Byla 2A-588-798/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SISNETA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4513-560/2017 pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „SISNETA“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vantolina“ skundą dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuotieji asmenys (kreditoriai) uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės statyba“, „Sartonic būsto statyba“, „TD Baltic“, „Telenoja“, „ACC Distribution“, „Ginestra“ bei Euler Hermes Towaržystwo Ubezpieczen S. A., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Bylos esmė
 1. Pareiškėja bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „SISNETA“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Vantolina“, skundu prašė:
  1. panaikinti 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12:
   1. 3.1 papunkčiu, kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos;
   2. 3.2 papunkčiu, kuriuo nutarta nustatyti 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo;
   3. 3.3 papunkčiu, kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą patvirtinti administratoriaus ataskaitą;
  2. patvirtinti 2016 m. birželio 22 d. bankroto administratorės UAB „Vantolina“ veiklos ataskaitą.
  3. Panaikinti 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12:
   1. 4.1 papunkčiu, kuriuo nutarta nutraukti teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“;
   2. 4.2 papunkčiu, kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti siūlymui dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo;
   3. 5.1 papunkčiu, kuriuo nutarta pavesti konkurso būdu atrinktai audito įmonei atlikti UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti ar administratoriaus veikloje nėra piktnaudžiavimo savo, kaip bankroto administratoriaus, padėtimi ar bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „SISTENA“ turtą ir pinigus ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai;
   4. 5.2 papunkčiu, kuriuo pavesta kreditorių susirinkimo pirmininkui organizuoti audito įmonės atrinkimo konkursą;
   5. 5.3 papunkčiu, kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti kreditorių siūlymams dėl UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimo;
   6. 6.1 papunkčiu, kuriuo nutarta įpareigoti bankroto administratorių per 30 dienų parengti skaičiavimus dėl pirmos eilės ir antros eilės kreditoriams išmokėtų pinigų sumų, proporcingai išskaičiuojant (atimant) iš jų reikalavimų bankroto administravimui skirtas lėšas, ir teikti šį lėšų paskirstymą tvirtinti kitam kreditorių susirinkimui;
   7. 6.2 papunkčiu, kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti siūlymui.
  4. Solidariai iš UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo metu dalyvavo BUAB „SISTENA“ kreditoriai, turintys 81,03 proc. visų Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintų BUAB „SISTENA“ kreditorių finansinių reikalavimų. Bankroto administratorius nesutinka su protokolo 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 papunkčiais priimtais kreditorių susirinkimo nutarimais, kadangi šie nutarimai pažeidžia administratoriaus bei smulkiųjų BUAB „SISNETA“ kreditorių interesus, apsunkina pareiškėjos bankroto procedūros eigą, sudaro sąlygas nutarimą priėmusiems kreditoriams piktnaudžiauti savo teisėmis, dominuojančia padėtimi, t. y. visi skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti dviejų kreditorių UAB „Sartonic būsto statyba“ ir UAB „Ukmergės statyba“ balsais bei iniciatyva. Teigė, jog minėti du kreditoriai piktnaudžiauja savo teisėmis, siekia vilkinti įmonės bankroto procedūrą; balsuodami prieš bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimą nepateikė jokių objektyvių argumentų, dėl kurių ataskaita negalėtų būti tvirtinama, tik pakartotinai kėlė tuos pačius klausimus, dėl kurių yra pasisakyta įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais: Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi bei Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 9 d. nutartimi pasisakyta dėl teisinių paslaugų sąlygų bei įkainių, taip pat dėl administratoriaus patirtų kuro išlaidų kompensavimo. Nesutinka su kreditorės UAB „Ukmergės statyba“ siūlymu nutraukti sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, nes bankroto procese nebeliko didelių teisinių ginčų ar kitokių klausimų, kuriuos sprendžiant būtų reikalinga teisinių paslaugų teikimas. Papildomai nurodė, jog kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 5 darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo, atmestini, nes šie nutarimai yra analogiški 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo metu priimtam nutarimui, kuris teismo buvo panaikintas. Kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 6 darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų paskirstymo, atsiskaitant su pirmos ir antros eilės kreditoriais, yra nepagrįsti, prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymui (toliau – ĮBĮ), kadangi pirmos eilės kreditorių reikalavimai teisės aktų nustatyta tvarka yra patenkinti visiškai. Taip pat priimtas nutarimas, kuriuo siūloma antros eilės kreditorių, kurių lėšos yra viešos ir sudaro valstybinius biudžetus, tenkinama kreditorių reikalavimų dalis turėtų būti mažinama trečiosios eilės kreditorių sąskaita, prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ir viešajam interesui. Akcentavo, jog kreditorių UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ balsavimas prieš bet kokius bankroto administratoriaus siūlymus yra sąmoningas ir tikslingas bei siejamas ne su tariamu bankroto administratoriaus pasiūlymų nepagrįstumu, todėl kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai yra naikintini.
 3. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Ukmergės statyba“ atsiliepimu prašė skundą atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas bei pripažinti pažymą iš gydymosi įstaigos neviešais duomenimis ir neleisti su ja susipažinti bei kopijuoti.
 4. Nurodė, kad administratoriaus nesutikimas su kreditorių balsų dauguma priimtais nutarimais nesudaro pagrindo tokius nutarimus naikinti ar jų nevykdyti. Šiuo atveju skundžiamo kreditorių susirinkimo metu paaiškėjus, kad buhalterinę apskaito tvarko subrangovas, buvo neaišku, kiek už šias paslaugas mokama. Kreditorių susirinkimo metu bankroto administratorius neišsklaidė kreditoriaus abejonių dėl perkamų paslaugų būtinybės bei ekonomiškumo. Faktas, jog dėl tam tikrų aplinkybių yra pasisakęs teismas, nesudaro pagrindo teigti, kad veiklos ataskaita yra pagrįsta, jeigu kreditorių prašomi duomenys ir informacija apie naujas paaiškėjusias aplinkybes neteikiama. Pasak kreditorės, administratorius, pirkdamas buhalterines paslaugas, elgėsi nesąžiningai; buhalterinės paslaugos perkamos iš UAB „Senoji perkėla“, kuriai vadovauja bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, t. y. bankroto administratorius perka buhalterines paslaugas pats iš savęs ir ši aplinkybė kreditoriui anksčiau nebuvo žinoma. Dėl tokių bankroto administratoriaus veiksmų atsirado būtinybė atlikti bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą. Bankroto administratoriaus argumentas, kad kreditorių susirinkimo nutarimas skirti bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą analogiškas klausimui, kurį jau išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas bei Lietuvos apeliacinis teismas, nepagrįstas, kadangi pakartotinio susirinkimo metu klausimas dėl bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo suformuluotas kitaip ir gali būti svarstomas kreditoriams kilus įtarimų dėl bankroto administratoriaus veiklos sąžiningumo bei ekonomiškumo. Bankroto administratorius nepateikė aiškių duomenų, patvirtinančių būtinybę nenutraukti teisinių paslaugų sutarties. Aplinkybė, kad tarp kreditorių ir bankroto administratoriaus kyla ginčų, nesudaro pagrindo teigti, jog skundžiamas nutarimas nutraukti teisinių paslaugų sutartį yra nepagrįstas. UAB „Ukmergės statyba“ buvo hipotekos kreditorius, todėl tik atsiskaičius su hipotekos kreditoriumi, buvo galima atsiskaityti su kitais kreditoriais. Bankroto administratorius, atsiskaitydamas su hipotekos kreditoriumi, iš išmokėtinų lėšų išskaičiavo administravimo bei turto išlaikymo išlaidas, tačiau teisės aktai to nenumato. Tai, kad kreditorius nesutinka su administratoriaus pasiūlymais nesudaro pagrindo teigti, jog kreditorius siekia vilkinti bankroto procesą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu skundą tenkino iš dalies: panaikino 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 6.1 p.), kuriuo nutarta įpareigoti bankroto administratorių per 30 dienų parengti skaičiavimus dėl pirmos eilės ir antros eilės kreditoriams išmokėtų pinigų sumų, proporcingai išskaičiuojant (atimant) iš jų reikalavimų bankroto administravimui skirtas lėšas, ir teikti šį lėšų paskirstymą tvirtinti kitam kreditorių susirinkimui; panaikino 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 6.2 p.), kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti siūlymui. Kitoje dalyje skundą atmetė. Taip pat atmetė suinteresuoto asmens UAB „Ukmergės statyba“ atstovės advokatės V. G. prašymą dėl pažymos iš gydymosi įstaigos pripažinimo neviešais duomenimis ir neleidimo su ja susipažinti bei kopijuoti.

7Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 3.1 p.) netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, (3.2 p.) nustatyti 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo ir (3.3p.) atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą, bei reikalavimo patvirtinti BUAB „SISNETA“ bankroto administratorės UAB „Vantolina“ 2016 m. birželio 22 d. veiklos ataskaitą

 1. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo nutarimais (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 3.1 p.) buvo nepatvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita ir (3.2 p.) nustatytas 15 dienų terminas bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo bei (3.3 p.) atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą, parodo, jog BUAB „SISNETA“ kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla, vykdant pavedimo sutartį, ir sukuria bankroto administratoriui pareigą įrodyti, kad pavedimo prievolė yra vykdoma ir įvykdyta tinkamai. Teismas konstatavo, kad 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimui nebuvo pateikti išsamūs duomenys dėl patirtų buhalterinės apskaitos ir teisinių paslaugų išlaidų dydžių ir jų reikalingumo, todėl ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai (3.1, 3.2 ir 3.3 p.) yra pagrįsti ir teisėti. Aplinkybė, jog kreditoriai nustatė 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo, patvirtina, kad bankroto administratoriui suteiktas pakankamas terminas ataskaitos trūkumui pašalinti. Teismo vertinimu, tai, jog kreditoriai balsų dauguma priėmė nutarimą kiekvieną mėnesį skirti 231,70 Eur (800,00 Lt) buhalterinės apskaitos vedimui bei administratorius, pirkęs paslaugas kiekvieną mėnesį po 231,70 Eur, neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos, savaime nepanaikina kreditorių teisės reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų išsamius duomenis dėl patirtų buhalterinės apskaitos išlaidų dydžių ir jų reikalingumo už kiekvieną mėnesį. Taip pat tai, kad 2013 m. liepos 9 d. kreditorių komiteto posėdžio metu kreditoriai priėmė nutarimą sudaryti sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ ir kreditoriams buvo pateikta informacija apie sutarties dėl teisinių paslaugų sąlygas, nurodytas teisinių paslaugų valandinis įkainis, jog nuo sutarties sudarymo ji nebuvo keičiama, paslaugų teikimo įkainis nepakito, savaime nepanaikina kreditorių teisės reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų išsamius duomenis dėl patirtų teisinių paslaugų išlaidų dydžių ir jų reikalingumo. Teismas netenkino reikalavimo patvirtinti BUAB „SISNETA“ bankroto administratorės UAB „Vantolina“ 2016 m. birželio 22 d. veiklos ataskaitą, nes joje nėra išsamių duomenų dėl patirtų buhalterinės apskaitos ir teisinių paslaugų išlaidų dydžių ir jų reikalingumo. Pažymėjo, jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai; jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Teismas padarė išvadą, kad 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo nutarimai (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 3.1 p.) netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, (3.2 p.) nustatyti 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo ir (3.3 p.) atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą, yra pagrįsti, teisėti ir užtikrinantys kreditorių teises ir teisėtus interesus, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo tenkinti reikalavimą patvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ 2016 m. birželio 22 d. veiklos ataskaitą.

8Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 4.1 p.) nutraukti teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ ir (4.2 p.) atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti siūlymui dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo

 1. Teismo vertinimu, aplinkybės, kad 2013 m. liepos 9 d. kreditorių komiteto posėdžio metu kreditoriai priėmė nutarimą sudaryti sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“, neatima kreditorių teisės nutraukti teisinių paslaugų sutartį su minėta advokatų profesine bendrija, įvertinant bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto įmonės poreikį teisinėms paslaugoms šioje bankroto proceso stadijoje. Teismas konstatavo, kad kreditorių teisė nutraukti teisinių paslaugų sutartį buvo realizuota tinkamai, balsuojant kreditorių susirinkime, nes įstatymas nenumato galimybės vien tik bankroto administratoriaus pageidavimu tęsti tik jam priimtinų teisinių paslaugų teikimą, kai bankrutavusios įmonės kreditoriai tam nepritaria. Tai, kad pagal Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4710-450/2017 pagal ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ ieškinį atsakovams UAB „Vantolina“, BUAB „Sisneta“ ir UAB „Senoji perkėla“, trečiasis asmuo T. N., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, kuriuo ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais 2013 m. vasario 8 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. SP-B2013/02-08, sudarytą tarp bankroto administratorės UAB „Vantolina“ atstovaujamos BUAB „SISTENA“ ir UAB „Senoji perkėla“, bei 2014 m. vasario 14 d. susitarimą Nr. 2, kuriuo 2013 m. vasario 8 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutartis buvo pakeista, taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Senoji perkėla“ grąžinti į BUAB „SISTENA“ banko sąskaitą 8 341,20 Eur, savaime nereiškia, kad teisinės paslaugos bankrutavusiai įmonei reikalingos; šis ginčas kilęs dėl bankroto proceso metu bankroto administratoriaus sudarytų sandorių ir pats bankroto administratorius pripažįsta, kad teisinės paslaugos reikalingos bankroto administratoriui dėl ginčo tarp dviejų didžiausių kreditorių ir bankroto administratoriaus. Teismas padarė išvadą, kad 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimai (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 4.1 p.) nutraukti teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ ir (4.2 p.) atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti siūlymui dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo yra teisėti ir pagrįsti, atitinkantys kreditorių teises ir teisėtus interesus, nes šiuo metu nėra nagrinėjamos kitos civilinės bylos, kuriose būtų ginčijami UAB „SISNETA“ iki bankroto bylos iškėlimo sudaryti sandoriai. Tai, kad teisinės paslaugos reikalingos bankroto administratoriui dėl bankroto proceso metu sudarytų sandorių, savaime nedaro ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtu ir nepagrįstu. Teismas pažymėjo, jog civilinėje byloje Nr. 2-4710-450/2017 bankroto administratorė UAB „Vantolina“ yra atsakovė, kuri turi teisę sudaryti teisinių paslaugų sutartį ir vesti minėtą bylą su UAB „Vantolina“ pasirinktu advokatu.

9Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 5.1 p.) pavesti konkurso būdu atrinktai audito įmonei atlikti UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, ar UAB „Vantolina“ veikloje nėra piktnaudžiavimo savo, kaip bankroto administratoriaus, padėtimi, ar bankroto administratoriaus racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „Sisneta“ turtą ir pinigus, ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai, (5.2 p.) pavesti kreditorių susirinkimo pirmininkui organizuoti audito įmonės atrinkimo konkursą, bei (5.3 p.) atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti kreditorių siūlymams dėl UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimo

 1. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad kreditoriai nenustatė tvarkos ar kokiu būdu turėtų būti pasirenkama buhalterines paslaugas teikianti įmonė, savaime nereiškia, kad bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „SISNETA“ turtą ir pinigus. Nagrinėjamu atveju yra situacija, kai buhalterinės apskaitos paslaugas administratorius pirko iš UAB „Senoji perkėla“, kurios vadovė nuo 2010 m. vasario 8 d. yra T. N., kuri tuo pačiu metu yra ir BUAB „SISNETA“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, sukėlė pagrįstų abejonių dėl bankroto proceso skaidrumo ir ekonomiškumo, todėl kreditoriai, siekdami nustatyti, ar UAB „Vantolina“ veikloje nėra piktnaudžiavimo kaip bankroto administratoriaus padėtimi, ar administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo pareiškėjos turtą ir pinigus, ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai, pagrįstai bei teisėtai priėmė ginčijamus nutarimus. Tai, kad UAB „Vantolina“ veikla dalyje dėl vykdomo BUAB „SISNETA“ bankroto bus patikrina nepriklausomos audito įmonės, užtikrins bankroto proceso skaidrumą ir operatyvumą, bei įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus, atsižvelgiant į tai, jog administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutavusios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus, vykdant įmonių bankroto procedūras, jam yra suteikti platūs įgaliojimai ir nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas ir ekonomiškumas.

10Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 6.p. ir 6.2 p.).

 1. Teismas sprendė panaikinti skundžiamo 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 dalis 6.1 p.) įpareigoti bankroto administratorių per 30 dienų parengti skaičiavimus dėl pirmos eilės ir antros eilės kreditoriams išmokėtų pinigų sumų, proporcingai išskaičiuojant (atimant) iš jų reikalavimų bankroto administravimui skirtas lėšas, ir teikti šį lėšų paskirstymą tvirtinti kitam kreditorių susirinkimui ir nutarimas (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 dalis 6.2 p.) atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti siūlymui, kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad administravimo išlaidos proporcingai atskaitomos ne nuo įkaito davėjui ir kiekvienos eilės kreditoriams išmokėtinų sumų, o tik nuo įkaito davėjo ir visų kreditorių eilių kreditorių bendrai. Tai reiškia, kad, atskaičius proporcingą bankroto administravimo išlaidų sumą bendrai nuo visų eilių kreditoriams tenkančios sumos, likusi suma kreditoriams kiekvienoje eilėje skirstoma, nebeatskaitant administravimo išlaidų. Teismas konstatavo, jog šiuo metu BUAB „SISNETA“ nebeliko pirmos eilės kreditorių, su kuriais yra atsiskaityta, patenkinus jų kreditorinius reikalavimus visiškai, todėl tokie 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimai (kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 12 6.1 p. ir 6.2 p.) prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 34, 35 straipsnių ir 36 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

11Dėl suinteresuoto asmens atstovės prašymo

 1. Kadangi pažymoje nėra duomenų, kuriuos būtina apsaugoti, teismas atmetė suinteresuoto asmens UAB „Ukmergės statyba“ atstovės advokatės V. G. prašymą dėl pažymos iš gydymosi įstaigos pripažinimo neviešais duomenimis ir neleidimo su ja susipažinti bei kopijuoti.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Teismo vertinimu skundo tenkinamas iš dalies sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad kiekvienam byloje dalyvaujančiam asmeniui paliekamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl bylos vedimo teisme, nes tai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Dėl šių argumentų teismas netenkino pareiškėjos ir suinteresuoto asmens prašymų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė BUAB „SISNETA“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Vantolina“, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjos skundas iš dalies netenkintas ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – skundą tenkinti: 1) panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12. 3.1 p.), kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos; 2) panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 3.2 p.), kuriuo nutarta nustatyti 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo; 3) panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 3.3 p.), kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą; 4) vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktu patvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ veiklos ataskaitą; 5) panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 4.1 p.), kuriuo nutarta nutraukti teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“; panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 4.2 p.), kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti siūlymui dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo; 6) panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 5.1 p.), kuriuo nutarta pavesti konkurso būdu atrinktai audito įmonei atlikti UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimą siekiant nustatyti ar UAB „Vantolina“ veikloje nėra piktnaudžiavimo savo, kaip bankroto administratoriaus, padėtimi ar bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „SISNETA“ turtą ir pinigus ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai; 7) panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 5.2 p.), kuriuo pavesti kreditorių susirinkimo pirmininkui organizuoti audito įmonės atrinkimo konkursą; 8) panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 5.3 p.), kuriuo nutarta atmesti bankroto administratoriaus pasiūlymą nepritarti kreditorių siūlymams dėl UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimo. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjo skundas tenkintas, palikti nepakeistą. Iš suinteresuotų asmenų UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ solidariai priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus:
   1. Dėl Protokolo 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiais priimtų nutarimų nepagrįstumo
  1. Administratoriaus vertinimu, skundžiamojo kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiais priimti nutarimai yra neteisėti, pažeidžia bankroto administratoriaus ir smulkiųjų kreditorių teises; priimti dvejoms didžiausioms kreditorėms piktnaudžiaujant savo teisėmis ir siekiant vilkinti bankroto procedūras, siekiant atkeršyti bankroto administratoriui už šiems kreditoriams nepalankius sprendimus anksčiau bankroto eigoje. Apeliantės vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dalyje dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 3.1., 3.2., 3.3 papunkčiais, neįvertino bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių, ignoravo pareiškėjo nurodytus argumentus bei anksčiau teismų priimtus įsiteisėjusius procesinius sprendimus ir juose išdėstytas išvadas; vadovavosi vien formaliu kreditorių prieštaravimu dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo ir ši prieštaravimą nepagristai suabsoliutino. Paaiškino, jog skunde ir teismo posėdžio metu pareiškėja akcentavo reikšmingą aplinkybę, kad tapatų ginčą tarp šalių išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas bei konstatavo, kad kreditorių UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ prieštaravimai bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimui yra visiškai nepagrįsti. Skundžiamajame sprendime apie ankstesnes bylas nėra net užsiminta, nors šioje byloje iš naujo nagrinėjamos tos pačios aplinkybės, kurios buvo nagrinėjamos susijusioje byloje, nuo šios bylos nagrinėjimo nusišalino bylą pirmosios instancijos teisme pradėjusi nagrinėti teisėja (kadangi ji nagrinėjo minėtą susijusią bylą ir ginčo klausimu jau yra išreiškusi savo poziciją). Mano, jog ankstesnių teisme nagrinėtų ginčų ir jų metų nustatytų prejudicinių faktų visiškas ignoravimas suteikia didžiausiems kreditoriams teisę piktnaudžiauti savo teisėmis priimant sprendimus kreditorių susirinkimuose, paneigia bankroto administratoriaus teisę ginti savo pažeidžiamas teises ir kreditorių interesus teisme bei prieštarauja įsiteisėjusiems Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 3 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartims. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą tvirtinti atskaitą pripažino pagrįstu nesant jokių objektyvių duomenų apie bankroto administratoriaus netinkamą veiklos vykdymą. Pažymi, kad 2014 m. liepos 8 d. kreditorių komiteto posėdžio metu buvo pritarta administratoriaus pasiūlymui patvirtinti bankroto administravimo išlaidas, kurios bus patirtos laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 1 d. iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro: 1) buhalterijos vedimui skirti 800,00 Lt per mėnesį, 2) visas kitas bankroto administravimo išlaidas apmokėti pagal faktą; esant bendrovėje lėšoms, jos išmokamos dalimis vykdomo bankroto proceso eigoje. Atsižvelgiant į tai, kad kreditoriai kiekvieną mėnesį skiria 800,00 Lt buhalterinės apskaitos vedimui, akivaizdu, kad administratorius, pirkęs paslaugas kiekvieną mėnesį po 231,70 Eur neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos. Kadangi kreditoriai nenustatė tvarkos ar kokiu būdu turėtu būti pasirenkama buhalterines pasiansas teikianti įmonė, bankroto administratorė tinkamai ir teisėtai pasirinko buhalterinės apskaitos paslaugas pirkti iš UAB „Senoji perkėla“. Bankroto procedūros metu administratorius nėra gavęs jokių skundų dėl perkamų buhalterinės apskaitos paslaugų kokybės. Pretenzijos pradėtos reikšti po to, kai buvo iškeltas bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo klausimas.
  2. Dėl Protokolo 4.1 ir 4.2 papunkčiais priimtų nutarimų nepagrįstumo
   1. Apeliantės vertinimu, tiek sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo sudarymo su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ teisėtumo klausimą, tiek ir šios sutarties turinio tinkamumo (tariamo paslaugų įkainio nenurodymo sutartyje) klausimą, tiek ir pagal sutartį perkamų teisinių paslaugų kainos tinkamumo ir pagrįstumo klausimą jau yra išnagrinėję Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas bei savo priimtose nutartyse vienareikšmiškai konstatavę, jog sutartis sudaryta teisėtai, ji yra tinkamo turinio, kad teisinės paslaugos teikiamos už tinkamą kainą, nėra per brangios, jog teisinių paslaugų sąnaudos yra atlyginamos iš teisminius ginčus pralaimėjusių šalių. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutindamas kreditorių teisę priimti sprendimus dėl bankrutuojančios bendrovės sandorių tęstinumo, ginčijamu sprendimu nusprendė, jog kreditorių nutarimas nutraukti bankrutuojančios bendrovės sudarytą sandorį dėl teisinių paslaugų teikimo yra teisėtas, tačiau darydamas tokią išvadą teismas prieštarauja pats sau, t. y. pirmosios instancijos teismas nustatė, kad, jog bendrovė šiuo metu dalyvauja dviejų teisminių ginčų nagrinėjime (įskaitant šią bylą), tačiau poreikio bendrovei įsigyti teisines paslaugas nėra. Pažymi, kad visi teisminiai ginčai, kuriuose dalyvauja BUAB „SISNETA“ kilo išimtinai dėl dviejų kreditorių UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ veiksmų ir / ar jų kreditorių susirinkimuose priimamų sprendimų, dėl kurių inicijuojami teisminiai ginčai. Akcentuoja, jog visų šių teisminių ginčų baigtis buvo palanki BUAB „SISNETA“. Pirmosios instancijos teismo samprotavimai, neva vykstančiuose ginčuose iš esmės yra ginamos ne bankrutuojančios bendrovės, o jos administratoriaus interesai, yra nepagrįsti, kadangi bankroto administratorius atstovauja visus bendrovės kreditorius, gina smulkiųjų kreditorių teises nuo dviejų didžiųjų kreditorių piktnaudžiavimo savo teisėmis. Taip pat pirmosios instancijos teismas neįvertino kitų bylai reikšmingų aplinkybių, jog sutartis bankrutuojančiai bendrovei jokių papildomų sąnaudų nesukelia, t. y. sutartyje nėra nustatytas joks mėnesinis ar kitoks mokestis, o išlaidos patiriamos tik tuomet, kai bendrovei yra suteikiamos teisinės paslaugos, o tokios paslaugos suteikiamos tik atveju, kai būtina ginti BUAB „SISNETA“ kreditorių interesus nuo didžiųjų kreditorių piktnaudžiavimo savo dominuojančia padėtimi. Be to pagal dabar galiojančią sutartį administratorių atstovaujantys advokatų profesinės bendrijos advokatai ar advokato padėjėjai teisines paslaugas teikia jau senai, yra išsamiai susipažinę su visa bankrutuojančios bendrovės situacija, kas ne tik supaprastina teisinės pagalbos suteikimą bei leidžia paslaugas suteikti operatyviai, tačiau ir sumažina teisinių paslaugų ir su tuo susijusių išlaidų dydį, nes nėra poreikio nuo pradžių susipažinti su bylos medžiaga ir ginčo esme.
   2. Dėl Protokolo 5.1,5.2 ir 5.3 papunkčiais priimtų nutarimų nepagrįstumo
    1. Apeliantė nesutinka su šia skundžiamo sprendimo dalimi, kuria teismas atmetė skundo dalį dėl aptariamų kreditorių susirinkimo nutarimų, motyvuodamas tuo, jog kreditoriams kilo abejonių dėl bankrutuojančios bendrovės lėšų panaudojimo, todėl kreditoriai neva priėmė teisėtus sprendimus. Iš priimto nutarimo turinio bei kreditorių pateiktų argumentų matyti, kad nutarimas pavesti konkurso būdu atrinktai audito įmonei atlikti UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimą siekiant nustatyti, ar jos veikloje nėra piktnaudžiavimo, kaip bankroto administratoriaus, padėtimi, ar bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „SISNETA“ turtą ir pinigus, ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai, yra betarpiškai susijęs su nutarimu, kuriuo atsisakyta patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą. Abu nutarimus kreditorė UAB „Ukmergės statyba“ motyvuoja tais pačiais argumentais, kurie yra paneigti įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Dėl šios priežasties skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai (dėl patikrinimo atlikimo, dėl pavedimo organizuoti konkursą patikrinimą atliekančiam auditoriui atrinkti) yra pripažintini nepagrįstais. Pažymi, jog panašaus pobūdžio kreditorių susirinkimo nutarimas jau buvo priimtas ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo, kuris buvo panaikintas teismine tvarka. Apeliantė abejoja, ar kreditoriai turi teisę priimti nutarimus dėl bankroto administratoriaus veiklos patikrinimų atlikimo, kai pagal galiojančius teisės aktus planinius ir neplaninius bankrutuojančias bendroves administruojančių administratorių patikrinimus atlieka atitinkamus įgalinimus turinti valstybinė institucija.
   3. Dėl kitų argumentų
    1. Kreditorių susirinkime buvo svarstomi klausimai dėl bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo (3 darbotvarkės klausimas) ir dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo (4 darbotvarkės klausimas), dėl bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo (5 darbotvarkės klausimas), dėl administravimo išlaidų atsiskaitant su pirmosios ir antrosios eilės kreditoriais paskirstymo (6 darbotvarkės klausimas), dėl administratorius įpareigojimo pateikti pažymą (7 darbotvarkės klausimas). Dviejų didžiųjų kreditorių ir smulkiųjų kreditorių bei bankroto administratoriaus nuomonės išsiskyrė nagrinėjant iš esmės visu kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimus, visi kreditorių susirinkimo nutarimai priimti dviejų kreditorių UAB „Sartonic būsto statyba“ (55,76 proc. visų balsų) ir UAB „Ukmergės statyba“ (9,3 proc. visų balsų) balsais ir iniciatyva. Apeliantės teigiu kreditorių susirinkimo skundžiami darbotvarkės 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 papunkčiais priimti nutarimai pažeidžia administratoriaus bei smulkiųjų apeliantės interesus, apsunkina įmonės bankroto procedūrų eigą, sudaro sąlygas nutarimą priėmusiems kreditoriams piktnaudžiausi savo teisėmis, dominuojančia padėtimi. Priimdamos ginčijamus nutarimus didžiausios kreditorės visiškai neatsižvelgiant į kitų kreditorių ir bankroto administratoriaus nuomones bei pateiktus paaiškinimus, ignoruoja teismų priimtus sprendimus.
  3. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašo skundą tenkinti.
  4. Nurodo, jog dviejų kreditorių UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ veiksmai neužtikrina sklandžios BUAB „SISNETA“ bankroto proceso eigos ir pažeidžia kitų kreditorių interesus; šios kreditorės nuolat siūlo spręsti tuos pačius klausimus, kurie buvo išspręsti ir dėl jų priimti teismo procesiniai sprendimai; trukdo bankroto administratoriui vykdyti bankroto procedūrą ir dėl jų veiksmų kreditoriai patiria papildomas išlaidas, nes tenka pirkti teisines paslaugas.
  5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Ukmergės statyba“ prašo skundą atmesti, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  6. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
    1. Dėl Protokolo 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiais priimtų nutarimų
     1. Mano, kad pagrįstai palikti galioti kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti darbotvarkės 3.2 3.3 papunkčiais. Teismas teisingai nustatė, jog ĮBI kreditoriams suteikia teisę, bet ne pareigą tvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą; teisinis reglamentavimas negalėtų kreditorių įpareigoti besąlygiškai pritarti visiems bankroto administratoriaus veiksmams ir jų nekvestionuoti, nes tokiu būdu būtų pažeidžiami pamatiniai teisės principai ir nebūtų išlaikoma skirtingų interesų pusiausvyra. Kreditorių susirinkimas turi teisę kontroliuoti kaip vyksta bankroto procesas, jam suteikta diskrecijos teisė tvirtinti arba netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą; kreditoriai turi teisę reikalauti pateikti informaciją ar papildomus duomenis ir bankroto administratorius tam neturėtų prieštarauti, tuo labiau, kai jis deklaruoja, kad veiklą vykdo sąžiningai bei teisėtai. Atkreipia dėmėsi ir į tai, kad civilinėje byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog kreditorių susirinkimas pagrįstai galėjo suabejoti bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos aiškumu ir pagrįstumu. Dėl šios priežasties kilo poreikis kreditoriams spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo, pasitelkiant nepriklausomą audito įmonę. Pavyzdžiui, suinteresuotas asmuo civilinės bylos nagrinėjimo metu pateikė duomenis, kad buhalterines paslaugas bankroto administratorius perka iš juridinio asmens, kuriam pats vadovauja. Tokia sutartis, suinteresuoto asmens įsitikinimu, sudaryta tarp nesąžiningų šalių (CK 6.67 str. 7 d.). Pažymi ir tai, jog kreditoriams nebuvo pateikti duomenys kiek ir kokių buhalterinių paslaugų likviduojamai įmonei buvo suteikia. Vien tik aplinkybė, kad kreditoriai pritaria administravimo išlaidų apmokėjimui pagal faktą ar patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, nustatydami kiek maksimaliai lėšų galima skirti vienoms ar kitoms išlaidoms, neatleidžia bankroto administratoriaus nuo pareigos įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimti atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Be to aplinkybė, jog kreditorių komitetas patvirtino bankroto administravimo sąmatą bei nustatė buhalterinėms paslaugoms skirtiną sumą, o administratorius veiklos ataskaitoje nurodo, kad nustatytos sumos neviršijo, taip pat nepatvirtina būtinybės pirkti buhalterinės apskaitos paslaugas ar kitokias paslaugas. Sąskaitų faktūrų už buhalterines paslaugas ar kitas paslaugas priėmimas ir apmokėjimas nepatvirtina, kad tokios paslaugos reikalingos bei buvo realiai suteiktos. UAB „SISNETA“ yra likviduojama, todėl abejotina ar likviduojamai įmonei apskritai reikalingos buhalterinės paslaugos ir kitokios paslaugos. Taigi, kreditoriai siekia išsklaidyti bet kokias abejones dėl patirtų administravimo išlaidų.
   1. Dėl Protokolo 4.1, 4.2 papunkčiais priimtų nutarimų
    1. Teismas teisingai pažymėjo, kad kreditoriai teisę nutraukti sudarytas paslaugų sutartis įgyvendino tinkamai (ĮBĮ 23 str.). Nėra duomenų apie paslaugų pirkimo poreikį, o tokių duomenų nesant, negali būti laikoma, kad tam tikro pobūdžiu paslaugos yra reikalingos. Vien aplinkybė, jog dėl tam tikros sutarties sudarymo buvo nutaręs kreditorių komitetas, nesudaro pagrindo sutarties nenutraukti. Civilines teisės normos įtvirtina prievolių pabaigos galimybę. Taigi, pasikeitus faktinei situacijai, visais atvejais kreditoriai turi teisę iš naujo spręsti dėl vienų ar kitų paslaugų poreikio ir sudarytų sutarčių nutraukimo, kai tokio poreikio nebelieka.
   2. Dėl Protokolo 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiais priimtų nutarimų
    1. Kreditoriai gali reikalauti bankroto administratoriaus pateikti papildomus duomenis ir dokumentus pagrindžiančius jo sudarytus sandorius ir pan. bei tokiu būdu įrodyti, kad jis savo veikloje laikosi racionalumo, ekonomiškumo ir kitų principų, nepiktnaudžiauja savo padėtimi. Byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad kreditoriai pagristai suabejojo bankroto administratoriaus veiklos racionalumu, ekonomiškumu. Apeliaciniame skunde neįrodinėjama, kad kreditorių išsakytos abejonės yra nepagristos. Pagrindiniai bankroto administratoriaus argumentai yra civilinėje byloje, kurioje buvo kilęs ginčas dėl 2016 m. liepos 7 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų, nagrinėti argumentai.
   3. Dėl bankroto administratoriaus sąžiningumo
    1. Kreditorius ir bankroto administratorių sieja tam tikras teisinis santykis, t. y. reali kreditorių galimybė ginti savo interesus bei bankroto administratoriaus pareiga laikytis teisės aktų reikalavimų, taip pat sąžiningo, teisingo ir protingo elgesio reikalavimų (IBĮ 11 str. 13 d. 2 p.), užtikrinti visų kreditorių interesų gynybą (IBĮ 11 str. 5 d. 14 p.). Bankroto administratoriaus sąžiningumas yra aktualus viso bankroto proceso laikotarpiu, jo veikla neturi keiti jokių abejonių, jis turi pareigą atsiskaityti už vykdomus bankroto procedūros veiksmus.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Dėl bylos ribų

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.
 2. Apeliacijos objektas – Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo dalies, kuria atmestas skundas dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 3.1–3.3, 4.1–4.2 ir 5.1–5.3 papunkčiais bei nepatvirtinta bankroto administratorės UAB „Vantolina“ veiklos ataskaita, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

17Dėl faktinių aplinkybių

 1. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi atsakovei UAB ,,SISNETA“ iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Vantolina“. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtinta BUAB „Vantolina“ 3 300 Lt (neįskaitant mokesčių) dydžio bankroto administravimo išlaidų sąmata, išskiriant, kad neužtenkant šių lėšų administratorius gali papildomai, esant poreikiui, panaudoti daugiau lėšų, skirtų komunalinių paslaugų už patalpas ir antstolio paslaugų apmokėjimui. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtintas BUAB „SISNETA“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2013 m. rugpjūčio 6 d., 2013 m. rugsėjo 26 d., 2013 m. spalio 24 d., 2013 m. lapkričio 6 d., 2013 m. gruodžio 17 d., 2014 m. kovo 13 d., 2014 m. liepos 7 d., 2014 m. liepos 8 d., 2015 m. birželio 30 d., 2015 m. spalio 13 d., 2016 m. rugpjūčio 8 d., 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartimis patikslintas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi UAB „SISNETA“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, 2016 m. birželio 27 d. nutartimi pratęstas likvidavimo terminas iki 2017 m. birželio 1d.

18Dėl 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos

 1. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.).
 2. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.
 3. 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo kreditorių registro sąraše užregistruoti aštuoni kreditoriai: 1) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 2) VĮ Turto bankas, 3) UAB „Sartonic būsto statyba“, 4) UAB „Telenoja“, 5) Euler Hermes Towaržystwo Unezpieczen S.A., atstovaujama UAB „Skolų valdymo partneriai“, 6) UAB „Ginestra“, 7) UAB „DS Solutions“, 8) UAB „Ukmergės statyba“. 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 12 duomenimis, susirinkime dalyvavo ir balsavo raštu kreditoriai, kurių teismo patvirtintu finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 417 331,70 Eur (81,03 proc.). Dėl darbotvarkės 3.1 papunkčiu priimto nutarimo balsavo „už“ 62,69 proc. (kreditorės UAB Ukmergės statyba” bei UAB „Sartonic būsto statyba“), „prieš“ 17,75 proc.; dėl darbotvarkės 3.2 papunkčiu priimto nutarimo balsavo „už“ 62,69 proc. (kreditorės UAB Ukmergės statyba” bei UAB „Sartonic būsto statyba“), „prieš“ 17,75 proc. Dėl 4.1 papunkčiu priimto nutartimo balsavo „už“ 62,69 proc. (kreditorės UAB Ukmergės statyba” bei UAB „Sartonic būsto statyba”), „prieš“ 17,75 proc.);dėl darbotvarkės 4.2 papunkčiu priimto nutarimo balsavo „už“ 18,34 proc., „prieš“ – 62,69 proc. (kreditorės UAB „Ukmergės statyba“ bei UAB „Sartonic būsto statyba“). Dėl darbotvarkės 5.1 priimto nutarimo balsavo „už“ 62,69 proc. (UAB „Ukmergės statyba” bei UAB „Sartonic būsto statyba“), „prieš“ 17,75 proc.); dėl darbotvarkės 5.2. papunkčiu priimto nutarimo balsavo „už“ 62,69 proc. (kreditorės UAB „Ukmergės statyba“ bei UAB „Sartonic būsto statyba“), „prieš“ – 17,75 proc.; dėl darbotvarkės 5.3 papunkčiu priimto nutarimo balsavo „už“ 18,34 proc., „prieš” – 62,69 proc. (kreditorės UAB „Ukmergės statyba“ bei UAB „Sartonic būsto statyba“). Teisėjų kolegijos vertinimu, vien ta aplinkybė, kad ginčijami nutarimai buvo priimti didžiausių kreditorių balsų dauguma (du dominuojantys kreditoriai nulėmė nutarimų priėmimą, kai kiti kreditoriai nepritarė priimamiems nutarimams) paprastai nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme kaip teisėtas nutarimo priėmimas įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Tačiau pažymėtina ir tai, kad nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą pirmenybė teikiama kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta kreditorių teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamus kreditorių nutarimus nebuvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinis teismas procedūrinių pažeidimų nenustatė, todėl toliau spręstinas klausimas skundžiamųjų kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 3, 4 ir 5 darbotvarkės klausimais, materialinių aspektų (turinio) teisėtumo / neteisėtumo.

19Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiais priimtų nutarimų

 1. Nustatyta, jog 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo metu 3 darbotvarkės klausimu buvo svarstomas bankroto administratoriaus 2016 m. birželio 22 d. veiklos ataskaitos tvirtinimas: 3.1 papunkčiu kreditorė UAB „Ukmergės statyba“ siūlė netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos; priimtas nutarimas (3.1 p.) – netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos; 3.2 papunkčiu kreditorė UAB „Ukmergės statyba“ siūlė nustatyti 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo; priimtas nutarimas (3.2 p.) – nustatyti 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo; 3.3 papunkčiu bankroto administratorius siūlė, vadovaujantis bankroto administratoriaus 2017 m. vasario 27 d. papildoma informacija, patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą; priimtas nutarimas (3.3 p.) – pasiūlymo netvirtinti.
 2. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimui nebuvo pateikti išsamūs duomenys dėl patirtų buhalterinės apskaitos ir teisinių paslaugų išlaidų dydžių ir jų reikalingumo, todėl ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiais yra pagrįsti ir teisėti. Tai, kad kreditoriai nustatė 15 dienų terminą bankroto administratoriui pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti kreditorių susirinkimui ataskaitą svarstyti iš naujo, patvirtina, kad bankroto administratoriui suteiktas pakankamas terminas ataskaitos trūkumui pašalinti. Taip pat teismas netenkino reikalavimo patvirtinti BUAB „SISNETA“ bankroto administratorės UAB „Vantolina“ 2016 m. birželio 22 d. veiklos ataskaitą, nes joje nėra išsamių duomenų dėl patirtų buhalterinės apskaitos ir teisinių paslaugų išlaidų dydžių ir jų reikalingumo. Apeliaciniu skundu BUAB „SISNETA“ bankroto administratorius prašo panaikinti 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus darbotvarkės 3.1, 3.2 p. ir 3.3 papunkčiais ir vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktu patvirtinti bankroto administratorės UAB „Vantolina“ veiklos ataskaitą. Apeliantės teigimu, tapatų ginčą jau išnagrinėjo teismai, kurie konstatavo, jog kreditorių UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Sartonic būsto statyba“ prieštaravimai bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimui yra visiškai nepagrįsti.
 3. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas atskleidžia ataskaitos reikšmę ir turinį – tai yra informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija.
 4. Kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Jeigu teismas nurodo administratoriui pašalinti ataskaitos trūkumus, bet administratorius per teismo nustatytą protingą terminą jų nepašalina ir (ar) teismas nepatvirtina jam pakartotinai pateiktos ataskaitos, teismas priima motyvuotą nutartį atstatydinti administratorių ir šio įstatymo nustatyta tvarka paskirti kitą administratorių (ĮBĮ 23 str. 4 p.).
 5. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Formalus bankroto administratoriaus atskaitos netvirtinimas prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams bei užkirstų kelią operatyviai ir mažiausiomis sąnaudomis vykdyti tolesnes bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-167-823/2016).
 6. Nustatyta, kad 2016 m. birželio 30 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimas dėl kvorumo nebuvimo neįvyko, todėl buvo sušauktas 2016 m. liepos 7 d. pakartotinis kreditorių susirinkimas (pagal ankstesnio (2016-06-30) susirinkimo darbotvarkę), kurio metu 3 darbotvarkės „Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas“ klausimu buvo priimti nutarimai, kuriais atsisakyta patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5333-467/2016 BUAB „SISNETA“ bankroto administratoriaus susirinkimo nutarimus: 1) kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, 2) kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos ir pavesti UAB „Ukmergės statyba“ įgaliotam asmeniui R. J. patikrinti bankroto administratoriaus veiklą, ar joje nėra piktnaudžiavimo savo, kaip bankroto administratoriaus, padėtimi, ar bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo bankrutavusios įmonės turtą ir pinigus, ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai, 3) kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus pateikto administravimo skundą tenkino iš dalies ir panaikino 2016 m. liepos 7 d. pakartotinio kreditorių išlaidų paskirstymo tvarkos pasiūlymo, 4) kuriuo nutarta nepritarti bankroto administratoriaus siūlytai administravimo išlaidų paskirstymo tvarkai, atsiskaitant su hipotekos kreditore UAB „Ukmergės statyba“, kreditore UAB „Ukmergės statyba“ pervesti visą hipoteka užtikrintą pinigų sumą, Lietuvos apeliacinis teismas, 2017 m. sausio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-265-407/2017 Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartį paliko nepakeistą.
 7. 2013 m. liepos 9 d. BUAB „SISNETA“ kreditoriai priėmė nutarimą sudaryti sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“. Kreditoriams buvo pateikta informacija apie sutarties sąlygas, nurodytas teisinių paslaugų valandinis įkainis. Teisinės paslaugos buvo teikiamos. 2014 m. liepos 8 d. kreditorių susirinkimo metu kreditoriai balsų dauguma priėmė nutarimą kiekvieną mėnesį skirti 231,70 Eur (800,00 Lt) buhalterinės apskaitos vedimui ir administratorius, pirkęs paslaugas kiekvieną mėnesį po 231,70 Eur, neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos. Taigo, remiantis kreditorių priimtu nutarimu, administravimo išlaidos apmokamos pagal faktą ir nėra įskaitomos į administratoriaus atlyginimą. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 3 d. įsiteisėjusioje nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-5333-467/2016 pasisakyta dėl buhalterinės apskaitos pirkimo iš UAB „Senoji perkėla“ pirkimo laikotarpiu 2015-03-01–2016-05-31 pagrįstumo ir teisėtumo, taip pat dėl advokatų kontoros „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ pagrįstai ir teisėtai teikiamų teisinių paslaugų BUAB „SISNETA“, siekiant nuginčyti kreditoriams UAB „Sartonic būsto statyba“ neteisėtai sudarytus sandorius, taip pat nagrinėjant ginčą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Taip pat Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 3 d. Nutartyje konstatavo, kad LUAB „Sisneta“ kreditoriai 2014 m. liepos 8 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu jau buvo pritarę kiekvieną mėnesį skirti 800,00 Lt (231,70 Eur) buhalterinės apskaitos vedimui, todėl administratorius, pirkęs paslaugas kiekvieną mėnesį po 231,70 Eur, neviršijo kreditorių patvirtintos administravimo sąmatos.
 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-265-407/2017 nustatė, jog 2014 m. liepos 8 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių komiteto posėdžio metu buvo pritarta administratorės pasiūlymui bankroto administravimo išlaidas, kurios bus patirtos laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 1 d. iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro apmokėti taip: 1) buhalterinės apskaitos vedimui skirti 800,00 Lt per mėnesį; 2) visas kitas išlaidas apmokėti pagal faktą bei konstatavo, jog administratorius turėjo teisę padengti patirtas išlaidas (darbuotojų patirtas kuro sąnaudas) pagal faktą, kurias patvirtinti pateikė kvitus, stovėjimo bilietus.
 9. Taigi, įsiteisėjusios Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 3 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartys turi res judicata galią, t. y. jose išspręsti ginčo klausimai dėl kreditorių nutarimais patvirtintų: 1) buhalterinės apskaitos vedimui skirtų kiekvieną mėnesį po 800,00 Lt (231,70 Eur) išlaidų ir kitų administravimo išlaidų apmokėjimo pagal faktą; 2) dėl UAB „Senoji perkėla“ buhalterines paslaugų teikimo laikotarpiu nuo 2015-03-01 iki 2016-05-31 bei sumokėjimo 3 475,50 Eur; 3) dėl advokatų kontoros „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ teisėtai teikiamų teisinių paslaugų civilinėse bylose dėl UAB „Sartonic būsto statyba“ sandorių ir nagrinėjant ginčą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu); 4) dėl kuro sąnaudų, patiriamų pagal faktą (pateikiant įrodymus (kvitus)apie kuro išlaidas yra išspręsti galutinai ir dėl jų nauja byla negalima (CPK 279 str. 4 d.).
 10. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1167-640/2015 BUAB „SISNETA“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1541-330/2015 Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. kovo 2 d. nutartimi byloje Nr. 3P-420/2016 atsisakė priimti kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarties peržiūrėjimo. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-1170-467/2014 tenkino ieškovės BUAB „SISNETA“ ieškinį atsakovei UAB „Sartonic būsto statyba“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Sisneta“ bankroto byloje, tretieji asmenys: AB Šiaulių bankas, notarė R. J., UAB „RB Baltic“. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1562/2014 Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi byloje Nr. 3P-2350/2014 atsisakė priimti kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties peržiūrėjimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2734-450/2018 pagal ieškovės UAB „Ukmergės statyba“ ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo atsakovams UAB „Vantolina“, BUAB „Sisneta“ ir UAB „Senoji perkėla“, trečiasis asmuo T. N., kuriuo ieškovė prašo pripažinti negaliojančiais 2013 m. vasario 8 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutartį Nr. SP-B2013/02-08, sudarytą tarp bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ atstovaujamos BUAB „SISNETA“ ir UAB „Senoji perkėla“, bei 2014 m. vasario 14 d. susitarimą Nr. 2, kuriuo 2013 m. vasario 8 d. buhalterinių paslaugų teikimo sutartis buvo pakeista, taikyti restituciją – įpareigoti UAB „Senoji perkėla“ grąžinti į BUAB „SISNETA“ banko sąskaitą 8 341,20 Eur.
 11. Teisėjų kolegija atsižvelgusi į tai, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiamas klausimas dėl 2016 m. birželio 22 d. bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, sprendžia, jog kreditoriams neturi būti neužkirstas kelias reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų duomenis: 1) dėl kiekvieną mėnesį 231,70 Eur (800,00 Lt) skirtų išlaidų buhalterinės apskaitos vedimui panaudojimo vėlesniais laikotarpiais, t. y. pagrįsti kas mėnesį sudarančias po 231,70 Eur išlaidas nuo 2016 m. birželio 1 d.; 2) pateiktų įrodymus apie patirtas kuro išlaidas (pagal faktą). Taip pat atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, jog dalyje bylų, kuriose BUAB „SISNETA“ atstovavo advokatų kontora „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“, jau yra išnagrinėtos (neliko poreikio teikti paslaugas), o civilinėje byloje Nr. 2-2734-450/2018 sprendžiamas klausimas dėl buhalterinių paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų tarp bankroto administratorės UAB „Vantolina“, atstovaujamos BUAB „SISNETA“, ir UAB „Senoji perkėla“ teistumo, kreditoriai turi teisę žinoti bei gauti įrodymus, patvirtinančius advokatų kontoros „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ minėtose išnagrinėtose civilinėse bylose bei nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-2734-450/2018 BUAB „SISNETA“ turėtas / esamas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su minėtos advokatų kontoros suteikta teisine pagalba. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinio skundo dalis dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 3.1, 3.2, 3.3 papunkčiais panaikinimo ir bankroto administratorės UAB „Vantolina“ veiklos ataskaitos patvirtinimo atmestina.

20Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 4.1, 4.2 papunkčiais priimtų nutarimų

 1. Skundžiamojo kreditorių susirinkimo 4 darbotvarkės klausimu svarstyta dėl teisinių paslaugų sutarties su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai” nutraukimo: 4.1 papunkčiu kreditorė UAB „Ukmergės statyba“ siūlė nutraukti teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“; priimtas nutarimas (4.1 p.) – nutraukti teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“; 4.2 p. bankroto administratorius siūlė netvirtinti kreditorės UAB „Ukmergės statyba” pasiūlymo nutraukti teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“; priimtas nutarimas (4.2 p.) – pasiūlymo netvirtinti.
 2. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-2734-450/2018 teisinės paslaugos nereikalingos BUAB „SISNETA“, nes ginčas kilęs dėl bankroto proceso metu bankroto administratoriaus sudarytų sandorių. Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, neva vykstančiuose ginčuose iš esmės yra ginamos ne BUAB „SISNETA“, o jos administratoriaus interesai. Taip pat pirmosios instancijos teismas neįvertino bylai reikšmingų aplinkybių, jog sutartis bankrutuojančiai bendrovei jokių papildomų sąnaudų nesukelia, t. y. sutartyje nėra nustatytas joks mėnesinis ar kitoks mokestis, o išlaidos patiriamos tik tuomet, kai bendrovei yra suteikiamos teisinės paslaugos, o tokios paslaugos suteikiamos tik atveju, kai būtina ginti BUAB „SISNETA“ kreditorių interesus nuo didžiųjų kreditorių piktnaudžiavimo savo dominuojančia padėtimi. Be to pagal dabar galiojančią sutartį administratorių atstovaujantys advokatų profesinės bendrijos advokatai ar advokato padėjėjai teisines paslaugas teikia jau senai, todėl yra išsamiai susipažinę su visa BUAB „SISNETA“ situacija ir paslaugas gali suteikti operatyviai ir ekonomiškai, nes nėra poreikio nuo pradžių susipažinti su bylos medžiaga ir ginčo esme.
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, kreditoriai turi teisę spręsti dėl advokatų profesinės bendrijos „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ paslaugų poreikio, kai toks poreikis yra bei nutraukimo, kai tokio poreikio nebelieka. Šiuo atveju Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-2734-450/2018 priimtas procesinis sprendimas turės įtakos ne BUAB „SISNETA“, o bankroto administratorės UAB „Vantolina“ teisėms ir pareigoms, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino BUAB „SISNETA“ 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 4.1 ir 4.2 papunkčiais teisėtais. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinio skundo dalis dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 4.1, ir 4.2 papunkčiais, panaikinimo atmestina.

21Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 5.1,5.2 ir 5.3 papunkčiais priimtų nutarimų

 1. Ginčijamo kreditorių susirinkimo 5 darbotvarkės klausimu svarstytas bankroto administratorės UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimas: 5.1. papunkčiu UAB „Ukmergės statyba“ siūlė pavesti konkurso būdu atrinktai audito įmonei atlikti UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, ar UAB „Vantolina“ veikloje nėra piktnaudžiavimo savo, kaip bankroto administratoriaus, padėtimi, ar bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „SISTENA” turtą ir pinigus, ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai; priimtas nutarimas (5.1 p.) – pavesti konkurso būdu atrinktai audito įmonei atlikti UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, ar UAB „Vantolina“ veikloje nėra piktnaudžiavimo, kaip bankroto administratoriaus, padėtimi, ar bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „SISTENA“ turtą ir pinigus, ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai; 5.2. papunkčiu UAB „Ukmergės statyba“ siūlė pavesti kreditorių susirinkimo pirmininkui organizuoti audito įmonės atrinkimo konkursą; priimtas nutarimas (5.2 p.) – pavesti kreditorių susirinkimo pirmininkui organizuoti audito įmonės atrinkimo konkursą; 5.3 papunkčiu bankroto administratorius siūlė nepritarti kreditorės UAB „Ukmergės statyba“ pasiūlymams, pateiktiems 5.1. ir 5.2. papunkčiais; priimtas nutarimas (5.3 p.) – pasiūlymo netvirtinti.
 2. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad panašaus pobūdžio kreditorių susirinkimo nutarimas jau buvo priimtas ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo, kuris buvo panaikintas teismine tvarka. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5333-467/2016 buvo sprendžiamas klausimas dėl 2016 m. liepos 7 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės 3.2 papunkčiu, kuriuo buvo nutarta pavesti kreditorės UAB „Ukmergės statyba“ įgaliotam asmeniui R. J. patikrinti bankroto administratoriaus veiklą: ar joje nėra piktnaudžiavimo kaip bankroto administratoriaus padėtimi ar bankroto administratorius racionaliai ir ekonomiškai naudojo BUAB „SISTENA“ turtą ir pinigus ar nebuvo pažeidžiami kreditorių susirinkimų sprendimai. Teismas sprendė, jog 2016 m. liepos 7 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas darbotvarkės 3.2 papunkčiu nebuvo įtrauktas į 2016 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę, todėl šį skundžiamą nutarimą panaikinto dėl procedūrinio jo priėmimo pažeidimo.
 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nepriklausomos audito įmonės patikrinimas aplinkybių dėl bankroto administratorės UAB „Vantolina“ pirktų buhalterinės apskaitos paslaugų iš UAB „Senoji perkėla“, kurios vadovė nuo 2010 m. vasario 8 d. yra T. N., tuo pačiu metu esanti ir UAB „Vantolina“ įgaliotas asmuo, užtikrins BUAB „SISNETA“ bankroto procedūros skaidrumą, sklandumą ir ekonomiškumą.
 4. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį, bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ numatytas funkcijas, gina bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 9 p., 14 p.). Taigi, administratorius bankroto procese turi ypatingą teisinę padėtį ir nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir bankrutavusios įmonės interesų apgynimas. Nagrinėjamu atveju kreditoriai kvestionuoja bankroto administratoriaus veiklą, susijusią su pirktomis buhalterinės apskaitos paslaugomis bei jų dydžiais iš UAB „Senoji perkėla“. Teisėjų kolegijos vertinimu, užkirtus kreditoriams galimybę išsklaidyti abejones, ar bankrutuojančios įmonės turtą ir lėšas bankroto administratorius naudoja ekonomiškai ir racionaliai, bus užtikrintas viešasis interesas, kadangi, kaip minėta, bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas visų kreditorių reikalavimams tenkinti, kuo daugiau tokio turto sukaupiama, tuo didesne apimtimi patenkinami kreditorių reikalavimai. Šiuo atveju kreditoriai pasinaudojo savo diskrecijos (lot. k. discretio) teise – klausimą dėl bankroto administratorės UAB „Vantolina“ veiklos patikrinimo sprendė pavesti nepriklausomai audito įmonei, t. y. organizavus audito įmonės atrinkimo konkursą, gauti nešališkas nepriklausomo auditoriaus išvadas. Todėl skundžiamosios nutarties dalis, kuria atmestas skundas dalyje dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiais panaikinimo, yra pagrįsta ir teisėta.

22Dėl bylos procesinės baigties

 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 2. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apeliacinio skundo argumentą, juolab kad teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Bylos esmė
 1. Pareiškėja... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 28 d.... 7. Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių... 8. Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių... 9. Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių... 10. Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių... 11. Dėl suinteresuoto asmens atstovės prašymo
    12. Dėl bylinėjimosi išlaidų
    1. Teismo vertinimu... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14.
     1. Apeliaciniu skundu atsakovė BUAB „SISNETA“,... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Dėl bylos ribų
      1. Lietuvos Respublikos civilinio... 17. Dėl faktinių aplinkybių
       1. Vilniaus apygardos... 18. Dėl 2017 m. kovo 29 d. BUAB „SISNETA“ kreditorių susirinkimo sušaukimo,... 19. Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3.1, 3.2 ir 3.3... 20. Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 4.1, 4.2... 21. Dėl 2017 m. kovo 29 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės 5.1,5.2 ir 5.3... 22. Dėl bylos procesinės baigties
        1. Pirmosios... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi... 24. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti...