Byla e2-666-236/2018
Dėl sprendimo viešajame pirkime panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inchcape Motors“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inchcape Motors“ ieškinį atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo viešajame pirkime panaikinimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Inchcape Motors“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo viešajame pirkime „Mikroautobusų įsigijimas“, pirkimo Nr. 351741, (toliau – ir Pirkimas); įpareigoti atsakovę pateikti kitų tiekėjų pasiūlymus toje dalyje, iš kurios matytųsi, kokie automobiliai buvo siūlomi, už kokią kainą ir kokios jų garantijos sąlygos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras. Nurodė, kad tinkamai ir laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau teismo sprendimu ieškinį patenkinus, jis ieškovei taps beprasmiu, o jo įvykdymas nebeįmanomu, kadangi atsakovė sudarys Pirkimo sutartį su ieškovės konkurentu ir Pirkimas bus laikomas pasibaigusiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 29 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Pažymėjo, jog atsakovė atribojo ieškovę nuo bet kokios informacijos apie kitų tiekėjų pasiūlymus, todėl ji negali veiksmingai apginti savo teisių.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino.
 2. Teismo vertinimu, ieškinyje nurodyti ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudaro pagrindą jos ieškinį laikyti preliminariai pagrįstu. Vis dėlto, ieškovė nepateikė jokių racionalių argumentų, pagrindžiančių, kad nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas. Ieškovės pateikti argumentai vertinti kaip abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio, grįsti prielaidomis. Be to, teismas pažymėjo, kad ieškinys ipso facto (liet. remiantis faktu) neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, atvirkščiai, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovė visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti.
 1. Teismas sprendė, kad Pirkimo objektas – 37 mikroautobusai, kurie bus naudojami valstybės sienos apsaugai, lemia, jog Pirkimas yra tiesiogiai susijęs su visuomenės intereso tenkinimu, turi didelę visuomeninę ir valstybinę reikšmę, yra susijęs su saugumo užtikrinimu. Šiuo atveju pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau ieškovė šias neigiamas pasekmes galėtų pašalinti ieškiniu dėl žalos atlyginimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Inchcape Motors“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad ieškovė nepateikė jokių racionalių argumentų, pagrindžiančių grėsmės būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui egzistavimą. Ieškovė prašyme aiškiai nurodė, kad siekia dalyvauti Pirkime, o nesustabdžius Pirkimo procedūrų ši jos teisė nebegalėtų būti įgyvendinta. Ieškovė nesiekia tik finansinės naudos, ji nori realiai dalyvauti Pirkime ir jį laimėjusi pagerinti tiek savo, tiek siūlomų automobilių gamintojo žinomumą, prestižą ir reputaciją.
  2. Vien aplinkybė, kad atsakovės veikla bendrąja prasme yra susijusi su nacionalinio saugumo užtikrinimu ir stiprinimu, nereiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju nėra galimas. Kitaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų galimas jokioje viešųjų pirkimų byloje, nes jose perkančioji organizacija visada tenkina tam tikrus visuomenės poreikius.
  3. Atsakovė neįrodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones jos veikla būtų sutrikdyta, o neatidėliotinas Pirkimo objekto įsigijimas šiuo atveju yra ypatingai svarbus. Todėl pirmenybė nagrinėjamu atveju turėjo būti taikoma sąžiningo tiekėjų varžymosi užtikrinimui.
 2. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Būtent ieškovei tenka pareiga pagrįsti būtinybę taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, tačiau ji šios savo pareigos neatliko, atskirajame skunde nurodė iš esmės tuos pačius abstrakčius argumentus.
  2. Ieškovė skunde nepagrįstai nurodo, kad neatidėliotinas Pirkimo objekto įsigijimas atsakovei nėra svarbus. Perkami automobiliai skirti tiesioginėms atsakovės funkcijoms vykdyti ir yra viena iš saugumo šalyje užtikrinimo priemonių.
  3. Ieškovės pasiūlymas Pirkime buvo alternatyvus, todėl atsakovė jį pagrįstai atmetė.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

 1. Nagrinėjamu atveju atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė teismui naują įrodymą – Viešojo pirkimo komisijos 2018 m. sausio 29 d. posėdžio protokolą, kuriuo įrodinėja aplinkybę, kad tiekėjų pasiūlymai Pirkime jau buvo įvertinti, sudaryta pasiūlymų eilė bei išrinktas laimėtojas.
 2. Atsižvelgęs į tai, jog ši aplinkybė šioje situacijoje iš esmės neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, teismas minėtą įrodymą atsisako priimti (CPK 180 str., 314 str.).

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Inchcape Motors“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 2. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymą ar su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 3. Spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu, teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame viešajame pirkime „Mikroautobusų įsigijimas“, pirkimo Nr. 351741. Perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovės pateiktą pasiūlymą, sprendė jog jis yra alternatyvus, o kadangi alternatyvių pasiūlymų pateikimas nėra galimas – pasiūlymą atmetė. Ginčydama tokį atsakovės sprendimą ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Pirkimo procedūrų sustabdymą. Skundžiama nutartimi teismas ieškovės prašymo netenkino, konstatavęs, kad ji neįrodė egzistuojant grėsmei būsimo teismo sprendimo įvykdymui, be to, Pirkimo objekto neatidėliotinas įsigijimas yra svarbus viešąsias funkcijas vykdančiai perkančiajai organizacijai.
 5. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog išnagrinėjęs aptariamą civilinę bylą iš esmės ir nenustatęs egzistuojant VPĮ pažeidimų, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d. sprendimu ieškovės UAB „Inchcape Motors“ ieškinį atmetė. Ir nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. sprendimas nagrinėjant atskirąjį skundą dar nėra įsiteisėjęs, tačiau bylos duomenys bei aukščiau nurodyta teismų praktika, apeliacinės instancijos teismo nuomone, šiuo atveju sudaro pagrindą abejoti dėl galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Dėl šios priežasties nėra pagrindo konstatuoti, kad šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu egzistuoja preliminarus ieškinio pagrįstumas. Nesant pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo procedūras. Dėl tos pačios priežasties nėra pagrindo plačiau pasisakyti apie kitos sąlygos egzistavimą.
 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, kiti atskirajame skunde nurodyti apeliantės argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 7. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).
 8. Atskirojo skundo netenkinus, taip pat netenkinamas ir ieškovės prašymas priteisti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai