Byla 2-214-653/2015
Dėl sandorio nuginčijimo ir ieškovo BUAB „Dargis“ ieškinį atsakovams D&A Classicboats Ltd, D. V., E. V. dėl skolų suderinimo aktų nuginčijimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Aleksui Navickui,

2dalyvaujant ieškovo atstovams adv. R. V., adm. atstovui N. S., atsakovui D. V., atsakovui E. V., jo atstovui adv. E. D., atsakovui D. S., jo atstovui adv. J. K.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Dargis“ ieškinį atsakovams D&A Classicboats Ltd, D. V. dėl sandorio nuginčijimo ir ieškovo BUAB „Dargis“ ieškinį atsakovams D&A Classicboats Ltd, D. V., E. V. dėl skolų suderinimo aktų nuginčijimo, ir

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė pripažinti negaliojančiu tarp ieškovo ir atsakovo D&A Classicboats Ltd 2010-05-03 sudarytą sandorį, kurio pagrindu buvo perleista ieškovo jachta Reliant 59 LR CK 6.66 str. 1 d. ir CK 1.86 str. pagrindu bei taikyti restituciją – grąžinti ieškovui jachtą, o nesant galimybės taikyti restituciją natūra – priteisti iš atsakovų D. V. ir D&A Classicboats Ltd 2 071 680 Lt jachtos vertę bei negautą pelną už naudojimąsi jachta nuo jos pardavimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodė, kad jachtos pirkimo kaina buvo nepagrįstai sumažinta iki 215 500 Eur, o vėliau iki 92 000 Eur. Vieši skelbimai įrodo, kad jachtos rinkos kaina buvo 600 000 Eur. Be to, ir visos sumažintos kainos atsakovas nesumokėjo – sumokėjo tik 61 584,80 Eur dalyje, kitoje dalyje šalys sudarė trišalius skolos užskaitymo susitarimus. Atsakovas perėmė vienintelį įmonės turtą, už

6jį nesumokėjo, dėl ko įmonė tapo nemoki, nebeliko galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Ginčijamais sandoriais buvo patenkinti tik kelių kreditorių interesai. Sudarius sandorį ieškovas ne tik dirbo nuostolingai, bet ir jo įsipareigojimai viršijo turimo turto vertę (2011 m. turto – 15969 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 75184 Lt). Administratoriui nebuvo perduotas pagrindinės sutarties originalas. Iki sandorio sudarymo ieškovas turėjo finansinių prievolių, dar 2008 m. įmonė veikė nuostolingai, o 2011 m. patyrė 429 400 Lt nuostolį. Apie tai žinojo tiek UAB „Dargis“ vadovas D. V., tiek ir atsakovo vadovas ir akcininkas E. V..

7Jachta iki šiol disponuoja atsakovas D. V., kuris teikia paslaugas klientams. Todėl sandoris sudarytas tik dėl akių, žinant, kad ir toliau bus vykdoma ta pati veikla, todėl atsakovas D&A Classicboats Ltd privalo grąžinti jachtą.

8Atsakovas D. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad jachta yra ieškovo pastatytas laivas ir ją buvo realu parduoti tik užsienio rinkoje. 2009 m. dėl škvalo jachta buvo sugadinta – korpuse žemiau vaterlinijos atsirado kiaurymė. 2010 m. vieninteliai reikšmingi ieškovo kreditoriai buvo E. V. ir D. S., kurie pasiūlė ieškovui imtis aktyvių veiksmų ir savo kaštais siekti parduoti jachtą užsienyje. Atsakovo D&A Classicboats Ltd steigėjais buvo E. V. ir D. S.. Jachta buvo pastatyta 2009 m. pavasarį. Jos pardavimo kaina 2010-05-03 sutartyje numatyta 215 5000 EUR. 2011-11-18 sutartyje šalys susitarė sumažinti kainą iki 92 000 EUR, atsižvelgus į 2009 m. rudenį jachtos nukritimą dėl škvalo, dėl ko buvo nepataisomai paveiktos konstrukcijos ir krito kaina. 2011-10-16 šalys įvertino jachtos stovį ir sudarė defektavimo aktą. Atsižvelgus į šiuos trūkumus, į tai, kad jachtos nepavyko parduoti net 33 mėnesius nuo pagaminimo, kaina buvo sumažinta. 2010-06-29 sutarties papildyme atspindėjo esminė jachtos pardavimo sąlyga – nedelsiant sumokėti visus iš atsakovo D&A Classicboats Ltd surasto pirkėjo už jachtos pardavimą gautus pinigus ieškovui. Jachtos pardavimas vykdytas išimtinai 2 suinteresuotų kreditorių veiksmais, todėl sutarties papildyme buvo nurodyta, kad D&A Classicboats Ltd turi teisę mažinti už jachtą ieškovui mokėtiną kainą, įskaitydamas jų kreditorinius reikalavimus. Sutarties 6 p. buvo numatyta ir ieškovui galimybė surasti jachtos pirkėją, su sąlyga, kad ieškovas sumokės netesybas, lygias kreditorių išlaidoms, susijusios su jachtos pardavimo procesu. Tokiu būdu buvo sudarytos galimybės ieškovui parduoti jachtą; jachtos kainos sumokėjimas buvo skirtas ieškovui; kreditoriai buvo motyvuoti parduoti jachtą ir patenkinti savo reikalavimus. Bankroto byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai atsirado po ginčijamos sutarties sudarymo. Atsakovas D. V. yra vienas iš įmonės kreditorių, jis nesutinka su pareikštu ieškiniu, todėl administratorius neveikia visų kreditorių vardu. Ieškovas neįrodė jachtos rinkos kainos.

9Duomenys apie jachtos įregistravimą ir išregistravimą buvo vieši, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo jachtos išregistravimo momento.

10Sandoris buvo naudingas ieškovui, nes davė 92 000 Eur pajamų: 30 415,20 Eur sumokėta grynais bei buvo atsiskaityta su pardavimą savo kaštais atlikusiais kreditoriais. Be to, ieškovui buvo palikta galimybė bet kada nutraukti sutartį ir parduoti jachtą savo surastam pirkėjui.

11Kadangi galiojantys kreditoriniai reikalavimai yra lygūs 1 0276 430,41 Lt, todėl ieškovo pasirinktas restitucijos būdas netinkamas.

12Taip pat ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. V., D. S., kuriame prašė pripažinti negaliojančias ieškovo ir atsakovo E. V. 2010-06-29 sudarytą skolų suderinimo aktą bei ieškovo ir atsakovo D. S. 2011-11-18 sudarytą skolų suderinimo aktą; taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo E. V. 40 000 Lt, iš atsakovo D. S. – 172 640 Lt sumą. Taip pat priteisti už priteistą sumą

135 proc. metines palūkanas.

14Nurodė, kad šie sandoriai buvo sudaryti tuo metu, kai įmonė turėjo finansinių sunkumų, sandoriais buvo patenkinta tik dviejų kreditorių reikalavimai ir atimta kitų kreditorių galimybė patenkinti jų reikalavimus. Įmonės pelnas 2010 m. atsirado išskirtinai tik dėl jachtos pradavimo sandorio sudarymo. Atsakovai žinojo apie sunkią ieškovo padėtį, apie tai, kad ieškovo visas ilgalaikis turtas buvo perduotas atsakovų valdomai bendrovei.

15Ieškinio senatis prasidėjo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, t.y. nuo

162013-01-01, o ieškinį pateikė 2013 m. kovo mėn.

172010 m. įmonės pelnas atsirado tik dėl sudaryto sandorio, tačiau įmonė po šio sandorio nebeturėjo ilgalaikio turto, o pagal 2011 m. balansą įmonės turtas sumažėjo nuo 718 714 Lt iki

1815 969 Lt. Be to, turtas buvo parduotas atsakovų įsteigtai įmonei, kuri valdė turtą ir gavo iš to pajamas, o D. V. atsakovų vardu teikė su laivu susijusias paslaugas.

19Pritaikius restituciją ieškovas taip pat turėtų prievolę grąžinti jam pervestas atsakovams lėšas.

20Atsakovai E. V., D. S. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2009-05-12 atsakovas D. S. sudarė paskolos sutartį su ieškovu dėl 50 000 Eur paskolos laivo (jachtos) statybai. Ieškovas išdavė atsakovui vekselį. Vėliau šalys susitarė, kad nelikvidų turtą – jachtą – įsigys atsakovų įkurta užsienio įmonė D&A Classicboats Ltd, o atsakovo minėta paskola bus užskaityta kaip D&A Classicboats Ltd dalinis mokėjimas už jachtą. Pasiekus tokį susitarimą, atsakovas į antstolius dėl skolos išieškojimo nesikreipė, o kitas atsakovas – E. V. 2010-04-06 ir 2010-04-13 pervedė ieškovui 40 000 Lt kaip mokėjimo avansą už įsigyjamą jachtą, kas sudarė teisinę prievolę vėliau sudaryti užskaitymo aktą. Atsakovai, kurie buvo didžiausi ieškovo kreditoriai, 2010 m. balandžio mėn. siūlė ieškovui nupirkti jachtą: dalį kainos sumokėti atliekant įskaitymą, o likusią sumą turėjo sumokėti atsakovų įsteigta įmonė. Jachtos užbaigimui trūkstant lėšų ir kilus grėsmei, kad nesumokėjus pinigų tiekėjams užsakytos dalys nebus gautos, atsakovas E. V. pervedė 40 000 Lt ieškovui kaip mokėjimo avansą už įsigijimą jachtą. Šiais pinigais ieškovas atsiskaitė su tiekėjais bei baigė pagrindinius darbus. Lėšos buvo reikalingos skubiai, todėl avansinis mokėjimas buvo atliktas ankščiau nei įsteigta bendrovė. Sudarius ginčijamus sandorius, šalys išsprendė įprastinius komercinės veiklos reikalus – ieškovas ieškojo pirkėjo jachtai, o atsakovai siekė įsigyti jachtą bei atgauti skolą. Ieškovo finansinė būklė buvo stabili. Po ginčijamų sandorių įmonės finansinė būklė pagerėjo – ieškovas pardavė nelikvidų turtą, padengė įsiskolinimus atsakovams bei papildomai gavo pajamų, kas leido atsiskaityti su kitais kreditoriais. Pagal balanso duomenis, sudarant sandorius įmonės mokumas abejonių nekėlė.

21Suteikdamas paskolą 2009 m. atsakovas D. S. domėjosi ieškovo veikla, žinojo, kad įmonės pagrindinė veikla – medinių durų ir langų gamyba. Jeigu ieškovo mokumas atsakovas suteiktų abejonių, jie nebūtų rizikavę savo piniginėmis lėšomis. Atsakovai nėra su ieškovu susiję asmenys, informacijos apie kitus kreditorius neturėjo.

22Patenkinus visus ieškovo reikalavimus, jam būtų grąžintas ne tik turtas, bet ir pinigai už jį sumokėti. Atsakovai pardavė savo turėtas D&A Classicboats Ltd akcijas. Iki tol jokių pajamų iš jachtos eksploatavimo negavo, patyrė saugojimo ir priežiūros išlaidas.

23Atsakovui D&A Classicboats Ltd procesiniai dokumentai buvo įteikti (1 t. b.l. 118-125),

242 t. b.l. 138-144), atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylos eiga nesidomėjo.

25Ieškinys dėl jachtos pardavimo sandorio nuginčijimo tenkintinas iš dalies, ieškinys dėl skolų suderinimo aktų nuginčijimo tenkintinas visiškai.

26Byloje nustatyta, kad 2012-12-19 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovui yra iškelta bankroto byla (1 t. b.l. 6). Pažymėtina, kad UAB „Dargis“ vadovas su prašymu dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko, nurodė, kad galimybių atsiskaityti su kreditoriais nėra, įmonė yra nemoki. Minėtoje byloje teismas konstatavo, kad iki 2012 m. spalio mėn. visų įmonės skolų suma ženkliai viršija įmonės turimo turto sumą (10 428 Lt); įmonė nevykdo įsipareigojimų, pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

272014-09-08 Vilniaus apygardos teismas nutartimi pripažino UAB „Dargis“ bankrotą tyčiniu. Teismas darė išvadą, kad įmonės nemokumą ir bankrotą nulėmė sąmoningas ir akivaizdžiai netinkamas bei neteisėtas įmonės valdymas prisiimant įsipareigojimus įmonės vardu, o gautinas lėšas nukreipiant vieno projekto – jachtos statybos įgyvendinimui, vėliau parduodant jachtą už mažesnę nei rinkos kainą, proteguojant vienus kreditorius prieš kitus, siekiant išvengti atsiskaitymo su kitais kreditoriais. Teismas konstatavo, kad įmonės bankrotą lėmė ne verslo nesėkmė, o sąmojinga valdymo organų veikla. 2014-11-20 Lietuvos apeliacinis teismas pritarė pirmosios instancijos teismo motyvams; konstatavo, kad 2010 m. gegužės 3 d. buvo sudaryta jachtos pirkimo - pardavimo sutartis, iš kurios turinio matyti, kad UAB „Dargis“ pardavė jachtą pirkėjui

28D & A Classicboats Ltd už 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (1 023 450 Lt); sutartyje nurodyta kaina įmonei (pardavėjui) nebuvo sumokėta, o 2010 m. birželio 29 d. jachtos kaina šalių bendru susitarimu buvo sumažinta iki 215 000 Eurų (744 078, 40 Lt) bei 2011 m. lapkričio 18 d. susitarimu dar kartą sumažinta iki 92 000 Eurų (317 657, 60 Lt). Byloje taip pat nustatyta, kad už dalį jachtos kainos buvo atsiskaitoma sudarant tarpusavio skolos įskaitymus su jachtos pirkėjo D&A Classicboats akcininkais E. V. ir D. S., kurie buvo BUAB „Dargis“ kreditoriai. Teismai konstatavo, kad D. V. netinkamai vykdė įmonės vadovo pareigas, sudarė įmonei nenaudingus sandorius. Taip pat pripažino, kad jachtos pardavimo sandoris buvo įmonei akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingas sandoris, nes jachta buvo parduota už žymiai mažesnę nei rinkos vertę, kainą, tokiu būdu sumažinant įmonės galimybę atsiskaityti su kreditoriais kas atitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą tyčinio bankroto požymius (3 t. b.l. 128-132).

29Vertinant atsakovo D. V., kaip įmonės vadovo, veiksmus, svarbu atsižvelgti ir į tai, kad 2014-09-16 Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą (c.b. Nr. 2-5203-803/2014), kuriuo tenkino ieškovo BUAB „Dargis“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“, ieškinį dėl įmonei padarytos žalos atlyginimo iš atsakovo D. V. - priteisė iš atsakovo D. V. ieškovo BUAB „Dargis“ naudai 854 695,41 Lt žalos. Minėtoje byloje teismas konstatavo, kad atsakovas D. V. veikė nesąžiningai, nevykdymas imperatyvios pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, apie įmonės blogą finansinę būklę paaiškėjo 2009 m. balandžio 24 d., sudarius įmonės balansą už 2008 metus, kai mokėtinos sumos buvo 421 735 Lt, o gautinos – 34 460 Lt. Būdamas įmonės vadovu atsakovas objektyviai turėjo galimybes žinoti ir suvokti, kad įsiskolinimai žymiai viršija gaunamas pajamas, įvertinti ribotas atsiskaitymo galimybes, nesant apyvartinių lėšų.

30Taigi, minėtose bylose buvo nustatytos prejudicinę reikšmę turintys faktai apie ginčijamo jachtos pardavimo sandorio ekonominį nenaudingumą įmonei bei apie atsakovo D. V. netinkamą žalingą įmonei veiklą, proteguojant vienus kreditorius prieš kitus, siekiant išvengti atsiskaitymo su kitais kreditoriais, dėl ko įmonė buvo privesta prie bankroto, todėl papildomai šių aplinkybių įrodinėti nagrinėjamoje byloje nereikia (CPK 182 str. 2 p.). Taigi, sandorio šalies – UAB „Dargis“, kurio vardu veikė vadovas D. V., - nesąžiningumas, sudarant ginčijamus sandorius, laikytinas nustatytu.

31Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti aplinkybes apie kitų atsakovų veiksmų sąžiningumą, jiems sudarant ginčijamus sandorius. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ginčijamų sandorio šalių nesąžiningumo prezumpcijos pagrindų (CK 6.67 str.), todėl turi įrodyti, jog sandorio šalis buvo nesąžininga.

32Bylos duomenimis tarp šalių – ieškovo UAB Dargis“ (pardavėjas) ir atsakovo

33D&A Classicboats Ltd (pirkėjas) - 2010-05-03 buvo sudarytas pardavimo sandoris dėl vienintelio įmonės UAB „Dargis“ ilgalaikio turto – jachtos Reliant 59 – pardavimo. Tarp šalių kilo ginčas dėl šalių sutartos jachtos pardavimo kainos, taip pat dėl šios jachtos rinkos vertės.

34Ieškovas ieškinyje nurodė, teismo posėdyje paaiškino ir pateikė sutarties kopiją

35(1 t. b.l. 9-14, 3 t. b.l. 14), siekiant įrodyti, kad sutarties kaina buvo 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (tuo metu - 1 023 450 Lt). Atsakovai D. S. ir D. V., kurie sandorio sudarymo metu buvo D & A Classicboats Ltd akcininkai, teigė, kad jachta buvo parduota už 215500 Eur, kaip nurodyta 2010-06-29 minėtos sutarties papildyme (b.l. 20) bei sąskaitoje – faktūroje (1 t. b.l. 18). Įvertinus 2014-09-08 Vilniaus apygardos teismo nutartimi konstatuotas aplinkybes, jog UAB „Dargis“ pardavė jachtą pirkėjui D & A Classicboats Ltd už 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (šioje byloje suinteresuotu asmeniu dalyvavo D. V., kuris šios aplinkybės neneigė), įvertinus 2010-06-29 susitarimo esmę (šalys šiame susitarime nurodė sutarties sąlygas, kurias susitarė pakeisti, tame tarpe ir sąlygą dėl pardavimo kainos – 215500 Eur – b.l. 20, o tai reiškia kad iki šio susitarimo šalys buvo susitarusios dėl kitos kainos), atsižvelgus į ieškovo – administratoriaus – paaiškinimus, jog jam sutarties originalas perduotas nebuvo – tik kopija, taip pat į jachtos priėmimo pažymėjime nurodytą daikto perdavimo pagrindą – 2010-05-03 pardavimo sutartis - darytina išvada, kad įrodymų visuma patvirtina, jog pirminė šalių sulygta jachtos pardavimo kaina buvo 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, kuri vėliau papildomais susitarimais buvo sumažinta iki 91 000 Eur (1 t. b.l. 9-26, 3 t. b.l. 14). Kita vertus, ieškovas šioje byloje ieškinį grindžia tuo, kad jachta buvo parduota už žymiai mažesnę nei rinkos kainą (600 000 Eur), dėl ko kreditoriai neteko galimybės patenkinti savo reikalavimus iš įmonės turto, todėl šiuo aspektu aplinkybė ar laivas buvo parduotas už 215500 Eur ar už 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, nėra teisiškai reikšminga. Ginčo sandoris buvo atlygintinas, todėl šioje byloje svarbu nustatyti ar sudarius ginčo sandorį įmonės turtas buvo sumažintas, t.y. ar šalių susitarta kaina atitiko turto rinkos vertę. Tas klausimas būtų aktualus ir ieškinio tenkinimo atveju, nes, kaip nurodė ieškovas, šiuo metu jachta parduota kitiems byloje nedalyvaujantiems asmenimis, kurių sąžiningumas neginčijamas, todėl akivaizdu, kad turto grąžinimas natūra, sprendžiant dėl restitucijos, nebūtų galimas.

36Reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ieškovas pareiškė atsakovams

37D & A Classicboats Ltd ir buvusiam UAB „Dargis“ vadovui D. V.. Kadangi D. V. nėra sandorio šalis ir ieškinys pareikštas dėl sandorio negaliojimo, o ne dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės, tuo labiau, kad įmonės vadovo veiksmai netinkamai valdant įmonę jau buvo įvertinti kitoje minėtoje byloje, kurioje nustatytas tokiais veiksmais įmonei padarytas žalos dydis, todėl ieškinys dėl jachtos pardavimo sandorio nuginčijimo, pareikštas D. V., atmestinas kaip pareikštas netinkamam atsakovui.

38Sprendžiant dėl ieškinio, pareikšto atsakovui D & A Classicboats Ltd, pagrįstumo, pažymėtina, kad nežiūrint į tai, kad 2014-09-08 Vilniaus apygardos teismas nutartimi buvo konstatuotas faktas, jog sandoris įmonei buvo ekonomiškai nenaudingas, nes jachta buvo parduota už žymiai mažesnę nei rinkos vertę, šioje byloje, sprendžiant dėl sandorio negaliojimo, būtina nustatyti jachtos tikrąją rinkos vertę, įvertinti turtą įgijusio asmens sąžiningumą, šalims susitariant dėl daikto kainos.

39Byloje nustatyta, kad sudarant ginčo pardavimo sandorį D & A Classicboats Ltd vardu veikė šios įmonės steigėjai ir akcininkai – E. V. ir D. S., kurie tuo pačiu buvo ir UAB „Dargis“ kreditoriai, o E. V. – ir D & A Classicboats Ltd vadovu. Dėl šių aplinkybių ginčo byloje nėra. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2009-05-12 D. S. sudarė paskolos sutartį su UAB „Dargis“ dėl 50 000 Eur paskolos laivo (jachtos) statybai, o UAB „Dargis“ savo įsipareigojimą minėtą sumą grąžinti patvirtino, išduodant neprotestuotiną vekselį (2 t. b.l. 55, 57). Šio vekselio pagrindu 2009-02-25 D. S. buvo išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis įrašas (2 t. b.l. 58). Ginčo sutarties dėl jachtos pardavimo dieną (2010-05-03) paskolos sutarties šalys papildomai susitarė, kad D. S. 50 000 Eur reikalavimas bus užskaitytas kaip D & A Classicboats Ltd mokėjimas už laivo pardavimą (2 t. b.l. 56). Banko sąskaitos išrašai (2 t. b.l. 59-60) patvirtina, kad 2010-04-06 ir 2010-04-13, t.y. po laivo pardavimo sandorio sudarymo, UAB „Dargis“ gavo iš E. V. 40 000 Lt avansą už laivą pagal sutartį. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad D & A Classicboats Ltd buvo įsteigta, siekiant parduoti UAB „Dargis“ priklausantį laivą ir patenkinti D. S. ir E. V. kreditorinius reikalavimus, kas ir buvo įvykdyta.

40Atsakovas D. S. paaiškino, kad domėjosi įmonės finansine padėtimi tik sudarant paskolos sutartį 2009 m. Iš 2008 m. įmonės balanso (1 t. b.l. 31) matyti, kad įmonė turėjo turto 265 449 Lt sumai, tuo tarpu per vienerius metu mokėtinos sumos sudarė 148 075 Lt,

41t.y. daugiau kaip pusę įmonės turimo turto sumos, o iš viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 421735 Lt, t.y. žymiai daugiau, nei turimo turto vertė, be to, gautinos sumos sudarė tik 34 460 Lt sumą. Be to, įmonė ir 2007 m., ir 2008 m. ir vėlesniais metais veikė nuostolingai, o 2010 m. įmonės pelnas buvo apskaitytas tik dėl laivo pardavimo, t.y. įmonės veiklos pelningumas buvo formalus, labiau tikėtina susidaręs dėl apskaitoje nurodytos turto vertės ir pardavimo kainos skirtumo, nes duomenų apie grynąjį pelną iš konkrečios įmonės veiklos gavimą teismas nėra. Pardavus laivą, įmonė neteko ilgalaikio turto, toliau veikė nuostolingai, įmonės turtą sudarė tik 15969 Lt, o mokėtinos sumos – 402964 Lt suma (b.l. 37-38). Taigi, jau 2009 m. buvo aišku, kad įmonės padėtis nėra stabili, kaip teigė D. S., bet, priešingai, finansinė padėtis buvo nuolat sunki, įmonė veikė nuostolingai, o duomenų, patvirtinančių, jog laivo pardavimo metu UAB „Dargis“ turėjo verslo planą šią situaciją iš esmės pagerinti, kad iš kitos veiklos (langų gamybos, buriavimo) įmonė gaudavo tiek pajamų, kad buvo realiai įmanoma atsiskaityti su kreditoriais ir atkurti įmonės mokumą, nepateikta. Taigi, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai, duomenys apie nuolatinį veiklos nuostolingumą, faktas, kad įmonė buvo tyčia privesta prie bankroto, leidžia daryti išvadą, kad laivo pirkėjas, kuris veikė per steigėjus – verslininkus, turinčius turtinį interesą patenkinti savo reikalavimus, ne tik turėjo pareigą prieš sudarant ginčijamą sandorį pasidomėti įmonės turtine padėtimi, kuri buvo akivaizdžiai bloga, sprendžiant iš finansinės atskaitomybės dokumentų, bet ir aiškiai žinojo, jog įmonė neturi kito turto, išskyrus laivą, iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriais. Dėl to laivo pirkėjas žinojo ir turėjo žinoti, jog perleidžiamo turto vertė turi esminę reikšmę įmonei vykdant įsipareigojimus kitiems kreditoriams, todėl, sudarant turto perleidimo sandorį, turėjo būti ypač rūpestingas, veikti taip, kad nebūtų pažeisti kitų kreditorių interesai.

42Šioje byloje aplinkybę apie tikrąją turto rinkos vertę bei atsakovų nesąžiningumą turėjo įrodyti ieškovas. Ieškovas grindžia jachtos rinkos kainą tinklalapiuose publikuojamais skelbimais apie tokio laivo pardavimo kaina 595 000 Eur (1 t. b.l. 28-30). Įrodymų, patvirtinančių kieno užsakymu buvo užsakyti skelbimai, taip pat patvirtinančių, kad buvo norinčių įsigyti laivą už tokią kainą, byloje nėra. Be to, atsakovai pateikė kitą ginčo laivo pardavimo užsakymą, pasirašytą

432011-07-15, kuomet laivą ketino parduoti D & A Classicboats Ltd, iš kurio matyti, kad paskelbta pardavimo kaina buvo 245 000 Eur (3 t. b.l. 161-162). Vertinant šiame užsakyme numatytą kainą, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas D & A Classicboats Ltd, kaip daikto savininkas, tikėtina, negalėjo turėti intereso parduoti jachtą mažesne kaina. Tai, kad jachtos rinkos kaina buvo

44600 000 Eur, kaip nurodė ieškovas, netiesiogiai paneigia ir D & A Classicboats Ltd visų akcijų pardavimo kaina ir su tuo susijusių įsipareigojimų suma, numatyta akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 3 p., 4 p. (3 t. b.l. 151, 152). Svarbu ir tai, kad 2010-06-29 sutarties papildymo 6 p. ieškovui buvo palikta galimybė nutraukti sutartį iki jos galiojimo pabaigos ir pačiam ieškoti pirkėjų, siūlančių didesnę kainą. Taigi, įvertinus įrodymų visumą, vadovaujantis civilinio proceso rungimosi principu, teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė kokia realiai buvo turto rinkos kaina pardavimo metu; sprendžiant dėl atsakovo D& A Classicboats Ltd sąžiningumo, nustatant laivo kainą, vien patalpintas skelbimas apie ketinimą parduoti laivą už 595 000 Eur kainą, neįrodo, jog atsakovui turėjo būti žinoma, jog turtas parduodamas už žymiai mažesnę nei turto rinkos kainą.

45Kita vertus, atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog sutartos kainos

46250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (t.y. 296 411 Eur) sumažinimas buvo objektyvus ir būtinas, taip pat įrodymų, paneigiančių, jog sumažinta kaina atitiko tikrąją turto rinkos kainą.

47Kaip buvo minėta, turto pardavimo kaina buvo ypač svarbi, atsižvelgus į įmonės sunkią finansinę padėtį ir kitų kreditorių apsunkintas galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą ir apie tai

48D & A Classicboats Ltd, kuris veikė per steigėjus, ne tik turėjo žinoti, jeigu veiktų rūpestingai ir sąžiningai, bet ir faktiškai žinojo. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2010 m. birželio 29 d. jachtos kaina šalių bendru susitarimu buvo sumažinta iki 215 000 Eurų bei 2011 m. lapkričio 18 d. susitarimu dar kartą sumažinta iki 92 000 Eurų (1 t. b.l. 16-27). Šalių nurodytos aplinkybės apie jachtos defektus, nurodytus 2011-10-16 defektavimo akte (1 t. b.l. 101), neįrodo bylai reikšmingų aplinkybių, nes jachtos priėmimo–perdavimo akte, pasirašytame 2010-05-03 sutarties sąlygų pagrindu, nurodyta, jog pirkėjas jachtą priėmė tokia, kokia yra, su visais esamais trūkumais.

49Taigi, jei trūkumai ir buvo, jie nesudarė pagrindo kainos sumažinimui. Be to, atsižvelgus į aptartą sandorio vertės reikšmę kitų įmonės kreditorių interesų patenkinimui, šis aktas, kurį pasirašė bylos baigtimi suinteresuoti asmenys, tame tarpe kreditorius, pasinaudojęs galimybę patenkinti išimtinai savo turtinius interesus pardavus laivą, nelaikytinas objektyviu. Tai, kad, pardavus laivą, laivo savininkas turėjo šio turto išlaikymo išlaidų, visiškai nepagrindžia pardavėjo prievolės mažinti kainą, nes pardavėjas neturi pareigos kompensuoti turto įgijėjo daikto išlaikymo išlaidų.

50Taigi, teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad atsakovo D & A Classicboats Ltd, veiksmai, keičiant 2010-06-03 jachtos pardavimo sutarties sąlygas, dėl ko buvo nepagrįstai sumažinta prieš tai šalių nustatytą turto rinkos kainą, pripažintini nesąžiningais, tuo labiau, kad byloje nėra jokių duomenų, kad UAB „Dargis“ privalėjo sudaryti susitarimus dėl kainos mažinimo. Be to, atsakovai neįrodė teiginio, jog parduotas turtas buvo nelikvidus.

51Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir kitais būdais, pavyzdžiui, kai skolininkas, perleidęs turtą, nors ir netampa nemokus, tačiau gerokai sumažina savo turtą ir taip sukelia realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-535/2007; 2014 m. vasario 21 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-41/2014). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad, nustatinėjant, ar dėl ginčijamų sandorių buvo pažeistos kreditoriaus teisės, neturi būti suteikiamos nepagrįstos privilegijos kreditoriui, todėl, jei skolininkui sudarius ginčijamą sandorį, jis vis tiek turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti arba jo mokumas nekinta, tai kreditoriaus interesų pažeidimo konstatuoti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, bylos Nr. 3K-P-311/2012). Tam tikrais atvejais, atsižvelgiantį konkrečias bylos aplinkybes, kreditorių teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažįstamas toks, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka ilgiau, nei būtų atsiskaityta iki sandorio sudarymo. Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, būtina nustatyti, kad sumažėja ar nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę.

52Taigi, šiuo aspektu vertinant ar kitų kreditorių teisėti interesai buvo pažeisti, neturi esminės reikšmės aplinkybė kokių konkrečių kreditorių reikalavimų įvykdymo terminai buvo suėję sandorio sudarymo metu. Svarbu tai, kad sudarius ekonomiškai nenaudingą ginčo sandorį, dėl ko įmonės turtas sumažėjo, ir, atsiskaičius tik su dviem kreditoriais, kiti kreditoriai neteko realios galimybės ateityje patenkinti savo reikalavimus, įmonei neturint kito turto, pakankamo jų reikalavimams patenkinti ir veikiant nuolat nuostolingai (dėl ko 2012 m. buvo iškeltas įmonės bankrotas, įmonei vadovui sutinkant, jog įmonė yra nemoki ir neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais). Tai, kad šiuo atveju laivą buvo siekiama parduoti su tikslu patenkinti tik kreditorių D. S. ir E. V. reikalavimus, esant duomenimis apie įsipareigojimus kitiems kreditoriams ir apie aptartą įmonės finansinę padėtį, patvirtina visų atsakovų šioje byloje nesąžiningumą kitų kreditorių atžvilgiu. Dėl to teismas konstatuoja, kad susitarimai dėl sutarties kainos sumažinimo pažeidė UAB „Dargis“ kreditorių teises. Tai, kad sandorio sudarymo metu įmonė turėjo kreditorių, turinčių neabejotiną galiojančią reikalavimo teisę, patvirtina įmonės balanso duomenys apie mokėtinas sumas ir įsipareigojimus (1 t. b.l. 35), ieškovo pateiktas kreditorių sąrašas (2 t. b.l. 165), ir teismo nutartimi bankroto byloje 2013-03-28 patvirtintas kreditorių sąrašas 369 697,80 Eur sumai. Kadangi minėta nutartis įsiteisėjo ir įgijo res judicata galią, atsakovų argumentai apie šia nutartimi patvirtintų kreditorinių reikalavimų nepagrįstumą atmestini.

53Administratorius, įgyvendindamas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte numatytą pareigą ginti visų kreditorių interesus, prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir actio Pauliana instituto, reglamentuoto CK 6.66 straipsnyje, pagrindu. Atsižvelgus į tai, kad šiuo metu patvirtinti

5419 kreditorių finansiniai reikalavimai BUAB „Dargis“, atsakovų argumentai, kuriais kvestionuojama ieškovo reikalavimo teisė, atmestini, kaip nepagrįsti. Vien tai, kad D. V., kaip vienas iš kreditorių, nesutinka su ieškiniu, nepaneigia administratoriaus pareigos ginti kitų kreditorių interesus.

55Nustatant ar yra praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas, nustatytas

56CK 6.66 straipsnyje, vadovaujamasi teismų praktika, jog informacijos apie sandorį apimtį sudaro dvi nuostatos: pirma, informacija apie skolininko sudarytą sandorį ir, antra, informacija, kad šis sandoris pažeidžia kreditoriaus teises. Ieškinio senaties termino vienerių metų skaičiavimas pagal

57CK 6.66 straipsnio 3 dalį prasideda nuo tos dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie skolininko sudaryto sandorio faktą, taip pat aplinkybes, kad sudarytas sandoris pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises. Vien sandorio fakto sužinojimas arba turėjimas galimybės sužinoti yra nepakankamas, kad būtų pradėtas ieškinio senaties termino skaičiavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DNB bankas v. G. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-297/2013; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. Ž. v. G. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-455/2013; 2014 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. Ž. v. G. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-41/2014; kt.).

58Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad keli įmonės kreditoriai (K. S., A. V., K. S.) tikėtina žinojo apie laivo pardavimo sandorio sudarymo faktą. Tačiau nėra paneigta, jog apie konkrečias šios sutarties sąlygas, tame tarpe apie laivo pardavimo kainą, jie sužinojo tik iškėlus įmonei bankroto bylą ir administratoriui perdavus atitinkamus įmonės dokumentus 2013-01-16 (3 t. b.l. 9). Kadangi abu ieškiniai pareikšti 2013 m. kovo mėn., be to, bankroto byloje dalyvauja ir kiti kreditoriai, kuriems nebuvo pranešta apie sandorio sudarymo faktą, o reikalauti iš kreditorių nuolat stebėti viešojo duomenų registro pasikeitimus bei sekti skelbimus apie parduodamą skolininko turtą būtų neprotinga ir nesąžiningą, tuo labiau, kad kreditoriai tokios pareigos neturi, darytina išvada, kad ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido.

59Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškinys, pareikštas

60D & A Classicboats Ltd, dalyje dėl 2010-05-03 sutarties sąlygos pakeitimo, kuris buvo įformintas 2010-06-29 pardavimo sutarties papildymu (1p.), 2011-05-23 pardavimo sutarties papildymu (1 p.) bei 2011-11-18 sutarties priedu, sumažinti turto pardavimo kainą nuo 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (t.y. 296 411 Eur) iki 92 000 Eur, tenkintinas ir tokie susitarimai pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento (CK 6.66 str.). Restitucijos tikslas – grąžinti šalis į pradinę padėtį. Kadangi ieškovui nebuvo sumokėta visa perleisto daikto kaina, o daiktas perleistas kitiems asmenimis ir nėra galimybės taikyti restitucijos natūra, todėl ieškovui kita sandorio šalis

61(D & A Classicboats Ltd), dėl kurios nesąžiningumo buvo pasisakyta aukščiu, turi kompensuoti šio daikto rinkos kainą (LR CK 6.146 str. , 6. 147 str. 2 d.).

62Ieškovas ieškinį reiškė ir CK 1.86 str. pagrindu, t.y. kaip tariamą sandorį, sudarytą tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių. Sudarydamos tokį sandorį, šalys paprastai siekia sukurti tik išorinį tam tikrų teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pabaigos vaizdą. Esminis tariamojo sandorio požymis yra tas, kad jis realiai nevykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio

6318 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Amplitudė“ v. UAB „Radijo elektroninės sistemos“, bylos Nr. 3K-3-47/2006). Šiuo konkrečiu atveju ginčijamu sandoriu įmonės turtas buvo perduotas

64D & A Classicboats Ltd, kuris vėliau šį turtą perleido kitiems asmenims. Už parduotą daiktą iš dalies buvo atsiskaityta. Taigi, vien ieškovo nurodytos aplinkybės apie sandorio sudarymo motyvus ir

65D. V. asmeninį naudojimąsi laivu po sandorio sudarymo, nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti jo tariamu, nes realiai sandoris buvo įvykdytas.

66Nagrinėjamas ginčas susijęs su bankrutuojančios įmonės kreditorių interesais, todėl tokiose bylose yra viešasis interesas ir teismas privalo būti aktyvus. Tačiau ši aplinkybė negali būti absoliutinama. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos bylose, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra nurodęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos

6731 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-335/2009). Taigi bankrutuojanti bendrovė, kaip savarankiška proceso šalis, naudodamasi savo teisėmis jos pasirinktu būdu, privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o teismas, vadovaudamasis CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų faktų, kurie yra įrodinėjimo dalykas konkrečioje byloje, buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-155/2010; kt.) (CPK 3 str. 7 d., 42 str. 5 d., 12, 13, 178 str.).

68Nagrinėjamu atveju ieškovas deklaratyviai nurodė, jog dėl laivo eksploatavimo atsakovas gavo pajamų, kurias prašė priteisti kaip negautas pajamas. Tuo tarpu byloje nėra šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, kaip ir įrodymų, jog ieškovas iki laivo pardavimo realiai galėjo gauti arba buvo gavęs grynojo pelno iš tokios veiklos. Dėl to šioje dalyje ieškinys atmestinas.

69Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2010-06-29 buvo sudarytas skolų suderinimo aktas, pagal kurį buvo užskaitytos D & A Classicboats Ltd, UAB „Dargis“ ir

70E. V. tarpusavio įsipareigojimai, kuo pasiekoje šalys pripažino, jog už įsigytą laivą D & A Classicboats Ltd liko skolinga UAB „Dargis“ 203 915,20 Eur (2 t. b.l. 9). Analogiškai 2011-11-18 buvo sudarytas skolų suderinimo aktas tarp D & A Classicboats Ltd, UAB „Dargis“ ir

71D. S., kuo pasiekoje UAB „Dargis“ liko nebeskolingas D. S. (2 t. b.l. 12). Sprendžiant dėl šių aktų reikšmės ir šalių realių ketinimų, atsižvelgtina ir į tai, kad 2011-11-18 jachtos pardavimo sutarties priede (1 t. b.l. 26) šalys susitarė užskaityti D & A Classicboats Ltd akcininkų paskolas, suteiktas UAB „Dargis“, kaip dalį jachtos pardavimo kainos.

72Minėtos aplinkybės, kurios buvo nustatytos, sprendžiant dėl laivo pardavimo sutarties galiojimo, taikytinos ir sprendžiant dėl šių sandorių neteisėtumo bei atsakovų nesąžiningumo,

73t.y. skolų suderinimo akto šalys buvo nesąžiningos, nes šių sandorių sudaryti neprivalėjo, žinojo ir turėjo žinoti apie įmonės sunkią finansinę padėtį, šiais sandoriais siekė patenkinti tik kreditorių

74D. S. ir E. V. kreditorinius reikalavimus, ko pasiekoje ieškovui nebuvo sumokėta dalies laivo pardavimo kainos (nepagrįstai sumažintas įmonės turtas) ir tokiu būdu buvo pažeistos kitų kreditorių teisės gauti savo reikalavimų patenkinimą iš įmonės turto. Pažymėtina ir tai, kad D. S. ir E. V., per kuriuos veikė ir D & A Classicboats Ltd, neginčijo, kad, sudarant skolų suderinimo aktus, nesidomėjo įmonės finansine padėtimi. Tuo tarpu teismų praktikoje pripažįstama kitos sandorio šalies pareiga veikti aktyviai, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Sąžiningu gali būti laikomas tas kontrahentas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Verslininko statusas sustiprina reikalavimą sandorio šaliai domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-168/2007; 2013 m. vasario 27 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-47/2013; 2013 m. kovo 20 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-167/2013; 2015 m. gegužės 7 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-270-684/2015; kt.). Taigi, atsakovų nesidomėjimas įmonės finansine padėtimi įrodo jų nesąžiningumą. Kita vertus, byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad atsakovai žinojo apie įmonės finansinę būklę ir kreditorinius įsipareigojimus. Aplinkybę, kad sudarant ginčijamus skolų suderinimo aktus atsakovams buvo žinoma apie kitus kreditorius, papildomai įrodo ir elektroninis susirašinėjimas (3 t. b.l. 46-70). Taigi, ieškovo reikalavimas dėl skolų suderinimo aktų negaliojimo CK 6.66 str, pagrindu pripažintinas įrodytu.

75Atsakovai D. S. ir E. V. teigė, kad pagal ginčijamus sandorius pinigų iš ieškovo negavo, todėl toks restitucijos būdas, kurį prašo taikyti ieškovas yra negalimas. Tačiau atsakovai neneigė, jog, sudarius ginčijamus sandorius, gavo savo reikalavimų patenkinimą iš D & A Classicboats Ltd, ko pasiekoje, kaip buvo nustatyta, atsakovams buvo nepagrįstai suteikta privilegija, o ieškovas negavo dalies kainos už parduotą laivą, dėl ko buvo pažeisti kitų UAB „Dargis“ kreditorių interesai. Taigi, šiuo atveju, panaikinus skolų suderinimo aktus, siekiant atkurti iki tol šalių buvusią padėtį, nustačius atsakovų nesąžiningumo faktą, atsakovai turi grąžinti ieškovui savo reikalavimų patenkinimui gautas lėšas, o atsakovams grąžinama jų reikalavimo teisė atitinkamai sumai į BUAB „Dargis“. Pažymėtina, kad atsakovų D. S. ir E. V. ir D & A Classicboats Ltd tarpusavio atsiskaitymo santykiai nėra šios bylos dalykas.

76Ginčijant sandorius CK 6.66 str. pagrindu kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, bylos 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Kadangi šiuo atveju ieškovo turtas nepagrįstai buvo sumažintas 265 995,8 Eur suma (296 411 Eur – 30 415,20 Eur sumokėta už parduotą laivą ieškovui, dėl ko ginčo nėra), o bankroto byloje patvirtinta

77369 679,80 Eur kreditorinių reikalavimų suma, todėl likusi turto vertės 265 995,8 Eur suma neviršija kreditorinių reikalavimų patenkinimui būtinos sumos. Net jei ir būtų iš bendros kreditorių reikalavimų sumos išminusuotos sumos, nurodytos kaip išieškotos iš D. V. ir A. V. turto, vykdant išieškojimą kreditoriaus AS REVERTA naudai (4 t. b.l. 100-104), dėl ko ateityje galimai būtų tikslinamas šio kreditoriaus reikalavimas BUAB „Dargis“, šioje byloje bendra priteistina suma, taikant restituciją, vis tiek neviršytų kreditorinių reikalavimų sumos bankroto byloje (369679,80-60866,83-3284,48-915,09Eur=304610,49Eur). Įrodymų, patvirtinančių, kad yra reali galimybė, operatyviai vykdant bankroto procedūras, išieškoti iš D. V. priteistą pagal 2014-09-16 Vilniaus apygardos teismo sprendimą sumą, byloje nėra, todėl nėra pagrindo mažinti restitucijos būdu priteistiną ieškovui sumą.

78Taigi, pripažinus skolų suderinimo aktus negaliojančiais, taikytina restitucija: iš atsakovo E. V. ieškovo BUAB „Dargis“ naudai priteistina 11584,80 Eur, iš atsakovo D. S. ieškovo BUAB „Dargis“ naudai priteistina 50 000 Eur, o šiems atsakovams grąžintinos atitinkamo dydžio reikalavimo teisės į BUAB „Dargis“. Taip pat, pripažinus susitarimus dėl jachtos pardavimo sutarties sąlygos pakeitimo, negaliojančiais iš D & A Classicboats Ltd ieškovo BUAB „Dargis“ naudai priteistina likusi nepagrįstai sumažinta parduotos jachtos rinkos kaina, t.y. 204 411 Eur

79(296 411 Eur jachtos kaina-61584,8 Eur užskaitos suma – 30415 Eur sumokėta suma).

80Taip pat iš atsakovų D. S. ir E. V. priteistinos procesinės palūkanos už priteistą sumą, t.y. 5 proc. nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-03-04) – 2 t. b.l. 1) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

81Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012; kt.). Atsakovas E. V. prašė ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (4 t. b.l. 94). Kadangi šiuo atveju akivaizdaus ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis teismas nenustatė, tuo labiau, kad ieškinys tenkintas iš dalies ir byloje nustatytas atsakovų nesąžiningumo faktai, todėl toks atsakovo prašymas atmestinas.

82Ieškinį patenkintus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintai reikalavimų daliai (CPK 93 str.): iš atsakovo E. V. priteisiama 384 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo D. S. – 1289 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo D & A Classicboats Ltd – 3202 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai. Taip pat iš šių atsakovų lygiomis dalimis priteisimos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

83Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., CK 6.66 str., teismas

Nutarė

84ieškinį dėl jachtos pardavimo sutarties nuginčijimo tenkinti iš dalies; ieškinį dėl skolų suderinimo aktų nuginčijimo tenkinti visiškai.

85Pripažinti negaliojančiais:

862010-06-29, 2011-05-23, 2011-11-18 D & A Classicboats Ltd, UAB „Dargis“ susitarimus dėl 2010-05-03 pardavimo sutarties sąlygos, nustatančios parduodamos jachtos Reliant 59 kainą, pakeitimo, sumažinant kainą nuo 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų iki 92 000 Eur;

872010-06-29 skolų suderinimo aktą, sudarytą tarp D & A Classicboats Ltd, UAB „Dargis“ ir D. S., 2011-11-18 skolų suderinimo aktą, sudarytą tarp D & A Classicboats Ltd, UAB „Dargis“ ir E. V..

88Taikyti restituciją:

89priteisti iš atsakovo D & A Classicboats Ltd ieškovo UAB „Dargis“ naudai 204 411 Eur jachtos Reliant 59 rinkos vertę;

90priteisti ieškovo BUAB „Dargis“ naudai iš atsakovo E. V. 11584,80 Eur, iš atsakovo D. S. 50 000 Eur, o šiems atsakovams grąžinti atitinkamo priteistų iš kiekvieno atsakovo lėšų dydžio reikalavimo teises į BUAB „Dargis“.

91priteisti ieškovo BUAB „Dargis“ naudai iš atsakovo E. V. 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (11584,80 Eur) bei iš atsakovo D. S. 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (50 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-03-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

92Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

93Priteisti iš atsakovo E. V. 384 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo D. S. – 1289 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo D & A Classicboats Ltd – 3202 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

94Priteisti iš D & A Classicboats Ltd, D. S. bei E. V. lygiomis dalimis 39,70 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

95Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. dalyvaujant ieškovo atstovams adv. R. V., adm. atstovui N. S., atsakovui D.... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė pripažinti... 5. Nurodė, kad jachtos pirkimo kaina buvo nepagrįstai sumažinta iki 215 500... 6. jį nesumokėjo, dėl ko įmonė tapo nemoki, nebeliko galimybės atsiskaityti... 7. Jachta iki šiol disponuoja atsakovas D. V., kuris teikia paslaugas klientams.... 8. Atsakovas D. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu... 9. Duomenys apie jachtos įregistravimą ir išregistravimą buvo vieši, todėl... 10. Sandoris buvo naudingas ieškovui, nes davė 92 000 Eur pajamų: 30 415,20 Eur... 11. Kadangi galiojantys kreditoriniai reikalavimai yra lygūs 1 0276 430,41 Lt,... 12. Taip pat ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. V., D. S.,... 13. 5 proc. metines palūkanas.... 14. Nurodė, kad šie sandoriai buvo sudaryti tuo metu, kai įmonė turėjo... 15. Ieškinio senatis prasidėjo nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 16. 2013-01-01, o ieškinį pateikė 2013 m. kovo mėn.... 17. 2010 m. įmonės pelnas atsirado tik dėl sudaryto sandorio, tačiau įmonė po... 18. 15 969 Lt. Be to, turtas buvo parduotas atsakovų įsteigtai įmonei, kuri... 19. Pritaikius restituciją ieškovas taip pat turėtų prievolę grąžinti jam... 20. Atsakovai E. V., D. S. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė... 21. Suteikdamas paskolą 2009 m. atsakovas D. S. domėjosi ieškovo veikla,... 22. Patenkinus visus ieškovo reikalavimus, jam būtų grąžintas ne tik turtas,... 23. Atsakovui D&A Classicboats Ltd procesiniai dokumentai buvo įteikti (1 t.... 24. 2 t. b.l. 138-144), atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylos eiga... 25. Ieškinys dėl jachtos pardavimo sandorio nuginčijimo tenkintinas iš dalies,... 26. Byloje nustatyta, kad 2012-12-19 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovui... 27. 2014-09-08 Vilniaus apygardos teismas nutartimi pripažino UAB „Dargis“... 28. D & A Classicboats Ltd už 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų... 29. Vertinant atsakovo D. V., kaip įmonės vadovo, veiksmus, svarbu atsižvelgti... 30. Taigi, minėtose bylose buvo nustatytos prejudicinę reikšmę turintys faktai... 31. Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti aplinkybes apie kitų atsakovų... 32. Bylos duomenimis tarp šalių – ieškovo UAB Dargis“ (pardavėjas) ir... 33. D&A Classicboats Ltd (pirkėjas) - 2010-05-03 buvo sudarytas pardavimo... 34. Ieškovas ieškinyje nurodė, teismo posėdyje paaiškino ir pateikė sutarties... 35. (1 t. b.l. 9-14, 3 t. b.l. 14), siekiant įrodyti, kad sutarties kaina buvo 250... 36. Reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ieškovas pareiškė... 37. D & A Classicboats Ltd ir buvusiam UAB „Dargis“ vadovui D. V.. Kadangi... 38. Sprendžiant dėl ieškinio, pareikšto atsakovui D & A Classicboats Ltd,... 39. Byloje nustatyta, kad sudarant ginčo pardavimo sandorį D & A Classicboats... 40. Atsakovas D. S. paaiškino, kad domėjosi įmonės finansine padėtimi tik... 41. t.y. daugiau kaip pusę įmonės turimo turto sumos, o iš viso mokėtinos... 42. Šioje byloje aplinkybę apie tikrąją turto rinkos vertę bei atsakovų... 43. 2011-07-15, kuomet laivą ketino parduoti D & A Classicboats Ltd, iš kurio... 44. 600 000 Eur, kaip nurodė ieškovas, netiesiogiai paneigia ir D & A... 45. Kita vertus, atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog sutartos... 46. 250 000 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (t.y. 296 411 Eur)... 47. Kaip buvo minėta, turto pardavimo kaina buvo ypač svarbi, atsižvelgus į... 48. D & A Classicboats Ltd, kuris veikė per steigėjus, ne tik turėjo... 49. Taigi, jei trūkumai ir buvo, jie nesudarė pagrindo kainos sumažinimui. Be... 50. Taigi, teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad atsakovo D & A Classicboats... 51. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus teisės gali būti... 52. Taigi, šiuo aspektu vertinant ar kitų kreditorių teisėti interesai buvo... 53. Administratorius, įgyvendindamas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte... 54. 19 kreditorių finansiniai reikalavimai BUAB „Dargis“, atsakovų... 55. Nustatant ar yra praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas,... 56. CK 6.66 straipsnyje, vadovaujamasi teismų praktika, jog informacijos apie... 57. CK 6.66 straipsnio 3 dalį prasideda nuo tos dienos, kai kreditorius sužinojo... 58. Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad keli įmonės kreditoriai (K. S., A.... 59. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškinys, pareikštas... 60. D & A Classicboats Ltd, dalyje dėl 2010-05-03 sutarties sąlygos... 61. (D & A Classicboats Ltd), dėl kurios nesąžiningumo buvo pasisakyta... 62. Ieškovas ieškinį reiškė ir CK 1.86 str. pagrindu, t.y. kaip tariamą... 63. 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Amplitudė“ v. UAB... 64. D & A Classicboats Ltd, kuris vėliau šį turtą perleido kitiems... 65. D. V. asmeninį naudojimąsi laivu po sandorio sudarymo, nesudaro pakankamo... 66. Nagrinėjamas ginčas susijęs su bankrutuojančios įmonės kreditorių... 67. 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-335/2009). Taigi bankrutuojanti... 68. Nagrinėjamu atveju ieškovas deklaratyviai nurodė, jog dėl laivo... 69. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2010-06-29 buvo sudarytas... 70. E. V. tarpusavio įsipareigojimai, kuo pasiekoje šalys pripažino, jog už... 71. D. S., kuo pasiekoje UAB „Dargis“ liko nebeskolingas D. S. (2 t. b.l. 12).... 72. Minėtos aplinkybės, kurios buvo nustatytos, sprendžiant dėl laivo pardavimo... 73. t.y. skolų suderinimo akto šalys buvo nesąžiningos, nes šių sandorių... 74. D. S. ir E. V. kreditorinius reikalavimus, ko pasiekoje ieškovui nebuvo... 75. Atsakovai D. S. ir E. V. teigė, kad pagal ginčijamus sandorius pinigų iš... 76. Ginčijant sandorius CK 6.66 str. pagrindu kreditoriaus reikalavimas... 77. 369 679,80 Eur kreditorinių reikalavimų suma, todėl likusi turto vertės 265... 78. Taigi, pripažinus skolų suderinimo aktus negaliojančiais, taikytina... 79. (296 411 Eur jachtos kaina-61584,8 Eur užskaitos suma – 30415 Eur sumokėta... 80. Taip pat iš atsakovų D. S. ir E. V. priteistinos procesinės palūkanos už... 81. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 82. Ieškinį patenkintus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 83. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., CK 6.66 str., teismas... 84. ieškinį dėl jachtos pardavimo sutarties nuginčijimo tenkinti iš dalies;... 85. Pripažinti negaliojančiais:... 86. 2010-06-29, 2011-05-23, 2011-11-18 D & A Classicboats Ltd, UAB „Dargis“... 87. 2010-06-29 skolų suderinimo aktą, sudarytą tarp D & A Classicboats Ltd,... 88. Taikyti restituciją:... 89. priteisti iš atsakovo D & A Classicboats Ltd ieškovo UAB „Dargis“... 90. priteisti ieškovo BUAB „Dargis“ naudai iš atsakovo E. V. 11584,80 Eur,... 91. priteisti ieškovo BUAB „Dargis“ naudai iš atsakovo E. V. 5 proc. metines... 92. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 93. Priteisti iš atsakovo E. V. 384 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovo D. S. –... 94. Priteisti iš D & A Classicboats Ltd, D. S. bei E. V. lygiomis dalimis... 95. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...