Byla 2-41-878/2012
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant atsakovui G. L., jo ir atsakovo A. J. atstovei advokatei R. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovams A. J. ir G. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu (b.l. 59-61) prašo solidariai priteisti iš atsakovų A. J. ir G. L. iš viso 81069,98 Lt įsiskolinimą: 44078,35 Lt skolos, 10151,44 Lt palūkanų, 20679,36 Lt delspinigių, 5130,29 Lt palūkanų delspinigių ir 1030,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11,5 procentų nuo pagrindinės skolos sumos palūkanas pagal vartojimo kredito sutartį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 2432,00 Lt žyminį mokestį ir visas kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB bankas „Swedbank“ (ankstesnis pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovai 2008 m. birželio 11 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir Kredito sutartis), pagal kurią buvo suteiktas kreditas atsakovams, o šie įsipareigojo jį grąžinti sutartyje nustatyta tvarka, mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovai tinkamai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, todėl AB bankas „Swedbank“ nutraukė sutartį. AB bankas „Swedbank“ 2009 m. gegužės 21 d. ir ieškovė sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią bankas perleido atlygintinai ieškovei visus reikalavimus atsakovų atžvilgiu pagal Kredito sutartį. Ieškovė apie reikalavimo perleidimą pranešė atsakovams ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal Kredito sutartį. Tačiau atsakovai neįvykdė savo įsipareigojimų ir yra skolingi ieškovei 81069,98 Lt.

3Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio laiką ir vietą ieškovei pranešta tinkamai (b.l. 102), gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (b.l. 92), todėl byla nagrinėtina ieškovės atstovui nedalyvaujant (CPK 246 straipsnis).

4Teismo posėdyje atsakovas A. J. nedalyvauja, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (b.l. 101). Teismo posėdyje atsakovą atstovauja advokatė R. D. pagal atstovavimo sutartį (b.l. 86), todėl, remiantis CPK 246 straipsnio 5 dalimi, tai laikoma tinkamu šalies dalyvavimu, ir byla nagrinėtina nedalyvaujant pačiam atsakovui A. J..

5Atsakovas A. J. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 67-71) ir nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y. tik su reikalavimu priteisti tą skolos dalį, kurią jis pradelsė sumokėti. Nurodo, kad AB bankas „Swedbank“ neturėjo teisės nutraukti sutartį nuo 2009 m. liepos 25 d., nes dar 2009 m. gegužės 21 d. savo reikalavimus atsakovams pagal sutartį perleido ieškovei. Todėl po šio teisių perleidimo bankas prarado teisę reikšti reikalavimus atsakovams, tuo pačiu ir teisę sutartį nutraukti prieš terminą. Mano, jog sutartis nėra nutraukta, todėl ieškovės reikalavimas prisiteisti visą 44078,35 Lt skolą nepagrįstas, nes galutinis kredito grąžinimo terminas pagal sutartį yra 2013 m. gegužės 22 d. dėl tos pačios priežasties nepagrįstas ir ieškovės reikalavimas priteisti 10151,44 Lt palūkanų, nes atsakovas neprivalant šiai dienai grąžinti visos skolos, palūkanos nuo visos skolos taip pat negali būti skaičiuojamos. Sutartinių 0,1 proc. delspinigių už kiekvieną įvykdyti piniginę prievolę pradelstą dieną vartotojui dydis pažeidžia protingumo ir sąžiningumo bei proporcingumo kriterijus - metams delspinigių dydis sudaro 36 proc. Sutinka, jog protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principus atitinkantis delspinigių dydis turėtų būti 0,05 proc. už pradelstą vykdyti įsipareigojimus dieną. Be to, remiantis kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika, netesybos atlieka prievolės užtikrinimo funkciją ir civilinės atsakomybės funkciją, nes yra skirtos padengti nuostoliams - delspinigiai įskaitomi į palūkanas: Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartyje Nr. 3K-3-830/2003 m. išaiškinta, kad nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Nuostoliai, viršijantys palūkanas, yra ieškovės įrodinėjimo dalykas. Prašoma priteisti 15658,21 Lt nuostolių suma viršija prašomas priteisti palūkanas. Prašo taikyti delspinigių ieškinio senatį, taip pat išdėstyti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nes turto neturi, dirba tik pusės etato darbo krūviu už minimalų Vyriausybės nustatytą atlyginimą, turi sveikatos problemų, iš jo priteistas išlaikymas dviems nepilnamečiams vaikams.

6Atsakovas G. L. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje paaiškino, kad sutinka su savo atstovės advokatės R. D. paaiškinimais.

7Atsakovų atstovė advokatė R. D. prašė ieškinį iš dalies atmesti, atsižvelgiant į tai, jog Kredito sutartis nėra nutraukta – bankas nesilaikė sutarties 11.2.3. punkte numatytos sutarties nutraukimo tvarkos, netinkamai įformino sutarties nutraukimą. Prašo atitinkamai priteisti palūkanas ir delspinigius, delspinigius įskaityti į palūkanas, atmesti reikalavimą priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, nes tai tiesioginės ieškovės ūkinės veiklos išlaidos. Traktuojant, jog sutartis nutraukta, palūkanos turi būti skaičiuojamos iki sutarties nutraukimo, o nuo kredito neišmokėtos sumos iki kredito sutarties nutraukimo priskaičiuotų palūkanų skaičiuojami delspinigiai pagal įstatymą. Ieškovė nepateikė reikalavimo perdavimo duomenų.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančios 2008 m. birželio 11 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (b.l. 33-36) matyti, kad AB bankas „Hansabankas“ (dabartinis pavadinimas – Swedbank, AB) suteikė atsakovams 50000,00 Lt dydžio kreditą baldų pirkimui ir vartojimo poreikiams, kurį atsakovai solidariai įsipareigojo grąžinti dalimis iki 2013 m. gegužės 22 d. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike nustatytomis sumomis ir mokėjimo terminais (4.1 punktas). Laiku nemokėdami nustatytų įmokų, atsakovai įsipareigojo mokėti 0,10 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (7.3 punktas). Remiantis minėta sutartimi, kredito gavėjams atsirado prievolė grąžinti paimtą kreditą sutartyje nustatyta tvarka bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles (mokėti palūkanas ir kt.). Kredito sutarties 11.2.1 punkte nustatyta, kad bankas turi teisę, prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėjus, vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą ir pareikalauti, kad kredito gavėjai grąžintų bankui visą negrąžintą kreditą, jeigu kredito gavėjai kartu ar bet kuris iš jų atskirai ilgiau kaip 30 dienų negrąžina sutartyje numatytais terminais numatytos kredito dalies ar nesumoka bankui priskaičiuotų palūkanų ir/ar kitų sutartyje numatytų mokėjimų ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per 15 kalendorinių dienų nuo banko rašytinio pareikalavimo dienos. Kredito sutarties 11.2.3 punkte nustatyta, kad sutarties 11.2.1 punkte numatytu atveju bankui nutraukus sutartį prieš terminą ir pareikalavus grąžinti visą negrąžintą kreditą, sutartis laikoma nutraukta dešimtą kalendorinę dieną nuo atitinkamo banko rašytinio pranešimo gavimo dienos ir kredito gavėjai visą negrąžintą kreditą privalės grąžinti bankui iki sutarties nutraukimo dienos. Atsakovai neginčija, kad nustatyta tvarka ir terminais nemokėjo kredito įmokų ir palūkanų. Kredito gavėjams nustojus vykdyti įsipareigojimus, Swedbank, AB 2009 m. liepos 9 d. raštu pareikalavo iš atsakovų iki 2009 m. liepos 24 d. įvykdyti sutartinius įsipareigojimus grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus (įmokas) bei tuo pačiu atsakovus įspėjo, kad nustatytu terminu neįvykdžius įsipareigojimų, bankas vienašališkai nutrauks Kredito sutartį ir kreipsis į teismą dėl visos skolos ir delspinigių išieškojimo, o Kredito sutartis bus laikoma nutraukta 2009 m. liepos 25 d. (b.l. 49, 50). Taigi, iš atsakovų buvo raštu pareikalauta per 15 kalendorinių dienų įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jie buvo perspėti apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau kredito sutarties pažeidimų nepašalino. Todėl, remiantis Kredito sutarties 11.2.1 punktu, bankas įgijo teisę vienašališkai nutraukti Kredito sutartį ir pareikalauti grąžinti jam visą negrąžintą kreditą. Atitinkamai tuo pačiu raštu atsakovai buvo įspėti, kad jiems neįvykdžius pareikalavimo, sutartis bus laikoma nutraukta 2009 m. liepos 25 d. Todėl laikytina, kad bankas tinkamai vienašališkai nutraukė Kredito sutartį su atsakovais, juos apie tai įspėjęs ne mažiau kaip prieš dešimt kalendorinių dienų. Todėl bankas įgijo reikalavimo teisę į visos kredito sumos grąžinimą. Iš ieškovės UAB „Gelvora“ pranešimų atsakovams (b.l. 51, 52) matyti, jog ieškovė reikalavimo teisę į atsakovų skolą iš pradinio kreditoriaus Swedbank, AB įgijo 2009 m. liepos 27 d., remdamasi ieškovės ir Swedbank, AB 2009 m. gegužės 21 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 37-48). Kartu ieškovei buvo perleistos ir papildomos teisės, neatsiejamai susijusios su pagrindiniu reikalavimu grąžinti kreditą, t.y. teisės į palūkanas, delspinigius, baudas ir kt. (Reikalavimo perleidimo sutarties 2.3.-2.4. punktai). Ieškovė apie reikalavimo perleidimo faktą pranešė abiems atsakovams (b.l. 51, 52), atsakovai neginčija žinoję apie reikalavimo perėjimą iš pradinio kreditoriaus ieškovei. Kaip matyti, reikalavimo perleidimo metu atsakovų negrąžinta suma buvo 46093,02 Lt, tame tarpe 44078,35 Lt negrąžintos paskolos suma (b.l. 51, 52). Po reikalavimo teisės įgijimo iki kreipimosi į teismą ieškovė toliau skaičiavo atsakovams delspinigius už negrąžintą kreditą (nesumokėtas įmokas) bei palūkanas už naudojimąsi kredito dalimi ir jų delspinigius (b. l. 51, 52). Ieškinio pateikimo dienai ieškovė priskaičiavo 10151,44 Lt palūkanų, 20679,36 Lt delspinigių ir 5130,29 Lt palūkanų delspinigių. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovai būtų įvykdę prievolę. Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 straipsnis). Kredito sutartimi (5.1-5.2 punktai) šalys susitarė dėl 11,5 procentų dydžio metinių palūkanų už suteiktą kredito sumą mokėjimo. Jei paskolos sutartis yra atlygintinė, paskolos gavėjas privalo mokėti mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją atliekančias palūkanas. CK 6.872 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad palūkanos kreditoriui turi būti mokamos iki bus grąžinta paskolos suma. Palūkanų už naudojimąsi kredito suma mokėjimas ir jo trukmė yra siejami su paskolos grąžinimu. Paskolos gavėjas, jam pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą bei mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu ir bankui dėl to nutraukus paskolos sutartį, nėra atleidžiamas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje nustatyta pagrindinė paskolos gavėjo pareiga – grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Sutarties sąlygos turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių įrodymų nėra,- vadovaujantis protingumo nurodymais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Įvertinęs pateiktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovai netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį, todėl ieškovės reikalavimas dalyje solidariai priteisti iš atsakovų 44078,35 Lt paskolos įsiskolinimą ir 10151,44 Lt palūkanų yra teisėtas, pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CK) 6.4 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.101 straipsnis, 6.189 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnis, 6.881 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.256 straipsnis numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

11Atsakovas A. J. atsiliepimu ir atsakovų atstovė teismo posėdyje prašė mažinti delspinigių dydį, nurodydami, kad sutartinės 0,1 procento netesybos yra neprotingos ir nesąžiningos atsakovų kaip vartotojų atžvilgiu. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnį yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009).

12Kaip minėta, šalių sudarytoje Kredito sutartyje yra numatyti 0,1 procento dydžio delspinigiai. Teismas konstatuoja, jog atsakovai, sudarydami vartojimo kredito sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų, nes sutartį pagal tipines sąlygas rengė ieškovė, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų nebuvo deramasi (CK 6.185 straipsnis), tačiau šių banko parengtos sutarties sąlygų atsakovai teisme neginčijo. Tuo vadovaudamasis, atsižvelgdamas į suformuotą kasacinę teismų praktiką dėl neprotingu ir nesąžiningu laikomo delspinigių dydžio, teismas sprendžia, kad delspinigiai nėra nepagrįstai dideli. Atsakovai, kuriems pradinio kreditoriaus Swedbank, AB buvo pranešta apie susidariusį įsiskolinimą dar esant nedidelei įsiskolinimo sumai (b.l. 49, 50), taip pat pranešta pačios ieškovės dar esant tik 593,71 Lt dydžio delspinigiams (b.l. 51, 52), daugiau kaip dvejus metus nesistengė bent iš dalies grąžinti įsiskolinimą. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad toks atsakovų elgesys negali būti laikomas atitinkančiu bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir sudaryti pagrindą sumažinti sutartines netesybas iki minimalaus įstatyminių nuostolių dydžio.

13Nors atsakovai ir jų atstovė teigė, jog delspinigiai turi būti įskaitomi į palūkanas, nes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-830/2003), tačiau pastebėtina, kad pagal CK 6.258 straipsnio 2 dalį kreditorius gali reikalauti iš skolininko ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartyje AB ,,VST“ v. UAB ,,Olympic Casino Group Baltija“, bylos Nr. 3K-3-572/2008; 2009 m. sausio 22 d. nutartyje UAB ,,Alrosta“ v. UAB ,,Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009, konstatuota, kad ieškinio reikalavimas įvykdyti prievolę natūra turi būti atskirtas nuo reikalavimo taikyti civilinę atsakomybę ir kad priteisimas įvykdyti pareigą natūra yra atskiras civilinių teisių gynybos būdas, kuris nelaikomas civiline atsakomybe, tačiau šie abu būdai gali būti taikomi kartu, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovės prašymas priteisti tiek palūkanas, atliekančias mokėjimo funkciją, tiek delspinigius už praleistą terminą sumokėti paskolos sumą ir minėtas palūkanas yra teisėtas.

14Kaip nurodyta sutartyje, atsakovai už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius, ir to pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 20679,36 Lt delspinigių už atsakovų pavėluotą paskolos grąžinimą ir 5130,29 Lt už pavėluotą palūkanų mokėjimą už 244 dienas (b.l. 7). CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad netesyboms taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį. Dėl šios priežasties nustatytos netesybos - 0,1 procento dydžio delspinigiai skaičiuotini už 180 dienų (44078,35 Lt x 0,001 x 180 d.= 7934,10 Lt ir 10151,44 Lt x 0,001 x 180 d.= 1827,26 Lt), iš atsakovų solidariai priteistina iš viso 9761,36 Lt delspinigių.

15CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje pagal AB banko „Hansa–LTB“ prašymą, bylos Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Lichua“, bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Telšių keliai“ v. UAB „Švaresta“, bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2007). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). Atsakovai ir Swedbank, AB, Kredito sutartyje susitarė dėl 11,50 procentų dydžio mokėjimo už naudojimąsi paskolos suma funkciją atliekančių metinių palūkanų dydžio, dėl kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų dydžio nesusitarė. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato kompensacinę funkciją atliekančias procesines palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Jos yra skaičiuojamos tuomet, jeigu yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pastarųjų palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti. Šių palūkanų dydis įstatymu nustatytas CK 6.210 straipsnyje, o šalims leidžiama susitarti ir dėl kitokio šių palūkanų dydžio. Šio ginčo atveju procesinių palūkanų dydžio šalys sutartyje neaptarė, o ieškovė nepagrįstai jomis laiko 11,50 procentų dydžio palūkanas. Kadangi šalys tokių palūkanų dydžio neaptarė, ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų išieškojimo tenkintinas CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalies, 6.210 straipsnio pagrindu, priteisiant iš atsakovų įstatyminio 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Ieškovė taip pat prašo priteisti 1030,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų paskaičiavimo akto (b.l. 8) ir išlaidų išklotinių (b.l. 9-26), jas sudaro ieškovės darbuotojų užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. Vertindamas šias išlaidas, teismas konstatuoja, jog jos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Visų pirma pažymėtina, kad ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), ši veikla yra viena iš jos ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovai privalo finansuoti ieškovės tiesioginę veiklą. Kita vertus, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad minėtas išlaidas ji patyrė (CPK 178 straipsnis), t.y. neįrodė jų realumo. Ieškovė nepateikė jokių dokumentų, galinčių patvirtinti, jog ji daugiau kaip per dvejų metų laikotarpį nuo reikalavimo perleidimo iki kreipimosi į teismą ėmėsi kokių nors veiksmų atsakovų skolai išieškoti. Todėl prašoma priteisti suma ne tik nėra protingos išlaidos, bet ir toks ieškovės delsimas kreiptis teisminės gynybos ir papildomų išlaidų didinimas neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 1030,54 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

17Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, o atsakovams – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

18Ieškovė šioje byloje patyrė 2432,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudarė žyminis mokestis (b.l. 5-6). Patenkinus 78,93 procentų ieškinio reikalavimų, ieškovei atlygintina jiems proporcinga bylinėjimosi išlaidų dalis – 1919,58 Lt, šią sumą ieškovei priteisiant iš atsakovų lygiomis dalimis (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

19Ieškinį patenkintus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims paskirstomos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Teismas šioje byloje patyrė 35,10 Lt pašto išlaidų. Iš atsakovų priteistina 27,70 Lt pašto išlaidų (t.y. iš kiekvieno po 13,85 Lt), iš ieškovės 7,40 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis).

20Atsakovas A. J. taip pat prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, ir šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų nepatogumų ir tai yra neišvengiama pasekmė. CPK 284 straipsnyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo ar jo dalies vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti teismo sprendimo vykdymą vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Kadangi sprendimo vykdymo išdėstymas yra nukrypimas nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo vykdymą išdėstyti galima tik išimtiniais atvejais, t. y. konstatavus, jog skolininko turtinė padėtis ypač bloga arba yra kitokių ypatingai svarbių aplinkybių, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Sprendžiant tokio pobūdžio klausimą, taip pat turi būti atsižvelgta, ar tokio prašymo tenkinimo atveju nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Teismo vertinimu, atsakovas nepateikė įrodymų, jog šiuo metu jo turtinė padėtis yra sunki – vien iš pateiktos pažymos apie darbo užmokestį to nuspręsti negalima, nes nepateikti įrodymai apie visą turimą turtą, nepagrįstos kitos atsakovo nurodytos aplinkybės dėl sveikatos problemų, išlaikytinių ir pan. Duomenų apie jo nedarbingumą ar sunkią sveikatos būklę nepateikta. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad nėra pagrindo teismo sprendimo vykdymą išdėstyti, kadangi taip būtų pažeisti teisėti kreditorės interesai, ir šis atsakovo prašymas atmestinas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 220-222 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovų A. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir G. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), solidariai 44078,35 Lt (keturiasdešimt keturis tūkstančius septyniasdešimt aštuonis litus 35 ct) negrąžinto kredito, 10151,44 Lt (dešimt tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą 44 ct) palūkanų, 7934,10 Lt (septynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt keturis litus 10 ct) kredito sumos delspinigių ir 1827,26 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt septynis litus 26 ct) palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 63991,15 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. rugpjūčio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 959,79 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt devynis litus 79 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Gelvora“, kodas 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš atsakovų A. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir G. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), po 13,85 Lt (trylika litų 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Prienų rajono apylinkės teismo raštinę.

26Priteisti iš ieškovės UAB „Gelvora“, kodas 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, 7,40 Lt (septynis litus 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Prienų rajono apylinkės teismo raštinę.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu (b.l. 59-61) prašo solidariai priteisti... 3. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdžio laiką ir... 4. Teismo posėdyje atsakovas A. J. nedalyvauja, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Atsakovas A. J. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į... 6. Atsakovas G. L. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį... 7. Atsakovų atstovė advokatė R. D. prašė ieškinį iš dalies atmesti,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančios 2008 m. birželio 11 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. (... 10. CK 6.256 straipsnis numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 11. Atsakovas A. J. atsiliepimu ir atsakovų atstovė teismo posėdyje prašė... 12. Kaip minėta, šalių sudarytoje Kredito sutartyje yra numatyti 0,1 procento... 13. Nors atsakovai ir jų atstovė teigė, jog delspinigiai turi būti įskaitomi... 14. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovai už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo... 15. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti 1030,54 Lt ikiteisminio skolos... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 18. Ieškovė šioje byloje patyrė 2432,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias... 19. Ieškinį patenkintus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims paskirstomos... 20. Atsakovas A. J. taip pat prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Teismo... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 220-222... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovų A. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir G. L., asmens... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš atsakovų A. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir G. L., asmens... 26. Priteisti iš ieškovės UAB „Gelvora“, kodas 125164834, buveinė... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...