Byla 2S-1468-577/2014
Dėl skolos priteisimo teismo įsakymo išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Naujininkų ūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Naujininkų ūkis“ pareiškimą skolininkui J. F. dėl skolos priteisimo teismo įsakymo išdavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4kreditorius UAB „Naujininkų ūkis“ CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka prašė priteisti iš skolininko 22,89 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas 2014 m. kovo 17 d. išdavė teismo įsakymą, kuriuo tenkino kreditorės reikalavimus. Taip pat kreditorius prašo priteisti 114,95 Lt išlaidų už teisines paslaugas.

5II.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 17 d. nutartimi iš dalies tenkino prašymą dėl išlaidų už teisines paslaugas priteisimo. Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, vertindamas nagrinėjamos bylos sudėtingumą (pareiškimas išnagrinėtas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka), pareiškimo turinį (teismui pateiktas šabloninis pareiškimas, kurio surašymas neužima daug laiko), pareikšto reikalavimo dydį (22,89 Lt), taip pat tai, kad ginčo dalykas susijęs su kreditorės vykdoma veikla, UAB „SKOLOS LT“ darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo surašymas), atsižvelgdamas į Lietuvos advokatūros 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius ir taikydamas analogiją, konstatavo, kad kreditoriui iš skolininko priteistina išlaidų už teisines paslaugas apmokėti suma mažintina nuo 114,95 Lt iki 20 Lt.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Kreditorius UAB „Naujininkų ūkis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį. Apeliantas pažymi, kad jis ir UAB „Skolos LT“ 2013 m. gruodžio 12 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. S-2013-12, minėtoje sutartyje buvo nustatyta, kokias paslaugas, už kokius įkainius bei kokia tvarka kreditoriui teikia minėta bendrovė. Nurodo, kad pagal CK 6.156 str. susitariančios šalys turi teisę sudaryti įvairaus pobūdžio sandorius. Remiantis šiuo straipsniu buvo sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis, kuria šalys susitarė iš vienos pusės teikti teisines paslaugas ir gauti atlygį, o iš kitos – gauti teisines konsultacijas bei procesinių dokumentų rengimo paslaugą. Teisinių paslaugų sutartyje yra nurodyti konkretūs tarifai už teikiamas paslaugas, visos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Esant nurodytoms aplinkybėms, apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai sumažino jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio. Kreditorius UAB „Naujininkų ūkis“ CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka prašė priteisti iš skolininko 22,89 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 114,95 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi kreditoriui iš skolininko priteistiną išlaidų už teisines paslaugas apmokėti sumą mažino nuo 114,95 Lt iki 20 Lt. Kreditorius su tokia nutartimi nesutinka ir nurodo, kad jis sudarė teisinių paslaugų sutartį, kurioje buvo susitarta dėl konkrečių tarifų už teikiamas paslaugas, visos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė jam visų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

13Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-533/2008). Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmos instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai atsižvelgė į tai, kad teismui buvo pateiktas šabloninis pareiškimas dėl teismo įsakymo, kurio surašymas reikalauja minimalių laiko sąnaudų, ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais kreditoriaus prašytas priteisti teisinės pagalbos išlaidas sumažino iki 20 Lt.

14Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmos instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

15Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį, todėl skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai