iki 2020-07-20, be to, pareiškėjas teikė turto vertintojui nušalinimus, tačiau antstolis jų netenkino, tačiau 2019-12-23 gavus Vertintojo ekspertizės aktą Nr. 19-12-03A, antstolis 2020-01-13 Patvarkymu Nr. S-20-174-873 perkainavo turtą. Pareiškėjas nurodė, jog 2020-02-03 pareiškėjas pateikė prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo ir papildomo termino nustatymo įrodymams, pagrindžiančius netinkamai nustatytą turto vertę, pateikti, tačiau antstolis šiuos prašymus atmetė ir nusprendė pradėti varžytynes iš turto, remdamasis akte nustatyta turto verte. Pareiškėjas pažymėjo, jog vykdomojoje byloje išieškomos skolos dydis yra 1 247 692,09 Eur suma, o aktu nustatyta bendra turto bei kitam svetimo daikto hipotekos davėjui UAB „Emilė“ priklausančio turto, kurio atžvilgiu skundžiamo Patvarkymo pagrindu pradėtos varžytinės, vertė yra 1 680 900 Eur suma, t. y. parduodamo turto vertė viršija skolos dydį 433 207,91 Eur suma. Pareiškėjo manymu, antstolis, priėmęs ginčo Patvarkymą, pažeidė jo teises, kadangi buvo pradėtos varžytynės už pernelyg mažą kainą parduodamo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto. Be to, pareiškėjas kreipėsi į turto vertintoją UAB „CRE pro“ dėl turto įvertinimo, kuris pateikė 2020-02-18 Turto vertinimo ataskaitą Nr. 20/02-12KI, iš kurios turinio matyti, jog turto vertinimo skirtumas sudaro 208 000 Eur sumą, todėl kyla rizika, kad turtas bus realizuotas arba perimtas išieškotojo už pernelyg žemą kainą ir pareiškėjui tokiu būdu bus padaryta didelė žala. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog turto vertinimo aktas turi akivaizdžių trūkumų, t. y. jis yra atliktas vertintojo, turinčio drausminę nuobaudą bei jis yra atliktas netinkamai taikant turto vertinimo metodus (t. y. netinkamai taikant pajamų metodą), be to, tas pat vertintojas jau buvo atlikęs turto vertinimą ir 2016 metais ir turto vertės skirtumas sudaro 243 000 Eur sumą, kas pareiškėjo manymu patvirtina tą aplinkybę, kad turto vertinimas šiuo atveju yra atliktas netinkamai. Pareiškėjas prašė teismo panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0174/19/01223 2020-02-10 antstolio D. Kisieliaus Patvarkymą Nr. S-20-174. Pareiškėjui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

4Antstolis D. Kisielius pateikė teismui Patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjų skundų, ir nurodė, jog tęsiant priverstinio vykdymo veiksmus, 2019-09-30 Patvarkymu reg, Nr. S-19-174-13966 buvo nuspręsta atnaujinti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 dėl išieškojimo vykdymo iš UAB „Emilė“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sutartinės hipotekos sandoriu įkeisto nekilnojamojo turto, t. y. UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklausančių administracinių patalpų, esančių adresu Kalvarijų g. 135, Vilniuje bei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausančių butų su bendro naudojimo patalpomis, esančių adresais Vilkpėdės g. 2A-15, Vilkpėdės g. 2A-16, Vilkpėdės g. 2A-18, Vilkpėdės g. 2A-20, Vilkpėdės g. 2A-21, Vilkpėdės g. 2A-22, Vilkpėdės g. 2A-23, Vilkpėdės g. 2A-24, Vilkpėdės g. 2A-25, Vilniuje. Be to, šiuo Patvarkymu buvo paskirta šiam turtui ir pakartotinė rinkos vertės nustatymo ekspertizė, kuri buvo pavesta atlikti UAB „Negrita“, tačiau 2019-10-07 antstolio D. Kisieliaus kontoroje buvo gauti 2019-10-04 UAB „Emilė“ bei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimai dėl vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 antstolio D. Kisieliaus 2019-09-30 Patvarkymu Nr. S-19-174-13966 paskirtos ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ nušalinimo. Antstolis 2019-10-11 Patvarkymu Nr. S-19-174-14854 netenkino minėtų pareiškimų ir perdavė šį klausimą nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, tačiau ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-37049-937/2019 buvo netenkinti UAB „EMILĖ“ bei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2019-10-04 pareiškimai. Be to, 2019-11-14 UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ direktorius R. Balčiūnas, atvykęs į antstolio D. Kisieliaus kontorą, pateikė antstoliui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimą dėl eksperto nušalinimo vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03144 bei Nr. 0174/16/01223, tačiau antstolio 2019-11-18 Patvarkymu Nr. S-19-174-17578 minėtas pareiškimas buvo netenkintas bei buvo perduotas nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Be to, 2019-11-18 pakartotinį pareiškimą dėl eksperto nušalinimo vykdomosiose bylose Nr. 0174/16/01223, 0174/17/03141, 0174/17/03144 pateikė ir UAB „EMILĖ“, kurį antstolis 2019-11-18 Patvarkymu Nr. S-19-174-17729 taip pat netenkino bei perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-41093-905/2019 buvo atsisakyta priimti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2019-11-14 pareiškimas, kadangi tapatus pareiškimas jau buvo išnagrinėtas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-37049-937/2019 ir Vilniaus apygardos teismas minėtą nutartį paliko nepakeistą. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-41284-465/2019 buvo netenkintas UAB „Emilė“ 2019-11-14 pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui buvo skirta 700 Eur bauda ir Vilniaus apygardos teismo 2020-01-30 nutartimi buvo nutrauktas apeliacinis procesas pagal UAB „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-27 nutarties civilinėje byloje Nr. e2VP-41284-465/2019. Antstolis nurodė, kad vykdymo procese paskirta ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ 2019-12-23 atliko UAB „Emilė“ 2016-07-15 turto arešto aktu Nr. 2-DK-T-1080 areštuoto nekilnojamojo turto pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir parengė ekspertizės aktą Nr. 19-12-03A, kuriame turto vertę nustatė 1 076 000 Eur sumai. Be to, antstolio vykdymo procese paskirta ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ 2020-01-08 atliko UAB “Nekilnojamojo turto valdymas“ 2016-07-15 turto arešto aktu Nr. 2-DK-T-1080 areštuoto nekilnojamojo turto pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir parengė ekspertizės aktą Nr. 19-12-30A, kuriame turto vertę nustatė 604 900 Eur sumai. Vadovadamasis LR CPK 681 str. 4 d. nuostatomis, kuriose yra nustatyta, jog jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte yra laikoma eksperto nustatyta turto vertė ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, antstolis 2020-01-13 Patvarkymu Nr. S-20-174-873 nusprendė vadovautis ginčo ekspertizės aktais ir areštuotą turtą perkainoti eksperto nustatyta turto verte. Be to, gavus pareiškėjų prieštaravimus dėl turto įkainojimo, antstolis juos persiuntė susipažinti ekspertinei įstaigai UAB “Negrita” su siūlymu pateikti dėl jų nuomonę, be to, 2020-02-05 savo nesutikimą su UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2020-01-31 bei UAB „Emilė“ 2020-02-03 prieštaravimais dėl areštuoto turto įkainojimo (perkainojimo), antstoliui pateikė ir hipotekos kreditorius UAB EDS INVEST, be to, 2020-02-07 antstolio kontoroje gauti ir ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ paaiškinimai ir 2020-02-10 antstolis priėmė skundžiamą Patvarkymą. Antstolis prašė teismo skundus atmesti, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. Antstoliui D. Kisieliui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

5Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į skundą ir nurodė, kad pareiškėjas siekia ne apginti savo pažeistas teises, o akivaizdžiai jomis piktnaudžiauja bei vilkina vykdymo procesą. Išieškotojas prašė teismo skundą atmesti, kaip nepagrįstą bei neįrodytą. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

6Išieškotojas UAB „EDS Invest” pateikė atsiliepimą į skundus ir nurodė, kad pareiškėjas siekia ne apginti savo pažeistas teises, o akivaizdžiai jomis piktnaudžiauja bei vilkina vykdymo procesą. Išieškotojas prašė teismo skundus atmesti, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

7Skolininkas BUAB „Construction ACE” per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Skolininkui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

8Išieškotojas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

9Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

10Išieškotojas AB „Klaipėdos vanduo“per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

11Išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

12Išieškotojas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

13Antstolė Asta Stanišauskaitė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Antstolei apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

14Antstolis Ramūnas Kamarauskas per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Antstoliui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

15Antstolė Brigita Palavinskienė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Antstolei apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

16Antstolis Vitalius Milevičius per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Antstoliui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

17Antstolis Giedrius Jonauskas per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į skundus nepateikė. Išieškotojui apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir ši civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (LR CPK 443 str. 5 d., 510 str. – 513 str.).

18Skundai atmestini.

19Iš vykdomosios bylos Nr. 0174/16/01223 medžiagos turinio nustatyta, kad antstolis D. Kisielius vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 2020-02-10 priėmė Patvarkymą Nr. S-20-174, kuriuo nusprendė netenkinti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” 2020-01-31 ir UAB „Emilė” 2020-02-03 prašymų ir nutarė parduoti iš pirmųjų varžytinių UAB „Emilė” bei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” nuosavybes teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, jog UAB „Negrita“ atliko pareiškėjo UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir 2019-12-23 parengė ekspertizės aktą Nr. 19-12-03A, kuriame nurodė, jog pareiškėjo UAB „Emilė“ antstolio areštuoto turto vertė yra 1 076 000 Eur sumai, be to, UAB „Negrita“ taip pat atliko ir pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę bei 2020-01-08 parengė ekspertizės aktą Nr. 19-12-30A, kuriame nurodė, kad pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ antstolio areštuoto turto vertė yra 604 900 Eur sumai.

20Sutinkamai su LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d. nuostatomis, vienas pagrindinių vykdymo procesų principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų.

21Sutinkamai su LR CPK 681 str. 1 d. ir 4 d. nuostatomis, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje yra konstatuojama, kad vykdymo procesas yra reglamentuotas imperatyviai ir antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus intra vires, o bet koks ultra vires veikimas yra vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (LAT 2007-09-14 d. nutartis Nr. 3K-3-341/2007 ; LAT 2008-06-11 d. nutartis Nr. 3K-7-277/2008). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje taip pat yra konstatuojama, kad tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas įvertina, ar tinkamai yra įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra bei ar tinkamai nustatyta varžytynėse parduodamo daikto kaina (LAT 2011-02-25 nutartis Nr. 3K-3-71/2011).

23Ištyręs vykdomoje bei civilinėje bylose esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad antstolis skundžiamą Patvarkymą, kuriuo nusprendė parduoti iš pirmųjų varžytynių pareiškėjų nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kuriuo informavo pareiškėjus apie areštuoto nekilnojamojo turto eksperto nustatytą rinkos vertę, priėmė nepažeidęs LR CPK 681 str. 1 d. ir 4 d. nuostatų, t. y. antstolis laikėsi visų įstatymų reikalavimų, todėl pareiškėjų argumentai šioje dalyje yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

24Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad byloje iš esmės kilo ginčas dėl eksperto nustatytos pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės. Iš bylos medžiagos turinio taip pat matyti, jog pareiškėjai savo argumentus grindžia pateiktais į šią civilinę bylą rašytiniais įrodymais, t. y. UAB „CRE pro“ 2020-02-18 turto vertinimo ataskaitomis : Nr. 20/02-12KI („Konsultacija apie galimą rinkos kainą Nr. 20/02-12KI“), kurioje yra pateikta išvada, kad UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklausančio antstolio areštuoto nekilnojamojo turto vertė yra 1 284 000 Eur sumai, o Nr. 20/02/10KI („Konsultacija apie galimą rinkos kainą Nr. 20/02-10KI“) UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausančio antstolio areštuoto nekilnojamojo turto vertė yra 696 500 Eur sumai, tačiau teismas daro išvadą, jog tokie pareiškėjų argumentai yra nepagrįsti bei neįrodyti, todėl yra atmestini (LR CPK 176 str. – 179 str.).

25Pažymėtina tai, kad antstolis vykdymo veiksmus, tarp jų ir turto įkainojimą, atlieka vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, o teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina tas aplinkybes, t. y. ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje ir esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

26Sutinkamai su LR CPK 681 str. 1 d. nuostatomis, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (LR CPK 681 str. 4 d.). Išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis Patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (LR CPK 682 str. 2 d.).

27Pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą yra konstatuota, jog areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija ir jos metu antstoliui yra keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek ir į skolininko interesus, tokiu būdu interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai bei teisingai. Be to, pagal įstatymų nuostatas vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai ir kaina turi būti nustatyta maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto kainai, be to, teisingas, įstatymų reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas, tai visų pirma yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis ir įstatymų nuostatos antstoliui nustato pareigą bei suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (LAT 2009-04-23d. nutartis Nr. 3K-7-90/2009). Be to, LR CPK nuostatose yra numatyta galimybė reikšti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo, ir tuo atveju, jeigu atliktas turto įvertinimas kelia pagrįstų abejonių, antstolis gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (LR CPK 682 str. 2 d.). Antstolis šiuos prieštaravimus turi įvertinti pagal tai, ar jie pagrindžia esant abejonių dėl turto vertės įkainojimo teisingumo, ir atitinkamai skirti arba atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Taigi tam, kad nustatyta turto vertė sukeltų abejonių, prieštaravimai turi būti motyvuoti ir sukelti pagrįstų abejonių dėl nustatytos turto vertės, todėl jie turi būti paremti ne tik deklaratyviais teiginiais. Be to, vadovaujantis LR CPK 182 str. 2 p. nuostatomis bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika, sprendžiant klausimus dėl prejudicinių faktų taisyklės taikymo, yra išaiškinta, jog teismo nutartimi, kuria išsprendžiamas tam tikras klausimas iš esmės gali būti nustatyti prejudiciniai faktai (LAT 2018-10-11 d. nutartis Nr. 3K-3-344-421/2018).

28Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-10-28 įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-37049-937/2019 išsprendė UAB „Negrita“ eksperto nušalinimo klausimą ir pareiškėjų pareiškimus atmetė, kaip nepagrįstus bei neįrodytus. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-11-21 įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. Nr. e2VP-41093-905/2019 atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimą, kaip pakartotinai paduotą tapatų pareiškimą dėl eksperto nušalinimo, be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. Nr. e2VP-41284-465/2019 išsprendė UAB „Emilė“ pareiškimą dėl eksperto nušalinimo klausimą, t. y. atmetus pareiškimą pareiškėjui buvo paskirta 700 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas pilnai sutinka su antstolio nurodytais argumentais apie tai, kad pareiškėjų pateiktos konsultacinės pažymos dar neįrodo tų aplinkybių, jog ekspertas neteisingai ar blogai nustatė areštuoto turto vertes ir kad yra pažeidimai tiek skiriant ekspertą, tiek atliekant ekspertizę, kadangi tokie pažeidimai teismo nėra nei nustatyti, nei pareiškėjų yra įrodyti šioje byloje (LR CPK 176 str. – 179 str.).

29Pažymėtina ir tai, kad įstatymų nuostatos nedetalizuoja, kada antstoliui turėtų ar galėtų kilti abejonių dėl atlikto turto vertinimo ir kas sudarytų pagrindą jam skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, tačiau antstolis, vykdydamas išieškojimą, turi laikytis bendrųjų civilinio proceso principų bei siekti teisingo, operatyvaus, efektyvaus ir visoms šalims naudingo teismo sprendimo įvykdymo. Be to, išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieška vykdymo procese imperatyvai suponuoja tai, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, jog kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą ir išieškojimo bei išieškotojo tikslas nėra ekonomiškai sužlugdyti skolininką, tačiau skolininko teisių apsauga nėra absoliuti ir ji neturi pažeisti išieškotojo interesų. Be to, vykdymo procese turi būti siekiama kuo ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo ir būtų užkirstas kelias nebūtiniems skolininko nuostoliams, o išieškotojui būtų gautas kuo didesnis ieškinio patenkinimas (LAT 2018-10-11 d. nutartis Nr. 3K-3-344-421/2018). Be to, skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet ir realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę. Be to, turto vertinimo pakartotinės ekspertizės rezultatas gali būti skirtingas vien dėl kintančių rinkos sąlygų, todėl tais atvejais, kai nėra pakankamai motyvuotų argumentų, leidžiančių abejoti turto vertinimo metu nustatyta areštuoto turto verte, antstolis turėtų dėti visas pastangas realizuoti turtą kiek galima greičiau (LAT 2018-10-11 d. nutartis Nr. 3K-3-344-421/2018). Teismas daro išvadą, kad šiuo atveju antstolis, nepažeisdamas jokių LR CPK nuostatų dėl turto įvertinimo bei varžytinių paskelbimo, tinkamai ir laiku atliko visus vykdymo veiksmus, priskirtinus antstolio kompetencijai, be to, pagrįstai paskelbė ir nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių turto kainą, vadovaujantis būtent eksperto nustatyta rinkos kaina, todėl pareiškėjų argumentai ir šioje dalyje yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

30Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2019-04-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-670-467/2019 analizavo būtent UAB „CRE pro“ konsultacinę išvadą, kuria UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ grindė tariamai neteisingai antstolio vykdymo procese nustatytą areštuoto turto rinkos vertę ir konstatavo, jog tai yra tik preliminarus turto įvertinimas, neatsižvelgiant į konkretaus turto ypatumus, jo individualius požymius, turtui taikomus disponavimo apribojimus ir kitus svarbius požymius, kas žymiai įtakoja kiekvieno konkretaus turto kainą. Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamoje byloje ekspertizę atliko ekspertas, turintis galiojantį 2007-02-28 išduotą turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą Nr. A 000376 ir jis yra įrašytas į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos administruojamą vertintojų, turinčių galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus, sąrašą (http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/vertinimas/Vertintojai-ir-vertinimo-imones/vertintojai-ir-j-asistentai-2/#vertintojai), todėl ir šioje dalyje pareiškėjų argumentai yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str. ; 179 str. 3 d.). Teismas taip pat daro išvadą, kad byloje pateikti 2019-12-23 ekspertizės aktas Nr. 19-12-03A bei 2019-12-30 Nr. 19-20-30A ekspertizės aktas patvirtina tą aplinkybę, jog tiek ekspertizės išvados, tiek ir turto apžiūros aktai yra pasirašyti paties eksperto Kastyčio Kumpino, kuris turi galiojančius ir nepanaikintus įgalinimus, todėl darytina išvada, jog šiuo atveju nėra jokio teisinio pagrindo abejoti nei Kastyčio Kumpino kompetencija ir jo tinkamumu atlikti turto vertės nustatymo ekspertizę, nei paties ekspertizės aktų išvadose nurodytomis turto rinkos vertės kainomis, o pareiškėjų argumentai ir šioje dalyje yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

31Ištyręs bylose surinktų įrodymų visetą, teismas daro išvadą, jog nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atlikdamas vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje antstolis pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas, reglamentuojančias nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymą, todėl visi pareiškėjų argumentai yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

32Pareiškėjai taip pat nurodė, jog paskelbtose varžytynėse jų parduodamo turto vertė ženkliai viršija skolos dydį. Teismas daro išvadą, kad turto įkainojimo paskirtis yra nustatyti jo vertę, kurios pagrindu yra nusprendžiama, kokia varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina yra optimaliausia, tačiau nustatyta turto vertė nebūtinai yra lygi pačiai pardavimo kainai ir turtas yra parduodamas už aukščiausią pirkėjų pasiūlytą kainą, tokiu būdu turto pardavimo kaina gali ir sutapti, bet gali būti ir mažesnė ar didesnė už tokio turto rinkos kainą, todėl ir šioje dalyje pareiškėjų argumentai yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 713 str. 13 d.).

33Pažymėtina ir tai, kad patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę yra nustatyta, jog pareiškėjai nuolatos teikia skundus tiek dėl antstolio D. Kisieliaus, tiek dėl kitų antstolių, kurių vykdomosiose bylose pareiškėjai yra skolininkai, priimtų visų Patvarkymų, todėl darytina išvada, kad pareiškėjai savo nuolatiniais bei pakartotiniais skundais dėl antstolių veiksmų iš esmės siekia tik užvilkinti jų atžvilgiu pradėtus vykdymo procesus.

34Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad antstolis nepažeidė jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, priimant ginčijamą Patvarkymą, be to, antstolis veikė teisėtai ir pagal jam įstatymų suteiktus įgaliojimus (intra vires), todėl pareiškėjų skundai yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

35Kiti bylose esantys rašytiniai įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

36Vadovaujantis LR CPK 290 str. -292, 443 str., 510 str. - 513 str., str., teismas

Nutarė

37atmesti pareiškėjų UAB “Nekilnojamojo turto valdymas” ir UAB „Emilė“ skundus dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkas BUAB „Construction ACE”, išieškotojas UAB „EDS Invest”, išieškotojas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išieškotojas AB „Klaipėdos vanduo“, išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išieškotojas AB „Vilniaus šilumos tinklai“, antstoliai Asta Stanišauskaitė, Ramūnas Kamarauskas, Brigita Palavinskienė, Vitalius Milevičius, Giedrius Jonauskas bei Donatas Kisielius.

38Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu apeliacine tvarka gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, viešame teismo... 2. pareiškėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas” kreipėsi į teismą su... 3. Pareiškėjas UAB „Emilė” kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio... 4. Antstolis D. Kisielius pateikė teismui Patvarkymą, kuriuo netenkino... 5. Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė... 6. Išieškotojas UAB „EDS Invest” pateikė atsiliepimą į skundus ir... 7. Skolininkas BUAB „Construction ACE” per teismo nustatytą terminą... 8. Išieškotojas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ per teismo... 9. Išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per teismo... 10. Išieškotojas AB „Klaipėdos vanduo“per teismo nustatytą terminą... 11. Išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR... 12. Išieškotojas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ per teismo nustatytą... 13. Antstolė Asta Stanišauskaitė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 14. Antstolis Ramūnas Kamarauskas per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 15. Antstolė Brigita Palavinskienė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 16. Antstolis Vitalius Milevičius per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 17. Antstolis Giedrius Jonauskas per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 18. Skundai atmestini. ... 19. Iš vykdomosios bylos Nr. 0174/16/01223 medžiagos turinio nustatyta, kad... 20. Sutinkamai su LR Antstolių įstatymo 3 str. 1 d. nuostatomis, vienas... 21. Sutinkamai su LR CPK 681 str. 1 d. ir 4 d. nuostatomis, areštuodamas... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje yra... 23. Ištyręs vykdomoje bei civilinėje bylose esančius rašytinius įrodymus,... 24. Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad byloje iš esmės kilo ginčas dėl... 25. Pažymėtina tai, kad antstolis vykdymo veiksmus, tarp jų ir turto... 26. Sutinkamai su LR CPK 681 str. 1 d. nuostatomis, areštuodamas skolininko... 27. Pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų... 28. Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas... 29. Pažymėtina ir tai, kad įstatymų nuostatos nedetalizuoja, kada antstoliui... 30. Iš bylos medžiagos turinio matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2019-04-17... 31. Ištyręs bylose surinktų įrodymų visetą, teismas daro išvadą, jog nėra... 32. Pareiškėjai taip pat nurodė, jog paskelbtose varžytynėse jų parduodamo... 33. Pažymėtina ir tai, kad patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 34. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad antstolis... 35. Kiti bylose esantys rašytiniai įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos... 36. Vadovaujantis LR CPK 290 str. -292, 443 str., 510 str. - 513 str., str.,... 37. atmesti pareiškėjų UAB “Nekilnojamojo turto valdymas” ir UAB... 38. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu...