Byla 2-1431/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas.LT“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-694-210/2013 pagal ieškovų A. A., uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas.LT“, trečiojo asmens Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nordlita“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. A. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Nordlita“, administratoriumi paskirti UAB „Administravimas“. Nurodė, kad buvo UAB „Nordlita“ darbuotojas. Atsakovas skolingas 55 501,65 Lt, tačiau vengia atsiskaityti, į raginimus nereaguoja. Mano, kad įmonė yra nemoki.

4Ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Nordlita“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „MaxContract“. Nurodė, kad 2012 m. balandžio 23 d. tarp UAB „Saulės spektras“ ir UAB „Reikalavimas.LT“ buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis ir jos priedas, kurių pagrindu UAB „Saulės spektras“ perleido (pardavė) turėtą reikalavimo teisę išieškoti iš UAB „Nordlitas“ skolą, delspinigius, palūkanas, baudas ir kitus mokėjimus. UAB „Nordlita“ skola ieškovui sudaro 2579,60 Lt, tačiau atsakovas vengia atsiskaityti, į raginimus nereaguoja. Mano, kad įmonė yra nemoki.

5Tretysis asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nordlita“, administratoriumi prašė skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“. Nurodė, kad atsakovas UAB „Nordlita“ pagal 2007 m. rugsėjo 20 d. Kreditų, banko garantijų ir akredityvų sutartį Nr. ( - ) skolingas 155 133,81 EUR (536 980,16 Lt), tačiau atsiskaityti neketina. Mano, kad atsakovas yra nemokus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Nordlita“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Administravimas“. Teismas nustatė, kad 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 1 179 954 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 989 488 Lt. Nurodė, kad atsakovas skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 128 142,01 Lt, iš kurių pradelstas įsiskolinimas siekia 125 075,42 Lt, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 74 381,70 Lt, darbuotojams – 60 907 Lt, kitiems kreditoriams – 827 324,38 Lt. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovas 2012 m. gavo tik 399 084 Lt pajamų, sprendė, jog skolų dengimas yra neįmanomas. Nurodė, kad nors 2012 metais atsakovas uždirbo 3601 Lt grynojo pelno, tačiau 2011 metais atsakovo veikla buvo nuostolinga – patirta 16 444 Lt nuostolių. Pažymėjo, kad 2012 m. atsakovas turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą ir skolų išieškojimas buvo sustabdytas, tačiau restruktūrizavimo byla Šiaulių apygardos teismo 2012-11-16 nutartimi nutraukta. Šią nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 12 d. nutartimi paliko nepakeistą, pažymėjęs, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi pagrįstai buvo nutrauktas netikslingas bei neperspektyvus atsakovo restruktūrizavimo procesas. Tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovo veikla toliau nebegalima. Teismas, remdamasis pateiktais duomenimis, sprendė, kad įmonė yra nemoki, nes nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų.

8Nustatė, kad administratoriais siūloma skirti UAB „Administravimas“, UAB „MaxContract“ ir UAB „Karaliaučiaus grupė“, kurių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, byloje pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Atsižvelgęs į tai, kad įmonės, kuriai prašoma skirti administratorių, buveinė yra Šiauliuose, sprendė, jog UAB „Administravimas“, kurio buveinė taip pat yra Šiauliuose, galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę mažesnėmis sąnaudomis, nei kiti siūlomi bankroto administratoriai UAB „MaxContract“ ir UAB „Karaliaučiaus grupė“, kurių buveinės yra Vilniuje. Teismas, turėdamas lygiaverčius administratorius ir naudodamasis diskrecijos teise, sprendė, kad būtų geriau skirti ieškovo A. A. nurodytą juridinį asmenį. Nurodė, kad pretenzijų dėl siūlomų administratorių teismas neturi, jų kvalifikacija neabejoja, tačiau dėl išdėstytų motyvų nutarė, kad UAB „Nordlita“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Administravimas“.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Pareiškėjas UAB „Reikalavimas.LT“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį dalyje dėl paskirto bankroto administratoriaus pakeisti, paskiriant UAB „Nordlita“ administratoriumi UAB „MaxContract“. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Šiaulių apygardos teismas skundžiamoje nutartyje, vertindamas bankroto administratorių kandidatūras, rėmėsi išimtinai tik geografinės vietos kriterijumi, lygindamas administratorių ir atsakovo buveinės vietas. Teismas rėmėsi tik savo subjektyvia nuomone ir prielaidomis, o ne faktais ir argumentais.
  2. Teismas nevertino bankroto administratoriaus patirties, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumų. Teismas tik remdamasis atlikta visų bankroto administratorių analize galėjo paskirti administratorių, kuris maksimaliai užtikrintų kreditorių interesų atstovavimą bankroto procese bei nešališkai, sklandžiai ir operatyviai vykdytų bankroto procedūras.
  3. Remiantis viešai pateikiama informacija, UAB „Administravimas“ darbuotojas R. B. šiuo metu vykdo bankroto procedūrą, kuri prasidėjo dar 2009 m., kas reiškia, jog kreditorių interesai daugiau kaip 4 metus nėra patenkinami. UAB „MaxContract“ direktorė A. G. šiuo metu vykdo tik 2012 m. ir 2013 m. pradėtas bankroto procedūras. UAB „MaxContract“ užimtumas yra mažesnis, nes vykdo 13 bankroto procedūrų, tuo tarpu UAB „Administravimas“ – 31 procedūrą.

11Atsakovas UAB „Nordlita“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Nordlita“ bei panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grinė šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 2 d. nuostatas, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, jog UAB „Nordlita“ yra nemoki. Iš 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turi turto už 2 043 986 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 989 488 Lt, kas savaime patvirtina, jog įmonė yra moki. Pagal pateiktą kreditorių sąrašą tik 814 149,68 Lt yra pradelstos skolos. Įmonė tik 2011 metais turėjo 16 444 Lt nuostolio, tuo tarpu 2010 m. grynasis pelnas sudarė 13 364 Lt, 2012 m. – 3601 Lt.
  2. Pagal 2013 m. vasario 28 d. balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitas, įmonė turi turto už 1 986 902 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 814 149,68 Lt, kas rodo įmonės mokumą. Per pirmus du šių metų mėnesius įmonė dirbo pelnininkai (4876 Lt grynasis pelnas).
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai akcentavo ir netinkamai interpretavo aplinkybę, jog UAB „Nordlita“ restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. vasario 12 d. nutartyje pažymėjus, jog restruktūrizavimo procesas buvo neperspektyvus. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas nereiškia, jog įmonė yra nemoki ir jai turi būti keliama bankroto byla. Lietuvos apeliacinis teismas nevertino įmonės mokumo ar perspektyvų toliau tęsti ūkinę veiklą.
  4. Nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi teismo nutartis yra nemotyvuota, nenurodyta dėl kokios priežasties atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

12Pareiškėjas A. A. pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti apeliantų UAB „Reikalavimas.LT“ ir UAB „Nordlita“ atskiruosius skundus, palikti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį nepakeistą. Pasisakydamas dėl UAB „Nordlita“ atskirojo skundo, nurodė, jog teismas jau buvo suteikęs atsakovui prioritetą reabilituotis ir, tinkamai paruošus restruktūrizavimo planą, toliau tęsti veiklą, tačiau apeliantas nesugebėjo laiku ir tinkamai to padaryti. Iš to galima daryti išvadą, kad įmonė neturi perspektyvos, negali tinkamai sudėlioti savo finansų ir numatyti terminų atsiskaitymams su kreditoriais. Tikėti, kad paskutinis pateiktas balansas yra tikras ir atspindi dabartinę įmonės padėtį negalima. Tai, kad 2011 metai ir 2012 metai įmonei buvo pelningi, nesudaro pagrindo teigti, jog ji sugebės uždirbti tiek lėšų, kad galės atsiskaityti su visais kreditoriais. Įmonė neturi tiek resursų ir turto, iš kurių būtų galima planuoti kreditorinių reikalavimų dengimą. Tai, kad pagal 2013-02-28 balansą įmonės turtą sudaro 1 986 902 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 814 149,68 Lt, nereiškia, jog įmonei negali būti keliama bankroto byla. Bankroto byla buvo iškelta pagal A. A. pateiktą pareiškimą, kuriam UAB „Nordlita“ atlyginimo nemoka nuo 2011 metų. Nurodė, kad analizuojant praėjusių finansinių metų ir einamųjų metų pinigų judėjimus matyti, kad įsiskolinimai nemažėjo arba pakito nežymiai. Tai reiškia, kad nebuvo dengiamos skolos, kreditai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Kadangi balanse pusė įrašyto turto vertė yra 993 451 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 1 117 994 Lt, aiškiai matyti, kad įmonė yra nemoki. Pasisakydamas dėl UAB „Reikalavimas.LT“ atskirojo skundo, nurodė, kad apeliantas nepagrindė savo argumento, jog UAB „Administravimas“ administratorius R. B. administruoja vieną įmonę daugiau kaip 4 metus. Bankroto bylų nagrinėjimo terminai ne visuomet priklauso nuo bankroto administratoriaus kompetencijos ar užimtumo. Tos bylos, kuriose vyksta daug papildomų teisminių procesų ir jie tęsiasi nuo pirmos instancijos iki Aukščiausiojo teismo, reikalauja daug laiko. Teismas, parinkdamas būtent A. A. siūlytą kandidatūrą ir, atitinkamai, atmesdamas kitų pareiškėjų pasiūlytas kandidatūras siekė iki minimumo sumažinti galinčius kilti ginčus tarp bankroto administratoriaus ir potencialaus kreditoriaus, kuris galės nulemti kreditorių susirinkimo nutarimų turinį ir tokiu būdu užtikrinti bankroto proceso operatyvumą ir ekonomiškumą. Nurodė, jog naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus bei jo kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, nėra jokio pagrindo.

13Pareiškėjas UAB „Reikalavimas.LT“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB „Nordlita“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Skundžiamoje nutartyje teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas yra nemokus. Teismas šią išvadą padarė ne tik įvertinęs pateiktą balansą, bet ir atsižvelgdamas į gaunamą pelną bei perspektyvas grąžinti skolas kreditoriams ateityje. UAB „Nordlita“ darbuotojų skaičius mažėja, įmonė turi ne vienerius metus besitęsiančių turto areštų, finansiniai rodikliai negerėja, įmonė dirba neefektyviai, todėl neturi galimybių įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Įmonė nededa pastangų, jog skolos kreditoriams mažėtų.
  2. Vienas iš ĮBĮ numatytų pagrindų kelti bankroto bylą yra darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų nesumokėjimas. Todėl vien faktas, kad įmonė yra skolinga darbuotojams, nepriklausomai nuo jos skolų dydžio ar mokumo, leidžia jai kelti bankroto bylą.

14Atsakovas UAB „Nordlita“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB „Reikalavimas.LT“ atskirąjį skundą atmesti ir tenkinti atsakovo skundą – Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir atsisakyti iškelti UAB „Nordlita“ bankroto bylą. Kadangi UAB „Nordlita“ yra moki ir veikianti įmonė, bankroto byla apskritai negali būti keliama.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pareiškėjo UAB „Reikalavimas.LT“ atskirasis skundas netenkinamas.

17Atsakovo UAB „Nordlita“ atskirasis skundas tenkinamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

19Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuria atsakovui UAB „Nordlita“ iškelta bankroto byla bei įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Administravimas“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas.

21Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti trys savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) kai įmonė yra nemoki; 2) kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 3) kai įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos seka, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pažymėtina, kad svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą.

22Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Nordlita“ tuo pagrindu, kad atsakovas nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų. Tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas įmonės mokumo klausimą, nenustatinėjo atsakovo pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto vertės santykio (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

23Iš byloje esančio UAB „Nordlita“ 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonės turtą sudarė 2 043 986 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 989 488 Lt (t. 1, b.l. 127-128). Iš 2013 m. vasario 28 d. balanso matyti, kad įmonės turtą sudaro 1 986 902 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 927 528 Lt (t. 2, b.l. 65-66). Iš 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog per 2012 metus įmonė gavo 3601 Lt pelno, pagal 2013 m. vasario 28 d. pelno (nuostolių) ataskaitą – 4876 Lt pelno (už du mėnesius) (t. 1, b.l. 126, t. 2, b.l. 64). Tačiau pažymėtina, kad įmonės balanse nurodyta per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma negali būti suprantama kaip visi pradelsti įmonės įsipareigojimai ir negali būti vertinama sprendžiant įmonės mokumo klausimą. LR Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ 2 str. 8 d.) įmonės nemokumą sieja su įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos nustatymu, todėl konstatuoti įmonės nemokumą galima tada, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismui pateiktas UAB „Nordlita“ kreditorių sąrašas patvirtina, kad 2013 m. vasario 28 dienai pradelstos įmonės skolos sudarė 814 149,68 Lt (t. 1, b.l. 135-137). Taigi iš šių duomenų matyti, kad pradelstos skolos kreditoriams neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB „Nordlita“ yra nemoki.

24Apelianto UAB „Reikalavimas.LT“ teigimu, atsakovo darbuotojų skaičius mažėja, įmonė turi areštų, finansiniai rodikliai negerėja, teigia, jog įmonė gali būti pripažinta faktiškai nemokia, jeigu pradelsti įsipareigojimai ir neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.

25Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog teismų praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatymo nuostatas dėl nemokumo, bet ir atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas ir teisingam klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, t. y. ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šiuo metu įmonė veikia pelningai. Byloje esančios UAB „Nordlita“ 2013 metais sudarytos rangos bei projektavimo sutartys, išrašytos PVM sąskaitos-faktūros pirkėjams už atliktus darbus (t. 2, b.l. 28-63) patvirtina, kad įmonė vykdo veiklą. Įmonės debitorių skolos sudaro 370 790,57 Lt (t. 1, b.l. 134). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Nagrinėjamu atveju iš teismui pateiktų atsakovo finansinių dokumentų bei nustatytų duomenų apie įmonės pradelstus įsipareigojimus, matyti, kad nepaisant nestabilios finansinės padėties, atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma neviršija pusę į įmonės balansą įtraukto turto vertės, todėl laikyti, kad UAB „Nordlita“ yra nemoki nėra pagrindo.

26Nesutiktina su pareiškėjų A. A. ir UAB „Reikalavimas.LT“ atsiliepimuose nurodytu argumentu, jog vien faktas, kad įmonė yra skolinga darbuotojams, nepriklausomai nuo jos skolų dydžio ar mokumo, leidžia jai kelti bankroto bylą. Lietuvos Respublikos ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. yra numatytas pagrindas bankroto bylos iškėlimui, kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Šios teisės normos tikslas yra ginti darbuotojų kaip silpnesnės darbo santykių šalies interesus. Pažymėtina, kad remiantis tiek pažodiniu, tiek sisteminiu ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimu, vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą faktas yra savarankiška sąlyga, kuriai esant teismas turi iškelti bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, bylos Nr. 2-561/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, bylos Nr. 2-517/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, bylos Nr. 2-606/2009, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, bylos Nr. 2-467/2009, 2010 m. liepos 29 d. nutartis, bylos Nr. 2-1173/2010 ir kt.). Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad įmonė skolinga darbuotojams, įvertinus nustatytus duomenis apie įmonės turtą, pradelstus įsipareigojimus, vykdomą veiklą, nėra pakankama tam, kad UAB „Nordlita“ būtų iškelta bankroto bylą.

27Apelianto UAB „Nordlita“ teigimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, nepagrįstai akcentavo aplinkybę, jog UAB „Nordlita“ buvo nutraukta restruktūrizavimo byla. Nustatyta, kad 2012 m. atsakovas UAB „Nordlita“ turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą, tačiau Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi restruktūrizavimo bylą nutraukė. Šią nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 12 d. nutartimi paliko nepakeistą. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartyje išsakytą poziciją, jog pagrįstai buvo nutrauktas netikslingas bei neperspektyvus restruktūrizavimo procesas, sprendė, jog atsakovo veikla toliau negalima. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas minėta nutartimi nesprendė atsakovo mokumo klausimo bei galimybių toliau tęsti veiklą. Restruktūrizavimo procesas buvo nutrauktas tuo pagrindu, kad įmonė per teismo nustatytą terminą nepateikė tvirtinti restruktūrizavimo plano bei kad didžiausias įmonės kreditorius Danske Bank išreiškė nesutikimą dėl restruktūrizavimo proceso. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog tolimesnė UAB „Nordlita“ veikla, esant nutrauktam restruktūrizavimo procesui, negalima.

28Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Nordlita“, todėl skundžiama nutartis naikintina.

29Panaikinus Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nordlita“, nebėra pagrindo spręsti pareiškėjo UAB „Reikalavimas.LT“ apeliacinio skundo dėl paskirto administratoriaus kandidatūros.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir ieškovų A. A., uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas.LT“, trečiojo asmens Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nordlita“ dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. A. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti... 4. Ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 5. Tretysis asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. kovo 15 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 8. Nustatė, kad administratoriais siūloma skirti UAB „Administravimas“, UAB... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Pareiškėjas UAB „Reikalavimas.LT“ pateikė atskirąjį skundą,... 11. Atsakovas UAB „Nordlita“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Pareiškėjas A. A. pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti apeliantų UAB... 13. Pareiškėjas UAB „Reikalavimas.LT“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB... 14. Atsakovas UAB „Nordlita“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Pareiškėjo UAB „Reikalavimas.LT“ atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Atsakovo UAB „Nordlita“ atskirasis skundas tenkinamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo... 20. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 21. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti trys... 22. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas iškėlė bankroto bylą... 23. Iš byloje esančio UAB „Nordlita“ 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti,... 24. Apelianto UAB „Reikalavimas.LT“ teigimu, atsakovo darbuotojų skaičius... 25. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog teismų praktikoje ne kartą buvo... 26. Nesutiktina su pareiškėjų A. A. ir UAB „Reikalavimas.LT“ atsiliepimuose... 27. Apelianto UAB „Nordlita“ teigimu, pirmosios instancijos teismas,... 28. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 29. Panaikinus Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį dėl bankroto... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir ieškovų...