Byla 1-5-537/2014

1A. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Rusijos Federacijoje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ) aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „( - )“, energetiku, neteistas, kaltinamas pagal LR BK 176 str. 1d.

2Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

3A. L. šioje byloje buvo kaltinimas ir perduotas teismui teisti už tai, kad jis pažeidė darbų saugos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmogui. Tai yra, kaltinamas tuo, jog, būdamas įmonės UAB „( - )“ generalinės direktorės A. K. 2010-07-12 įsakymu Nr. 135, paskirtas užimti energetiko pareigas ir dirbdamas energetiko pareigose bei pagal UAB „( - )“ generalinės direktorės A. K. 2011-12-21 patvirtintus „Energetiko pareiginius nuostatus“, A. L. pažeidė: „Energetiko pareiginių nuostatų“ eilę reikalavimų t.y., nuostatų 16 punktą, kuriame nustatyta, jog energetikas privalo“ Kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, reikalavimų;“ 30 punktą, kuriame sakoma, jog energetikas privalo “Nustatyta tvarka įforminti ir kontroliuoti darbus bei darbuotojus, atliekant pavojingus darbus, užtikrinant saugų jų atlikimą“; bei pažeidė šių nuostatų 61.8 punktą, kuriame nurodyta, jog energetikas atsako už “Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, apsaugos nuo elektros reikalavimų bei higienos normų reikalavimų laikymąsi ir kontrolę“ ir, pažeisdamas šiuos „Energetiko pareiginių nuostatų“ reikalavimus A. L., 2012-04-04 apie 9.45 val. UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), kuomet buvo vykdomi remonto darbai šaldymo kameroje Nr. 2, A. L. tinkamai neapžiūrėjęs vamzdinių kilnojamųjų pastolių ir neįsitikinęs jų patikimumu, prieš pradedant juos naudoti, bei neįsitikinęs, kad pastoliai pilnai sukomplektuoti pagal gamintojų reikalavimus, techniškai tvarkingi (nėra įtrūkimų, sulenkimų ir pan.), kaip nurodyta UAB „( - )“ 2012-02-29 generalinio direktoriaus įsakyme Nr.47 bei neužpildęs reikiamos dokumentacijos, kaip to reikalauja UAB „( - )“ „Kopėčių ir pastolių tikrinimo priežiūros tvarka“, nustatyta 2012-02-29 UAB „( - )“ generalinio direktoriaus įsakyme Nr.47, apie pastolių tinkamumą naudoti, nurodė darbuotojui V. B. naudoti šiuos pastolius, kuriuos eksploatuoti buvo draudžiama dėl to, jog pastoliai buvo sukonstruoti savadarbiu būdu, t.y., esant pastolių konstrukcijos pakeitimams, o būtent, buvo papildomai, savadarbiu būdu pritvirtinti pastolių atraminiai ratukai. UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojo R. N. 2002-05-31 įsakymu Nr. 216-P, paskirtam užimti ir dirbti šaltkalvio-elektriko pareigose V. B., A. L. nurodė 4,62 m. aukštyje pritvirtinti elektros šviestuvus, pasinaudojant minėtais IĮ „( - )“ priklausančiais vamzdiniais kilnojamaisiais pastoliais, kurie nuo 2012 m. kovo mėnesio, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, buvo laikomi UAB „( - )“ šaldymo kameroje Nr. 2, jų būklė buvo nepatikrinta, dėl ko, V. B. užlipus ant šių pastolių platformos, esančios 2,60 m. aukštyje, lūžo pastolių atraminio ratuko savadarbis tvirtinimas, dėl to pastoliai virto ant šono, o V. B. galvos dešine puse krito ant betoninių plokščių grindų, dėl ko jam įvyko lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, dešinio kaktikaulio lūžimas, dešinio riešo sąnario ir dešinio čiurnos sąnario sumušimas, kraujosruva dešinės akies srityje ir buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

4A. L. buvo kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d., padarymu.

5Kaltinamasis A. L. kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo neprisipažino. Parodė, jog UAB „( - )“ energetiko pareigose dirba apie 30 metų. Atsakingas Už visą įmonės elektros ūkį. Šaldymo kameroje Nr. 2 reikėjo įrengti apšvietimą, todėl 2012-04-03 su jo baro darbuotojais elektrikais V. B. ir G. G. apžiūrėjo šias patalpas. Nustatė, jog šviestuvus reikėjo kabinti 4,6 m. aukštyje, todėl jų turimų kopėčių aukščio nepakako. Todėl nusprendė paimti šaldymo kameroje Nr. 2 paliktu IĮ „( - )“ priklausančius kilnojamus pastolius. Visi trise apžiūrėjo pastolius, jų tvirtinimus, ratukus. Ratukų fiksatorių nebuvo. Jiems pastolių patikimumas abejonių nesukėlė, todėl nusprendė juos naudoti darbui. Surašė pastolių apžiūros aktą ir visi pasirašė. Jis prieš darbą darbuotojus papildomai instruktavo dėl darbų saugos, kad naudotų individualiais apsaugos priemones, t.y., pirštines ir šalmus. Tą dieną nurodyti asmenys dirbo, darbus tęsė ir kitą dieną. Šie žmonės turėjo reikiamą elektriko darbų kvalifikaciją, turėjo aukštalipio kvalifikaciją, nors jų atliekamiems darbams to ir nereikėjo. Jam paskambino G. ir pranešė apie nelaimę. Vietoje matė, kad yra nulūžęs pastolių atraminis ratukas. Tikrindami pastolius jie juos stumdė ir jokių įtarimų dėl kažkokio užslėpto ratukų pažeidimo jiems nekilo. Be to, matė, kad juos ilgą laiką naudojo IĮ „( - )“ darbuotojai. Jam galia, kad įvyko nelaimingas atsitikimas, jog susižalojo V. B., nes tai pirmas atvejis per jo 30m. darbą. Mano, kad nepažeidė kaltinime nurodytų energetiko pareiginių nuostatų bei kopėčių ir pastolių tikrinimo tvarkos reikalavimus, nes: pastolius nutarė visi kartu panaudoti, juos visi apžiūrėjo ir patikrino, surašė patikrinimo aktą, darbuotojus prieš darbą instruktavo papildomai dar darbų saugos ir individualių apsaugos priemonių naudojimo, paslėpto ratuko tvirtinimo defekto negalėjo pastebėti, be to, nukentėjęs taip pat buvo neatsargus, nes nedėvėjo apsauginio šalmo.

6Nukentėjusysis V. B. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ elektros-šaltkalvio pareigose. Buvo instruktuotas dėl darbų saugos, individualių apsaugos priemonių naudojimo. 2012-04-03 kartu su G. G. ir energetiku A. L. apžiūrėjo patalpas, kuriose reikėjo pakabinti šviestuvus. Nusprendė panaudoti IĮ „( - )“ nuo remontų paliktus pastolius, nes kopėčios buvo per žemos. Iš vakaro dirbo su šalmu ant pastolių, tačiau šalmas jam krito nuo galvos, todėl toliau nenaudojo. Kitą dieną kažkas pokštelėjo, pastoliai virto ir jis krito , galva trenkėsi į betonines grindis. Įvykio metu apsauginio šalmo nedėvėjo. Gydėsi ligoninėje, vėliau ambulatoriškai. Jam buvo konstatuoti sužalojimai galvoje, kaktikaulio lūžimas, dėl kurių ilgą laiką gydėsi. Jam išsivystė depresija, neteko 50 procentų darbingumo, dėl ko buvo priverstas išeiti iš darbo. Sužalojimų pasekmes jaučia iki dabar, vartoja įvairius vaistus, antidepresantus. Prašo iš UAB „( - )“ priteisti 50 000 lt. neturtinės žalos bei 2438,78 lt. turtinės žalos ( gydymo, vaistų, kelionės pas gydytojus išlaidos) bei netekto darbingumo pajamų po 642, 5 lt. kas mėnesį nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2015 09 18 ( netektas darbingumas nustatytas iki 2015 09 18, T.2, b.l. 107 ), 3000 lt. advokato atstovavimo išlaidų.

7Patvirtino, jog buvo išklausęs instruktažą ir dėl darbų saugos aukštyje. Kaltina ne A. L., bet įmonę, kuri pertvarkė pastolius, t.y., IĮ „( - )“.

8Liudytojas G. G. patvirtino, kad dirba UAB „( - )“ šaltkalvio-elektriko pareigose. Kartu su V. B. bei A. L. nusprendė panaudoti likusius po remontų kitos įmonės pastolius, juos visi trise apžiūrėjo. Teigė, jog A. L. dar juos papildomai instruktavo dėl darbų saugos, t.y., kad dėvėtų šalmus, pirštines. 2012-04-03 kartu su V. B. dirbo šaldymo patalpoje Nr. 2 ir kabino šviestuvus. Kitą dieną su V. B. tęsė darbus. Tiek V. B., tiek jis dirbo be apsauginių šalmų. V. B. buvo užlipęs ant pastolių, nes matavo kuriose vietose turės kabinti šviestuvus. Pamatė, kai pastoliai pradėjo virsti į vieną pusę ir kartu su V. B. trenkėsi į grindinį. V. B. susižalojo galvą. Vėliau pamatė, kad lūžo pastolių ratukas. Prieš tai jokių perdirbimų pastoliuose nepastebėjo. Defektas, pasak liudytojo, buvo paslėptas.

9Liudytojas V. J. parodė, kad dirba UAB „( - )“ įmonėje specialistu ir teikia konsultacijas UAB „( - )“ dėl darbo saugos reikalavimų pažeidimų. 2012-04-04 įmonė gavo pranešimą, kad UAB „( - )“ įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, t.y., nuo pastolių nukrito darbininkas. Įvykio vietoje buvo po kelių minučių. Matė nukentėjusįjį ir nuvirtusius pastolius. Pastoliai iš vakaro buvo naudojami vienoje vietoje, kitą dieną buvo perstumti į kitą. Nelaimingą atsitikimą darbe tyrė komisija, kurioje dalyvavo įmonės direktorius S. S., kompresorinės darbuotojas R. J. ir jis. Tvirtina nelaimingo atsitikimo darbe akto išvadose nurodytas nelaimingo atsitikimo kilimo priežastis: 1 ) nebuvo dėvimos laikinos apsauginės priemonės, t.y., šalmai; 2) asmenys dirbo ant pastolių, kurie neatitiko keliamų reikalavimų, t.y., ratukai buvo be stabdžių ir nebuvo išbandyti pastoliai prieš 2012 04 04 darbus, kai jie buvo perstumti į kitą vietą; 3) energetikas A. L. neužtikrino pilnos darbuotojų darbų saugos, t.y., nepatikrino pastolių, jie buvo kitos įmonės, ratukai buvo be stabdžių, pastolius paėmė savavališkai. Jo manymu, ratukas lūžo dėl to, kad buvo nekokybiškai suvirintas strypas su ratuko pastiprinimo plokštele. Pagal jį, pastoliai buvo savarankiškai perdaryti, t.y., standartinis ( pirktinis ) ratukas buvo privirintas prie pastiprinimo plokštelės, kuri buvo privirinta prie strypo, kuris buvo kišamas į pastolių koją.

10Teigė, jog rašant aktą bendravo telefonu su IĮ „( - )“ vadovu, tačiau tik paaiškėjo, jog tie pastoliai yra jų, tačiau negavo atsakymų, kodėl tie pastoliai buvo likę, kodėl buvo perdaryti.

11Asmeniškai apžiūrėjo strypo suvirinimo prie pastiprinimo plokštelės vietą, kuri lūžo. Nustatė, jog buvo suvirinta 4 taškais . Iš jų trys taškai buvo parūdiję, tačiau laikėsi tik ant vieno suvirinimo taško. Pasak jo, paslėpto ratuko tvirtinimo privirinimo defekto vizualiai pamatyti nebuvo galima. Jo teigimu, tokių pastolių naudoti ir eksploatuoti negalima. Teigė, jog pastolių techninės dokumentacijos negavo. Pastolius prieš dirbant apžiūrėti privalo tiek vadovas, tiek ir darbuotojas.

122012-04-04 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, jog apžiūrėta įvykio vieta, esanti UAB „( - )“, ( - )., šaldymo kameroje Nr. 2. Rasti nuvirtę ant šono pastoliai. Rastas vienas pastolių ratukas, kurio tvirtinimo plokštelė nulūžusi ir atsiskyrusi nuo metalinio strypo (b.l. 3-12). Svarbus byloje daiktinis įrodymas- ratukas su tvirtinimo plokštele ir metalinis strypas, kuris nulūžo nuo tvirtinimo plokštelės, iš įvykio vietos paimtas nebuvo. Teismui aiškinantis, kur šiuo metu yra šie daiktai, jų buvimo vietos įrodymų tyrimo metu nustatyti nepavyko. Taip pat nepavyko nustatyti ir nelaimingo atsitikimo metu naudotų pastolių dabartinės buvimo vietos, dėl ko nebuvo galimybės juos apžiūrėti.

132002-05-31 V. B. darbo sutarties Nr. 680 kopijoje nurodyta, kad 2002-05-31 UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojo R. N. įsakymu Nr. 216-9 V. B. priimtas dirbti šaltkalvio-elektriko pareigose. ( b.l. 14, 70 )

142010-07-12 A. L. darbo sutarties pakeitimų Nr. 80 kopijoje nurodyta, jog A. L. yra priimtas dirbti energetiko pareigose. ( b.l. 72 )

152012 m. balandžio mėnesio darbo grafiko kopijoje nurodyta, jog V. B. 2012-04-04 darbo diena nuo 8.00 val. iki 16.30 val. ( b.l. 15 )

16V. B. medicininės kortelės išrašo kopijoje yra įrašas, jog V. B. gali dirbti elektriku-šaltkalviu. ( b.l. 17-19)

172012-04-04 neblaivumo kvito kopijoje nurodyta, jog V. B. patyrė traumą, būdamas blaivus ( T. 1, b.l. 35 ).

18Specialisto išvadoje Nr. G 344/12 (09) nurodyta, jog V. B. klinikiniais duomenimis konstatuoti lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, dešinio kaktikaulio lūžimas, dešinio riešo sąnario ir dešinio čiurnos sąnario sumušimas, kraujosruva dešinės akies srityje, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu.( b.l. 53 ). Sužalojimai padaryti galimai 2012 04 04 aplinkybėse nurodytu būdu ( nukritus nuo pastolių ).

19UAB „( - )“ generalinė direktorė A. K. 2011-12-21 patvirtino energetiko pareiginius nuostatus, kurių 16 punkte nustatyta, jog energetikas privalo“ Kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, reikalavimų;“ 30 punkte sakoma, jog energetikas privalo “Nustatyta tvarka įforminti ir kontroliuoti darbus bei darbuotojus, atliekant pavojingus darbus, užtikrinant saugų jų atlikimą“; šių nuostatų 61.8 punkte nurodyta, jog energetikas atsako už “Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, apsaugos nuo elektros reikalavimų bei higienos normų reikalavimų laikymąsi ir kontrolę“ (T. 1, b.l. 75-79 )

20UAB „( - )“ generalinio direktoriaus 2012-02-29 patvirtinta kopėčių, pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarka, kurios 2 dalyje nurodyta, jog padalinių vadovai privalo apžiūrėti ir patikrinti kopėčias ir pastolius, prieš pradedant naudoti, reguliariai naudojimo laikotarpiu, po perstatymo, po pertraukos, blogo oro poveikio ar nestiprių (... ) ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką kopėčių ir pastolių tvirtumui ar stabilumui, bet ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. Apžiūrų ir patikrinimų metu nustatoma ar kopėčios ir pastoliai pilnai sukomplektuoti pagal gamintojų reikalavimus, techniškai tvarkingi (...). Aptikus defektus, ....naudoti kopėčias ir pastolius draudžiama , kol nebus pašalinti defektai ar atliktas bandymas. Tvarkos 7.2 punkte nurodyta, jog apžiūros, patikrinimai, bandymų rezultatai turi būti įforminti kopėčių ir lipynių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnale (b.l. 68-69, T. 1 )

212012-04-16 nelaimingo atsitikimo darbe akto kopijoje ( b.l. 61-63, T. 1 ) nurodyta, jog nelaimingo atsitikimo darbe priežastys yra šios:

221) pažeista UAB „( - )“ Elektros cecho darbuotojų atmintinė, vykdant įmonėje statybos-rekonstrukcijos darbus“, patvirtinta 2011 07 19 technikos direktoriaus S. S., jog šaltkalvis- elektrikas„... prieš pradedant dirbti ant kopėčių ( lipynių, pastolių ), reikia įsitikinti ar jos tvirtos, ar nepaslys, ar atsitiktinai nepajudės iš vietos. Pradedant darbą ant kopėčių, lipynių, pastolių, būtina vizualiai juos apžiūrėti, patikrinti, laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų“ ( žr. atmintinė, b.l. 73, T. 1 );

232) pažeista UAB „( - )“ darbuotojo, atliekančio darbus iki 5 m. aukštyje saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 214, patvirtinta 2007 09 12 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 610A , kurios 14 p. nurodyta: „ prieš pradedant dirbti darbuotojas turi: 14.3 p.-atsižvelgdamas į atliekamų darbų pobūdį, užsidėti šalmą ir kitas asmenines apsaugos priemones“;

243) UAB „( - )“ generalinės direktorės 2011 12 21 patvirtintų Energetiko pareiginių nuostatų 61.8 punkto reikalavimai, kur teigiama, jog energetikas atsako už “Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, apsaugos nuo elektros reikalavimų bei higienos normų reikalavimų laikymąsi ir kontrolę“ ( žr. nuostatai, b.l. 79, T. 1 )

25Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, įrodymai, jų analizė ir vertinimas

26Teismas nustatė, jog 2012 04 04, apie 09 val. 45 min., UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), įmonės energetiko A. L. nurodymu įmonės darbuotojams – šaltkalviams elektrikams, t.y., nukentėjusiajam V. B. bei liudytojui G. G. vykdant remonto darbus šaldymo kameroje Nr. 2, V. B. užlipus ant IĮ „( - )“ priklausančių pastolių platformos, esančios 2, 6 metrų aukštyje, atlikti šviestuvų pakabinimo vietos matavimų darbų, lūžo pastolių strypo ir ratuko pastiprinimo plokštelės suvirinimo vieta, nes suvirinimas buvo atliktas nekokybiškai ( neištisinė suvirinimo vieta ), dėl ko pastoliai virto ant šono. Kartu nuo pastolių 2, 6 m. aukščio krito ant pastolių buvęs šaltkalvis- elektrikas V. B., kuris galvos dešine puse trenkėsi į betoninių plokščių grindis ir susižalojo. Nukentėjusiajam V. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes klinikiniais duomenimis buvo konstatuoti lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, dešinio kaktikaulio lūžimas, dešinio riešo sąnario ir dešinio čiurnos sąnario sumušimas, kraujosruva dešinės akies srityje.

27Teismas įrodymų tyrimo metu skyrė teismo psichiatrinę ekspertizę, siekiant išsiaiškinti ar nukentėjęs po traumos nesusirgo ilgai trunkančia liga, stipriai veikiančia žmogaus psichiką ir, ar nepasunkėjo sveikatos sutrikdymo mastas, nes teismui buvo pateikti duomenys, kad jis po įvykio susirgo organine depresija. Teismo psichiatrai ekspertai davė išvadą ( b.l. 78- 77, T. 2 ), jog, įtariant simuliaciją, rekomenduoja nukentėjusiajam atlikti stacionarinę teismo psichiatrinę ekspertizę. Paskyrus teisme teismo stacionarinę psichiatrinę ekspertizę, nukentėjęs atsisakė vykti ekspertizės atlikimui į stacionarią gydymo įstaigą, todėl teismas nagrinėjo bylą iš esmės pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes ir jo sveikatos sutrikdymo mastą, pagal pateiktą kaltinimą.

28Įrodymų tyrimo metu teismas nustatė, jog UAB „( - )“ energetikas A. L. iš įmonės vadovybės gavo nurodymą šaldymo patalpoje Nr. 2 pakabinti šviestuvus. Tuo tikslu A. L. 2012 04 03 su savo baro darbuotojais šaltkalviais- elektrikais V. B. bei G. G. nuvyko į minėtą šaldymo patalpą, apžiūrėjo darbo vietą. Visi trise nutarė, jog įmonės turimų kopėčių aukščio neužteks, todėl visi nusprendė aukščio darbams panaudoti nuo 2012 m. pradžios toje pačioje patalpoje buvusius ir paliktus IĮ „( - )“, kuri prieš tai atliko minėtoje patalpoje remonto darbus, priklausančius kilnojamus pastolius. Kaltinamasis A. L., nukentėjęs V. B. ir liudytojas G. G. teisme patvirtino, jog jie apžiūrėjo ir patikrino pastolius- jie jokių įtarimų jiems nesukėlė. Be to, visi anksčiau matė, jog ilgą laiką ant pastolių dirbo IĮ „( - )“ darbuotojai, ant jų kilnojo didelius svorius turinčius daiktus, todėl pastolių patikimumas jiems įtarimų nesukėlė. Taip pat A. L., V. B. ir G. G. 2012 04 03 surašė pastolių apžiūros aktą, kurį visi ir pasirašė, konstatuodami, jog pastoliai yra techniškai tvarkingi, juos galima naudoti kameros apšvietimo šviestuvų montavimo darbams ( b.l. 141, T. 1 ).

29Teisme anksčiau nurodyti asmenys patvirtino, jog 2012 04 03, prieš V. G. bei V. B. pradedant remonto darbus, kaltinamasis A. L. dar juos papildomai instruktavo dėl darbų saugos, t.y., kad jie privalo naudoti individualias apsaugos priemones, t.y., pirštines bei apsauginius šalmus. 2012 04 03 darbus nukentėjęs V. B. bei G. G. atlikinėjo, naudodami IĮ „( - )“ priklausančiais pastoliais, tačiau darbų nespėjo užbaigti. Teismas nustatė, jog tiek nukentėjęs, tiek liudytojas G. G. ( patys tai patvirtino teisme ) yra supažindinti ( b.l. 20- 21, T. 1 ) su priešgaisrinės saugos, šaltkalvio elektriko saugos ir sveikatos ( b.l. 22 -28, T. 1 ) bei darbuotojo, atliekančio darbus iki 5 m. aukštyje saugos ir sveikatos ( b.l. 29 -34, T. 1 ) instrukcijomis. Nukentėjęs V. B. taip pat buvo supažindintas ir su 2011 07 19 technikos direktoriaus S. S. patvirtinta atmintine“ Elektros cecho darbuotojų atmintinė, vykdant įmonėje statybos-rekonstrukcijos darbus“ ( b.l. 63, 73, T. 1 ).

30UAB „( - )“ patvirtintoje “Elektros cecho darbuotojų atmintinėje, vykdant įmonėje statybos-rekonstrukcijos darbus“ nurodyta, jog šaltkalviui- elektrikui „... prieš pradedant dirbti ant kopėčių ( lipynių, pastolių ), reikia įsitikinti ar jos tvirtos, ar nepaslys, ar atsitiktinai nepajudės iš vietos. Pradedant darbą ant kopėčių, lipynių, pastolių, būtina vizualiai juos apžiūrėti, patikrinti, laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų“. Toje pačioje atmintinėje nurodyta, jog šaltkalviui- elektrikui dirbant statybvietėse „ ... privalu naudoti asmenines apsaugos priemones: galvos apdangalą-apsauginį šalmą, darbo batus, darbo drabužius ir t.t.“ ( b.l. 73, T. 1 ). Todėl nukentėjęs V. B. privalėjo vykdyti šiuos reikalavimus, tačiau teismas neabejotinai nustatė, jog nelaimingo atsitikimo metu ( beje, ir dieną prieš ) tiek nukentėjęs V. B., tiek liudytojas G. G. apsauginių šalmų nedėvėjo, tuo grubiai abu pažeisdami nurodytos atmintinės bei kitus darbų saugos instrukcijų reikalavimus.

31UAB „( - )“ darbuotojo, atliekančio darbus iki 5 m. aukštyje saugos ir sveikatos instrukcijoje Nr. 214 ( b.l. 29 -34, T. 1 ), patvirtintoje 2007 09 12 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 610A , 14 p. nurodyta, jog darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, turi: 14.3 p.-atsižvelgdamas į atliekamų darbų pobūdį, užsidėti šalmą ir kitas asmenines apsaugos priemones“. Šį reikalavimą nukentėjęs V. B. taip pat grubiai pažeidė, nes šalmo nedėvėjo.

32Pagal BK 176 straipsnio 1 dalį atsako darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių. Pagal šį BK straipsnį atsako tik specialūs subjektai – darbdaviai ir kiti asmenys, kurie dėl savo tarnybinės padėties ar specialių įgaliojimų yra atsakingi už saugą darbe, saugos darbe norminių aktų laikymąsi. Ši nusikaltimo sudėtis yra blanketinė, todėl, taikant šią normą, būtina nustatyti, kokie darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe įstatymų reikalavimai buvo pažeisti. Kiekvienu konkrečiu atveju analizuojami tie įstatymai ir poįstatyminiai bei lokalinio pobūdžio teisės aktai, kuriuose įtvirtintos konkrečios darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nustatytos pareigos, sprendžiama, ar tų pareigų buvo laikomasi. Baudžiamajai atsakomybei kilti ir taikyti būtina nustatyti priežastinį ryšį tarp atsiradusių padarinių ir veikos, dėl kokių konkrečių norminių aktų reikalavimų pažeidimų jie atsirado. Nusikalstama veika gali būti padaryta tiek tyčia, tiek dėl neatsargumo (kasacinės nutartys Nr. 2K-267/2009, 2K-134/2010, 2K-221/2011, 2K-485/2011 ir kt). Pažymėtina, kad pagal civilinės teisės nuostatas, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, darbdavio kaltė yra preziumuojama, tačiau, taikant baudžiamąją atsakomybę, tokia prezumpcija negalima.

33Todėl kaltinimas turėjo įrodyti priežastinį ryšį tarp kaltinamojo A. L. suformuluotų kaltinimo veiksmų ( neveikimo ) ir kilusių pasekmių, t.y., V. B. sužalojimo.

34Teismas, objektyviai, nešališkai ir visapusiškai ištyręs byloje visus įrodymus, juos įvertinęs pagal savo vidinį įsitikinimą, konstatuoja, jog šioje byloje kaltinimas neįrodė UAB „( - )“ energetiko A. L. kaltės dėl jam inkriminuoto nusikaltimo, numatyto LR BK 176 str.1d., padarymo, todėl jis išteisinamas, vadovaujantis LR BPK 303 str. 5d. 1p., nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių ( BPK 3 str.1d.1p.), t.y., jo veiksmuose nesant nei objektyvių, nei subjektyvių kaltės požymių.

35Kaltinimas energetikui A. L. dėl šio nelaimingo atsitikimo darbe, kurio metu buvo sužalotas jo pavaldinys šaltkalvis-elektrikas V. B. ir pastarajam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, buvo grindžiamas tuo, kad jis padarė kaltinimo įvardintus darbų saugos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyti darbų saugos ir sveikatos darbe reikalavimų pažeidimus, kurie, pasak kaltinimo, buvo pagrindinė šio nelaimingo atsitikimo kilimo priežastis, t.y., pažeidė UAB „( - )“ generalinė direktorės A. K. 2011-12-21 patvirtintus energetiko pareiginius nuostatus:

36- nuostatų 16 punktą, kur nustatyta, jog energetikas privalo“ Kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, reikalavimų;

37-nuostatų 30 punktą, kur sakoma, jog energetikas privalo “Nustatyta tvarka įforminti ir kontroliuoti darbus bei darbuotojus, atliekant pavojingus darbus, užtikrinant saugų jų atlikimą“;

38- nuostatų 61.8 punktą, kuriame nurodyta, jog energetikas atsako už “Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, apsaugos nuo elektros reikalavimų bei higienos normų reikalavimų laikymąsi ir kontrolę“ (T. 1, b.l. 75-79 ).

39Be to, pasak kaltinimo, A. L. kaltas ir dėl to, jog tinkamai neapžiūrėjęs vamzdinių kilnojamųjų pastolių, priklausančių IĮ „( - )“ ir neįsitikinęs jų patikimumu, prieš pradedant juos naudoti, bei neįsitikinęs, kad pastoliai pilnai sukomplektuoti pagal gamintojų reikalavimus, techniškai tvarkingi (nėra įtrūkimų, sulenkimų ir pan.), kaip nurodyta UAB „( - )“ 2012-02-29 generalinio direktoriaus įsakyme Nr.47 bei neužpildęs reikiamos dokumentacijos, kaip to reikalauja UAB „( - )“ „Kopėčių ir pastolių tikrinimo priežiūros tvarka“, nustatyta 2012-02-29 UAB „Marijampolės pieno konservai“ generalinio direktoriaus įsakyme Nr.47, apie pastolių tinkamumą naudoti, nurodė pavaldiniui V. B. atlikti kaltinime nurodytus šviestuvų tvirtinimo darbus prie lubų, dėl ko nukentėjusiajam V. B. dirbant ant pastolių, lūžo pastolių strypo ir ratuko pastiprinimo plokštelės suvirinimo vieta, nes suvirinimas buvo atliktas nekokybiškai ( neištisinė suvirinimo vieta ), dėl ko pastoliai virto ant šono. Kartu nuo pastolių 2, 6 m. aukščio krito ant pastolių buvęs šaltkalvis- elektrikas V. B., kuris galvos dešine puse trenkėsi į betoninių plokščių grindis ir susižalojo. Nukentėjusiajam V. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

40Teismas konstatuoja, jog kaltinimas neįrodė, jog A. L. padarė nurodytus kaltinime energetiko pareiginių nuostatų pažeidimus, t.y., jog nevykdė šių nuostatų reikalavimų. Nurodytų energetiko pareiginių nuostatų 16p., 30p., 61.8 p. reikalavimai yra bendro pobūdžio darbų saugos reikalavimai, kuriuos privalo vykdyti energetikas.

41Tačiau priešingai, nei teigia kaltinimas, teismas nustatė, jog A. L. vykdė šiuos reikalavimus, nes prieš darbą su nukentėjusiuoju bei liudytoju tinkamai apžiūrėjo pastolius, įsitikino jų patikimumu, dėl ko surašė apžiūros aktą. Darbuotojus V. B. bei G. G. instruktavo dėl darbų saugos, nors jie ir taip yra supažindinti ir savarankiškai atsako už savo elgesį darbų saugą darbų metu pagal “ Elektros cecho darbuotojų atmintinės, vykdant įmonėje statybos-rekonstrukcijos darbus“, „Priešgaisrinės saugos, šaltkalvio elektriko saugos ir sveikatos ( b.l. 22 -28, T. 1 ) bei “Darbuotojo, atliekančio darbus iki 5 m. aukštyje saugos ir sveikatos ( b.l. 29 -34, T. 1 ) instrukcijas. Be to, dėl darbų saugos nurodyti asmenys taip pat buvo instruktuoti ir anksčiau, turėjo įgiję aukštalipio kvalifikaciją. Teismas nustatė, jog darbai buvo atliekami 4, 6m. aukštyje, todėl pagal įmonės nuostatus, šie darbai nėra priskiriami prie pavojingų darbų ( kurie atliekami virš 5 m. aukščio ), todėl jiems papildomos apsaugos priemonės nebuvo reikalingos. Kitą dieną A. L. nebuvo darbo vietoje, kur darbuotojai tęsė darbus, tačiau, teismo manymu, jis negali būti atsakingas už tai, jog tęsiant darbą kitą dieną lūžo pastolių strypo ir ratuko pastiprinimo plokštelės suvirinimo vieta, nes suvirinimas buvo atliktas nekokybiškai ( neištisinė suvirinimo vieta ). Nei A. L., nei nukentėjęs, nei kiti asmenys negalėjo šio defekto vizualiai pastebėti ir numatyti, jog gali taip atsitikti bei kilto tokios pasekmės. Tai patvirtino teisme apklaustas liudytojas V. J. ( UAB SDG“ specialistas ), dalyvavęs tiriant nelaimingo atsitikimo darbe priežastis ir pasirašęs aktą ( b.l. 61-63, T. 1 ), kuris nurodė, jog pastolių ratukas lūžo dėl to, kad buvo nekokybiškai suvirintas strypas su ratuko pastiprinimo plokštele. Pasak jo, pastoliai buvo savarankiškai perdaryti, t.y., standartinis ( pirktinis ) ratukas buvo privirintas prie pastiprinimo plokštelės, kuri buvo privirinta prie strypo, kuris buvo kišamas į pastolių koją. Jis asmeniškai apžiūrėjo strypo suvirinimo prie pastiprinimo plokštelės vietą, kuri lūžo. Nustatė, jog buvo suvirinta 4 taškais. Iš jų trys taškai buvo parūdiję, tačiau laikėsi tik ant vieno suvirinimo taško. Pasak V. J., paslėpto ratuko tvirtinimo privirinimo defekto vizualiai pamatyti nebuvo galima. Nors teigė, jog tokių pastolių negalima buvo naudoti, tačiau šio defekto niekas nepastebėjo ir nenumatė bei negalėjo numatyti, kad gali kilto tokios pasekmės. Minėti pastoliai priklauso IĮ „( - )“.

42Nei ikiteisminio tyrimo, nei teismo įrodymų tyrimo metu nebuvo nustatyta, kas ir kada šiuos pastolius perdirbo, nes prie jų kojų buvo savarankiškai pritvirtinti ratukai, kur pastoliai bei sulūžęs ratukas su strypu yra šiuo metu, nes, kaip buvo anksčiau minėta, šie svarbūs byloje daiktiniai įrodymai ikiteisminio tyrimo metu nebuvo paimti. Kur jie šiuo metu yra - kaltintojas negalėjo nurodyti teismui.

43Teismas neturi pagrindo abejoti šiais liudytojo V. J., kaip darbų saugos specialisto, parodymais, jog minėtas ratuko tvirtinimo ( privirinimo ) defektas buvo paslėptas ir realiai nei A. L., nei V. B., nei kitas asmuo to pastebėti negalėjo.

44Dėl to negalima preziumuoti A. L. kaltės, jog jis netinkamai apžiūrėjo nurodytus pastolius, neįsitikino jų saugumu, patikimumu ir t.t.-. Priešingai, A. L. su V. B. bei G. G. pastolius tinkamai apžiūrėjo ir jokių defektų nepastebėjo, dėl ko nurodyti asmenys ir naudojo šiuos pastolius. Jiems nekilo jokių abejonių ar įtarimų, kad šių pastolių negalima naudoti.

45Iš kaltinimo konstrukcijos teismas daro išvadą, jog A. L. buvo kaltinamas neatsargaus nusikaltimo padarymu ( nusikalstamo nerūpestingumo- BK 16 str. 3d. ), t.y., jog jis nenumatė, kad dėl jo neveikimo gali atsirasti nurodyti padariniai, tačiau pagal veikos aplinkybes bei savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

46Teismas nustatė, jog pagrindinė šio nelaimingo atsitikimo kilimo priežastis buvo ta, jog lūžo V. B. naudojamų pastolių strypo ir ratuko pastiprinimo plokštelės suvirinimo vieta, nes suvirinimas buvo atliktas nekokybiškai ( neištisinė suvirinimo vieta ), dėl ko pastoliai virto ant šono, kartu nuo pastolių 2, 6 m. aukščio krito ant pastolių buvęs šaltkalvis- elektrikas V. B., kuris galvos dešine puse trenkėsi į betoninių plokščių grindis ir nukentėjusiajam V. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Teismas konstatuoja, kad dėl kilusių pasekmių energetikas A. L. nėra kaltas. Jis nei numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali kilti tokios pasekmės ( nusikalstamas pasitikėjimas ), taip pat ir negalėjo numatyti, jog dėl jo veikimo ar neveikimo gali kilti tokios pasekmės ( nusikalstamas nerūpestingumas). Be to, teismas anksčiau konstatavo, jog nurodytų kaltinime darbų saugos aktų reikalavimų A. L. nepažeidė.

47Teismas įrodymų tyrimo metu taip pat nustatė ir antrą labai svarbią šio nelaimingo atsitikimo kilimo priežastį, t.y., nukentėjusiojo V. B. grubų darbų saugos reikalavimų pažeidimą, t.y., tai, jog jis įvykio metu nedėvėjo apsauginio šalmo, kas, teismo manymu, turėjo didelės įtakos konstatuotų pasekmių kilimui. Teismas byloje nesprendė klausimo, kas galėjo nutikti, jei nukentėjęs būtų dėvėjęs apsauginį šalmą ( ar būtų buvęs sužalotas, jei taip-koks sveikatos sutrikdymo mastas galėjo būti padarytas ), nes tai, teismo manymu, lemiamos įtakos veikos ir pasekmių, kaltinamojo veiksmų įvertinimui šioje byloje neturi.

48Konstatuotina, kad priežastinio ryšio nustatymas tarp darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo ir nelaimingo atsitikimo, avarijos ar kitokių sunkių padarinių, kaip minimumas, suponuoja išvadą, jog be šių pažeidimų nebūtų ir išvardytų padarinių (lot. conditio sine qua non). Nagrinėjamoje byloje kaltinimas nesugebėjo pagrįsti, kad nelaimingą atsitikimą lėmė energetiko A. L. nurodytų darbų saugos reikalavimų nesilaikymas, t.y., netinkama darbų saugos reikalavimų kontrolė, darbų kontrolė ir jų įforminimas bei darbuotojų darbų saugos reikalavimų laikymasis ir kontrolė ir t.t. ar kiti kaltinamajame akte bei kaltinime išvardyti norminių aktų pažeidimai. (Aukščiausiojo teismo nutartis 2K-597/2011 ).

49Teismas pažymi, jog, vadovaujantis LR BPK 255 str., nagrinėja bylą tik dėl tų kaltinamųjų ir dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje.

50Pradžioje A. L. buvo kaltinamas tik pažeidęs savo pareigybinės instrukcijos 61.8p. reikalavimus. Bylą nagrinėjant teisme, prokuroras pakeitė kaltinimą ir papildomai nurodė, jog A. L. pažeidė dar savo pareiginių nuostatų 16p., 30p. reikalavimus, bei pažeidė įmonėje nustatytą „Kopėčių bei pastolių tikrinimo priežiūros tvarką“, t.y., jog tinkamai neapžiūrėjo pastolių, neįsitikino jų patikimumu, jog jie tinkamai sukomplektuoti pagal gamintojų reikalavimus ir t.t.

51Teismas nustatė, jog A. L. sprendimą naudoti IĮ „( - )“ priklausančius pastolius priėmė bendrai pasitaręs su nukentėjusiuoju V. B. bei G. G.. Jie visi pastolius apžiūrėjo, įsitikino jų patikimumu bei tinkamumu naudoti, dėl ko surašė pastolių apžiūros aktą, kurį visi ir pasirašė, konstatuodami, jog pastoliai yra techniškai tvarkingi, juos galima naudoti kameros apšvietimo šviestuvų montavimo darbams ( b.l. 141, T. 1 ). Be to, visi nurodė, jog pastolių patikimumas nekėlė abejonių, nes nurodyta įmonė ilgą laiką naudojo šiuos pastolius, ant jų dirbo žmonės, kilnojo įvairius svorius ir t.t. Kaltinamasis A. L. savo darbuotojus V. B. bei G. G. prieš darbą instruktavo, priminė, jog būtina naudoti individualias apsaugos priemones, t.y., šalmus, tačiau šio jo reikalavimo nurodyti asmenys nevykdė. Dėl to daroma išvada, jog A. L. atliko jam priklausančias pareigas: pastolius apžiūrėjo kartu su savo darbuotojais, įsitikino jų saugumu ir patikimumu, darbuotojus instruktavo dėl darbų saugos, pareikalavo dėvėti šalmus, tačiau nurodyti darbuotojai ( nukentėjęs ) jo reikalavimų neįvykdė, darbus vykdė be apsauginio šalmo. Lūžus naudojamų pastolių strypo ir ratuko pastiprinimo plokštelės suvirinimo vietai, nes suvirinimas buvo atliktas nekokybiškai, nuo pastolių krito V. B., kuriam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, t.y., įvyko nelaimingas atsitikimas.

52Teismo manymu, energetikas A. L. nepažeidė kaltinime nurodytų ir jam inkriminuotų darbų saugos aktų ir kitų reikalavimų. Jis nėra kaltas dėl to, jog įvyko šis nelaimingas atsitikimas, t.y., jog lūžo darbuotojo V. B. naudojamų pastolių strypo ir ratuko pastiprinimo plokštelės suvirinimo vieta, nes to nebuvo galima prieš darbus pastebėti ir numatyti, jog gali taip įvykti bei kilti tokios pasekmės, todėl jis iš kaltinimo pagal LR BK 176 str. 1d. išteisinamas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių ( LR BPK 303 str. 5d. 1p., BPK 3str.1d.1p.).

53Bylos nagrinėjimo metu pareikštas nukentėjusiojo V. B. ieškinys atsakovui UAB „( - )“ dėl 50 000 lt. neturtinės žalos, 2438,78 lt. turtinės žalos ( gydymo, vaistų, kelionės pas gydytojus išlaidos), netekto darbingumo pajamų po 642, 5 lt. kas mėnesį nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2015 09 18 ( netektas darbingumas nustatytas iki 2015 09 18, T.2, b.l. 107 ) bei 3000 lt. advokato atstovavimo išlaidų, vadovaujantis LR BPK 115 str. 3d., 2p., paliekamas nenagrinėtu, nes kaltinamasis išteisinamas, nesant nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos, išaiškinant nukentėjusiajam teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297str., 303-305, 307 str., 308str.1d., teismas

Nutarė

55A. L. iš kaltinimo pagal LR BK 176 str.1d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

56Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki įsiteisės nuosprendis palikti galioti, po to panaikinti.

57Nukentėjusiojo V. B. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.

58Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. A. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Rusijos Federacijoje, lietuvis, Lietuvos... 2. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 3. A. L. šioje byloje buvo kaltinimas ir perduotas teismui teisti už tai, kad... 4. A. L. buvo kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK... 5. Kaltinamasis A. L. kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo neprisipažino. Parodė,... 6. Nukentėjusysis V. B. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ elektros-šaltkalvio... 7. Patvirtino, jog buvo išklausęs instruktažą ir dėl darbų saugos aukštyje.... 8. Liudytojas G. G. patvirtino, kad dirba UAB „( - )“ šaltkalvio-elektriko... 9. Liudytojas V. J. parodė, kad dirba UAB „( - )“ įmonėje specialistu ir... 10. Teigė, jog rašant aktą bendravo telefonu su IĮ „( - )“ vadovu, tačiau... 11. Asmeniškai apžiūrėjo strypo suvirinimo prie pastiprinimo plokštelės... 12. 2012-04-04 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, jog apžiūrėta... 13. 2002-05-31 V. B. darbo sutarties Nr. 680 kopijoje nurodyta, kad 2002-05-31 UAB... 14. 2010-07-12 A. L. darbo sutarties pakeitimų Nr. 80 kopijoje nurodyta, jog A. L.... 15. 2012 m. balandžio mėnesio darbo grafiko kopijoje nurodyta, jog V. B.... 16. V. B. medicininės kortelės išrašo kopijoje yra įrašas, jog V. B. gali... 17. 2012-04-04 neblaivumo kvito kopijoje nurodyta, jog V. B. patyrė traumą,... 18. Specialisto išvadoje Nr. G 344/12 (09) nurodyta, jog V. B. klinikiniais... 19. UAB „( - )“ generalinė direktorė A. K. 2011-12-21 patvirtino energetiko... 20. UAB „( - )“ generalinio direktoriaus 2012-02-29 patvirtinta kopėčių,... 21. 2012-04-16 nelaimingo atsitikimo darbe akto kopijoje ( b.l. 61-63, T. 1 )... 22. 1) pažeista UAB „( - )“ Elektros cecho darbuotojų atmintinė, vykdant... 23. 2) pažeista UAB „( - )“ darbuotojo, atliekančio darbus iki 5 m. aukštyje... 24. 3) UAB „( - )“ generalinės direktorės 2011 12 21 patvirtintų Energetiko... 25. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, įrodymai, jų analizė ir vertinimas... 26. Teismas nustatė, jog 2012 04 04, apie 09 val. 45 min., UAB „( - )“... 27. Teismas įrodymų tyrimo metu skyrė teismo psichiatrinę ekspertizę, siekiant... 28. Įrodymų tyrimo metu teismas nustatė, jog UAB „( - )“ energetikas A. L.... 29. Teisme anksčiau nurodyti asmenys patvirtino, jog 2012 04 03, prieš V. G. bei... 30. UAB „( - )“ patvirtintoje “Elektros cecho darbuotojų atmintinėje,... 31. UAB „( - )“ darbuotojo, atliekančio darbus iki 5 m. aukštyje saugos ir... 32. Pagal BK 176 straipsnio 1 dalį atsako darbdavys ar jo įgaliotas asmuo,... 33. Todėl kaltinimas turėjo įrodyti priežastinį ryšį tarp kaltinamojo A. L.... 34. Teismas, objektyviai, nešališkai ir visapusiškai ištyręs byloje visus... 35. Kaltinimas energetikui A. L. dėl šio nelaimingo atsitikimo darbe, kurio metu... 36. - nuostatų 16 punktą, kur nustatyta, jog energetikas privalo“ Kontroliuoti,... 37. -nuostatų 30 punktą, kur sakoma, jog energetikas privalo “Nustatyta tvarka... 38. - nuostatų 61.8 punktą, kuriame nurodyta, jog energetikas atsako už... 39. Be to, pasak kaltinimo, A. L. kaltas ir dėl to, jog tinkamai neapžiūrėjęs... 40. Teismas konstatuoja, jog kaltinimas neįrodė, jog A. L. padarė nurodytus... 41. Tačiau priešingai, nei teigia kaltinimas, teismas nustatė, jog A. L. vykdė... 42. Nei ikiteisminio tyrimo, nei teismo įrodymų tyrimo metu nebuvo nustatyta, kas... 43. Teismas neturi pagrindo abejoti šiais liudytojo V. J., kaip darbų saugos... 44. Dėl to negalima preziumuoti A. L. kaltės, jog jis netinkamai apžiūrėjo... 45. Iš kaltinimo konstrukcijos teismas daro išvadą, jog A. L. buvo kaltinamas... 46. Teismas nustatė, jog pagrindinė šio nelaimingo atsitikimo kilimo priežastis... 47. Teismas įrodymų tyrimo metu taip pat nustatė ir antrą labai svarbią šio... 48. Konstatuotina, kad priežastinio ryšio nustatymas tarp darbų saugos ar... 49. Teismas pažymi, jog, vadovaujantis LR BPK 255 str., nagrinėja bylą tik dėl... 50. Pradžioje A. L. buvo kaltinamas tik pažeidęs savo pareigybinės instrukcijos... 51. Teismas nustatė, jog A. L. sprendimą naudoti IĮ „( - )“ priklausančius... 52. Teismo manymu, energetikas A. L. nepažeidė kaltinime nurodytų ir jam... 53. Bylos nagrinėjimo metu pareikštas nukentėjusiojo V. B. ieškinys atsakovui... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297str., 303-305, 307 str., 308str.1d.,... 55. A. L. iš kaltinimo pagal LR BK 176 str.1d. išteisinti, nepadarius veikos,... 56. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki įsiteisės... 57. Nukentėjusiojo V. B. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.... 58. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu...