Byla eI-3898-171/2016
Dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Mildos Vainienės,

2dalyvaujant pareiškėjai prokurorei Eidivaldai Meškienei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stelas“ atstovei advokatei Ievai Kubilienei ir direktoriui G. D., atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BSI kompanija“ atstovei D. K., atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Sigitai Narbutytei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims K. M. ir N. L., trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Linai Mikuckienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, A. Ž., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BSI kompanija“, uždarajai akcinei bendrovei „Ektornet Land Lithuania“, uždarajai akcinei bendrovei „Fincare Investment“, uždarajai akcinei bendrovei „Stelas“ (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, S. N., D. S., N. L., J. Ž.-G., K. M.), dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Vilniaus apygardos prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašo:

61) panaikinti 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 01-2292 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei V. Ž.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo V. Ž., perduodant neatlygintinai jos nuosavybėn 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (toliau – ir ginčo žemės sklypas), 0,05 ha dalies, priskiriamos valstybinės reikšmės miškams;

72) pripažinti negaliojančia 2004 m. vasario 19 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties (reg. Nr. SN-777), patvirtintos Vilniaus m. 22-ojo notarų biuro notarės S. N., sudarytos tarp V. Ž. ir Balsio statybos įmonės (šiuo metu bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „BSI kompanija“ (toliau – BUAB „BSI kompanija“)), dalį dėl 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,05 ha dalies, priskiriamos valstybinės reikšmės miškams, pardavimo;

83) pripažinti negaliojančia BUAB „BSI kompanija“ 2012 m. birželio 18 d. varžytinių akto Nr. 1 dalį dėl 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,05 ha dalies, priskiriamos valstybinės reikšmės miškams, pardavimo uždarajai akcinei bendrovei „Ektornet Land Lithuania“;

94) pripažinti negaliojančia 2013 m. balandžio 26 d. pirkimo–pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 3784), patvirtintos Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. S., sudarytos tarp UAB „Ektornet Land Lithuania“ ir UAB „Fincare Investment“, dalį dėl 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,05 ha dalies, priskiriamos valstybinės reikšmės miškams, pardavimo;

105) pripažinti negaliojančia 2015 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 5692), patvirtintos Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. S., sudarytos tarp UAB „Fincare Investment“ ir UAB „Stelas“, dalį dėl 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro

11Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,05 ha dalies, priskiriamos valstybinės reikšmės miškams, pardavimo;

126) taikyti restituciją: 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus

13Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,05 ha dalį, priskiriamą valstybinės reikšmės miškams, grąžinti valstybės nuosavybėn. Priteisti iš valstybės UAB „Fincare Investment“ 13 085,24 Eur (45 180,72 Lt).

14Pareiškėjas paaiškino, kad 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 01-2292 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei V. Ž.“ buvo atkurtos V. Ž. nuosavybės teisės į jai tenkančią buvusio savininko F. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdyto nekilnojamojo turto dalį – 0,1992 ha žemės buvusiame Meiriškių k., Vilniuje, perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują 0,1992 ha žemės sklypą namų valdai, esantį ( - ), skl. Nr. 15, Vilniuje.

152004 m. sausio 31 d. Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota V. Ž. nuosavybės teisė į 0,1992 ha kitos paskirties (gyvenamųjų teritorijų mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus ( - ), esantį ( - ).

16Pareiškėja nurodo, kad iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) 2015 m. liepos 10 d. rašto Nr. (16-1)-D8-5195, taip pat iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos pateiktų grafinių ir tekstinių Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų, t. y. iš 2015 m. birželio 3 d. pažymos Nr. 58535 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmento Nr. 58535), 2015 m. birželio 3 d. pažymos Nr. 58534 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (taksacinių rodiklių), 2014 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. 801 matyti, kad ginčo žemės sklypo 0,05 ha dalis patenka į Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkijos 363 kvartalo 21 taksacinį miško žemės sklypą, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-20 nutarimu Nr. 2013 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ priskirtas valstybinės reikšmės miškams. Taip pat matyti, kad, 2014 m. balandžio 14 d. atlikus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimą vietoje, buvo nustatyta, jog minėta 0,05 ha Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkijos 363 kvartalo 21 taksacinio miško žemės sklypo dalis, esanti 0,1992 ha žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0003:2274, ribose, atitinka Lietuvos Respublikos miškų kadastro registruotus duomenis bei Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (toliau – ir Miškų įstatymas) 2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus.

17Pareiškėja nurodo, kad ginčo žemės sklypo 0,05 ha dalį sudaro valstybinės reikšmės miškas, kuris yra išimtinė valstybės nuosavybė, išimtas iš apyvartos ir dėl to neprivatizuojamas daiktas. Iš Valstybinės miškų tarnybos 2015 m. birželio 3 d. pažymos Nr. 58534 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (taksacinių rodiklių) priede nurodytų miško taksacinių rodiklių (60 metų pušynas) matoma, kad šis valstybinės reikšmės miškas minėtame žemės sklype buvo ir priimant ginčijamą Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimą.

18Pareiškėja daro išvadą, kad priimant Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 01-2292 buvo pažeistos imperatyvios Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 47 straipsnio, Miškų įstatymo 4 straipsnio, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ir Žemės įstatymas) 4 straipsnio, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 14 straipsnio, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 6 straipsnio, 13 straipsnio, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.7 straipsnio nuostatos.

19Teismo posėdyje pareiškėja prašė pareiškimą patenkinti vadovaudamasi pareiškime išdėstytais motyvais.

20Atsakovė BUAB „BSI kompanija“ atsiliepime į skundą nurodo, kad, teismui nusprendus tenkinti prokuroro pareiškimą, restitucija tarp BUAB „BSI kompanija“ ir varžytynių laimėtojos UAB „Ektornet Land Lithuania“ neturėtų būti taikoma.

21Teismo posėdyje atsakovės BUAB „BSI kompanija“ atstovai palaikė atsiliepimo į pareiškimą motyvus.

22Atsakovė UAB „Stelas“ atsiliepime prašo prokuroro pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad viešasis interesas gali būti adekvačiai apgintas nustatant daliai žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. UAB „Stelas“, įsigydamas ginčo žemės sklypą, neturėjo jokių ketinimų naikinti sklype esančius medžius, krūmus ir kitus želdynus, nes būtent jie sukuria pridėtinę sklypo vertę, todėl visiškai neprieštarautų, kad daliai sklypo būtų nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.

23Nurodo, kad prokuroras teismui pateiktame pareiškime neteisingai apskaičiuoja kompensaciją, priteistiną už 0,05 ha žemės sklypo dalies grąžinimą valstybės nuosavybėn. Kompensacijos dydis turi būti apskaičiuojamas 117 000,00 Eur padalijus iš 0,1992 ha ir padauginus iš 0,05 ha, o tai sudaro 29 367,50 Eur.

24Atsakovės UAB „Stelas“ atstovai teismo posėdyje palaikė atsiliepimo į pareiškimą motyvus.

25Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į pareiškimą prašo jį atmesti. Nurodo, kad pareiškėja miško egzistavimo faktą įrodinėja iš esmės remdamasi Valstybinės miškų tarnybos pateiktais dokumentais. Valstybinės miškų tarnybos pažymos apie taksacinius miškų rodiklius

26Nr. 58534 priede (taksoraščio ištraukoje) nurodytas medžių rūšių amžius – 60 metų. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. 801 1 priede nurodytas medžių amžius – 55 metai, taigi vadovaujantis nurodytais dokumentais faktiškai per vienus metus medžių amžius pasikeitė 5 metais. Taigi Valstybinės miškų tarnybos dokumentų turinį vertina kritiškai, nes dokumentuose išdėstyti faktai yra prieštaringi, todėl turėtų būti vertinamas visų byloje surinktų įrodymų kontekste. Pažymi, kad iš byloje pateiktų įrodymų negalima daryti vienareikšmės išvados, kad atkuriant nuosavybės teises žemės sklype buvo miškas.

27Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos ginčijamu sprendimu atkurtos nuosavybės teisės į

280,1992 ha ginčo žemės sklypo, kuriame yra 0,05 ha ploto valstybinės reikšmės miško. Valstybinės reikšmės miškas sudaro mažą dalį, palyginti su viso ginčo žemės sklypo plotu. Byloje nėra duomenų, kad valstybinės reikšmės miškas priskirtas rezervatų, draustinių ar kitų teritorijų, turinčių išskirtinę reikšmę visuomenei, kategorijai. Pažymi, kad nuo nuosavybės teisių atkūrimo momento iki administracinio akto ginčijimo teisme praėjo daugiau negu 10 metų. Atsakovės nuomone, galimai padaryto pažeidimo mastas viešojo intereso aspektu nėra ypač reikšmingas.

29Teismo posėdyje atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos atstovė palaikė atsiliepimo į pareiškimą motyvus ir prašė pareiškimą atmesti.

30Atsakovė UAB „Ektornet Land Lithuania“ atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad jei teismas nuspręstų patenkinti pareiškėjos pareiškimą, už ginčo žemės sklypo dalį turi būti teisingai atlyginta.

31Teismo posėdyje atsakovės UAB „Ektornet Land Lithuania“ atstovai nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

32Atsakovė UAB „Fincare Investment“ prašo pareiškimą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

33Nurodo, kad iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad asmenys, kuriems buvo administraciniais aktais atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės mišką, žemės sklypą pirkimo–pardavimo sandoriais perleido kitiems asmenims, t. y. išreiškė valią pakeisti turto rūšį ir neturi intereso juo disponuoti. Priešingai, nei teigia pareiškėja, atsakovė UAB „Fincare Investment“ yra išreiškus savo valią žemės sklypą perleisti trečiajam asmeniui – UAB „Stelas“ – 2015 m. liepos 8 d. pirkimo – pardavimo sutartimi (notarinio reg. Nr. 5692).

34Teismo posėdyje atsakovės UAB „Fincare Investment“ atstovai nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

35Atsakovė A. Ž. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į pareiškimą prašo pareiškimą patenkinti.

37Aplinkos ministerija nurodo, kad pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktus duomenis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruotas Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkijos 363 kvartalo 21 taksacinis miško sklypas, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 2013 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ priskirtas valstybinės reikšmės miškams ir dalis jo (0,05 ha) patenka į ginčo žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Valstybinės miškų tarnybos pažyma Nr. 58534, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas Nr. 58535 patvirtina, kad į žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ), patenka 0,05 ha valstybinės reikšmės miškų plotas. Sutinka su pareiškėjos pareiškime daroma išvada, kad iš Valstybinės miškų tarnybos pažymoje Nr. 58534 pateiktos informacijos apie miško taksacinius rodiklius (amžių) matyti, kad šis valstybinės reikšmės miškas minėtame ginčo žemės sklype buvo ir priimant ginčijamą sprendimą.

38Trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepimo į pareiškimą motyvus ir prašė pareiškimą patenkinti.

39Tretieji suinteresuoti asmenys S. N., D. S., N. L., J. Ž.-G. ir K. M. atsiliepimo į skundą nepateikė. S. N., D. S. ir J. Ž.-G. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. K. M. teismo posėdyje nesutiko su pareiškėjos pareiškimu. N. L. teismo posėdyje prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

40Pareiškimas tenkintinas.

41Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 01-2292 V. Ž. nuosavybėn buvo neatlygintinai perduotas 0,1992 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), unikalus

42Nr. ( - ).

43V. Ž., už kurią pagal įgaliojimą veikė A. Ž., 2004 m. vasario 19 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi (notarinio reg. Nr. SN-777), patvirtinta Vilniaus m.

4422-ojo notarų biuro notarės S. N., žemės sklypą pardavė Balsio statybos įmonei, kuri šiuo metu yra BUAB „BSI kompanija“. Iš BUAB „BSI kompanija“ 2012 m. birželio 18 d. varžytinių aktu Nr. 1 ginčo žemės sklypą nuosavybėn įgijo UAB „Ektornet Land Lithuania“.

45UAB „Ektornet Land Lithuania“, už kurią pagal įgaliojimą veikė J. Ž.-G., 2013 m. balandžio 26 d. pirkimo–pardavimo sutartimi (notarinio reg. Nr. 3784), patvirtinta Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. S., ginčo žemės sklypą pardavė UAB „Fincare Investment“, už kurią pagal įgaliojimą veikė K. M. UAB „Fincare Investment“

462015 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutartimi (notarinio reg. Nr. 5692), patvirtinta Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. S., ginčo žemės sklypą pardavė UAB „Stelas“. UAB „Stelas“ nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos.

47Aplinkos ministerija 2015 m. liepos 10 d. raštu Nr. (16-1)-D8-5195 informavo Vilniaus apygardos prokuratūrą, kad iš Valstybinės miškų tarnybos pateiktų grafinių ir tekstinių Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų matoma, kad ginčo žemės sklypo 0,05 ha dalis patenka į Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkijos 363 kvartalo 21 taksacinį miško žemės sklypą, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 2013 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ yra priskirtas valstybinės reikšmėms miškams.

48Ginčas byloje kilo dėl to, ar yra pagrindas panaikinti 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 01-2292 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei V. Ž.“ dalį tiek, kiek šiuo administraciniu aktu atkurtos nuosavybės teisės į ginčo žemės sklype esantį 0,05 ha valstybinės reikšmės miškui priskirtą žemės sklypą; ar yra pagrindas pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento žemės pirkimo–pardavimo sutartis ir varžytinių aktą tiek, kiek įgytas ginčo žemės sklype esantis 0,05 ha valstybinės reikšmės miškui priskirtas žemės sklypas; taip pat dėl restitucijos taikymo ir sumos.

49Teisėjų kolegija pabrėžia, kad priimant 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 01-2292 galiojęs Atkūrimo įstatymo (2003 spalio 29 d. redakcija) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustatė, kad miškai ir vandens telkiniai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams, valstybinės reikšmės vidaus vandenims. Ši nuostata taip pat nustatė, jog šių miškų ir vandens telkinių plotus patvirtina Vyriausybė.

50Ginčui spręsti aktualiame Miškų įstatymo (2003 m. gegužės 1 d. redakcija) 4 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai ir kad valstybinės reikšmės miškai – tai miestų miškai (2 p.).

51Pirmiau aptartas reguliavimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ribojimo yra susijęs su tuo, kad Lietuvos Respublikos teisės aktais pripažįstama, jog miesto miškai yra valstybinės reikšmės ir nuosavybės teise jie negali priklausyti niekam, išskyrus valstybę. Šios nuostatos pirmiau minėtuose teisės aktuose, taip pat ir Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, jog Lietuvos Respublikai išimtine teise priklauso valstybinės reikšmės miškai, buvo įtvirtintos ir priimant ginčijamus aktus.

52Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs, kad Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje nurodyti objektai, inter alia valstybinės reikšmės miškai, nuosavybės teise gali priklausyti tik valstybei, išskyrus iš pačios Konstitucijos kylančias išimtis. Valstybė (jos institucijos, pareigūnai) negali priimti jokių sprendimų, kuriais remiantis minėti objektai iš valstybės nuosavybės pereitų kitų subjektų nuosavybėn, išskyrus tuos atvejus, kai pati Konstitucija tai leidžia. Taigi ir Atkūrimo įstatymas, jį detalizuojantys aktai priimant ginčo sprendimą ir nustatė, kad miškai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams.

53Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka išnagrinėtose bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisėtumo ne kartą yra nurodęs, kad besitęsiančiame nuosavybės teisių atkūrimo procese institucijos, kurioms įstatymų leidėjas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, turi įsitikinti, ar yra visos teisės aktuose nustatytos sąlygos nuosavybės teisėms atkurti, o priimdamos sprendimą atkurti natūra – įsitikinti, ar atitinkamas nekilnojamasis turtas nepriskirtas valstybės išperkamam (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje

54Nr. 3K-3-559/2009, 2010 m. vasario 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2010).

55Iš Valstybinės miškų tarnybos pateiktų grafinių ir tekstinių Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų matyti, kad ginčo žemės sklypo 0,05 ha dalis patenka į Nemenčinės miškų urėdijos Liepynės girininkijos 363 kvartalo 21 taksacinį miško žemės sklypą. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos motyvas, kad Valstybinės miškų tarnybos pateiktus duomenis dėl medžių amžiaus reikia vertinti kritiškai, visiškai nepagrįstas, kadangi aplinkybę, kad ginčo žemės sklypo 0,05 ha dalį sudaro brandus miškas, patvirtina iš esmės visi byloje esantys rašytiniai įrodymai, to neneigia ir byloje dalyvaujantys asmenys. Pažymėtina, kad priimant ginčijamą sprendimą galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 2013 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, kurio pagrindu ginčo žemės sklypo dalis buvo priskirta valstybinės reikšmės miškui.

56Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuosavybės teisės V. Ž. į ginčo žemės sklype esantį valstybinės reikšmės mišką natūra negalėjo būti atkurtos. Valstybės institucijos neįsitikino, ar į visą ginčo žemės sklypą gali būti atkuriamos nuosavybės teisės natūra. Nurodytas reguliavimas lemia, jog valstybė turėjo valstybinės reikšmės mišką iš V. Ž. išpirkti. Taigi aptariamas administracinis aktas tiek, kiek juo nuosavybės teisės atkurtos natūra grąžinant valstybinės reikšmės miško dalį, pripažintinas neteisėtu.

57Iš aptarto teisinio reguliavimo ir Valstybinės miškų tarnybos pateiktų duomenų matyti, jog, ginčijamu sprendimu buvo atkūrus nuosavybės teises į valstybinės reikšmės mišką, buvo pažeistos Konstitucijos, Miškų įstatymo ir Atkūrimo įstatymo nuostatos, pagal kurias nuosavybė į valstybinės reikšmės miškus neatkuriama. Taigi, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus dėl aptarto administracinio teisės akto dalies neteisėtumo, jis turi būti naikinamas, tačiau susiklosčius situacijai, kai siekiama panaikinti administracinį aktą, priimtą 2003 m. gruodžio 23 d., turi būti atsižvelgiama ir įvertinami teisinių santykių stabilumo bei viešojo ir privataus intereso pusiausvyros klausimai. Taigi šiuo atveju spręstina dviejų teisinių gėrių pusiausvyros dilema, kadangi iš vienos pusės yra siekiama revizuoti nuosavybės teisių atkūrimo teisėtumą siekiant apginti viešąjį interesą, iš kitos pusės siekiama išsaugoti bei išlaikyti atsiradusių teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą, atitinkantį teisėtų lūkesčių principą.

58Nėra abejonės dėl to, kad visuomenė yra suinteresuota teisėtu nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu. Tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procesas – specifinis, jo tinkamas įgyvendinimas laikytinas viešuoju interesu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A180-48/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2279/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1360/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2009).

59Ne mažiau svarbu tai, kad praktikoje buvo ne kartą akcentuota, kad žemė, miškai, parkai, vandens telkiniai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, nes žemės, miškų, parkų, vandens telkinių tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas – tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Lietuvos Respublikos įstatymuose taip pat yra aiškiai įtvirtinta, kad valstybiniams miškams (kuriems priskirtini ir miestų miškai) yra nustatytas išskirtinis turtinis režimas, pagal kurį valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei (Konstitucijos 47 straipsnio 4 dalis, Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Žemės įstatymo 6 straipsnis). Pagal Atkūrimo įstatymą nuosavybės teisių atkūrimas natūra į valstybinės reikšmės mišką negalimas, atkuriant nuosavybės teises už tokį išlikusį nekilnojamąjį turtą turi būti atlyginama įstatyme nustatytais būdais.

60Nustatymas fakto, kaip nagrinėjamu atveju, kad valstybės institucijos administracinis aktas atkurti nuosavybės teises priimtas pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas, draudžiančias atkurti nuosavybės teises natūra į valstybinės reikšmės mišką, teismui paprastai laikytinas pagrindu ginti viešąjį interesą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2095-146/2015).

61Kitą vertus, teisėjų kolegija, vadovaudamasi aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pabrėžia, kad už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokurorai, bet ir kitos valstybės (savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne visoms iš jų suteikia įgaliojimus kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau įstatymo viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1, 5, 6 p.) ir kiti gero administravimo principai reikalauja, kad, nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje, jos nedelsdamos informuotų prokurorą ar kitą subjektą apie galimus viešojo intereso pažeidimus (jei įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačiom imtis priemonių viešajam interesui ginti). Teisinės valstybės principas reikalauja, kad būtų užtikrinamas teisinių santykių stabilumas. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-1615-858/2015).

62Ginčo atveju valstybinės reikšmės miško plotas, perduotas privačion nuosavybėn, pagal dislokacijos vietą (šalia Baldžio ežero, kaip matyti iš pateiktų fotonuotraukų ir kitų įrodymų) negali būti pripažintas mažareikšmiu. Teismas mano, kad nagrinėjamu atveju geriausias būdas apginti viešąjį interesą yra miško dalies perdavimas valstybės nuosavybėn.

63Pažymėtina, kad valstybės institucijos, nustačiusios klaidą, veikė pakankamai operatyviai siekdamos apginti viešąjį interesą. Atsižvelgiant į tai, viešasis interesas turi būti ginamas panaikinant ir sandorius, kuriais valstybinės reikšmės miškas buvo perleistas privačion juridinių asmenų nuosavybėn.

64Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokiu atveju valstybė įpareigotina atlyginti asmens, iš kurio turtas išreikalautinas, patirtas šio turto įsigijimo išlaidas, neviršijančias sandorių sudarymo metu parduodamo turto rinkos kainos, kad turto įsigijimo išlaidomis laikytinos pagal sandorį už ginčo sklypo dalį sumokėta suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-165/2012). Pagal CK 6.147 straipsnio 1 dalies nuostatas, piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojančias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti.

65Ginčo žemės sklypo savininkė šiuo metu yra UAB „Fincare Investment“, kadangi

66UAB „Stelas“ nuosavybės teisės į ginčo sklypą Nekilnojamojo turto registre neįregistruota. Byloje esantys rašytiniai įrodymais patvirtina, o ginčo dėl šių faktų tarp šalių nekyla, kad UAB „Fincare Investment“ ginčo žemės sklypą 2013 m. balandžio 26 d. pirkimo–pardavimo sutartimi įsigijo už 180 000 Lt. Taigi, UAB „Fincare Investment“ priteistina 13 085,24 Eur dalis įsigijimo išlaidų už 0,05 ha dalį iš 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

67Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, patenkinus pareiškėjos pareiškimą, UAB „Fincare Investment“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas atmestinas.

68Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85?87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, 127 straipsniu, teismas

Nutarė

69Panaikinti 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 01-2292 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pilietei V. Ž.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo V. Ž., perduodant neatlygintinai jos nuosavybėn 0,05 ha valstybinės reikšmės miško dalį iš 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

70Pripažinti negaliojančia 2004 m. vasario 19 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties (reg. Nr. SN-777), patvirtintos Vilniaus m. 22-ojo notarų biuro notarės S. N., sudarytos tarp V. Ž. ir Balsio statybos įmonės, dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško dalies iš 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo.

71Pripažinti negaliojančia BUAB „BSI kompanija“ 2012 m. birželio 18 d. varžytinių akto

72Nr. 1 dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško dalies iš 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro

73Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo UAB „Ektornet Land Lithuania“.

74Pripažinti negaliojančia 2013 m. balandžio 26 d. pirkimo–pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 3784), patvirtintos Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. S., sudarytos tarp UAB „Ektornet Land Lithuania“ ir UAB „Fincare Investment, dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško dalies iš 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo UAB „Ektornet Land Lithuania“.

75Pripažinti negaliojančia 2015 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties (notarinio reg.

76Nr. 5692), patvirtintos Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. S., sudarytos tarp UAB „Fincare Investment“ ir UAB „Stelas“, dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško dalies iš 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo UAB „Ektornet Land Lithuania“.

77Taikyti restituciją: 0,05 ha dalį, priskiriamą valstybinės reikšmės miškams, iš 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), grąžinti valstybės nuosavybėn; priteisti iš valstybės

78UAB „Fincare Investment“ 13 085,24 Eur (trylika tūkstančių aštuoniasdešimt penkis eurus ir 24 euro centus).

79Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjai prokurorei Eidivaldai Meškienei, atsakovės... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Vilniaus apygardos prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į... 6. 1) panaikinti 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko... 7. 2) pripažinti negaliojančia 2004 m. vasario 19 d. žemės sklypo... 8. 3) pripažinti negaliojančia BUAB „BSI kompanija“ 2012 m. birželio 18 d.... 9. 4) pripažinti negaliojančia 2013 m. balandžio 26 d. pirkimo–pardavimo... 10. 5) pripažinti negaliojančia 2015 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties... 11. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,05 ha dalies, priskiriamos... 12. 6) taikyti restituciją: 0,1992 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), unikalus... 13. Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,05 ha dalį, priskiriamą valstybinės reikšmės... 14. Pareiškėjas paaiškino, kad 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities... 15. 2004 m. sausio 31 d. Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota 16. Pareiškėja nurodo, kad iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau... 17. Pareiškėja nurodo, kad ginčo žemės sklypo 0,05 ha dalį sudaro... 18. Pareiškėja daro išvadą, kad priimant Vilniaus apskrities viršininko... 19. Teismo posėdyje pareiškėja prašė pareiškimą patenkinti vadovaudamasi... 20. Atsakovė BUAB „BSI kompanija“ atsiliepime į skundą nurodo, kad, teismui... 21. Teismo posėdyje atsakovės BUAB „BSI kompanija“ atstovai palaikė... 22. Atsakovė UAB „Stelas“ atsiliepime prašo prokuroro pareiškimą atmesti... 23. Nurodo, kad prokuroras teismui pateiktame pareiškime neteisingai apskaičiuoja... 24. Atsakovės UAB „Stelas“ atstovai teismo posėdyje palaikė atsiliepimo į... 25. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į pareiškimą prašo jį... 26. Nr. 58534 priede (taksoraščio ištraukoje) nurodytas medžių rūšių... 27. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos ginčijamu sprendimu atkurtos nuosavybės... 28. 0,1992 ha ginčo žemės sklypo, kuriame yra 0,05 ha ploto valstybinės... 29. Teismo posėdyje atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos atstovė palaikė... 30. Atsakovė UAB „Ektornet Land Lithuania“ atsiliepime į pareiškimą nurodo,... 31. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Ektornet Land Lithuania“ atstovai... 32. Atsakovė UAB „Fincare Investment“ prašo pareiškimą atmesti ir priteisti... 33. Nurodo, kad iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad asmenys,... 34. Teismo posėdyje atsakovės UAB „Fincare Investment“ atstovai nedalyvavo,... 35. Atsakovė A. Ž. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė,... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija atsiliepime į... 37. Aplinkos ministerija nurodo, kad pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktus... 38. Trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos atstovė teismo posėdyje... 39. Tretieji suinteresuoti asmenys S. N., 40. Pareiškimas tenkintinas.... 41. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2003 m.... 42. Nr. ( - ).... 43. V. Ž., už kurią pagal įgaliojimą veikė 44. 22-ojo notarų biuro notarės S. N., žemės sklypą... 45. UAB „Ektornet Land Lithuania“, už kurią pagal įgaliojimą veikė 46. 2015 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutartimi (notarinio reg. Nr. 5692),... 47. Aplinkos ministerija 2015 m. liepos 10 d. raštu Nr. (16-1)-D8-5195 informavo... 48. Ginčas byloje kilo dėl to, ar yra pagrindas panaikinti 2003 m. gruodžio 23... 49. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad priimant 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus... 50. Ginčui spręsti aktualiame Miškų įstatymo (2003 m. gegužės 1 d.... 51. Pirmiau aptartas reguliavimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ribojimo yra... 52. Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs, kad Konstitucijos 47 straipsnio 1... 53. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka... 54. Nr. 3K-3-559/2009, 2010 m. vasario 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr.... 55. Iš Valstybinės miškų tarnybos pateiktų grafinių ir tekstinių Lietuvos... 56. Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 57. Iš aptarto teisinio reguliavimo ir Valstybinės miškų tarnybos pateiktų... 58. Nėra abejonės dėl to, kad visuomenė yra suinteresuota teisėtu nuosavybės... 59. Ne mažiau svarbu tai, kad praktikoje buvo ne kartą akcentuota, kad žemė,... 60. Nustatymas fakto, kaip nagrinėjamu atveju, kad valstybės institucijos... 61. Kitą vertus, teisėjų kolegija, vadovaudamasi aktualia Lietuvos vyriausiojo... 62. Ginčo atveju valstybinės reikšmės miško plotas, perduotas privačion... 63. Pažymėtina, kad valstybės institucijos, nustačiusios klaidą, veikė... 64. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokiu atveju valstybė... 65. Ginčo žemės sklypo savininkė šiuo metu yra UAB „Fincare Investment“,... 66. UAB „Stelas“ nuosavybės teisės į ginčo sklypą Nekilnojamojo turto... 67. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 68. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 69. Panaikinti 2003 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities viršininko... 70. Pripažinti negaliojančia 2004 m. vasario 19 d. žemės sklypo... 71. Pripažinti negaliojančia BUAB „BSI kompanija“ 2012 m. birželio 18 d.... 72. Nr. 1 dalį dėl 0,05 ha valstybinės reikšmės miško dalies iš 0,1992 ha... 73. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo UAB „Ektornet Land... 74. Pripažinti negaliojančia 2013 m. balandžio 26 d. pirkimo–pardavimo... 75. Pripažinti negaliojančia 2015 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties... 76. Nr. 5692), patvirtintos Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės 77. Taikyti restituciją: 0,05 ha dalį, priskiriamą valstybinės reikšmės... 78. UAB „Fincare Investment“ 13 085,24 Eur (trylika tūkstančių... 79. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...