Byla eB2-5581-781/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ skundą dėl BUAB „Galinės miško namai“ 2016 m. liepos 25 d. kreditorių susirinkime 2-uoju, 3-uoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, bei pagal pareiškėjo D. J. skundą dėl BUAB „Galinės miško namai“ 2016 m. liepos 25 d. kreditorių susirinkime 2-uoju ir 3-uoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys BAB bankas „Snoras“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, VĮ Turto bankas, D. J., ir

Nustatė

2Pareiškėjas BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ kreipėsi į teismą su skundu ir prašo pripažinti BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. liepos 25 d., 2-uoju, 3-uoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus negaliojančiais ir, nurodžius minėtų nutarimų pažeidimus, perduoti juos iš naujo svarstyti BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimui, įpareigojant kreditorius nustatyti adekvačią ir operatyvų bankroto procesą suponuojančią turto pardavimo tvarką ir kainas, operatyvų bankroto procesą lemiantį likvidavimo terminą bei adekvatų bankroto procedūrų mastui atlyginimą bankroto administratoriui; taip pat priteisti iš BAB banko „Snoras“ administravimui skirtų lėšų pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjas nurodo, kad BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkime, įvykusiame 2016 m. liepos 25 d., 2-uoju, 3-uoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais buvo patvirtinta neracionali ir neekonomiška bankrutavusios bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarka bei kainos, taip pat nepagrįstai dar dvejiems metams buvo pratęstas bankroto procedūrų vykdymo terminas bei be datos atidėtas administratoriaus papildomo atlyginimo svarstymo klausimas.

4Pareiškėjo teigimu, ginčijamu nutarimu patvirtinta nekilnojamojo turto pardavimo tvarka ir kainos prieštarauja BUAB „Galinės miško namai“ ir jos kreditorių teisėms bei teisėtiems interesams, protingumo ir sąžiningumo principams, dėl ko yra vilkinama BUAB „Galinės miško namai“ bankroto procedūra bei mažinamos galimybės turtą parduoti už šiuo metu vyraujančią rinkos kainą. Pareiškėjas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2163-232/2016, jau buvo panaikintas BUAB „Galinės miško namai“ nutarimas, kuriuo iš esmės buvo nustatyta identiška bankrutavusios bendrovės turto pardavimo tvarka ir kainos. Nurodo, kad nurodytas turtas iki šiol buvo pardavinėjamas ne rinkos kaina, t. y. turto kaina buvo nustatoma gerokai didesnė nei 2014 m. balandžio 28 d. nustatyta nepriklausomų turto vertintojų. Anot pareiškėjo, BAB bankas „Snoras“, piktnaudžiaudamas savo turima balsų dauguma, nustato nepagrįstai dideles kainas, taip pat nenustato protingos ir realios turto pardavimo tvarkos (nėra nustatoma ilgesnė turto pardavimo strategija su adekvačiu kainos mažėjimo intervalu), o pratęsdamas bendrovės likvidavimo terminą dar 24 mėn. tik vilkina bankroto procedūras, kurios įtakoja turto nuvertėjimą. Pareiškėjo teigimu, jo užsakymu teismo ekspertas dr. A. B., apžiūrėjęs BUAB „Galinės miško namai“ nuosavybės teisėmis priklausančius statinius, 2015 m. rugsėjo 25 d. surašė ekspertizės aktą, nurodydamas esminius statinių trūkumus, kurie parodo prastą statinių būklę bei leidžia daryti pakankamai pagrįstą išvadą, kad nesiėmus veiksmų, statinių būklė tik prastės, o tai automatiškai mažins ir statinių realizavimo kainą, t. y. turto pardavimo kaina ateityje gali būti gerokai mažesnė nei turto vertintojų nustatyta kaina būtent dėl per ilgo turto realizavimo proceso ir neadekvačių kainų nustatymo.

5Pareiškėjas aiškina, kad 3-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dėl BUAB „Galinės miško namai“ likvidavimo termino pratęsimo dar 24 mėn. neatitinka bankroto proceso tikslų, t. y. operatyviai ir teisingai baigti bankroto procedūrą likviduojant įmonę, taip pat pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus, bankroto procese vyraujančius operatyvumo ir ekonomiškumo principus, bei sudaro pagrindą be objektyvių priežasčių vilkinti bankroto procedūrą. Anot pareiškėjo, būtent itin ilga turto pardavimo procedūra, kurią tiesiogiai sąlygoja hipotekos turėtojo veiksmai siekiant pardavinėti turtą didesne nei rinkos kaina neapibrėžtai ilgą laiką, stabdo operatyvų bankrutavusios bendrovės likvidavimą.

6Pareiškėjas nurodo, kad 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta neapibrėžtam laikui atidėti papildomo atlyginimo bankroto administratoriui svarstymą. Pareiškėjas su šiuo nutarimu nesutinka ir pažymi, kad nuo bendrovės bankroto bylos iškėlimo praėjo jau daugiau kaip treji metai, tačiau bankroto procedūrų mastas iš esmės išliko nepakitęs dėl nerealizuotino turto, kuris reikalauja didesnės priežiūros, laiko ir finansinių išteklių. Anot pareiškėjo, tolimesnis BUAB „Galinės miško namai“ bankroto procedūrų vykdymas sąlygotų bankroto administratoriaus neatlygintinų paslaugų teikimą, kas prieštarautų pavedimo teisinių santykių atlygintinumo reikalavimui bei lemtų administratoriaus teisių ir teisėtų lūkesčių pažeidimą, nes iškeliant bankroto bylą bei nustačius fiksuotą atlyginimo bankroto administratoriui dydį, negalima buvo numatyti gerokai išaugusio procedūrų masto.

7Pareiškėjas D. J. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo panaikinti 2016 m. liepos 25 d. įvykusio BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus darbotvarkės 2 ir 3 klausimais.

8Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamais nutarimais nustatyta turto pardavimo ir jo perdavimo hipotekos kreditoriui tvarka bei įmonės likvidavimo termino pratęsimas dar 24 mėn. prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatoms ir bankroto procesui keliamiems efektyvumo, operatyvumo ir koncentruotumo principams. Pažymi, kad skundžiamu nutarimu nustatyta turto perdavimo tvarka, pagal kurią hipotekos kreditorius perimtų turtą ne po varžytynių, o po laisvo pardavimo procedūros, prieštarauja turto perleidimą reglamentuojančioms teisės aktų nuostatoms. Be to, pareiškėjas pažymi, kad vieno buto pardavimas konkrečiam, BAB banko „Snoras“ nurodytam pirkėjui, už fiksuotą kainą, nenumatant galimybės ir termino priimti galimus pasiūlymus pirkti šį turtą bet kuriam didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, anot pareiškėjo, pažeidžia esminį pardavėjo siekį ir principą, t. y. gauti kuo didesnę kainą. Pareiškėjo teigimu, dėl BAB banko „Snoras“ pageidavimų pagrindu parengtų pirkimo-pardavimo sutarties nuostatų turėtų būti balsuojama kreditorių susirinkime, o ne suteikiant vienam iš kreditorių teisę vienasmeniškai priimti sprendimus, susijusius su turto pardavimo sąlygų ir tvarkos nustatymu, nes, anot pareiškėjo, ĮBĮ nenustato kokių nors privilegijų hipotekos kreditoriams bankroto procese priimant nutarimus klausimais, kurių priėmimo kompetencija suteikta kreditorių susirinkimui arba bankroto administratoriui.

9Pareiškėjas sutinka su bankroto administratoriaus nuomone, kad bankroto procese vyrauja likvidacinis tikslas, todėl, anot pareiškėjo, likvidavimo termino pratęsimas 24 mėn., be kita ko, šį nutarimo projektą pasiūliusiam kreditoriui BAB bankui „Snoras“ to nemotyvuojant, prieštarautų bankroto proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principams, taip pat sudarytų sąlygas toliau vilkinti bankroto procedūras.

10Teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjo BUAB „Galinės miško namai“ skundą dėl BUAB „Galinės miško namai“ 2016 m. liepos 25 d. kreditorių susirinkime 2-uoju, 3-uoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais sujungta su civiline byla pagal pareiškėjo D. J. skundą dėl BUAB „Galinės miško namai“ 2016 m. liepos 25 d. kreditorių susirinkime 2-uoju ir 3-uoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų panaikinimo, paliekant civilinei bylai Nr. eB2-5581-781/2016.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškėjo BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ skundą prašo: 1) pripažinti 2016 m. liepos 25 d. BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkime 2-uoju ir 3-uoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus negaliojančiais ir perduoti juos iš naujo svarstyti BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimui; 2) nustatyti, kad papildomo atlyginimo bankroto administratoriui klausimas bus sprendžiamas kreditorių susirinkime, nustačius turto pardavimo tvarką ir kainas; 3) dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo spręsti teismo nuožiūra. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad sutinka su pareiškėjo argumentais dėl 2-uoju ir 3-uoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų. Pažymi, kad BAB banko „Snoras“, didžiausio BUAB „Galinės miško namai“ kreditoriaus, turto pardavimo teiginiai yra tik prielaidos, tuo tarpu siūlomas turto realizavimo būdas mažina galimybę turtą parduoti už šiuo metu vyraujančią rinkos kainą, nes pasiūlyta kaina neatitinka rinkos sąlygų, nekilnojamojo turto būklė dėl ilgos turto pardavimo procedūros prastėja; be to, toks turto pardavimo būdas tik užtęstų ir pabrangintų bankroto procedūras. Anot suinteresuoto asmens, BAB banko „Snoras“ siekis pardavinėti turtą nepagrįstai didelėmis kainomis yra ekonomiškai nepagrįstas ir neracionalus, taip pat pažeidžiantis BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių teisėtus interesus. Suinteresuotas asmuo aiškina, kad BAB bankas „Snoras“, patvirtinęs savo pasiūlymą dėl BUAB „Galinės miško namai“ likvidavimo termino pratęsimo dar 24 mėn., nepagrįstai siekia, jog bankrutuojančios įmonės bankroto procedūra būtų vykdoma neapibrėžtai ilgą laiką ir stabdo operatyvų bankrutavusios bendrovės likvidavimą. Suinteresuoto asmens teigimu, bankroto administratorius nepateikė jokios administravimo išlaidų sąmatos ir finansinių dokumentų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti administratoriaus patirtas išlaidas; be to, pažymi, jog administratoriaus atlyginimui nustatyti ypatingą reikšmę turi kreditorių nustatytos turto pardavimo kainos, kurios nuolat yra ginčijamos, todėl galutinai nenustatytos.

12Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjo BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ skundą su skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad skundžiamu nutarimu BAB banko „Snoras“ pasiūlyta ir nustatyta turto pardavimo kaina neatitinka rinkos sąlygų. Pažymi, kad iš esmės identiškas ginčas tarp šalių jau buvo kilęs ir Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2163-232/2016, panaikino BUAB „Galinės miško namai“ 2015 m. spalio 14 d. nutarimą dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų (iš esmės konstatavęs, jog patvirtinta turto pardavimo tvarka ir kaina neatitinka bankroto proceso tikslų bei pažeidžia kreditorių interesus), ir perdavė iš naujo šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkime. Taigi, suinteresuoto asmens vertinimu, BAB banko „Snoras“ veiksmai, kai pakartotinai priimami kreditorių interesus pažeidžiantys nutarimai, vertintini kaip piktnaudžiavimas savo, kaip hipotekos ir didžiausio kreditoriaus, dominuojančia padėtimi. Pažymi, kad bankroto administratoriaus siūlyti nutarimo projektai atitinka kreditorių interesus.

13D. J. atsiliepime į BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ skundą su nurodytu skundu sutinka.

142016 m. rugsėjo 6 d. ir 2016 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus apygardos teisme gauti BUAB ,,Galinės miško namai“ bankroto administratoriaus UAB ,,Admivita“ įgalioto asmens rašytiniai paaiškinimai, kuriuose, be kitų argumentų, nurodoma, kad vienas potencialus pirkėjas atsisakė pirkti gyvenamąjį namą, apie tai pranešdamas bankroto administratoriui.

15Skundai iš esmės tenkintini.

16Dėl faktinių bylos aplinkybių

17Byloje nustatyta, kad 2013 m. liepos 18 d. įvykusiame kreditorių susirinkime nutarta iškelti UAB „Galinės miško namai“ bankroto bylą, bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“; 2013 m. lapkričio 15 d. vykusiame BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkime priimtu nutarimu BUAB „Galinės miško namai“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

182016 m. liepos 25 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl turto, esančio ( - ) pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, buvo priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta BAB banko „Snoras” pasiūlyta tolimesnė BUAB „Galinės miško namai“ priklausančio turto pardavimo tvarka ir kainos, t. y. nutarta „<...> BUAB „Galinės miško namai“ priklausantį butą, esantį ( - ), su butui tenkančia žemės sklypo dalimi parduoti pasiūlymą pateikusiam pirkėjui už 115 000 Eur (PVM įskaitytas) kainą. Turto pirkimo-pardavimo sutarties tekstas ir esminės sąlygos turi būti suderintos su hipotekos kreditoriumi, sutartis pasirašyta per vieną mėnesį; turto nepardavus – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasiūlyti įkaito turėtojui perimti turtą nuosavybėn. BUAB „Galinės miško namai“ priklausančius 16 gyvenamųjų namų su jiems tenkančiomis žemės sklypo dalimis ir inžinerinės paskirties žemės sklypus, esančius ( - ), kurie yra nurodyti 1 Priede pardavinėti:

  1. laisvu pardavimu;
  2. komplekse 1 (vieną) mėnesį už 1 858 202,40 Eur (PVM įskaitytas) bendrą visų namų pradinę pardavimo kainą;
  3. turto per 1 (vieną) mėnesį nepardavus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasiūlyti įkaito turėtojui perimti turtą nuosavybėn;
  4. apie turto pardavimą skelbti viešai, t. y. skelbiant respublikinėje spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir specializuotame interneto tinklalapyje (www.aruodas.lt) su išsamiu turto aprašymu bei nuotraukomis;
  5. įpareigoti administratorių kreiptis raštu į jau žinomus potencialius pirkėjus, gavus pasiūlymus – nedelsiant pateikti juos susipažinti kreditoriams“.

19Nustatyta, kad 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, kuriuo buvo nuspręsta pratęsti likvidavimo terminą dar 24 mėn.; tuo tarpu 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta atidėti papildomo atlyginimo bankroto administratoriui svarstymą. Skundžiami nutarimai priimti didžiausio BUAB „Galinės miško namai“ kreditoriaus BAB banko „Snoras“ balsais.

20Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad nepriklausomas turto vertintojas UAB „Resolution valuations“ (Newsec) 2014 m. balandžio 28 d. turto vertinimo ataskaitoje nurodė, jog bendra visų nebaigtų statyti gyvenamųjų namų su žemės sklypais, esančių ( - ), rinkos vertė ataskaitos sudarymo dienai yra 5 260 000 Lt (1 523 401,30 Eur).

21Ekspertas dr. A. B. 2015 m. rugsėjo 25 d. dalinės ekspertizės akte užfiksavo BUAB „Galinės miško namai“ priklausančių gyvenamųjų namų, esančių ( - ), būklę ir konstatavo, jog pastatai nėra avarinės būklės, tačiau ateityje jų būklė gali blogėti. Nurodė, kad dalyje pastatų būtina atlikti defektų šalinimo darbus ir pastatus baigti statyti arba atlikti konservavimo darbus, priešingu atveju, ateityje atsiras papildomi defektai (gali iširti arba deformuosis pastatų konstrukcijos, taip pat įvykti viso statinio ar jo dalies griūtis, dalis namų neteks estetinio vaizdo).

22Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2163-232/2016, pripažino negaliojančiu BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2015 m. spalio 14 d., priimtą nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu (dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo) bei perdavė iš naujo šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkimui. Teismas nurodytoje nutartyje pažymėjo, kad yra pagrindo abejoti nustatytos turto pardavimo tvarkos ir kainos pagrįstumu bei realumu. Nurodyta nutartis įsiteisėjusi.

23Dėl skundžiamų nutarimų pagrįstumo

24Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo.

25ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

26ĮBĮ skirsnyje, reglamentuojančiame bankroto procesą ne teismo tvarka, nėra nustatyta bankroto proceso metu kreditorių priimtų nutarimų apskundimo tvarka, todėl taikytinos bendrosios kreditorių nutarimų apskundimą reglamentuojančios teisės normos, jas aiškinant atsižvelgiant į bankroto proceso ne teismo tvarka ypatumus. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

27Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami tiek dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, tiek dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kurie pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ir (ar) bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu.

28Nagrinėjamu atveju nenustatyta esminių skundžiamų nutarimų procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu; byloje dėl to ginčo taip pat nekilo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 straipsniai).

29Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkime, įvykusiame 2016 m. liepos 25 d., 2-uoju, 3-uoju ir 4-uoju darbotvarkės priimtų nutarimų, kuriais, anot pareiškėjų, buvo patvirtinta neracionali ir neekonomiška bankrutavusios bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarka bei kainos, taip pat nepagrįstai dar dvejiems metams buvo pratęstas bankroto procedūrų vykdymo terminas bei be datos atidėtas administratoriaus papildomo atlyginimo svarstymo klausimas. Pareiškėjų teigimu, ginčijami nutarimai prieštarauja BUAB „Galinės miško namai“ ir jos kreditorių teisėms bei teisėtiems interesams, protingumo ir sąžiningumo principams.

30Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir pradinės turto pardavimo kainos nustatymas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Taigi, spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato turto pardavimo tvarką ir kainą (ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, veikdami per kreditorių susirinkimą. Paprastai kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Visgi sprendžiant dėl turto pardavimo kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, kaip antai realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju – kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) (pavyzdžiui, kai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina ar parinktas turto pardavimo būdas yra aiškiai neprotingi bei nesąžiningi), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus. Teismas, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų pateikiamus argumentus ir įrodymus, taip pat gali įvertinti, ar kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012).

31Įsiteisėjusioje Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2163-232/2016, konstatuota, kad BUAB „Galinės miško namai“ priklausantis turtas (17 gyvenamųjų namų (butų)) buvo pardavinėjamas dvejose varžytynėse kaip kompleksas, tačiau varžytynių būdu turtas nebuvo parduotas, neatsiradus pirkėjui, o įkaito turėtojas atsisakė perimti varžytynėse neparduotą turtą; 2015 m. kovo 13 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu patvirtinta BAB banko „Snoras” pasiūlyta turto pardavimo tvarka ir kainos – turtą pardavinėti laisvu pardavimu, atskirais turtiniais vienetais, kurių bendra kaina 2 027 340,13 Eur + PVM; turtas nebuvo parduotas, o įkaito turėtojas paties nustatytomis kainomis vėl turto neperėmė; 2015 m. spalio 14 d. nutarimu nutarta turtą pardavinėti laisvu pardavimu, atskirais turtiniais vienetais, kurių bendra vertė 2 027 340,13 Eur + PVM; turto per 3 (tris) mėnesius nepardavus, pasiūlyti įkaito turėtojui perimti turtą nuosavybėn; apie turto pardavimą skelbti viešai, ir specializuotame interneto tinklapyje. Kaip minėta, nurodytas 2015 m. spalio 14 d. nutarimas buvo pripažintas negaliojančiu, o klausimas dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos bei kainų perduotas iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui. Teismas nurodytoje nutartyje pažymėjo, kad 2015 m. spalio 14 d. nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka ir kainos ne tik kelia abejones, tačiau ir prieštarauja kreditorių interesų derinimo bei lygiateisiškumo principams, bankroto procese vyraujantiems operatyvumo ir ekonomiškumo principams, pažeidžiami tiek bankrutavusios įmonės, tiek kreditorių teisėti interesai.

32Viena vertus, skundžiamu nutarimu (2-uoju darbotvarkės klausimu) buvo patvirtinta (vienas butas parduodamas už 115 000 Eur, kiti 16 gyvenamieji namai parduodami už 1 858 202,40 Eur (PVM įskaitytas)) mažesnė nei 2015 m. spalio 14 d. nutarimu patvirtinta turto pardavimo kaina (bendra kaina 2 027 340,13 Eur + PVM); taip pat skundžiamu nutarimu patvirtinta, jog turto nepardavus per vieną mėnesį (o ne per 3 mėnesius, kaip buvo nurodyta 2015 m. spalio 14 d. nutarime), įkaito turėtojui pasiūlytina perimti turtą nuosavybėn. Taigi, skundžiamu nutarimu buvo patvirtinta kiek kitokia turto pardavimo tvarka, sumažinta turto kaina. Kaip minėta, teisė nustatyti turto pardavimo kainą ir būdą suteikta kreditorių susirinkimui, todėl teismas neturi teisės nustatyti konkrečios turto pardavimo kainos ir (ar) būdo. Pažymėtina, kad skundžiamame nutarime nurodyta turto pardavimo kaina, lyginant su prieš tai patvirtinta kaina, buvo gerokai sumažinta (nors vis tiek išliko didesnė nei nustatyta 2014 m. balandžio 28 d. vertinimo ataskaitoje), todėl teismas sprendžia, jog šiuo atveju patvirtinta turto pardavimo kaina iš esmės nepažeidžia imperatyvių teisės normų ar įmonės ir (ar) jos kreditorių interesų, todėl teismas plačiau dėl skundžiamu nutarimu patvirtintos turto pardavimo kainos nepasisako. Kita vertus, teismas pažymi, kad BAB banko „Snoras“, kaip didžiausio BUAB „Galinės miško namai“ kreditoriaus ir įkaito turėtojo, pasiūlyta ir skundžiamu nutarimu patvirtinta turto pardavimo tvarka (turtas už nustatyta kainą pardavinėjamas vieną mėnesį, o jo nepardavus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas siūlytina įkaito turėtojui perimti turtą nuosavybėn) sąlygoja BUAB „Galinės miško namai“ bankroto trukmės neapibrėžtumą, nes neesant aiškios ir konkrečios ilgalaikės turto realizavimo strategijos, sudarančios sąlygas turtą parduoti per konkretų terminą atitinkamai mažinant turto pardavimo kainą, yra vilkinamas bankroto procedūrų vykdymas. Tuo labiau, jog bankroto byla (ne teismo tvarka) bankrutavusiai įmonei iškelta jau daugiau kaip prieš tris metus (2013 m. liepos 18 d. ), o turtas nerealizuotas daugiau kaip per dvejus metus; atkreiptinas dėmesys į tai, kad nurodytą turtą įkaito turėtojas per visą bankroto procesą atsisakė perimti, todėl spręstina, jog, nesant turto paklausos ir kainai dar labiau sumažėjus, kreditorius (įkaito turėtojas) nebus suinteresuotas perimti minėtą turtą ir šiame turto pardavimo etape. Pažymėtina ir tai, kad, atsižvelgiant į ilgą bankroto proceso trukmę, parduodamo turto būklė (dėl darbų nebaigtumo, jų defektų) tik prastėja ir nuostoliai dėl šio turto pardavimo tik didėja; tai patvirtina nurodyto turto 2015 m. rugsėjo 25 d. dalinės ekspertizės aktas. Be to, ilgėjant bankroto procesui, proporcingai didėja ir administravimo išlaidos, nes nurodytam turtui prižiūrėti reikalingos nemenkos išlaidos; nurodytame ekspertizės akte pažymima, jog turtą būtina baigti statyti arba užkonservuoti, siekiant išlaikyti šio turto vertę.

33Kaip minėta, BUAB „Galinės miško namai“ bankroto procesas vyksta jau ilgą laiką, nuo 2013 m., iš esmės jis tęsiasi dėl ilgai nerealizuotino turto, tačiau jis negali tęstis iki begalybės. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra ne kartą nurodęs, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2010; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008). Todėl kreditorių susirinkimas bankroto proceso metu spręsdamas bankrutuojančios įmonės turto pardavimo klausimus, privalo nustatyti tokią parduodamo turto kainą ir tvarką, kuri geriausiai atitiks visų įmonės kreditorių interesus ir sudarys galimybę maksimaliai patenkinti jų finansinius reikalavimus kuo operatyviau. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad skundžiamu nutarimu (2-uoju darbotvarkės klausimu) patvirtinta turto pardavimo tvarka neatitinka protingumo principo ir pažeidžia tiek bendrovės, tiek jos kreditorių interesus; įvertinus tai, kad teismui nesuteikta kompetencijos nustatyti konkrečią turto pardavimo kainą ir tvarką (kaip to prašė pareiškėjas BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratorius), skundžiamas nutarimas naikintinas ir šis klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

34Be to, pažymėtina, kad vieno lemiamą balsų skaičių turinčio kreditoriaus nuomonė negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises bei teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012), todėl 2-uoju darbotvarkės klausimu patvirtinta turto pardavimo tvarka, o būtent, jog turto pirkimo-pardavimo sutarties tekstas ir esminės sąlygos turi būti suderintos (tik) su hipotekos kreditoriumi, nepagrįstai apriboja ir pažeidžia kitų kreditorių, turinčių mažiau balsų, teises (nepaisant to, kad parduodamas įkeistas turtas).

35Nors 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas naikintinas (aukščiau nurodytais pagrindais), teismas pažymi, kad pareiškėjo D. J. argumentas, jog įkaito turėtojas negali perimti turto po laisvo pardavimo procedūros (o tik po varžytynių), yra nepagrįstas, nes ĮBĮ 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neparduotas turtas (nekonkretizuojant ar po laisvo pardavimo ar po varžytynių) gali būti perduodamas kreditoriams. Be to, tokio draudimo nenustato ir ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis, kurioje reglamentuojamas įkeisto turto realizavimas.

36Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus motyvus, teismas taip pat pažymi, kad skundžiamu nutarimu (3-uoju darbotvarkės klausimu) patvirtintas likvidavimo termino pratęsimas dar 24 mėn. (kaip matyti, šis pratęsimas iš esmės susijęs su neapibrėžta turto realizavimo tvarka) neatitinka vieno iš bankroto proceso tikslų, t. y. kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo bei teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, todėl nurodytas nutarimas taip pat naikintinas.

37ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, įskaitant teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, dėl užsitęsusio bankroto proceso, prašė nustatyti jam papildomą atlyginimą, tačiau skundžiamu nutarimu (4-uoju darbotvarkės klausimu) buvo nutarta šio klausimo svarstymą atidėti.

38Viena vertus, teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nei 2016 m. liepos 25 d. kreditorių susirinkimui, nei teismui (kartu su skundu) nepateikė administravimo išlaidų sąmatos, panaudotų administravimo išlaidų išklotinės (kur lėšos panaudotos, kur žadama panaudoti papildomas lėšas ir pan.). Kita vertus, teismas iš esmės sutinka su bankroto administratoriaus teiginiais, kad toks svarstymo atidėjimas neapibrėžtam laikotarpiui (to nemotyvuojant) pažeidžia bankroto administratoriaus teises, neužtikrina civilinių santykių stabilumo ir teisėtų lūkesčių principų, todėl minėtas nutarimas naikintinas, perduodant jį iš naujo svarstyti kreditorių susirinkime.

39Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad skundžiamais nutarimais buvo patvirtinta neracionali ir neekonomiška, sąlygojanti bankroto proceso vilkinimą, bankrutavusios bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarka, taip pat nepagrįstai dar dvejiems metams buvo pratęstas bankroto procedūrų vykdymo terminas bei nepagrįstai neapibrėžtam laikui atidėtas administratoriaus papildomo atlyginimo svarstymo klausimas, todėl pareiškėjų skundai iš esmės tenkintini ir kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. liepos 25 d., 2-uoju, 3-uoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais priimti nutarimai naikintini bei perduotini BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

40Kiti šalių argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam skundų išnagrinėjimui arba išeina už šių skundų reikalavimų ribų, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Pareiškėjai nepateikė teismui prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir (ar) šių išlaidų patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos pareiškėjams nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,

Nutarė

44Pareiškėjų BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ ir D. J. skundus iš esmės tenkinti.

45Panaikinti BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2016 m. liepos 25 d., 2-uoju, 3-uoju ir 4-uoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus ir perduoti juos iš naujo svarstyti BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimui.

46Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Pareiškėjas BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratorius UAB... 3. Pareiškėjas nurodo, kad BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių... 4. Pareiškėjo teigimu, ginčijamu nutarimu patvirtinta nekilnojamojo turto... 5. Pareiškėjas aiškina, kad 3-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas... 6. Pareiškėjas nurodo, kad 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta... 7. Pareiškėjas D. J. kreipėsi į teismą su skundu ir prašo panaikinti 2016 m.... 8. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamais nutarimais nustatyta turto pardavimo ir... 9. Pareiškėjas sutinka su bankroto administratoriaus nuomone, kad bankroto... 10. Teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjo... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 12. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjo BUAB... 13. D. J. atsiliepime į BUAB „Galinės miško namai“ bankroto... 14. 2016 m. rugsėjo 6 d. ir 2016 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus apygardos teisme gauti... 15. Skundai iš esmės tenkintini.... 16. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 17. Byloje nustatyta, kad 2013 m. liepos 18 d. įvykusiame kreditorių susirinkime... 18. 2016 m. liepos 25 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl... 19. Nustatyta, kad 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, kuriuo... 20. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 21. Ekspertas dr. A. B. 2015 m. rugsėjo 25 d. dalinės ekspertizės akte... 22. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi, priimta... 23. Dėl skundžiamų nutarimų pagrįstumo... 24. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės... 25. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 26. ĮBĮ skirsnyje, reglamentuojančiame bankroto procesą ne teismo tvarka, nėra... 27. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs,... 28. Nagrinėjamu atveju nenustatyta esminių skundžiamų nutarimų procedūrinių... 29. Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių... 30. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankrutuojančios įmonės turto... 31. Įsiteisėjusioje Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartyje,... 32. Viena vertus, skundžiamu nutarimu (2-uoju darbotvarkės klausimu) buvo... 33. Kaip minėta, BUAB „Galinės miško namai“ bankroto procesas vyksta jau... 34. Be to, pažymėtina, kad vieno lemiamą balsų skaičių turinčio kreditoriaus... 35. Nors 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas naikintinas (aukščiau... 36. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus motyvus, teismas taip pat pažymi, kad... 37. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, įskaitant... 38. Viena vertus, teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju bankroto... 39. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 40. Kiti šalių argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam skundų... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Pareiškėjai nepateikė teismui prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 44. Pareiškėjų BUAB „Galinės miško namai“ bankroto administratoriaus UAB... 45. Panaikinti BUAB „Galinės miško namai“ kreditorių susirinkimo, įvykusio... 46. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo...