Byla e2-3175-750/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Dalia Zimantienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui S. N. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S. N. 173,77 Eur negrąžintos paskolos, 248,43 Eur palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, kuri turi reikalavimo teisę į su atsakovu S. N. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9796370001 bei jos pagrindu atsiradusią 422,20 Eur sumos dydžio skolą. 2016-05-10 raštu pradinė kreditorė informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-10-23 „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuje tarp pradinio kreditoriaus, valdančio sistemą Vivus.lt ir atsakovo S. N. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 115,85 Eur. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pirmą įmoką atlikti praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos. Paskolos sutarties terminas – 6 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-06-23. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2014-10-29 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur kredito sumai ir sutrumpino viso kredito grąžinimo terminą iki 2 mėnesių. Iš viso pradinis kreditorius paskolino atsakovui 173,77 Eur. Galutinė kredito grąžinimo data – 2015-02-23. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2015-03-16 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai pervedė atsakovui 173,77 Eur. Deja, atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko.

5Ieškovė nurodo, jog paskaičiuotos palūkanos, kurias atsakovas turi sumokėti, susideda iš dviejų sumų:

61. Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 9,37 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-12-23 iki 2015-03-16 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 109,04 %);

72. Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 239,06 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-03-17 iki 2015-08-27 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 183,90 %). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra apskaičiuota remiantis vartojimo kredito suteikimo momentu galiojusios LR Vartojimo kredito įstatymo redakcijos (Įsigalioja 2012-01-01 Nr. XI-1684, Žin., 2011, Nr. 1-1) 21 straipsniu, kuris numato, kad bendra vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu turi būti ne didesnė kaip 200 proc. Taigi reikalaujama palūkanų suma yra viso 248,43 Eur.

8Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

9Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka neprašė, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 441 str.).

10Teismas konstatuoja:

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“, vadovaudamasi CK 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, kuri turi reikalavimo teisę į su atsakovu S. N. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9796370001 bei jos pagrindu atsiradusią skolą. 2016-05-10 raštu pradinė kreditorė informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-10-23 „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuje tarp pradinio kreditoriaus, valdančio sistemą Vivus.lt ir atsakovo S. N. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 115,85 Eur. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pirmą įmoką atlikti praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos. Paskolos sutarties terminas – 6 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-06-23. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2014-10-29 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur kredito sumai ir sutrumpino viso kredito grąžinimo terminą iki 2 mėnesių. Iš viso pradinis kreditorius paskolino atsakovui 173,77 Eur. Galutinė kredito grąžinimo data – 2015-02-23.

13Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs savo įsipareigojimus byloje nepateikta.

14Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas 2017-05-04 rašytiniu pranešimu. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio7 dalies nuostatas. Kadangi pagal 2016-10-25 reikalavimo perleidimo sutartį pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimą perleido Risk Management OÜ, kuri 2017-02-23 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas, bei į tai, kad atsakovas nesumokėjo įsipareigojimų pradiniam kreditoriui, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti skolą yra pagrįstas (CK 6.63 straipsnis, 6.101 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis).

15CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalimi paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnis). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 173,77 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 punktas).

16Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 248,43 Eur palūkanų, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį, 6.874 straipsnio 1 dalį: 1. Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 9,37 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-12-23 iki 2015-03-16 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 109,04 %); 2. Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 239,06 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-03-17 iki 2015-08-27 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 183,90 %). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra apskaičiuota remiantis vartojimo kredito suteikimo momentu galiojusios LR Vartojimo kredito įstatymo redakcijos ( Įsigalioja 2012-01-01 Nr. XI-1684, Žin., 2011, Nr. 1-1) 21 straipsniu, kuris numato, kad bendra vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu turi būti ne didesnė kaip 200 proc. Taigi reikalaujama palūkanų suma yra viso 248,43 Eur.

17Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos po kredito grąžinimo termino mažintinos per pusę – iki 124,22 Eur.

18Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 10,63 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

20Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 straipsniais, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo S. N., asmens kodas ( - ) 173,77 Eur negrąžintos paskolos, 124,22 Eur, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 297,99 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2018-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 10,63 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Dalia Zimantienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S. N. 173,77 Eur... 5. Ieškovė nurodo, jog paskaičiuotos palūkanos, kurias atsakovas turi... 6. 1. Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už... 7. 2. Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį... 8. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 9. Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos... 10. Teismas konstatuoja:... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB... 13. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė... 14. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 15. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 248,43 Eur palūkanų, kaip... 17. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 18. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 19. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 20. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo S. N., asmens kodas ( - ) 173,77 Eur negrąžintos... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...