Byla 2S-887-392/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-43346-912/2014 pagal kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ pareiškimą skolininkui A. N. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Kreditorius UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas priteisti iš skolininko A. N. 702,66 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 14 Lt žyminį mokestį ir 181,5 Lt išlaidas advokato pagalbai, parengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 20 d. įsakymu patenkino kreditoriaus reikalavimus priteisti iš skolininko 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 14 Lt žyminį mokestį

5Be to Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 20 d. nutartimi kreditoriaus reikalavimą priteisti iš skolininko 181,5 Lt išlaidas advokato pagalbai, parengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, patenkino iš dalies, priteisdamas kreditoriui iš skolininko 50 Lt išlaidų advokato pagalbai. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinęs bylos sudėtingumą (pareiškimas išnagrinėtas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka, nebuvo sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai), pareiškimo turinį (teismui pateiktas šabloninis pareiškimas, kurio surašymas neužima daug laiko), pareikšto reikalavimo dydį (702,66 Lt), tai, kad ginčo dalykas susijęs su kreditoriaus vykdoma veikla, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas), taip pat teikiamų paslaugų pastovumą ir jų pobūdį, atsižvelgęs į Lietuvos advokatūros 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse bylose dydžius (2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 8.6 punktai), teismų formuojamą praktiką (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1468-577/2014, 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1779-160/2014), padarė išvadą, kad kreditoriui iš skolininko priteistina išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma mažintina nuo 181,5 Lt iki 50 Lt.

6Atskiruoju skundu kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ advokatas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, priteisiant kreditoriui iš skolininko 181,5 Lt už advokato suteiktas paslaugas. Apeliantas nurodė, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ patirtos 181,5 Lt bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai, parengiant pareiškimą išduoti teismo įsakymą, neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio tokiam procesiniam dokumentui nustatyto rekomenduojamo priteistino maksimalaus užmokesčio dydžio - 0,5. Apeliantas pabrėžė, kad teismo įsakymu priteisiamų sumų, taip pat ir bylinėjimosi išlaidų, pagrįstumas nėra tikrinamas, nes, remiantis CPK 433 str. 3 d. ir 435 str. 3 d., prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo nereikia pridėti jokių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimus. Be to, teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo, dispozityvumo ir rungimosi principus, kadangi už skolininką nusprendė sutikti su bylinėjimosi išlaidomis ar nesutikti.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas, priteisdamas kreditoriui, kuris kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, iš skolininko bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai, pagrįstai jas sumažino ir vietoje 181,5 Lt priteisė 50 Lt.

10Apeliantas skunde nurodė, kad kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatyto rekomenduojamo priteistino maksimalaus užmokesčio dydžio; pabrėžė, kad teismo įsakymu priteisiamų sumų, taip pat ir bylinėjimosi išlaidų, pagrįstumas nėra tikrinamas; be to, teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo, dispozityvumo ir rungimosi principus, kadangi už skolininką nusprendė sutikti su bylinėjimosi išlaidomis ar nesutikti. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija. Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-533/2008). Taigi nuspręsti dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio yra teismo diskrecija, nepriklausomai nuo to, kokia tvarka į teismą buvo kreiptasi. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia ne į bylą pralaimėjusios šalies sutikimą/nesutikimą su reikalaujamomis iš jos priteisti bylinėjimosi išlaidomis, o į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino bylos sudėtingumą (pareiškimas išnagrinėtas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka, nebuvo sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai), pareiškimo turinį (teismui pateiktas šabloninis pareiškimas, kurio surašymas neužima daug laiko), pareikšto reikalavimo dydį (702,66 Lt), tai, kad ginčo dalykas susijęs su kreditoriaus vykdoma veikla, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas), taip pat teikiamų paslaugų pastovumą ir jų pobūdį, atsižvelgė į Lietuvos advokatūros 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse bylose dydžius (2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 8.6 punktai), teismų praktiką (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1468-577/2014, 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1779-160/2014) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kreditoriui iš skolininko priteistiną išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą pagrįstai sumažino iki 50 Lt.

11Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ advokato atskirąjį skundą patenkinti nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

12Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

13Kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ advokato atskirąjį skundą atmesti.

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai