Byla 2-561/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Donato Šerno ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Viktoro Rudakovo firmos ,,Telšių ranga“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutarties, kuria atsakovui V. Rudakovo firmai ,,Telšių ranga“ iškelta bankroto byla Nr. B2-396-267/2009 pagal ieškovų individualios J. Kalniaus medienos apdirbimo įmonės, uždarosios akcinės bendrovės ,,Kontausta“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrovista“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Aklota“, individualios įmonės ,,Valdela“ ieškinius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas individuali J. Kalniaus medienos apdirbimo įmonė kreipėsi į teismą, prašydama atsakovui V. Rudakovo firmai ,,Telšių ranga“ iškelti bankroto bylą. Ieškinyje nurodė, kad pagal šalių sudarytą medienos gaminių pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas skolingas ieškovui 13 162,59 Lt, vengia atsiskaityti, todėl yra pagrindas teigti, jog įmonė yra nemoki. Prie nagrinėjamos bylos buvo prijungtos kitos civilinės bylos dėl bankroto iškėlimo pagal ieškovų UAB ,,Kontausta“, UAB ,,Elektrovista“, UAB ,,Aklota“, IĮ ,,Valdela“ ieškinius tam pačiam atsakovui.

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. kovo 20 d. V. Rudakovo firmai ,,Telšių ranga“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB ,,Jonvita“. Teismas nurodė, kad bendra atsakovo skolos suma ieškovams bei tretiesiems asmenims sudaro 365 605,26 Lt. Pagal 2008 m. įmonės balanso duomenis, atsakovo turto vertė yra 4 074 382 Lt (ilgalaikio materialaus turto vertė – 226 481 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 946 787 Lt (per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 151 288 Lt). Atsakovo pateiktos 2009 m. kovo 3 d. taikos sutartys su individualia J. Kalniaus medienos apdirbimo įmone bei UAB „Kontausta“ dėl 13 952,36 Lt ir 15 750 Lt skolinių įsipareigojimų vykdymo nėra reikšmingos, kadangi likusių finansinių įsipareigojimų kitiems ieškovams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai suma išlieka didelė. Teismo teigimu, nėra duomenų, kad atsakovas vykdytų ūkinę komercinę veiklą ir būtų pajėgus artimiausiu metu įvykdyti visus skolinius įsipareigojimus ar žymiai juos sumažinti. Įvertinęs šiuos duomenis teismas sprendė, kad pradelsti atsakovo įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė yra nemoki (LR įmonių bankroto įstatymo ((toliau - ĮBĮ) 2 str. 8 d.). Teismas taip pat nustatė, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, o tai yra dar vienas, ieškiniuose nenurodytas, pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

5Atskiruoju skundu atsakovas V. Rudakovo firma ,,Telšių ranga“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylą nutraukti. Skunde išdėsto tokius argumentus:

61. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo prašymą palikti ieškinius nenagrinėtus ir tuo pažeidė CPK 230 straipsnio 2 dalies ir 246 straipsnio nuostatas.

72. Teismas nesuteikė atsakovui pakankamai laiko susipažinti su ieškovų UAB ,,Aklota“ ir individualios įmonės ,,Valdela“ pateiktais ieškiniais.

83. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovas vėluoja sumokėti darbuotojams darbo užmokestį, neatsižvelgė į atsakovo paaiškinimus, kad teismo posėdžio dieną atlyginimai darbuotojams buvo sumokėti, be to, esant sunkiai ekonominei padėčiai, pusantro mėnesio vėlavimas sumokėti atlyginimus negali būti pagrindu kelti bankroto bylą.

94. Teismas neatsižvelgė į atsakovo ir kreditorių sudarytas taikos sutartis, įmonės debitorinius įsiskolinimus, nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų ir negali atsiskaityti su kreditoriais. Įmonė pajėgi sumokėti skolas, aktyviai vykdo veiklą, gauna užsakymus.

105. Įmonėje dirba daug darbuotojų, kuriems pastoviai mokamas darbo užmokestis. Iškėlus bankroto bylą, darbuotojai neteks darbo, bus padaryta didelė žala.

11Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

13Dėl bankroto bylos iškėlimo sąlygų.

14Bankroto byla keliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas nustatomas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės vertinant realią įmonės finansinę būklę.

15Iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas bankroto bylą iškėlė nustatęs dvi ĮBĮ nurodytas sąlygas: 1) dėl įmonės nemokumo ir 2) dėl to, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą dėl įmonės nemokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi atsakovo pateiktais balanso duomenimis už 2008 metus. Iš šių duomenų matyti, kad įmonė turi turto už 4 074 382 Lt, o jos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 151 288 Lt (t.1 b.l. 101). Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas yra aktyvus, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.). Nustatyta, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai ieškovams ir tretiesiems asmenims sudaro 365 605,26 Lt. Spręsdamas dėl įmonės nemokumui esminę reikšmę turinčio dydžio – įmonės pradelstų įsipareigojimų, teismas šiais įsipareigojimais laikė įmonės balanse įrašytus per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus - 2 151 288 Lt. Tačiau teismas nesiaiškino ir netyrė kokią dalį atsakovo balanse nurodytų per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sudaro pradelsti įmonės įsipareigojimai. Konstatuota pradelstų įsipareigojimų suma dalyvaujantiems byloje asmenims – 365 605,26 Lt, neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Iš atsakovo pateiktos 2008 m. gruodžio mėnesio pirkimų ir pinigų mokėjimo suvestinės, kurioje įrašyta pusės turto neviršijanti galutinė skola – 1 687 720,86 Lt (t.1 b.l. 102-107), taip pat negalima nustatyti atsakovo pradelstų įsipareigojimų, nes nėra nurodyti mokėjimų terminai. Byloje nesant pakankamai duomenų apie atsakovo įsipareigojimų ir skolų atsiskaitymo terminus, negalima spręsti apie pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydį bei konstatuoti įmonės mokumo ar nemokumo faktą.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą ir tai yra sąlyga iškelti bankroto bylą. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie įmonės darbuotojų ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Tam, kad įmonė būtų įsteigta ir sėkmingai veiktų, reikalingos didelės sąnaudos, todėl greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą ir darbuotojų pareiškimo dėl bankroto, spręsdamas dėl vėlavimo išmokėti atlyginimus, teismas turėjo įvertinti visas su tuo susijusias bylos aplinkybes (vėlavimo terminą, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir kt.).

17Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui V. Rudakovo firmai ,,Telšių ranga“ iškelta bankroto byla, negali būti laikoma pagrįsta. Nenustačius bendro įmonės pradelstų įsipareigojimų dydžio ir jų santykio su įmonės balanse įrašyto turto verte, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo galėjo būti išspręstas neteisingai (CPK 329 str. 1 d.).

18Dėl procesinių teisės normų pažeidimų.

19Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo teisėjas gali priimti rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių ir kitų asmenų, tačiau tais atvejais, kai byla yra sudėtinga, teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėja teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismas 2009 m. vasario 9 d. nutartimi į vieną civilinę bylą sujungė bylas dėl bankroto pagal ieškovų UAB ,,Kontausta“, UAB ,,Elektrovista“ ir individualios J. Kalniaus medienos apdirbimo įmonės ieškinius atsakovui. Ta pačia nutartimi teismas nutarė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka 2009 m. vasario 13 d. (t.1 b.l. 50). Teismas pagrįstai pasirinko žodinį procesą, tačiau jo galimybėmis tinkamai nepasinaudojo bei pažeidė procesinio įstatymo nuostatas. Bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka buvo atidėtas 2009 m. kovo 6 d. ir 2009 m. kovo 13 d. Šio posėdžio metu, teismas žodine nutartimi prie nagrinėjamos bylos prijungė civilines bylas dėl bankroto bylos iškėlimo tam pačiam atsakovui pagal ieškovų UAB ,,Aklota“ ir IĮ ,,Valdela“ ieškinius, kurie teisme buvo gauti tik 2009 m. kovo 12 d. Iš bylos medžiagos matyti, kad nei vienam ieškovui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, kas yra būtina nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka (CPK 133 str. 1 d., 117-132 str.). Pirmosios instancijos teismo posėdžiuose nei vienas ieškovas nedalyvavo. Nors atsakovui ieškinių ir kitų procesinių dokumentų nuorašus ieškovai UAB ,,Aklota“ ir IĮ ,,Valdela“ išsiuntė registruotomis siuntomis (ĮBĮ 8 str. 3 d.), atsakovui buvo suvaržyta procesinė galimybė susipažinti su visa bylos medžiaga ir pateikti atsiliepimus. Be to, teismo posėdyje nedalyvaujant ieškovams, kuriems nebuvo tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, teismas negalėjo spręsti atsakovo prašymo palikti ieškinius nenagrinėtus, nors toks prašymas atitinka CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatas. Dėl šių procesinių pažeidimų pirmosios instancijos teismas neištyrė visų reikšmingų aplinkybių, neišklausė šalių pozicijos dėl pareikštų ieškinių, dėl to nenustatė tikrosios atsakovo finansinės padėties. Minėti procesinių teisės normų pažeidimai galėjo įtakoti priimtos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, o tai yra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį (CPK 329 str. 1 d.).

20Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinio įstatymo reikalavimus, netinkamai nustatė įmonės nemokumą, klaidingai vertino įmonės turimo turto ir visų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykį (LR ĮBĮ 9 str., CPK 327 str. 1 d. 2 p.), dėl ko galėjo būti neteisingai išspręstas bankroto bylos iškėlimo klausimas (CPK 329 str. 1 d.). Skundžiama nutartis naikinama ir, kadangi, pagal pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teisme klausimo iš esmės išspręsti nėra galimybės, bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos V. Rudakovo firmai ,,Telšių ranga“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas individuali J. Kalniaus medienos apdirbimo įmonė kreipėsi į... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. kovo 20 d. V. Rudakovo firmai ,,Telšių... 5. Atskiruoju skundu atsakovas V. Rudakovo firma ,,Telšių ranga“ prašo... 6. 1. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo prašymą palikti ieškinius... 7. 2. Teismas nesuteikė atsakovui pakankamai laiko susipažinti su ieškovų UAB... 8. 3. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovas vėluoja sumokėti darbuotojams... 9. 4. Teismas neatsižvelgė į atsakovo ir kreditorių sudarytas taikos sutartis,... 10. 5. Įmonėje dirba daug darbuotojų, kuriems pastoviai mokamas darbo... 11. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Dėl bankroto bylos iškėlimo sąlygų.... 14. Bankroto byla keliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 15. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas bankroto bylą iškėlė... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad įmonė vėluoja išmokėti... 17. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 18. Dėl procesinių teisės normų pažeidimų.... 19. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo teisėjas gali priimti rašytinio... 20. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, daroma išvada, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti...