Byla eA2-745-524/2015
Dėl avanso grąžinimo, trečiasis asmuo UAB „Teisinių paslaugų grupė“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant J. D., vertėjaujant A. T., dalyvaujant atsakovei N. G. ir jos atstovui advokatui A. G., trečiojo asmens UAB „Teisinių paslaugų grupė“ atstovui advokatui D. C., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „MJM MOTORS“ ieškinį atsakovei N. G. dėl avanso grąžinimo, trečiasis asmuo UAB „Teisinių paslaugų grupė“,

Nustatė

2civilinėje byloje Nr. 2-1139-479/2014 ieškovė UAB „MJM MOTORS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei N. G. dėl avansu sumokėtos sumos grąžinimo.

3Klaipėdos apygardos teismas, gavęs ieškovės UAB „MJM MOTORS“ ir atsakovės

4N. G. prašymą patvirtinti taikos sutartį, 2014-08-04 nutartimi minėtą prašymą tenkino ir patvirtino šalių pateiktą taikos sutartį.

5Pareiškėja UAB „Teisinių paslaugų grupė“ kreipėsi į teismą su prašymu, juo prašė atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1139-479/2014, įtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu UAB „Teisinių paslaugų grupė“ bei panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir priimti naują sprendimą.

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 6 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Teisinių paslaugų grupė“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-09 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 6 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės. Atnaujino procesą Klaipėdos apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1139-479/2014, UAB „Teisinių paslaugų grupė“ įtraukė į šią bylą trečiuoju asmeniu.

8Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad jokio vekselio nesudarė ir jo nepasirašė. Neprisimena, ar pasirašė 2012-10-16 sudarytą preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų) pirkimo–pardavimo ateityje. Pažymėjo, kad ieškovė padengė atsakovės įsiskolinimus bankui. Ji ieškinį pripažįsta. Vėliau buvo sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartis, kurios pagrindu ieškovei perėjo atsakovei priklausantys žemės sklypai. Pažymėjo, kad tikslios taikos sutarties sudarymo vietos ir laiko neprisimena.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ieškinį pripažino. Nurodė, kad ieškovė, grąžinusi atsakovės skolą bankui „Swedbank“, AB, perėmė atsakovės turtą, dėl to buvo sudaryta taikos sutartis, kuria buvo išspręstas byloje kilęs ginčas. Prašo palikti nepakeistą teismo sprendimą patvirtinti taikos sutartį.

10Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad ieškovė nuosavybės teisę į žemės sklypus įgijo neteisėtai, sudariusi neteisėtą taikos sutartį su atsakove ir teismui ją patvirtinus . Pažymėjo, kad jei į bylą trečiuoju asmeniui būtų įtraukta UAB „Teisinių paslaugų grupė“, taikos sutartis nebūtų buvusi patvirtinta, nes ieškovei perėjusiam minėtam turtui buvo uždėtas turto areštas užtikrinant trečiojo asmens reikalavimus, nebuvo gautas trečiojo asmens sutikimas perleisti turtą. Prašo teismo atsisakyti tvirtinti taikos sutartį, ginčo išsprendimo tarp ieškovės ir atsakovės klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

11Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas ieškovės prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Ieškovė nurodo, kad trečiojo asmens interesų gynimas šioje byloje nėra galimas. Teigia turinti pirmumo teisę patenkinti savo interesus iš ginčo žemės sklypų, nes padengusi atsakovės skolą ieškovei perėmė minėtų žemės sklypų hipoteką. Prašo palikti nepakeistą teismo sprendimą patvirtinti taikos sutartį. Nurodo, jog į bylą trečiuoju asmeniu turėtų būti įtrauktas antstolis, areštavęs ginčijamą turtą.

12Proceso atnaujinimo institutas yra būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus CPK 366 str. nustatytus pagrindus. Šioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-09 nutartimi atnaujino procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, numatančiu, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialinių teisių ir pareigų. Pagal CPK370 straipsnio 4 dalį, atnaujinęs bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje atnaujinti procesą. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad atnaujintos bylos nagrinėjimas yra ankstesnio sprendimo (šiuo atveju – nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis) teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, tačiau vykdomas atsižvelgiant į pagrindus, dėl kurių byla buvo atnaujinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2006; 2007 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007). Proceso atnaujinimas yra išimtinis procesinis institutas, skirtas padarytoms teisinėms ir faktinėms klaidoms pašalinti, todėl po nutarties dėl proceso atnaujinimo priėmimo vykstančio proceso metu pirmiausia turi būti išnagrinėta, ar pasitvirtino tos aplinkybės, kurios sudarė pagrindą priimti nutartį atnaujinti procesą byloje. Tai reiškia, kad atnaujintos bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pagrindai, pagal kuriuos išnagrinėta byla buvo atnaujinta, – pagal atnaujinimo pagrindus patikrinamas ankstesnio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, tačiau nesiekiama išnagrinėti bylą iš naujo visa apimtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70/2013, 2010 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2010). Todėl nagrinėjant šią bylą po proceso atnaujinimo analizuotina šios bylos šalių teisė sudaryti taikos sutartį byloje dėl atsakovės turto, kuris buvo areštuotas 2013-11-22 turto arešto aktu, vykdant 2013-08-27 išduotą vykdomąjį dokumentą.

13Atsisakytina tvirtinti šalių taikos sutartį, ieškinys tenkintinas.

14Byloje, kurioje atnaujintas procesas, pradinis ieškovas J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 210 000 Lt sumokėtą avansą. Bylos nagrinėjimo metu pradinis ieškovas pagal 2014-07-15 reikalavimo perleidimo sutartį buvo pakeistas UAB ,MJM MOTORS“ ir šiai ieškovei pagal ginčijamą taikos sutartį buvo perduotas visas atsakovės nekilnojamasis turtas, tuo metu įvertintas 360 000 Lt, taikos sutartyje nurodant, jog 150 000 Lt skirtumą tarp šioje byloje reikalaujamos priteisti 210 000 Lt sumos ir turto vertės atsakovė gavo. Iš atsakovės paaiškinimo teismo posėdyje ir ieškovės UAB ,MJM MOTORS“ rašytinio paaiškinimo nustatyta, kad ši ieškovė sumokėjo AB „Swedbank“ atsakovės skolą, todėl perėmė šiuos sklypus, kurie buvo įkeisti bankui. Nekilnojamojo turto registro pažymėjimas įrodo, kad UAB ,MJM MOTORS“ nuosavybės teisę į taikos sutartyje nurodytus žemės sklypus įregistravo pagal 2014-08-04 Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis. Nagrinėjant bylą po proceso atnaujinimo šalys prašo palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2014-08-04 nutartį, t. y. laikosi tokios pat pozicijos, jog byloje turi būti patvirtinta šalių taikos sutartis. Tačiau šalių pozicija šioje byloje dėl taikos sutarties, kuria yra perduodamas atsakovės nekilnojamasis turtas ieškovei, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms ir negali būti patvirtinta, nes prašoma tvirtinti taikos sutartimi šios bylos šalys siekia perleisti areštuotą turtą, apie tai neinformavusios trečiojo asmens ir taip galimai pažeisdamos kreditorės teises ir interesus. Tokia sutartimi yra ne tik išsprendžiamas šalių tarpusavio ginčas, bet ir apribojamos kitų kreditorių teisės gauti savo reikalavimo patenkinimą.

15Prieš tvirtindamas šalių sudarytą taikos sutartį, teismas turi įsitikinti, ar ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Įstatyme neatskleista viešojo intereso samprata. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas viešąjį interesą supranta plačiai ir suteikia teismui teisę konkrečiu atveju vertinti ir spręsti, ar šalys sudaryta taikos sutartimi pažeidžia viešąjį interesą ar ne. Taigi apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, kai pateikiama tvirtinti šalių sudaryta taikos sutartis. Įstatyme (CPK 42 straipsnio 2 dalis) teismui nustatyta pareiga – prieš tvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį patikrinti, ar ji neprieštarauja viešajam interesui. Taigi, kai yra pažeidžiamas viešasis interesas, teismas jį gina – netvirtina šalių sudarytos taikos sutarties. Vertinant, ar yra viešasis interesas tuo atveju, kai šalys bylą baigia taikos sutartimi, atsižvelgtina į tai, kad CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Teisingumo principas reikalauja, kad asmenys, įgyvendindami savo teises, nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės normų reikalavimų. Laikantis šio principo atsisakytina tvirtinti šalių taikos sutartį, nors šalių sudaryta taikos sutartis išoriškai gali atrodyti kaip taikus teisinio ginčo baigimas. Teismas, nustatęs viešojo intereso pažeidimą, taikos sutarties neturi tvirtinti. Byloje nustatyta, kad turtas, dėl kurio šalys prašo sudaryti taikos sutartį, 2013-11-22 yra areštuotas ir šis areštas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre 2013-11-22. Pagal Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo (toliau TAARĮ) 6 straipsnio 1 dalies nuostatas Turto arešto aktų registre registruojami teismų, teisėjų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant. Pagal paminėto įstatymo 4 straipsnio 1 dalį turto areštas sukelia teisines pasekmes asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti – nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip. Tretiesiems asmenims turto areštas sukelia teisines pasekmes nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre. TAARĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Turto arešto aktų registro duomenys yra vieši ir su šiais duomenimis Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka gali susipažinti kiekvienas asmuo, o 2 dalyje buvo įtvirtinta, jog konstatuojama, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jeigu turto arešto aktas yra įregistruotas Turto arešto aktų registre. Ginčijamo turto arešto akte areštuoto turto saugotoju buvo nurodyta atsakovė, šis aktas buvo įregistruotas, todėl darytina išvada, kad 2013-11-22 Turto arešto aktų registre įregistruota teismo nutartis dėl atsakovės turto arešto sukėlė atsakovės turtui turto arešto numatytas pasekmes, t. y. turto valdymo, naudojimosi ar disponavimo laikiną apribojimą (TAARĮ 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnis).

16Nagrinėjamu atveju areštuoto turto perleidimas neįspėjus trečiojo asmens, kurio naudai areštas taikytas, ir negavus jo sutikimo prieštarauja viešajam interesui. Pažymėtina, kad teismas turi ginti ne tik sutarties šalių: skolininko ar kreditoriaus interesus, tačiau taip pat privalo užtikrinti, jog tvirtinama taikos sutartis nepažeistų kitų asmenų interesų bei imperatyvių teisės normų – CPK 145 str. 1 d. 1 p., 7 d., bei paminėtų Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo normų.

17Atsisakius tvirtinti taikos sutartį, byla išnagrinėtina iš esmės pagal CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatytas taisykles, nes atsakovė ieškinį pripažįsta, todėl nėra jokių kliūčių patenkinti ieškovės piniginį reikalavimą ir priteisti 60 820, 20 EUR (210 000 Lt), nes atsakovė nurodo, jog tokio reikalavimo teisę ieškovė turi ir šios teisės neginčija. Ieškovės ieškinys kildinamas iš avanso mokėjimo teisinių santykių, nes 2012-10-16 preliminariosios sutarties 5.2 p. nustatyta, kad pradinis ieškovas šią sumą sumokėjo atsakovei ir atsakovė šios aplinkybės neginčija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime, priimtame byloje Nr. 3K-P-382/2006 (Teismų praktika, 26), konstatuota, kad avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Šioje byloje atsakovės priešpriešinio reikalavimo nėra, sutartinių netesybų nenustatyta, atsakovė ieškinį pripažįsta, todėl jos gauta iš pradinio ieškovo

18210 000 Lt avansinė įmoka priteistina ieškovei. Taip pat tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma, kuri siejama su prievolės įvykdymo termino praleidimo aplinkybe, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.). Civilinės bylos nagrinėjimo ribas nustato šalys, vykdydamos Civilinio proceso kodekse nustatytas pareigas ir įgyvendindamos teises, ir šios kategorijos bylose teismas nėra aktyvus.

19Atkreiptinas šalių dėmesys, jog šiuo procesu nesiekiama išnagrinėti bylą visa apimtimi iš naujo, todėl civilinės bylos dalyviai nesinaudoja visomis teisėmis ta pačia apimtimi ir tvarka, kaip įprastinio civilinės bylos proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008), todėl ieškovės prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu antstolį atmestinas. Taip pat šioje byloje nenagrinėjamas 2014-08-04 Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis, įvykdymo atgręžimo klausimas, nes šalys tokio reikalavimo teismui nepateikė ir byloje nesant piniginių lėšų mokėjimo įrodymų šio klausimo teismo iniciatyva išspręsti negalima. Iš taikos sutarties turinio darytina išvada, jog ieškovė iš esmės įsigijo atsakovės įkeistą bankui turtą, todėl sprendžiant šios nutarties įvykdymo atgręžimo klausimą būtina aiškintis banko, kaip įkaito turėtojo, poziciją. Pagal CPK 373 straipsnį, panaikinus arba pakeitus sprendimą ar nutartį, jeigu jie jau buvo įvykdyti ar pradėti vykdyti, vienos iš šalių prašymu teismas įpareigoja ginčo šalis grąžinti tai, ką jos yra gavusios sprendimą vykdydamos. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė teigia, jog ji sumokėjo už atsakovę bankui, todėl ši aplinkybė privalo būti įrodyta. CPK 760 straipsnio 1 dalis, reglamentuoja sprendimo įvykdymo atgręžimą, o CPK 761 str. nustato sprendimo įvykdymo, šios bylos atveju – nutarties įvykdymo, atgręžimo klausimo nagrinėjimo tvarką, kuri nustato, jog toks pareiškimas paduodamas per vienerius metus nuo teismo sprendimo, kuriuo neišspręstas sprendimo (nutarties) įvykdymo atgręžimo klausimas, įsiteisėjimo dienos.

20Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistina ieškovei 564,75 EUR (1950 Lt) paduodant ieškinį sumokėtas žyminis mokestis ir 405,46 EUR (1400 Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

21Patenkinus trečiojo asmens prašymą atnaujinti procesą ir panaikinus patvirtintą taikos sutartį iš bylos šalių lygiomis dalis trečiajam asmeniui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis iš bylos šalių (CPK 93 str.). Trečiasis asmuo sumokėjo 1651,07 EUR (5700, 80 Lt) žyminį mokestį, paduodamas prašymą atnaujinti procesą, todėl šios išlaidos turi būti atlygintos šalių, nes jos abi, žinodamos apie areštuotą turtą, prašė teismo tvirtinti taikos sutartį dėl areštuoto turto perleidimo, todėl iš šalių trečiajam asmeniui priteistina po 825,54 EUR sumokėto žyminio mokesčio.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 371 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2014-08-04 nutarties dalis, kuriomis patvirtinta taikos sutartis ir jos pasekmės, pakeisti ir atsisakyti tvirtinti šalių 2014-07-22 pateiktą taikos sutartį. Šios nutarties dalį dėl ieškovo pakeitimo palikti galioti.

24Ieškinį patenkinti. Priteisti UAB ,,MJM MOTORS“ iš N. G. 60 820, 20 EUR (210 000 Lt) negrąžinto avanso ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 564,75 EUR (1950 Lt) paduodant ieškinį sumokėtą žyminį mokestį ir 405,46 EUR (1400 Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

25Priteisti UAB ,,Teisinių paslaugų grupė“ iš UAB ,,MJM MOTORS“ ir N. G. po 825,54 EUR paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo sumokėto žyminio mokesčio.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. civilinėje byloje Nr. 2-1139-479/2014 ieškovė UAB „MJM MOTORS“ kreipėsi... 3. Klaipėdos apygardos teismas, gavęs ieškovės UAB „MJM MOTORS“ ir... 4. N. G. prašymą patvirtinti taikos sutartį, 2014-08-04 nutartimi minėtą... 5. Pareiškėja UAB „Teisinių paslaugų grupė“ kreipėsi į teismą su... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 6 d. nutartimi pareiškėjos UAB... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-09 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo... 8. Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad jokio vekselio nesudarė ir jo... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas ieškinį pripažino. Nurodė, kad... 10. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad ieškovė... 11. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas ieškovės prašymas... 12. Proceso atnaujinimo institutas yra būdas peržiūrėti įsiteisėjusius... 13. Atsisakytina tvirtinti šalių taikos sutartį, ieškinys tenkintinas.... 14. Byloje, kurioje atnaujintas procesas, pradinis ieškovas J. M. kreipėsi į... 15. Prieš tvirtindamas šalių sudarytą taikos sutartį, teismas turi... 16. Nagrinėjamu atveju areštuoto turto perleidimas neįspėjus trečiojo asmens,... 17. Atsisakius tvirtinti taikos sutartį, byla išnagrinėtina iš esmės pagal CPK... 18. 210 000 Lt avansinė įmoka priteistina ieškovei. Taip pat tenkintinas... 19. Atkreiptinas šalių dėmesys, jog šiuo procesu nesiekiama išnagrinėti bylą... 20. Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistina ieškovei 564,75 EUR (1950 Lt)... 21. Patenkinus trečiojo asmens prašymą atnaujinti procesą ir panaikinus... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 371 str. 1 d. 3 p., teismas... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2014-08-04 nutarties dalis, kuriomis patvirtinta... 24. Ieškinį patenkinti. Priteisti UAB ,,MJM MOTORS“ iš N. G. 60 820, 20 EUR... 25. Priteisti UAB ,,Teisinių paslaugų grupė“ iš UAB ,,MJM MOTORS“ ir N. G.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...