Byla 2-517/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Filtrėja“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Filtrėja“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-1068-153/2009 pagal ieškovės G. N. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Filtrėja“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė G. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Filtrėja“, prašydama atsakovui iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Renavita“. Ieškovė nurodė, kad atsakovas nevykdo darbo sutartimi prisiimtų prievolių, nemoka jai darbo užmokesčio nuo 2008 m. gegužės mėnesio ir yra skolingas 25 686,24 Lt. Ieškovės nuomone, ji turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 10 d. nutartimi nutarė iškelti atsakovui UAB „Filtrėja“ bankroto bylą; paskirti UAB „Filtrėja“ administratoriumi UAB „Renavita“; taikyti UAB „Filtrėja“ turtui areštą, galiosiantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

5Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškovė G. N. pagal 2000 m. gegužės 22 d. darbo sutartį Nr. 02 dirbo UAB „Filtrėja“ vyr. buhaltere, nuo 2006 m. gegužės 9 d. komercijos direktore, nuo 2006 m. birželio 13 d. direktore, nuo 2008 m. rugpjūčio 27 d. projektų vadove. Teismas pažymėjo, kad darbo sutartis su ieškove nėra nutraukta. Teismas nurodė, kad 2008 m. gruodžio 1 d. UAB „Filtrėja“ pažyma Nr. 2009 patvirtina, kad UAB „Filtrėja“ ieškovei už 2008 m. gegužės-lapkričio mėnesius yra neišmokėjusi 25 686,24 Lt darbo užmokesčio. Teismas pažymėjo, kad įrodymų, jog nurodyta darbo užmokesčio skola ieškovei sumokėta, teismui nėra pateikta. Teismas nurodė, kad Kauno apskrities VMI pažyma patvirtina, jog UAB „Filtrėja“ yra skolinga valstybės biudžetui 438 627,48 Lt, VSDFV Kauno skyriaus duomenimis, UAB „Filtrėja“ socialinio draudimo biudžetui skolinga 15 800,78 Lt.

6Teismo teigimu, į bylą pateikti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad UAB „Filtrėja“ vėluoja išmokėti ieškovei atlyginimą, todėl vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio penktosios dalies 1 punktu UAB „Filtrėja“ keltina bankroto byla, įmonės turtui taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti būsimus kreditorių reikalavimus.

7Teismas nurodė, kad ieškovė prašė paskirti įmonės administratoriumi UAB „Renavita“. Teismo teigimu, nėra pagrindo nesutikti su ieškovės pasiūlymu. Teismas pažymėjo, kad administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Filtrėja“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Apeliantas nurodo, kad teismas neišaiškino atsakovui jo teisės siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Apeliantas pažymi, kad su administratoriaus UAB „Renavita“ kandidatūra nesutinka, kadangi UAB „Renavita“ vengia bendrauti su atsakovu ir neatvyksta derinti atsakovo bankroto procedūros plano ir dėl to atsakovas nėra tikras dėl savo nenutrauktos veiklos galimybių ir perspektyvos.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartis panaikintina ir klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Filtrėja“ perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Teisėjų kolegija nagrinėja atskirąjį skundą pagal įstatymo reikalavimus dėl bylos nagrinėjimo ribų ir sprendžia, kad dėl viešojo intereso galimas atskirajame skunde nurodytų ribų peržengimas.

11Bankroto byla keliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1, 2 p.).

12Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.).

13Įmonių bankroto įstatymo paskirtis yra reglamentuoti bankroto procesą, kuris skirtas ir įmonės kreditorių, ir įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą arba kuriai iškelta bankroto byla, teisių ir teisėtų interesų gynimui. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei įprastai yra susijęs su viešuoju interesu, todėl teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, turi būti aktyvus ir nustatyti turinčias reikšmės tokio klausimo išsprendimui aplinkybes.

14Teisėjų kolegijos nuomone, bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimo išsprendimui labai svarbus bei reikšmingas yra įmonės mokumo aplinkybių nustatymas. Įmonei esant nemokiai, įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimas yra ribotas ir įmonės kreditorių teisės gintinos iškeliant įmonei bankroto bylą. Įmonei esant mokiai, tačiau neatsiskaitant su kreditoriais, vėluojant išmokėti darbuotojams atlyginimus įmonės kreditorių ir darbuotojų teisės gali būti ginamos ne vien tik iškeliant įmonei bankroto bylą, bet ir pareiškiant ieškinį teisme dėl skolos, atlyginimo priteisimo.

15Pateiktame į bylą UAB ,,Filtrėja“ 2009 m. balandžio 29 d. aiškinamajame rašte nurodyta, kad UAB ,,Filtrėja“ veiklos sritis yra technologinių vandens gerinimo įrenginių įdiegimas vandens tiekimo įmonėse, kad 90 procentų įgyvendinamų projektų yra finansuojami iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, kad įgyvendinami projektai buvo pradėti finansuoti tik 2009 m. kovo mėnesio pradžioje, už 2008 m. atliktus darbus atsiskaitymai iš Finansų ministerijos buvo pradėti vykdyti tik 2009 m. vasario mėnesio pabaigoje ir šios aplinkybės sukėlė įmonės mokumo problemas. Minėtame rašte taip pat nurodyta, kad pagal 2009 m. kovo 31 d. I ketvirčio finansinės atskaitomybės duomenis įmonės pradelsti įsipareigojimai sudarė 1 562 568 Lt, kad įmonė iki 2009 m. balandžio 29 d. visiškai atsiskaitė su darbuotojais, likvidavo 113 782 Lt skolą jiems ir tokiu būdu atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydis sumažėjo iki 1 448 786 Lt (1 562568 – 113 782), o įmonės balansinis turtas sudarė 4 069 885 Lt, todėl įmonės pradelsti įsipareigojimai yra mažesni už ½ įmonės balansinio turto vertės, įmonė yra finansiškai pajėgi tęsti veiklą ir iš veiklos rezultato įvykdyti sutartinius įsipareigojimus užsakovams, kreditoriams, tiekėjams, išsaugoti darbo vietas, mokėti atlyginimus bei suteikti socialines garantijas darbuotojams, dėl to nėra pagrindo įmonei iškelti bankroto bylą.

16Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad UAB ,,Filtrėja“ visiškai atsiskaitė su ieškove G. N. ir kitais įmonės darbuotojais.

17Pateiktas į bylą UAB ,,Filtrėja“ 2008 m. rugpjūčio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas patvirtina, kad nurodytu metu UAB ,,Filtrėja“ buvo trys akcininkai: G. N. (ieškovė), turinti 1950 akcijų, G. Ž. , turintis 1650 akcijų ir N. P. , turintis 1400 akcijų. Pagal bylos duomenis UAB ,,Filtrėja“ vėlavo mokėti atlyginimą ieškovei G. N. nuo 2008 m. gegužės mėnesio, kai tuo metu G. N. dirbo UAB ,, Filtrėja“ direktore ir buvo didžiausia UAB ,,Filtrėja“ akcininke, tačiau G. N. dirbant UAB ,,Filtrėja“ direktore šios įmonės administracijos vadovas ar savininkas (savininkai) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

18Pateikti į bylą įrodymai rodo, kad UAB ,,Filtrėja“ pagal sutartis atlieka projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, darbus ir bankroto bylos iškėlimas UAB ,,Filtrėja“ gali sukelti neigiamas pasekmes dėl tokių projektų darbų atlikimo.

19Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės ir tai, kad bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimas susijęs su viešuoju interesu, patvirtina, jog išsamiam ir visapusiškam bylos pagal ieškovės G. N. ieškinį atsakovui UAB ,,Filtrėja“ dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjimui bei ieškinio pagrįstumo nustatymui yra svarbios ir reikšmingos aplinkybės dėl įmonės mokumo bei įmonės neatsiskaitymo su ieškove (įmonės darbuotoja) priežasčių. Vien tik formalus konstatavimas, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui atlyginimą ir tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą įmonei, neaiškinant įmonės mokumo aplinkybių ir įmonės neatsiskaitymo su darbuotoju priežasčių, nagrinėjamu atveju nėra tinkamas teisės normų taikymas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas neaiškino ir nenustatė nurodytų turinčių reikšmės bylai aplinkybių ir neatskleidė bylos esmės, o pagal pateiktus į bylą įrodymus bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Filtrėja“ klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 320 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 337 str., 338 str.).

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartis panaikintina ir klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Filtrėja“ perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Filtrėja“ perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė G. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 10 d. nutartimi nutarė iškelti atsakovui... 5. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškovė G. N. pagal 2000... 6. Teismo teigimu, į bylą pateikti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad UAB... 7. Teismas nurodė, kad ieškovė prašė paskirti įmonės administratoriumi UAB... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Filtrėja“ prašo apeliacinės instancijos... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo... 10. Teisėjų kolegija nagrinėja atskirąjį skundą pagal įstatymo reikalavimus... 11. Bankroto byla keliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių... 12. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta... 13. Įmonių bankroto įstatymo paskirtis yra reglamentuoti bankroto procesą,... 14. Teisėjų kolegijos nuomone, bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimo... 15. Pateiktame į bylą UAB ,,Filtrėja“ 2009 m. balandžio 29 d. aiškinamajame... 16. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad UAB ,,Filtrėja“ visiškai... 17. Pateiktas į bylą UAB ,,Filtrėja“ 2008 m. rugpjūčio 27 d. visuotinio... 18. Pateikti į bylą įrodymai rodo, kad UAB ,,Filtrėja“ pagal sutartis atlieka... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodytos aplinkybės ir tai, kad bankroto bylos... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl...